Nederlandse les in de turnzaal kan tot betere testresultaten leiden

Judith
Van Braeckel

De leerlingen van de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) hebben les over woordvolgorde. Ze staan op banken en gooien met een bal, niet omdat ze het te bont maken, maar omdat het moet van de leerkracht. Zo werken ze tegelijkertijd aan hun taalvaardigheid en hun lichamelijke opvoeding. Zo’n gecombineerde les zorgt voor meer zelfvertrouwen, maar of het de leerlingen beter helpt leren, hangt af van verschillende factoren.

Adolescenten zouden dagelijks 60 minuten moeten bewegen voor een gezond leven. Heeft u een adolescent in uw omgeving? Dan weet u dat dit meestal niet het geval is: uit een onderzoek van 2019 blijkt dat 78,7 procent van de jongens en 86,3 procent van de meisjes niet genoeg beweegt, met nadelige gevolgen tot in hun volwassen leven.

Al dat neerzitten gebeurt ook op school. Net daar ligt een mogelijke oplossing, door gewone schoolvakken te combineren met beweging. Verschillende onderzoekers hebben daar al mee geëxperimenteerd. Wat als je bijvoorbeeld leerlingen nieuwe woorden laat uitbeelden terwijl je ze aanleert? Of straffer nog: verplaats de les naar de turnzaal en werk aan luistervaardigheid terwijl de leerlingen sporten. Bewegen stimuleert het brein en kan leerlingen helpen om informatie op te slaan. Daarnaast kan het ervoor zorgen dat de leerlingen de les leuker vinden, en dat is een wereld van verschil.

Dat klinkt mooi, maar het is nog lang niet duidelijk hoe we die positieve effecten het best kunnen bereiken. Daarom deed Judith Van Braeckel een experiment in twee OKAN-klassen (onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers). De leerlingen kregen een traditionele les over Nederlandse woordvolgorde in het klaslokaal en twee lessen Nederlandse woordvolgorde met beweging in de turnzaal. Zowel de leerlingen als de leerkrachten gaven hun mening over de verschillende lessen en de leerlingen maakten na de traditionele les en na de lessen met beweging een toets over woordvolgorde.

Nog geen toverformule

De resultaten toonden aan dat een les met beweging kan helpen om woordvolgorde te leren, maar dat er voorwaarden aan verbonden zijn. Het succes kan bijvoorbeeld afhangen van de duur van de lessen, de leeftijd van de leerlingen, hun niveau of andere persoonlijke kenmerken. De leerlingen hadden na de lessen met beweging wel duidelijk meer zelfvertrouwen tegenover het onderwerp, waar anderstaligen vaak over struikelen. Ze stonden positief tegenover de lessen met beweging, maar er was een klas die toch de traditionele les verkoos. De leerkrachten vonden de les met beweging wel leuker en zouden meer lessen woordvolgorde op die manier willen geven.

Het is een simpele optelsom: kinderen en jongeren bewegen te weinig. Wanneer ze in hun jeugd meer bewegen, zullen ze voor de rest van hun leven actiever blijven. Daarnaast tonen verschillende onderzoeken aan dat beweging het leren op allerlei vlakken positief beïnvloedt. Toch is dit onderzoek slechts een nieuw tipje van de sluier dat wordt opgelicht, en er is nog geen toverformule voor de gecombineerde lessen. Hoewel de leerkracht dus steeds moet blijven aanvoelen wat voor een bepaalde klas werkt, is de conclusie duidelijk: meer beweging in het klaslokaal en meer leerstof in de turnzaal.

Bibliografie

Asola, E. (2014). Integrated Curriculum in Physical Education. Ghana Physical Education and Sport Journal, 3, 10-22.

Cherry, K. (2019, juli). Fluid vs. Crystallized Intelligence. Very well Mind. https:// www.verywellmind.com/fluid-intelligence-vs-crystallized-intelligence-27…

Cone, T. P., Werner, P., & Cone, S. L. (2009). Interdisciplinary elementary physical education (2nd ed.). Human Kinetics.

Cosgrove, B. (2020). The Impact of Integrating Mathematics into Elementary Physical Education [doctoraatsthesis, Auburn University]. AUETD. http://hdl.handle.net/10415/ 7343

Derri, V., Kourtessis, T., Goti-Douma, E., & Kyrgiridis, P. (2010). Physical Education and Language Integration: Effects on Oral and Written Speech of Pre-school Children. The Physical Educator, 67(4), 178-186. https://js.sagamorepub.com/pe/article/view/2100

Duvigneaud, N., Matton, L., Wijndaele, K., Deriemaeker, P., Lefevre, J., Philippaerts, R., Thomis, M., Delecluse, C, & Duquet, W. (2008). Relationship of obesity with physical activity, aerobic fitness and muscle strength in Flemish adults. Journal of sports medicine and physical fitness, 48(2), 201. https://www.proquest.com/docview/ 202677742/fulltext/462F03BCC97445ABPQ/1?accountid=11077

Fingon, J. C. (2011). Integrating children's books and literacy into the physical education curriculum. Strategies, 24(4), 10-13. https://doi.org/10.1080/08924562.2011.10590937

Fithriani, R. (2019). Communicative Game-based Learning in EFL Grammar Class: Suggested Activities and Students’ Perception. JEELS (Journal of English Education and Linguistics Studies), 5(2), 171-188. https://doi.org/10.30762/jeels.v5i2.509 Grube, D., & Beaudet, B. (2005). Physical education and the ABCs: An interdisciplinary approach. Strategies, 18(6), 11-14. https://doi.org/10.1080/08924562.2005.10591167 Griffin, J., & Morgan, L. K. (1998). PE—Write on! Language integration in physical education. Strategies, 11(4), 34-37. https://doi.org/10.1080/08924562.2008.10590796 Hall, E. M. (2007). Integration: Helping to get our kids moving and learning. The Physical Educator, 64(3). https://js.sagamorepub.com/pe/article/view/2154 Hartzler, D. (2000). A meta-analysis of studies conducted on integrated curriculum programs and their effects on student achievement [doctoraatsthesis, Indiana University]. ProQuest Dissertations Publishing. https://www.proquest.com/openview/ 36607949b03b8e72abd09ab6a07368d3/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y Jensen, E. (1998). Teaching with the brain in mind. ASCD. Jensen, E. (2005). Teaching with the brain in mind. ASCD. Kolb, D. A. (2014). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. FT press. Krüger, M. (2018). Second language acquisition effects of a primary physical education intervention: A pilot study with young refugees. PLoS ONE 13(9): e0203664. https:// doi.org/10.1371/journal.pone.0203664 Lynott, F. J., III. (2008). Integrating other subject matter without jeopardizing physical education goals: The content linkage approach. Strategies, 22(1), 10–17. https:// doi.org/10.1080/08924562.2008.10590802 MacIntyre, P. D., Clément, R., Dörnyei, Z., & Noels, K. A. (1998). Conceptualizing willingness to communicate in a L2: A situational model of L2 confidence and affiliation. The Modern Language Journal, 82(4), 545-562. https://doi.org/10.1111/ j.1540-4781.1998.tb05543.x Marttinen, R. H. J., McLoughlin, G., Fredrick III, R., & Novak, D. (2017). Integration and physical education: A review of research. Quest, 69(1), 37-49. https://doi.org/10.1080/ 00336297.2016.1150864 Mavilidi, M. F., Okely, A. D., Chandler, P., Cliff, D. P., & Paas, F. (2015). Effects of integrated physical exercises and gestures on preschool children’s foreign language vocabulary learning. Educational psychology review, 27(3), 413-426. https://doi.org/ 10.1007/s10648-015-9337-z Middleton, F. A., & Strick, P. L. (1994). Anatomical evidence for cerebellar and basal ganglia involvement in higher cognitive function. Science, 266(5184), 458-461. http://dx.doi.org /10.1126/science.7939688 Onesty, R., & Fitrawati, F. (2013). Using Word by Word Games in Teaching Grammar for Junior High School Students. Journal of English Language Teaching, 1(2), 10-19. http: //dx.doi.org/10.5539/elt.v9n7p120 Piaget, J. (1970). Science of education and the psychology of the child. Orion Press Placek, J. H. & O’Sullivan, M. (1997). The many faces of integrated physical education. Journal of Sport and Exercise Psychology, 68, 20-24. https://doi.org/10.1080/ 07303084.1997.10604872 Prihhartini, S. (2018). Learning grammar through physical games. Sukma: Jurnal Pendidikan, 2(2), 187-203. https://doi.org/10.32533/02201.2018 Reynolds, D., Nicolson, R. I., & Hamby, H. (2003). Evaluation of an excercise-based treatment for children with reading difficulties. Dyslexia, 9(1), 48-71. https://doi.org/ 10.1002/dys.235 Rinvolucri, M., & Davis, P. (1995). More grammar games: Cognitive, affective and movement activities for EFL students. Cambridge University Press. Saju, S. M. (2014). Use of Language Games in Higher Education Scenario. Proceedings of the International Conference on Trends and Innovations in Language Teaching, 337- 339. https://doi.org/ 10.13140/RG.2.1.2874.6325 Schilling, T., McOmber, K., Mabe, K., Beasley, G., Funkhouser, S., & Martinez, L. (2006). Promoting language development through movement teaching. Elementary Physical Education, 17(6), 39-42. https://eric.ed.gov/?id=EJ749138 Sciensano. (2018). Levensstijl. Samenvatting van de resultaten. Gezondheidsenquête 2018. https://his.wiv-isp.be/nl/Gedeelde%20%20documenten/summ_LS_NL_2018.pdf Tomlinson, B., & Masuhara, H. (2009). Playing to learn: A review of physical games in second language acquisition. Simulation & Gaming, 40(5), 645-668. https://doi.org/ 10.1177/1046878109339969 Toumpaniari, K., Loyens, S., Mavilidi, M. F., & Paas, F. (2015). Preschool children’s foreign language vocabulary learning by embodying words through physical activity and gesturing. Educational Psychology Review, 27(3), 445-456. https://doi/org/10.1007/ s10648-015-9316-4 UGent. (2019). Factsheet beweging en sedentair gedrag. https://www.jongeren-engezondheid.ugent.be/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/ HBSC201718_Factsheet_beweging.pdf Valcke, M. (2019). Krachtige leeromgevingen. Academia Press. Vlaams Instituut Gezond Leven. (z.d.). Heeft de Vlaming een gezond gewicht? https:// www.gezondleven.be/themas/voeding/cijfers/cijfers-gewicht 35 Wachob, D. A. (2014). Using physical education to improve literacy skills in struggling students. Strategies, 27(5), 12-17. https://doi.org/10.1080/08924562.2014.938876 Webster, C. A., Russ, L., Vazou, S., Goh, T. L., & Erwin, H. (2015). Integrating movement in academic classrooms: understanding, applying and advancing the knowledge base. Obesity Reviews, 16(8), 691-701. https://doi.org/10.1111/obr.12285 Yolagedili, G., & Arikan, A. (2011). Effectiveness of using games in teaching grammar to young learners. Elementary Education Online, 10(1), 219-229. http://ilkogretimonline.org.tr