Mainstream-partijen volgen steeds meer radicaal-rechts

Sjorre
Couvreur

Vlaanderen en Nederland worden vandaag beide geconfronteerd met een opvallende trend van toenemend radicaal-rechts succes. Hoe reageer je echter als centrumrechtse partij op dit gegeven? Hoewel de verschillende centrumrechtse partijen in Vlaanderen en Nederland heldere ideologische verschillen vertonen, blijkt hun strategie tegen radicaal-rechts succes echter erg gelijklopend. Uit de bevindingen van mijn onderzoek, gevoerd aan de Universiteit Gent, blijkt namelijk dat alle centrumrechtse partijen in Vlaanderen en Nederland steeds meer opteren om te verrechtsen in de context van radicaal-rechts succes.

De wetenschappelijke literatuur onderscheidt verschillende strategieën waarmee mainstream-partijen kunnen reageren op radicaal-rechts succes. Hoewel iedere strategie voor- en nadelen heeft, blijken centrumrechtse partijen historisch gezien de verrechtsingstrategie vaak te prefereren. Reeds sinds de jaren ’80 vindt immers een longitudinale trend van verrechtsing plaats bij de mainstream-partijen in West-Europa. De klassieke radicaal-rechtse elementen zoals anti-immigratie sentimenten, focus op autoriteit, veiligheid en populisme werden doorheen de tijd steeds meer overgenomen in mainstream partijideologieën. Deze historische trend van verrechtsing nam echter af sinds de financieel-economische crisis, door de toenemende focus op socio-economische issues. Uit de resultaten van mijn onderzoek blijkt echter dat na het hoogtepunt van de economische crisis, centrumrechtse partijen in Vlaanderen en Nederland snel terugkeerden naar hun aloude strategische gewoonte. De context van het toenemend radicaal-rechtse succes in Vlaanderen en Nederland dreef de centrumrechtse partijen na 2014 opnieuw in de armen van de verrechtsingstrategie. Bovendien keerden de partijen niet alleen terug naar de verrechtsingstrategie, maar verrechtsten de partijen na 2014 in steeds toenemende mate. Zowel de conservatieve, liberale als christendemocratische partijen namen na 2014 steeds meer elementen van de radicaal-rechtse ideologie over in hun partijstandpunten. Ondanks het feit dat er dus verschillende strategieën mogelijk zijn, blijken alle centrumrechtse partijen in Vlaanderen en Nederland duidelijk eenzelfde strategisch pad te volgen.

Verrechtsing in percentages

Hoewel alle traditionele centrumrechtse partijen in Vlaanderen en Nederland opnieuw de verrechtsingstrategie toepassen, spant N-VA als niet-traditionele centrumrechtse partij de kroon. N-VA verrechtste doorheen de tijd immers steeds het sterkst van alle centrumrechtse partijen. Dit zelfs in die mate dat de partij in 2019 tot bijna 15% van het radicaal-rechtse gedachtengoed overnam in haar partijstandpunten. Open Vld nam in 2019 dan weer 10,4% over en CD&V 8%. Nederlandse centrumrechtse partijen doen echter niet onder voor hun Vlaamse zusterpartijen. Ook zij grepen in de context van het toenemend radicaal-rechts succes opnieuw naar de verrechtsingstrategie. Zo nam de liberale VVD in 2017 tot 12,2% van het radicaal-rechts gedachtengoed over in haar partijstandpunten. De christendemocratische CDA 11,2% en de CU 10,9%. De bevindingen van het onderzoek tonen dan ook een tendens aan van steeds verdergaande mainstreaming van de radicaal-rechtse ideologie. De grenzen tussen mainstream en radicaal-rechtse partijideologie worden steeds vager. Zeker op gepolitiseerde issues zoals immigratie en veiligheid. Ondanks dat elke strategie tegen radicaal-rechts succes voor- en nadelen heeft, legt de recente toename van radicaal-rechts succes in Vlaanderen en Nederland mogelijk enkele problemen bloot in het strategisch denken van de centrumrechtse partijen. Hoewel de verrechtsingstrategie op korte termijn misschien wel de wind uit de zeilen haalt van radicaal-rechts, is het langetermijneffect van deze strategie mogelijk contraproductief. Door de historische trend van mainstreaming van radicaal-rechts gedachtengoed sinds de jaren ’80, wordt dit denken mogelijk steeds verder genormaliseerd. In tegenstelling tot het doel van de verrechtsingstrategie, worden de radicaal-rechtse partijen hierdoor op lange termijn mogelijk juist gelegitimeerd in plaats van tegengewerkt.

De gepeilde verwachting van toenemend radicaal-rechts succes lijkt deze legitimering vandaag - zeker in Vlaanderen - aan te tonen. Men kan zich dan ook afvragen of het steeds verder blijven putten uit de verrechtsingstrategie nog electoraal effectief is op lange termijn. Hoewel een terugkeer naar het gematigde centrum niet noodzakelijk de oplossing is waar het centrumrechtse kiespubliek op zit te wachten, sluit dit niet uit dat de door het onderzoek aangetoonde strategie van steeds verdergaande verrechtsing mogelijk haar houdbaarheidsdatum heeft bereikt.

 

Bibliografie

Bibliografie

Abou-Chadi, T., & Krause, W. (2018). The Causal Effect of Radical Right Success on Mainstream Parties’ Policy Positions: A Regression Discontinuity Approach. British Journal of Political Science, 1-19. doi:10.1017/S0007123418000029

Abts, K., & Rummens, S. (2007). Populism versus democracy. Political Studies, 55(2), 405–424.

Adams, J., Clark, M., Ezrow, L. and Glasgow, G. (2004). ‘Understanding Change and Stability in Party Ideologies: Do Parties Respond to Public Opinion or to Past Election Results?’, British Journal of Political Science, 34(4), 589–610.

Akkerman, T. (2005). ‘Anti-immigration parties and the defence of liberal values: the exceptional case of the List Pim Fortuyn’. Journal of Political Ideologies, 10(3), 337–354.

Akkerman, T. (2012). Immigration Policy and Electoral Competition in Western Europe: A Fine- grained Analysis of Party Positions over the Past Two Decades. Sage Journals, (Vol. 21). https://doi.org/10.1177/1354068812462928

Akkerman, T. (Ed.), de Lange, S. L. (Ed.), Rooduijn, M. (Ed.). (2016). Radical Right-Wing Populist Parties in Western Europe. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315687988

Akkerman, T. (2018). The Impact of Populist Radical-Right Parties on Immigration Policy Agendas: A look at the Netherlands. Washington DC: Migration Policy Institute.

Alonso, S., & Fonseca, S. C. da. (2011). Immigration, left and right. Party Politics, 18(6), 865– 884. https://doi.org/10.1177/1354068810393265

Altemeyer, B. (1981). Right-Wing Authoritarianism. Winnipeg: The University of Manitoba Press.

Anderson, J. (2016). Ethnocracy: Exploring and extending the concept, Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal, vol. 8, no. 3.

Arnoudt, R. (2018). Vlaams Belang recycleert "Eigen volk eerst" tot "Eerst onze mensen”. Geraadpleegd op 18 mei 2020 van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/08/21/vlaams-belang-recycleert-eigen-…

Bale, T. (2003). Cinderella and her ugly sisters: the mainstream and extreme right in Europe’s bipolarising party systems. West European Politics, 26(3), 67–90. https://doi.org/10.1080/01402380312331280598

Bale, T., Green‐Pedersen, C., Krouwel, A., Luther, K. R. and Sitter, N. (2010). If You Can't Beat Them, Join Them? Explaining Social Democratic Responses to the Challenge from the Populist Radical Right in Western Europe. Political Studies, 58, 410-426. doi:10.1111/j.1467- 9248.2009.00783.x

Bervoet, D. (2020). Vlaams Belang piekt in nieuwe peiling. Geraadpleegd op 15 juli 2020 van https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/vlaams-belang-pie…- peiling/10214614.html

Budge, I., Robertson, D., & Hearl, D. (1987). Ideology, Strategy and Party Change: Spatial Analyses of Post-War Election Programmes in 19 Democracies. Cambridge: Cambridge University Press.

Budge, I. (1994). ‘A new Spatial Theory of Party Competition: Uncertainty, Ideology and Policy Equilibria Viewed Comparatively and Temporally’, British Journal of Political Science, 24(4), 443–67.

Budge, I., et al. (2001). Mapping policy preferences: Estimates for parties, electors, and governments 1945-1998. Vol. 1. Oxford University Press.

Cammaerts, B. (2018). The mainstreaming of extreme right-wing populism in the Low Countries: what is to be done? Communication, Culture and Critique, 11(1), 7-20. ISSN 1753- 9129 DOI: 10.1093/ccc/tcx002

Camus, J.-Y. (2011). The extreme right in France: Redrawing the map to be expected. In Langenberger, N. & Schellenberg, B. (eds.). Is Europe on the ‘right’ path? Right-wing extremism and right-wing populism in Europe (pp. 83-99). Berlin: Friedrich Ebert Stiftung.

Cappoccia, G. (2001). Defending Democracy: Reactions to Political Extremism in Inter-war Europe, European Journal of Political Research, 39, 431–60.

Carmines, E. G., & Stimson, J. A. (1986). On the structure and sequence of issue evolution. American Political Science Review, 80(3), 901-920.
 doi:10.2307/1960544

Carter, E. (2005). The Extreme Right in Western Europe: Success or Failure? Manchester: Manchester University Press.

Castanho Silva, B. (2018). Populist radical right parties and mass polarization in the Netherlands. European Political Science Review, 10(2), 219-244. doi:10.1017 S1755773917000066

CDA. (2010). Verkiezingsprogram 2010-2015, Slagvaardig en samen. Geraadpleegd op 24 juli 2020 van https://manifesto-project.wzb.eu/

CDA. (2012). Iedereen, verkiezingsprogramma 2012-2017. Geraadpleegd op 14 februari 2019 van https://manifesto-project.wzb.eu/

CDA. (2019). Keuzes voor een beter Nederland, Verkiezingsprogramma 2017-2021. Geraadpleegd op 14 februari 2019 van https://manifesto-project.wzb.eu/

CD&V. (2010). Nooit opgeven, Verkiezingsprogramma CD&V 2010. Geraadpleegd op 24 juli 2020 van https://manifesto-project.wzb.eu/

CD&V. (2014). CD&V 3D Plan. Geraadpleegd op 24 juli 2020 van https://manifesto- project.wzb.eu/

CD&V. (2019). Verkiezingsprogramma CD&V. Geraadpleegd op 24 juli 2020 van https://manifesto-project.wzb.eu/

ChristenUnie. (2010). Vooruitzichten, Christelijk-Sociaal Perspectief. Geraadpleegd op 24 juli 2020 van https://manifesto-project.wzb.eu/

ChristenUnie. (2012). Voor de verandering, 7 christelijk-sociale hervormingen. Geraadpleegd op 24 juli 2020 van https://manifesto-project.wzb.eu/

ChristenUnie. (2017). Hoopvol Realistisch, Voorstellen voor een samenleving met toekomst. Geraadpleegd op 24 juli 2020 van https://manifesto-project.wzb.eu/

Davis, A. (2012). The Impact of Anti-Immigration Parties on Mainstream Parties’ Immigration Positions in The Netherlands, Flanders and the UK 1987–2010: Divided Electorates, Left–Right Politics and the Pull towards Restrictionism (Thesis). European University Institute, Department of Political and Social Sciences, Florence.

De Ceulaer, J. (2019). Links zet rechtse kiezers te snel weg als racisten en fascisten en dat klopt niet. Geraadpleegd op 30 juli 2020 van https://www.demorgen.be/politiek/links-zet-rechtse- kiezers-te-snel-weg-als-racisten-en-fascisten-en-dat-klopt-niet~bb41c48b/

Decker, F. (2008). Germany: Right-wing Populist Failures and Left-wing Successes. In D. Albertazzi & D. McDonnell (Red.). Twenty-First Century Populism: The Spectre of Western European Democracy (pp. 119–134). Palgrave Macmillan UK.https://doi.org/10.1057/9780230592100_8

De Wever, B. (2018). Links moet kiezen: open grenzen of de welvaartsstaat. Geraadpleegd op 15 juli 2020 van https://www.n-va.be/nieuws/links-moet-kiezen-open-grenzen-of-de- welvaartsstaat

Downs, A. (1957). An Economic Theory of Democracy. New York: Harper.


Downs, W.M. (2001). Pariahs in their midst: Belgian and Norwegian parties react to extremist threats. West European Politics, 24, 23–42.

European Parliament. (2020). MEPs by Member State and political group. Geraadpleegd op 18 juli 2020 van https://www.europarl.europa.eu/meps/en/search/table

FVD. (2017). Concept Verkiezingsprogramma 2017-2021. Geraadpleegd op 18 november 2019 van http://pubnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/verkiezingsprogramma/TK/fvd201… sprogrammaFvD2017.pdf

Gallagher, M., Laver, M., and Mair, P. (2005). Representative Government in Modern Europe: Institutions, Parties, and Governments. Boston: McGraw-Hill, 4th edn.

Gerring, J., & Cojocaru, L.L. (2015). Case-Selection : A Diversity of Methods and Criteria.

Golder, M. (2003). Explaining variation in the success of extreme right parties in Western Europe. Comparative Political Studies, 36(4), 432–466. https://doi.org/10.1177/0010414003251176

Guthrie, J., Petty, R., Yongvanich, K., & Ricceri, F. (2004). Using content analysis as a research method to inquire into intellectual capital reporting. Journal of Intellectual Capital, 5(2), 282–293. https://doi.org/10.1108/14691930410533704

Heylen, K. (2019). Wie is Thierry Baudet, de controversiële rijzende ster in de Nederlandse politiek die premier wil worden?. Geraadpleegd op 22 maart 2019 van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/03/21/wie-is-thierry-baudet/

Hickey, G., & Kipping, C. (1996). Issues in research. A multi-stage approach to the coding of data from open-ended questions. Nurse Researcher, 4, 81-91.

Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277–1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687

Ivarsflaten, E. (2008). ‘What Unites Right-Wing Populists in Western Europe? Re-examining Grievance Mobilization Models in Seven Successful Cases’, Comparative Politics, 41(1), 3–23.

Jansen, R. S. (2011). Populist Mobilization: A New Theoretical Approach to Populism. Sociological Theory, 29(2), 75–96.

Joppke, C. (1998). Why Liberal States Accept Unwanted Immigration. World Politics, 50(2), 266-293. doi:10.1017/S004388710000811X

Kantar Public. (2018). In de peiling: Forum voor Democratie stijgende lijn weer te pakken. Geraadpleegd op 19 februari 2019 van http://www.nipo.nl/nieuws/persberichten/in-de-peiling- forum-voor-democratie-stijgende-lij/

Kiesraad. (2017). Officiële uitslag Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017. Geraadpleegd op 20 februari 2019 van https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2017/03/20/officiele-uitslag-twe…- kamerverkiezing-15-maart-2017

Kitschelt, H. (1995). The radical right in Western Europe: a comparative analysis / Herbert Kitschelt ; in collaboration with Anthony J. McGann. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Klemmensen, R., Hobolt, S. B., & Hansen, M. E. (2007). Estimating policy positions using political texts: An evaluation of the Wordscores approach. Electoral Studies, 26(4), 746–755. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2007.07.006

Koopmans, R. and Muis, J. (2009). The rise of right-wing populist Pim Fortuyn in the Netherlands: a discursive opportunity approach. European Journal of Political Research, 48(5): 642–664.

Laver, M., & Garry, J. (2000). Estimating Policy Positions from Political Texts. American Journal of Political Science, 44(3), 619–634. https://doi.org/10.2307/2669268

Lijphart, A. (1969). Consociational Democracy. World Politics, 21(2), 207-225. doi:10.2307/2009820

Loxbo, K. (2010). The Impact of the Radical Right: Lessons from the Local Level in Sweden, 2002–2006. Scandinavian Political Studies, 33(3), 295–315. https://doi.org/10.1111/j.1467- 9477.2010.00252.x

Lubbers, M., Gijsberts, M., Scheepers, P. (2002). Extreme right-wing voting in Western Europe. Eur. J. Polit. Res, 41(3), 345–378.

Mayring, P. (2000). Qualitative Content Analysis (Vol. 1).

Meguid, B. M. (2005). Competition Between Unequals: The Role of Mainstream Party Strategy in Niche Party Success. American Political Science Review, 99(3), 347–359.

Meyer, S., & Rosenberger, S. (2015). Just a Shadow? The Role of Radical Right Parties in the Politicization of Immigration, 1995–2009 (Vol. 3). https://doi.org/10.17645/pag.v3i2.64

Minkenberg, M. (2007). The Radical Right in Public Office: Agenda Setting and Policy Effects (Vol. 24). https://doi.org/10.1080/01402380108425462

Mouffe, C. (2005). On the Political (Vol. 68). Routledge.

Mouffe, C. (2013). Agonistics Thinking the World Politically. London and New York 2013.

Mudde, C. (1999). The single-issue party thesis: Extreme right parties and the immigration issue. West European Politics, 22(3), 182-197.

Mudde, C. (2000). The Ideology of the Extreme Right. Manchester, UK: Manchester University Press.

Mudde, C. (2004). The Populist Zeitgeist. Government and Opposition, 39, 541-563. doi:10.1111/j.1477-7053.2004.00135.x

Mudde, C. (2007). Populist Radical Right Parties in Europe. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511492037

Mudde, C. (2013). Three decades of populist radical right parties in Western Europe: So what? European Journal of Political Research, 52(1), 1–19. https://doi.org/10.1111/j.1475- 6765.2012.02065.x

Mudde, C. (2016). Populist radical right parties in Europe today. Transformations of Populism in Europe and the Americas: History and Recent Tendencies. J. Abromeit, B. Chesterton, Y. Norman and G. Marotta (Eds.). London and New York: Bloomsbury.

Mudde, C., & Rovira Kaltwasser, C. (2017). Populism: a very short introduction. New York, NY: Oxford university. Imperial forestry institute.

Mudde, C. (2018). Zes hardnekkige misverstanden over populisme. De correspondent, Geraadpleegd op 19 februari van https://decorrespondent.nl/7786/zes-hardnekkige- misverstanden-over-populisme/3122938789410-3988f8ec

Norris, P. (2005). Radical Right: Voters and Parties in the Electoral Market. Cambridge: Cambridge University Press.

N-VA. (2010). Nu Durven Veranderen. Geraadpleegd op 24 juli 2020 van https://manifesto- project.wzb.eu/

N-VA. (2014). Verandering Voor Vooruitgang. Geraadpleegd op 24 juli 2020 van https://manifesto-project.wzb.eu/

N-VA. (2019). Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. Geraadpleegd op 24 juli 2020 van https://manifesto-project.wzb.eu/

N-VA. (2020). Geschiedenis. Geraadpleegd op 19 juli 2020 van https://www.n-va.be/over-n- va/geschiedenis

NVIVO. (2020). Understand how references are coded. Geraadpleegd op 29 juli 2020 van http://helnv11.qsrinternational.com/desktop/procedures/review_the_refer… #MiniTOCBookMark3

Open Vld. (2010). Een nieuwe start, Ambitie 2020. Geraadpleegd op 24 juli 2020 van https://manifesto-project.wzb.eu/

Open Vld. (2014). Programmacongres, Vlaanderen vleugels geven. Geraadpleegd op 24 juli 2020 van https://manifesto-project.wzb.eu/

Open Vld. (2019). Het land van de doener, verkiezingsprogramma 2019-2024. Geraadpleegd op 24 juli 2020 van https://manifesto-project.wzb.eu/

Pardos-Prado, S. (2015). How Can Mainstream Parties Prevent Niche Party Success? Center- Right Parties and the Immigration Issue. Journal of Politics, 77(2), 352–67.


Pastore, F., & Henry, G. (2016). Explaining the Crisis of the European Migration and Asylum Regime. The International Spectator, 51(1), 44–57. https://doi.org/10.1080/03932729.2016.1118609

Pauwels, T. (2011). Explaining the strange decline of the populist radical right Vlaams Belang in Belgium: The impact of permanent opposition. Acta Politica, 46, 60-82. 10.1057/ap.2010.17.

Pellikaan, H., Van der Meer, T., & de Lange, S. (2003). ‘The road from a depoliticized to a centrifugal democracy’. Acta Politica, 38(1), 23–49.

Pellikaan, H., de Lange, S., & Van der Meer, T. (2007). ‘Fortuyn’s legacy: party system change in the Netherlands’. Comparative European Politics, 5, 282–302.


Pinto, J.F. (2017). Populism, is it Democracy’s Bastard or Twin? The Case of the European

Union. Chin. Polit. Sci. Rev, 2, 328–344. https://doi.org/10.1007/s41111-017-0071-1

Potter, W. J., & Levine-Donnerstein, D. (1999). Rethinking validity and reliability in content analysis. Journal of Applied Communication Research, 27, 258-284.

Ragin, C. (2014). The comparative method: Moving beyond qualitative and quantitative strategies. University of California Press.

Rijksoverheid. (2020). Kabinetten sinds 1945. Geraadpleegd op 12 april 2019, van https://www.rijksoverheid.nl/regering/over-de-regering/kabinetten-sinds…

Rijksoverheid. (2020). Gedoogbeleid softdrugs en coffeeshops. Geraadpleegd op 25 juli 2020 van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drugs/gedoogbeleid-softdrugs-e…

Riker, W. H. (1996). The Strategy of Rhetoric: Campaigning for the American Constitution. New Haven CT: Yale University Press.

Roelandt, A., Thijs, T. (2020). Grote Peiling. Vlaams Belang blijft afgetekend de grootste, s.p.a klimt naar derde plaats. Geraadpleegd op 15 juli 2020 van https://www.hln.be/nieuws/binnenland/grote-peiling-vlaams-belang-blijft…- grootste-sp-a-klimt-naar-derde-plaats~afe6e357/

Rooduijn, M., de Lange, S. L., & van der Brug, W. (2012). A populist Zeitgeist? Programmatic contagion by populist parties in Western Europe. Party Politics, 20(4), 563–575. https://doi.org/10.1177/1354068811436065

RTL Nieuws. (2010). PVV: meer veiligheid, minder immigratie. Geraadpleegd op 13 maart 2019, van https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/3215891/pvv-meer-veiligheid-min…

Schain, M. A. (2006). The extreme-right and immigration policy-making: Measuring direct and indirect effects. West European Politics, 29(2), 270–289. https://doi.org/10.1080/01402380500512619

Schain, M.A. (2018). Shifting Tides: Radical-Right Populism And Immigration Policy in Europe And The United States. Washington, DC: Migration Policy Institute.

Schumacher, G., & Kersbergen, K. van. (2016). Do mainstream parties adapt to the welfare chauvinism of populist parties? Party Politics, 22(3), 300–

312. https://doi.org/10.1177/1354068814549345

Stanley, B. (2008). The Thin Ideology of Populism, Journal of Political Ideologies, 13(1), 95–110.

Usherwood, S., Startin, N. (2013). Euroscepticism as a persistent phenomenon. Journal of Common Market Studies 51(1), 1–16.

Van den Abeele, C. (2018). Frans Front National wordt “Rassemblement National”. Geraadpleegd op 27 april 2019 van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/01/frans-front- national-wordt--rassemblement-national-/

Van der Brug, W., Fennema, M. and Tillie, J. (2005). Why Some Anti-immigrant Parties Fail and Others Succeed: A Two-step Model of Electoral Support. Comparative Political Studies, 38(5), 537–73.

Van Haute, E. & Pauwels, T. (2016). 2 The Vlaams Belang: Party Organization and Party Dynamics. In Heinisch, R. & Mazzoleni, O. (Eds.), Understanding Populist Party Organisation. Palgrave Macmillan UK, 10.1057/978-1-137-58197-6_3.

Van Kersbergen, K. and Krouwel, A. (2008). ‘A double-edged sword! The Dutch centre-right and the ‘foreigners issue’’. Journal of European Public Policy, 15(3), 398–414.

van Kessel, S. (2011). Explaining the Electoral Performance of Populist Parties: The Netherlands as a Case Study. Perspectives on European Politics and Society, 12(1), 68–88. https://doi.org/10.1080/15705854.2011.546148

Van Kessel, S. (2013). A Matter of Supply and Demand: The Electoral Performance of Populist Parties in Three European Countries. Government and Opposition, 48(2), 175-199. doi:10.1017/gov.2012.14

Van Spanje, J. H., & van der Brug, W. (2007). The party as pariah: the exclusion of anti- immigration parties and its effect on their ideological positions. West European Politics, 30(5), 1022-1040.

Van Spanje, J., & van der Brug, W. (2009). Being Intolerant of the Intolerant: The Exclusion of Western European Anti-immigration Parties and Its Consequences for Party Choice. Acta Politica, (Vol. 44). https://doi.org/10.1057/ap.2009.7

Van Spanje, J. (2010). Contagious Parties: Anti-Immigration Parties and Their Impact on Other Parties’ Immigration Stances in Contemporary Western Europe. Party Politics, 16(5), 563–586.

Vlaanderen. (2019). Verkiezingen voor het Vlaams Parlement. Geraadpleegd op 24 december 2019 van https://www.vlaanderen.be/verkiezingen-voor-het-vlaams-parlement

Vlaanderen. (2020). Vlaamse Regering. Geraadpleegd op 8 juli 2020 van https://www.vlaanderen.be/vlaamse-regering/

Volkens, A. & Klingemann, H-D. (2005). Parties, Ideologies, and Issues. Stability and Change in Fifteen European Party systems 1945-1998. In Luther, K.R. & Müller-Rommel, F. (Red.) Political Parties in the New Europe: Political and Analytical Challenges (pp. 143-169). Oxford University Press.

Vossen, K. (2010). ‘Populism in the Netherlands after Fortuyn: Rita Verdonk and Geert Wilders compared’. Perspectives on European Politics and Society, 11(1), 22–38.

Vrouw en maatschappij. (2020). Prostitutie. Geraadpleegd op 24 juli 2020 van http://www.vrouwenmaatschappij.be/prostitutie

VVD. (2010). Orde op zaken, Verkiezingsprogramma 2010-2014. Geraadpleegd op 24 juli 2020 van https://manifesto-project.wzb.eu/

VVD. (2012). Niet doorschuiven maar aanpakken, Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017. Geraadpleegd op 14 februari 2019 van https://www.vvd.nl/verkiezingsprogramma_s/

VVD. (2017). Zeker Nederland, VVD verkiezingsprogramma 2017-2021. Geraadpleegd op 14 februari 2019 van https://manifesto-project.wzb.eu/

Wagner, M., & Meyer, T. M. (2016). The Radical Right as Niche Parties? The Ideological Landscape of Party Systems in Western Europe, 1980–2014. Political Studies, 65 (1_suppl), 84– 107. https://doi.org/10.1177/0032321716639065

Wagner, M., & Meyer, T. M. (2018). Decades Under the Influence, How Europe’s Parties Have Been Shifting Right. Geraadpleegd op 19 februari 2019 van https://www.foreignaffairs.com/articles/western-europe/2018-04-04/decad…

Ward, H. (2006). ‘Preference Shaping and Party Competition: Some Empirical and Theoretical Arguments’. In J. Bara and A. Weale (Eds.), Democratic Politics and Party Competition: Essays in Honour of Ian Budge. London: Routledge, pp. 245–70.

Zaslove, A. (2004). The dark side of European politics: unmasking the radical right. Journal of European Integration, 26(1), 61
 -81. DOI:10.1080/0703633042000197799

 

Download scriptie (6.18 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Prof. dr. Jan Orbie