Attitudes tegenover seksuele delinquenten: een kwantitatief onderzoek binnen de opleiding Criminologische Wetenschappen naar de invloed van de Big Five persoonlijkheidskenmerken

Margaux Hebbrecht
Persbericht

Attitudes tegenover zedendelinquenten: speelt persoonlijkheid een rol?

Speelt persoonlijkheid een rol bij de vorming van attitudes tegenover zedendelinquenten bij studenten criminologische wetenschappen? Deze masterproef aan de UGent tracht daar een antwoord op te bieden met als doel om inzicht te krijgen in bestaande attitudes en hun voorspellers. Neuroticisme blijkt een voorspeller van bepaalde attitudes te zijn, net zoals leeftijd. Ook is er een verschil zichtbaar tussen attitudes in verschillende studiejaren. Verder onderzoek is aangewezen.  

Studenten criminologische wetenschappen bevraagd naar hun persoonlijkheidsprofiel en de invloed hiervan op attitudes tegenover zedendelinquenten.

Studenten criminologische wetenschappen

In het academiejaar 2021-2022 werd een onderzoek gevoerd in het kader van de masterproef criminologische wetenschappen. Het onderzoek vond plaats aan de Universiteit Gent, meer bepaald bij de studenten criminologische wetenschappen. Door diverse vragen werd gepeild naar hun persoonlijkheidskenmerken en naar hun attitudes tegenover zedendelinquenten om na te gaan of er mogelijks een verband bestaat tussen beide.

Het onderzoek werd uitgevoerd om predictoren in kaart te brengen die mee attitudes vorm geven. Eens er meer inzicht is in attitudes en welke factoren deze beïnvloeden, kan gericht getracht worden om onjuiste attitudes te veranderen. We weten al dat attitudes beïnvloedt kunnen worden door sociale en andere media, door significante anderen en dergelijke meer. Maar het gaat verder dan dat. Welke factoren liggen er nog mee aan de oorsprong van bepaalde attitudes?

Persoonlijkheidsprofiel

De deelnemende respondenten vertoonden geen opmerkelijk persoonlijkheidprofiel. Ze scoorden hoog op de waarden voor extraversie en altruïsme en gemiddeld op de waarden voor consciëntieusheid en verbeelding en intellect. Op de waarden voor neuroticisme scoorden ze gemiddeld laag. Ook werd er een verschil geobserveerd tussen studenten in de eerste, tweede en derde bachelor voor het kenmerk consciëntieusheid, waarbij de eerste lager scoorden dan de laatste, en tussen studenten in de tweede bachelor en master voor het kenmerk neuroticisme, waarbij eveneens de eerste lager scoorden dan de laatste.

Invloed op attitudes

De attitudes in de criminologie opleiding waren gemiddeld tot laag. Op een schaal van 84 scoorden zij 43, wat wijst op een lage attitude. Er werd statistisch nagegaan of er een verband bestond tussen persoonlijkheidskenmerken en attitudes, ook rekeninghoudend met controlevariabelen. Daaruit bleek dat er een verband merkbaar was bij het kenmerk neuroticisme, namelijk een negatief verband. Dit kenmerk omschrijft de emotionele (in)stabiliteit van personen. Hoe lager de score voor neuroticisme, hoe lager de attitude tegenover seksuele delinquenten. Verder werden er m.b.t. andere kenmerken geen opvallende vaststellingen gedaan. Wat wel opmerklijk was, is de stijgende lijn in positieve attitudes naar studiejaar. Zo vertoonden studenten uit de eerste bachelor beduidend negatievere attitudes dan studenten uit het masterjaar. Dit kan er op wijzen dat studenten een hogere kennis over menselijk en delinquent gedrag hebben opgedaan gedurende hun opleiding en dat dit zorgt voor positievere attitudes. Er moet wel waarkzaam met deze resultaten omgesprongen worden aangezien er een verdoken invloed kan zijn van leeftijd.

image-20220713130622-1

Dit onderzoek leert ons dat er bepaalde persoonlijkheidskenmerken mee vorm geven aan attitudes tegenover seksuele delinquenten, namelijk neuroticisme. Mogelijks bestaat er een nog grotere invloed van persoonlijkheidskenmerken op attitudes en bestaat er mogelijk eveneens een grotere invloed van achtergrondkenmerken. Verder onderzoek zal dit moeten verduidelijken door met name rekening te houden met meer achtergrondinformatie,  door een grotere groep mensen te bevragen uit tal van disciplines en door algemeen diepgaander onderzoek te voeren. Op die manier kunnen de resultaten doorgetrokken worden naar een grotere groep mensen.

Bibliografie

Branje, S. J., van Lieshout, C. F., van Aken, M. A., & Gerris, J. R. (2005). Verandering en ontwikkeling in Big Five-persoonlijkheidsfactoren tijdens de adolescentie. Nederlands tijdschrift voor de psychologie en haar grensgebieden, 60(3), 59-69. https://doi.org/10.1007/BF03062343

Breckler, S. J. (1984). Empirical validation of affect, behavior, and cognition as distinct components of attitude. Journal of personality and social psychology, 47(6), 1191-1205. https://doi.org/10.1037/0022-3514.47.6.1191

Brown, S. (1999). Public attitudes toward the treatment of sex offenders. Legal and Criminological Psychology, 4(2), 239-252. https://doi.org/10.1348/135532599167879

Church, W. T., Wakeman, E. E., Miller, S. L., Clements, C. B., & Sun, F. (2008). The community attitudes toward sex offenders’ scale: The development of a psychometric assessment instrument. Research on Social Work Practice, 18(3), 251-259. https://doi.org/10.1177/1049731507310193

Craig, L. A. (2005). The impact of training on attitudes towards sex offenders. Journal of Sexual Aggression, 11(2), 197-207. https://doi.org/ 10.1080/13552600500172103  

DeLuca, J. S., Vaccaro, J., Rudnik, A., Graham, N., Giannicchi, A., & Yanos, P. T. (2018). Sociodemographic predictors of sex offender stigma: How politics impact attitudes, social distance, and perceptions of sex offender recidivism. International journal of offender therapy and comparative criminology, 62(10), 2879-2896. https://doi.org/10.1177/0306624X17723639

Donnellan, M. B., Oswald, F. L., Baird, B. M., & Lucas, R. E. (2006). The mini-IPIP scales: tiny-yet-effective measures of the Big Five factors of personality. Psychological assessment, 18(2), 192. https://doi.org/10.1037/1040-3590.18.2.192

Falco, D. L., & Martin, J. S. (2012). Examining punitiveness: Assessing views toward the punishment of offenders among criminology and non-criminology students. Journal of Criminal Justice Education, 23(2), 205-232. https://doi.org/10.1080/10511253.2011.631931

Ferguson, K. and Ireland, C. (2006). Attitudes towards sex offenders and the influence of offence type: a comparison of staff working in a forensic setting and students. The British Journal of Forensic Practice, 8(2), 10-19. https://doi.org/10.1108/14636646200600009

Fortney, T., Levenson, J., Brannon, Y., & Baker, J. N. (2007). Myths and facts about sexual offenders: Implications for treatment and public policy. Sexual Offender Treatment, 2(1), 1-17. http://www.sexual-offender-treatment.org/index.php?id=55&type=123&amp%3Btype=123

Frank, K. A. (2000). Impact of a confounding variable on a regression coefficient. Sociological Methods & Research, 29(2), 147-194. https://doi.org/10.1177/0049124100029002001

Gakhal, B. K., & Brown, S. J. (2011). A comparison of the general public's, forensic professionals’, and students' attitudes towards female sex offenders. Journal of sexual aggression, 17(1), 105-116. http://doi.org/10.1080/13552600.2010.540678 

Goldberg, L. R. (1999). A broad-bandwidth, public-domain, personality inventory measuring the lower-level facets of several five-factor models. In I. Mervielde, I. J. Deary, F. De Fruyt, and F. Ostendorf (Eds.), Personality psychology in Europe (pp. 7–28). Tilburg University Press. Geraadpleegd op 10 maart 2022, van http://admin.umt.edu.pk/Media/Site/STD/FileManager/OsamaArticle/26august2015/A%20broad-bandwidth%20inventory.pdf

Griffin, M. P., & West, D. A. (2006). The Lowest of the Low Addressing the Disparity between Community View, Public Policy, and Treatment Effectiveness for Sex Offenders. Law & Psychol. Rev.30, 143. https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/lpsyr30&div=10&g_sent=1&casa_token=&collection=journals

Hardyns, W., Pauwels, L., & De Buck, A. (2019). Kwantitatieve toegepaste data-analyse en rapportage met SPSS voor criminologen. Institute for International Research on Criminal Policy – UGent. http://hdl.handle.net/1854/LU-8658918

Harper, C. A., & Bartels, R. M. (2017). The influence of implicit theories and offender characteristics on judgements of sexual offenders: A moderated mediation analysis. Journal of sexual aggression, 23(2), 139-150. https://doi.org/10.1080/13552600.2016.1250963

Harper, C. A., Hogue, T. E., & Bartels, R. M. (2017). Attitudes towards sexual offenders: What do we know, and why are they important?. Aggression and Violent Behavior, (34), 201-213. https://doi.org/10.1016/j.avb.2017.01.011

Harris, A. J., & Socia, K. M. (2016). What’s in a name? Evaluating the effects of the “sex offender” label on public opinions and beliefs. Sexual Abuse, 28(7), 660-678. https://doi.org/10.1177/1079063214564391

Hogue, T. E. (1994). Training multi-disciplinary teams to work with sex offenders: Effects on staff attitudes. Psychology, Crime and Law, 1(3), 227-235. https://doi.org/10.1080/10683169508411958

Hogue, T. E., & Harper, C. A. (2019). Development of a 21-item short form of the Attitudes to Sexual Offenders (ATS) Scale. Law and human behavior, 43(1), 117–130. https://doi.org/10.1037/lhb0000308

John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. Handbook of personality: Theory and research, 2(1999), 102-138. https://www.ocf.berkeley.edu/~johnlab/pdfs/john&srivastava,1999.pdf

Kleban H., & Jeglic E. (2012). Dispelling the myths: Can psychoeducation change public attitudes towards sex offenders? Journal Of Sexual Aggression, 18(2), 179–193. https://doi.org/10.1080/13552600.2011.552795

Levenson, J. S., Brannon, Y. N., Fortney, T., & Baker, J. (2007). Public perceptions about sex offenders and community protection policies. Analyses of Social Issues and Public Policy, 7(1), 137-161. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.516.4108&rep=rep1&type=pdf

Martin, R. (2000). Community perceptions about prison construction: why not in my backyard? The prison journal, 80(3), 265-294. https://doi.org/10.1177/0032885500080003003

McCrae, R. R., & John, O. P. (1992). An introduction to the five‐factor model and its applications. Journal of personality60(2), 175-215. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1992.tb00970.x

Nachtegaele, D. (2022, 18 maart). Vrouwen en meisjes voortaan beter beschermd, daders strenger gestraft. Team Justitie. Geraadpleegd op 23 maart 2022, van https://www.teamjustitie.be/2022/03/18/vrouwen-en-meisjes-voortaan-beter-beschermd-daders-strenger-gestraft/

Nieuwenhuis, M.A. (2017). The Art of Management. Lulu.

Olver, M. E., & Barlow, A. A. (2010). Public attitudes toward sex offenders and their relationship to personality traits and demographic characteristics. Behavioral Sciences & the Law, 28(6), 832-849. https://doi.org/10.1002/bsl.959

Onderwijs Vlaanderen. (2019). Opleiding in cijfers. Geraadpleegd op 20 februari 2022, van https://data-onderwijs.vlaanderen.be/opleiding-in-cijfers/?T=&L=&I=&tchk=1647511433424

Pauwels, L. (2015). Kwantitatieve criminologie: basishandboek kwantitatieve methoden van criminologisch onderzoek. Academia Press. http://hdl.handle.net/1854/LU-7054796

Payne, B. K., Tewksbury, R., & Mustaine, E. E. (2010). Attitudes about rehabilitating sex offenders: Demographic, victimization, and community-level influences. Journal of Criminal Justice, 38(4), 580-588. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2010.04.029

Robertiello, G., & Terry, K. J. (2007). Can we profile sex offenders? A review of sex offender typologies. Aggression and violent behavior, 12(5), 508-518. https://doi.org/10.1016/j.avb.2007.02.010

Roland, J. (2020, 2 december). De Big Five van de persoonlijkheid. EOS Wetenschap. Geraadpleegd op 2 mei 2022, van https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/de-big-five-van-de-persoonlijkheid?gclid=CjwKCAjwgr6TBhAGEiwA3aVuIcsnuFgZnQNCrp0gM-A1fJgw1WzmzkwHaXKo6cPNawhGYJ8GsZWG-hoCSnsQAvD_BwE

Rosselli, M. K., & Jeglic, E. L. (2017). Factors impacting upon attitudes toward sex offenders: The role of conservatism and knowledge. Psychiatry, psychology, and law, 24(4), 496-515. https://doi.org/10.1080/13218719.2016.1254562

Sahlstrom, K. J., & Jeglic, E. L. (2008). Factors affecting attitudes toward juvenile sex offenders. Journal of Child Sexual Abuse, 17(2), 180-196. https://doi.org/10.1080/10538710801916705

Sanghara K. K., & Wilson J. (2006). Stereotypes and attitudes about child sexual abusers: A comparison of experienced and inexperienced professionals in sex offender treatment. Legal And Criminological Psychology, 11(2), 229–244. https://doi.org/10.1348/135532505X68818

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2007). Research methods for business students. Pitman Publishing.  

Shackley, M., Weiner, C., Day, A., & Willis, G. M. (2014). Assessment of public attitudes towards sex offenders in an Australian population. Psychology, Crime & Law, 20(6), 553-572. https://doi.org/10.1080/1068316X.2013.793772

Spoo, S., Kaylor, L. E., Schaaf, S., Rosselli, M., Laake, A., Johnson, C., & Jeglic, E. L. (2018). Victims’ attitudes toward sex offenders and sex offender legislation. International journal of offender therapy and comparative criminology, 62(11), 3385-3407. https://doi.org/10.1177/0306624X17740537

Sue, V. M., & Ritter, L. A. (2012). Conducting online surveys. Sage.

Valliant, P. M., Furac, C. J., & Antonowicz, D. H. (1994). Attitudes toward sex offenders by female undergraduate university students enrolled in a psychology program. Social Behavior and Personality: an international journal, 22(2), 105-110. https://doi.org/10.2224/sbp.1994.22.2.105

Willis, G. M., Levenson, J. S., & Ward, T. (2010). Desistance and attitudes towards sex offenders: Facilitation or hindrance? Journal of Family Violence, 25(6), 545-556. https://doi.org/10.1007/s10896-010-9314-8

Willis, G. M., Malinen, S., & Johnston, L. (2013). Demographic differences in public attitudes towards sex offenders. Psychiatry, Psychology and Law, 20(2), 230-247. https://doi.org/10.1080/13218719.2012.658206

Wiersma, B. A., & Siedschlaw, K. D. (2016). Student attitudes toward sex offender policies and laws. College Student Journal, 50(2), 143-152. https://link.gale.com/apps/doc/A456678706/AONE?u=gent&sid=bookmark-AONE&xid=6befba08

Universiteit of Hogeschool
Criminologische Wetenschappen
Publicatiejaar
2022
Promotor(en)
Christophe Vandeviver
Share this on: