Geef het jonge kind een stem

Anse
Dedeurwaerder
 • Kylie
  Lasoen
 • Anaïs
  Mol
 • Justine
  Bulckaen
 • Lieze
  Hellin
 • Tessa
  Huysman
 • Britt
  Samyn
 • Emma
  Onderbeke

Deze bachelorproef werd in opdracht van vzw Binnenstad geschreven. Vzw Binnenstad is een organisatie binnen de bijzondere jeugdzorg waar kinderen met een verontrustende situatie geplaatst worden. Deze organisatie is gesitueerd in Brugge. In leefgroep Huis 3 verblijven kinderen van nul tot zes jaar. De begeleiders in leefgroep Huis 3 ervaren dat er weinig voor handen is om rond de plaatsing van de kinderen te communiceren. Er werd opgemerkt dat er voor oudere kinderen meer tools en methodieken voor handen zijn dan voor deze jonge doelgroep. Er vond een brainstorm plaats omtrent verschillende onderwerpen, zodat we ons hierin konden verdiepen tijdens de literatuurstudie. De verschillende thema’s die werden opgenomen in de literatuurstudie zijn: Het kind in Binnenstad, Het ontwikkelende kind, Het kind in relatie met zijn omgeving, Het kind in moeilijkheden, visies en methodieken. Het leek ons te moeilijk om op korte tijd een methodiek uit te werken met voldoende differentiatie voor kinderen tussen nul en zes jaar. Dit zorgde ervoor dat de doelgroep afgebakend werd naar kinderen tussen drie en zes jaar. In dit onderzoek werden acht deelvragen opgesteld om na te gaan op welke manier begeleiders om kunnen gaan met geplaatste kinderen tussen drie en zes jaar die zich bevinden in een verontrustende situatie en nog geen taal kunnen geven aan hun eigen levensverhaal. Deze onderzoeksvragen zijn: “Op welke manier kunnen kinderen communiceren over hun eigen levensverhaal?”, “Met welke problematieken kampen de kinderen in leefgroep Huis 3?”, “Met welke problematieken kampt de context van de kinderen uit leefgroep Huis 3?”, “Volgens welk verloop komen kinderen in Huis 3 terecht?”, “Hoe kunnen begeleiders omgaan met het minder talig zijn van kinderen tussen drie en zes jaar?”, “Hoe kan men in contact treden met kinderen tussen drie en zes jaar omtrent de emoties horend bij hun levensverhaal?”, “Welke visies kunnen geïmplementeerd worden in de tools?” en “Welke bestaande methodieken, die gebruikt worden bij kinderen van drie tot zes jaar met een verontrustende situatie, kunnen geïmplementeerd worden in de tools?”. Als groep werd gekozen om een kwalitatief onderzoek te voeren. Er werden verschillende interviews afgenomen van ervaringsdeskundigen, namelijk een leefgroepcoördinator van vzw O2, een leefgroepcoördinator van Vereniging Ons Tehuis, een kinderpsychologe uit Wagenschot, een kinderpsychologe met een privépraktijk en een kleuterjuf die ook zorgcoördinator is. De informatie uit de literatuurstudie en de interviews werd als basis gebruikt bij het ontwerpen van de methodiek, genaamd de ‘Huis3methodiek’. Deze bestaat uit vier verschillende tools, namelijk het Droomhuis, het boekje ‘Ik & Binnenstad’, De Citytool en het ‘Woordenboekje’. Deze tools staan uitgebreid uitgeschreven in de bijhorende handleiding voor begeleiders. In het besluit van dit onderzoek werd een conclusie gemaakt over de antwoorden op de onderzoeksvragen. Daarnaast werden de sterktes en beperkingen van dit onderzoek in de verf gezet. Tot slot werden hieruit enkele aanbevelingen voor de praktijk opgesteld.

Bibliografie

Alcoholische drank. (23 mei 2022). In Wikipedia. Geraadpleegd op 25 mei, via https://nl.wikipedia.org/wiki/Alcoholische_drank#:~:text=Een%20alcoholi… ank%20is%20een,vruchten%20%2D%20zoals%20druiven%20voor%20wijn. Alisic, E. (2012). Kinderen ondersteunen na trauma. Amsterdam: Uitgeverij Boom. Amo Institute of Sciences. (2019). Juridisch woordenboek. Geraadpleegd op 25 mei 2022, via https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/gevangenis+/+gevangenissen+(mv… bajes+(oneigen.). Arboportaal. (z.d.). Vormen van agressie en geweld. Geraadpleegd op 30 mei 2022, via https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/agressie-en-geweld/vormen-vanagressie-engeweld#:~:text=Fysieke%20agressie%20%E2%80%93%20schoppen%2C%20duwen% 2C,wordt%20gedefinieerd%20als%20interne%20agressie. Augeo. (2022). Lichamelijke verwaarlozing. Geraadpleegd op 25 mei 2022, via https://www.augeo.nl/nl-nl/kindermishandeling/lichamelijkeverwaarlozing/#:~:text=Verwaarlozing%20is%20het%20'nalaten'%20van,lichamelijke %20basisbehoeften%20van%20het%20kind. Begeleid Leren. (2011). Psychische aandoeningen. Geraadpleegd op 25 mei 2022, via https://www.begeleidleren.nl/?page_id=511. Betekenisdefinitie. (z.d.). Betekenis CLB. Geraadpleegd op 30 mei 2022, via https://www.betekenisdefinitie.nl/CLB#:~:text=Centrum%20voor%20Leerlingen%2Dbegeleiding%20Het,zon der%20medeweten%20van%20de%20school). Bijbel Online. (z.d.). Woordenlijst Bijbelse begrippen. Geraadpleegd op 9 mei 2022, via https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/woordenlijst-bijbelse-begripp…. Blomme, M. (28 juni 2019). Perfecte ouders bestaan niet: een pleidooi voor mild opvoeden. Geraadpleegd op 5 mei 2022, via https://www.goedgezind.be/jonge-kinderen/mamapapa-jong-kind/pleidooi-voor-mild-opvoeden/. Borms, A. (2021). Jeugd- en strafrecht (Deel jeugdrecht) [Cursus]. Kortrijk: Hogeschool Vives.

Bourgeois, A. (2014). Praktisch overzicht aanpak en behandeling vanuit de magistratuur: De verontrustende opvoedingssituatie. Geraadpleegd op 1 juni 2022, via https://nanopdf.com/download/de-verontrustende-opvoedingssituatie_pdf. Brainwiki. (2022). Kinderen van ouders met een (psychische) kwetsbaarheid. Geraadpleegd op 24 mei 2022, via https://www.brainwiki.nl/kinderen-ouders-psychischekwetsbaarheid/. Bronsveld, E. (2014) Temperamentvolle kinderen: zo geef je het beste aan gevoelige, intense kinderen met een sterkte eigen wil. Kosmos. Buijs, O., van der Poel, L. (2001). Spel werkt, vertel het door!. Amsterdam: SWP. Candaele, A. (24 februari 2020). Verbindend opvoeden, hoe doe je dat? Geraadpleegd op 5 mei 2022, via https://www.goedgezind.be/jonge-kinderen/mama-papa-jongkind/verbindend-opvoeden-hoe-doe-je-dat/. Changes GGZ. (z.d.). Gevolgen alcoholverslaving. Geraadpleegd op 25 mei 2022, via https://www.changesggz.nl/verslavingen/alcoholverslaving/gevolgen/#:~:t… 0onderzoek%20is%20gebleken%20dat,kans%20op%20lever%2D%20en%20dikkedar mkanker. Crea Mind. (z.d.). Duplomethodiek. Geraadpleegd op 24 mei 2022, via http://www.therapierelaxatie.be/432014812 Cupido, M., van Steeg, J. & Wijnsma, S. (2015). Expertmeeting Trauma bij kinderen: signalering, aanpak en veiligheid. De jeugd-gezinsbeschermers. Daly, L., Beloglovsky, M. (2015). Loose parts: inspiring play in young children. Redleaf Press. De Groot, R. (2001). Kinderen en spel: spelenderwijs wijzer worden. Boom. De Vos, C. (2021). Didactiek (cursus). Kortrijk: VIVES. Declerck, M., Deconinck, Y., Delombaerde, M. De Pauw, N., Derock, J., D’haeseleer, L., Carton, L. & Dael, T. (z.d.). Vrij na Gouden ei. Kortijk: Vives, studiegebied Sociaal Agogisch Werk. Delabie, H. (2021). Contextueel denken van Nagy en werken met duplopopjes. Kortrijk: Hogeschool Vives. Delameilleure, I. (2014). Luister naar mij. Kinderen helpen na trauma. Lannoo.

Direct Psycholoog. (25 november 2015). Draagkracht versus draaglast. Geraadpleegd op 9 mei 2022, via https://www.direct-psycholoog.nl/blog/2015/11/25/draagkrachtversus-draaglast/. Driesen, L. (2012). Ik wil mama én papa, allebei! Antwerpen, Apeldoorn: Garant. Echtscheiding. (7 december 2021). In Wikipedia. Geraadpleegd op 25 mei 2022, via https://nl.wikipedia.org/wiki/Echtscheiding#:%7E:text=Een%20echtscheidi…% 20in%20het,geregistreerd%20partnerschap%20of%20ongehuwde%20samenwoonrel atie. Turnell, A., & Edwards, S. (2012). Veilig opgroeien. Bohn Stafleu van Loghum. Encyclo. (2022). Jeugdrechtbank: Definitie. Geraadpleegd op 25 mei 2022, via https://www.encyclo.nl/begrip/jeugdrechtbank#:%7E:text=De%20jeugdrechtb…% 20doet%20uitspraak%20over,%3A%20alimentatie%2C%20omgangsregeling%20en% 20opvoedingsproblemen. Ensie. (2017a). Begeleider. Geraadpleegd op 25 mei 2022, via https://www.ensie.nl/anw/begeleider#:%7E:text=iemand%20die%20een%20ander% 20of,houden%2C%20uit%20eerbetoon%20enz. Ensie. (2017b). Cel. Geraadpleegd op 14 juni 2022 via https://www.ensie.nl/wiktionary/cel. Ensie. (2017c). Cipier. Geraadpleegd op 25 mei 2022, via https://www.ensie.nl/anw/cipier. Ensie. (2017d). Politieagent. Geraadpleegd op 25 mei 2022, via https://www.ensie.nl/anw/politieagent. Ensie. (2017e). Ziekenhuis. Geraadpleegd op 14 juni 2022, via https://www.ensie.nl/anw/ziekenhuis Geweldloos verzet. (z.d.). Met de houding van Verbindend Gezag kan de opvoeder/leerkracht de relatie met het kind of de jongere herstellen. Geraadpleegd op 10 mei 2022, via https://www.geweldloos-verzet.nl/methode/. Gezondheidswetenschap. (1 april 2021). Posttraumatische stressreacties. Geraadpleegd op 9 mei 2022, via https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/acutestressreacties-en-post-traumatische-stressstoornis. Het Klokhuis. (2013a). Over seksueel misbruik. Geraadpleegd op 24 mei 2022, via https://kindermishandeling.hetklokhuis.nl/wat-is-het/seksueel-misbruik/.

Het Klokhuis. (2013b). Weer een veilig thuis: Het Klokhuis over Kindermishandeling. Geraadpleegd op 9 juni 2022, via https://kindermishandeling.hetklokhuis.nl/watgebeurt-er-bij-hulp/zo-wordt-het-weer-veilig-thuis/. Hewes, J. (2006). Let the children play: Nature’s Answer to Early Learling. Montreal, Quebec: Early Childhood Learning Knowledge Centre. IKEA. (z.d.). IKEA PS LÖMSK. Geraadpleegd op 8 juni 2022, via https://www.ikea.com/be/nl/p/ikea-ps-loemsk-draaifauteuil-wit-rood-1040…. Janssen-Vos, F., den Dikken, N. Verkleij, H. (1990). Spel en spelen. Assen/Maastricht: Van Gorcum. Jeannin, N., Adriaenssens, P. & Mertens, E. (2008). Beter omgaan met de emoties van kleuters: met de mehtode van ‘Het Toverbos’. Lannoo. Jellesma, F. (2019). Sociaal-emotioneel functioneren van kinderen op de basisschool. SWP. Jeugdhulp. (z.d. a). Centrum kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG). Geraadpleegd op 3 juni 2022, via https://www.jeugdhulp.be/organisaties/centrum-kinderzorg-engezinsondersteuningckg#:~:text=De%20centra%20voor%20kinderzorg%20en,kunnen%20worden%20opg elost%20of%20verbeterd. Jeugdhulp. (z.d. b). Ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ). Geraadpleegd op 25 mei 2022, via https://www.jeugdhulp.be/organisaties/ondersteuningscentrum-jeugdzorg-o…. Jeugdhulp. (z.d. c). Wat doet een consulent bij de sociale dienst jeugdrechtbank? Geraadpleegd op 25 mei 2022, via https://www.jeugdhulp.be/actua/anderen-aanhet-woord/functie/wat-doet-een-consulent-bij-de-sociale-dienst-jeugdrechtbank. Kenniscentrum kinder – en jeugdpsychiatrie. (z.d.). Trauma bij kinderen. Geraadpleegd op 9 mei 2022, via https://www.kenniscentrum-kjp.nl/scholen/trauma/. Kennisplatform voor het onderwijs. (z.d.). Sociaal-emotionele ontwikkeling. Geraadpleegd op 9 mei 2022, via https://wij-leren.nl/sociaal-emotionele-ontwikkeling.php. Kind en Gezin. (2013). Handleiding vroegtijdige intensieve gezinsbegeleiding. Geraadpleegd op 1 juni 2022, via https://www.kindengezin.be/img/handleidingamber.pdf Kinderrechter. (z.d.). Rechtspraak. Geraadpleegd op 25 mei 2022, via https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en contact/Rechtsgebieden/Strafrecht/paginas/kinderrechter.aspx

Kindreflex. (z.d.). Stap 4: Ga verder na of er sprake is van verontrusting en bereidheid. Geraadpleegd op 1 juni 2022, via https://kindreflex.be/aan-de-slag/stap-4-generiekstappenplan/. Kooiman, D. (2020, 2 september). Speltherapie. Praktijk voor Speltherapie. Geraadpleegd op 7 mei 2022, via https://www.speltherapie.be/speltherapie/. Lindauer, R. (2018). Hulp bij trauma in de kindertijd. Lannoo. Meuleman, S. (2019). Ontwikkelingspsychologie [Cursus]. Kortrijk: Vives. Michalik, J. (24 november 2021). Drugs algemeen: wat je moet weten. Geraadpleegd op 25 mei 2022, via https://www.drugsinfo.nl/drugs/wat-je-moet-weten-overdrugs#:%7E:text=Drugs%20is%20een%20verzamelnaam%20voor,hangt%20van%20v erschillende%20elementen%20af. .Mouton, N. (februari 2020). Mild Ouderschap: zelfs tijdens de woedeaanval in de supermarkt. Borgerhoff & Lamberigts. Nieuweautoriteit.be. (z.d.) Een praktisch opvoedingsmodel: Een tipje van de sluier. Geraadpleegd op 10 mei 2022, via http://www.nieuweautoriteit.be/wpcontent/uploads/2017/10/nieuwgezin.NA1_.pdf. Nieuweautoriteit.be. (2016) Waarover gaat het? Geraadpleegd op 11 mei 2022, via http://www.nieuweautoriteit.be/. NJI. (2022a). Definitie van middelenmisbruik en verslaving. Geraadpleegd op 25 mei 2022, via https://www.nji.nl/middelenmisbruik-en-verslaving/definitie. NJI. (2022b). Hechting en hechtingsproblemen. Geraadpleegd op 9 mei 2022, via https://www.nji.nl/hechting-en-hechtingsproblemen/wat-werkt-wel-en-niet…hechtingsproblemen. Norfolklscb. (z.d.). 3 houses. Geraadpleegd op 31 mei 2022, via https://www.norfolklscb.org/wp-content/uploads/2015/09/3-houses.png.

Opgroeien. (2022a). Vaak gebruikte termen en hun betekenis. Geraadpleegd op 3 juni 2022, via https://www.expoo.be/vaak-gebruikte-termen-en-hunbetekenis#:~:text=Hoog%2Dconflictueuze%20scheiding&text=Niet%20alleen%20de %20beide%20ouders,raken%20kinderen%20gevangen%20en%20beschadigd. Opgroeien. (2022b). Verontrusting. Geraadpleegd op 1 juni 2022, via https://www.jeugdhulp.be/themas/verontrusting. Opgroeien Jeugdhulp (z.d.). Jij en de jeugdrechtbank [Brochure]. Geraadpleegd op 23 mei 2022, via https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/47155. Orde van Vlaamse Balies. (2022). Wat is een advocaat? Advocaat en GDPR. Geraadpleegd op 25 mei 2022, via https://www.advocaat.be/een-advocaat-raadplegen/wat-is-eenadvocaat#:~:text=Een%20advocaat%20adviseert%2C%20bemiddelt%2C%20onderha ndelt,uw%20advocaat%20toevertrouwt%2C%20blijft%20vertrouwelijk. Oxforforshire Play Association. (2014). Using Loose Parts for Play. Geraadpleegd op 1 juni 2022, via www.oxonplay.org.uk/#/loose-parts-for-play/4542808737. Patiëntenfederatie Nederland. (z.d.). Patiëntenfederatie. Geraadpleegd op 25 mei 2022, via https://kennisbank.patientenfederatie.nl/app/answers/detail/a_id/158/%7… l-psycholoog%2C-psychotherapeut-enpsychiater#:%7E:text=Een%20psycholoog%20is%20opgeleid%20om,cli%C3%ABnten %20in%20hun%20eigen%20ontwikkeling. Peters, M. (2009). Opvoedingsstijlen — Anababa. Geraadpleegd op 16 mei 2022, via https://www.anababa.nl/opvoeding/theorie/opvoedingsstijlen. Pleegzorg. (2022). Trauma herkennen. Geraadpleegd op 13 mei 2022, via https://www.pleegzorg.nl/bibliotheek/23-trauma-bij-pleegkinderen/148-tr…herkennen#:~:text=Symptomen%20van%20trauma%20bij%20jonge,die%20een%20v ergelijkbare%20ontwikkelingsleeftijd%20hebben. Praktijkschrijver.nl. (2019). Uitleg voor kinderen tot 11. Praktijkschrijver. Geraadpleegd op 24 mei 2022, via https://praktijkschrijer.nl/wat-is-schrijer/uitleg-voor-kinderen-tot-11. Richtlijnen jeugdhulp. (2020). Werkkaarten problematische gehechtheid. Geraadpleegd op 9 mei 2022, via https://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2020/09/RichtlijnProblematische-gehechtheid-Werkkaarten.pdf.

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdhulpbescherming. (z.d.). Residentiële jeugdhulp. Geraadpleegd op 25 mei 2022, via https://richtlijnenjeugdhulp.nl/residentielejeugdhulp/inleiding/#:~:text=1.1%20Definitie&text=De%20term%20'leefgroep'%20w ordt%20in,week%20tot%20de%20hele%20week. Samyn, M. (2022). Zicht op welbevinden bij kinderen: individuele factoren. Kortrijk: Vives. Schwippert, R. P. (22 september 2020). Hoe voer je succesvol veranderingen door binnen je organisatie? Geraadpleegd op 12 mei 2022, via https://www.aigilde.nl/hoe-voer-jesuccesvol-veranderingen-door-binnen-je-organisatie/. Signs of Safety [The knowledge bank]. (2021, 23 juli). My Three Houses - explanation for families - Signs of Safety Knowledge Bank [Video]. Via Google. Geraadpleegd op 23 mei 2022, via https://knowledgebank.signsofsafety.net/resources/core-signs-ofsafety-tools-and-techniques/signs-of-safety-practice-methods/my-three-housesexplanation-for-families. Six Sigma. (z.d.). Change is good! 5 manieren om mensen te overtuigen. Geraadpleegd op 12 mei 2022, via https://www.sixsigma.nl/artikelen/change-is-good. Sociaal en cultureel planbureau. (2018). Wat is armoede?. Geraadpleegd op 2 juni 2022, via https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/wat-isarmoede/#:~:text=Armoede%20is%20te%20weinig%20financi%C3%ABle,dat%20aan %20iets%20anders%20uitgeeft. Spreekuur thuis. (z.d). Draaglast en draagkracht. Geraadpleegd op 3 juni 2022, via https://spreekuurthuis.nl/themas/depressief_en_nu/informatie/oorzaken_v… essie/draaglast_en_draagkracht. Steverlinck, S. (9 oktober 2020). Mild Ouderschap: volg je gevoel. Geraadpleegd op 5 mei 2022, via https://www.goedgezind.be/jonge-kinderen/mama-papa-jong-kind/mildouderschap-volg-gevoel/. Stolwijk, D., & Quinten, L. (14 mei 2020). Kleine oren, grote zorgen? De wereld van het jonge kind: Kleine oren, grote zorgen?. Geraadpleegd op 15 mei 2022, via https://www.hjkonline.nl/sociaal-emotioneel/kleine-oren-grote-zorgen/. Struyven, K., Baeten, M., Kyndt, E. & Sierens, E. (2009). Groot worden: de ontwikkeling van baby tot adolescent: handboek voor (toekomstige) leerkrachten, opvoeders en verzorgers. LannooCampus.

Struyven, K., & Gielen, S. (2004). Groot worden. De ontwikkeling van baby tot adolescent. Werkboek deel IA. Voor (toekomstige) leerkrachten en opvoeders. Basispakket. Lannoo. Van Aken, L. (2018). Loose parts; voorbeelden van open einde materiaal en speelgoed. Geraadpleegd op 8 juni 2022, via https://www.mamaliefde.nl/loose-parts-openeinde-materiaal-speelgoed-voorbeelden/. Van Dale. (2022). Betekenis ‘straf’. Geraadpleegd op 25 mei 2022, via https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/nederlands/betekenis/straf#.Yo4U0JNBxQI. Van den Broek, T. (1 maart 2019). Words & Pictures. Via WordPress.com. Geraadpleegd op 9 juni 2022, van https://tessiewordsandpictures.com/words-pictures/. Van Ieperen-Schelhaas, K. (2016). Contextuele hulpverlening. Bohn Stafleu van Loghum. van Luit, J. (1 november 2016). 6 essentiële tips voor succesvolle verandering. Geraadpleegd op 12 mei 2022, via https://magicinbusiness.nl/succesvolle-verandering/. Van Oers, B. (2021). Wat is spel? De wereld van het jonge kind: Wat is spel?. Via Vakblad voor ontwikkeling, opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen. De Wereld van het Jonge Kind (HJK) [Tijdschrift]. Meulenhoff. Verhulst, F. C. (2021). De ontwikkeling van het kind (11de editie). Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum. Vlaamse Overheid (2013). Integrale Jeugdhulp: De krachtlijnen van het nieuwe decreet. Geraadpleegd op 1 juni 2022, via https://www.kennisplein.be/Documents/Integrale%20Jeugdhulp/Krachtlijnen… euwe%20decreet.pdf Vlaanderen. (z.d. a). Jeugdhulplandschap. Geraadpleegd op 25 mei 2022, van https://www.jeugdhulp.be/over-jeugdhulp/jeugdhulplandschap. Vlaanderen. (z.d. b). Plaatsing van een jongere in een gemeenschapsinstelling. Geraadpleegd op 25 mei 2022, via https://www.vlaanderen.be/plaatsing-van-een-jongere-in-eengemeenschapsinstelling. Vliegen, N., & Verhaest, Y. (2020). Vroege ontwikkeling alle kansen geven (1ste editie). Pelckmans.

Woordenboek.org. (2022a). Dokter. Geraadpleegd op 25 mei 2022, via https://www.woorden.org/woord/dokter. Politiebureau. (2020). In Wikipedia. Geraadpleegd op 20 juni 2022, via https://nl.wikipedia.org/wiki/Politiebureau. Yulius. (2022). Hechtingsstoornis. Geraadpleegd op 6 mei 2022, via https://www.yulius.nl/aandoening/hechtingsstoornis/.

Download scriptie (37.74 MB)
Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
vzw Binnenstad