Angstige sukkel of manipulatieve narcist? - Vertelstrategieën voor onsympathieke personages

Margo
Destrijcker

 

Onsympathieke romanpersonages wekken bij lezers veel tegenstrijdige gevoelens op, die kunnen gaan van ergernis en zelfs walging tot empathie en medelijden. Het zijn figuren die we in de echte wereld - als mensen van vlees en bloed - zoveel mogelijk zouden vermijden. En toch zijn we al lezend wél bereid ons te verdiepen in hun visie, emoties en gedachten. Meer nog; we kunnen er zelfs van genieten. Maar waarom hoe komt het dat we die personages eigenlijk zo onsympathiek vinden? Ik onderzocht in mijn masterproef welke strategieën de verteller van een roman kan gebruiken om ervoor te zorgen dat de lezer de hoofdrolspeler onsympathiek gaat vinden. Dat deed ik aan de hand van Willem Termeer en Ewout Meysters, respectievelijk de protagonist van Een nagelaten bekentenis (1894) van Marcellus Emants en van De opdracht (1995) van Wessel te Gussinklo.

 

Willem en Ewout: onsympathieke protagonisten

Ewout Meyster, de tiener uit te Gussinklo’s vuistdikke roman, spendeert tien dagen op een zomerkamp voor kinderen van ex-verzetslieden. Tijdens dit kamp verliest de jongen langzaam maar zeker zijn - ingebeelde - greep op anderen. Willem Termeer, de verteller uit Emants’ klassieker, schrijft op vijfendertigjarige leeftijd zijn relaas. Hierin probeert hij de keuzes en het gedrag van zijn vroegere zelf te rechtvaardigen. Vreemd genoeg wil hij door schuldig te pleiten voor de moord op zijn vrouw, zijn aandeel in die hele zaak juist relativeren.

De meest voor de hand liggende kenmerken van het onsympathieke karakter van deze personages zijn natuurlijk in de eerste plaats terug te vinden in hun gedachten en gedrag: hun neiging tot liegen en manipuleren, verregaande verkrachtingsfantasieën en een totaal gebrek aan empathie - om er maar een paar te noemen. Dit zijn kenmerken van weinig empathisch gedrag die waarschijnlijk elke lezer van deze romans zou kunnen opsommen. Maar de verteller van een roman heeft een heel scala aan mogelijkheden om de lezer stiekem te manipuleren. Hij kan verschillende vormelijke strategieën gebruiken die het karakter van het personage mee bepalen, zonder dat de lezer dit onmiddellijk doorheeft.

Om deze strategieën te achterhalen, heb ik onder andere gebruik gemaakt van de poststructuralistische cognitieve narratologie van Alan Palmers Fictional Minds theory, die hij uit de doeken doet in zijn werk Fictional Minds (2004). Kort gezegd vergroten de inzichten van Palmer de aandacht van de lezer voor wat zich buiten het hoofd van het personage afspeelt.

 

Herkennen van de manipulatieve karakterisering

In deze twee romans is het echter geen sinecure om een juist beeld te krijgen van de context van de fictionele realiteit. Zo nemen de vertellers van beide romans bijvoorbeeld nooit het standpunt in van andere personages: de ene verteller gaat mee in de gedachten van het hoofdpersonage (Ewout), de andere verteller is een ik-verteller (Willem). Hierdoor beleeft de lezer de fictionele wereld dus voornamelijk vanuit het perspectief van Willem en Ewout, en kan hij dus enkel op hun interpretatie van de gebeurtenissen steunen om situaties uit die wereld in te schatten. Dit houdt in dat ook de gedachten en handelingen van andere personages telkens door Ewout en Willem worden geïnterpreteerd.  

Vormelijk ondersteunt dit perspectief onder meer het verregaand egocentrisme van beide figuren. De vertellers van De opdracht en Een nagelaten bekentenis maken ook volop gebruik van deze beperkte visie op de feiten om andere personages, die de protagonist mogelijk in de weg staan, onderuit te halen. Het is als lezer gemakkelijk en comfortabel om in die retoriek mee te gaan. Wie kritisch is en zich niet laat bedotten, herkent hier echter een handige en bovendien herkenbare manier in om iemand neer te halen of zwart te maken: de gedachten van anderen zo realistisch mogelijk verwoorden als argument om jezelf in een beter daglicht te stellen of je gelijk te halen. Zo schildert Willem een jonge vrouw af als een hooghartige snob wanneer zij zijn opdringerige traktaties niet kan appreciëren. Maar het is niet omdat iemand verwoordt wat een ander denkt, dat dit overeenkomt met wat die ander effectief denkt en voelt. Andere personages worden zo in beide romans gereduceerd tot lege canvassen, die als het ware gebruikt worden om de verlangens, gevoelens en wensen van de protagonist op te projecteren.

Naast die manipulatieve karakterisering van de andere personages, blijkt ook de manier waarop Willem en Ewout zichzelf voorstellen totaal ongeloofwaardig en bijzonder manipulatief. De lezer heeft hier zeer weinig houvast. Ik toon aan hoe belangrijk de dialogen hierin zijn; deze scènes spelen een belangrijke rol in de ontmaskering van zowel Willem als Ewout. Zo wordt in het geval van Ewout vooral duidelijk hoe zielig en kinderachtig dit jongetje eigenlijk is, wat totaal niet overeenkomt met hoe hij zichzelf ziet en voorstelt. In het geval van Termeer ziet de lezer dat hij helemaal niet de onzekere, schuchtere man is die hij pretendeert te zijn.

 

Een nieuwe interpretatie

Concreet toont mijn masterproef aan dat wanneer de lezer zich bij beide romans de situaties zo levendig mogelijk probeert voor te stellen, er automatisch een alternatieve interpretatie van de situatie ontstaat - een heel andere dan die van Termeer of Ewout. Hun onsympathieke karakter wordt dus duidelijk door vormelijke strategieën van de verteller ondersteund en benadrukt. Dit werpt een nieuw licht op deze personages. Vooral in het geval van Een nagelaten bekentenis, een werk dat al bijzonder vaak besproken werd, ontstaat een heel nieuwe interpretatie van de roman en de verborgen agenda van zijn verteller. In zijn relaas zet hij zichzelf neer als een angstige sukkel, die het nu eenmaal niet kan helpen te zijn wie hij is. Zijn betoog steunt op zijn zogenaamde grote zelfkennis en jaren van diepgaande introspectie maar blijkt niet meer te zijn dan een strategie om te verhullen wat er écht gebeurd is. Dit doet vermoeden dat Willem Termeer waarschijnlijk nog een stuk onsympathieker was dan hij in zijn betoog doet uitschijnen.

 

Bibliografie

Anbeek, T. ‘Over: Emants, Marcellus. Een nagelaten bekentenis’. In: Lexicon der literaire werken. Groningen: 1979.

https://www.dbnl.org/tekst/anbe001lexi01_01/lvlw00178.php?q=nagelaten%20bekentenis%20lexicon#hl1 (10 februari 2022).

 

Bernaerts, L. ‘Het gevoel als blinde leidsman’: retoriek en cognitieve processen in Marcellus Emants’ Een nagelaten bekentenis’. In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Gent: Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 2015, 261-283. https://verslagenenmededelingen.be/index.php/VM/article/view/107 (14 februari 2022).

 

Bousset, H. ‘De pestilenties van de zenuwen’. In: Dietsche warande Belfort 141 (1996) 5: 661-664. https://www.dbnl.org/tekst/_die004199601_01/_die004199601_01_0115.php (4 maart 2022).

 

Bundgaard, P. F. ‘Means of meaning making in literary art: focalization, mode of narration and granularity’. In: Acta Linguística Hafniensie 42(2010), 1: 64-84. https://www.researchgate.net/publication/271930760_Means_of_meaning_making_in_literary_art_Focalization_mode_of_narration_and_granularity (12 december 2021).

 

Devos, F. ‘Alles moet anders: Het dwingende proza van Wessel te Gussinklo’. [Bespreking van: Wessel te Gussinklo, De opdracht. Amsterdam: Meulenhoff 1995]. In: De Standaard, 26 mei 1995. https://literom.nbdbiblion.nl/detail/317640/alles-moet-anders-het-dwingende-proza-van-wessel-te/ (4 maart 2022).

 

Drayer, E. ‘Elma Drayer herleest Een nagelaten bekentenis’. [Bespreking van: Marcellus Emants, Een nagelaten bekentenis. Amsterdam: Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker 1994]. In: Trouw, 29 november 2003. https://literom.nbdbiblion.nl/detail/58495/elma-drayer-herleest-een-nagelaten-bekentenis/ (4 maart 2022).

Dubois, P. H. ‘Een nagelaten bekentenis herdrukt: beklemmende roman van Marcellus Emants’. [Bespreking van: Marcellus Emants, Een nagelaten bekentenis. Amsterdam: Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker 1994]. In: Het Vaderland, 20 mei 1961. http://literom.nbdbiblion.nl/detail/51041/een-nagelaten-bekentenis-herdrukt-beklemmende-roman-van-marcellus-emants/ (4 maart 2022).

 

Dubois, P. H. ‘Marcellus Emants en Toergenjew. Enkele notities bij een schrijversrelatie’. In: Bzzlletin 128(1985), 14: 24-27. https://www.dbnl.org/tekst/_bzz001198501_01/_bzz001198501_01_0072.php (6 maart 2022).

 

Emants, M. Een nagelaten bekentenis. Amsterdam: Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker 1994.

 

Freriks, K. ‘Onbeschut op de Veluwe’. [Bespreking van: Wessel te Gussinklo, De opdracht. Amsterdam: Meulenhoff 1995]. In: NRC Handelsblad, 5 juli 2002. https://literom.nbdbiblion.nl/detail/51272/onbeschut-op-de-veluwe/ (4 maart 2022).

 

Grave, J. ‘Wessel te Gussinklo: De opdracht’. In: T. Anbeek, J. Goedegebuure & B. Vervaeck, Lexicon van literaire werken. Groningen/Antwerpen: Wolters-Noordhoff/Garant Uitgevers 1989-2014. https://www.dbnl.org/tekst/anbe001lexi01_01/lvlw00233.php (18 februari 2022).

 

Herman, L. & B. Vervaeck. Handbook of Narrative Analysis. Second edition. Lincoln: University of Nebraska Press 2019.

 

Jacke, J. ‘Unreliability and Narrator Types. On the Application Area of “Unreliable Narration”’. In: Journal of Literary Theory, 12(2018), 1: 3-28. http://www.jltonline.de/index.php/articles/article/view/947 (12 december 2021).

 

 

Jongelen, B. ‘1894. Een nagelaten bekentenis, Marcellus Emants’. [Literaire vlog. Bespreking van: Marcellus Emants, Een nagelaten bekentenis. Amsterdam: Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker 1994]. 7 april 2020. https://www.youtube.com/watch?v=f8YhjD-1aQs. (8 maart 2022).

 

Joosten, J. ‘Speurwerk vanaf het ziekbed, of Waarom Willem Termeer zijn vrouw niet vermoordde: een nieuwe hypothese over Emants' Een nagelaten bekentenis’.

In: Nederlandse letterkunde, 5(2000), 4: 333-341.

https://www.dbnl.org/tekst/_ned021200001_01/_ned021200001_01_0031.php (7 december 2021).

 

Kotovych, M., Peter Dixon, Marissa Bortolussi & Mark P. Holden. ‘Textual Determinants of a Component of Literary Identification’. In: Scientific Study of Literature, 1(2011), 2: 260-291. https://www.researchgate.net/publication/263405495_Textual_determinants_of_a_component_of_literary_identification (17 december 2021).

 

“Marcellus Emants: strijden tegen levensdrift”. [Bespreking van: Wessel te Gussinklo, De opdracht. Amsterdam: Meulenhoff 1995]. In: De Groene, 11 augustus 1951. https://literom.nbdbiblion.nl/detail/316698/marcellus-emants-strijden-tegen-levensdrift/ (4 maart 2022).

 

Marres, R. ‘Waarom vermoordde Willem Termeer zijn vrouw? Het interpreteren van motivatie in Een nagelaten bekentenis van Emants’. In: Tirade, 297(1985), 29: 181-197.

https://www.dbnl.org/tekst/_tir001198501_01/_tir001198501_01_0014.php (4 maart 2022).

 

Meijsing, D. ‘Kruiperige etterbuil: sterke tweede roman van Wessel te Gussinklo’. [Bespreking van: Wessel te Gussinklo, De opdracht. Amsterdam: Meulenhoff 1995]. In: Elsevier, 6 mei 1995. https://literom.nbdbiblion.nl/detail/19169/kruiperige-etterbuil-sterke-tweede-roman-van-wessel-te-gussinklo (4 maart 2022).

 

 

Muus, D. ‘Marcellus Emants. Een nagelaten bekentenis (1894)’. [Bespreking van: Marcellus Emants, Een nagelaten bekentenis. Amsterdam: Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker 1994]. In: HP/De Tijd, 3 juni 2011. https://literom.nbdbiblion.nl/detail/171775/moord-op-niveau/ (4 maart 2022).

 

Note, J. ‘Een nagelaten bekentenis’. [Bespreking van: Marcellus Emants, Een nagelaten bekentenis. Amsterdam: Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker 1994]. In: De Morgen, 3 november 1995. https://literom.nbdbiblion.nl/detail/14769/een-nagelaten-bekentenis/ (4 maart 2022).

 

Oversteegen, J. J. De Novembristen van Merlyn. Utrecht: HES 1983.

 

Palmer, A. ‘The Construction of Fictional Minds’. In: Narrative, 10(1), 2002, 28-46.

https://www.jstor.org/stable/20107271?seq=1#metadata_info_tab_contents

 

Palmer, A. Fictional minds. Lincoln: University of Nebraska Press 2014.

 

Peeters, A. ‘Geitebreiers met sandalen op de Veluwe: Wessel te Gussinklo meet zich met het populairste cliché in de Nederlandse roman’. [Bespreking van: Wessel te Gussinklo, De opdracht. Amsterdam: Meulenhoff 1995]. In: De Volkskrant, 31 maart 1995. http://literom.nbdbiblion.nl/detail/44786/geitebreiers-met-sandalen-op-de-veluwe-wessel-te-gussinklo/ (4 maart 2022).

 

Pfeijffer, I. L. ‘Elke korrel hagelslag’. [Bespreking van: Wessel te Gussinklo, De opdracht. Amsterdam: Meulenhoff 1995]. In: NRC Handelsblad, 23 december 2005. https://literom.nbdbiblion.nl/detail/70601/elke-korrel-hagelslag/ (4 maart 2022).

 

Rimmon-Kenan, S. Narrative Fiction: Contemporary Poetics. London: Routledge 1984.

 

Schouten, R. ‘Een heilloos huwelijk’. [Bespreking van: Marcellus Emants, Een nagelaten bekentenis. Amsterdam: Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker 1994]. In: Trouw, 13 maart 2021. https://literom.nbdbiblion.nl/detail/634590/een-heilloos-huwelijk/ (4 maart 2022).

 

Te Gussinklo, W. De opdracht. Amsterdam: Meulenhoff 1995.

 

Van Alphen, E. ‘“Eigenschaften ohne Mann”: madness and introspection in Marcellus Emants' Een nagelaten bekentenis (1894) = “Eigenschaften ohne Mann”: waanzin en introspectie in Marcellus Emants' Een nagelaten bekentenis (1894)’. In: Journal of Dutch Literature, 5(2014), 2: 20-34. https://www.journalofdutchliterature.org/index.php/jdl/article/view/68 (23 november 2021).

 

Van Deel, T. ‘Het leven als een voortdurend gevecht om macht, om liefde en bewondering’. [Bespreking van: Wessel te Gussinklo, De opdracht. Amsterdam: Meulenhoff 1995]. In: Trouw, 19 mei 1995. https://literom.nbdbiblion.nl/detail/49665/het-leven-als-een-voortdurend-gevecht-om-macht-om/ (4 maart 2022).

 

Vandenbroucke, J. ‘De bekentenis’. [Bespreking van: Marcellus Emants, Een nagelaten bekentenis. Amsterdam: Pandora 1997]. In: De Morgen, 30 oktober 1997. https://literom.nbdbiblion.nl/detail/43193/de-bekentenis/ (4 maart 2022).

 

Van Erkelens, R. ‘Leve de dooden!’. [Bespreking van: Marcellus Emants, Een nagelaten bekentenis. Amsterdam: Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker 1994]. In: De Groene Amsterdammer, 22 februari 1995. https://literom.nbdbiblion.nl/detail/108287/leve-de-dooden/ (4 maart 2022).

 

Van Kempen, Y. ‘Macht moet je hebben! Macht!’. [Bespreking van: Wessel te Gussinklo, De opdracht. Amsterdam: Meulenhoff 1995]. In: De Groene Amsterdammer, 16 augustus 1995. https://literom.nbdbiblion.nl/detail/45848/macht-moet-je-hebben-macht/ (4 maart 2022).

 

Van Lisa, C.J., Caracciolo, M., Van Duuren, T. & Bral Van Leuveren. ‘Difficult Empathy. The Effect of Narrative Perspective on Reader’s Engagement with a First -Person Narrator’. In: Diegesis, 5(2016), 1: 43-63.

 

Van Peer, W. & Pander Maat, H. ‘Narrative perspective and the interpretation of characters’ motives’. In: Language and Literature, 10(2001), 3: 229-241. https://www.researchgate.net/publication/312660582_Narrative_p (15 december 2021).

 

Van Vlerken, P. ‘Bekroning voor eindeloze roman’. [Bespreking van: Wessel te Gussinklo, De opdracht. Amsterdam: Meulenhoff 1995]. In: Dagblad De Limburger, 7 februari 1997. https://literom.nbdbiblion.nl/detail/66706/bekroning-voor-eindeloze-roman/ (4 maart 2021).

 

Van Vriesland, V. E. ‘Inleiding tot Een nagelaten bekentenis van Marcellus Emants’. In: De Nieuwe Stem, 6(1951), 118-124. https://www.dbnl.org/tekst/_nie017195101_01/_nie017195101_01_0024.php. (21 februari 2021).

 

Vervaeck, B. ‘Wessel te Gussinklo: de stijl als opdracht’. In: Revisor, 33(2006), 3:11-18. https://www.dbnl.org/tekst/_rev002200601_01/_rev002200601_01_0027.php (15 december 2021).

 

Vervaeck, B. ‘Allemachtig, een dik boek: Wessel te Gussinklo. De opdracht’. [Bespreking van: Wessel te Gussinklo, De opdracht. Amsterdam: Meulenhoff 1995]. In: De Morgen, 7 juli 1995. https://literom.nbdbiblion.nl/detail/21489/allemachtig-een-dik-boek-wessel-te-gussinklo-de-opdracht/ (4 maart 2022).

 

Vullings, J. ‘Anton Wachter op zomerkamp’. [Bespreking van: Wessel te Gussinklo, De opdracht. Amsterdam: Meulenhoff 1995]. In: Vrij Nederland, 27 mei 1995. https://literom.nbdbiblion.nl/detail/317639/anton-wachter-op-zomerkamp/ (4 maart 2022).

 

Download scriptie (2.18 MB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Hans Vandevoorde