Brits-Indië door de ogen van de Victoriaanse vrouw

Judith
Laemont

Dat het koloniale verleden van West-Europa nog brandend actueel is, is de laatste maanden wel gebleken. Niet alleen België kende een ware beeldenstorm, maar ook in Groot-Brittannië laaiden de debatten over racisme en kolonialisme hoog op. Groot-Brittannië was dan ook één van Europa’s grootste koloniale mogendheden met een rijk dat zicht uitstrekte van Canada tot Nieuw-Zeeland onder Queen Victoria. Een essentiële rol binnen dat Britse rijk was weggelegd voor de Victoriaanse pers: de vele kranten en tijdschriften die dagelijks van de drukpers rolden, waren hét medium bij uitstek om de koloniale ideologie te verspreiden over de hele bevolking. Ook vrouwen werden op die manier betrokken bij het Britse imperiale project, want kolonialisme was heus niet alleen een mannenzaak.

De Victoriaanse vrouw aan de haard

Voorblad van The Englishwoman's Domestic Magazine (April 1877)In mijn scriptie onderzocht ik het gebruik van koloniaal discours in The Englishwoman's Domestic Magazine, een Londens tijdschrift dat maandelijks gepubliceerd werd van 1852 tot 1879. Het magazine richtte zich als één van de eerste in Groot-Brittannië tot de middenklasse vrouw en had als voornaamste doel om de lezeres huishoudelijke kennis bij te brengen. Volgens het Victoriaanse ideaalbeeld was de vrouw immers een uitstekende huishoudster die zich als deugdzame “engel in het huis” toewijdde aan haar echtgenoot. Het magazine bulkte dan ook van de huishoudtips, recepten en opvoedadviezen. Daarnaast streefde hoofdredacteur Samuel Orchart Beeton ernaar om de geest van zijn lezeressen te verruimen door fictie en educatieve essays te publiceren.

Over de verschillende genres heen bevat het tijdschrift heel wat ideologisch beladen verwijzingen naar de Britse kolonies. Op die manier kon de Victoriaanse vrouw zich een beeld vormen van het Britse rijk en gaf het magazine mee vorm aan het idee van ‘de imperiale missie van vrouwen’. De rol van vrouwenmagazines in het Britse imperiale project is tot dusver echter grotendeels onopgemerkt gebleven. Met mijn scriptie heb ik dan ook geprobeerd om die lacune enigszins op te vullen door te antwoorden op de vraag: op welke manier is de imperiale missie van vrouwen gevormd door en zichtbaar in The Englishwoman’s Domestic Magazine door het gebruik van koloniaal discours? Omdat die imperiale missie van vrouwen zich voornamelijk richtte tot Brits-Indië, beperkte ik mijn onderzoek tot die kolonie. Met koloniaal discours bedoel ik hier de taal, beelden en stereotypen die gebruikt worden in het tijdschrift om zowel de Indiase cultuur en mensen als de Anglo-Indische samenleving te beschrijven.

De imperiale missie van vrouwen in Brits-Indië

Vanaf het midden van de negentiende eeuw werden vrouwen nauwer betrokken bij het koloniale project in Brits-Indië, ruwweg het huidige India, Pakistan en Bangladesh. Na de Indiase opstand van 1857-58, een muiterij van Indiase soldaten in dienst van de Oost-Indische Compagnie die rebelleerden tegen hun Britse officieren, vonden heel wat bestuurlijke veranderingen plaats in de kolonie. Hierdoor was er aanzienlijk meer werkgelegenheid voor Britse mannen, waardoor het aantal Britse vrouwen die hun echtgenoten volgden richting het Oosten ook steeg. De meeste Britse vrouwen aanwezig in Brits-Indië waren memsahibs: getrouwde, middenklasse, witte vrouwen wiens man werkte in de kolonie, vaak als administrator of officier. Daarnaast waren er ook vrouwelijke missionarissen en sociale hervormers, die ernaar streefden de toestand van Indiase vrouwen te verbeteren door middel van religieus of seculier onderwijs en medische hulp. Hoewel de politieke en economische macht bij hun mannen lag, hadden ook Britse vrouwen een belangrijke taak in de civiliserende missie van Groot-Brittannië. De witte, Britse vrouw werd immers gezien als rolmodel voor Indiase vrouwen; Britse vrouwen in India werden dan ook geacht Britse waarden uit de dragen, een Britse levensstijl te promoten en de morele superioriteit van het Britse volk te representeren. Een Anglo-Indische identiteit creëren die gestoeld was op Britse normen was volgens de koloniale machthebbers van fundamenteel belang na de Indiase opstand, en vrouwentijdschriften speelden een belangrijke rol in het vormen en verspreiden van die missie.

Britse mannen en vrouwen in riksja's (1902)

                                                                                                 Britse mannen en vrouw in riksja's (1902)

Tegenstrijdige stemmen

Een ander essentieel aspect binnen mijn onderzoek was het inzicht dat tijdschriften vaak tegenstrijdige beelden en opinies bevatten omwille van hun heterogene vorm. Een magazine combineert niet alleen visueel en tekstueel materiaal maar bevat ook een heleboel verschillende genres en bijdragen geleverd door verschillende auteurs – elk met hun eigen kijk op de wereld. Daarom onderzocht ik ook in welke mate The Englishwoman’s Domestic Magazine tegenstrijdige attitudes ten opzichte van Brits-Indië bevat. Ik had dus niet alleen oog voor artikels die vrouwen aanspoorden om een imperiale missie te ondernemen in India, maar ook voor bijdragen die het idee van zo’n missie ondermijnden. Uit haalbaarheidsoverwegingen beperkte ik mijn studie tot drie genres: fictie, educatieve essays en de correspondentierubriek van het tijdschrift.

Leven in Brits-Indië: luxe of lijden?

Opvallend is dat The Englishwoman’s Domestic Magazine de Indiase cultuur beschrijft met zowel positieve als negatieve stereotypen. Het Britse superioriteitsdenken is bijvoorbeeld zichtbaar in omschrijvingen van ‘primitieve’ Indiase rituelen en in het idee dat de Indiase vrouw een hulpeloos slachtoffer is van een barbaarse cultuur, zoals beschreven in het essay “Woman in Barbarism” (1856). Anderzijds zijn er essays die de Indiase vrouw net beschouwen als een ware schoonheid en toonbeeld van de luxueuze en verfijnde Indiase cultuur. Ook wat betreft de levensstijl van de Britse vrouw in India is er ambiguïteit. Zo wordt de memsahib soms afgeschilderd als een luie, zelfingenomen snob die haar tijd vult met picknicks, tennisfeestjes en bals. Maar ook de opvatting dat op de schouders van de memsahib de lastige taak rust om het huishouden te runnen naar Britse normen in een verzengend klimaat, is aanwezig in het tijdschrift. Beide beelden worden bijvoorbeeld gecombineerd in de essays geschreven door Eliot James, die gepubliceerd werden tussen februari en augustus 1878 en als doel hadden om de Britse vrouw voor te bereiden op haar reis naar India. Tijdens het lezen van het magazine werd de Britse vrouw dus geconfronteerd met een veelheid aan verschillende attitudes ten opzichte van Brits-Indië, waaruit ze haar eigen impressie van de kolonie kon construeren.

Brits koppel voor hun huis in Brits-Indië (1875)

                                                                                           Brits koppel voor hun huis in Brits-Indië (1875)

Bibliografie

Primary sources

Editorial Material:  

‘Preface’. Englishwoman’s Domestic Magazine: Volume VI. London: S.O. Beeton, 1857-58, pp. iii-iv, babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.a0005855366&view=1up&seq=535. Accessed 26 Feb. 2020.

‘Preface’. Englishwoman’s Domestic Magazine: Volume VIII. London: S.O. Beeton, 1859-60, pp. 1-8, babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.a0007302177&view=1up&seq=509. Accessed 5 Mar. 2020.

 

EDM First Series (1852-59):

‘THE ENGLISHWOMAN’S DOMESTIC MAGAZINE’. Englishwoman's Domestic Magazine, 1 May 1852, p. 1. Nineteenth Century UK Periodicals,  link.gale.com/apps/doc/DX1901417111/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=21262e31. Accessed 26 Feb. 2020.

‘ESSAY III.-BEAUTY’, Englishwoman's Domestic Magazine, 1 July 1852, p. 74. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901417167/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=a05f7463. Accessed 14 May 2020.

Symonds, Sarah. ‘DESTINY: A TALE’. Englishwoman's Domestic Magazine, 1 Mar. 1853, p. 323+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901417373/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=84a3ba82. Accessed 29 Apr. 2020.

---. ‘DESTINY: A TALE’. Englishwoman's Domestic Magazine, 1 Apr. 1853, p. 355+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901417401/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=01d6d849. Accessed 29 Apr. 2020.

‘MRS. CAROLINE CHISHOLM’. Englishwoman's Domestic Magazine, 1 July 1853, p. 66+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901417461/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=861629ef. Accessed 9 Feb. 2020.

‘ABOUT COTTON’. Englishwoman's Domestic Magazine, vol. III, 1 May 1854, p. 1+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901416568/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=90e8ac83. Accessed 9 Mar. 2020.

 ‘THE COSTUMES OF THE WORLD’. Englishwoman's Domestic Magazine, vol. III, 1 May 1854, p. 20+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901416581/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=3249ce9f. Accessed 9 Mar. 2020.

‘THE WOLF IN THE NURSERY’. Englishwoman's Domestic Magazine, vol. III, 1 June 1854, p. 37+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901416598/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=8f0fe16d. Accessed 9 Mar. 2020.

‘THE PEOPLE OF THE PHILIPPINES’. Englishwoman's Domestic Magazine, vol. III, 1 Oct. 1854, p. 168+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901416699/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=443e6a21. Accessed 26 Mar. 2020.

R., M. S. ‘WOMAN IN BARBARISM’. Englishwoman’s Domestic Magazine, vol. V, no. 1, 1 May 1856, p. 23+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901533076/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=c13adfa8. Accessed 8 Apr. 2020.

---. ‘THE RELIGIONS OF THE WORLD.’ Englishwoman's Domestic Magazine, vol. XII, 1 Aug. 1858, p. 118-122, https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.a0007302177&view=1up&seq=140.

 

EDM Second Series (1860-64):

‘ANSWERS TO CORRESPONDENTS’. Englishwoman’s Domestic Magazine, vol. VI, no. 32, 1 Dec. 1862, p. 95. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901422762/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=6da9a8e2. Accessed 10 May 2020.

Rimmel, Eugene. ‘A HISTORY OF PERFUMERY AND THE TOILET’. Englishwoman's Domestic Magazine, vol. IX, no. 52, 1 Aug. 1864, p. 160+. Nineteenth Century UK Periodicalshttps://link.gale.com/apps/doc/DX1901417967/NCUK?u=gent&sid=NCK&xid=3fbb9b97. Accessed 26 Mar. 2020.

 

EDM Third Series (1865-79):

‘INDIA AND THE COLONIES’. Englishwoman's Domestic Magazine, vol. I, no. 7, 1 July 1865, p. 223. Nineteenth Century UK Periodicals, link.gale.com/apps/doc/DX1901419888/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=74d3ca3f. Accessed 7 Mar. 2020.

Derrick, Francis. ‘THE STORY OF AUNT JUSTINE’. Englishwoman's Domestic Magazine, vol. III, no. 25, 1 Jan. 1867, p. 18+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901418684/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=769cf780. Accessed 7 Mar. 2020.

 ‘THE ENGLISHWOMAN'S CONVERSAZIONE’. Englishwoman’s Domestic Magazine, vol. IV, no. 41, 1 May 1868, p. 277+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901419217/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=6dc6a1c8. Accessed 27 Feb. 2020.

‘THE ENGLISHWOMAN'S CONVERSAZIONE’. Englishwoman’s Domestic Magazine, 1 Mar. 1869, p. 164+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901421565/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=90e5165a. Accessed 9 Feb. 2020.

‘THE ENGLISHWOMAN'S CONVERSAZIONE’. Englishwoman’s Domestic Magazine, vol. VIII, no. 55, 1 July 1869, p. 53+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901421693/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=f9fea2a3. Accessed 9 Feb. 2020.

‘WOMAN: PAST, PRESENT, AND FUTURE’. Englishwoman’s Domestic Magazine, vol. IX, no. 69, 1 Sept. 1870, p. 143+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901422413/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=b8cb9e76. Accessed 8 Apr. 2020.

‘THE ENGLISHWOMAN'S CONVERSAZIONE’. Englishwoman’s Domestic Magazine, 1 July 1871, p. 61+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901422034/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=5813d39b . Accessed 9 Feb. 2020.

‘THE ENGLISHWOMAN'S CONVERSAZIONE’. Englishwoman’s Domestic Magazine, vol. XII, no. 86, 1 Feb. 1872, p. 126+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901420512/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=78609a00. Accessed 9 Mar. 2020.

‘THE ENGLISHWOMAN'S CONVERSAZIONE’. Englishwoman’s Domestic Magazine, vol. XIII, no. 91, 1 July 1872, p. 63+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901420664/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=10351d5e . Accessed 26 Feb. 2020.

‘THRICE WEDDED AND NEVER A WIFE’. Englishwoman’s Domestic Magazine, vol. XVI, no. 111, 1 Mar. 1874, p. 122+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901421189/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=f0065a5d. Accessed 11 May 2020.

‘THRICE WEDDED AND NEVER A WIFE’. Englishwoman’s Domestic Magazine, vol. XVI, no. 112, 1 Apr. 1874, p. 179+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901421212/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=c4067fa6. Accessed 11 May 2020.

‘THRICE WEDDED AND NEVER A WIFE’. Englishwoman’s Domestic Magazine, vol. XVI, no. 113, 1 May 1874, p. 234+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901421238/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=2ef86ac1. Accessed 11 May 2020.

‘THRICE WEDDED AND NEVER A WIFE’. Englishwoman’s Domestic Magazine, vol. XVI, no. 114, 1 June 1874, p. 291+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901421263/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=210bc88b. Accessed 12 May 2020.

‘THE ENGLISHWOMAN'S CONVERSAZIONE’. Englishwoman’s Domestic Magazine, vol. 18, no. 182/126, 1 June 1875, p. 329+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1902130605/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=27ac0fb6. Accessed 30 Apr. 2020.

‘FORGOTTEN LIVES’. Englishwoman’s Domestic Magazine, vol. 19, no. 184/128, 1 Aug. 1875, p. 68+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1902130702/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=104f3b1. Accessed 26 Mar. 2020.

‘COMMISSIONS FROM ABROAD’. Englishwoman’s Domestic Magazine, vol. 19, no. 187/131, 1 Nov. 1875, p. 280. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1902130899/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=c1018d26. Accessed 13 May 2020.

 ‘TOPICS OF THE MONTH’. Englishwoman’s Domestic Magazine, 1 Mar. 1876, p. 121+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901423070/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=1a36dfcb . Accessed 9 Feb. 2020. 

‘THE ENGLISHWOMAN'S CONVERSAZIONE’. Englishwoman’s Domestic Magazine, 1 Mar. 1876, p. 165+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901423087/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=57f684ba. Accessed 9 Feb. 2020.

‘GODWYN'S ORDEAL’. Englishwoman's Domestic Magazine, vol. XXIV, no. [157], 1 Jan. 1878, p. [1]+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901418235/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=b3d9e745. Accessed 7 Mar. 2020.

J., E. ‘ON INDIAN OUTFITS’. Englishwoman’s Domestic Magazine, 1 Feb. 1878, p. 90+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901418275/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=87f9637d. Accessed 6 Feb. 2020.

---. ‘ON INDIAN OUTFITS’. Englishwoman’s Domestic Magazine, 1 Mar. 1878, p. 132+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901418301/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=e2f4b97b. Accessed 6 Feb. 2020.

---. ‘ON INDIAN OUTFITS’. Englishwoman’s Domestic Magazine, 1 Apr. 1878, p. 188+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901418332/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=a7869b67. Accessed 6 Feb. 2020.

---. ‘INDIAN HOUSES, AND HOW TO FURNISH THEM’. Englishwoman's Domestic Magazine, 1 May 1878, p. 272+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901418371/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=7c00e80a. Accessed 9 Feb. 2020.

---. ‘INDIAN DOMESTIC ECONOMY’. Englishwoman’s Domestic Magazine, 1 June 1878, p. 287+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901418379/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=1e4cc7ee. Accessed 6 Feb. 2020.

---. ‘INDIAN DOMESTIC ECONOMY’. Englishwoman’s Domestic Magazine, 1 July 1878, p. 48+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901419277/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=830d391f. Accessed 6 Feb. 2020.

---. ‘INDIAN DOMESTIC ECONOMY’. Englishwoman’s Domestic Magazine, 1 Aug. 1878, p. 65+. Nineteenth Century UK Periodicals, https://link.gale.com/apps/doc/DX1901419290/NCUK?u=gent&sid=NCUK&xid=cf581280. Accessed 6 Feb. 2020.

 

Secondary sources

Abu-Lughod, Janet L. Cairo: 1001 Years of the City Victorious. Princeton University Press, 2018.

Amin, Sonia N. The World of Muslim Women in Colonial Bengal, 1876-1939. Brill Publishers, 1996.

Barr, Pat. The Memsahibs: The Women of Victorian India. Secker & Warburg, 1976.

Beetham, Margaret. A Magazine of Her Own?: Domesticity and Desire in the Woman’s Magazine, 1800-1914. Routledge, 2003.

---. ‘Beeton, Samuel Orchart (1831-1877)’. The Oxford Dictionary of National Biography, edited by H. C. G. Matthew and B. Harrison, Oxford University Press, 2004, p. ref:odnb/45481. DOI.org (Crossref), doi:10.1093/ref:odnb/45481.

---. ‘Towards a Theory of the Periodical as a Publishing Genre’. Investigating Victorian Journalism, edited by Laurel Brake et al., Palgrave Macmillan, 1990, pp. 19–32. DOI.org (Crossref), doi:10.1007/978-1-349-20790-9_2.

Beveridge, William H. India Called Them. Unwin Brothers Limited, 1947.

Bhardwaj, Surinder M., and H. K. Manmohan Singh. ‘Punjab - History’. Encyclopædia Britannica, https://www.britannica.com/place/Punjab-state-India. Accessed 5 May 2020.

Bingham, Andrian. ‘The Digitization of Newspaper Archives: Opportunities and Challenges for Historians’. Twentieth Century British History, vol. 21, no. 2, 2010, pp. 225–31. DOI.org (Crossref), doi:10.1093/tcbh/hwq007.

Blunt, Alison. ‘Embodying War: British Women and Domestic Defilement in the Indian «Mutiny», 1857–8’. Journal of Historical Geography, vol. 26, no. 3, 2000, pp. 403–28. ScienceDirect, doi:10.1006/jhge.2000.0236.

Brake, Laurel. ‘The Longevity of “Ephemera”: Library Editions of Nineteenth-Century Periodicals and Newspapers’. Media History, vol. 18, no. 1, 2012, pp. 7–20. DOI.org (Crossref), doi:10.1080/13688804.2011.632192.

Brake, Laurel, and Marysa Demoor, editors. Dictionary of Nineteenth-Century Journalism in Great Britain and Ireland. Academia Press, 2009.

Burton, Antoinette M. Burdens of History: British Feminists, Indian Women, and Imperial Culture, 1865-1915. University of North Carolina Press, 1994.

Chaudhuri, Nupur. ‘Issues of Race, Gender and Nation in Englishwomen’s Domestic Magazine and Queen, 1850–1900’. Negotiating India in the Nineteenth-Century Media, edited by David Finkelstein and Douglas Mark Peers, Macmillan Press, 2000, pp. 51–62.

---. ‘Memsahibs and Motherhood in Nineteenth-Century Colonial India’. Victorian Studies,

vol. 31, no. 4, 1988, pp. 517–35.

Chaudhuri, Nupur, and Margaret Strobel. ‘Introduction’. Western Women and Imperialism: Complicity and Resistance, edited by Nupur Chaudhuri and Margaret Strobel, Indiana University Press, 1992, pp. 1–18.

Codell, Julie F. ‘Introduction: The Nineteenth-Century News from India’. Victorian Periodicals Review, vol. 37, no. 2, 2004, pp. 106–23.

David, Deirdre. Rule Britannia: Women, Empire, and Victorian Writing. Cornell University Press, 1995.

Diamond, Marion. ‘Maria Rye and “The Englishwoman’s Domestic Magazine”’. Victorian Periodicals Review, vol. 30, no. 1, 1997, pp. 5–16.

Finkelstein, David, and Douglas Mark Peers. ‘“A Great System of Circulation”: Introducing India to the Nineteenth-Century Media’. Negotiating India in the Nineteenth-Century Media, edited by David Finkelstein and Douglas Mark Peers, Macmillan Press, 2000, pp. 2–22.

Forbes, Geraldine H. ‘In Search of the “Pure Heathen”: Missionary Women in Nineteenth Century India’. Economic and Political Weekly, vol. 21, no. 17, 1986, pp. 2–8.

Fox, Richard. ‘East of Said’. Edward Said: A Critical Reader, Blackwell Publishing, 1992, pp. 144–56.

Freeman, Sarah. Isabella and Sam: The Story of Mrs. Beeton. Coward, McCann & Geoghegan, 1978.

Gandhi, Leela. Postcolonial Theory: A Critical Introduction. Allen & Unwin, 1998.

Grewal, Inderpal. Home and Harem: Nation, Gender, Empire and the Cultures of Travel. Duke University Press, 1996.

Hutchins, Francis G. The Illusion of Permanence: British Imperialism in India. Princeton University Press, 1967.

Hyam, Ronald. Britain’s Imperial Century, 1815-1914: A Study of Empire and Expansion. B. T. Batsford, 1976.

James, Eliot. A Guide to Indian Household Management. London: Ward, Lock, 1879.

Kannabiran, Kalpana. ‘Judiciary, Social Reform and Debate on “Religious Prostitution” in Colonial India’. Economic and Political Weekly, vol. 30, no. 43, 1995, pp. 59–69.

Kaplan, Amy. ‘Manifest Domesticity’. American Literature, vol. 70, no. 3, 1998, pp. 581–606. JSTOR, JSTOR, doi:10.2307/2902710.

Lee, Alan J. The Origins of the Popular Press in England: 1855 - 1914. Croom Helm, 1976.

Loomba, Ania. Colonialism/Postcolonialism. 2nd ed, Routledge, 2005.

López, Nuria. ‘British Women versus Indian Women: The Victorian Myth of European Superiority’. Myths of Europe, edited by Richard Littlejohns and Sara Soncini, Brill | Rodopi, 2007. DOI.org (Crossref), doi:10.1163/9789401203944_017.

MacKenzie, John M. Propaganda and Empire: The Manipulation of British Public Opinion, 1880 - 1960. Manchester University Press, 2003.

Macmillan, Margaret Olwen. Women of the Raj. Thames and Hudson, 1988.

Menke, Richard. Telegraphic Realism: Victorian Fiction and Other Information Systems. Stanford University Press, 2008.

Metcalf, Barbara D., and Thomas R. Metcalf. A Concise History of Modern India. Cambridge University Press, 2006.

Morris, Jan. Stones of Empire: The Buildings of the Raj. Oxford University Press, 2005.

Nair, Janaki. ‘Uncovering the Zenana: Visions of Indian Womanhood in Englishwomen’s Writings, 1813-1940’. Journal of Women’s History, vol. 2, no. 1, 1990, pp. 8–34. DOI.org (Crossref), doi:10.1353/jowh.2010.0263.

Nalbach, Alex. ‘“The Software of Empire”: Telegraphic News Agencies and Imperial Publicity, 1865-1914’. Imperial Co-Histories: National Identities and the British and Colonial Press, edited by Julie F. Codell, Fairleigh Dickinson University Press, pp. 68–94.

Nicholson, Bob. ‘The Digital Turn’. Media History, vol. 19, no. 1, 2013, pp. 59–73. Taylor and Francis+NEJM, doi:10.1080/13688804.2012.752963.

Papanek, Hanna. ‘Purdah: Separate Worlds and Symbolic Shelter’. Comparative Studies in Society and History, vol. 15, no. 3, 1973, pp. 289–325.

Parry, Benita. Delusions and Discoveries: Studies on India in the British Imagination, 1880-1930. University of California Press, 1972.

Parsons, Timothy H. The British Imperial Century, 1815–1914: A World History Perspective. Rowman & Littlefield, 2019.

Potter, Simon J. ‘Empire, Cultures and Identities in Nineteenth‐ and Twentieth‐Century Britain’. History Compass, vol. 5, no. 1, 2007, pp. 51–71. onlinelibrary.wiley.com, doi:10.1111/j.1478-0542.2006.00377.x.

Quirk, Denise P. ‘“True Englishwomen” and “Anglo-Indians”: Gender, National Identity, and Feminism in the Victorian Women’s Periodical Press’. Imperial Co-Histories: National Identities and the British and Colonial Press, edited by Julie F. Codell, Fairleigh Dickinson University Press, 2003, pp. 167–87.

Ramusack, Barbara N. ‘Cultural Missionaries, Maternal Imperialists, Feminist Allies: British Women Activists in India, 1865–1945’. Women’s Studies International Forum, vol. 13, no. 4, 1990, pp. 309–21. DOI.org (Crossref), doi:10.1016/0277-5395(90)90028-V.

Riddick, John F. The History of British India: A Chronology. Praeger, 2006.

Rowbotham, Judith. ‘“Soldiers of Christ”? Images of Female Missionaries in Late Nineteenth-Century Britain: Issues of Heroism and Martyrdom’. Gender and History, vol. 12, no. 1, 2000, pp. 82–106. DOI.org (Crossref), doi:10.1111/1468-0424.00172.

Said, Edward W. Orientalism. Routledge & Kegan Paul Ltd, 1978.

Sen, Indrani. ‘Between Power and “Purdah”: The White Woman in British India, 1858-1900’. The Indian Economic & Social History Review, vol. 34, no. 3, 1997, pp. 355–76. DOI.org (Crossref), doi:10.1177/001946469703400304.

---. Gendered Transactions: The White Woman in Colonial India, c.1820-1930. Manchester University Press, 2017.

---. ‘Memsahib’. The Oxford Encyclopedia of Women in World History, edited by Bonnie G. Smith, Oxford University Press, 2008.

---. Woman and Empire: Representations in the Writings of British India, 1858-1900. Orient Longman, 2002.

Shattock, Joanne, and Michael Wolff. ‘Introduction’. The Victorian Periodical Press: Samplings and Soundings, edited by Joanne Shattock and Michael Wolff, Leicester University Press ; University of Toronto Press, 1982, pp. xiii–xix.

Spurr, David. The Rhetoric of Empire: Colonial Discourse in Journalism, Travel Writing, and Imperial Administration. Duke University Press, 1993.

Tarlo, Emma. Clothing Matters: Dress and Identity in India. C. Hurst & Co. Publishers, 1996.

Thompson, Andrew S. The Empire Strikes Back?: The Impact of Imperialism on Britain from the Mid-Nineteenth Century. Pearson, 2005.

Van Remoortel, Marianne. ‘Women Editors’ Transnational Networks in the Englishwoman’s Domestic Magazine and Myra’s Journal’. Women, Periodicals and Print Culture in Britain, 1830s-1900s, edited by Beth Rogers et al., Edinburgh University Press, 2019, pp. 46–56.

Vann, J. Don, and Rosemary T. VanArsdel. ‘Introduction’. Periodicals of Queen Victoria’s Empire: An Exploration, edited by J. Don Vann and Rosemary T. VanArsdel, University of Toronto Press, 1996, pp. 3–18.

---. ‘Introduction’. Victorian Periodicals and Victorian Society, edited by J. Don Vann and Rosemary T. VanArsdel, University of Toronto Press, 1994, pp. 3–8.

Weedon, Chris. Feminist Practice & Poststructuralist Theory. 2nd ed, Blackwell Publishing, 1997.

Download scriptie (14.67 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Prof. Dr. Marianne Van Remoortel