Artificiële intelligentie en de zoektocht naar de theory of everything

Thibeau
Wouters

ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE EN DE ZOEKTOCHT NAAR DE THEORY OF EVERYTHING

 Steeds vaker duikt de term ‘artificiële intelligentie’ op in ons dagelijks leven. Computerprogramma’s maken gebruik van slimme algoritmes en demonsteren zo een verbazingwekkend vermogen om te leren zoals de mens, bovendien met een ongeziene snelheid. Artificiële intelligentie kan wetenschappers bijstaan in hun onderzoek en hun analyses verrijken. Recent onderzoek maakte gebruik van innovatieve methodes uit de artificiële intelligentie om nieuwe oplossingen te vinden van de meest ambitieuze theorie van de natuur, de snaartheorie.

image-20221002202940-1

REKENEN ZOALS EEN COMPUTER, LEREN ZOALS EEN KIND

U komt ongetwijfeld, zonder dat u het zelf beseft, dagelijks meermaals in contact met artificiële intelligentie. Diensten zoals Google Translate maken accurate vertalingen in een oogwenk, bedrijven zoals Spotify en Facebook optimaliseren hun aanbevelingen via slimme algoritmes, en chatbots zijn ondertussen in staat om onze vragen te begrijpen en zelfstandig klanten verder te helpen.

Dergelijke algoritmes ontstaan door een computer te laten leren zoals een kind dat doet. Terwijl kinderen leren door verbindingen in het brein te maken of te versterken, leert een slim computerprogramma door de onderliggende parameters van een algoritme aan te passen. Voor beiden zorgt dit leerproces ervoor dat het denk- of rekenproces uiteindelijk het gewenste eindresultaat creëert. Een cruciaal verschil, echter, tussen de mens en een computer, is de enorme rekencapaciteit van computers, die hen in staat stelt om in een razendsnel tempo complexe berekeningen uit te voeren.ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE HEEFT HET VERMOGEN OM WETENSCHAPPELIJKE KENNIS TE BEVORDEREN EN ONTDEKKINGEN TE VERSNELLEN

Het is precies deze rekenkracht, gecombineerd met een leerproces, waardoor artificiële intelligentie verbazingwekkende resultaten produceert en ons dagelijks leven bevordert. Artificiële intelligentie heeft echter nog een ander, opwindender vooruitzicht voor onze toekomst: het vermogen om wetenschappelijke kennis te bevorderen en ontdekkingen te versnellen. Zo maakt recent onderzoek gebruik van innovatieve, slimme algoritmes om inzicht te krijgen in een fundamentele theorie over de werking van de natuur.

 

THEORY OF EVERYTHING

De fysica van de 20ste eeuw is gekenmerkt door een groot aantal ontdekkingen over de werking van de natuur, verklaard door uiterst succesvolle theorieën. Op de kleinste schaal van de natuur, die van atomen en elementaire deeltjes, worden fenomenen beschreven door de zogenaamde kwantummechanica. Een verfijnder denkkader, de kwantumveldentheorie, verschaft een accurate beschrijving van de deeltjesfysica en herenigt drie van de vier fundamentele natuurkrachten.

Op de grootste schaal van de natuur, die van de sterrenstelsels en de ganse kosmos, hebben we nood aan een geheel ander wiskundig formalisme. Daar dirigeert de vierde natuurkracht, de zwaartekracht, de bewegingen van planeten en sterrenstelsels. Dankzij Albert Einstein en zijn algemene relativiteitstheorie begrijpen we de details van die bewegingen en zijn we zelfs in staat om de oerknal te vatten.

Hoewel veel fenomenen beschreven kunnen worden door hetzij de kwantumveldentheorie, hetzij de relativiteitstheorie, zijn er extreme scenario’s waar deze twee theorieën met elkaar in conflict komen, zoals de oorsprong van het heelal. Daarom hebben theoretische fysici nood aan één allesomvattende theorie die alle natuurkrachten herenigt. Het vinden van deze theorie, vaak de theory of everything genoemd, was de droom van de beroemde theoreet Stephen Hawking, zodat zijn biografische film ernaar vernoemd werd. Aangezien de wiskunde van de algemene relativiteitstheorie incompatibel is met die van de kwantumveldentheorie, is er nood aan een geheel nieuwe denkpiste. Daarbij is momenteel de snaartheorie de sterkste kandidaat.

 

SNAARTHEORIE: EEN WISKUNDIGE SYMFONIE

De snaartheorie start van de hypothese dat deeltjes beschreven kunnen worden door slechts één fundamenteel object: de kwantummechanische snaren. De verschillende vibraties van die snaren creëren de brede waaier aan fundamentele deeltjes die we observeren in de natuur, van elektronen tot en met quarks. In feite is dit idee volledig analoog aan de manier waarop de snaren van een viool een hele reeks aan muzieknoten kunnen laten weerklinken. De natuur is dus niets anders dan de symfonie van deze ‘kwantumsnaren’.

Hoewel het idee van de snaartheorie elegant geformuleerd kan worden, komt er in haar beschrijving een hoop complexe wiskunde aan te pas, zodat oplossingen berekend moeten worden met computers. Meer nog, de complexiteit van het probleem is zodanig groot dat we gebruik moeten maken van slimme algoritmes om oplossingen te vinden op een efficiënte manier.

image-20221002202940-2MACHINE LEARNING: OMGAAN MET HOOG-DIMENSIONALE DATA

De snaartheorie zorgt ervoor dat de vergelijkingen die we willen oplossen zich situeren in een abstracte, wiskundige ruimte dat een groot aantal dimensies heeft. De conventionele rekentechnieken zijn enorm inefficiënt in het berekenen van oplossingen in dergelijke grote ruimtes. Daarentegen is reeds welbekend dat machine learning, een domein binnen artificiële intelligentie, in staat is om op doeltreffende wijze om te gaan met hoog-dimensionale data. Gezichtsherkenning, bijvoorbeeld, komt neer op een zoektocht in een ruimte waarvan het aantal dimensies gelijk is aan het aantal pixels van een foto: zelfs voor ruw beeldmateriaal kan dit oplopen tot duizenden dimensies.

Daardoor ontstond recent het idee om gebruik te maken van algoritmes geïnspireerd door de methodes van machine learning in de snaartheorie. Het werk van deze masterproef toont aan dat de rekenkracht van computers, gecombineerd met het vermogen om betekenis te geven aan een hoog-dimensionale realiteit, een innovatieve methode biedt om nieuwe oplossingen van de snaartheorie te construeren.

 

MENS EN/OF MACHINE?

De immense groei van artificiële intelligentie roept ethische en filosofische vragen op. Zullen machines in staat zijn om creatief te denken zoals de mens? Kunnen mensen vervangen worden door machines? Wie wordt het hoofdpersonage van onze toekomst: de mens of de machine? Dit wetenschappelijk werk geeft een andere blik op deze zorgwekkende kwesties. Terwijl de creativiteit van de mens superieur is in het uitvinden van vernieuwende denkkaders, moeten we erkennen dat slimme computerprogramma’s ons overtreffen in het uitrekenen van hoog-dimensionale, complexe oplossingen. Zo toont de zoektocht naar de theory of everything dat nieuwe ontwikkelingen kunnen ontstaan uit een symbiose tussen de creativiteit van de mens en de capaciteit van de machine. Dit inzicht stimuleert ons om de status quo van de wetenschap verder uit te dagen. Mens en machine kunnen samen wetenschappelijk onderzoek versnellen: een meeslepend vooruitzicht in een tijd waarin de mensheid nood heeft aan wetenschap om haar eigen toekomst te verzekeren.

Bibliografie

[1] S. M. Carroll. Spacetime and geometry. Cambridge University Press, 2019.[2] B. P. Abbott et al. “Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole

Merger”. In: Phys. Rev. Lett. 116 (6 Feb. 2016), p. 061102. doi: 10.1103/PhysRevLett.

116.061102.[3] R. Abbott et al. “Observation of Gravitational Waves from Two Neutron Star-Black

Hole Coalescences”. In: The Astrophysical Journal Letters 915.1 (June 2021), p. L5. doi:

10.3847/2041-8213/ac082e.[4] B. P. Abbott et al. “GW170817: Observation of Gravitational Waves from a Binary

Neutron Star Inspiral”. In: Phys. Rev. Lett. 119 (16 Oct. 2017), p. 161101. doi: 10.1103/

PhysRevLett.119.161101.[5] R. Azulay et al. “First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the

Supermassive Black Hole”. In: Astrophys.J.Lett 875.1 (2019), pp. 1–17. issn: 2041-8205.[6] K. Akiyama et al. “First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow

of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way”. In: The Astrophysical

Journal Letters 930.2 (2022), p. L12.[7] J. A. Wheeler and K. Ford. Geons, black holes and quantum foam: a life in physics. W.

W. Norton & Company, 2010.[8] S. M. Carroll. Lecture notes on general relativity. arXiv: gr-qc/9712019.[9] S. Dodelson. Modern cosmology. Elsevier, 2003.[10] D. Z. Freedman and A. Van Proeyen. Supergravity. Cambridge university press, 2012.[11] F. Mandl and G. Shaw. Quantum field theory. John Wiley & Sons, 2010.[12] J. Fuchs and C. Schweigert. Symmetries, Lie algebras and representations: A graduate

course for physicists. Cambridge University Press, 2003.[13] O. Aharony et al. “Large N field theories, string theory and gravity”. In: Physics Reports

323.3 (2000), pp. 183–386. issn: 0370-1573. doi: https : / / doi . org / 10 . 1016 / S0370 -

1573(99)00083-6.[14] D. Poland, S. Rychkov, and A. Vichi. “The conformal bootstrap: Theory, numerical

techniques, and applications”. In: Rev. Mod. Phys. 91 (1 Jan. 2019), p. 015002. doi:

10.1103/RevModPhys.91.015002.[15] S. Ribault. “Minimal lectures on two-dimensional conformal field theory”. In: SciPost

Phys. Lect. Notes (2018), p. 1. doi: 10.21468/SciPostPhysLectNotes.1. arXiv: 1609.09523

[hep-th].[16] S. H. Strogatz. Nonlinear dynamics and chaos: with applications to physics, biology,

chemistry, and engineering. CRC press, 2018.

123

BIBLIOGRAPHY 124[17] D. Skinner. “Quantum field theory II”. In: Lecture notes, Part III of the Mathematical

Tripos, University of Cambridge (2018).[18] S. P. Martin. “A Supersymmetry Primer”. In: Perspectives on Supersymmetry. World

Scientific, July 1998, pp. 1–98. doi: 10.1142/9789812839657_0001. arXiv: hep-ph/9709356

[hep-ph].[19] M. Maggiore. Gravitational waves: Volume 1: Theory and experiments. OUP Oxford,

2007.[20] A. Shomer. A pedagogical explanation for the non-renormalizability of gravity. 2007. doi:

10.48550/ARXIV.0709.3555. arXiv: 0709.3555 [hep-th].[21] K. Becker, M. Becker, and J. H. Schwarz. String theory and M-theory: A modern introduction.

Cambridge university press, 2006.[22] D. Tong. Lectures on String Theory. 2009. doi: 10.48550/ARXIV.0908.0333.[23] A. Strominger and C. Vafa. “Microscopic origin of the Bekenstein-Hawking entropy”. In:

Physics Letters B 379.1-4 (June 1996), pp. 99–104. doi: 10.1016/0370-2693(96)00345-0.[24] E. D’Hoker and D. Z. Freedman. Supersymmetric Gauge Theories and the AdS/CFT

Correspondence. 2002. doi: 10.48550/ARXIV.HEP-TH/0201253.[25] G. ’t Hooft and M. Veltman. “One loop divergencies in the theory of gravitation, Annales

Poincare”. In: Phys. Theor. A 20 (1974), p. 69.[26] M. H. Goroff, A. Sagnotti, and A. Sagnotti. “Quantum gravity at two loops”. In: Physics

Letters B 160.1 (1985), pp. 81–86. issn: 0370-2693. doi: https://doi.org/10.1016/0370-

2693(85)91470-4.[27] J. Polchinski. Dualities of Fields and Strings. 2014. doi: 10.48550/ARXIV.1412.5704.[28] C. Montonen and D. Olive. “Magnetic monopoles as gauge particles?” In: Physics Letters

B 72.1 (1977), pp. 117–120. issn: 0370-2693. doi: https://doi.org/10.1016/0370-

2693(77)90076-4.[29] E. Witten. “Five-branes and M-theory on an orbifold”. In: Nuclear Physics B 463.2-3(Mar. 1996), pp. 383–397. doi: 10.1016/0550-3213(96)00032-6.

[30] S. R. Coleman and J. Mandula. “All Possible Symmetries of the S Matrix”. In: Phys.

Rev. 159 (1967). Ed. by A. Zichichi, pp. 1251–1256. doi: 10.1103/PhysRev.159.1251.[31] R. Haag, J. T. Lopuszanski, and M. Sohnius. “All Possible Generators of Supersymmetries

of the S Matrix”. In: Nucl. Phys. B 88 (1975), p. 257. doi: 10.1016/0550-3213(75)90279-

5.[32] W. Nahm. “Supersymmetries and their Representations”. In: Nucl. Phys. B 135 (1978),

p. 149. doi: 10.1016/0550-3213(78)90218-3.[33] E. Cremmer, B. Julia, and J. Scherk. “Supergravity Theory in Eleven-Dimensions”. In:

Phys. Lett. B 76 (1978), pp. 409–412. doi: 10.1016/0370-2693(78)90894-8.[34] The M.C. Escher Company B.V. Gallery - Mathematical. 2022. url: https://mcescher.

com/gallery/mathematical (visited on 06/10/2022).[35] B. de Wit, H. Samtleben, and M. Trigiante. “The maximal D = 4 supergravities”. In:

Journal of High Energy Physics 2007.06 (June 2007), pp. 049–049. doi: 10.1088/1126-

6708/2007/06/049.[36] B. de Wit, H. Samtleben, and M. Trigiante. “On Lagrangians and gaugings of maximal

supergravities”. In: Nuclear Physics B 655.1-2 (Apr. 2003), pp. 93–126. doi: 10.1016/

s0550-3213(03)00059-2.

BIBLIOGRAPHY 125[37] M. Trigiante. “Gauged supergravities”. In: Physics Reports 680 (Mar. 2017), pp. 1–175.

doi: 10.1016/j.physrep.2017.03.001.[38] N. Bobev et al. “New AdS4 vacua in dyonic ISO(7) gauged supergravity”. In: Journal of

High Energy Physics 2021.2 (Feb. 2021). doi: 10.1007/jhep02(2021)215.[39] N. Bobev, F. F. Gautason, and J. van Muiden. Holographic 3d N = 1 Conformal Manifolds.

2021. doi: 10.48550/ARXIV.2111.11461.[40] P. Breitenlohner and D. Z. Freedman. “Stability in gauged extended supergravity”. In:

Annals of Physics 144.2 (1982), pp. 249–281. issn: 0003-4916. doi: https://doi.org/10.

1016/0003-4916(82)90116-6.[41] I. M. Comsa, M. Firsching, and T. Fischbacher. “SO(8) supergravity and the magic of

machine learning”. In: Journal of High Energy Physics 2019.8 (Aug. 2019). doi: 10.1007/

jhep08(2019)057.[42] D. Z. Freedman and S. S. Pufu. “The holography of F-maximization”. In: Journal of High

Energy Physics 2014.3 (Mar. 2014). doi: 10.1007/jhep03(2014)135.[43] J. Maldacena. “The large N limit of superconformal field theories and supergravity”. In:

International journal of theoretical physics 38.4 (1999), pp. 1113–1133.[44] G. ’t Hooft. “A Planar Diagram Theory for Strong Interactions”. In: Nucl. Phys. B 72

(1974). Ed. by J. C. Taylor, p. 461. doi: 10.1016/0550-3213(74)90154-0.

[45] R. M. Wald. “The Thermodynamics of Black Holes”. In: Living Reviews in Relativity 4.1

(July 2001). doi: 10.12942/lrr-2001-6.[46] S. W. Hawking. “Particle Creation by Black Holes”. In: Commun. Math. Phys. 43 (1975).

Ed. by G. W. Gibbons and S. W. Hawking. [Erratum: Commun.Math.Phys. 46, 206

(1976)], pp. 199–220. doi: 10.1007/BF02345020.[47] J. D. Bekenstein. “Black Holes and Entropy”. In: Phys. Rev. D 7 (8 Apr. 1973), pp. 2333–

2346. doi: 10.1103/PhysRevD.7.2333.[48] J. D. Bekenstein. “Entropy bounds and black hole remnants”. In: Phys. Rev. D 49 (4

Feb. 1994), pp. 1912–1921. doi: 10.1103/PhysRevD.49.1912.[49] G. ’t Hooft. Dimensional Reduction in Quantum Gravity. 1993. doi: 10.48550/ARXIV.GRQC/

9310026.[50] L. Susskind. “The world as a hologram”. In: Journal of Mathematical Physics 36.11 (Nov.

1995), pp. 6377–6396. doi: 10.1063/1.531249.[51] J. Polchinski. Introduction to Gauge/Gravity Duality. 2010. doi: 10.48550/ARXIV.1010.

6134.[52] J. H. Schwarz. “Superconformal Chern-Simons Theories”. In: Journal of High Energy

Physics 2004.11 (Nov. 2004), pp. 078–078. doi: 10.1088/1126-6708/2004/11/078.[53] S. Gubser, I. Klebanov, and A. Polyakov. “Gauge theory correlators from non-critical

string theory”. In: Physics Letters B 428.1-2 (May 1998), pp. 105–114. doi: 10.1016/

s0370-2693(98)00377-3.[54] E. Witten. “Anti-de Sitter space and holography”. In: Advances in Theoretical and Mathematical

Physics 2 (1998), pp. 253–291. arXiv: hep-th/9802150 [hep-th].[55] M. Fukuma, S. Matsuura, and T. Sakai. “Holographic Renormalization Group”. In: Progress

of Theoretical Physics 109.4 (Apr. 2003), pp. 489–562. doi: 10.1143/ptp.109.489.

BIBLIOGRAPHY 126[56] D. Z. Freedman et al. “Renormalization group flows from holography supersymmetry and

a c-theorem”. In: Advances in Theoretical and Mathematical Physics 3 (1999), pp. 363–

417. arXiv: hep-th/9904017 [hep-th].[57] M. R. Pahlavani and R. Morad. Application of AdS/CFT in Nuclear Physics. 2014. doi:

10.48550/ARXIV.1403.2501.[58] Y. Kim, I. J. Shin, and T. Tsukioka. “Holographic QCD: Past, present, and future”. In:

Progress in Particle and Nuclear Physics 68 (Jan. 2013), pp. 55–112. doi: 10.1016/j.

ppnp.2012.09.002.[59] J. Erlich et al. “QCD and a Holographic Model of Hadrons”. In: Physical Review Letters

95.26 (Dec. 2005). doi: 10.1103/physrevlett.95.261602.[60] O. DeWolfe. TASI Lectures on Applications of Gauge/Gravity Duality. 2018. doi: 10.

48550/ARXIV.1802.08267.[61] S. A. Hartnoll. “Lectures on holographic methods for condensed matter physics”. In:

Classical and Quantum Gravity 26.22 (Oct. 2009), p. 224002. doi: 10.1088/0264-9381/

26/22/224002.[62] S. Sachdev. “Condensed Matter and AdS/CFT”. In: From Gravity to Thermal Gauge

Theories: The AdS/CFT Correspondence. Springer Berlin Heidelberg, 2011, pp. 273–

311. doi: 10.1007/978-3-642-04864-7_9.

[63] S. A. Hartnoll, C. P. Herzog, and G. T. Horowitz. “Building a Holographic Superconductor”.

In: Physical Review Letters 101.3 (July 2008). doi: 10.1103/physrevlett.101.

031601.[64] N. Bobev et al. “Minimal holographic superconductors from maximal supergravity”. In:

Journal of High Energy Physics 2012.3 (Mar. 2012). doi: 10.1007/jhep03(2012)064.[65] R. Cai et al. “Introduction to holographic superconductor models”. In: Science China

Physics, Mechanics & Astronomy 58.6 (May 2015), pp. 1–46. doi: 10.1007/s11433-015-

5676-5.[66] E. Akhmedov. “A remark on the AdS/CFT correspondence and the renormalization

group flow”. In: Physics Letters B 442.1-4 (Dec. 1998), pp. 152–158. doi: 10.1016/s0370-

2693(98)01270-2.[67] L. Girardello et al. “Novel local CFT and exact results on perturbations of N = 4 super

Yang Mills from AdS dynamics”. In: Journal of High Energy Physics 1998.12 (Dec. 1998),

pp. 022–022. doi: 10.1088/1126-6708/1998/12/022.[68] M. Headrick. Mathematica packages by Matthew Headrick. 2015. url: https://people.

brandeis.edu/~headrick/Mathematica/ (visited on 06/11/2022).[69] P. Karndumri. “On Holographic RG Flows”. PhD thesis. SISSA, Trieste, 2011.[70] A. B. Zamolodchikov. “Irreversibility of the Flux of the Renormalization Group in a 2D

Field Theory”. In: JETP Lett. 43 (1986), pp. 730–732.[71] J. L. Cardy. “Is There a c Theorem in Four-Dimensions?” In: Phys. Lett. B 215 (1988),

pp. 749–752. doi: 10.1016/0370-2693(88)90054-8.[72] Z. Komargodski and A. Schwimmer. “On renormalization group flows in four dimensions”.

In: Journal of High Energy Physics 2011.12 (Dec. 2011). doi: 10.1007/jhep12(2011)099.[73] T. Fischbacher. The Encyclopedic Reference of Critical Points for SO(8)-Gauged N = 8

Supergravity Part 1: Cosmological Constants in the Range −Λ/g2 ∈ [6; 14.7). 2011. doi:

10.48550/ARXIV.1109.1424.

BIBLIOGRAPHY 127[74] G. Gibbons, C. Hull, and N. Warner. “The stability of gauged supergravity”. In: Nuclear

Physics B 218.1 (1983), pp. 173–190. issn: 0550-3213. doi: https://doi.org/10.1016/

0550-3213(83)90480-7.[75] M. Duff, B. Nilsson, and C. Pope. “Kaluza-Klein supergravity”. In: Physics Reports 130.1

(1986), pp. 1–142. issn: 0370-1573. doi: https://doi.org/10.1016/0370-1573(86)90163-

8.[76] E. Malek, H. Nicolai, and H. Samtleben. “Tachyonic Kaluza-Klein modes and the AdS

swampland conjecture”. In: Journal of High Energy Physics 2020.8 (Dec. 2020). doi:

10.1007/jhep08(2020)159.[77] H. Ooguri and C. Vafa. Non-supersymmetric AdS and the Swampland. 2016. doi: 10.

48550/ARXIV.1610.01533.[78] N. Bobev, T. Fischbacher, and K. Pilch. “Properties of the new N = 1 AdS4 vacuum

of maximal supergravity”. In: JHEP 01 (2020), p. 099. doi: 10.1007/JHEP01(2020)099.

arXiv: 1909.10969 [hep-th].[79] S. S. Gubser. “Curvature Singularities: the Good, the Bad, and the Naked”. In: (2000).

doi: 10.48550/ARXIV.HEP-TH/0002160.[80] T. Wouters. Holographic RG flows in gauged supergravity. 2022. url: https://github.

com/ThibeauWouters/Holographic-RG-flows-in-gauged-supergravity.[81] T. Fischbacher. “The many vacua of gauged extended supergravities”. In: General Relativity

and Gravitation 41.2 (Dec. 2008), pp. 315–411. doi: 10.1007/s10714-008-0736-z.[82] B. de Wit and H. Nicolai. “N = 8 supergravity with local SO(8)×SU(8) invariance”. In:

Physics Letters B 108.4 (1982), pp. 285–290. issn: 0370-2693. doi: https://doi.org/10.

1016/0370-2693(82)91194-7.[83] B. De Wit and H. Nicolai. “N = 8 supergravity”. In: Nuclear Physics B 208.2 (1982),

pp. 323–364. issn: 0550-3213. doi: https://doi.org/10.1016/0550-3213(82)90120-1.[84] B. De Wit and H. Nicolai. “The consistency of the S7 truncation in d = 11 supergravity”.

In: Nuclear Physics B 281.1 (1987), pp. 211–240. issn: 0550-3213. doi: https://doi.org/

10.1016/0550-3213(87)90253-7.[85] H. Nicolai and K. Pilch. “Consistent truncation of d = 11 supergravity on AdS4 × S7”.

In: Journal of High Energy Physics 2012.3 (Mar. 2012). doi: 10.1007/jhep03(2012)099.[86] B. de Wit, H. Nicolai, and N. Warner. “The embedding of gauged N = 8 supergravity

into d = 11 supergravity”. In: Nuclear Physics B 255 (1985), pp. 29–62. issn: 0550-3213.

doi: https://doi.org/10.1016/0550-3213(85)90128-2.[87] O. Aharony et al. “N = 6 superconformal Chern-Simons-matter theories, M2-branes and

their gravity duals”. In: JHEP 10 (2008), p. 091. doi: 10.1088/1126-6708/2008/10/091.

arXiv: 0806.1218 [hep-th].[88] N. Bobev et al. “Holographic, N = 1 supersymmetric RG flows on M2 branes”. In:

Journal of High Energy Physics 2009.09 (Sept. 2009), pp. 043–043. doi: 10.1088/1126-

6708/2009/09/043.[89] A. Gallerati, H. Samtleben, and M. Trigiante. “The N > 2 supersymmetric AdS vacua

in maximal supergravity”. In: Journal of High Energy Physics 2014.12 (Dec. 2014). doi:

10.1007/jhep12(2014)174.[90] N. Warner. “Some new extrema of the scalar potential of gauged N = 8 supergravity”.

In: Physics Letters B 128.3 (1983), pp. 169–173. issn: 0370-2693. doi: https://doi.org/

10.1016/0370-2693(83)90383-0.

BIBLIOGRAPHY 128[91] T. Fischbacher. “Fourteen new stationary points in the scalar potential of SO(8)-gauged

N = 8,D = 4 supergravity”. In: Journal of High Energy Physics 2010.9 (Sept. 2010).

doi: 10.1007/jhep09(2010)068.[92] T. Fischbacher. “Numerical tools to validate stationary points of -gauged supergravity”.

In: Computer Physics Communications 183.3 (Mar. 2012), pp. 780–784. doi: 10.1016/j.

cpc.2011.11.022.[93] T. Fischbacher, K. Pilch, and N. P. Warner. New Supersymmetric and Stable, Non-

Supersymmetric Phases in Supergravity and Holographic Field Theory. 2010. arXiv: 1010.

4910 [hep-th].[94] W. Commons. Mexican hat potential polar — Wikimedia Commons, the free media repository.

2020. url: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mexican_hat_potential_

polar.svg (visited on 06/03/2022).[95] C. M. Hull. “New gauging of N = 8 supergravity”. In: Phys. Rev. D 30 (4 Dec. 1984),

pp. 760–764. doi: 10.1103/PhysRevD.30.760.[96] A. Guarino and O. Varela. “Dyonic ISO(7) supergravity and the duality hierarchy”. In:

Journal of High Energy Physics 2016.2 (Feb. 2016). doi: 10.1007/jhep02(2016)079.[97] G. Dall’Agata, G. Inverso, and M. Trigiante. “Evidence for a Family of SO(8) Gauged

Supergravity Theories”. In: Phys. Rev. Lett. 109 (20 Nov. 2012), p. 201301. doi: 10.1103/

PhysRevLett.109.201301.[98] G. Dall’Agata, G. Inverso, and A. Marrani. “Symplectic deformations of gauged maximal

supergravity”. In: Journal of High Energy Physics 2014.7 (July 2014). doi: 10.1007/

jhep07(2014)133.[99] J. Tarrio and O. Varela. “Electric/magnetic duality and RG flows in AdS4/CFT3”. In:

Journal of High Energy Physics 2014.1 (Jan. 2014). doi: 10.1007/jhep01(2014)071.[100] A. Guarino. “On new maximal supergravity and its BPS domain-walls”. In: Journal of

High Energy Physics 2014.2 (Feb. 2014). doi: 10.1007/jhep02(2014)026.[101] B. de Wit and H. Nicolai. “Deformations of gauged SO(8) supergravity and supergravity

in eleven dimensions”. In: Journal of High Energy Physics 2013.5 (May 2013). doi: 10.

1007/jhep05(2013)077.[102] K. Lee, C. Strickland-Constable, and D.Waldram. New gaugings and non-geometry. 2015.

doi: 10.48550/ARXIV.1506.03457.[103] A. Guarino, D. L. Jafferis, and O. Varela. “String theory origin of dyonic N = 8 supergravity

and its Chern-Simons duals”. In: Physical Review Letters 115.9 (Dec. 2015). doi:

10.1103/physrevlett.115.091601.[104] A. Guarino and O. Varela. “Consistent N = 8 truncation of massive IIA on S6”. In:

JHEP 12 (2015), p. 020. doi: 10.1007/JHEP12(2015)020. arXiv: 1509.02526 [hep-th].[105] A. Guarino, J. Tarrio, and O. Varela. “Flowing to N = 3 Chern-Simons-matter theory”.

In: JHEP 03 (2020), p. 100. doi: 10.1007/JHEP03(2020)100. arXiv: 1910.06866 [hep-th].[106] K. Behrndt and M. Cvetic. “General N = 1 supersymmetric flux vacua of (massive) type

IIA string theory”. In: Phys. Rev. Lett. 95 (2005), p. 021601. doi: 10.1103/PhysRevLett.

95.021601. arXiv: hep-th/0403049.[107] A. Borghese, A. Guarino, and D. Roest. “All G2 invariant critical points of maximal

supergravity”. In: JHEP 12 (2012), p. 108. doi: 10.1007/JHEP12(2012)108. arXiv: 1209.

3003 [hep-th].

BIBLIOGRAPHY 129[108] D. Cassani and A.-K. Kashani-Poor. “Exploiting N = 2 in consistent coset reductions of

type IIA”. In: Nucl. Phys. B 817 (2009), pp. 25–57. doi: 10.1016/j.nuclphysb.2009.03.

011. arXiv: 0901.4251 [hep-th].[109] A. Guarino, D. L. Jafferis, and O. Varela. “String Theory Origin of Dyonic N = 8

Supergravity and Its Chern-Simons Duals”. In: Phys. Rev. Lett. 115.9 (2015), p. 091601.

doi: 10.1103/PhysRevLett.115.091601. arXiv: 1504.08009 [hep-th].[110] A. Guarino, J. Tarrio, and O. Varela. “Romans-mass-driven flows on the D2-brane”. In:

Journal of High Energy Physics 2016.8 (Aug. 2016). doi: 10.1007/jhep08(2016)168.[111] N. Bobev, F. F. Gautason, and J. van Muiden. “The holographic conformal manifold of

3d N = 2 S-fold SCFTs”. In: JHEP 07.221 (2021), p. 221. doi: 10.1007/JHEP07(2021)221.

arXiv: 2104.00977 [hep-th].[112] A. Guarino and C. Sterckx. “S-folds and holographic RG flows on the D3-brane”. In:

JHEP 06 (2021), p. 051. doi: 10.1007/JHEP06(2021)051. arXiv: 2103.12652 [hep-th].[113] A. Guarino, C. Sterckx, and M. Trigiante. “N = 2 supersymmetric S-folds”. In: Journal

of High Energy Physics 2020.4 (Apr. 2020). doi: 10.1007/jhep04(2020)050.[114] B. Assel and A. Tomasiello. “Holographic duals of 3d S-fold CFTs”. In: Journal of High

Energy Physics 2018.6 (June 2018). doi: 10.1007/jhep06(2018)019.[115] A. Guarino and C. Sterckx. “S-folds and (non-)supersymmetric Janus solutions”. In:

Journal of High Energy Physics 2019.12 (Dec. 2019). doi: 10.1007/jhep12(2019)113.[116] E. D’Hoker, J. Estes, and M. Gutperle. “Interface Yang-Mills, supersymmetry, and Janus”.

In: Nuclear Physics B 753.1-2 (Oct. 2006), pp. 16–41. doi: 10.1016/j.nuclphysb.2006.

07.001.[117] N. Bobev et al. “Janus and J-fold solutions from Sasaki-Einstein manifolds”. In: Physical

Review D 100.8 (Oct. 2019). doi: 10.1103/physrevd.100.081901.[118] G. Inverso, H. Samtleben, and M. Trigiante. “Type II supergravity origin of dyonic gaugings”.

In: Physical Review D 95.6 (Mar. 2017). doi: 10.1103/physrevd.95.066020.[119] A. Guarino, C. Sterckx, and M. Trigiante. “N = 1 supersymmetric S-folds”. In: Journal

of High Energy Physics 2020.4 (Apr. 2020). doi: 10.1007/jhep04(2020)050.[120] A. Giambrone et al. “Global properties of the conformal manifold for S-fold backgrounds”.

In: Journal of High Energy Physics 2021.6 (June 2021). doi: 10.1007/jhep06(2021)111.[121] N. Evans and M. Petrini. “AdS RG-flow and the super-Yang-Mills cascade”. In: Nuclear

Physics B 592.1-2 (Jan. 2001), pp. 129–142. doi: 10.1016/s0550-3213(00)00593-9.[122] A. Khavaev and N. P.Warner. “A class of supersymmetric RG flows from five-dimensional

supergravity”. In: Physics Letters B 495.1-2 (Dec. 2000), pp. 215–222. doi: 10.1016/

s0370-2693(00)01228-4.[123] K. Pilch and N. P. Warner. “N = 2 supersymmetric RG flows and the IIB dilaton”. In:

Nuclear Physics B 594.1-2 (Jan. 2001), pp. 209–228. doi: 10.1016/s0550-3213(00)00656-

8.[124] N. Bobev, D. Cassani, and H. Triendl. “Holographic RG flows for four-dimensional

N = 2 SCFTs”. In: Journal of High Energy Physics 2018.6 (June 2018). doi: 10.1007/

jhep06(2018)086.[125] I. Arav et al. “Marginal deformations and RG flows for type IIB S-folds”. In: Journal of

High Energy Physics 2021.7 (July 2021). doi: 10.1007/jhep07(2021)151.

Download scriptie (2.29 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Nikolay Bobev