Our stories redeemed The relation between Attachment Security and Meaning making in Personal Narratives

Bep Keersmaekers Guy Bosmans Theodore Waters
Persbericht

Our stories redeemed

Our stories redeemed

Heeft de manier waarop we gehecht zijn een invloed op hoe we onze levensverhalen vertellen? Daar wilde ik graag achter komen tijdens het schrijven van mijn thesis. We hebben dit onderzocht bij zo’n 150 tieners. Gedurende vijf jaar lang legden ze jaarlijks testen af die peilden naar hun hechtingsstijl en naar de manier waarop ze betekenis geven aan impactvolle levensgebeurtenissen. Tijdens het laatste jaar van het onderzoek namen we ook een interview af waarin we hen vroegen te vertellen over die impactvolle levensgebeurtenissen. Tenslotte gingen we kijken naar het verband tussen hun hechtingsstijl en manier van betekenisgeving. Al waren de resultaten beperkt, konden we toch met zekerheid zeggen: we’re onto something!

We leggen eerst even de twee concepten van hechting en betekenisgeving uit. Hechting vindt zijn oorsprong in hoe er als kind met je werd omgegaan door je ouders. We spreken over veilige hechting als er iemand voor je was die je troostte op moeilijke momenten en je veiligheid en geborgenheid bood, maar anderzijds ook genoeg vertrouwen toonde dat jij de wereld in je eentje kon exploreren. Er is sprake van onveilige hechting als je als kind troost en voorspelbaarheid hebt moeten missen en het daardoor later moeilijker hebt om veilige relaties aan te gaan of net het gevoel hebt van niet echt op eigen benen te kunnen staan zonder de steun van een ander. Het is belangrijk om te vermelden dat we in de realiteit geen tweedeling maken tussen veilig of onveilig gehechte mensen; ten eerste is het een tweedimensionaal spectrum waarbij mensen een eerder veiligere of eerder onveiligere hechting kunnen hebben, en ten tweede is het ook niet zo statisch als het klinkt; een hechtingsstijl is veranderlijk door het leven heen.

Ook betekenisgeving is een heel breed concept. In mijn thesis ging het vooral over hoe je betekenisgeving kan detecteren in de manier waarop mensen vertellen over hun leven. Zo zijn er een aantal scripts die we “narratieve thema’s” noemen, die je kan terugvinden in een levensverhaal. Ik heb ervoor gekozen om de narratieve thema’s van Redemption en Contamination mee te nemen in mijn onderzoek. We spreken over een Redemption verhaal als iemand het vertelde als iets dat eerst slecht was, maar daarna een goede afloop had, bijvoorbeeld iemand die vertelt dat hij gepest werd, maar dat hij er uiteindelijk sterker is uitgekomen. Een Contamination verhaal is het omgekeerde, een verhaal dat verteld wordt als iets dat eerst goed was, maar daarna een slechte afloop kende, bijvoorbeeld het krijgen van een prachtige nieuwe fiets die een paar uur later gestolen werd.

Onze hypothese was de volgende: mensen met een veilige hechting leren als kind een soort positief levensritme aan: “na regen komt zonneschijn”. Heb ik het moeilijk, dan word ik getroost. Kom ik een obstakel tegen? Dan helpen mama en papa mij om dit op te lossen. Er wordt een soort vertrouwen gecreëerd dat als dingen niet goed gaan, het daarna weer beter kan worden. Zo zou je dan ook leren kijken naar je eigen levensverhaal; toen ging het niet zo goed, maar kijk, het is uiteindelijk goed gekomen. We wilden dus nagaan of mensen met een veiligere hechting ook meer Redemption verhalen zouden vertellen. Anderzijds vroegen we ons ook af of mensen met een meer onveilige hechting meer Contamination verhalen zouden vertellen. Zij hebben wellicht een ander levensritme aangeleerd, waarbij er eerder de verwachting werd geschapen dat als het goed ging, het misschien niet zo lang zou duren. Dit zou zich dan ook kunnen uiten in de manier waarop men zijn levensverhaal vertelt: eerst was het goed, maar toen dat gebeurde, kwam er enkel kwaad uit voort.

Om deze hypothese te testen, hebben we gedurende vijf jaar een groep van zo’n 150 jongeren onder de loep genomen. Toen ze begonnen waren de jongeren ongeveer 10-11 jaar. Bij het laatste onderzoek waren ze gemiddeld 16-17 jaar. Elk jaar werden er data verzameld over hun hechtingsstijl. De laatste twee jaren vulden ze ook een vragenlijst in die een beeld gaf van of ze eerder de neiging hadden om op een “Redemptive” manier naar levensgebeurtenissen te kijken, of net eerder een “Contaminated” manier. Het laatste jaar werd het interview afgenomen waarin we vroegen stukjes levensverhaal te vertellen in termen van een hoogtepunt, dieptepunt, keerpunt en een andere impactvolle gebeurtenis. Deze verhalen werden vervolgens gescoord op Redemption en Contamination.

Toen we alle data verzameld hadden, zijn we gaan kijken naar het verband tussen de twee. Omdat we over data van meerdere jaren beschikten, konden we zelfs gaan kijken of de hechtingsstijl in vroegere jaren voorspellend zou zijn voor de betekenisgeving van de latere jaren. Vonden we steun voor onze hypothese? Niet helemaal. Zoals het wel vaker gaat in wetenschap, riepen de resultaten net meer vragen op, maar zo blijft het boeiend natuurlijk!

De meest significante resultaten kwamen uit het verband tussen hechtingsstijl en de vragenlijst over Redemption en Contamination. Sommige resultaten bevestigden de hypothese en sommige spraken hem tegen. De resultaten van het verband tussen hechtingsstijl en de interviews waren over het algemeen niet significant. We hebben verschillende mogelijke antwoorden bedacht op de vraag waarom net deze resultaten uit het onderzoek kwamen. Misschien was onze steekproef niet divers genoeg? Of stelden we niet de juiste vragen? Of waren de tieners gewoon nog te jong om hun levensverhaal al goed te kunnen beschouwen? Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of onze hypothese steek houdt of niet.

Ik kan je wel vertellen dat ik enorm genoten heb van het schrijven aan deze thesis. Het luisteren naar de verhalen van de jongeren was regelmatig ontroerend. Want uiteindelijk kan je veel eigenschappen delen met een ander mens, waar je woont, hoe oud je bent, zelfs welke karaktereigenschappen je hebt, … maar elk mens heeft een eigen verhaal. Een verhaal met goede en kwade dagen. En elk mens vertelt dat verhaal op zijn eigen manier.

En jij, hoe vertel jij je verhaal?

Bibliografie

References

Adler, J.M., Kissel, E.C., McAdams, D.P. (2006). Emerging from the CAVE: Attributional Style and the Narrative Study of Identity in Midlife Adults. Cognitive therapy and research, 30, 39-51

Adler, J.M., Lodi-Smith, J., Philippe, F.L., Houle, I. (2016). The incremental validity of narrative identity in predicting well-being: A review of the field and recommendations for the future. Personality and Social Psychology Review, 20, 142-175.

Adler, J.M., Waters, T.E.A., Poh, J., Seitz, S. (2018). The nature of narrative coherence: An empirical approach. Journal of Research in Personality, 74, 30-34.

Ainsworth, M.D.S., Blehar, M.C., Waters, E., Wall, S. (1978) Patterns of attachment: a psychological study of the strange situation. Erlbaum, Hillsdale, NJ.

Allen, J.P., Porter, M., McFarland, C., McElhaney, K.B., Marsh, P. (2007). The relation of attachment security to adolescents' paternal and peer relationships, depression, and externalizing behavior. Child Development, 78, 1222-1239.

Armsden, G.C., and Greenberg, M.T. (1987). The inventory of parent and peer attachment: individual differences and their relationship to psychological well-being in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 16, 427–454.

Baerger, D.R., McAdams, D.P. (1999). Life story coherence and its relation to psychological well-being. Narrative Inquiry, 9, 69-96.

Bakan, D. (1966). The duality of human existence. Boston, MA: Beacon Press.

Bauer, P.J., Dow, G.A. (1994). Episodic Memory in 16- and 20-Month-Old Children: Specifics Are Generalized but Not Forgotten. Developmental psychology, 30, 403-417

Bauer, J.J., McAdams, D.P., Sakaeda, A.R. (2005). Interpreting the good life: Growth memories in the lives of mature, happy people. Journal of Personality and Social Psychology, 88, 203-217.

Belsky, J., Jaffee, S., Hsieh, K., Silva, P.A. (2001). Child-rearing antecedents of intergenerational relations in young adulthood: A prospective study. Developmental psychology, 37, 801-813.

Bosmans, G., Bakermans-Kranenburg, M.J., Vervliet, B., Verhees, M.W.F.T., van IJzerdoorn, M.H. (2020). A learning theory of attachment: Unraveling the black box of attachment development. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 113, 287-298.

Bosmans, G., Braet, C., Koster, E., Raedt, R. De (2009). Attachment Security and Attentional Breadth toward the Attachment Figure in Middle Childhood. Journal of clinical child and adolescent psychology, 38, 872-882.

Bosmans, G., Kerns, K.A. (2015). Attachment in Middle Childhood: Progress and Prospects. Attachment in middle childhood: Theoretical advances and new directions in an emerging field. New Directions for Child and Adolescent, 148, 1-14.

Bosmans, G., Van de Walle, M., Goossens, L., Ceulemans, E. (2014) (In)variability of Attachment in Middle Childhood: Secure Base Script Evidence in Diary Data. Behaviour change, 31, 225-242.

Bowlby, J. (1969). Attachment and loss. Attachment Vol.1. Basic Books, New York, NY.

Bluck, S., Alea, N., Habermas, T., Rubin, D.C. (2005). A tale of three functions: The self-reported used of autobiographical memory. Social Cognition, 23, 91-117.

Bradley, R.H., Corwyn, R.F. (2002). Socioeconomic status and child development. Annual Review of Psychology, 53, 371-399.

Bureau, J., Moss, E. (2010). Behavioural precursors of attachment representations in middle childhood and links with child social adaptation. British journal of developmental psychology, 28, 657-677.

Cassidy, J. (2016). The nature of the child’s ties. Handbook of Attachment: Theory, Research and Clinical Applications, 3rd ed. (p.3-24) The Guilford Press, New York, NY.

Costa, P.T., McCrae, R.R. (1995). Domains and Facets: Hierarchical Personality Assessment Using the Revised NEO Personality Inventory. Journal of Personality Assessment, 64, 21-50

Dujardin, A., Santens, T., Braet, C., De Raedt, R., Vos, P., Maes, B., Bosmans, G. (2016). Middle Childhood support-seeking behavior during stress: links with self-reported attachment and future depressive symptoms. Child Development, 87, 326-340.

Dunlop, W.L.; Guo, J.; McAdams, D.P. (2016). The Autobiographical Author Through Time: Examining the Degree of Stability and Change in Redemptive and Contaminated Personal Narratives. Social psychological & personality science, 7, 428-436

Dunlop, W.L., Tracy, J.L. (2013). Sobering Stories: Narratives of Self-Redemption Predict Behavioral Change and Improved Health Among Recovering Alcoholics. Journal of personality and social psychology, 104, 576-590

Dykas, M.J., Woodhouse, S.S., Cassidy, J., Waters, H.S. (2006). Narrative assessment of attachment representations: Links between secure base scripts and adolescent attachment. Attachment & human development, 8, 221-240.

Fivush, R. (2011). The development of autobiographical memory. Annual review of psychology, 62, 559-582

Fivush, R., Waters, T.E.A. (2013). Sociocultural and functional approaches to autobiographical memory. In T.J. Perfect & D.S. Lindsay (Eds.), The Handbook of applied memory (p. 221-238). London: Sage.

Gawronski, B., & Creighton, L. A. (2013). Dual process theories. In D. E. Carlston (Ed.), Oxford library of psychology. The Oxford handbook of social cognition (p. 282–312). Oxford University Press.

Goldberg, L.R. (1993). The Structure of Phenotypic Personality Traits. The American Psychologist, 48, 26-34.

Granot, D., Mayseless, O. (2001). Attachment security and adjustment to school in middle childhood. International journal of behavioral development, 25, 530-541.

Groh, A. M., Fearon, R. M. P., IJzendoorn, M. H., Bakermans‐Kranenburg, M. J., Roisman, G. I. (2017) Attachment in the Early Life Course: Meta‐Analytic Evidence for Its Role in Socioemotional Development. Child development perspectives, 11, 70-76

Habermas, T., Negele, A., Mayer, F.B. (2010). “Honey, you’re jumping about” - Mothers’ scaffolding of their children's and adolescents’ life narration. Cognitive development, 25, 339-351.

Habermas, T., Bluck, S. (2000). Getting a life: The emergence of the life story in adolescence. Psychological Bulletin, 126, 748-769.

John, O. P.,  Srivastava, S.,  Pervin, L. A., &  John, O. P.  (Eds.) (1999). Handbook of personality: Theory and research. New York: Guilford Press.

Kerns, K.A., Aspelmeier, J.E., Gentzler, A.L., Grabill, C.M. (2001). Parent-child attachment and monitoring in middle childhood. Journal of family psychology, 15, 69-81

Kerns, K.A., Brumariu, L.E. (2016). Attachment in Middle Childhood. In J. Cassidy & P. Shaver (Eds.), Handbook of Attachment (3rd edition). New York, NY: Guilford Press.

Kerns, K.A., Klepac, L., Cole, A. (1996). Peer relationships and preadolescents’ perceptions of security in the child-mother relationship. Developmental Psychology, 32, 457-466.

Kerns, K.A., Tomich, P.L., Aspelmeier, J.E., Contreras, J.M. (2000). Attachment-based assessments of parent-child relationships in middle childhood. Developmental psychology, 36, 614-626.

Lodi-Smith, J., Geise, A.C., Roberts, B.W., Robins, R.W. (2009). Narrating personality change. Journal of Personality and Social Psychology, 96, 679-689.

Lysaker, P.H., Clements, C.A., Plascak-Hallberg, C.D., Knipscheer, S.J., Wright, D.E. (2002). Insight and Personal Narratives of Illness in Schizophrenia. Psychiatry, 65, 197-206.

Main, M., Kaplan, N., Cassidy, J. (1985). Security in infancy, childhood, and adulthood: a move to the level of representation. Monographs of the Society for Research in Child Development, 50, 66-104.

McAdams, D.P. (1985). Power and intimacy. New York, NY: Guilford.

McAdams, D.P. (1993). The stories we live by: Personal myths and the making of the self. New York: Guilford.

McAdams, D.P. (1995). What do we know when we know a person? Journal of Personality, 63, 365-396.

McAdams, D.P. (2001). The psychology of life stories. Review of General Psychology, 5, 100-122.

McAdams, D.P. (2006). The redemptive self: Stories Americans live by. New York: Cambridge University Press.

McAdams, D.P., Diamond, A., de St. Aubin, E., Mansfield, E. (1997). Stories of Commitment: The Psychosocial Construction of Generative Lives. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 678-694.

McAdams, D.P., Reynolds, J., Lewis, M., Patten, A.H., Bowman, P.J. (2001). When Bad Things Turn Good and Good Things Turn Bad: Sequences of Redemption and Contamination in Life Narrative and Their Relation to Psychosocial Adaptation in Midlife Adults and in Students. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 474-485.

McLean, K.C., Pasupathi, M., Dunlop W.L., Fivush, R., Graci, M.E., Lodi-Smith, J., Syed, M., Adler, J.M., Drustrup, D., Lilgendahl, J.P., McAdams, D.P., McCoy, T.P. (2020). The Empirical Structure of Narrative Identity: The Initial Big Three. Journal of Personality and Social Psychology: Personality Processes and Individual Differences, 119, 920-944.

McLean, K.C., Pratt, M.W. (2006). Life's Little (and Big) Lessons: Identity Statuses and Meaning-Making in the Turning Point Narratives of Emerging Adults. Developmental psychology, 42, 714-722.

Pasupathi, M., Mansour, E., Brubaker, J.R. (2007). Developing a life story: Constructing relations between self and experience in autobiographical narratives. Human Development, 50, 85-110.

Psouni, E., Apetroaia, A. (2014). Measuring scripted attachment-related knowledge in middle childhood: the Secure Base Script Test. Attachment & human development, 16, 22-41

Reese, E., Haden, C.A., Baker-Ward, L., Bauer, P., Fivush, R., Ornstein, P.A. (2011). Coherence of personal narratives across the lifespan: A multidimensional model and coding method. Journal of Cognition and Development, 12, 424-462.

Ridenour, T.A., Greenberg, M.T., Cook, E.T. (2006). Structure and validity of people in my life: A self-report measure of attachment in late childhood. Journal of youth and adolescence, 35, 1037-1053.

Rifkin-Graboi, A., Goh, S., Chong, H., Tsotsi, S., Sim, L., Tan, K., Chong, Y. S., Meaney, M. (2021). Caregiving adversity during infancy and preschool cognitive function: Adaptations to context? Journal of Developmental Origins of Health and Disease, 1-12.

Steele, R.D., Waters, T.E.A., Bost, K.K., Vaughn, B.E., Truitt, W., Waters, H.S., Booth-LaForce, C., Roisman, G.I. (2014). Caregiving Antecedents of Secure Base Script Knowledge: A Comparative Analysis of Young Adult Attachment Representations. Developmental psychology, 50, 2526-2538.

Tedeschi, R.G., Calhoun, L.G. (1995). Trauma and transformation: Growing in the aftermath of suffering. Thousand Oaks, CA: Sage.

Waters, E., Cummings, E.M. (2000). A Secure Base from Which to Explore Close Relationships. Child development, 71, 164-172.

Waters, H. S., Rodrigues-Doolabh, L. (2004). Manual for decoding secure base narratives, State University of New York at Stony Brook.

Waters, T.E.A. (2014). Relations between the functions of autobiographical memory and psychological well-being. Memory, 22, 265-275.

Waters, T.E.A., Bosmans, G., Vandevivere, E., Dujardin, A., Waters, H.S. (2015). Secure Base Representations in Middle Childhood Across Two Western Cultures: Associations With Parental Attachment Representations and Maternal Reports of Behavior Problems. Developmental psychology, 51, 1013-1025

Waters, T.E.A., Brockmeyer, S.L., Crowell, J.A. (2013). AAI coherence predicts caregiving and care seeking behavior: Secure base script knowledge helps explain why. Attachment & human development, 15, 316-331.

Waters, T.E.A., Facompré, C.R., Van de Walle, M., Dujardin, A., De Winter, S., Heylen, J.,  Santens, T., Verhees, M., Finet, C., Bosmans, G. (2019). Stability and Change in Secure Base Script Knowledge During Middle Childhood and Early Adolescence: A 3-year Longitudinal Study. Developmental Psychology, 55, 2379-2388.

Waters, T.E.A., Köber, C., (2018). Individual Differences in Personal Narrative: Coherence, Autobiographical Reasoning and Meaning Making. The SAGE Handbook of Personality and Individual Differences: Volume II: Origins of Personality and Individual Differences, Ch.6, 95-111. SAGE Publications Ltd.

Waters, T.E.A., Raby, K.L., Ruiz, S.K., Martin, J., Roisman, G.I. (2018). Adult Attachment Representations and the Quality of Romantic and Parent-Child Relationships: An Examination of the Contributions of Coherence of Discourse and Secure Base Script Knowledge. Developmental psychology, 54, 2371-2381.

Waters, T.E.A., Roisman, G.I., (2019). The Secure Base Script Concept: an Overview. Current Opinion in Psychology, 25, 162-166.

Waters, T.E.A., Ruiz, S.K., Roisman, G.I., (2017). Origins of Secure Base Script Knowledge and the Developmental Construction of Attachment Representations. Child Development, 88, 198-209.

Waters, T.E.A., Shallcross, J.F., Fivush, R., (2013). The many facets of meaning making: Comparing multiple measures of meaning making and their relations to psychological distress. Memory, 21, 111-124.

Waters, H.S., Waters, E. (2006). The attachment working models concept: Among other things, we build script-like representations of secure base experiences. Attachment & human development, 8, 185-197.

Wiggins, J.S. (1991). Agency and communion as conceptual coordinates for the understanding and measurement of interpersonal behavior. In W.M. Grove & D. Ciccetti (Eds.), Thinking clearly about psychology: Vol. 2. Personality and psychopathology, 89-113.

Universiteit of Hogeschool
Master Klinische en Gezondheidspsychologie Volwassenen
Publicatiejaar
2021
Promotor(en)
Dirk Hermans
Kernwoorden
Share this on: