Wat zijn onze morele verantwoordelijkheden voor klimaatvluchtelingen?

Cléis
Perez Herrero

 

Wat?

De globale klimaatverandering veroorzaakt klimaatvluchtelingschap. Klimaatvluchtelingen hebben nood aan humanitaire bescherming van een institutioneel netwerk tegen mensenrechtenschendingen waarvoor het klimaatvluchtelingschap kwetsbaar is. 

Wij, die participeren aan socio-structurele processen waarvan klimaatvluchtelingschap de structurele onrechtvaardige uitkomst is, dragen morele verantwoordelijkheden oom die processen te transformeren en een beschermende koepel voor klimaatvluchtelingen te construeren. 

 

Hoe?

Via een moraalwetenschappelijke methode worden empirische fundamentele inzichten in de oorzaken en gevolgen van de globale klimaatverandering geïntegreerd binnen een normatief kader. Hierbij werd een exclusieve focus op het klimaatvluchtelinschap gehanteerd en gebruik gemaakt van I.M. Youngs theorie van structurele onrechtvaardigheid. 

 

Bevindingen?

De globale klimaatverandering kan een belangrijke factor spelen in het veroorzaken van migratie- en vluchtbewegingen. Het klimaatvluchtelingschap wordt gekenmerkt door mensenrechtenschendingen. De attributie van morele verantwoordelijkheden voor het remediëren van die mensenrechtenschendingen is onderworpen aan de complexiteit van socio-structurele processen. Die complexiteit in de normatieve beoordeling van de attributie van morele verantwoordelijkheden kan resulteren in een strafffelozeheid en het blijven voortduren van die mensenrechtenschendingen.  Op basis van Youngs theorie van structurele onrechtvaardigheid kunnen wij antwoorden bieden op de complexiteit. 

Morele verantwoordelijkheden voor klimaatvluchtelingen worden afgeleid uit participatie aan de socio-structurele processen,  die klimaatvluchtelingen veroorzaken, hetzij handelingen die de globale klimaatverandering voortdrijven. 

 

Bibliografie

Copy paste werkt niet in dit veld

zie Bachelorproef

Download scriptie (387.93 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Prof. S. Sterckx