Moeten we leren om de fear of missing out te omarmen in de perfecte wereld van Instagram?

Nadia
D'Haese

Instagram. De plek waar je er altijd knap uitziet, waar je de mooiste reizen maakt en waar je voortdurend omringd bent door de beste vrienden. De plek waar ongeluk niet lijkt te bestaan. Maar is dit echt zo? Waarom wordt er toch ook gesproken over hoe ongelukkig sociale media ons maakt? Is het allemaal echt zo zwart-wit? In mijn scriptie onderzocht ik de verschillende effecten van Instagram gebruik op het psychische welbevinden bij 414 jongvolwassenen.  

Instagram logo

De obstakels van de jongvolwassenheid

Rode Neuzen Dag, Te Gek?!, Overkop, Tele-Onthaal, … Het verwarmt mijn hart om te zien hoeveel initiatieven er de afgelopen jaren zijn ontstaan voor ons psychisch welzijn. In mijn onderzoek spitste ik me toe op het psychisch welzijn van jongeren tussen 18 en 26 jaar. Deze levensfase wordt de emerging adulthood genoemd en wordt gezien als een instabiele periode met veel plots opkomende veranderingen zoals gaan studeren, een job vinden, alleen wonen, relaties opbouwen, ... Dergelijke zaken brengen mogelijks stress teweeg, één van de meest impactvolle mentale toestanden. Op basis van verschillende onderzoeken wordt gesteld dat studenten uit het hoger onderwijs een hoger risico vertonen op het ontwikkelen van een depressie in vergelijking met de algemene populatie.

Happy Instagram feed, happy life

Een Amerikaanse studie toonde aan dat in de periode tussen 2005 en 2017 depressieve klachten bij emerging adults met wel 63% steeg. Deze stijging in psychische klachten bij de emerging adults, zou volgens de literatuur deels te maken hebben met de toename van sociale media gebruik. We zien dat Instagram momenteel de op vier na meest populaire sociale medium is. In België zijn maar liefst 7 miljoen mensen actief op Instagram, waarvan de grootste groep van gebruikers tussen de leeftijd van 19 en 24 jaar oud zijn.

Een mogelijke reden voor de toename aan populariteit van Instagram, is dat het gebruik van dit medium meer gericht is op het opbouwen van onze eigen identiteit. Dit in tegenstelling tot andere platformen, zoals bijvoorbeeld Facebook, waarbij de focus eerder ligt op het onderhouden van sociale contacten. Het opbouwen van onze identiteit vormt een essentieel element in onze ontwikkeling, en dit zeker als jongvolwassenen. We gaan dit doen door een stukje uit ons persoonlijk leven te delen met de buitenwereld aan de hand foto’s en video’s. Op deze manier behouden we enigszins contact met anderen en krijgen we bovenal ook bevestiging en erkenning via likes en comments. In sommige gevallen ontstaan er zelfs gemeenschappen zoals bijvoorbeeld de body positive movement. Onderzoeken tonen aan dat deze zaken maken dat Instagram een positief effect kan hebben op ons gemoed en zelfs kan zorgen voor daling in psychische klachten.

Of toch geen happy life?

Toch blijkt er een keerzijde te zijn aan de medaille. We horen vaker dat sommige mensen een ‘sociale media verslaving’ ontwikkelen. Dit is geen gekke vaststelling, wanneer je weet dat onderzoek aantoont dat dezelfde beloningsprocessen zich afspelen bij het ontvangen van likes, zoals bij mensen met een verslaving aan middelen. Daarnaast zijn er ook onderzoeken die een duidelijk verband tonen tussen Instagram gebruik en depressieve klachten, angstklachten, stressklachten en het ontwikkelen van een eetstoornis.Is Instagram nu goed of slecht voor ons psychisch welzijn?

Dergelijke bevindingen maken het moeilijk om een duidelijk antwoord te formuleren op deze vraag. Bij het zoeken naar de reden van deze verschillen in onderzoek, kwam telkens één component terug: de sociale vergelijking. De sociale vergelijkingstheorie van Festinger vertelt ons dat het eigen is aan de mens om onze ideeën, vaardigheden, kenmerken en attitudes te gaan vergelijken met die van anderen en deze te evalueren. Op basis van deze evaluatie bouwen we onze identiteit op, waaruit we kunnen stellen dat het eigenlijk onvermijdelijk is om zich te vergelijken met anderen.

Een manier om zich te vergelijken is de opwaartse vergelijking, waarbij we ons gaan vergelijken met mensen die het beter hebben of doen dan ons. Dit kan dit resulteren in een angst, namelijk de angst dat anderen belonende dingen ervaren, waarvan wij afwezig zijn. Dit noemen we de fear of missing out of FoMO en wordt in de literatuur gezien als een vorm of soms ook als een gevolg van sociale opwaartse vergelijking.

In huidig onderzoek werd aan de hand van verschillende vragenlijsten geprobeerd een antwoord te formuleren op de ultieme vraag van dit onderzoek. Is Instagram goed of slecht voor ons psychisch welzijn? De gemengde bevindingen van eerder onderzoek werd bevestigd. Wanneer jongvolwassenen meer angst ervaren bij het gebruik van Instagram, was dit gelinkt met meer depressieve klachten en stressklachten. Dit verband werd deels verklaard door FoMO, wat een indicatie kan zijn voor een factor die bijdraagt aan de verschillen in de effecten van het gebruik van Instagram. We zien echter ook dat hoe meer volgers de jongvolwassenen hebben, hoe minder depressieve klachten ze bleken te hebben.

Voorbeeldvragen ‘angst gepaard met Instagram gebruik’Voorbeeldvragen vragenlijst 'angst gepaard met Instagram gebruik'. 

De take-away van mijn scriptie

We kunnen stellen dat de hele kwestie rond de gevolgen van sociale media gebruik, in dit geval Instagram gebruik, geen zwart-wit verhaal is. Het is duidelijk dat Instagram zijn negatieve gevolgen heeft en tegelijk ook positief kan zijn voor ons psychisch welzijn. Veel lijkt op het eerste zicht te maken te hebben met andere verklarende factoren zoals onder meer de ervaren FoMO, wat nauw samenhangt met sociale vergelijking. 

De boodschap die ik zelf meeneem uit mijn onderzoek? Dat we er niet omheen kunnen dat we ons vergelijken met anderen. Dat als we rondkijken naar alles wat anderen hebben en wij niet, we oneindig kunnen bezig zijn. Dat we ons beter focussen op de zaken die er wel zijn. Op de zaken die in het echte leven recht voor onze neus zitten. Op de zaken die ons verbinding en geluk geven waar we allemaal naar verlangen en wat we allemaal verdienen.

Bibliografie

Abel, J. P., Buff, C. L., & Burr, S. A. (2016). Social Media and the Fear of Missing Out: Scale Development and Assessment. Journal of Business & Economics Research (JBER)14(1), 33–44. https://doi.org/10.19030/jber.v14i1.9554

Alhabash, S., & Ma, M. (2017). A Tale of Four Platforms: Motivations and Uses of Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat Among College Students? Social Media + Society, 3(1), 205630511769154. https://doi.org/10.1177/2056305117691544

Alkhowaiter, W. (2016). The Power of Instagram in Building Small Businesses. Social Media: The Good, the Bad, and the Ugly,59–64. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45234-0_6

Allen, K. A., Ryan, T., Gray, D. L., McInerney, D. M., & Waters, L. (2014). Social Media Use and Social Connectedness in Adolescents: The Positives and the Potential Pitfalls. The Australian Educational and Developmental Psychologist, 31(1), 18–31. https://doi.org/10.1017/edp.2014.2

Alt, D. (2015). College students’ academic motivation, media engagement and fear of missing out. Computers in Human Behavior, 49, 111–119. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.02.057

American Psychiatric Association. (z.d.). What Is Depression? https://www.psychiatry.org/patients-families/depression/what-is-depression

Amtmann, D., Kim, J., Chung, H., Bamer, A. M., Askew, R. L., Wu, S., Cook, K. F., & Johnson, K. L. (2014). Comparing CESD-10, PHQ-9, and PROMIS depression instruments in individuals with multiple sclerosis. Rehabilitation Psychology, 59(2), 220–229. https://doi.org/10.1037/a0035919

Andreassen, C., & Pallesen, S. (2014). Social Network Site Addiction - An Overview. Current Pharmaceutical Design, 20(25), 4053–4061. https://doi.org/10.2174/13816128113199990616

Andreassen, C. S., Pallesen, S., & Griffiths, M. D. (2017). The relationship between addictive use of social media, narcissism, and self-esteem: Findings from a large national survey. Addictive Behaviors, 64, 287–293. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2016.03.006

Antheunis, M. L., Schouten, A. P., & Krahmer, E. (2014). The Role of Social Networking Sites in Early Adolescents’ Social Lives. The Journal of Early Adolescence, 36(3), 348–371. https://doi.org/10.1177/0272431614564060

Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55(5), 469–480. https://doi.org/10.1037/0003-066x.55.5.469

Arnett, J. J., ŽUkauskienė, R., & Sugimura, K. (2014). The new life stage of emerging adulthood at ages 18–29 years: implications for mental health. The Lancet Psychiatry, 1(7), 569–576. https://doi.org/10.1016/s2215-0366(14)00080-7

Aubrey, J. S., & Rill, L. (2013). Investigating Relations Between Facebook Use and Social Capital Among College Undergraduates. Communication Quarterly, 61(4), 479–496. https://doi.org/10.1080/01463373.2013.801869

Baker, Z. G., Krieger, H., & LeRoy, A. S. (2016). Fear of missing out: Relationships with depression, mindfulness, and physical symptoms. Translational Issues in Psychological Science, 2(3), 275–282. https://doi.org/10.1037/tps0000075

Balaban, D. C., & Spoaller, D. F. (2020). How Social Comparison on Instagram Affects Well-Being. Perspectives from a Study Conducted During the Lockdown. Studia Universitatis Babeș-Bolyai Ephemerides, 65(2), 5–19. https://doi.org/10.24193/subbeph.2020.2.01

Balta, S., Emirtekin, E., Kircaburun, K., & Griffiths, M. D. (2018). Neuroticism, Trait Fear of Missing Out, and Phubbing: The Mediating Role of State Fear of Missing Out and Problematic Instagram Use. International Journal of Mental Health and Addiction, 18(3), 628–639. https://doi.org/10.1007/s11469-018-9959-8

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173–1182. doi:10.1037/0022- 3514.51.6.1173 

Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497–529. https://doi.org/10.1037/0033-2909.117.3.497

Bell, S., & Lee, C. (2008). Transitions in emerging adulthood and stress among young Australian women. International Journal of Behavioral Medicine, 15(4), 280–288. https://doi.org/10.1080/10705500802365482

Best, P., Manktelow, R., & Taylor, B. (2014). Online communication, social media and adolescent wellbeing: A systematic narrative review. Children and Youth Services Review, 41, 27–36. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2014.03.001

Beyens, I., Frison, E., & Eggermont, S. (2016). “I don’t want to miss a thing”: Adolescents’ fear of missing out and its relationship to adolescents’ social needs, Facebook use, and Facebook related stress. Computers in Human Behavior, 64, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.05.083

Blackwell, D., Leaman, C., Tramposch, R., Osborne, C., & Liss, M. (2017). Extraversion, neuroticism, attachment style and fear of missing out as predictors of social media use and addiction. Personality and Individual Differences, 116, 69–72. https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.04.039

Bright, L. F., Kleiser, S. B., & Grau, S. L. (2015). Too much Facebook? An exploratory examination of social media fatigue. Computers in Human Behavior, 44, 148–155. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.048

Brown, Z., & Tiggemann, M. (2016). Attractive celebrity and peer images on Instagram: Effect on women’s mood and body image. Body Image, 19, 37–43. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2016.08.007 .

Buglass, S. L., Binder, J. F., Betts, L. R., & Underwood, J. D. (2017). Motivators of online vulnerability: The impact of social network site use and FOMO. Computers in Human Behavior, 66, 248–255. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.09.055

Burke, M., Kraut, R., & Marlow, C. (2011). Social capital on facebook. Proceedings of the 2011 annual conference on Human factors in computing systems - CHI ’11. Published. https://doi.org/10.1145/1978942.1979023

Burnell, K., George, M. J., Vollet, J. W., Ehrenreich, S. E., & Underwood, M. K. (2019). Passive social networking site use and well-being: The mediating roles of social comparison and the fear of missing out. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 13(3). https://doi.org/10.5817/cp2019-3-5

Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus. (2021, 5 mei). Cambridge Dictionary. https://dictionary.cambridge.org/

Carrotte, E. R., Vella, A. M., & Lim, M. S. (2015). Predictors of “Liking” Three Types of Health and Fitness-Related Content on Social Media: A Cross-Sectional Study. Journal of Medical Internet Research, 17(8), e205. https://doi.org/10.2196/jmir.4803

Casale, S., & Fioravanti, G. (2020). Factor structure and psychometric properties of the Italian version of the fear of missing out scale in emerging adults and adolescents. Addictive Behaviors, 102, 106179. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2019.106179

Chandley, R. B., Luebbe, A. M., Messman-Moore, T. L., & Ward, R. M. (2014). Anxiety Sensitivity, Coping Motives, Emotion Dysregulation, and Alcohol-Related Outcomes in College Women: A Moderated-Mediation Model. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 75(1), 83–92. https://doi.org/10.15288/jsad.2014.75.83

Chen, J. (2021, 2 april). 36 Essential social media marketing statistics to know for 2021. Sprout Social. https://sproutsocial.com/insights/social-media-statistics/

Chotpitayasunondh, V., & Douglas, K. M. (2016). How “phubbing” becomes the norm: The antecedents and consequences of snubbing via smartphone. Computers in Human Behavior, 63, 9–18. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.05.018

Chou, H. T. G., & Edge, N. (2012). “They Are Happier and Having Better Lives than I Am”: The Impact of Using Facebook on Perceptions of Others’ Lives. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 15(2), 117–121. https://doi.org/10.1089/cyber.2011.0324

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385–396. https://doi.org/10.2307/2136404

Cohen, R., Fardouly, J., Newton-John, T., & Slater, A. (2019). #BoPo on Instagram: An experimental investigation of the effects of viewing body positive content on young women’s mood and body image. New Media & Society, 21(7), 1546–1564. https://doi.org/10.1177/1461444819826530

Cramer, S., & Inkster, B. (2017). Status of Mind: Social media and young people’s mental health. Royal Society for Public Health (RSPH). https://www.rsph.org.uk/static/uploaded/d125b27c-0b62-41c5-a2c0155a8887…

Cummings, C. M., Caporino, N. E., & Kendall, P. C. (2014). Comorbidity of anxiety and depression in children and adolescents: 20 years after. Psychological Bulletin, 140(3), 816–845. https://doi.org/10.1037/a0034733

Cwynar-Horta, J. (2016). The Commodification of the Body Positive Movement on Instagram. Stream: Interdisciplinary Journal of Communication, 8(2), 36–56. https://doi.org/10.21810/strm.v8i2.203

Dean, B. (2021, 10 augustus). Social Network Usage & Growth Statistics: How Many People Use Social Media in 2021?Backlinko. https://backlinko.com/social-media-users

De Vries, D. A., Möller, A. M., Wieringa, M. S., Eigenraam, A. W., & Hamelink, K. (2017). Social Comparison as the Thief of Joy: Emotional Consequences of Viewing Strangers’ Instagram Posts. Media Psychology, 21(2), 222–245. https://doi.org/10.1080/15213269.2016.1267647

Desjarlais, M., & Willoughby, T. (2010). A longitudinal study of the relation between adolescent boys and girls’ computer use with friends and friendship quality: Support for the social compensation or the rich-get-richer hypothesis? Computers in Human Behavior, 26(5), 896–905. https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.02.004 

Dhir, A., Yossatorn, Y., Kaur, P., & Chen, S. (2018). Online social media fatigue and psychological wellbeing—A study of compulsive use, fear of missing out, fatigue, anxiety and depression. International Journal of Information Management, 40, 141–152. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.01.012

Dittmar, H. (2009). How Do “Body Perfect” Ideals in the Media Have a Negative Impact on Body Image and Behaviors? Factors and Processes Related to Self and Identity. Journal of Social and Clinical Psychology, 28(1), 1–8. https://doi.org/10.1521/jscp.2009.28.1.1

Dogan, V. (2019). Why Do People Experience the Fear of Missing Out (FoMO)? Exposing the Link Between the Self and the FoMO Through Self-Construal. Journal of Cross-Cultural Psychology, 50(4), 524–538. https://doi.org/10.1177/0022022119839145

Elhai, J. D., Levine, J. C., Alghraibeh, A. M., Alafnan, A. A., Aldraiweesh, A. A., & Hall, B. J. (2018). Fear of missing out: Testing relationships with negative affectivity, online social engagement, and problematic smartphone use. Computers in Human Behavior, 89, 289–298. https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.08.020

Facebook  (z.d.). Instagram-helpcentrum. Geraadpleegd van https://nl-nl.facebook.com/unsupportedbrowser?rdrhc

Fardouly, J., & Vartanian, L. R. (2015). Negative comparisons about one’s appearance mediate the relationship between Facebook usage and body image concerns. Body Image, 12, 82–88. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2014.10.004

Feinstein, B. A., Hershenberg, R., Bhatia, V., Latack, J. A., Meuwly, N., & Davila, J. (2013). Negative social comparison on Facebook and depressive symptoms: Rumination as a mechanism. Psychology of Popular Media Culture, 2(3), 161–170. https://doi.org/10.1037/a0033111

Festinger, L. (1954). A Theory of Social Comparison Processes. Human Relations, 7(2), 117–140. https://doi.org/10.1177/001872675400700202

Franchina, V., Vanden Abeele, M., van Rooij, A., Lo Coco, G., & De Marez, L. (2018). Fear of Missing Out as a Predictor of Problematic Social Media Use and Phubbing Behavior among Flemish Adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(10), 2319. https://doi.org/10.3390/ijerph15102319

Frison, E., & Eggermont, S. (2017). Browsing, Posting, and Liking on Instagram: The Reciprocal Relationships Between Different Types of Instagram Use and Adolescents’ Depressed Mood. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 20(10), 603–609. https://doi.org/10.1089/cyber.2017.0156

Frommer, D. (2010, 1 november). Here’s How To Use Instagram. Geraadpleegd van https://www.businessinsider.com/instagram-2010-11?r=US&IR=T#heres-what-it-looks-like-when-you-fire-up-the-instagram-app-lets-create-a-new-account-first-1

Fuster, H., Chamarro, A., & Oberst, U. (2017). Fear of Missing Out, online social networking and mobile phone addiction: A latent profile approach. Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, 35(1), 22-30. http://www.revistaaloma.net/index.php/aloma/article/view/310

Gibbons, F. X., & Gerrard, M. (1989). Effects of Upward and Downward Social Comparison on Mood States. Journal of Social and Clinical Psychology, 8(1), 14–31. https://doi.org/10.1521/jscp.1989.8.1.14

Gisle, L., Drieskens, S., Demarest, S., & Van der Heyden, J. (2018). Geestelijke gezondheid: gezondheidsenquête 2018. Sciensano. Published. http://www.gezondheidsenquete.be/

Grabe, S., Ward, L. M., & Hyde, J. S. (2008). The role of the media in body image concerns among women: A meta-analysis of experimental and correlational studies. Psychological Bulletin, 134(3), 460–476. https://doi.org/10.1037/0033-2909.134.3.460

Groesz, L. M., Levine, M. P., & Murnen, S. K. (2001). The effect of experimental presentation of thin media images on body satisfaction: A meta-analytic review. International Journal of Eating Disorders, 31(1), 1–16. https://doi.org/10.1002/eat.10005

Hendrickse, J., Arpan, L. M., Clayton, R. B., & Ridgway, J. L. (2017). Instagram and college women’s body image: Investigating the roles of appearance-related comparisons and intrasexual competition. Computers in Human Behavior, 74, 92–100. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.04.027

Herman, D. (2000). Introducing short-term brands: A new branding tool for a new consumer reality. Journal of Brand Management, 7(5), 330–340. https://doi.org/10.1057/bm.2000.23

Hoare, E., Milton, K., Foster, C., & Allender, S. (2016). The associations between sedentary behaviour and mental health among adolescents: a systematic review. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 13(1). https://doi.org/10.1186/s12966-016-0432-4

Holland, G., & Tiggemann, M. (2016). A systematic review of the impact of the use of social networking sites on body image and disordered eating outcomes. Body Image, 17, 100–110. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2016.02.008

Hong, F. Y., Huang, D. H., Lin, H. Y., & Chiu, S. L. (2014). Analysis of the psychological traits, Facebook usage, and Facebook addiction model of Taiwanese university students. Telematics and Informatics, 31(4), 597–606. https://doi.org/10.1016/j.tele.2014.01.001

House, J. S., Landis, K. R., & Umberson, D. (1988). Social relationships and health. Science, 241(4865), 540-545.

Howard, S., Duncan, J., Reed-Fitzke, K., Ferraro, A., & Lucier-Greer, M. (2018). FOMO, Relatedness, and Well-Being in Emerging Adults. Southeastern Council On Family Relations Conference. Published. https://dc.etsu.edu/secfr-conf/2018/schedule/21/

Howland, M., Armeli, S., Feinn, R., & Tennen, H. (2016). Daily emotional stress reactivity in emerging adulthood: temporal stability and its predictors. Anxiety, Stress, & Coping, 30(2), 121–132. https://doi.org/10.1080/10615806.2016.1228904

Huguenel, B. M. (2017). Fear of Missing Out: A Moderated Mediation Approach to Social Media Use. Loyola ECommons.https://ecommons.luc.edu/luc_theses/3679/

Hunt, M. G., Marx, R., Lipson, C., & Young, J. (2018). No More FOMO: Limiting Social Media Decreases Loneliness and Depression. Journal of Social and Clinical Psychology, 37(10), 751–768. https://doi.org/10.1521/jscp.2018.37.10.751

Hwang, H. S. (2019). Why Social Comparison on Instagram Matters: Its impact on Depression. KSII Transactions on Internet and Information Systems, 13(3). https://doi.org/10.3837/tiis.2019.03.029

Ibrahim, A. K., Kelly, S. J., Adams, C. E., & Glazebrook, C. (2013). A systematic review of studies of depression prevalence in university students. Journal of Psychiatric Research, 47(3), 391–400. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2012.11.015

Ihle, W., Groen, G., Walter, D., Esser, G., & Petermann, F. (2012). Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie: Depressionen. Göttingen; Hogrefe. Published. http://hdl.handle.net/20.500.12738/1777

JWT. (2012). Fear of Missing Out (FoMO): March 2012 update. Geraadpleegd van https://web.archive.org/web/20150626125816/http://www.jwtintelligence.com/wpcontent/uploads/2012/03/F_JWT_FOMO-update_3.21.12.pdf

Kalin, N. H., & Carnes, M. (1984). Biological correlates of attachment bond disruption in humans and nonhuman primates. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 8(3), 459–469. https://doi.org/10.1016/s0278-5846(84)80034-2

Kelepouris, S. (2020, 17 maart). België komt tot stilstand: lockdown-light tot 5 april. De Morgen. https://www.demorgen.be/nieuws/belgie-komt-tot-stilstand-lockdown-light-tot-5-april~be434fb2/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Keles, B., McCrae, N., & Grealish, A. (2019). A systematic review: the influence of social media on depression, anxiety and psychological distress in adolescents. International Journal of Adolescence and Youth, 25(1), 79–93. https://doi.org/10.1080/02673843.2019.1590851

Kessler, R. C., Birnbaum, H., Demler, O., Falloon, I. R., Gagnon, E., Guyer, M., Howes, M. J., Kendler, K. S., Shi, L., Walters, E., & Wu, E. Q. (2005). The Prevalence and Correlates of Nonaffective Psychosis in the National Comorbidity Survey Replication (NCS-R). Biological Psychiatry, 58(8), 668–676. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2005.04.034

Ketterij, B. (2019, 1 juli). 30 relevante Instagram-cijfers [infographic]. Frankwatching. https://www.frankwatching.com/archive/2019/06/29/30-instagram-feiten-infographic/#:%7E:text=Zo%20blijkt%20dat%20maandelijks%20meer,tot%2049%20jaar%20(33%25).

Keyte, R., Mullis, L., Egan, H., Hussain, M., Cook, A., & Mantzios, M. (2020). Self-Compassion and Instagram Use Is Explained by the Relation to Anxiety, Depression, and Stress. Journal of Technology in Behavioral Science. Published. https://doi.org/10.1007/s41347-020-00186-z

Khoros, Digital care, communities, & social media software. (2021, 15 juni). The 2021 Social Media Demographics Guide. https://khoros.com/resources/social-media-demographics-guideKrach, S., Paulus, F. M., Bodden, M., & Kircher, T. (2010). The rewarding nature of social interactions. Frontiers in behavioral neuroscience, 4, 22. https://doi.org/10.3389/fnbeh.2010.00022

Kohout, F. J., Berkman, L. F., Evans, D. A., & Cornoni-Huntley, J. (1993). Two Shorter Forms of the CES-D Depression Symptoms Index. Journal of Aging and Health, 5(2), 179–193. https://doi.org/10.1177/089826439300500202

Krach, S., Paulus, F. M., Bodden, M., & T.Kircher. (2010). The rewarding nature of social interactions. Frontiers in Behavioral Neuroscience. Published. https://doi.org/10.3389/fnbeh.2010.00022

KU Leuven (2018, 29 januari). Onderzoek monitort mentale gezondheid van jongeren via mobiele technologie. https://nieuws.kuleuven.be/nl/2018/onderzoek-monitort-mentale-gezondheid-van-jongeren-via-mobiele-technologie

Labrague, L. J. (2014). Facebook use and adolescents’ emotional states of depression, anxiety, and stress. Health Science Journal, 8(1). http://hdl.handle.net/11400/1481

Lamers, F., van Oppen, P., Comijs, H. C., Smit, J. H., Spinhoven, P., van Balkom, A. J. L. M., Nolen, W. A., Zitman, F. G., Beekman, A. T. F., & Penninx, B. W. J. H. (2011). Comorbidity Patterns of Anxiety and Depressive Disorders in a Large Cohort Study. The Journal of Clinical Psychiatry, 72(03), 341–348. https://doi.org/10.4088/jcp.10m06176blu

Lane, J. A. (2015). Counseling Emerging Adults in Transition: Practical Applications of Attachment and Social Support Research. The Professional Counselor, 5(1), 15–27. https://doi.org/10.15241/jal.5.1.15

Lane, J. A., Leibert, T. W., & Goka-Dubose, E. (2017). The Impact of Life Transition on Emerging Adult Attachment, Social Support, and Well-Being: A Multiple-Group Comparison. Journal of Counseling & Development, 95(4), 378–388. https://doi.org/10.1002/jcad.12153

Li, X., Chen, W., & Popiel, P. (2015). What happens on Facebook stays on Facebook? The implications of Facebook interaction for perceived, receiving, and giving social support. Computers in Human Behavior, 51, 106–113. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.04.066

Liu, D., & Brown, B. B. (2014). Self-disclosure on social networking sites, positive feedback, and social capital among Chinese college students. Computers in Human Behavior, 38, 213–219. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.06.003

Lockwood, P., & Kunda, Z. (1997). Superstars and me: Predicting the impact of role models on the self. Journal of Personality and Social Psychology, 73(1), 91–103. https://doi.org/10.1037/0022-3514.73.1.91

Lorant, V., Smith, P., Van den Broeck, K., & Nicaise, P. (2021). Psychological distress associated with the COVID-19 pandemic and suppression measures during the first wave in Belgium. BMC Psychiatry, 21(1). https://doi.org/10.1186/s12888-021-03109-1

Lowe-Calverley, E., Grieve, R., & Padgett, C. (2019). A risky investment? Examining the outcomes of emotional investment in Instagram. Telematics and Informatics, 45, 101299. https://doi.org/10.1016/j.tele.2019.101299

Lu, H., Stratton, C. W., & Tang, Y. (2020). Outbreak of pneumonia of unknown etiology in Wuhan, China: The mystery and the miracle. Journal of Medical Virology, 92(4), 401–402. https://doi.org/10.1002/jmv.25678

Lup, K., Trub, L., & Rosenthal, L. (2015). Instagram #Instasad?: Exploring Associations Among Instagram Use, Depressive Symptoms, Negative Social Comparison, and Strangers Followed. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 18 (5) 247–252. https://doi.org/10.1089/cyber.2014.0560

Mackson, S. B., Brochu, P. M., & Schneider, B. A. (2019). Instagram: Friend or foe? The application’s association with psychological well-being. New Media & Society, 21(10), 2160–2182. https://doi.org/10.1177/1461444819840021

Marcus, S. R. (2015). Picturing’ ourselves into being: Assessing identity, sociality and visuality on Instagram. The International Communication Association Conference at San Juan, Puerto Rico. Published.

Marino, C., Gini, G., Vieno, A., & Spada, M. M. (2018). The associations between problematic Facebook use, psychological distress and well-being among adolescents and young adults: A systematic review and meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 226, 274–281. https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.10.007 

McCord, B., Rodebaugh, T. L., & Levinson, C. A. (2014). Facebook: Social uses and anxiety. Computers in Human Behavior, 34, 23-27. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.01.020

McCrae, N., Gettings, S., & Purssell, E. (2017). Social Media and Depressive Symptoms in Childhood and Adolescence: A Systematic Review. Adolescent Research Review, 2(4), 315–330. https://doi.org/10.1007/s40894-017-0053-4

MediaBriefAdmin. (2020, 6 april). KalaGato Report: COVID 19 Digital Impact: A Boon for Social Media? MediaBrief. https://mediabrief.com/kalagato-vocid-19-digital-impact-report-part-1/

Meetinstrumenten in de zorg. (2019, 13 december). Center for Epidemiologic Studies Depression.https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/center-for-epidemiologic-s…

Meier, A., & Schäfer, S. (2018). The Positive Side of Social Comparison on Social Network Sites: How Envy Can Drive Inspiration on Instagram. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 21(7), 411–417.https://doi.org/10.1089/cyber.2017.0708

Meier, A., Gilbert, A., Börner, S., & Possler, D. (2020). Instagram Inspiration: How Upward Comparison on Social Network Sites Can Contribute to Well-Being. Journal of Communication, 70(5), 721–743. https://doi.org/10.1093/joc/jqaa025

Miller, K. A., Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1988). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. Contemporary Sociology, 17(2), 253. https://doi.org/10.2307/2070638

Neher, K. (2013). Visual Social Media Marketing: Harnessing Images, Instagram, Infographics, and Pinterest to Grow Your Business Online 1st edition Perfect Paperback. Boot Camp Publishing.

Neumark-Sztainer, D. (2009). Preventing Obesity and Eating Disorders in Adolescents: What Can Health Care Providers Do? Journal of Adolescent Health, 44(3), 206–213. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2008.11.005

Newberry, C. (2021, 3 februari). 44 Instagram Statistics That Matter to Marketers in 2021. Social Media Marketing & Management Dashboard. https://blog.hootsuite.com/instagram-statistics/

Nonogaki, K., Nozue, K., & Oka, Y. (2007). Social Isolation Affects the Development of Obesity and Type 2 Diabetes in Mice. Endocrinology, 148(10), 4658–4666. https://doi.org/10.1210/en.2007-0296

Nordin, M., & Nordin, S. (2013). Psychometric evaluation and normative data of the Swedish version of the 10-item perceived stress scale. Scandinavian Journal of Psychology, 54(6), 502–507. https://doi.org/10.1111/sjop.12071

Oberst, U., Wegmann, E., Stodt, B., Brand, M., & Chamarro, A. (2017). Negative consequences from heavy social networking in adolescents: The mediating role of fear of missing out. Journal of Adolescence, 55, 51–60. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2016.12.008

Ophir, Y. (2017). SOS on SNS: Adolescent distress on social network sites. Computers in Human Behavior, 68, 51–55. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.11.025

Orde van architecten – Vlaamse raad (z.d.). Eerste fase van de versoepeling van coronamaatregelen van kracht. Geraadpleegd van https://www.architect.be/nl/infoportaal/nieuwsberichten/eerste-fase-van-de-versoepeling-van-coronamaatregelen-van-kracht/660/

Ouwerkerk, J. W., & Johnson, B. K. (2016). Motives for Online Friending and Following: The Dark Side of Social Network Site Connections. Social Media + Society, 2(3), 205630511666421. https://doi.org/10.1177/2056305116664219

Park, S. Y., & Baek, Y. M. (2018b). Two faces of social comparison on Facebook: The interplay between social comparison orientation, emotions, and psychological well-being. Computers in Human Behavior, 79, 83–93. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.10.028

Peer, J. W., Hillman, S. B., & Van Hoet, E. (2015). The Effects of Stress on the Lives of Emerging Adult College Students: An Exploratory Analysis. Adultspan Journal, 14(2), 90–99. https://doi.org/10.1002/adsp.12007

Pittman, M., & Reich, B. (2016). Social media and loneliness: Why an Instagram picture may be worth more than a thousand Twitter words. Computers in Human Behavior, 62, 155–167. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.03.084

Ponnusamy, S., Iranmanesh, M., Foroughi, B., & Hyun, S. S. (2020). Drivers and outcomes of Instagram Addiction: Psychological well-being as moderator. Computers in Human Behavior, 107, 106294. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106294

Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in Human Behavior, 29(4), 1841–1848. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014

Qiu, J., Shen, B., Zhao, M., Wang, Z., Xie, B., & Xu, Y. (2020). A nationwide survey of psychological distress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: implications and policy recommendations. General Psychiatry, 33(2), e100213. https://doi.org/10.1136/gpsych-2020-100213

Radloff, L. S. (1977). The CES-D Scale: A Self-Report Depression Scale for Research in the General Population. Applied Psychological Measurement, 1(3), 385–401. https://doi.org/10.1177/014662167700100306

Ramzan, M., Arshad, J., Adeeb, H., & Asif, M. (2019). Excessive Use of Instagram causing Anxiety and Depression among Young Adults. Pakistan Library & Information Science Journal, 50(4), 45–48.

Reer, F., Tang, W. Y., & Quandt, T. (2019). Psychosocial well-being and social media engagement: The mediating roles of social comparison orientation and fear of missing out. New Media & Society, 21(7), 1486–1505. https://doi.org/10.1177/1461444818823719

Renson, J. (2018, 23 februari). Wat is Instagram? Definitie en uitleg! Geraadpleegd van https://jerryrenson.be/kennisbank/instagram-definitie-en-uitleg/

Rieger, D., & Klimmt, C. (2018). The daily dose of digital inspiration: A multi-method exploration of meaningful communication in social media. New Media & Society, 21(1), 97–118. https://doi.org/10.1177/1461444818788323

Rieger, D., & Klimmt, C. (2019). The daily dose of digital inspiration 2: Themes and affective user responses to meaningful memes in social media. New Media & Society, 13, 146144481984287. https://doi.org/10.1177/1461444819842875

Roberti, J. W., Harrington, L. N., & Storch, E. A. (2006). Further Psychometric Support for the 10-Item Version of the Perceived Stress Scale. Journal of College Counseling, 9(2), 135–147. https://doi.org/10.1002/j.2161-1882.2006.tb00100.x

Roberts, J. A., & David, M. E. (2019). The Social Media Party: Fear of Missing Out (FoMO), Social Media Intensity, Connection, and Well-Being. International Journal of Human–Computer Interaction, 36(4), 386–392. https://doi.org/10.1080/10447318.2019.1646517

Rohde, P., Lewinsohn, P. M., Klein, D. N., Seeley, J. R., & Gau, J. M. (2012). Key Characteristics of Major Depressive Disorder Occurring in Childhood, Adolescence, Emerging Adulthood, and Adulthood. Clinical Psychological Science, 1(1), 41–53. https://doi.org/10.1177/2167702612457599

Rollero, C., & De Piccoli, N. (2017). Self-Objectification and Personal Values. An Exploratory Study. Frontiers in Psychology, 8. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01055

Rozgonjuk, D., Sindermann, C., Elhai, J. D., & Montag, C. (2021). Individual differences in Fear of Missing Out (FoMO): Age, gender, and the Big Five personality trait domains, facets, and items. Personality and Individual Differences, 171, 110546. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110546

Ryan, R. M., & Frederick, C. (1997). On energy, personality, and health: Subjective vitality as a dynamic reflection of well-being. Journal of Personality, 65, 529–565. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1997.tb00326.x

Salmela-Aro, K., Aunola, K., & Nurmi, J. E. (2008). Trajectories of depressive symptoms during emerging adulthood: Antecedents and consequences. European Journal of Developmental Psychology, 5(4), 439–465. https://doi.org/10.1080/17405620600867014

Serrano, M. T. (2020). Fear of missing out (FoMO) and Instagram use: Analysis of the relationships between narcisim and self-esteem. Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, 38(1).http://revistaaloma.net/index.php/aloma/article/view/396

Sheldon, P. (2008). The Relationship Between Unwillingness-to-Communicate and Students’ Facebook Use. Journal of Media Psychology, 20(2), 67–75. https://doi.org/10.1027/1864-1105.20.2.67

Sheldon, P., & Bryant, K. (2016). Instagram: Motives for its use and relationship to narcissism and contextual age. Computers in Human Behavior, 58, 89–97. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.12.059

Sherlock, M., & Wagstaff, D. L. (2019). Exploring the relationship between frequency of Instagram use, exposure to idealized images, and psychological well-being in women. Psychology of Popular Media Culture, 8(4), 482–490. https://doi.org/10.1037/ppm0000182

Siddiqui, S., & Singh, T. (2016). Social Media its Impact with Positive and Negative Aspects. International Journal of Computer Applications Technology and Research, 5(2), 71–75. https://doi.org/10.7753/ijcatr0502.1006

Skinner, B. F. (1930). On the conditions of elicitation of certain eating reflexes. Proceedings of the National Academy of Sciences, 16(6), 433–438. https://doi.org/10.1073/pnas.16.6.433

Stapleton, P., Luiz, G., & Chatwin, H. (2017). Generation Validation: The Role of Social Comparison in Use of Instagram Among Emerging Adults. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 20(3), 142–149.https://doi.org/10.1089/cyber.2016.0444

Statista. (2021, 9 februari). Global social networks ranked by number of users 2021.https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/

Statista. (2021, 3 augustus). Instagram: distribution of global audiences 2021, by gender.https://www.statista.com/statistics/802776/distribution-of-users-on-instagram-worldwide-gender/

Tankovska, H. (2021, 25 februari). Social media usage in Belgium - Statistics & Facts. Statista. https://www.statista.com/topics/5525/social-media-in-belgium/

Thompson, J. K., Heinberg, L. J., Altabe, M., & Tantleff-Dunn, S. (1999). Exacting beauty: Theory, assessment, and treatment of body image disturbance. American Psychological Association. Published. https://doi.org/10.1037/10312-000

Tiggemann, M., Anderberg, I., & Brown, Z. (2020). #Loveyourbody: The effect of body positive Instagram captions on women’s body image. Body Image, 33, 129–136. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2020.02.015

Ting, H., Ming, W. W. P., de Run, E. C., & Choo, S. L. Y. (2015). Beliefs about the use of Instagram: An exploratory study. International Journal of business and innovation, 2(2), 15-31. https://www.researchgate.net/profile/Hiram-Ting/publication/272026006_Beliefs_about_the_Use_of_Instagram_An_Exploratory_Study/links/54d9749c0cf24647581e492e/Beliefs-about-the-Use-of-Instagram-An-Exploratory-Study.pdf

Twenge, J. M., Cooper, A. B., Joiner, T. E., Duffy, M. E., & Binau, S. G. (2019). Age, period, and cohort trends in mood disorder indicators and suicide-related outcomes in a nationally representative dataset, 2005–2017. Journal of Abnormal Psychology, 128(3), 185–199. https://doi.org/10.1037/abn0000410

Universiteit Antwerpen, KU Leuven, UHasselt, & Université Libre de Bruxelles. (z.d.-a). Coronastudie. Coronastudie. https://corona-studie.shinyapps.io/corona-studie/

Universiteit Antwerpen, KU Leuven, UHasselt, & Université Libre de Bruxelles. (z.d.-b). De Grote Coronastudie. Universiteit Antwerpen. https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/coronastudie/

Usher, K., Bhullar, N., & Jackson, D. (2020). Life in the pandemic: Social isolation and mental health. Journal of Clinical Nursing, 29(15–16), 2756–2757. https://doi.org/10.1111/jocn.15290

Vall-Roqué, H., Andrés, A., & Saldaña, C. (2021). The impact of COVID-19 lockdown on social network sites use, body image disturbances and self-esteem among adolescent and young women. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 110, 110293. https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2021.110293

Van Dale. (z.d.). Home Van Dale. https://www.vandale.nl/

Vanden Abeele, M., & van Rooij, T. (2016). Fear of missing out (FOMO) as a predictor of problematic social media use among teenagers. International Conference on Behavioral Addictions, Abstracts. Presented at the International Conference on Behavioral Addictions. http://hdl.handle.net/1854/LU-7075941

Vannucci, A., Flannery, K. M., & Ohannessian, C. M. (2017). Social media use and anxiety in emerging adults. Journal of Affective Disorders, 207, 163–166. https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.08.040

Verduyn, P., Ybarra, O., Résibois, M., Jonides, J., & Kross, E. (2017). Do Social Network Sites Enhance or Undermine Subjective Well-Being? A Critical Review. Social Issues and Policy Review, 11(1), 274–302. https://doi.org/10.1111/sipr.12033

Vogel, E. A., Rose, J. P., Roberts, L. R., & Eckles, K. (2014). Social comparison, social media, and self-esteem. Psychology of Popular Media Culture, 3(4), 206–222. https://doi.org/10.1037/ppm0000047

Wally, E., & Koshy, S. (2014). The use of Instagram as a marketing tool by Emirati female entrepreneurs: an exploratory study. 29th International Business Research Conference, 1–19. http://www.wbiworldconpro.com/

Wang, J. L., Jackson, L. A., Zhang, D. J., & Su, Z. Q. (2012). The relationships among the Big Five Personality factors, self-esteem, narcissism, and sensation-seeking to Chinese University students’ uses of social networking sites (SNSs). Computers in Human Behavior, 28(6), 2313–2319. https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.07.001

Wills, T. A. (1981). Downward comparison principles in social psychology. Psychological Bulletin, 90(2), 245–271. https://doi.org/10.1037/0033-2909.90.2.245

Wegmann, E., & Brand, M. (2016). Internet-Communication Disorder: It’s a Matter of Social Aspects, Coping, and Internet-Use Expectancies. Frontiers in Psychology, 7. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01747

Wegmann, E., Oberst, U., Stodt, B., & Brand, M. (2017). Online-specific fear of missing out and Internet-use expectancies contribute to symptoms of Internet-communication disorder. Addictive Behaviors Reports, 5, 33–42. https://doi.org/10.1016/j.abrep.2017.04.001

Whiteford, H. A., Ferrari, A. J., Degenhardt, L., Feigin, V., & Vos, T. (2015). The Global Burden of Mental, Neurological and Substance Use Disorders: An Analysis from the Global Burden of Disease Study 2010. PLOS ONE, 10(2), e0116820. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0116820

Wood, J. V. (1996). What is Social Comparison and How Should We Study it? Personality and Social Psychology Bulletin, 22(5), 520–537. https://doi.org/10.1177/0146167296225009

World Health Organization. (2019, 29 november). Depression. WHO | World Health. Geraadpleegd van https://www.who.int/health-topics/depression#tab=tab_1

World Health Organization. (2020, 10 januari). Coronavirus. WHO | World Health. Geraadpleegd van https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3

World Health Organization. (2020, 11 februari). WHO Director-General’s Remarks at the Media Briefing on 2019-nCoV on 11 February 2020. WHO | World Health Organization. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020

World Health Organization. (2020, 11 maart). WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19. WHO | World Health. Geraadpleegd van https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

Wortham, J. (2013, 6 februari). How Social Media Can Induce Feelings of ‘Missing Out’. The New York Times. https://www.nytimes.com/2011/04/10/business/10ping.html?src=recg&_r=1&

Xie, X., Wang, Y., Wang, P., Zhao, F., & Lei, L. (2018). Basic psychological needs satisfaction and fear of missing out: Friend support moderated the mediating effect of individual relative deprivation. Psychiatry Research, 268, 223–228. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.07.025

 

 

Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Prof. Dr. Caroline Braet