The 'ad'ded value van corona-marketing

Maura
Verdoliva

Adverteren ten tijde van een pandemie: een hinderpaal of opportuniteit? Een vraagstuk waarover vele marketing- en communicatiemedewerkers zich de afgelopen maanden hebben gebogen. Bijzondere tijden vragen om bijzondere inspanningen, ook van bedrijven. De verwachtingen van de hedendaagse jongvolwassen consument zijn hoger dan ooit tevoren. Op welke manier kunnen bedrijven efficiënte reclamecampagnes opzetten rekening houdend met de reclamegeletterdheid van onze jongeren?

Sociale verantwoordelijkheid

“Open like never before”, zo luidde de wereldwijde reclamecampagne van Coca-Cola. Het gevoel van sociale verantwoordelijkheid in de samenleving neemt in tijden van een pandemie ook toe. Aan de basis van vele boodschappen stonden concepten zoals zorg, gemeenschap en menselijke verbinding centraal. Er werd vaak beroep gedaan op een zeker gevoel van warmte en solidariteit. De kerngedachte van veel marketingboodschappen luidde: “We beleven dit allemaal samen.”

Organisaties worden vandaag steeds meer beoordeeld op basis van de impact op de samenleving. Een transparante aanpak op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is dan ook een absolute must. Vele organisaties hebben gedurende de COVID-19 pandemie verder geïnvesteerd in hun MVO-activiteiten. Op die manier trachtten ze het sociaal engagement van het bedrijf aan de buitenwereld te tonen. De band die een organisatie opbouwt aan de hand van MVO-activiteiten kan sterker zijn tijdens crisisperiodes.

Cause-related marketing

Het idee om deze wereldwijde gezondheidscrisis en eventuele gepaste goede doelen aan reclamecampagnes te koppelen, valt onder het principe van cause-related marketing. Cause-related marketing kan gedefinieerd worden als: “Een partnerschap tussen een retailer en een non-profitorganisatie waarbij de laatstgenoemde geld verdient en de eerstgenoemde zijn voordeel haalt uit de associaties die voortkomen uit de samenwerking en de verhoogde verkoopcijfers”.

Effectieve cause-related marketingcampagnes kunnen een positieve impact hebben voor alle betrokken partijen. Zowel bedrijven, non-profit organisaties als consumenten krijgen een zekere return on investment hierbij. Het is gunstig voor de bedrijfsomzet en het bedrijfsimago. Het genereert ook positieve attitudes ten aanzien van het bedrijf, een gevoel van voldoening door het steunen van een goed doel en er gaat meer aandacht naar het goede doel zelf.

Belangrijke factoren die aan de basis liggen voor een effectieve cause-related marketingcampagne zijn:

  • De sociale betrokkenheid van klanten
  • De congruentie tussen het bedrijf en de klant
  • De congruentie tussen het bedrijf en het initiatief dat gesteund wordt
  • De affiniteit tussen het initiatief en de klant
  • De gepercipieerde motieven van het bedrijf voor deze inspanningen
  • Een proactieve timing

Indien initiatieven als reactief worden ervaren, zoals bijvoorbeeld in het geval van een pandemie, zien consumenten de samenwerking als baatzuchtig en winst-georiënteerd. Een reactieve timing verhoogt dan ook het consumentenscepticisme. Dit is voornamelijk het geval bij jongvolwassenen doordat zij in het algemeen een lagere betrokkenheid vertonen ten aanzien van goede doelen. Scepticisme kan een negatieve invloed hebben op de attitude t.a.v. het merk, de advertentie, de algemene klantevaluatie, mond-tot-mondreclame en andere belangrijke marketingparameters voor bedrijven. In dit onderzoek is dit consumentenscepticisme van jongeren onderzocht aan de hand van het Persuasion Knowledge Model (PKM).

Gevolgen van de pandemie

De wereldwijde gezondheidscrisis brengt ook grote economische gevolgen met zich mee. In de meeste gevallen gaat men als eerste bezuinigen op het marketingbudget, doordat dit in externe crisissituaties van secundair belang lijkt.

Vele reclameboodschappen over verschillende sectoren heen zijn de afgelopen maanden aangepast in het licht van de COVID-19-pandemie. Consumenten brachten meer tijd thuis door en productcategorieën zoals: computers, supermarkten, (tuin)meubels, alcoholische dranken, huishoudproducten, enzovoort kenden dan ook een toename in advertentie-uitgaven. Ook binnen de overheids- en social profitcommunicatie was er een toename in reclameboodschappen. Het gaat hierbij vaak over informationele boodschappen in verband met de gezondheidsmaatregelen die van kracht zijn. Deze omvatten duidelijke instructies en call-to-actions.

Jongvolwassenen als doelgroep

Jongvolwassenen zijn voor vele partijen een uitermate interessante doelgroep om zich op te richten. Deze generatie zal een belangrijke rol spelen in de marketingstrategie van de 21ste eeuw. Een gegrond inzicht in een gepaste cause-related marketingaanpak is dan ook vereist. In dit onderzoek stond deze doelgroep dan ook centraal. Aan de hand van drie verschillende (fictieve) printadvertenties werd via een online survey gepeild naar de verschillende klantevaluaties.

image 619image 620image 621

Cause-related marketing wordt terecht bekeken als tweesnijdend zwaard. Indien doordacht ingezet, kan het een bijzonder effectief instrument zijn om klantevaluaties op lange termijn te bevorderen, maar het kan even snel de verkeerde kant uit gaan. Een goed vooronderzoek naar verschillende belanghebbende factoren is dus aangewezen. Belangrijk hierbij is heldere communicatie over de beweegredenen van de samenwerking tussen een bedrijf en een overheids- of social profitorganisatie. Een transparante aanpak zorgt voor meer vertrouwen in altruïstische motieven. Daarnaast is ook een proactieve timing en langetermijnengagement tussen organisaties van belang. Zowel de verbintenis als de resultaten ervan moeten intern en extern goed gecommuniceerd worden.

Wanneer marketeers of andere belanghebbenden in de toekomst willen inspelen op een externe crisis doen ze dit best op basis van een langetermijnengagement of zo snel mogelijk wanneer de crisis zich voordoet. Timing en transparantie zijn hierbij cruciaal. Goede en effectieve cause-related marketing dient tenslotte consumentenscepticisme te vermijden en de attributies wat betreft achterliggende motieven te verbeteren. Dit komt zowel commerciële als overheids- of social profitorganisaties ten goede wanneer ze jongvolwassenen met hun boodschap willen overtuigen. Duurzame partnerschappen en een toekomstgerichte mindset zijn onmisbare troeven voor een goede marketingaanpak. 

 

Bibliografie

Alcaniz, E. B., Caceres, R. C., & Perez, R. C. (2010, Oct). Alliances between brands and social causes: The influence of company credibility on social responsibility image [Article]. Journal of Business Ethics, 96(2), 169-186. https://doi.org/10.1007/s10551-010-0461-x

 

Ang, J., & Smedema, A. (2011, Jun). Financial flexibility: Do firms prepare for recession? [Article]. Journal of Corporate Finance, 17(3), 774-787. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2011.02.001

 

Arnett, D. B., German, S. D., & Hunt, S. D. (2003). The identity salience model of relationship marketing success: The case of nonprofit marketing. Journal of Marketing, 67(2), 89-105.

 

Attaran, S., Notarantonio, E. M., & Quigley Jr, C. J. (2015). Consumer perceptions of credibility and selling intent among advertisements, advertorials, and editorials: A persuasion knowledge model approach [Article]. Journal of Promotion Management, 21(6), 703-720.

 

Bagozzi, R. P., & Burnkrant, R. E. (1985). Attitude organization and the attitude-behavior relation: A reply to Dillon and Kumar [Article]. Journal of Personality and Social Psychology, 49(1), 47-57. https://doi.org/10.1037//0022-3514.49.1.47

 

Barone, M. J., Miyazaki, A. D., & Taylor, K. A. (2000). The influence of cause-related marketing on consumer choice: Does one good turn deserve another? [Article]. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(2), 248-262. https://doi.org/10.1177/0092070300282006

 

Barone, M. J., Norman, A. T., & Miyazaki, A. D. (2007). Consumer response to retailer use of cause-related marketing: Is more fit better? [Article]. Journal of Retailing, 83(4), 437-445. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2007.03.006

 

Bearden, W. O., & Netemeyer, R. G. (1999). Handbook of marketing scales: Multi-item measures for marketing and consumer behavior research. Sage publications.

 

Becker-Olsen, K. L., Cudmore, B. A., & Hill, R. P. (2006, Jan). The impact of perceived corporate social responsibility on consumer behavior [Article]. Journal of Business Research, 59(1), 46-53. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2005.01.001

 

Berger, I. E., Cunningham, P. H., & Kozinets, R. V. (1999). Consumer persuasion through cause-related advertising. In E. J. Arnould & L. M. Scott (Eds.), Advances in Consumer Research, Vol 26 (Vol. 26, pp. 491-497). Assoc Consumer Research.

 

Bergkvist, L., & Zhou, K. Q. (2018, Jan). Cause-related marketing persuasion research: an integrated framework and directions for further research [Article]. International journal of Advertising, 38(1), 5-25. https://doi.org/10.1080/02650487.2018.1452397

 

Berglind, M., & Nakata, C. (2005). Cause-related marketing: More buck than bang? Business Horizons, 48(5), 443-453.

 

Bhattacharya, C. B., & Sen, S. (2003). Consumer–company identification: A framework for understanding consumers’ relationships with companies. Journal of Marketing, 67(2), 76-88.

 

Bhattacherjee, A. (2012). Social science research: Principles, methods, and practices (Vol. 3). Creative Commons Attribution.

 

Biel, A., & King, S. (2003). Advertising during a recession. In L. Butterfield (Ed.), AdValue: Twenty Ways Advertising Works for Business (pp. 92-99). Routledge.

 

Bigné‐Alcañiz, E., Currás‐Pérez, R., & Sánchez‐García, I. (2009). Brand credibility in cause‐related marketing: the moderating role of consumer values. Journal of Product & Brand Management.

 

Bloch, O. (2014). Corporate identity and crisis response strategies: challenges and opportunities of communication in times of crisis. Springer.

 

Boerman, S. C., Tessitore, T., & Muller, C. M. (2020). Long-term effects of brand placement disclosure on persuasion knowledge and brand responses. International journal of Advertising, 40(1), 26-48. https://doi.org/10.1080/02650487.2020.1775036

 

Boerman, S. C., Van Reijmersdal, E. A., & Neijens, P. C. (2012, Dec). Sponsorship disclosure: Effects of duration on Persuasion Knowledge and brand responses [Article]. Journal of Communication, 62(6), 1047-1064. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2012.01677.x

 

Boerman, S. C., Van Reijmersdal, E. A., Rozendaal, E., & Dima, A. L. (2018). Development of the Persuasion Knowledge scales of sponsored content (PKS-SC) [Article; Proceedings Paper]. International journal of Advertising, 37(5), 671-697. https://doi.org/10.1080/02650487.2018.1470485

 

Bower, A. B. (2001). Highly attractive models in advertising and the women who loathe them: The implications of negative affect for spokesperson effectiveness. Journal of Advertising, 30(3), 51-63.

 

Brinol, P., Rucker, D. D., & Petty, R. E. (2015). Naive theories about persuasion: implications for information processing and consumer attitude change. International journal of Advertising, 34(1), 85-106. https://doi.org/10.1080/02650487.2014.997080

 

Broderick, A., Jogi, A., & Garry, T. (2003). Tickled pink: the personal meaning of cause related marketing for customers. Journal of marketing Management, 19(5-6), 583-610.

 

Cameron, G. T. (1994). Does publicity outperform advertising? An experimental test of the third-party endorsement. Journal of Public Relations Research, 6(3), 185-207.

 

Campbell, M. C., & Kirmani, A. (2000, Jun). Consumers' use of persuasion knowledge: The effects of accessibility and cognitive capacity on perceptions of an influence agent [Article]. Journal of Consumer Research, 27(1), 69-83. https://doi.org/10.1086/314309

 

Campbell, M. C., & Kirmani, A. (2008). I know what you’re doing and why you’re doing it. Handbook of Concumer Psychology, 549-574.

 

Carlson, C. R., & Le, U. (2017). Trim the ribbon: Reconsidering the ethics of breast cancer campaigns [Article]. Journal of Media Ethics, 32(3), 168-178. https://doi.org/10.1080/23736992.2017.1329018

 

Chaabouni, A., Jridi, K., & Bakini, F. (2021). Cause-related marketing: scepticism and warm glow as impacts of donation size on purchase intention [Article; Early Access]. International Review on Public and Nonprofit Marketing, 18(1), 129-150. https://doi.org/10.1007/s12208-020-00262-3

 

Chang, C. T., & Cheng, Z. H. (2014, Mar). Tugging on heartstrings: Shopping orientation, mindset, and consumer responses to cause-related marketing [Article]. Journal of Business Ethics, 127(2), 337-350. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2048-4

 

Chang, T.-Z., & Wildt, A. R. (1994). Price, product information, and purchase intention: An empirical study. Journal of the Academy of Marketing Science, 22(1), 16-27.

 

Cotte, J., Coulter, R. A., & Moore, M. (2005, Mar). Enhancing or disrupting guilt: the role of ad credibility and perceived manipulative intent [Article; Proceedings Paper]. Journal of Business Research, 58(3), 361-368. https://doi.org/10.1016/s0148-2963(03)00102-4

 

Coulter, R. H., Cotte, J., & Moore, M. L. (1999). Believe it or not: Persuasion, manipulation and credibility of guilt appeals. In E. J. Arnould & L. M. Scott (Eds.), Advances in Consumer Research, Vol 26 (Vol. 26, pp. 288-294). Assoc Consumer Research.

 

Cui, Y., Trent, E. S., Sullivan, P. M., & Matiru, G. N. (2003). Cause‐related marketing: how generation Y responds. International journal of retail & distribution management.

 

Darke, P. R., & Ritchie, R. J. (2007). The defensive consumer: Advertising deception, defensive processing, and distrust. Journal of Marketing Research, 44(1), 114-127.

 

De Pelsmacker, P., Geuens, M., & Anckaert, P. (2002). Media context and advertising effectiveness: The role of context appreciation and context/ad similarity. Journal of Advertising, 31(2), 49-61.

 

De Vries, E. L. E., & Duque, L. C. (2018, Dec). Small but sincere: How firm size and gratitude determine the effectiveness of cause marketing campaigns [Article]. Journal of Retailing, 94(4), 352-363. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2018.08.002

 

Dean, D. H. (2003, Win). Consumer perception of corporate donations: Effects of company reputation for social responsibility and type of donation [Article]. Journal of Advertising, 32(4), 91-102. https://doi.org/10.1080/00913367.2003.10639149

 

Dekimpe, M. G., & Deleersnyder, B. (2018, Jan). Business cycle research in marketing: a review and research agenda [Article]. Journal of the Academy of Marketing Science, 46(1), 31-58. https://doi.org/10.1007/s11747-017-0542-9

 

Donthu, N., & Gustafsson, A. (2020, Sep). Effects of COVID-19 on business and research [Article]. Journal of Business Research, 117, 284-289. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.06.008

 

Dube, J. P., Luo, X. M., & Fang, Z. (2017, Mar-Apr). Self-signaling and prosocial behavior: A cause marketing experiment [Article]. Marketing Science, 36(2), 161-186. https://doi.org/10.1287/mksc.2016.1012

 

Eisend, M. (2009). A meta-analysis of humor in advertising. Journal of the Academy of Marketing Science, 37(2), 191-203.

 

Ellen, P. S., Mohr, L. A., & Webb, D. J. (2000, Fal). Charitable programs and the retailer: Do they mix? [Article]. Journal of Retailing, 76(3), 393-406. https://doi.org/10.1016/s0022-4359(00)00032-4

 

Ellen, P. S., Webb, D. J., & Mohr, L. A. (2006, Spr). Building corporate associations: Consumer attributions for corporate socially responsible programs [Article]. Journal of the Academy of Marketing Science, 34(2), 147-157. https://doi.org/10.1177/0092070305284976

 

Fan, X. J., Deng, N. Q., Qian, Y., & Dong, X. B. (2020). Factors affecting the effectiveness of cause-related marketing: A meta-analysis [Article; Early Access]. Journal of Business Ethics, 22. https://doi.org/10.1007/s10551-020-04639-6

 

Field, A. (2005). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Sage.

 

Field, A., & Hole, G. (2003). How to design and report experiments. Sage.

 

Forehand, M. R., & Grier, S. (2003). When is honesty the best policy? The effect of stated company intent on consumer skepticism [Article]. Journal of Consumer Psychology, 13(3), 349-356. https://doi.org/10.1207/s15327663jcp1303_15

 

Friestad, M., & Wright, P. (1994, Jun). The Persuasion Knowledge Model: How people cope with persuasion attempts [Review]. Journal of Consumer Research, 21(1), 1-31. https://doi.org/10.1086/209380

 

Galan Ladero, M. M., Galera Casquet, C., & Singh, J. (2015). Understanding factors influencing consumer attitudes toward cause‐related marketing. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 20(1), 52-70.

 

Garcia, T. (2007). The spirit of generosity. PRWeek cause survey 2007. PRWeek.

 

Germelmann, C. C., Herrmann, J.-L., Kacha, M., & Darke, P. R. (2020, Mar). Congruence and incongruence in thematic advertisement–medium combinations: Role of awareness, fluency, and Persuasion Knowledge [Article]. Journal of Advertising, 49(2), 141-164. https://doi.org/10.1080/00913367.2020.1745110

 

Graham, R. C., & Frankenberger, K. D. (2011, Sum). The Earnings Effects of Marketing Communication Expenditures During Recessions [Article]. Journal of Advertising, 40(2), 5-24. https://doi.org/10.2753/joa0091-3367400201

 

Grewal, R., Cline, T. W., & Davies, A. (2003). Early-entrant advantage, word-of-mouth communication, brand similarity, and the consumer decision-making process [Article]. Journal of Consumer Psychology, 13(3), 187-197. https://doi.org/10.1207/s15327663jcp1303_01

 

Gupta, S., & Pirsch, J. (2006). The company‐cause‐customer fit decision in cause‐related marketing. Journal of consumer marketing.

 

Ham, C. D., & Kim, J. (2017, Aug). The role of CSR in crises: Integration of situational crisis communication theory and the Persuasion Knowledge Model [Article]. Journal of Business Ethics, 158(2), 353-372. https://doi.org/10.1007/s10551-017-3706-0

 

Ham, C. D., Nelson, M. R., & Das, S. (2015). How to measure Persuasion Knowledge [Article]. International journal of Advertising, 34(1), 17-53. https://doi.org/10.1080/02650487.2014.994730

 

Hamby, A., & Brinberg, D. (2018, Sum). Cause-related marketing Persuasion Knowledge: Measuring consumers' knowledge and ability to interpret CRM promotions [Article]. Journal of Consumer affairs, 52(2), 373-392. https://doi.org/10.1111/joca.12167

 

Hibbert, S., Smith, A., Davies, A., & Ireland, F. (2007). Guilt appeals: Persuasion knowledge and charitable giving. Psychology & Marketing, 24(8), 723-742.

 

Hongwei, H., & Lloyd, H. (2020). The impact of Covid-19 pandemic on corporate social responsibility and marketing philosophy. Journal of Business Research 116 (2020); 176-182.

 

Hou, J., Du, L., & Li, J. (2008). Cause's attributes influencing consumer's purchasing intention: Empirical evidence from China. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics.

 

Hudders, L., De Pauw, P., Cauberghe, V., Panic, K., Zarouali, B., & Rozendaal, E. (2017). Shedding new light on how advertising literacy can affect children's processing of embedded advertising formats: A future research agenda [Article]. Journal of Advertising, 46(2), 333-349. https://doi.org/10.1080/00913367.2016.1269303

 

Hyllegard, K. H., Ogle, J. P., Yan, R. N., & Attmann, J. (2010, Jan). Exploring gen Y responses to an apparel brand's use of cause-related marketing does message matter when it comes to support for the breast cancer cause? [Article]. Clothing and Textiles Research Journal, 28(1), 19-34. https://doi.org/10.1177/0887302x09342465

 

Isaac, M. S., & Grayson, K. (2017, Apr). Beyond skepticism: Can accessing Persuasion Knowledge bolster credibility? [Article]. Journal of Consumer Research, 43(6), 895-912. https://doi.org/10.1093/jcr/ucw063

 

Isaac, M. S., & Grayson, K. (2019, Mar). Priming skepticism: Unintended consequences of one-sided Persuasion Knowledge access [Article]. Psychology & Marketing, 37(3), 466-478. https://doi.org/10.1002/mar.21313

 

Jenyns, C. (2020). Changing tides: the impact of crisis on advertising [Article; Early Access]. Media International Australia, 178(1), 36-41, Article 1329878x20951996. https://doi.org/10.1177/1329878x20951996

 

Jeong, Y., & King, C. M. (2010). Impacts of website context relevance on banner advertisement effectiveness. Journal of Promotion Management, 16(3), 247-264.

 

Kim, R. Y. (2020). The impact of COVID-19 on consumers: Preparing for digital sales. IEEE Engineering Management Review.

 

Kim, S., & Rim, H. (2019). The role of public skepticism and distrust in the process of CSR communication [Article]. International Journal of Business Communication, 21. https://doi.org/10.1177/2329488419866888

 

Kirmani, A., & Zhu, R. (2007, Nov). Vigilant against manipulation: The effect of regulatory focus on the use of persuasion knowledge [Article]. Journal of Marketing Research, 44(4), 688-701. https://doi.org/10.1509/jmkr.44.4.688

 

Klein, J., & Dawar, N. (2004). Corporate social responsibility and consumers' attributions and brand evaluations in a product–harm crisis. International Journal of Research in Marketing, 21(3), 203-217.

 

Kotler, P., & Caslione, J. A. (2009). How marketers can respond to recession and turbulence. Journal of Customer Behaviour, 8(2), 187-191.

 

Lafferty, B. A., & Edmondson, D. R. (2014). A note on the role of cause type in cause-related marketing. Journal of Business Research, 67(7), 1455-1460.

 

Lavack, A. M., & Kropp, F. (2003). Consumer values and attitude toward cause-related marketing: A cross-cultural comparison. ACR North American Advances.

 

Lawlor, M. A., & Prothero, A. (2008). Exploring children's understanding of television advertising–beyond the advertiser's perspective. European Journal of Marketing.

 

Lee, N., & Kotler, P. (2005). Corporate social responsibility: doing the most good for your company and your cause. Hoboken: John Wiley & Sons.

 

Lii, Y. S., & Lee, M. (2011, Jan). Doing right leads to doing well: When the type of CSR and reputation interact to affect consumer evaluations of the firm [Article]. Journal of Business Ethics, 105(1), 69-81. https://doi.org/10.1007/s10551-011-0948-0

 

Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2006, Sep). Does advertising literacy mediate the effects of advertising on children? A critical examination of two linked research literatures in relation to obesity and food choice [Review]. Journal of Communication, 56(3), 560-584. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00301.x

 

Luo, X., & Bhattacharya, C. B. (2006). Corporate social responsibility, customer satisfaction, and market value. Journal of Marketing, 70(4), 1-18.

 

Mahler, D. S. (2014). Generatieverschillen in consumentenreacties op cause-related marketing Universiteit Amsterdam.].

 

Maille, V., & Fleck, N. (2011). Perceived congruence and incongruence: Toward a clarification of the concept, its formation and measure. Recherche et Applications en Marketing (English Edition), 26(2), 77-113.

 

Manuel, E., Youn, S., & Yoon, D. (2014). Functional matching effect in CRM: Moderating roles of perceived message quality and skepticism. Journal of Marketing Communications, 20(6), 397-418.

 

Matthes, J., Schemer, C., & Wirth, W. (2015). More than meets the eye: Investigating the hidden impact of brand placements in television magazines [Article]. International journal of Advertising, 26(4), 477-503. https://doi.org/10.1080/02650487.2007.11073029

 

Mohr, L. A., Eroglu, D., & Ellen, P. S. (1998, Sum). The development and testing of a measure of skepticism toward environmental claims in marketers' communications [Article]. Journal of Consumer affairs, 32(1), 30-55. https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.1998.tb00399.x

 

Mohr, L. A., Webb, D. J., & Harris, K. E. (2001). Do consumers expect companies to be socially responsible? The impact of corporate social responsibility on buying behavior. Journal of Consumer affairs, 35(1), 45-72.

 

Moore, K. (2018). Hiding politics in plain sight: Cause marketing, corporate influence, and breast cancer policymaking (0190606851).

 

Morales, A. C. (2005). Giving firms an “E” for effort: Consumer responses to high-effort firms. Journal of Consumer Research, 31(4), 806-812.

 

Nan, X., & Heo, K. J. (2007, Sum). Consumer responses to corporate social responsibility (CSR) initiatives - Examining the role of brand-cause fit in cause-related marketing [Article]. Journal of Advertising, 36(2), 63-74. https://doi.org/10.2753/joa0091-3367360204

 

Neels, K. (2018). Hoofdstuk 7: Steekproeftechnieken, Representativiteit & Bias [Powerpoint]. Kwantitatieve onderzoeksmethoden, Universiteit Antwerpen. https://blackboard.uantwerpen.be/

 

Nielsen. (2014). Investing in the Future: Millennials are willing to pay extra for a good cause. https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2014/investing-in-the-future-millennials-are-willing-to-pay-extra-for-a-good-cause/

 

Notta, O., & Vlachvei, A. (2015). Changes in marketing strategies during recession. In N. Tsounis & A. Vlahvei (Eds.), International Conference on Applied Economics (Vol. 24, pp. 485-490). Elsevier Science Bv. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00615-2

 

O'Malley, L., Story, V., & O'Sullivan, V. (2011). Marketing in a recession: retrench or invest? Journal of Strategic Marketing, 19(3), 285-310.

 

Obermiller, C., Spangenberg, E., & MacLachlan, D. L. (2005). Ad skepticism: The consequences of disbelief [Article]. Journal of Advertising, 34(3), 7-17. https://doi.org/10.1080/00913367.2005.10639199

 

Obermiller, C., & Spangenberg, E. R. (1998). Development of a scale to measure consumer skepticism toward advertising. Journal of Consumer Psychology, 7(2), 159-186.

 

Patel, J. D., Gadhavi, D. D., & Shukla, Y. S. (2017). Consumers’ responses to cause related marketing: moderating influence of cause involvement and skepticism on attitude and purchase intention. International Review on Public and Nonprofit Marketing, 14(1), 1-18.

 

Paul, P. (2001). Getting inside gen Y. American demographics, 23(9), 42-49.

 

Pearce, J. A., & Michael, S. C. (1997, Jul). Marketing strategies that make entrepreneurial firms recession-resistant [Article]. Journal of Business Venturing, 12(4), 301-314. https://doi.org/10.1016/s0883-9026(97)89449-9

 

Perez, A., de los Salmones, M. D. G., & Baraibar-Diez, E. (2020, Jun). Effects of the type of CSR discourse for utilitarian and hedonic services [Article]. Sustainability, 12(12), 22, Article 4821. https://doi.org/10.3390/su12124821

 

Pracejus, J. W., Deng, Q., Olsen, G. D., & Messinger, P. R. (2019, Apr). Fit in cause-related marketing: An integrative retrospective [Article]. Journal of Global Scholars of Marketing Science, 30(2), 105-114. https://doi.org/10.1080/21639159.2018.1509365

 

Ramkissoon, H. (2020). COVID-19 Place Confinement, Pro-Social, Pro-environmental Behaviors, and Residents’ Wellbeing: A New Conceptual Framework. Frontiers in Psychology, 11, 2248.

 

Raziq, M. M., Ahmed, Q. M., Ahmad, M., Yusaf, S., Sajjad, A., & Waheed, S. (2018). Advertising skepticism, need for cognition and consumers' attitudes [Article]. Marketing Intelligence & Planning, 36(6), 678-693. https://doi.org/10.1108/mip-11-2017-0273

 

Rifon, N. J., & Trimble, C. S. (2002). An update on consumer involvement with products and issues: Thirty years later. American Marketing Association.,

 

Rim, H., & Ferguson, M. A. T. (2020, Oct). Proactive versus reactive CSR in a crisis: An impression management perspective [Article]. International Journal of Business Communication, 57(4), 545-568. https://doi.org/10.1177/2329488417719835

 

Roggeveen, A. L., & Sethuraman, R. (2020, Jun). How the COVID-19 pandemic may change the world of retailing [Editorial Material]. Journal of Retailing, 96(2), 169-171. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2020.04.002

 

Rollins, M., Nickell, D., & Ennis, J. (2014, Jan). The impact of economic downturns on marketing [Article]. Journal of Business Research, 67(1), 2727-2731. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.03.022

 

Ross, J. K., Patterson, L. T., & Stutts, M. A. (1992). Consumer perceptions of organizations that use cause-related marketing. Journal of the Academy of Marketing Science, 20(1), 93-97.

 

Rozendaal, E., Lapierre, M. A., Van Reijmersdal, E. A., & Buijzen, M. (2011). Reconsidering advertising literacy as a defense against advertising effects [Article]. Media Psychology, 14(4), 333-354. https://doi.org/10.1080/15213269.2011.620540

 

Samu, S., & Wymer, W. (2009, Apr). The effect of fit and dominance in cause marketing communications [Article]. Journal of Business Research, 62(4), 432-440. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2008.01.039

 

Samu, S., & Wymer, W. (2014). Cause marketing communications: Consumer inference on attitudes towards brand and cause [Article]. European Journal of Marketing, 48(7-8), 1333-1353. https://doi.org/10.1108/ejm-04-2012-0226

 

Sarmento, M., Marques, S., & Galan-Ladero, M. (2019, Sep). Consumption dynamics during recession and recovery: A learning journey [Article]. Journal of Retailing and Consumer Services, 50, 226-234. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.04.021

 

Savrul, M., & Kilic, C. (2011). E-Commerce as an alternative strategy in recovery from the recession. In M. Ozsahin (Ed.), Proceedings of 7th International Strategic Management Conference (Vol. 24). Elsevier Science. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.09.055

 

Schindler, R. M., Morrin, M., & Bechwati, N. N. (2005). Shipping charges and shipping‐charge skepticism: Implications for direct marketers' pricing formats. Journal of Interactive Marketing, 19(1), 41-53.

 

Sheikh, S.-u.-R., & Beise‐Zee, R. (2011). Corporate social responsibility or cause‐related marketing? The role of cause specificity of CSR. Journal of consumer marketing.

 

Silva, S. C. E., Duarte, P., Marinho, A. F. L., & Vlacic, B. (2021). How permeable to cause-related marketing are millennials? [Article; Early Access]. International Review on Public and Nonprofit Marketing, 26. https://doi.org/10.1007/s12208-021-00276-5

 

Singh, S., Chao, P., Kristensen, L., & Villaseñor, E. (2009). Overcoming skepticism towards cause related claims: the case of Norway [Article]. International Marketing Review, 26(3), 312-326. https://doi.org/10.1108/02651330910960807

 

Skarmeas, D., & Leonidou, C. N. (2013, Oct). When consumers doubt, Watch out! The role of CSR skepticism [Article]. Journal of Business Research, 66(10), 1831-1838. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.02.004

 

Sobande, F. (2020). 'We're all in this together': Commodified notions of connection, care and community in brand responses to COVID-19 [Article; Early Access]. European Journal of Cultural Studies, 23(6), 1033-1037, Article 1367549420932294. https://doi.org/10.1177/1367549420932294

 

Srinivasan, R., Rangaswamy, A., & Lilien, G. L. (2005, Jun). Turning adversity into advantage: Does proactive marketing during a recession pay off? [Article]. International Journal of Research in Marketing, 22(2), 109-125. https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2004.05.002

 

Steenkamp, J.-B. E. M., & Fang, E. (2011, Jul-Aug). The impact of economic contractions on the effectiveness of R&D and advertising: Evidence from US companies spanning three decades [Article]. Marketing Science, 30(4), 628-645. https://doi.org/10.1287/mksc.1110.0641

 

Suetens, L. (2018). Het geheim van instagram sponsoringsaanduidingen: Is er invloed van Instagram sponsoringsaanduidingen op merk- product- en influencergerelateerde variabelen? Is er invloed van leeftijd op Persuasion Knowledge? Universiteit Antwerpen].

 

Swaen, V., & Chumpitaz, R. C. (2008). Impact of corporate social responsibility on consumer trust. Recherche et Applications en Marketing (English Edition), 23(4), 7-34.

 

Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2007). Using multivariate statistics (Vol. 5). Pearson Boston, MA.

 

Taylor, C. R. (2020, Jul). Advertising and COVID-19 [Editorial Material]. International journal of Advertising, 39(5), 587-589. https://doi.org/10.1080/02650487.2020.1774131

 

Tellis, G. J., & Tellis, K. (2009, Sep). Research on advertising in a recession [Review]. Journal of Advertising Research, 49(3), 304-327. https://doi.org/10.2501/s0021849909090400

 

Thomas, S., & Kureshi, S. (2020, Jun). Consumer skepticism towards cause related marketing: exploring the consumer tendency to question from emerging market perspective [Article]. International Review on Public and Nonprofit Marketing, 17(2), 225-236. https://doi.org/10.1007/s12208-020-00244-5

 

Trimble, C. S., & Rifon, N. J. (2006). Consumer perceptions of compatibility in cause‐related marketing messages. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 11(1), 29-47.

 

Tutaj, K., & Van Reijmersdal, E. A. (2012). Effects of online advertising format and persuasion knowledge on audience reactions. Journal of Marketing Communications, 18(1), 5-18.

 

Van Dam, S., & Van Reijmersdal, E. A. (2019). Insights in adolescents’ advertising literacy, perceptions and responses regarding sponsored influencer videos and disclosures [Article]. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 13(2), 19, Article 2. https://doi.org/10.5817/cp2019-2-2

 

Van den Brink, D., Odekerken‐Schröder, G., & Pauwels, P. (2006). The effect of strategic and tactical cause‐related marketing on consumers' brand loyalty. Journal of consumer marketing.

 

Van Heerde, H. J., Gijsenberg, M. J., Dekimpe, M. G., & Steenkamp, J. (2013, Apr). Price and advertising effectiveness over the business cycle [Article]. Journal of Marketing Research, 50(2), 177-193. https://doi.org/10.1509/jmr.10.0414

 

Van Ouytsel, J. (2020). Experimenten [Powerpoint]. Methoden van communicatieonderzoek, Universiteit Antwerpen. https://blackboard.uantwerpen.be/

 

Van Reijmersdal, E., Neijens, P., & Smit, E. (2005). Readers' reactions to mixtures of advertising and editorial content in magazines. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 27(2), 39-53.

 

Vanhamme, J., & Grobben, B. (2009). "Too good to be true!". The effectiveness of CSR history in countening negative publicity [Article]. Journal of Business Ethics, 85(52), 273-283. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9731-2

 

Vanhamme, J., Lindgreen, A., Reast, J., & van Popering, N. (2011, Sep). To do well by doing good: Improving corporate image through cause-related marketing [Article]. Journal of Business Ethics, 109(3), 259-274. https://doi.org/10.1007/s10551-011-1134-0

 

Varadarajan, P. R., & Menon, A. (1988). Cause-related marketing: A coalignment of marketing strategy and corporate philanthropy. Journal of Marketing, 52(3), 58-74.

 

Vijayalakshmi, A., Lin, M. H., & Laczniak, R. N. (2020, May). Evaluating adolescents' responses to internet ads: Role of ad skepticism, internet literacy, and parental mediation [Article]. Journal of Advertising, 49(3), 292-308. https://doi.org/10.1080/00913367.2020.1770639

 

Vlachos, P. A., Tsamakos, A., Vrechopoulos, A. P., & Avramidis, P. K. (2008, Jun). Corporate social responsibility: attributions, loyalty, and the mediating role of trust [Article]. Journal of the Academy of Marketing Science, 37(2), 170-180. https://doi.org/10.1007/s11747-008-0117-x

 

Vorhaus, M. (2020, April 27). COVID-19 Represents The Biggest Challenge To Media Advertising Expenditures Ever. https://www.forbes.com/sites/mikevorhaus/2020/04/27/covid-19-represents-the-biggest-challenge-to-media-advertising-expenditures-ever/#5b207e357398

 

Watson, A. (2020). Media consumption increase due to the coronavirus worldwide 2020, by country. https://www.statista.com/statistics/1106498/home-media-consumption-coronavirus-worldwide-by-country/

 

Webb, D. J. (1999). Consumer attributions regarding cause-related marketing offers and their impact on evaluations of the firm and purchase intent: an experimental examination. Georgia State University.

 

Wei, M.-L., Fischer, E., & Main, K. J. (2008). An examination of the effects of activating Persuasion Knowledge on consumer response to brands engaging in covert marketing [Article]. Journal of Public Policy & Marketing, 27(1), 34-44. https://doi.org/10.1509/jppm.27.1.34

 

Westberg, K. (2004). The impact of cause-related marketing on consumer attitude to the brand and purchase intention: A comparison with sponsorship and sales promotion. Griffith University Australia.

 

Williams, P., Fitzsimons, G. J., & Block, L. G. (2004, Dec). When consumers do not recognize "benign" intention questions as persuasion attempts [Article]. Journal of Consumer Research, 31(3), 540-550. https://doi.org/10.1086/425088

 

Wolburg, J. M., & Pokrywczynski, J. (2001). A psychographic analysis of Generation Y college students. Journal of Advertising Research, 41(5), 33-52.

 

Wright, P., Friestad, M., & Boush, D. M. (2018). The development of marketplace Persuasion Knowledge in children, adolescents, and young adults [Article]. Journal of Public Policy & Marketing, 24(2), 222-233. https://doi.org/10.1509/jppm.2005.24.2.222

 

Xie, Y. (2005). Consumer susceptibility to interpersonal influence: A cross-national study. Enhancing Knowledge Development in Marketing, 343.

 

Yagci, M. I., Biswas, A., & Dutta, S. (2009). Effects of comparative advertising format on consumer responses: The moderating effects of brand image and attribute relevance. Journal of Business Research, 62(8), 768-774.

 

Youn, S., & Kim, H. (2008, Mar). Antecedents of consumer attitudes toward cause-related marketing [Article]. Journal of Advertising Research, 48(1), 123-137.

 

Zarouali, B., Verdoodt, V., Walrave, M., Poels, K., Ponnet, K., & Lievens, E. (2020, Sep). Adolescents' advertising literacy and privacy protection strategies in the context of targeted advertising on social networking sites: implications for regulation [Article]. Young Consumers, 21(3), 351-367. https://doi.org/10.1108/yc-04-2020-1122

 

Zdravkovic, S., Magnusson, P., & Stanley, S. M. (2010, Jun). Dimensions of fit between a brand and a social cause and their influence on attitudes [Article]. International Journal of Research in Marketing, 27(2), 151-160. https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2010.01.005

 

Zemack-Rugar, Y., Rabino, R., Cavanaugh, L. A., & Fitzsimons, G. J. (2016, Apr). When donating is liberating: The role of product and consumer characteristics in the appeal of cause-related products [Article]. Journal of Consumer Psychology, 26(2), 213-230. https://doi.org/10.1016/j.jcps.2015.06.001

 

 

Download scriptie (6.63 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Prof. dr. Wannes Heirman