Hoe 100 miljoen kilogram larven kweken zonder ‘1 euro’ te investeren!

Carl-Victor
Deweer

DE LANDBOUW EVOLUEERT ZEER SNEL EN OOK DE VEETEELT HINKT NIET ACHTEROP. NIEUWE INNOVATIEVE MANIEREN OM DUURZAME EIWITBRONNEN TE PRODUCEREN ZIJN HOOGNODIG. DE INSECTENKWEEK IS HIERVAN EEN VOORBEELD. DEZE JONGE SECTOR IS NAMELIJK IN VOLLE EXPANSIE. IN 2022 MOET DE GROOTSTE INSECTENBOERDERIJ TER WERELD OPERATIONEEL ZIJN, IN DE FRANSE STAD AMIENS. DEZE INSECTENFABRIEK ZOU JAARLIJKS 100 MILJOEN KILOGRAM INSECTEN PRODUCEREN, DIE VOORNAMELIJK ALS VISVOER DIENEN.

De Zwarte Soldatenvlieg (Hermetia illucence) is een potentieel insect om massaal te kweken. De larven van deze vliegen bevatten zeer veel vetten en eiwitten. Het vet kan dienen als biodiesel en het eiwit kan in veevoeder verwerkt worden. Daarnaast kan chitine uit de larven gehaald worden dat talloze toepassingen kent in de chemiesector en de geneeskunde. De huidige manier van larven kweken is echter arbeidsintensief en kleinschalig. Automatisatie is hoognodig maar nog niet rendabel.

Verpopte larve van de Zwarte Soldatenvlieg.Larven kweken op granen is een zonde van hun groot potentieel om afval om te zetten in biomassa. Is het verantwoord om graanmeel eerst aan larven te voederen, om dan deze larven te voederen aan vissen en pluimvee? Het graanmeel zou ook rechtstreeks aan vissen of pluimvee gevoederd kunnen worden? Hierdoor wordt een stap overgeslaan. Het is dus duurzamer om gebruik te maken van grondstoffen, die niet bruikbaar zijn voor mens of vee, maar wel voor larven. Kippenmest is hier ideaal voor geschikt. In deze masterproef werd dan ook de groei van larven op vleeskippenmest geoptimaliseerd met het oog op nieuwe theoretische alternatieve kweekmethodes.

“DE INFRASTRUCTUUR OM ZO’N GROTE HOEVEELHEID AAN LARVEN TE KWEKEN HEBBEN WE AL, NU ALLEEN NOG DE WETGEVING EN VERDER ONDERZOEK.”

De huidige methode om vleeskuikens te kweken is door ééndagskuikens 6 weken lang vet te mesten in een kippenstal. Daarna worden ze opgeladen naar het slachthuis en wordt de kippenmest naar de mestverwerkingsinstallatie gebracht. De stal wordt gereinigd en staat 2 weken leeg. Deze leegstandsperiode dient om minder ziektedruk te hebben bij de volgende ronde aan vleeskuikens. Eén ronde duurt 8 weken (6 weken opkweek en 2 weken leegstand). Op die manier kan er per jaar 6,5 keer kuikens opgekweekt worden in eenzelfde kippenstal.

Nieuwe methode

Als nieuwe innovatieve methode om larven te kweken, stelt deze scriptie voor om de kippenmest in de stal te laten liggen nadat de vleeskuikens naar het slachthuis werden gebracht. Deze achtergebleven kippenmest wordt dan bevochtigd en gemixt met een tractor. Daarna worden de larven aan de mest toegevoegd. Nadat de larven 7 dagen groeien op de kippenmest kunnen ze machinaal geoogst worden. Vooral de luchtvochtigheid en de staltemperatuur zijn van belang voor een goede groei van de larven. Deze 2 parameters kunnen perfect geregeld worden in de huidige kippenstallen. Daarna wordt de achtergebleven mest uit de stal gehaald, de stal gereinigd en een leegstandsperiode voorzien. Zo is de kippenstal terug klaar voor een nieuwe ronde vleeskuikens.

Schematische weergave van een gangbaar ronde-systeem (bovenste tijdlijn) vs. het vernieuwde ronde-systeem (onderste tijdlijn) bij vleeskuikens.

Voordelen

Het grote voordeel van deze nieuwe methode is dat de larven gebruikmaken van hetzelfde gebouw en infrastructuur (verwarming, ventilatie, ammoniak reducerende luchtwassers…) als de vleeskuikens. Hierdoor zijn er minder gebouwen en grondstoffen nodig. Een ander groot voordeel is dat de larven de hoeveelheid kippenmest met 60%  reduceren. Dit betekent minder vrachtverkeer en een oplossing voor het mestoverschot in België. Voor pluimveeboeren betekent deze nieuwe methode een extra vorm van inkomen.

“LARVEN KWEKEN IN VLEESKUIKENSTALLEN HEEFT ALLEEN MAAR VOORDELEN: MINDER VRACHTVERKEER, MINDER MEST, MINDER GEBOUWEN EN INFRASTRUCTUUR…”

In België worden er elk jaar 400 miljoen kilogram aan kippen geslacht. Indien deze nieuwe methode over heel België toegepast wordt, zouden er 100 miljoen kilogram larven kunnen gekweekt worden.  De infrastructuur (alle vleeskuikenstallen in België) om zo’n grote hoeveelheid aan larven te kweken hebben we al, nu alleen nog de wetgeving en verder onderzoek.

Nadelen

Doordat er 1 week extra toegevoegd wordt per ronde, kunnen er minder rondes per jaar gekweekt worden. Hierdoor zouden er 11% minder kippen gekweekt kunnen worden. Hoe goed de larven effectief in vleeskuikenstallen groeien en de rendabiliteit hiervan, moet nog onderzocht worden. In deze scriptie werd namelijk enkel larven gekweekt op vleeskuikenmest onder experimentele omstandigheden. Een ander probleem is dat de huidige wetgeving het verbiedt om larven op kippenmest te kweken. Dit omdat het nog onduidelijk is, wat de invloed van larven op de bioveiligheid en de voedselveiligheid is. Ook mogen larven voorlopig alleen aan vissen gevoederd worden en niet aan pluimvee of varkens.

Alle vleeskuikenboeren in België zouden dus evenveel insecten kunnen kweken als de grootste insectenboerderij ter wereld. Voor deze grootste insectenboerderij is er in totaal 316 miljoen euro ingezameld. Alle Belgische vleeskuikenboeren hebben de stallen en infrastructuur al om deze larven te kweken, waardoor ze nog geen ‘1 euro’ moeten investeren.  

Bibliografie

Aniebo, A.O., Owen, O.J., 2010. Effects of age and method of drying on the proximate composition of housefly larvae (Musca domestica Linnaeus) Meal (HFLM). Pakistan J. Nutr. 9, 485–487.
Bale, J.S., Hayward, S.A.L., 2010. Insect overwintering in a changing climate. J. Exp. Biol. 213, 980–994.
Bosch, G., Zhang, S., Oonincx, D.G.A.B., Hendriks, W.H., 2014. Protein quality of insects as potential ingredients for dog and cat foods. J. Nutr. Sci. 3, 1–4.
Chadfield, M.S., Christensen, J.P., Christensen, H., Bisgaard, M., 2004. Characterization of streptococci and enterococci associated with septicaemia in broiler parents with a high prevalence of endocarditis. Avian Pathol. 33, 610–617.
Craig Sheppard, D., Larry Newton, G., Thompson, S.A., Savage, S., 1994. A value added manure management system using the black soldier fly. Bioresour. Technol. 50, 275–279.
Danieli, P.P., Lussiana, C., Gasco, L., Amici, A., Ronchi, B., 2019. The effects of diet formulation on the yield, proximate composition, and fatty acid profile of the black soldier fly (Hermetia illucens L.) prepupae intended for animal feed. Animals 9, 178.
De Smet, J., Wynants, E., Cos, P., Van Campenhout, L., 2018. Microbial Community Dynamics during Rearing of Black. Appl. Environ. Microbiol. 84, 1–17.
Diclaro, J.W., Kaufman, P.E., 2012. Black soldier fly Hermetia illucens Linnaeus (Insecta : Diptera : Stratiomyidae). IFAS Ext. 5.
Diener, S., Zurbrügg, C., Tockner, K., 2009. Conversion of organic material by black soldier fly larvae: Establishing optimal feeding rates. Waste Manag. Res. 27, 603–610.
Dortmans, B., Diener, S., Verstappen, B., Zurbrügg, C., 2017. Black Soldier Fly Biowaste Processing.
Elieh-Ali-Komi, D., Hamblin, M.R., 2016. Chitin and chitosan: production and application of versatile biomedical nanomaterials. International journal of advanced research 4, 411.
Elwert, C., Knips, I., Katz, P., 2010. A novel protein source: Maggot meal of the Black Soldier fly (Hermetia illucens) in broiler feed. 11. Tagung Schweine- und Geflügelernährung 140–142.
Fraanje, W., Garnett, T., 2020. Soy: food, feed, and land use change. FOOD Clim. Res. Netw. 44, 31–34.
l-Qazzaz, M.F.A., Ismail, D., Akit, H., Idris, L.H., 2016. Effect of using insect larvae meal as a complete protein source on quality and productivity characteristics of laying hens. Rev. Bras. Zootec. 45, 518–523.
Jong, I.C. De, Workel, L., 2010. Effect van bezettingsdichtheid op het gedrag van jonge vleeskuikens.
Makkar, H.P.S., Tran, G., Heuzé, V., Ankers, P., 2014. State-of-the-art on use of insects as animal feed. Anim. Feed Sci. Technol. 197, 1–33.
Marshall, S.A., Woodley, N.E., Hauser, M., 2015. The historical spread of the Black Soldier Fly, Hermetia illucens (L.) (Diptera, Stratiomyidae, Hermetiinae), and its establishment in Canada. J. Entomol. Soc. Ontario 146, 51–54.
43
Mathis, G., Van Dam, J., Corujo Fernández, A., Hofacre, C., 2005. Effect of an organic acids and medium-chain fatty acids containing product in feed on the course of artificial Necrotic Enteritis infection in broiler chickens, In: Proceedings of the 15th European Symposium on poultry nutrition, Balatonfüred, Hungary, 25-29 September, 2005, pp. 372-374.
Moula, N., Scippo, M.L., Douny, C., Degand, G., Dawans, E., Cabaraux, J.F., Hornick, J.L., Medigo, R.C., Leroy, P., Francis, F., Detilleux, J., 2018. Performances of local poultry breed fed black soldier fly larvae reared on horse manure. Anim. Nutr. 4, 73–78.
Newton, G.L., Sheppard, D.C., Watson, D.W., Burtle, G.J., Dove, C.R., Tomberlin, J.K., Thelen, E.E., 2004. The Black Soldier Fly , Hermetia Illucens , As a manure management/resource recovery tool 0–5.
Newton, L., Craig, S., Wes D, W., Gary, B., Robert, D., 2005. Using the black soldier fly, Hermetia illucens, as a value-added tool for the management of swine manure. J. Korean Entomol. Appl. Sci. 36, 17 pp.
Oonincx, D.G.A.B., van Huis, A., van Loon, J.J.A., 2015. Nutrient utilisation by black soldier flies fed with chicken, pig, or cow manure. J. Insects as Food Feed 1, 131–139.
Park, H.H., 2016. Black Soldier Fly Larvae Manual. Student Showc. 14, 1–13.
Parra Paz, A.S., Carrejo, N.S., Gómez Rodríguez, C.H., 2015. Effects of Larval Density and Feeding Rates on the Bioconversion of Vegetable Waste Using Black Soldier Fly Larvae Hermetia illucens (L.), (Diptera: Stratiomyidae). Waste and Biomass Valorization 6, 1059–1065.
Rajão, R., Soares-Filho, B., Nunes, F., Börner, J., Machado, L., Assis, D., Oliveira, A., Pinto, L., Ribeiro, V., Rausch, L., Gibbs, H., Figueira, D., 2020. The rotten apples of Brazil’s agribusiness. Science (80-. ). 369, 246–248.
Römkens, P.A.F.M., Rietra, R.P.J.J., 2008. Zware metalen en nutriënten in dierlijke mest in 2008. Trace Elem. Anim. Prod. Syst. 38.
Schutte, J.B., 1996. AMINOZURENBEHOEFTE VAN LEGHENNEN EN VLEESKUIKENS.
Spranghers, T., Michiels, J., Vrancx, J., Ovyn, A., Eeckhout, M., De Clercq, P., De Smet, S., 2018. Gut antimicrobial effects and nutritional value of black soldier fly (Hermetia illucens L.) prepupae for weaned piglets. Anim. Feed Sci. Technol. 235, 33–42.
Spranghers, T., Noyez, A., Schildermans, K., De Clercq, P., 2017a. Cold Hardiness of the Black Soldier Fly (Diptera: Stratiomyidae). J. Econ. Entomol. 110, 1501–1507. https://doi.org/10.1093/jee/tox142
Spranghers, T., Ottoboni, M., Klootwijk, C., Ovyn, A., Deboosere, S., De Meulenaer, B., Michiels, J., Eeckhout, M., De Clercq, P., De Smet, S., 2017b. Nutritional composition of black soldier fly (Hermetia illucens) prepupae reared on different organic waste substrates. J. Sci. Food Agric. 97, 2594–2600.
St-Hilaire, S., Cranfill, K., McGuire, M.A., Mosley, E.E., Tomberlin, J.K., Newton, L., Sealey, W., Sheppard, C., Irving, S., 2007. Fish offal recycling by the black soldier fly produces a foodstuff high in omega-3 fatty acids. J. World Aquac. Soc. 38, 309–313.
Tomberlin, J.K., Sheppard, D.C., 2001. Lekking behavior of the black soldier fly (Diptera: Stratiomyidae). Florida Entomol. 84, 729–730.
Tomberlin, J.K., Adler, P.H., Myers, H.M., 2009. Development of the black soldier fly (Diptera: Stratiomyidae) in relation to temperature. Environmental entomology 38, 930-934.
44
van Krimpen, M., Bikker, P., van der Meer, I., van der Peet-Schwering, C., Vereijken, J., 2013. Cultivation, processing and nutritional aspects for pigs and poultry of European protein sources as alternatives for imported soybean products.
Veldkamp, T. Star, L. van der Klis, J.D., van Harn, J., 2012. Reductie van ammoniakemissie op pluimveebedrijven via voeding 1–51.
Veldkamp, T., van Duinkerken, G., van Huis, A., Ottevanger, E., Bosch, G., van Boekel, T., 2012. Insects as a sustainable feed ingredient in pig and poultry diets : a feasibility study = Insecten als duurzame diervoedergrondstof in varkens- en pluimveevoeders : een haalbaarheidsstudie. Food Chem. 50, 192–195.
Wong, C.Y., Rosli, S.S., Uemura, Y., Ho, Y.C., Leejeerajumnean, A., Kiatkittipong, W., Cheng, C.K., Lam, M.K., Lim, J.W., 2019. Potential protein and biodiesel sources from black soldier fly larvae: Insights of larval harvesting instar and fermented feeding medium. Energies 12.
Yu, G., Cheng, P., Chen, Yanhong, Li, Y., Yang, Z., Chen, Yuanfeng, Tomberlin, J.K., 2011. Inoculating poultry manure with companion bacteria influences growth and development of black soldier fly (Diptera: Stratiomyidae) larvae. Environ. Entomol. 40, 30–35.
Zhou, F., Tomberlin, J.K., Zheng, L., Yu, Z., Zhang, J., 2013. Developmental and waste reduction plasticity of three black soldier fly strains (Diptera: Stratiomyidae) raised on different livestock manures. J. Med. Entomol. 50, 1224–1230.

Download scriptie (1.35 MB)
Winnaar Eosprijs
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Gunther Antonissen; David Deruytter
Thema('s)