LAWAAISCHADE: TOT HET GEHOOR EN DAAR VOORBIJ

Lena
Van den Bossche

Het onderwerp rond gehoorschade na lawaaiblootstelling is tegenwoordig helaas nog altijd brandend actueel. Iedereen kent wel een vriend die tinnitus (lees: een piep/tuut/geruis in de oren) heeft opgelopen bij een concert of een grootnonkel die nauwelijks nog gesprekken verstaat door jarenlang in een luidruchtige fabriek te werken. Maar wat als lawaai niet alleen ons gehoor maar ook ons evenwicht te pakken krijgt?

Bent u wel eens thuisgekomen van een nachtje stappen met een wankel en instabiel gevoel? Ik hoor u terecht denken dat dit ongetwijfeld met de alcoholconsumptie te maken heeft en tot op zekere hoogte zult u gelijk hebben. Maar, wat als ik u zeg dat behalve alcohol, de blootstelling aan lawaai ook een oorzaak kan zijn voor evenwichtsproblemen? Dat is wat ik de afgelopen twee jaar heb onderzocht. Wat is het effect van lawaaiblootstelling op onze evenwichtsfunctie en hoe kunnen we, behalve occasionele feestvierders, duizenden werknemers in lawaaierige omstandigheden beschermen die dagelijks het risico lopen op permanente evenwichtsschade?

What’s in a name?

Het evenwichtsorgaan. Voor velen een ver-van-mijn-bedshow, voor audiologen, neus-keel-oorartsen en andere (geh)oorspecialisten dagelijkse kost, want net als het gehoororgaan (het slakkenhuis) ligt het evenwichtsorgaan in het binnenoor. Mocht je je van bij de oorschelp een weg naar binnen banen (do not try this at home), dan kom je voorbij het trommelvlies in de middenoorholte en daarna in het binnenoor. In het binnenoor zitten het gehoororgaan en het evenwichtsorgaan samen omkapseld. Door deze verwantschap lijkt het scenario reëel dat schadelijke geluidsgolven zonder moeite ook het evenwichtsorgaan bereiken, maar hier is nog maar nauwelijks onderzoek naar gevoerd. Nochtans vermoedt men dat het evenwichtsorgaan vroegtijdige schade zou oplopen omdat het niet dezelfde beschermingsmechanismen heeft die het gehoororgaan wel bezit tegen lawaai.Het binnenoor met gehoororgaan en evenwichtsorgaan. – © Liesje Stubbe

Het binnenoor met gehoororgaan en evenwichtsorgaan. – © Liesje Stubbe

Het evenwichtsorgaan zelf bestaat uit vijf onderdelen, twee blaasjes en drie kanalen. Eén van die blaasjes, de sacculus, ligt het dichtste bij het gehoororgaan. Door die ligging zou de sacculus de grootste klappen opvangen bij lawaaiblootstelling, maar geen enkel onderzoek naar lawaaischade in het verleden, nam alle vijf de onderdelen van het evenwichtsorgaan al onder de loep. Het was dus aan mij met mijn masterthesis om voor het eerst wel een volledig beeld te schetsen door niet alleen de sacculus, maar ook de utriculus (het andere blaasje) en de drie kanalen te onderzoeken. Zo kan een eerste stap gezet worden richting een hernieuwd preventiebeleid bij lawaaiblootstelling op het werk.

Lawaaiblootstelling kan dus voor evenwichtsschade zorgen.

Voor elk onderdeel van het evenwichtsorgaan bestaat een kort, eenvoudig, standaardonderzoek. Tijdens de testperiode voor mijn masterthesis werden 20 deelnemers met beroepsmatige lawaaiblootstelling (lawaaigroep) in gecontroleerde omstandigheden aan die onderzoeken onderworpen net als 20 deelnemers zonder lawaai op het werk (controlegroep). Van de vijf onderdelen van het evenwichtsorgaan, waren het de sacculus en het horizontaal kanaal die slechtere resultaten boden bij de lawaaigroep vergeleken met de controlegroep. Lawaaiblootstelling kan dus voor evenwichtsschade zorgen. Niet alleen de gevoelige sacculus loopt risico op schade, maar ook andere onderdelen van het evenwichtsorgaan ontkomen er niet aan.

Er kan evenwichtsschade ontstaan, wat nu?

Omdat beide evenwichtssystemen vaak gelijkmatig blootgesteld worden aan lawaai, en dus ook gelijkmatig beschadigd geraken, zal een werknemer eerder vage klachten ervaren zoals instabiliteit of een wazig zicht, in tegenstelling tot de meer gekende typische draaiduizeligheid. Daarnaast is het zeker niet zo dat elke werknemer in lawaaiomstandigheden onmiddellijk ernstige evenwichtsklachten zal krijgen. Ons evenwichtsorgaan staat namelijk in goede communicatie met onze ogen, tast en hersenen. Die systemen kunnen allemaal compenseren voor gebreken in de sacculus, utriculus of de kanalen. Nochtans wilt die compensatie niet zeggen dat werknemers daardoor vrij zijn van gevaar.

Twee Turkse onderzoekers hebben in 2020 aangetoond dat werknemers in lawaaierige omstandigheden vooral gevaar lopen op momenten dat ze moeten multitasken. Het lijkt er vooral op dat werknemers voorrang zouden geven aan denktaken, maar daardoor falen in beweegtaken. Dat komt omdat de hersenen onmogelijk kunnen compenseren voor het verlies aan evenwicht en tegelijk met succes een denktaak kunnen uitvoeren.

Beeld u een werknemer in die al jarenlang aan lawaai is blootgesteld en dus evenwichtsschade heeft opgelopen. Die merkt daar zelf niet onmiddellijk iets van omdat zijn ogen, tast en hersenen fit genoeg zijn om zich rechtop te houden. Stel dat die werknemer in de hoogte staat om boven zich een leiding te herstellen waarbij die ter plekke nog moet berekenen op welke plaats er best een versteviging moet komen. De werknemer moet naar boven kijken, staat niet op een stabiele ondergrond en moet bovendien een berekening maken. Alle systemen die normaal voor het gebrek aan evenwicht zouden compenseren, zijn nu zelf druk in de weer. U kunt zich voorstellen dat de werknemer op dat moment een groot risico loopt op een arbeidsongeval. Het is dus hoog tijd om duizenden werknemers in soortgelijke situaties hiervoor te beschermen.

Let’s get it started!

Werkgevers zijn tegenwoordig verplicht om maatregelen te treffen om hun werknemers te beschermen tegen lawaaiblootstelling die gehoorschade tot gevolg kan hebben. Binnen gehoorzorgprogramma’s krijgen werknemers op geregelde basis een gehoorscreening en wordt hen uitleg en tips gegeven om hun gehoor zo goed mogelijk te beschermen. Met een gehoorzorgprogramma als perfecte basis moet de zorg dringend aangevuld worden met screening en

follow-up van het evenwicht en informatieverstrekking rond valrisico’s en arbeidsongevallen. Toekomstig onderzoek zal uit moeten wijzen hoe zo’n gehoor- én evenwichtszorgprogramma dan echt vorm kan krijgen en gebruikt kan worden in de praktijk.

Het ganse beroepsmatige gebeuren rond lawaai doet uiteraard ook belangrijke vragen opwekken over risico’s van lawaaiblootstelling bij vrijetijdsbesteding zoals op feesten, bij verbouwingen, op sportevenementen, enzovoort. Extra onderzoek bij deze doelgroepen zou daarom geen overbodige luxe zijn. Want, neen, u bent misschien geen werknemer in lawaai, maar ja, er kan evenwichtsschade ontstaan. Dus draag als u gaat feesten of een klusje gaat doen toch vooral oordoppen. Want, lawaaischade gaat tot het gehoor en daar voorbij…

Bibliografie

Abd El-Salam, N. M., Ismail, E. I., & El-Sharabasy, A. E. (2017). Evaluation of Cervical Vestibular Evoked Myogenic Potential in Subjects with Chronic Noise Exposure. The journal of international advanced otology, 13(3), 358-362.

Adhikari, P. (2015). Errors and accidents in the workplaces. Sigurnost, 57(2), 127.

Akin, F. W., Murnane, O. D., Tampas, J. W., Clinard, C., Byrd, S., & Kelly, J. K. (2012). The effect of noise exposure on the cervical vestibular evoked myogenic potential. Ear and hearing, 33(4), 458-465.

Al-Omoush, S. A., Abdul-Baqi, K. J., Zuriekat, M., Alsoleihat, F., Elmanaseer, W. R., & Jamani, K. D. (2020). Assessment of occupational noise-related hearing impairment among dental health personnel. Journal of occupational health, 62(1), e12093.

Ali, A. A., El-Maraghy, A. A., Ahmed, A. M., & Mohany, H. A. (2019). Vestibular assessment in chronic noise exposure subjects. The Egyptian Journal of Hospital Medicine, 76(7), 4469-4473.

Alqudah, S. (2019). The effect of noise exposure on the vestibular systems of dental technicians. Noise & health, 21(103), 223-231.

Appiah-Kubi, K. O., & Wright, W. (2019). Vestibular training promotes adaptation of multisensory integration in postural control. Gait & posture, 73, 215-220.

Aw, S. T., Fetter, M., Cremer, P. D., Karlberg, M., & Halmagyi, G. M. (2001). Individual semicircular canal function in superior and inferior vestibular neuritis. Neurology, 57(5), 768-774.

Basner, M., Babisch, W., Davis, A., Brink, M., Clark, C., Janssen, S., & Stansfeld, S. (2014). Auditory and non-auditory effects of noise on health. The Lancet, 383(9925), 1325-1332.

Békésy, G. v. (1935). Über akustische reizung des vestibularapparates. Pflüger's Archiv für die gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere, 236(1), 59-76.

Blakley, B. W., & Wong, V. (2015). Normal Values for Cervical Vestibular-Evoked Myogenic Potentials. Otology & neurotology : official publication of the American Otological Society, American Neurotology Society [and] European Academy of Otology and Neurotology, 36(6), 1069-1073.

Brandt, T., Schautzer, F., Hamilton, D. A., Brüning, R., Markowitsch, H. J., Kalla, R., . . . Strupp, M. (2005). Vestibular loss causes hippocampal atrophy and impaired spatial memory in humans. Brain : a journal of neurology, 128(Pt 11), 2732-2741.

Carhart, R., & Jerger, J. F. (1959). Preferred method for clinical determination of pure-tone thresholds. Journal of speech and hearing disorders, 24(4), 330-345.

Cazals, Y., Aran, J.-M., Erre, J.-P., & Guilhaume, A. (1980). Acoustic responses after total destruction of the cochlear receptor: brainstem and auditory cortex. Science, 210(4465), 83-86.

Ceuleers, D., Dhooge, I., Swinnen, F., Baudonck, N., Degeest, S., & Keppler, H. (2022). The interaction between auditory, visual and cognitive abilities in normal-hearing and hearing-impaired adults. Presented at the XXXV World Congress of Audiology, Warschau, Polen.

Colebatch, J. G., Halmagyi, G. M., & Skuse, N. F. (1994). Myogenic potentials generated by a click-evoked vestibulocollic reflex. Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry, 57(2), 190-197.

Concha-Barrientos, M., Steenland, K., Prüss-Üstün, A., Campbell-Lendrum, D. H., Corvalán, C. F., Woodward, A., & Organization, W. H. (2004). Occupational noise: assessing the burden of disease from work-related hearing impairment at national and local levels: World Health Organization.

Cousins, S., Cutfield, N. J., Kaski, D., Palla, A., Seemungal, B. M., Golding, J. F., . . . Bronstein, A. M. (2014). Visual dependency and dizziness after vestibular neuritis. PLoS One, 9(9), e105426.

Curthoys, I. S., Vulovic, V., & Manzari, L. (2012). Ocular vestibular-evoked myogenic potential (oVEMP) to test utricular function: neural and oculomotor evidence. Acta otorhinolaryngologica Italica : organo ufficiale della Societa italiana di otorinolaringologia e chirurgia cervico-facciale, 32(1), 41-45.

Dalgıç, A., Yılmaz, O., Hıdır, Y., Satar, B., & Gerek, M. (2015). Analysis of Vestibular Evoked Myogenic Potentials and Electrocochleography in Noise Induced Hearing Loss. Journal of International Advanced Otology, 11(2).

Danneels, M., Van Hecke, R., Keppler, H., Degeest, S., Cambier, D., van de Berg, R., . . . Maes, L. (2020). Psychometric Properties of Cognitive-Motor Dual-Task Studies With the Aim of Developing a Test Protocol for Persons With Vestibular Disorders: A Systematic Review. Ear and hearing, 41(1), 3-16.

Danneels, M., Van Hecke, R., Leyssens, L., Degeest, S., Cambier, D., van de Berg, R., . . . Maes, L. (2020). 2BALANCE: a cognitive-motor dual-task protocol for individuals with vestibular dysfunction. BMJ open, 10(7), e037138.

Davis, R. R., & Clavier, O. (2017). Impulsive noise: A brief review. Hearing research, 349, 34-36.

De No, R. L. (1933). The central projection of the nerve endings of the internal ear. The Laryngoscope, 43(1), 1-38.

De Poortere, N., Verhulst, S., Dhooge, I., Degeest, S., & Keppler, H. (2022). Evaluation of a questionnaire

for quantifying noise exposure history. In preparation.

Degeest, S., Clays, E., Corthals, P., & Keppler, H. (2017). Epidemiology and Risk Factors for Leisure Noise-Induced Hearing Damage in Flemish Young Adults. Noise & health, 19(86), 10-19.

Ding, T., Yan, A., & Liu, K. (2019). What is noise-induced hearing loss? British journal of hospital medicine (London, England : 2005), 80(9), 525-529.

Emara, A. A., & Gabr, T. A. (2014). Chronic noise exposure: impact on the vestibular function. Advanced Arab Academy of Audio-Vestibulogy Journal, 1(2), 71.

Franks, J. R., Stephenson, M. R., & j Merry, C. (1996). Preventing occupational hearing loss: a practical guide: National Institute for Occupational Safety and Health.

Giorgianni, C., Spatari, G., Tanzariello, M. G., Gangemi, S., Brecciaroli, R., & Tanzariello, A. (2015). Cervical vestibular evoked myogenic potential (c-VEMPs) assessment in workers with occupational acoustic trauma. Health, 7(04), 456.

Goldberg, J. (2016). Vestibular Inputs: The Vestibular System. U: Pfaff D, Volkow N, urednici. Neuroscience in the 21st Century. In: New York: Springer.

Halmagyi, G., Weber, K., & Curthoys, I. (2010). Vestibular function after acute vestibular neuritis. Restorative neurology and neuroscience, 28(1), 37-46.

Hara, M., & Kimura, R. S. (1993). Morphology of the membrana limitans. The Annals of otology, rhinology, and laryngology, 102(8 Pt 1), 625-630.

Hong, O., Kerr, M. J., Poling, G. L., & Dhar, S. (2013). Understanding and preventing noise-induced hearing loss. Dis Mon, 59(4), 110-118.

Hood, L. J., Berlin, C. I., Hurley, A., Cecola, R. P., & Bell, B. (1996). Contralateral suppression of transient-evoked otoacoustic emissions in humans: intensity effects. Hearing research, 101(1-2), 113-118.

Hooisma, J., & Emmen, H. (1992). Onderzoek naar grenswaarden voor de Neurotoxic Symptom Checklist-60 (NSC-60): Stichting Arbouw.

Hullar, T. E., Della Santina, C. C., Hirvonen, T., Lasker, D. M., Carey, J. P., & Minor, L. B. (2005). Responses of irregularly discharging chinchilla semicircular canal vestibular-nerve afferents during high-frequency head rotations. Journal of neurophysiology, 93(5), 2777-2786.

Isaradisaikul, S., Navacharoen, N., Hanprasertpong, C., & Kangsanarak, J. (2012). Cervical vestibular-evoked myogenic potentials: norms and protocols. International journal of otolaryngology, 2012, 913515.

Ismail, N. M., Behairy, R. M., Galhom, D. H., & Metwally, S. A. (2021). Vestibular assessment in occupational noise-induced hearing loss. Al-Azhar Assiut Medical Journal, 19(1), 211.

Ivory, R., Kane, R., & Diaz, R. C. (2014). Noise-induced hearing loss: a recreational noise perspective. Current opinion in otolaryngology & head and neck surgery, 22(5), 394-398.

Jokitulppo, J., Toivonen, M., & Björk, E. (2006). Estimated leisure-time noise exposure, hearing thresholds, and hearing symptoms of Finnish conscripts. Military medicine, 171(2), 112-116.

Keppler, H. (2010). Optimization of the diagnosis of noise-induced hearing loss with otoacoustic emissions. Ghent University,

Keppler, H., Degeest, S., & Vinck, B. (2021). Short-Term Test-Retest Reliability of Contralateral Suppression of Click-Evoked Otoacoustic Emissions in Normal-Hearing Subjects. Journal of speech, language, and hearing research : JSLHR, 64(3), 1062-1072.

Kumar, K., Vivarthini, C. J., & Bhat, J. S. (2010). Vestibular evoked myogenic potential in noise-induced hearing loss. Noise and Health, 12(48), 191.

Le, T. N., Straatman, L. V., Lea, J., & Westerberg, B. (2017). Current insights in noise-induced hearing loss: a literature review of the underlying mechanism, pathophysiology, asymmetry, and management options. Journal of otolaryngology - head & neck surgery = Le Journal d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale, 46(1), 41.

Liberman, M. C., Epstein, M. J., Cleveland, S. S., Wang, H., & Maison, S. F. (2016). Toward a differential diagnosis of hidden hearing loss in humans. PLoS One, 11(9), e0162726.

Maes, L., Dhooge, I., D'haenens, W., Bockstael, A., Keppler, H., Philips, B., . . . Vinck, B. M. (2010). The effect of age on the sinusoidal harmonic acceleration test, pseudorandom rotation test, velocity step test, caloric test, and vestibular-evoked myogenic potential test. Ear and hearing, 31(1), 84-94.

Mehrparvar, A. H., Mirmohammadi, S. J., Davari, M. H., Mostaghaci, M., Mollasadeghi, A., Bahaloo, M., & Hashemi, S. H. (2014). Conventional audiometry, extended high-frequency audiometry, and DPOAE for early diagnosis of NIHL. Iranian Red Crescent Medical Journal, 16(1).

Meijer, J., Smit, A., Sonderen, E., Groothoff, J., Eisma, W., & Links, T. (2002). Symptom scoring systems to diagnose distal polyneuropathy in diabetes: the Diabetic Neuropathy Symptom score. Diabetic Medicine, 19(11), 962-965.

Nakashima, T., Teranishi, M., Hibi, T., Kobayashi, M., & Umemura, M. (2000). Vestibular and cochlear toxicity of aminoglycosides-a review. Acta oto-laryngologica, 120(8), 904-911.

Nelson, D. I., Nelson, R. Y., Concha‐Barrientos, M., & Fingerhut, M. (2005). The global burden of occupational noise‐induced hearing loss. American journal of industrial medicine, 48(6), 446-458.

Niskar, A. S., Kieszak, S. M., Holmes, A. E., Esteban, E., Rubin, C., & Brody, D. J. (2001). Estimated prevalence of noise-induced hearing threshold shifts among children 6 to 19 years of age: the Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1994, United States. Pediatrics, 108(1), 40-43.

Ogido, R., Costa, E. A. d., & Machado, H. d. C. (2009). Prevalence of auditory and vestibular symptoms among workers exposed to occupational noise. Revista de Saúde Pública, 43, 377-380.

Perez, R., Freeman, S., Cohen, D., & Sohmer, H. (2002). Functional impairment of the vestibular end organ resulting from impulse noise exposure. The Laryngoscope, 112(6), 1110-1114.

Pouryaghoub, G., Mehrdad, R., & Pourhosein, S. (2017). Noise‐Induced hearing loss among professional musicians. Journal of occupational health, 59(1), 33-37.

Raghunath, G., Suting, L., & Maruthy, S. (2012). Vestibular symptoms in factory workers subjected to noise for a long period. Int J Occup Environ Med (The IJOEM), 3(3 July).

Rogers, B., Meyer, D., Summey, C., Scheessele, D., Atwell, T., Ostendorf, J., . . . Lukes, E. (2009). What makes a successful hearing conservation program? Aaohn Journal, 57(8), 321-337.

Rosengren, S. M., Govender, S., & Colebatch, J. G. (2011). Ocular and cervical vestibular evoked myogenic potentials produced by air- and bone-conducted stimuli: comparative properties and effects of age. Clinical neurophysiology : official journal of the International Federation of Clinical Neurophysiology, 122(11), 2282-2289.

Sedó-Cabezón, L., Boadas-Vaello, P., Soler-Martín, C., & Llorens, J. (2014). Vestibular damage in chronic ototoxicity: a mini-review. Neurotoxicology, 43, 21-27.

Shahnaz, N., & David, E. A. (2021). Normal values for cervical and ocular vestibular-evoked myogenic potentials using EMG scaling: effect of body position and electrode montage. Acta oto-laryngologica, 141(5), 440-448.

Shargorodsky, J., Curhan, G. C., & Farwell, W. R. (2010). Prevalence and characteristics of tinnitus among US adults. The American journal of medicine, 123(8), 711-718.

Shupak, A., Bar-El, E., Podoshin, L., Spitzer, O., Gordon, C., & Ben-David, J. (1994). Vestibular findings associated with chronic noise induced hearing impairment. Acta oto-laryngologica, 114(6), 579-585.

Soylemez, E., & Mujdeci, B. (2020). Dual-task performance and vestibular functions in individuals with noise induced hearing loss. American journal of otolaryngology, 41(6), 102665.

Staab, J. P., Eckhardt-Henn, A., Horii, A., Jacob, R., Strupp, M., Brandt, T., & Bronstein, A. (2017). Diagnostic criteria for persistent postural-perceptual dizziness (PPPD): Consensus document of the committee for the Classification of Vestibular Disorders of the Bárány Society. Journal of Vestibular Research, 27(4), 191-208.

Stewart, C., Yu, Y., Huang, J., Maklad, A., Tang, X., Allison, J., . . . Zhu, H. (2016). Effects of high intensity noise on the vestibular system in rats. Hearing research, 335, 118-127.

Stewart, C. E., Holt, A. G., Altschuler, R. A., Cacace, A. T., Hall, C. D., Murnane, O. D., . . . Akin, F. W. (2020). Effects of Noise Exposure on the Vestibular System: A Systematic Review. Frontiers in neurology, 11, 593919.

Strupp, M., Feil, K., Dieterich, M., & Brandt, T. (2016). Bilateral vestibulopathy. Handbook of clinical neurology, 137, 235-240.

Tanigawa, T., Tanaka, H., Hayashi, K., Nakayama, M., Iwasaki, S., Banno, S., . . . Inafuku, S. (2008). Effects of hydrogen peroxide on vestibular hair cells in the guinea pig: importance of cell membrane impairment preceding cell death. Acta oto-laryngologica, 128(11), 1196-1202.

Taura, A., Kikkawa, Y. S., Nakagawa, T., & Ito, J. (2010). Hydrogen protects vestibular hair cells from free radicals. Acta oto-laryngologica. Supplementum(563), 95-100.

Tseng, C.-C., & Young, Y.-H. (2013). Sequence of vestibular deficits in patients with noise-induced hearing loss. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 270(7), 2021-2026.

Ulmer, E., & Chays, A. (2005). Curthoys and Halmagyi Head Impulse test: an analytical device. Paper presented at the Annales d'oto-laryngologie et de chirurgie cervico faciale: bulletin de la Societe d'oto-laryngologie des hopitaux de Paris

Vallim, M. G. B., Gabriel, G. P., Mezzalira, R., Stoler, G., & Chone, C. T. (2021). Does the video head impulse test replace caloric testing in the assessment of patients with chronic dizziness? A systematic review and meta-analysis. Brazilian journal of otorhinolaryngology, 87(6), 733-741.

Van Borsel, J. (2019). Wetenschappelijk onderzoek in de logopedie (6 ed.): Acco.

Van Hecke, R., Van Rompaey, V., Wuyts, F. L., Leyssens, L., & Maes, L. (2017). Systemic aminoglycosides-induced vestibulotoxicity in humans. Ear and hearing, 38(6), 653-662.

Vanspauwen, R., Wuyts, F. L., Krijger, S., & Maes, L. K. (2017). Comparison of Different Electrode Configurations for the oVEMP With Bone-Conducted Vibration. Ear and hearing, 38(2), 205-211.

Vetter, D. E. (2015). Cellular signaling protective against noise-induced hearing loss–A role for novel intrinsic cochlear signaling involving corticotropin-releasing factor? Biochemical pharmacology, 97(1), 1-15.

Viola, P., Scarpa, A., Pisani, D., Petrolo, C., Aragona, T., Spadera, L., . . . Chiarella, G. (2020). Sub-Clinical Effects of Chronic Noise Exposure on Vestibular System. Translational medicine @ UniSa, 22, 19-23.

Vitkovic, J., Le, C., Lee, S.-L., & Clark, R. A. (2016). The contribution of hearing and hearing loss to balance control. Audiology and neurotology, 21(4), 195-202.

VLAREM II; Hoofdstuk 5.32. ONTSPANNINGSINRICHTINGEN EN SCHIETSTANDEN. (1995, 1 juli).

Vlaanderen is omgeving. Geraadpleegd op 15 april 2022, van https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator.

Wang, Y.-P., & Young, Y.-H. (2007). Vestibular-evoked myogenic potentials in chronic noise-induced hearing loss. Otolaryngology—Head and Neck Surgery, 137(4), 607-611.

World Health Organization. (2015). Hearing loss due to recreational exposure to loud sounds: a review.

Wuyts, F. L., Furman, J., Vanspauwen, R., & Van de Heyning, P. (2007). Vestibular function testing. Current opinion in neurology, 20(1), 19-24.

Wuyts, F. L., Van Rompaey, V., & Maes, L. K. (2016). “sO stONeD”: common sense Approach of the Dizzy Patient. Frontiers in surgery, 3, 32.

Yadav, O. P., Sarkar, A., Shan, D., Rahman, A., & Moro, L. (2021). Occupational noise exposure and health impacts among fish harvesters: a systematic review. International maritime health, 72(3), 199-205.

Yilmaz, N., Ila, K., Soylemez, E., & Ozdek, A. (2018). Evaluation of vestibular system with vHIT in industrial workers with noise-induced hearing loss. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 275(11), 2659-2665.

Ylikoski, J., Juntunen, J., Matikainen, E., Ylikoski, M., & Ojala, M. (1988). Subclinical vestibular pathology in patients with noise-induced hearing loss from intense impulse noise. Acta oto-laryngologica, 105(5-6), 558-563.

Young, E., Fernandez, C., & Goldberg, J. (1977). Responses of squirrel monkey vestibular neurons to audio-frequency sound and head vibration. Acta oto-laryngologica, 84(1-6), 352-360.

Download scriptie (1.99 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Prof. Dr. Leen Maes, Prof. Dr. Hannah Keppler, Prof. Dr. Bart Vinck