De lijm tussen de Kanaalkom en het historisch stadscentrum van Hasselt. De herbestemming van de gelatinefabriek als verbinding.

Melissa
Swager

 

De gelatinefabriek gelegen aan de Kanaalkom in Hasselt, trok niet alleen mijn aandacht met zijn metershoge schoorsteen maar ook met zijn eenzaamheid waarmee hij zijn plaats inneemt. Het is een pand met littekens. Een pand met een verhaal. De gelatinefabriek kent een rijke geschiedenis met expansie en compressie in de vorm van afbraakwerkzaamheden. De geschiedenis kent zowel een negatieve als een positieve connotatie.

Afbeelding 1: De gelatinefabriek (eigen data, 2022)

 

 

ONDERZOEK MACRO, MESO EN MICRO LEVEL: STAD HASSELT

Het onderzoeksveld van deze thesis beperkt zich niet enkel tot de gelatinefabriek maar kijkt ook naar de stad Hasselt. Het onderzoekt de problematieken die zich binnen dit gebied voordoen en de behoeftes van de buurt. Deze thesis onderzoekt de vraag hoe de Kanaalkom kan worden verbonden met het historisch stadscentrum van Hasselt en welke rol de gelatinefabriek hierin kan spelen zodat deze bewaard kan blijven. Om een antwoord te bieden op deze vraag is het onderzoek verdeeld over drie hoofdstukken met ieder een eigen onderzoeksveld. Te beginnen met het macro level, hierin wordt er onderzoek verricht naar de stad Hasselt. Het daaropvolgende hoofdstuk betreft het meso level ofwel Heilig Hart. In deze wijk bevindt zich de gelatinefabriek. Het derde hoofdstuk wordt gewijd aan de gelatinefabriek ofwel het micro level.

 

CONCLUSIE MACRO, MESO EN MICRO LEVEL: STAD HASSELT

Op iedere schaal zijn er problematieken te constateren. In het macro level ofwel de stad Hasselt wordt het groen te kort zichtbaar gemaakt. Groen heeft vele positieve eigenschappen die niet enkel op het verbeteren van het welzijn van de mens geprojecteerd kunnen worden maar ook op de verzachting van een verharde stad en het vergroten van biodiversiteit. Richard Sennett ziet de stad als een tuin waar zaadjes geplant kunnen worden. Een eenvoudige handeling die door iedereen uitgevoerd kan worden maar wat een grote impact heeft op zijn omgeving. Uit het onderzoek naar de harde grenzen is er naar voren gekomen dat er diverse harde grenzen zijn gevormd rondom de Kanaalkom. Hierdoor liggen de gebieden voor het gevoel verder uit elkaar doordat passanten niet in één ononderbroken lijn zich kunnen bewegen.

 

In het meso level wordt er dieper ingezoomd op de omgeving: Heilig Hart, waarbinnen de gelatinefabriek zich bevindt. Hierin is de vroegere positie van de fabrieken aan de Kanaalkom duidelijk geworden. Uit dit onderzoek resulteerde dat er op dit moment nog veel van deze gebouwen over zijn en leegstaan. Er wordt zelfs gesproken over nieuwe plannen om de oude gebouwen te vervangen met nieuwbouwprojecten. Dit is natuurlijk ontzettend jammer omdat er op deze manier veel geschiedenis verloren gaat. Geschiedenis die een belangrijke rol heeft gespeelt in Hasselt. Daarnaast wordt de huidige organisatie bestaande uit nieuwbouwprojecten en toekomstige plannen rondom de Kanaalkom onderzocht. Tussen de nieuwbouwprojecten en de achterliggende buurt heerst er een groot contrast, een masker en een gezicht. Het masker staat voor de nieuwbouwprojecten en het gezicht vertegenwoordigd de achterliggende buurt bestaande uit arbeiderswoningen en industrie. Een splitsing tussen oud en nieuw en een splitsing tussen bevolkingsgroepen.

 

In micro level wordt er dieper ingezoomd op de gelatinefabriek. Hierin worden de negatieve en de positieve connotaties zichtbaar evenals de staat van de overgebleven gebouwen die samen de gelatinefabriek vormgeven. Daarnaast wordt de geschiedenis van de gelatinefabriek besproken en de impact van de schouw in zijn omgeving.

 

Behind every mask there is a face, and behind that a story

- Marty Rubin (Quotes about Mask, z.d.)

 

PROGRAMMA GELATINEFABRIEK EN CASESTUDIES

Het voorgaande onderzoek vormt het fundament en heeft geleid tot het opstellen van een programma. Het programma geeft gehoor aan de behoeftes en de noden van de buurt en verwijst met een knipoog naar de functie van de gelatinefabriek na de sluiting waarin creativiteit, samenwerken en samenkomen centraal stonden.

Aan de hand van het programma heb ik diverse cases onderzocht die hierop aansluiten. De cases hebben allen één of meerdere parallellen met de gelatinefabriek en vormen daardoor een grote inspiratiebron. De cases vormen handvatten om het voorgestelde programma een fundering te geven en om te vormen tot een ontwerp.

 

 

ONTWERP

Het onderzoek naar het macro, meso en miso level heeft aangetoond dat de oplossing niet enkel ligt bij het herbestemmen van de gelatinefabriek, maar ook van de nog aanwezige fabrieken rondom de Kanaalkom. Tot deze fabrieken behoort het slachthuis en de mouttoren. De gelatinefabriek vormt hierin een belangrijk schakelpunt en is de lijm in de verbinding tussen oud en nieuw. De lijm tussen de Kanaalkom en het historisch stadscentrum. Het masterplan zoomt daarom ook langzaam in op de gelatinefabriek, startend bij de Kanaalkom. Voor de Kanaalkom is er een plan opgesteld om een oplossing te bieden aan het groen te kort waarbij de maatschappelijk relevante functies met het historisch stadscentrum worden verbonden. Daarnaast wordt er een oplossing geboden om de harde grenzen rondom de gelatinefabriek te doen verdwijnen. In het ontwerp is het masker en het gezicht terug te zien waardoor de verschillende identiteiten die Hasselt heeft, samenkomen.

 

 

 

BRONVERMELDING

Rubin, M. (z.d.). Quotes about Mask. Quote Master. Geraadpleegd op 23 mei 2022, van https://www.quotemaster.org/qf2eb8324f3f97f65045154baad3014cf

 

AFBEELDINGEN

Afbeelding 1: De gelatinefabriek (eigen data, 2022)

Bibliografie

5 eeuwen tuingeschiedenis. (z.d.). Tuinfo. Geraadpleegd op 17 februari 2022, van https://tuinfo.nl/5-eeuwen-tuingeschiedenis/

 

Appelstraat. (z.d.). Morpho. Geraadpleegd op 24 maart 2022, van https://morphovzw.be/studios/appelstraat

 

Arcadis. (2019). Deel 1 integrale toelichtings- en screeningsnota rup 217 en rup 224. Stad Hasselt. https://www.hasselt.be/sites/hasselt/files/documenten_ocmw/deel1_integr…

 

Arcadis & Buur. (2016a). Deel 2 integrale toelichtings- en screeningsnota rup 217 en rup 224. Stad Hasselt. https://www.hasselt.be/sites/hasselt/files/documenten_ocmw/deel2_integr…

 

Arcadis & Buur. (2016b). Deel 3 integrale toelichtings- en screeningsnota rup 217 en rup 224. Stad Hasselt. https://www.hasselt.be/sites/hasselt/files/documenten_ocmw/deel3_integr…

 

Arcadis & Buur. (2016c). Deel 4 integrale toelichtings- en screeningsnota rup 217 en rup 224. Stad Hasselt. https://www.hasselt.be/sites/hasselt/files/documenten_ocmw/deel4_integr…

 

Arcadis & Buur. (2016d). Kade en Demerpark als structurerende ruimtes [Illustratie]. Stad Hasselt. https://www.hasselt.be/sites/hasselt/files/documenten_ocmw/deel2_integr…

 

Arcadis & Buur. (2016e). Programma bebouwde ruimte Gelatinewijk - Parkwijk [Illustratie]. Stad Hasselt. https://www.hasselt.be/sites/hasselt/files/documenten_ocmw/deel2_integr…

 

Archipel site. (z.d.-a). Archipel. Geraadpleegd op 26 februari 2022, van https://archipel.site/

 

Archipel site. (z.d.-b). [Afbeelding]. Archipel. https://archipel.site/#TemplateStrip2

 

Atelier DOP. (z.d.). Dop platform. Geraadpleegd op 24 maart 2022, van https://www.dopplatform.be/atelierdop

 

Barok. (z.d.). Joostdevree. Geraadpleegd op 17 februari 2022, van https://www.joostdevree.nl/shtmls/barok.shtml

 

Billerot, C. (z.d.). Les champs de culture [Afbeelding]. Jardin Botanique Bordeaux. https://jardin-botanique-bordeaux.fr/promouvoir-diversite/dans-jardins/…

 

Blikfabriek. (z.d.). Blikfabriek. Geraadpleegd op 16 maart 2022, van https://blikfabriek.be/

 

Bouwmeester Maitre Architecte. (2020). [Afbeelding]. BMA. https://bma.brussels/app/uploads/2020/01/FACTSHEET-KAAI.pdf

 

Bruzz. (2019). Kaaitheater krijgt frisse gevel aan kanaalkant en “stadsbalkon”. Geraadpleegd op 26 februari 2022, van https://www.bruzz.be/stedenbouw/kaaitheater-krijgt-frisse-gevel-aan-kan…

 

Cantin. (z.d.). Blikfabriek. Geraadpleegd op 16 maart 2022, van https://blikfabriek.be/portfolio_page/cantin/

 

Concept Labiomista. (z.d.). Labiomista. Geraadpleegd op 18 april 2022, van https://www.labiomista.be/concept

 

Coppens, W. (2012). Kaaistudio’s [Afbeelding]. Foursquare. https://foursquare.com/v/kaaistudios/4ca7a1bb44a8224bc9610f40

 

Cosmopolitan Culture Park. (z.d.). [Afbeelding]. Labiomista. https://www.labiomista.be/concept

 

De Gregorio & Partners. (2020). Groene Boulevard. Geraadpleegd op 5 februari 2022, van https://www.degregorio.be/projecten/groene-boulevard/

 

De Gregorio & Partners. (2021). Het Havenkwartier. Geraadpleegd op 3 februari 2022, van https://www.degregorio.be/projecten/havenkwartier/het-havenkwartier/

 

De Kiem. (z.d.). Blikfabriek. Geraadpleegd op 16 maart 2022, van https://blikfabriek.be/portfolio_page/de-kiem/

 

Demer. (z.d.). Hasel. Geraadpleegd op 5 februari 2022, van https://hasel.be/demer

 

Di Palma, V. (2017). Radical Thought. E-Flux. Geraadpleegd op 4 oktober 2021, van https://www.e-flux.com/architecture/history-theory/159243/radical-thoug…

 

DOP platform visie. (z.d.). Dop platform. Geraadpleegd op 24 maart 2022, van https://www.dopplatform.be/over

 

Eerdekens, A. (2016). Blauwe Boulevard Hasselt breidt uit met Quartier Bleu. Architectura. Geraadpleegd op 4 februari 2022, van https://architectura.be/nl/nieuws/13328/blauwe-boulevard-hasselt-breidt…

 

Foto’s uit de oude doos van de kanaalkom van Hasselt. (z.d.). Jachthaven Hasselt. Geraadpleegd op 21 februari 2022, van https://jachthavenhasselt.be/de-oude-doos

 

Gasfabriek Armand Hertzstraat. (z.d.). Hasel. Geraadpleegd op 21 februari 2022, van https://hasel.be/gasfabriek-armand-hertzstraat

 

Gelatinefabriek - Lijmfabriek. (z.d.). Hasel. Geraadpleegd op 20 oktober 2021, van https://hasel.be/gelatinefabriek-lijmfabriek-armand-hertzstraat-23-25

 

Geschiedenis Labiomista. (z.d.). Labiomista. Geraadpleegd op 18 april 2022, van https://www.labiomista.be/geschiedenis

 

Gratis broeikasboom of -plantje. (2021). Hasselt. Geraadpleegd op 18 februari 2022, van https://www.hasselt.be/nl/broeikasboom

 

Groene toekomst. (2022). Hasselt. Geraadpleegd op 23 maart 2022, van https://www.hasselt.be/nl/groen

 

Guerrilla Gardeners. (z.d.). Guerrilla Gardeners. Geraadpleegd op 10 februari 2022, van https://guerrillagardeners.nl/over-ons/

 

Hageltoren. (z.d.). [Afbeelding]. Hageltoren. https://hageltoren.be/over-ons

 

Hausgemacht. (z.d.). Blikfabriek. Geraadpleegd op 16 maart 2022, van https://blikfabriek.be/portfolio_page/hausgemacht/

 

Heilig Hart. (z.d.). Hasel. Geraadpleegd op 23 februari 2022, van https://hasel.be/heilig-hart

 

Hensen, M. (z.d.). Albertkanaal. Binnenvaart in Beeld. Geraadpleegd op 5 februari 2022, van https://www.binnenvaartinbeeld.com/nl/albertkanaal/albertkanaal

 

Het agentschap Onroerend Erfgoed. (z.d.). Herbestemming. Geraadpleegd op 24 maart 2022, van https://www.onroerenderfgoed.be/ik-wil-erfgoed-een-nieuwe-bestemming-ge…

 

Het Stadsmus. (2012). Waterhuishouding in Hasselt (Nr. 33). http://stadsmus.mmtools.eu/images/dbimages/docs/pub_keik033.pdf

 

Hiemstra, J., Van Kuik, F., & Coolen, S. (z.d.). Factsheet biodiversiteit. https://edepot.wur.nl/460542

 

Hoe is Hasselt ontstaan? Een stukje geschiedenis. (z.d.). Citytrip. Geraadpleegd op 13 maart 2022, van https://www.citytrip.be/hoe-is-hasselt-ontstaan-een-stukje-geschiedenis/

 

Jacobs, D. (2022, 11 april). Gebouw bij oude gelatinefabriek in lichterlaaie: brandweer vraagt buurt om ramen en deuren te sluiten. Het Belang van Limburg. Geraadpleegd op 11 april 2022, van https://www.hbvl.be/cnt/dmf20220411_95684276

 

Jansen, T. (2022). Na 5 jaar is bijna helft van appartementen Quartier Bleu niet verkocht: hoe moet het verder? Nieuwsblad. Geraadpleegd op 23 april 2022, van https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220421_95601631

 

Jardin Botanique de Bordeaux. (2017). [Afbeelding]. Tripadvisor. https://www.tripadvisor.fr/LocationPhotoDirectLink-g187079-d7905554-i28…

 

Kaaitheater 1977 - 2017. (z.d.). Kaaitheater. Geraadpleegd op 26 februari 2022, van https://www.kaaitheater.be/nl/duiding/kaaitheater-1977-2017

 

Kaart. (z.d.). [Afbeelding]. Geopunt. https://www.geopunt.be/

 

Kanaalkom. (z.d.). Hasel. Geraadpleegd op 4 februari 2022, van https://hasel.be/kanaalkom

 

Koops, E. (2021). Romantiek (ca.1790-1850) – Kenmerken van de stroming. Historiek. Geraadpleegd op 4 maart 2022, van https://historiek.net/romantiek-kenmerken-reactie/82638/

 

Latinne, G. (2021). Stad belooft tegen 2023 nieuwe brug over Kanaalkom. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd op 19 februari 2022, van https://www.hln.be/hasselt/stad-belooft-tegen-2023-nieuwe-brug-over-kan…

 

Le Jardin Botanique à la Bastide. (z.d.). Jardin Botanique de Bordeaux. Geraadpleegd op 26 april 2022, van https://jardin-botanique-bordeaux.fr/promouvoir-diversite/dans-jardins/…

 

Le Jardin Botanique de Bordeaux. (z.d.). Visiter Bordeaux. Geraadpleegd op 26 april 2022, van https://visiter-bordeaux.eu/jardin-botanique-bordeaux/

 

Lèèmfabriek. (z.d.). Stoopkes. Geraadpleegd op 20 oktober 2021, van http://users.telenet.be/joseph.tuts/stoopkes/liedjes/lijmfabriek.htm

 

Leenders, W. (2012). Waterlopen Hasselt [Illustratie]. Het Stadsmus. http://stadsmus.mmtools.eu/images/dbimages/docs/pub_keik033.pdf

 

Maakfabriek. (z.d.-a). Maakfabriek. Geraadpleegd op 16 maart 2022, van https://www.maakfabriek.be/info/

 

Maakfabriek. (z.d.-b). Blikfabriek. Geraadpleegd op 16 maart 2022, van https://blikfabriek.be/portfolio_page/maakfabriek/

 

Maakfabriek Hoboken. (z.d.). Facebook. Geraadpleegd op 16 maart 2022, van https://www.facebook.com/maakfabriekhoboken/

 

Machado, R. (1976). Old buildings as palimpsest. Towards a theory of remodeling. Progressive architecture, 11, 46–49. https://usmodernist.org/PA/PA-1976-11.pdf

 

Nieuwe Demer. (z.d.). Hasel. Geraadpleegd op 6 mei 2022, van https://hasel.be/nieuwe-demer

 

Nieuwe fiets- en wandelbrug over Hasseltse Kanaalkom begin 2023 klaar. (2021). Focus op Hasselt. Geraadpleegd op 19 februari 2022, van https://focusophasseltextraatjes.wordpress.com/2021/07/05/nieuwe-fiets-…

 

Olieverfschilderij van de gasfabriek. (z.d.). [Afbeelding]. Hasel. https://hasel.be/gasfabriek-armand-hertzstraat

 

Omgeving & Endeavour. (2020). Buurtwandeling Heilig-Hartwijk indrukken. https://endeavours.eu/uploads/images/1-Blauwe-Boulevard-Hasselt/publiek…

 

Omgeving & Endeavour. (2021a). Briefingnota Gelatines. https://www.dropbox.com/s/sohlviyajmgzfca/19276_TK_001_FASE4_Briefingno…

 

Omgeving & Endeavour. (2021b). Gelatineplein [Illustratie]. https://www.dropbox.com/s/sohlviyajmgzfca/19276_TK_001_FASE4_Briefingno…

 

Omgeving & Endeavour. (2021c). Kaart Gelatines [Illustratie]. https://www.dropbox.com/s/sohlviyajmgzfca/19276_TK_001_FASE4_Briefingno…

 

Origin. (2014a). Bouwchronologie [Illustratie]. Gelatinefabriek Hasselt (pp. 52–90). verkregen via mail op  15 december 2021.

 

Origin. (2014b). Gelatinefabriek Hasselt. verkregen via mail op  15 december 2021.

 

Over ons. (z.d.). Hageltoren. Geraadpleegd op 26 februari 2022, van https://hageltoren.be/over-ons

 

Park Spoor Noord. (z.d.-a). AG Vespa. Geraadpleegd op 12 maart 2022, van https://www.agvespa.be/projecten/park-spoor-noord#over

 

Park Spoor Noord. (z.d.-b). [Afbeelding]. AG Vespa. https://www.agvespa.be/projecten/park-spoor-noord#over

 

Pay what you can. (z.d.). Kaaitheater. Geraadpleegd op 26 februari 2022, van https://www.kaaitheater.be/nl/duiding/pay-what-you-can

 

Pirre kookt. (z.d.). Blikfabriek. Geraadpleegd op 16 maart 2022, van https://blikfabriek.be/portfolio_page/pirre-kookt/

 

Reynders, D. (2021). Skaten en lokale producten aanbieden in het vroegere slachthuis in Hasselt. Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie. Geraadpleegd op 21 februari 2022, van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/12/24/skaten-en-lokale-producten-aanb…

 

Rooftoptiger. (z.d.). Over Rooftoptiger. Geraadpleegd op 26 februari 2022, van https://rooftoptiger.com/over-rooftoptiger/

 

Ruimte: cultuurzaal. (z.d.). [Afbeelding]. Hageltoren. https://hageltoren.be/ruimtes

 

Ruimtes. (z.d.). Hageltoren. Geraadpleegd op 26 februari 2022, van https://hageltoren.be/ruimtes

 

Ruimtes Appelstraat 27A. (z.d.). [Afbeelding]. Morpho. https://morphovzw.be/studios/appelstraat

 

RUP 224 Blauwe Boulevard Oost. (z.d.). Hasselt. Geraadpleegd op 7 februari 2022, van https://www.hasselt.be/nl/rup-224-blauwe-boulevard-oost

 

Schuermans, D. (2020a). Afbraakwerkzaamheden [Illustratie]. Bad Republic. https://www.badrepublic.be/lokaal/2020/01/byebye-gelatinefabriek/

 

Schuermans, D. (2020b). Byebye Gelatinefabriek!. Bad Republic. Geraadpleegd op 20 oktober 2021, van https://www.badrepublic.be/lokaal/2020/01/byebye-gelatinefabriek/

 

Sennett, R. (2018). Stadsleven. Een visie op de metropool van de toekomst (1ste editie, Vol. 38). ThiemeMeulenhoff. https://interactie-academie.be/pub/1174

 

Slachthuis. (z.d.). Hasel. Geraadpleegd op 10 maart 2022, van https://hasel.be/slachthuis

 

Slachthuis VanDrie Hasselt dicht. (2021). Animal Rights. Geraadpleegd op 21 februari 2022, van https://www.animalrights.nl/slachthuis-vandrie-hasselt-dicht

 

Slachthuis vroeger. (z.d.). [Afbeelding]. Hasel. https://hasel.be/slachthuis

 

Smeets, R. (2012). Kunst en wetenschap in gelatinefabriek. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd op 20 oktober 2021, van https://www.nieuwsblad.be/cnt/o93ll34g

 

Smit, M. (2017). TT-wijk, Hasselt. Association Révolution Brussel. https://docplayer.nl/16352668-Tt-wijk-hasselt-association-revolution-br…

 

SP.A/Groen fleurt Hasselt op met “guerilla gardening”. (2012). Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie. Geraadpleegd op 18 februari 2022, van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2012/07/08/sp_a_groen_fleurthasseltopmetgu…

 

Stad Hasselt. (2022). Artistieke wildgroei in de stad. De nieuwe Hasselaar, 47(3), 14–15. https://www.hasselt.be/sites/hasselt/files/2022-03/DNH202204_april2022_…

 

Stadsarchief Hasselt. (z.d.). [Afbeelding]. In Stadsarchief Hasselt.

 

Stakingen hebben de sluiting niet kunnen tegenhouden. (z.d.). [Afbeelding]. Hasel. https://hasel.be/gelatinefabriek-lijmfabriek-armand-hertzstraat-23-25

 

Toekomstige fietsbrug. (2021). [Illustratie]. WLLMS. https://wllms.studio/special-structures/tbwa-belgium-copy/

 

Vaes, K. (2020). Gelatinefabriek in Hasselt gaat tegen de vlakte. VRT NWS. Geraadpleegd op 20 oktober 2021, van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/01/24/gelatinefabriek-in-hasselt-word…

 

VAK. (z.d.). VAK Antwerpen. Facebook. Geraadpleegd op 16 maart 2022, van https://www.facebook.com/VAKantwerpen/

 

Van Cleempoel, K. (2020). Fidelity and Freedom in the Theory of Adaptive Reuse. Writing place, 4. https://doi.org/10.7480/writingplace.4.5276

 

Van Gelooven, P. (2019). The Battery, Labiomista [Afbeelding]. Architectura. https://architectura.be/nl/nieuws/33879/labiomista-blaast-de-genkse-wij…

 

Van Horn, B. (2018). ‘Vraag niet van de stad dat hij jou weerspiegelt’. Gebiedsontwikkeling. Geraadpleegd op 24 februari 2022, van https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/vraag-niet-van-de-stad-dat…

 

Van Horne, K. (2021). Op graffiti-safari in Hasselt: hier vind je de kameleon en alle andere streetartdieren. Het belang van Limburg. Geraadpleegd op 29 december 2021, van https://www.hbvl.be/cnt/dmf20211020_95157454

 

Van kazerne en blikfabriek tot trekpleister: stadsexperimenten in Vilvoorde en Hoboken. (z.d.). Radio 1. Geraadpleegd op 8 april 2022, van https://radio1.be/van-kazerne-en-blikfabriek-tot-trekpleister-stadsexpe…

 

Vanhengel, E. (2019). Vijf architectenteams wedijveren voor make over Kaaitheater. Sven Gatz. Geraadpleegd op 7 april 2022, van https://svengatz.prezly.com/vijf-architectenteams-wedijveren-voor-make-…

 

Vanhove, L. (2021a). [Afbeelding]. Het Belang van Limburg. https://www.hbvl.be/cnt/dmf20210106_94230843

 

Vanhove, L. (2021b). Zo zag de Hasseltse Kanaalkom er in 1950 uit. Het belang van Limburg. Geraadpleegd op 21 februari 2022, van https://www.hbvl.be/cnt/dmf20210106_94230843

 

Voor nostalgische Hasselaren is hier liedje van Achter Het Lijmfabriek nog eens. (2019). Focus op Hasselt. Geraadpleegd op 20 oktober 2021, van https://focusophasselt.wordpress.com/2019/08/29/voor-nostalgische-hasse…

 

Wat is een RUP en BPA. (z.d.). Antwerpen. Geraadpleegd op 7 februari 2022, van https://www.antwerpen.be/info/52d5051b39d8a6ec798b45cd/wat-is-een-rup-e…

 

Welke andere voordelen heeft groen in de stad? (z.d.). Klimaatadaptatie.

Geraadpleegd op 23 maart 2022, van https://klimaatadaptatienederland.nl/kennisdossiers/groen-in-de-stad/vo…

 

Wildgroei. (z.d.). Blikfabriek. Geraadpleegd op 16 maart 2022, van https://blikfabriek.be/portfolio_page/wildgroei/

Download scriptie (79.23 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Hasselt
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Karen Lens
Thema('s)