Het mysterie van de families waarin inflammatoire darmziekte heerst

Deborah
Jans

Meestal komen patiënten met de ziekte van Crohn of ulceratieve colitis willekeurig voor, maar soms zijn er families met niet één aangetast familielid maar meerdere. In deze families moet er iets meer aan de hand zijn. Zorgt hun genetica ervoor dat ze voorbestemd zijn of hebben ze bepaalde leefgewoontes die het risico verhogen? We weten het niet. Daarom was mijn thesis gefocust op het onderzoeken van de genetica van deze families om te kijken of dit misschien een verklaring geeft.

Personen met zeer veel diarree, dat is wat de meeste mensen weten over de ziekte van Crohn. Deze diarree wordt veroorzaakt door ontsteking in de darmen. Daarom is de ziekte van Crohn één van de twee inflammatoire darmziekten. De andere is ulceratieve colitis. Iets minder gekend, maar daarom niet minder belangrijk. Tegenwoordig worden de twee inflammatoire darmziekten vaak samen onderzocht. Er is alleen een probleem. We weten niet volledig waarom iemand een inflammatoire darmziekte krijgt. Laat staan dat we weten waarom er families zijn met meerdere patiënten.

Na jarenlang onderzoek is er al een tipje van de sluier opgelicht. Inflammatoire darmziekten worden veroorzaakt door zowel genetische als omgevingsfactoren. Omgevingsfactoren zijn bijvoorbeeld dieet en roken. Het slechtste dieet voor inflammatoire darmziekten is het westers dieet met veel vet en suikers. Roken geeft een verhoogde kans op de ziekte van Crohn. Stoppen met roken klinkt als een goede oplossing, maar dat doet dan weer de kans op ulceratieve colitis toenemen. Nooit starten is hier waarschijnlijk het beste. Ik ga het hier verder niet hebben over de invloed van omgevingsfactoren, maar wel over de genetica.

Het genoom is een handleiding voor alles wat in onze cellen gebeurt. Deze handleiding is voor ons geschreven in een codetaal die bestaat uit 4 nucleotiden of bouwblokjes: A, T, G en C. Ons genoom telt ongeveer 9 miljard nucleotiden die elkaar opvolgen in een lange reeks. Alle mensen zijn min of meer hetzelfde en de reeks is daardoor voor iedereen bijna identiek. Bijna, want elke persoon heeft kleine variaties in zijn genoom die onder andere uiterlijk, lengte en vatbaarheid voor ziekten bepalen. De meest voorkomende variaties zijn bepaalde plaatsen waar de ene groep mensen bijvoorbeeld nucleotide A heeft en de rest bijvoorbeeld nucleotide C. Voor veel varianten maakt het niet uit welke je hebt, maar voor sommige geeft één van de twee nucleotiden een risico voor een ziekte. Deze risicovarianten zijn niet allemaal even sterk, sommige hebben een groot effect en andere juist een heel klein. Je kan het vergelijken met een blokkentoren. Er bestaan grote en kleine blokken. Je kan met enkele grote blokken een hoge toren bouwen maar met genoeg kleine bouw je een even hoge toren.

Als je weet welke risicovarianten verbonden zijn met de ziekte en hoe groot hun effect is, kan je voor elke persoon zijn risico berekenen. Een polygene risico score telt alle risicovarianten in het genoom van een persoon op en zorgt ervoor dat risicovarianten met een groter effect zwaarder doorwegen in de score. Hoe hoger je score, hoe groter je risico om de ziekte te ontwikkelen. In de analogie van de blokkentoren, bouwen we de toren met alle blokjes en meten we hoe hoog de toren is. Hoe meer blokjes, hoe hoger je toren. Hoe meer grote blokken, hoe hoger je toren.

figuur 1: gemiddelde polygene risico score

Figuur 1: Gemiddelde polygene risico score per groep

Hoe zit het nu bij de inflammatoire darmziekten? In het begin werd er gezocht naar één gen met een variant met een sterk effect. Ondertussen weten we dat dit niet het geval is. We moeten zoeken naar verschillende varianten met een kleiner effect. Om een inflammatoire darmziekte te ontwikkelen moet je dus voldoende risicovarianten dragen. Jouw blokkentoren moet een bepaalde hoogte bereiken. Zeer grote studies hebben ongeveer 240 regio’s gevonden waar er zich risicovarianten in verschuilen. Deze studies bepalen niet alleen welke varianten risicovarianten zijn, maar ook hoe groot hun effect is. In de vergelijking met onze toren vinden ze uit welke blokjes onze toren is opgebouwd en zelfs hoe groot elk blokje is. Met 240 regio’s kunnen we niet volledig verklaren waarom iemand een inflammatoire darmziekte ontwikkelt, maar ze geven wel voldoende informatie om polygene risico scores te berekenen.

Als de scores goed werken, dan zouden mensen met de ziekte hogere scores hebben dan mensen zonder de ziekte (Figuur 1). Dit is inderdaad zo. Hetzelfde patroon van hogere scores in patiënten zien we ook in families tussen de gezonde en zieke familieleden. Dus ook in families spelen de risicovarianten met een klein effect een belangrijke rol. Bovendien blijken familiale en willekeurige patiënten een gelijkaardige score te hebben. Interessant genoeg geldt dit niet voor gezonde familieleden en niet-verwante controles. De gezonde familieleden hebben een hogere score, en dus meer risicovarianten, dan niet-verwante controles, maar niet zoveel als patiënten. In het algemeen lijkt het dat in deze families er zeer veel risicovarianten circuleren en degene die de ziekte ontwikkelen er net iets meer erven.

De vraag is nu of al deze families inderdaad meer risicovarianten hebben. Hiervoor nam ik de polygene risico scores van alle familieleden van één familie en berekende het gemiddelde (Figuur 2). Als er in de hele familie, zowel de gezonde als zieke familieleden, meer risicovarianten circuleren, dan zou de gemiddelde score zeer hoog moeten zijn. Voor net iets minder dan de helft van de onderzochte families was dit ook het geval. Enkele families daarentegen hadden extreem weinig van deze risicovarianten. Veel risicovarianten met een klein effect kan dus een verklaring zijn voor een deel van de families, maar niet voor allemaal.

image 659

Figuur 2: Familiale polygene risico scores

Hebben we hiermee het mysterie opgelost? Niet echt! De resultaten geven maar een verklaring voor een deel van de families en die is zelfs nog niet volledig. Risico scores geven een samenvatting en geen details. Die zullen nog uitgezocht moeten worden. Voor de andere families is het niet duidelijk waar we het antwoord moeten zoeken. Zeldzame varianten, het dieet of iets volledig anders? Het mysterie is duidelijk nog niet opgelost.

Bibliografie

1. Sairenji T, Collins K, Evans D. An Update on Inflammatory Bowel Disease. Prim Care [Internet]. 2017 Dec 1 [cited 2021 Sep 21];44(4):673–92. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29132528/ 2. Freeman HJ. Natural history and long-term clinical course of Crohn’s disease. World J Gastroenterol [Internet]. 2014 Jan 7 [cited 2021 Nov 19];20(1):31–6. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24415855/ 3. Ng SC, Shi HY, Hamidi N, Underwood FE, Tang W, Benchimol EI, et al. Worldwide incidence and prevalence of inflammatory bowel disease in the 21st century: a systematic review of population-based studies. Lancet (London, England) [Internet]. 2017 Dec 23 [cited 2021 Sep 22];390(10114):2769–78. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29050646/ 4. Burisch J, Pedersen N, Čuković-Čavka S, Brinar M, Kaimakliotis I, Duricova D, et al. East-West gradient in the incidence of inflammatory bowel disease in Europe: the ECCO-EpiCom inception cohort. Gut [Internet]. 2014 [cited 2022 May 17];63(4):588–97. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23604131/ 5. Aniwan S, Park SH, Loftus E V. Epidemiology, Natural History, and Risk Stratification of Crohn’s Disease. Gastroenterol Clin North Am [Internet]. 2017 Sep 1 [cited 2021 Nov 19];46(3):463–80. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28838409/ 6. J S, MS S, S V, JF C. The Montreal classification of inflammatory bowel disease: controversies, consensus, and implications. Gut [Internet]. 2006 Jun [cited 2021 Sep 21];55(6):749–53. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16698746/ 7. K G, P VE. Inflammatory bowel disease unclassified and indeterminate colitis: the role of the pathologist. J Clin Pathol [Internet]. 2009 Mar [cited 2021 Sep 22];62(3):201–5. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18952692/ 8. Magro F, Gionchetti P, Eliakim R, Ardizzone S, Armuzzi A, Barreiro-de Acosta M, et al. Third European Evidence-based Consensus on Diagnosis and Management of Ulcerative Colitis. Part 1: Definitions, Diagnosis, Extra-intestinal Manifestations, Pregnancy, Cancer Surveillance, Surgery, and Ileo-anal Pouch Disorders. J Crohns Colitis [Internet]. 2017 Jun 1 [cited 2021 Oct 29];11(6):649–70. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28158501/ 9. Gomollón F, Dignass A, Annese V, Tilg H, Van Assche G, Lindsay J, et al. 3rd European Evidence-based Consensus on the Diagnosis and Management of Crohn’s Disease 2016: Part 1: Diagnosis and Medical Management. J Crohns Colitis [Internet]. 2017 Jan 1 [cited 2021 Sep 21];11(1):3–25. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27660341/ 10. EK W, NS D, O N. Management of inflammatory bowel disease. Med J Aust [Internet]. 2018 Sep 1 [cited 2021 Oct 28];209(7):318–23. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30257634/ 11. Kaenkumchorn T, Wahbeh G. Ulcerative Colitis: Making the Diagnosis. Gastroenterol Clin North Am [Internet]. 2020 Dec 1 [cited 2021 Nov 9];49(4):655–69. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33121687/ 12. F M, P G, R E, S A, A A, M BA, et al. Third European Evidence-based Consensus on Diagnosis and Management of Ulcerative Colitis. Part 1: Definitions, Diagnosis, Extra-intestinal Manifestations, Pregnancy, Cancer Surveillance, Surgery, and Ileo-anal Pouch Disorders. J Crohns Colitis [Internet]. 2017 Jun 1 [cited 2021 Oct 29];11(6):649–70. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28158501/ 13. Peyrin-Biroulet L, Loftus E V., Colombel JF, Sandborn WJ. The natural history of adult Crohn’s disease in population-based cohorts. Am J Gastroenterol [Internet]. 2010 Feb [cited 2021 Nov 19];105(2):289–97. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19861953/ 14. Selby W. The natural history of ulcerative colitis. Baillieres Clin Gastroenterol [Internet]. 1997 [cited 2021 Nov 23];11(1):53–64. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9192060/ 15. Fumery M, Singh S, Dulai PS, Gower-Rousseau C, Peyrin-Biroulet L, Sandborn WJ. Natural History of Adult Ulcerative Colitis in Population-based Cohorts: A Systematic Review. Clin Gastroenterol Hepatol [Internet]. 2018 Mar 1 [cited 2021 Nov 19];16(3):343-356.e3. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28625817/ 16. Duricova D, Fumery M, Annese V, Lakatos PL, Peyrin-Biroulet L, Gower-Rousseau C. The natural history of Crohn’s disease in children: a review of population-based studies. Eur J Gastroenterol Hepatol [Internet]. 2017 [cited 2021 Nov 19];29(2):125–34. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27748673/ 17. Yu YR, Rodriguez JR. Clinical presentation of Crohn’s, ulcerative colitis, and indeterminate colitis: Symptoms, extraintestinal manifestations, and disease phenotypes. Semin Pediatr Surg [Internet]. 2017 Dec 1 [cited 2021 Nov 9];26(6):349–55. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29126502/ 18. Harbord M, Annese V, Vavricka SR, Allez M, Acosta MB de, Boberg KM, et al. The First European Evidencebased Consensus on Extra-intestinal Manifestations in Inflammatory Bowel Disease. J Crohns Colitis [Internet]. 2016 Mar 1 [cited 2022 Jan 10];10(3):239–54. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26614685/ 19. Yasukawa S, Matsui T, Yano Y, Sato Y, Takada Y, Kishi M, et al. Crohn’s disease-specific mortality: a 30- year cohort study at a tertiary referral center in Japan. J Gastroenterol [Internet]. 2019 Jan 25 [cited 2022 May 6];54(1):42. Available from: /pmc/articles/PMC6314978/ 20. Israeli E, Graff LA, Clara I, Walker JR, Lix LM, Targownik LE, et al. Low prevalence of disability among patients with inflammatory bowel diseases a decade after diagnosis. Clin Gastroenterol Hepatol [Internet]. 2014 [cited 2022 May 6];12(8). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24361416/ 21. J T, S B, G D, T K, JP G, T R, et al. ECCO Guidelines on Therapeutics in Crohn’s Disease: Medical Treatment. J Crohns Colitis [Internet]. 2020 Jan 1 [cited 2021 Oct 29];14(1):4–22. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31711158/ 22. M H, R E, D B, K K, K K, U K, et al. Third European Evidence-based Consensus on Diagnosis and Management of Ulcerative Colitis. Part 2: Current Management. J Crohns Colitis [Internet]. 2017 Jul 1 [cited 2021 Oct 29];11(7):769–84. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28513805/ 23. E B, MH M, AM S, F S, G VA, P R, et al. Treatment Algorithm for Mild and Moderate-to-Severe Ulcerative Colitis: An Update. Digestion [Internet]. 2020 Sep 1 [cited 2021 Oct 29];101 Suppl(Suppl1):2–15. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31945767/ 24. AN S, AN A, M R. Diet in Treatment of Inflammatory Bowel Diseases. Clin Gastroenterol Hepatol [Internet]. 2021 Mar 1 [cited 2021 Oct 29];19(3):425-435.e3. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31812656/ 25. Orholm M, Munkholm P, Langholz E, Nielsen OH, Sørensen TIA, Binder V. Familial occurrence of inflammatory bowel disease. N Engl J Med [Internet]. 1991 Jan 10 [cited 2022 Jan 10];324(2):84–8. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1984188/ 26. Gordon H, Moller FT, Andersen V, Harbord M. Heritability in inflammatory bowel disease: from the first twin study to genome-wide association studies. Inflamm Bowel Dis [Internet]. 2015 Apr 3 [cited 2021 Sep 30];21(6):1428–34. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25895112/ 27. Chen G-B, Lee SH, Brion M-JA, Montgomery GW, Wray NR, Radford-Smith GL, et al. Estimation and partitioning of (co)heritability of inflammatory bowel disease from GWAS and immunochip data. Hum Mol Genet [Internet]. 2014 [cited 2021 Sep 30];23(17):4710–20. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24728037/ 28. Mirkov M umićević, Verstockt B, Cleynen I. Genetics of inflammatory bowel disease: beyond NOD2. lancet Gastroenterol Hepatol [Internet]. 2017 Mar 1 [cited 2021 Sep 29];2(3):224–34. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28404137/ 29. Hugot J-P, Laurent-Puig P, Gower-Rousseaut C, Olson JM, Lee JC, Weissenbach J, et al. Mapping of a susceptibility locus for Crohn’s disease on chromosome 16. 1996; 30. Crowley E, Warner N, Pan J, Khalouei S, Elkadri A, Fiedler K, et al. Prevalence and Clinical Features of Inflammatory Bowel Diseases Associated With Monogenic Variants, Identified by Whole-Exome Sequencing in 1000 Children at a Single Center. Gastroenterology [Internet]. 2020 Jun 1 [cited 2021 Nov 25];158(8):2208–20. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32084423/ 31. de Lange KM, Moutsianas L, Lee JC, Lamb CA, Luo Y, Kennedy NA, et al. Genome-wide association study implicates immune activation of multiple integrin genes in inflammatory bowel disease. Nat Genet [Internet]. 2017 Jan 31 [cited 2021 Sep 30];49(2):256–61. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28067908/ 32. Liu JZ, Van Sommeren S, Huang H, Ng SC, Alberts R, Takahashi A, et al. Association analyses identify 38 susceptibility loci for inflammatory bowel disease and highlight shared genetic risk across populations. Nat Genet [Internet]. 2015 Aug 27 [cited 2021 Sep 30];47(9):979–86. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26192919/ 33. Jostins L, Ripke S, Weersma RK, Duerr RH, McGovern DP, Hui KY, et al. Host-microbe interactions have shaped the genetic architecture of inflammatory bowel disease. Nature [Internet]. 2012 Nov 1 [cited 2021 Oct 1];491(7422):119–24. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23128233/ 34. Pierre A Saint, Génin E. How important are rare variants in common disease? Brief Funct Genomics [Internet]. 2014 Sep 1 [cited 2021 Nov 25];13(5):353–61. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25005607/ 35. Venkataraman GR, Rivas MA. Rare and common variant discovery in complex disease: the IBD case study. Hum Mol Genet [Internet]. 2019 Nov 21 [cited 2021 Nov 26];28(R2):R162–9. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31363759/ 36. Hunt KA, Mistry V, Bockett NA, Ahmad T, Ban M, Barker JN, et al. Negligible impact of rare autoimmunelocus coding-region variants on missing heritability. Nature [Internet]. 2013 [cited 2021 Nov 29];498(7453):232–5. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23698362/ 37. Wang Q, Dhindsa RS, Carss K, Harper AR, Nag A, Tachmazidou I, et al. Rare variant contribution to human disease in 281,104 UK Biobank exomes. Nature [Internet]. 2021 Sep 23 [cited 2021 Nov 29];597(7877):527–32. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34375979/ 38. Agarwala V, Flannick J, Sunyaev S, Altshuler D. Evaluating empirical bounds on complex disease genetic architecture. Nat Genet [Internet]. 2013 Dec [cited 2021 Nov 29];45(12):1418–27. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24141362/ 39. Jezernik G, Mičetić-Turk D, Potočnik U. Molecular Genetic Architecture of Monogenic Pediatric IBD Differs from Complex Pediatric and Adult IBD. J Pers Med [Internet]. 2020 Nov 1 [cited 2021 Oct 12];10(4):1–18. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33255894/ 40. Russel RK, Satsangi J. IBD: a family affair. Best Pract Res Clin Gastroenterol [Internet]. 2004 Jun [cited 2021 Nov 5];18(3):525–39. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15157825/ 41. DeLisi LE. A Case for Returning to Multiplex Families for Further Understanding the Heritability of Schizophrenia: A Psychiatrist’s Perspective. Mol neuropsychiatry [Internet]. 2016 [cited 2021 Dec 2];2(1):15–9. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27606317/ 42. Cleynen I, Vermeire S. The genetic architecture of inflammatory bowel disease: past, present and future. Curr Opin Gastroenterol [Internet]. 2015 [cited 2021 Nov 24];31(6):456–63. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26444824/ 43. Cavanaugh JA, Bryce ME, Stanford PM, Pavli P, Vermeire S, Peeters M, et al. International collaboration provides convincing linkage replication in complex disease through analysis of a large pooled data set: Crohn disease and chromosome 16. Am J Hum Genet [Internet]. 2001 [cited 2021 Dec 3];68(5):1165–71. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11309682/ 44. Hugot JP, Chamaillard M, Zouali H, Lesage S, Cézard JP, Belaiche J, et al. Association of NOD2 leucine-rich repeat variants with susceptibility to Crohn’s disease. Nature [Internet]. 2001 May 31 [cited 2022 Jan 12];411(6837):599–603. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11385576/ 45. Cardon LR, Bell JI. Association study designs for complex diseases. Nat Rev Genet 2001 22 [Internet]. 2001 Feb [cited 2022 Apr 6];2(2):91–9. Available from: https://www.nature.com/articles/35052543 46. Stittrich AB, Ashworth J, Shi M, Robinson M, Mauldin D, Brunkow ME, et al. Genomic architecture of inflammatory bowel disease in five families with multiple affected individuals. Hum genome Var [Internet]. 2016 Dec [cited 2021 Nov 5];3(1). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27081563/ 47. Park YM, Ha E, Gu KN, Shin GY, Lee CK, Kim K, et al. Host Genetic and Gut Microbial Signatures in Familial Inflammatory Bowel Disease. Clin Transl Gastroenterol [Internet]. 2020 [cited 2021 Dec 4];11(7). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32764209/ 48. Frade-Proud’hon-Clerc S, Smol T, Frenois F, Sand O, Vaillant E, Dhennin V, et al. A Novel Rare Missense Variation of the NOD2 Gene: Evidencesof Implication in Crohn’s Disease. Int J Mol Sci [Internet]. 2019 Feb 2 [cited 2021 Nov 5];20(4). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30769939/ 49. Okou DT, Mondal K, Faubion WA, Kobrynski LJ, Denson LA, Mulle JG, et al. Exome sequencing identifies a novel FOXP3 mutation in a 2-generation family with inflammatory bowel disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr [Internet]. 2014 [cited 2021 Dec 4];58(5):561–8. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24792626/ 50. Duerr RH, Taylor KD, Brant SR, Rioux JD, Silverberg MS, Daly MJ, et al. A genome-wide association study identifies IL23R as an inflammatory bowel disease gene. Science [Internet]. 2006 Dec 1 [cited 2021 Sep 30];314(5804):1461–3. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17068223/ 51. Hampe J, Franke A, Rosenstiel P, Till A, Teuber M, Huse K, et al. A genome-wide association scan of nonsynonymous SNPs identifies a susceptibility variant for Crohn disease in ATG16L1. Nat Genet [Internet]. 2007 Feb [cited 2022 Jan 21];39(2):207–11. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17200669/ 52. Libioulle C, Louis E, Hansoul S, Sandor C, Farnir F, Franchimont D, et al. Novel Crohn disease locus identified by genome-wide association maps to a gene desert on 5p13.1 and modulates expression of PTGER4. PLoS Genet [Internet]. 2007 Apr [cited 2022 Jan 21];3(4):0538–43. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17447842/ 53. Rioux JD, Xavier RJ, Taylor KD, Silverberg MS, Goyette P, Huett A, et al. Genome-wide association study identifies new susceptibility loci for Crohn disease and implicates autophagy in disease pathogenesis. Nat Genet [Internet]. 2007 [cited 2022 Jan 21];39(5):596–604. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17435756/ 54. Michailidou K. Meta-Analysis of Common and Rare Variants. Methods Mol Biol [Internet]. 2018 [cited 2022 Jan 11];1793:73–88. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29876892/ 55. Anderson CA, Boucher G, Lees CW, Franke A, D’Amato M, Taylor KD, et al. Meta-analysis identifies 29 additional ulcerative colitis risk loci, increasing the number of confirmed associations to 47. Nat Genet [Internet]. 2011 [cited 2021 Sep 30];43(3):246–52. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21297633/ 56. Franke A, McGovern DPB, Barrett JC, Wang K, Radford-Smith GL, Ahmad T, et al. Genome-wide metaanalysis increases to 71 the number of confirmed Crohn’s disease susceptibility loci. Nat Genet [Internet]. 2010 [cited 2021 Oct 11];42(12):1118–25. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21102463/ 57. Barrett JC, Hansoul S, Nicolae DL, Cho JH, Duerr RH, Rioux JD, et al. Genome-wide association defines more than 30 distinct susceptibility loci for Crohn’s disease. Nat Genet [Internet]. 2008 [cited 2021 Oct 18];40(8):955–62. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18587394/ 58. Hong M, Ye BD, Yang SK, Jung S, Lee HS, Kim BM, et al. Immunochip meta-analysis of inflammatory bowel disease identifies three novel loci and four novel associations in previously reported loci. J Crohn’s Colitis. 2018 May 25;12(6):730–41. 59. Brant SR, Okou DT, Simpson CL, Cutler DJ, Haritunians T, Bradfield JP, et al. Genome-Wide Association Study Identifies African-Specific Susceptibility Loci in African Americans With Inflammatory Bowel Disease. Gastroenterology [Internet]. 2017 Jan 1 [cited 2021 Sep 30];152(1):206-217.e2. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27693347/ 60. Cleynen I, Halfvarsson J. How to approach understanding complex trait genetics - inflammatory bowel disease as a model complex trait. United Eur Gastroenterol J [Internet]. 2019 Dec 1 [cited 2021 Nov 23];7(10):1426–30. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31839967/ 61. Huang H, Fang M, Jostins L, Mirkov M umićević, Boucher G, Anderson CA, et al. Fine-mapping inflammatory bowel disease loci to single-variant resolution. Nature [Internet]. 2017 Jul 13 [cited 2021 Sep 30];547(7662):173–8. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28658209/ 62. Rivas MA, Beaudoin M, Gardet A, Stevens C, Sharma Y, Zhang CK, et al. Deep resequencing of GWAS loci identifies independent rare variants associated with inflammatory bowel disease. Nat Genet [Internet]. 2011 Nov [cited 2021 Sep 30];43(11):1066–73. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21983784/ 63. Prescott NJ, Lehne B, Stone K, Lee JC, Taylor K, Knight J, et al. Pooled sequencing of 531 genes in inflammatory bowel disease identifies an associated rare variant in BTNL2 and implicates other immune related genes. PLoS Genet [Internet]. 2015 [cited 2021 Dec 7];11(2):1–19. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25671699/ 64. Ellinghaus D, Zhang H, Zeissig S, Lipinski S, Till A, Jiang T, et al. Association between variants of PRDM1 and NDP52 and Crohn’s disease, based on exome sequencing and functional studies. Gastroenterology [Internet]. 2013 [cited 2021 Dec 4];145(2):339–47. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23624108/ 65. Onoufriadis A, Stone K, Katsiamides A, Amar A, Omar Y, de Lange KM, et al. Exome Sequencing and Genotyping Identify a Rare Variant in NLRP7 Gene Associated With Ulcerative Colitis. J Crohns Colitis [Internet]. 2018 Feb 28 [cited 2021 Dec 4];12(3):321–6. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29211899/ 66. Sazonovs A, Stevens CR, Venkataraman GR, Yuan K, Avila B, Abreu MT, et al. Sequencing of over 100,000 individuals identifies multiple genes and rare variants associated with Crohns disease susceptibility. medRxiv [Internet]. 2021 Jul 5 [cited 2022 Feb 9];2021.06.15.21258641. Available from: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.15.21258641v2 67. Luo Y, de Lange KM, Jostins L, Moutsianas L, Randall J, Kennedy NA, et al. Exploring the genetic architecture of inflammatory bowel disease by whole-genome sequencing identifies association at ADCY7. Nat Genet [Internet]. 2017 Jan 31 [cited 2021 Sep 30];49(2):186–92. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28067910/ 68. Somineni HK, Nagpal S, Venkateswaran S, Cutler DJ, Okou DT, Haritunians T, et al. Whole-genome sequencing of African Americans implicates differential genetic architecture in inflammatory bowel disease. Am J Hum Genet [Internet]. 2021 Mar 4 [cited 2021 Oct 12];108(3):431–45. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33600772/ 69. JK P, T B, JZ L, L S, JY T, DA H. Detection and interpretation of shared genetic influences on 42 human traits. Nat Genet [Internet]. 2016 Jul 1 [cited 2021 Sep 30];48(7):709–17. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27182965/ 70. D E, L J, SL S, A C, J B, B H, et al. Analysis of five chronic inflammatory diseases identifies 27 new associations and highlights disease-specific patterns at shared loci. Nat Genet [Internet]. 2016 May 1 [cited 2021 Sep 30];48(5):510–8. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26974007/ 71. Y Y, H M, S S-Y, Z Z, Y W, X L, et al. Investigating the shared genetic architecture between multiple sclerosis and inflammatory bowel diseases. Nat Commun [Internet]. 2021 Sep 24 [cited 2021 Oct 1];12(1):5641. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34561436/ 72. CY L, TM Y, RW O, QQ W, HF S. Genome-wide genetic links between amyotrophic lateral sclerosis and autoimmune diseases. BMC Med [Internet]. 2021 Dec 1 [cited 2021 Oct 12];19(1). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33541344/ 73. Hui KY, Fernandez-Hernandez H, Hu J, Schaffner A, Pankratz N, Hsu NY, et al. Functional variants in the LRRK2 gene confer shared effects on risk for Crohn’s disease and Parkinson’s disease. Sci Transl Med [Internet]. 2018 Jan 10 [cited 2021 Dec 4];10(423). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29321258/ 74. Babb De Villiers C, Kroese M, Moorthie S. Understanding polygenic models, their development and the potential application of polygenic scores in healthcare. J Med Genet [Internet]. 2020 Nov 1 [cited 2022 Jan 5];57(11):725–32. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32376789/ 75. Choi SW, Mak TSH, O’Reilly PF. Tutorial: a guide to performing polygenic risk score analyses. Nat Protoc [Internet]. 2020 Sep 1 [cited 2022 Apr 7];15(9):2759–72. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32709988/ 76. Chatterjee N, Wheeler B, Sampson J, Hartge P, Chanock SJ, Park JH. Projecting the performance of risk prediction based on polygenic analyses of genome-wide association studies. Nat Genet [Internet]. 2013 Apr [cited 2021 Dec 11];45(4):400–5. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23455638/ 77. Martin AR, Gignoux CR, Walters RK, Wojcik GL, Neale BM, Gravel S, et al. Human Demographic History Impacts Genetic Risk Prediction across Diverse Populations. Am J Hum Genet [Internet]. 2017 Apr 6 [cited 2022 Jan 5];100(4):635–49. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28366442/ 78. Weersma RK, Stokkers PCF, Van Bodegraven AA, Van Hogezand RA, Verspaget HW, De Jong DJ, et al. Molecular prediction of disease risk and severity in a large Dutch Crohn’s disease cohort. 2008 [cited 2022 Apr 25]; Available from: http://gut.bmj.com/ 79. Cleynen I, Boucher G, Jostins L, Schumm LP, Zeissig S, Ahmad T, et al. Inherited determinants of Crohn’s disease and ulcerative colitis phenotypes: a genetic association study. Lancet (London, England) [Internet]. 2016 Jan 9 [cited 2021 Dec 4];387(10014):156–67. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26490195/ 80. Chen G-B, Lee SH, Montgomery GW, Wray NR, Visscher PM, Gearry RB, et al. Performance of risk prediction for inflammatory bowel disease based on genotyping platform and genomic risk score method. BMC Med Genet [Internet]. 2017 Aug 29 [cited 2021 Nov 5];18(1). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28851283/ 81. Voskuil MD, Spekhorst LM, van der Sloot KWJ, Jansen BH, Dijkstra G, van der Woude CJ, et al. Genetic Risk Scores Identify Genetic Aetiology of Inflammatory Bowel Disease Phenotypes. J Crohns Colitis [Internet]. 2021 Jun 1 [cited 2021 Nov 5];15(6):930–7. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33152062/ 82. Khera A V, Chaffin M, Aragam KG, Haas ME, Roselli C, Choi SH, et al. Genome-wide polygenic scores for common diseases identify individuals with risk equivalent to monogenic mutations. Nat Genet [Internet]. 2018 Sep 1 [cited 2021 Nov 5];50(9):1219–24. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30104762/ 83. Hübenthal M, Löscher B-S, Erdmann J, Franke A, Gola D, König IR, et al. Current Developments of Clinical Sequencing and the Clinical Utility of Polygenic Risk Scores in Inflammatory Diseases. Front Immunol [Internet]. 2021 Jan 29 [cited 2021 Nov 5];11. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33633722/ 84. Lu T, Zhou S, Wu H, Forgetta V, Greenwood CMT, Richards JB. Individuals with common diseases but with a low polygenic risk score could be prioritized for rare variant screening. Genet Med [Internet]. 2021 Mar 1 [cited 2021 Nov 29];23(3):508–15. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33110269/ 85. Lee SH, Kwon J eun, Cho M La. Immunological pathogenesis of inflammatory bowel disease. Intest Res [Internet]. 2018 [cited 2022 Jan 13];16(1):26–42. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29422795/ 86. Guan Q. A Comprehensive Review and Update on the Pathogenesis of Inflammatory Bowel Disease. J Immunol Res [Internet]. 2019 [cited 2022 Jan 12];2019. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31886308/ 87. Burton PR, Clayton DG, Cardon LR, Craddock N, Deloukas P, Duncanson A, et al. Genome-wide association study of 14,000 cases of seven common diseases and 3,000 shared controls. Nature [Internet]. 2007 Jun 7 [cited 2022 Jan 21];447(7145):661–78. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17554300/ 88. Parkes M, Barrett JC, Prescott NJ, Tremelling M, Anderson CA, Fisher SA, et al. Sequence variants in the autophagy gene IRGM and multiple other replicating loci contribute to Crohn’s disease susceptibility. Nat Genet [Internet]. 2007 Jul [cited 2021 Oct 7];39(7):830–2. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17554261/ 89. Barrett JC, Lee JC, Lees CW, Prescott NJ, Anderson CA, Phillips A, et al. Genome-wide association study of ulcerative colitis identifies three new susceptibility loci, including the HNF4A region. Nat Genet [Internet]. 2009 Dec [cited 2022 Jan 21];41(12):1330–4. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19915572/ 90. Piovani D, Danese S, Peyrin-Biroulet L, Nikolopoulos GK, Lytras T, Bonovas S. Environmental Risk Factors for Inflammatory Bowel Diseases: An Umbrella Review of Meta-analyses. Gastroenterology [Internet]. 2019 Sep 1 [cited 2022 May 7];157(3):647-659.e4. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31014995/ 91. Rizzello F, Spisni E, Giovanardi E, Imbesi V, Salice M, Alvisi P, et al. Implications of the Westernized Diet in the Onset and Progression of IBD. 2019; Available from: www.mdpi.com/journal/nutrients 92. Wark G, Samocha-Bonet D, Ghaly S, Danta M. The Role of Diet in the Pathogenesis and Management of Inflammatory Bowel Disease: A Review. Nutr 2021, Vol 13, Page 135 [Internet]. 2020 Dec 31 [cited 2022 May 7];13(1):135. Available from: https://www.mdpi.com/2072-6643/13/1/135/htm 93. Mahid SS, Minor KS, Soto RE, Hornung CA, Galandiuk S. Smoking and inflammatory bowel disease: a meta-analysis. Mayo Clin Proc [Internet]. 2006 [cited 2022 May 7];81(11):1462–71. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17120402/ 94. Cortes A, Brown MA. Promise and pitfalls of the Immunochip. Arthritis Res Ther [Internet]. 2011 Feb 1 [cited 2022 Feb 25];13(1). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21345260/ 95. Das S, Forer L, Schönherr S, Sidore C, Locke AE, Kwong A, et al. Next-generation genotype imputation service and methods. Nat Genet [Internet]. 2016 Oct 1 [cited 2022 May 15];48(10):1284–7. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27571263/ 96. Purcell S, Neale B, Todd-Brown K, Thomas L, Ferreira MAR, Bender D, et al. PLINK: a tool set for wholegenome association and population-based linkage analyses. Am J Hum Genet [Internet]. 2007 [cited 2022 May 18];81(3):559–75. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17701901/ 97. Euesden J, Lewis CM, O’Reilly PF. PRSice: Polygenic Risk Score software. Bioinformatics [Internet]. 2015 May 1 [cited 2022 May 18];31(9):1466–8. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25550326/ 98. PRSice - PRSice-2 [Internet]. [cited 2022 Apr 30]. Available from: https://www.prsice.info/step_by_step/#prs-calculation 99. Zhou W, Nielsen JB, Fritsche LG, Dey R, Gabrielsen ME, Wolford BN, et al. Efficiently controlling for casecontrol imbalance and sample relatedness in large-scale genetic association studies. Nat Genet [Internet]. 2018 Sep 1 [cited 2022 Apr 27];50(9):1335. Available from: /pmc/articles/PMC6119127/ 100. Wang K, Li M, Hakonarson H. ANNOVAR: functional annotation of genetic variants from high-throughput sequencing data. Nucleic Acids Res [Internet]. 2010 Jul 3 [cited 2022 Feb 28];38(16). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20601685/ 101. Stittrich AB, Ashworth J, Shi M, Robinson M, Mauldin D, Brunkow ME, et al. Genomic architecture of inflammatory bowel disease in five families with multiple affected individuals. Hum genome Var [Internet]. 2016 Dec [cited 2021 Dec 2];3(1). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27081563/ 102. Borren NZ, Conway G, Garber JJ, Khalili H, Budree S, Mallick H, et al. Differences in Clinical Course, Genetics, and the Microbiome Between Familial and Sporadic Inflammatory Bowel Diseases. J Crohns Colitis [Internet]. 2018 Apr 27 [cited 2022 Apr 3];12(5):525–31. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29145572/ 103. ER S, M F, N B-Y, BE A, F S, N P, et al. Rare coding variant analysis in a large cohort of Ashkenazi Jewish families with inflammatory bowel disease. Hum Genet [Internet]. 2018 Sep 1 [cited 2021 Nov 5];137(9):723–34. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30167848/ 104. Zhernakova A, Festen EM, Franke L, Trynka G, van Diemen CC, Monsuur AJ, et al. Genetic analysis of innate immunity in Crohn’s disease and ulcerative colitis identifies two susceptibility loci harboring CARD9 and IL18RAP. Am J Hum Genet [Internet]. 2008 May 9 [cited 2022 May 14];82(5):1202–10. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18439550/ 105. Joosse ME, Charbit-Henrion F, Boisgard R, Raatgeep R (H ). C, Lindenbergh-Kortleve DJ, Costes LMM, et al. Duplication of the IL2RA locus causes excessive IL-2 signaling and may predispose to very early onset colitis. Mucosal Immunol [Internet]. 2021 Sep 1 [cited 2022 May 14];14(5):1172–82. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34226674/ 106. Zhang H, Cui Z, Cheng D, Du Y, Guo X, Gao R, et al. RNF186 regulates EFNB1 (ephrin B1)-EPHB2-induced autophagy in the colonic epithelial cells for the maintenance of intestinal homeostasis. Autophagy [Internet]. 2021 [cited 2022 May 14];17(10):3030. Available from: /pmc/articles/PMC8525924/ 107. Giorgio C, Allodi M, Palese S, Grandi A, Tognolini M, Castelli R, et al. UniPR1331: Small Eph/Ephrin Antagonist Beneficial in Intestinal Inflammation by Interfering with Type-B Signaling. Pharmaceuticals (Basel) [Internet]. 2021 [cited 2022 May 18];14(6). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34074058/ 108. Menzel K, Hausmann M, Obermeier F, Schreiter K, Dunger N, Bataille F, et al. Cathepsins B, L and D in inflammatory bowel disease macrophages and potential therapeutic effects of cathepsin inhibition in vivo. Clin Exp Immunol [Internet]. 2006 Oct [cited 2022 May 14];146(1):169. Available from: /pmc/articles/PMC1809720/ 109. Zhou X, Stephens M. Genome-wide efficient mixed-model analysis for association studies. Nat Genet [Internet]. 2012 Jul [cited 2022 Feb 28];44(7):821–4. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22706312/ 110. Mbatchou J, Barnard L, Backman J, Marcketta A, Kosmicki JA, Ziyatdinov A, et al. Computationally efficient whole-genome regression for quantitative and binary traits. Nat Genet 2021 537 [Internet]. 2021 May 20 [cited 2022 May 18];53(7):1097–103. Available from: https://www.nature.com/articles/s41588-021-00870-7 111. Schlafly A, Pfeiffer RM, Nagore E, Puig S, Calista D, Ghiorzo P, et al. Contribution of Common Genetic Variants to Familial Aggregation of Disease and Implications for Sequencing Studies. PLoS Genet [Internet]. 2019 [cited 2022 Feb 11];15(11). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31730655/ 112. Faith JJ, Colombel JF, Gordon JI. Identifying strains that contribute to complex diseases through the study of microbial inheritance. Proc Natl Acad Sci U S A [Internet]. 2015 Jan 20 [cited 2022 Feb 23];112(3):633– 40. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25576328/ 113. Joossens M, Huys G, Cnockaert M, De Preter V, Verbeke K, Rutgeerts P, et al. Dysbiosis of the faecal microbiota in patients with Crohn’s disease and their unaffected relatives. Gut [Internet]. 2011 May [cited 2022 Feb 23];60(5):631–7. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21209126/ 114. Tsaprouni LG, Yang TP, Bell J, Dick KJ, Kanoni S, Nisbet J, et al. Cigarette smoking reduces DNA methylation levels at multiple genomic loci but the effect is partially reversible upon cessation. Epigenetics [Internet]. 2014 [cited 2022 May 18];9(10):1382–96. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25424692/

Download scriptie (3.47 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Isabelle Cleynen