Diversiteit binnen de Universiteit

Jolien
Moorkens

To drop or not to drop(-out)

photo-1616459943793-f4fca51b6647

“Ik denk dat professoren zelf soms vergeten dat er ook schakelstudenten zijn.”

8.592, zoveel studenten waren gedurende academiejaar 2020-2021 ingeschreven voor een schakelprogramma in Vlaanderen. Wanneer je een professionele bacheloropleiding hebt gevolgd, kan je nadien een schakelprogramma volgen dat toegang geeft tot een master aan de universiteit. Dit opklimmen wordt ook wel ‘zalmprincipe’ genoemd. Door hun verschillende vooropleidingen zijn schakelstudenten een diverse groep studenten met uiteenlopende achtergronden. Bovendien is het aantal schakelstudenten in opmars. In deze masterproef wordt onderzocht hoe schakelstudenten verschillen van generatiestudenten die een regulier traject volgen, om in te spelen op hun specifieke ondersteuningsnoden en uitval of drop-out te voorkomen. Drop-out heeft namelijk negatieve financiële gevolgen voor zowel de overheid als de onderwijsinstelling, aangezien deze investeren in de student. Eveneens kan drop-out nefast zijn voor het zelfvertrouwen van de student.

Op basis van de literatuur werd een nieuw geïntegreerd drop-outmodel opgesteld om uitval bij studenten te kunnen gaan voorspellen. Concreet werden 205 studenten van de UGent uit de richtingen psychologie, pedagogische wetenschappen, sociaal werk en handelswetenschappen, bevraagd aan de hand van een videovragenlijst. De resultaten bestaan uit een kwantitatief en kwalitatief luik. Uit de kwantitatieve resultaten blijkt dat self-efficacy en academische integratie de belangrijkste voorspellers zijn van drop-out. Self-efficacy gaat over de mate waarin je controle hebt over je eigen leerproces. Academische integratie gaat over de mate waarin normen en waarden van een student en opleiding overeenstemmen. Verder blijkt dat generatiestudenten beter sociaal geïntegreerd zijn dan schakelstudenten, dit betekent dat zij een beter contact hebben met hun medestudenten.

Bovendien zijn er kwalitatieve bevindingen uit het onderzoek. Zo laten veel schakelstudenten hun keuze voor het al dan niet verderzetten van de opleiding afhangen van hun resultaten na de examens. Doordat zij reeds een diploma op zak hebben, kunnen ze hier op terugvallen en doorstromen naar de arbeidsmarkt. Verder ervaren schakelstudenten verschillende ondersteuningsnoden. Zo wordt aangegeven dat de drempel om hulp te vragen hoger ligt op de universiteit dan aan de hogeschool, waar lesgevers meer toegankelijk zijn voor feedback. Daarnaast is het moeilijker voor schakelstudenten om contact te maken met hun medestudenten, aangezien ze niet altijd weten wie generatie- of schakelstudenten zijn. Een specifiek onthaalmoment zou hiervoor een oplossing kunnen bieden. Tot slot zorgen diverse achtergronden voor diverse trajecten en is individuele begeleiding voor een traject op maat vaak aangewezen.

Samenvattend zijn schakelstudenten een diverse groep studenten aan de universiteit die eens in de kijker mogen worden gezet.

 

BibliografieAird, R., Miller, E., van Megen, K. and Buys, L. (2010). Issues for students navigating alternative pathways to higher education: Barriers, access and equity. Queensland University of Technology.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179–211. https://doi.org/10.4135/9781446249215.n22

Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. Journal of Applied Social Psychology, 32(4), 665–683. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2002.tb00236.x

Ajzen, I. (2015). The theory of planned behaviour is alive and well, and not ready to retire: a commentary on Sniehotta, Presseau, and Araújo-Soares. Health Psychology Review, 9(2), 131–137. https://doi.org/10.1080/17437199.2014.883474

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. Freeman.

Bandura, A. (2006). Guide for conducting Self-Efficacy Scales. In Self-Efficacy Beliefs of Adolescents (Vol. 5, pp. 307–337).

Bean, J. P. (1985). Interaction Effects Based on Class Level in an Explanatory Model of College Student Dropout Syndrome. American Educational Research Journal, 22(1), 35–64.

Bennett, R. (2003). Determinants of undergraduate student drop out rates in a University Business Studies Department. Journal of Further and Higher Education, 27(2), 123–141. https://doi.org/10.1080/030987703200065154

Berger, J. B., & Milem, J. F. (2000). Organizational behavior in higher education and student outcomes. Higher Education: Handbook of Theory and Research, 15, 268–338. Byrnes, J. P., & Wasik, B. A. (2009). Factors predictive of mathematics achievement in kindergarten, first and third grades: An opportunity-propensity analysis. Contemporary Educational Psychology, 34(2), 167–183. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2009.01.002

Chrysikos, A., Ahmed, E., & Ward, R. (2017). Analysis of Tinto’s student integration theory in first-year undergraduate computing students of a UK higher education institution. International Journal of Comparative Education and Development, 19(2/3), 97–121. https://doi.org/10.1108/ijced-10-2016-0019

Clark, M. H., Middleton, S. C., Nguyen, D., & Zwick, L. K. (2014). Mediating relationships between academic motivation, academic integration and academic performance. Learning and Individual Differences, 33, 30-38. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2014.04.007

Cortina, J. M. (1993). What is coefficient alpha? An examination of theory and applications. Journal of Applied Psychology, 78, 98–104.

Creswell, J. W., & Plano-Clark, V. L. (2011). Choosing a mixed methods design. Designing and Conducting Mixed Method Research, 53–107.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2002). Handbook of self-determination research. University Rochester Press.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Self-determination theory: a macrotheory of human motivation, development, and health. Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, 49(3), 182–185. https://doi.org/10.1037/a0012801.

De Coninck, D., Matthijs, K., & Luyten, P. (2019). Subjective well-being among first-year university students: A two-wave prospective study in flanders, belgium. Student Success, 10(1), 33–45. https://doi.org/10.5204/ssj.v10i1.642

Dupéré, V., Leventhal, T., Dion, E., Crosnoe, R., Archambault, I., & Janosz, M. (2015). A Stress Process, Life Course Framework of Dropout. Review of Educational Research, 85(4), 591–629.

Elliot, A. J., & Church, M. A. (1997). A hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 72(1), 218-232.

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. Sage Publications.

Glorieux, I., Laurijssen, I., & Sobczyk, O. (2015). Studiesucces in het eerste jaar hoger onderwijs in Vlaanderen. Een analyse van de impact van kenmerken van studenten en van opleidingen.

Gubbels, J., van der Put, C. E., & Assink, M. (2019). Risk Factors for School Absenteeism and Dropout: A Meta-Analytic Review. Journal of Youth and Adolescence, 48(9), 1637–1667. https://doi.org/10.1007/s10964-019-01072-5

Hillmert, S., & Jacob, M. (2003). Social Inequality in Higher Education: Is Vocational Training a Pathway Leading to or Away from University? European Sociological Review, 19(3), 319–334. https://doi.org/10.1093/esr/19.3.319

Kearney, C. A. (2008). An interdisciplinary model of school absenteeism in youth to inform professional practice and public policy. Educational Psychology Review, 20(3), 257–282. https://doi.org/10.1007/s10648-008-9078-3

Kehm, B. M., Larsen, M. R., & Sommersel, H. B. (2019). Student dropout from universities in Europe: A review of empirical literature. Hungarian Educational Research Journal, 9(2), 147–164. https://doi.org/10.1556/063.9.2019.1.18

Kerby, M. B. (2015). Toward a new predictive model of student retention in higher education: An application of classical sociological theory. Journal of College Student Retention: Research, Theory and Practice, 17(2), 138–161. https://doi.org/10.1177/1521025115578229

Kutner, M., Nachtscheim, C., Neter, J., Li, W. (2004). Applied Linear Statistical Models, 5th edidtion. McGraw-Hill.

Lacante, M., De Metsenaere, M., Lens, W., Van Esbroeck, R., De Jaeger, K., De Coninck, T., Gressens, K., Wenselaer, C., & Santy, L. (2001). Drop-out in het hoger onderwijs: Onderzoek naar achtergronden en motieven van drop-out in het eerste jaar hoger onderwijs. Katholieke Universiteit Leuven – Vrije Universiteit Brussel.

Lacante, M., Van Esbroeck, R., & De Vos, A. (2008). Met een dynamische begeleiding naar een effectieve keuzebekwaamheid. Eindrapport OBPWO projecten 04.01 & 02.02 en Ministerieel Initiatief. Vrije Universiteit Brussel/ Katholieke Universiteit Leuven. Landis, J., & Koch, G. (1977). The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. Biometrics, 33(1), 159-174. https://doi.org/10.2307/2529310

Lamb, S., Markussen, E., Teese, R., Sandberg, N., & Polesel, J. (2011). School dropout and completion: international Comparative Studies in Theory and Policy. Springer.

Loyens, S. M. M., Rikers, R. M. J. P., & Schmidt, H. G. (2007). The impact of students’ conceptions of constructivist assumptions on academic achievement and drop-out. Studies in Higher Education, 32(5), 581-602. https://doi.org/10.1080/03075070701573765

Marmolejo-Ramos, F., Arshamian, A., Tirado, C., Ospina, R., & Larsson, M. (2019). The allocation of valenced percepts onto 3D space. Frontiers in Psychology, 10(FEB), 1–9. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00352

Massi, L., & Villani, A. (2015). A case of countertrend: low dropout rates among chemistry degree students explained by habitus and integration. Educação e Pesquisa, 41(4), 975–992. https://doi.org/10.1590/s1517-9702201512135667

McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1997). Personality trait structure as a human universal. American Psychologist, 52(5), 509-516. Mertes, S.J. (2013). Exploring the construct of social integration in a community college environment. (Doctoral Dissertation, University of Nebraska. https://digitalcommons.unl.edu/cehsedaddiss/131/

Miles, M., & Huberman, M. (1994). Qualitative Data Analysis: An expanded sourcebook. London: Sage.

Ministerie van Onderwijs en Vorming. (2020, 19 mei). Hoger Onderwijs in Cijfers. Academiejaar 2019-2020. [rapport]. https://www.vlaanderen.be/publicaties/hoger-onderwijs-in-cijfers

Ministerie van Onderwijs en Vorming. (2021, 23 mei). Hoger Onderwijs in Cijfers. Academiejaar 2020-2021. [rapport]. https://www.vlaanderen.be/publicaties/hoger-onderwijs-in-cijfers

Moore, D.S., McCabe, G.P. (2005). Introduction to the practice of statistics. W.H. Freeman & Company.

Noyens, D., Donche, V., Coertjens, L., van Daal, T., & Van Petegem, P. (2019). The directional links between students’ academic motivation and social integration during the first year of higher education. European Journal of Psychology of Education, 34(1), 67–86. https://doi.org/10.1007/s10212-017-0365-6

Prins, J. (1997). Studieuitval in het wetenschappelijk onderwijs: Studentkenmerken en opleidingskenmerken als verklaring voor studieuitval. University Press.

Prodromou, T., & Pratt, D. (2013). Making sense of stochastic variation and causality in a virtual environment. Technology, Knowledge and Learning, 18(3), 121–147. https://doi.org/10.1007/s10758-013-9210-4

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54-67.

Sandoval-Palis, I., Naranjo, D., Vidal, J., & Gilar-Corbi, R. (2020). Early dropout prediction model: A case study of university leveling course students. Sustainability (Switzerland), 12(22), 1–17. https://doi.org/10.3390/su12229314 Sankey, M. (2006). A neomillennial learning approach: Helping non-traditional learners studying at a distance. International Journal of Education and Development using ICT, 2(4), 82-99. Open Campus, The University of the West Indies. https://www.learntechlib.org/p/42370/.

Schuetze, H. G., & Slowey, M. (2002). Participation and exclusion: A comparative analysis of non-traditional students and lifelong learners in higher education. Higher Education, 44(3–4), 309–327. https://doi.org/10.1023/A:1019898114335

Spady, W. G. (1970). Dropouts from higher education: An interdisciplinary review and synthesis. Interchange, 1(1), 64–85. https://doi.org/10.1007/BF02214313

Tinto, V. (1975). Dropout from Higher Education: A Theoretical Synthesis of Recent Research. Review of Educational Research, 45(1), 89–125. https://doi.org/10.3102/00346543045001089

Tinto, V. (1993). Leaving College: Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition. The University of Chicago Press.

Tinto, V. (2012). Completing College: Rethinking Institutional Action. Chicago: The University of Chicago Press.

Titus, M. A. (2004). An examination of the influence of institutional context on student persistence at 4-year colleges and universities: A multilevel approach. Research in Higher Education, 45(7), 673–699. https://doi.org/10.1023/B:RIHE.0000044227.17161.fa Ugent (2021, 23 mei). Inschrijvingen. (https://registr.ugent.be/inschrijvingen/).

Van Rooij, E., Brouwer, J., Fokkens-Bruinsma, M., Jansen, E., Donche, V., & Noyens, D. (2017). A systematic review of factors related to first-year students’ success in Dutch and Flemish higher education. Pedagogische Studien, 94(5), 360–405.

Walpole, M. (2003). and College : How SES Affects College Experiences. The Review of Higher Education, 27(1), 45–73.

Weil, S. W. (1986). Non-traditional Learners Within Traditional Higher Education Institutions: Discovery and disappointment. Studies in Higher Education, 11(3), 219–235. https://doi.org/10.1080/03075079.1986.10721160

West, L., Fleming, T., & Finnegan, F. (2013). Connecting Bourdieu, Winnicott, and Honneth: Understanding the experiences of non-traditional learners through an interdisciplinary lens. Studies in the Education of Adults, 45(2), 119–134. https://doi.org/10.1080/02660830.2013.11661646

 Bronnen gebruikt voor het instrument

Universiteit Gent | Ghent University. (2020, 14 januari). UGent educatieve master - Tom en Arthur [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=IdMHFmvT_lM

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte UGent. (2017, 12 december). FDO Letteren en Wijsbegeerte [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=hwRwwIscXE4&feature=emb_logo

Universiteit Gent | Ghent University. (2017, 31 maart). De UGent gisteren, vandaag en morgen [Video].YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=VHaoaLUIqHw&t=39s

Universiteit Gent | Ghent University. (2010, 22 oktober). Waar komt de traditie van het ‘studentenlint’ vandaan? [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=0hmqv4lxBog&t=58s

Download scriptie (3.22 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Dr. Prof Martin Valcke
Thema('s)