Het Chinese adoptielandschap onder de loop in België - Een artikel voor en door geadopteerden

Louise
De Potter

De laatste jaren is het adoptielandschap luidkeels besproken, bekritiseerd en geanalyseerd. Hierbij kwamen zeer veel negatieve ervaringen aan bod. Maar kunnen we zomaar een zwart-wit ervaring plakken op adoptie? Het doel van dit artikel is om meer inzicht te verwerven in de adoptie-ervaringen van Chinees geadopteerden in België.

Waarom?

Adoptie is een procedure met vele facetten die alles omvatten van identiteitsvorming tot 'raciale' hiërarchieën en representatie. De praktijk van adoptie wordt vaak verschillend geïnterpreteerd door de complexiteit en de persoonlijke ervaringen van geadopteerden.

Kritische adoptiestudies

Tot nu toe hebben studies over transnationale adoptie de neiging voorrang te geven aan de standpunten van adoptieouders of aan een theoretische benadering, waardoor de perspectieven van geadopteerden ontbraken.

Met de opkomst van de kritische adoptiestudies is er de laatste jaren meer en meer onderzoek vanuit het perspectief van geadopteerden toegankelijk geworden. Toch is het zeer beperkt en té breed. Dit onderzoek tracht deze leegte op te vullen door de stemmen en ervaringen van Chinese geadopteerde vrouwen in België evenveel gewicht te geven.

Nood aan nazorg

Hoewel de ervaringen over het algemeen positief werden bevonden dankzij externe factoren zoals vrienden en familie, onderstrepen hun ervaringen ook het gebrek aan langdurige nazorginitiatieven voor geadopteerden in België als gevolg van de schaarse initiatieven die bovendien vaak op lokaal niveau plaatsvinden.

De rol van nazorg vind ik eigenlijk echt heel belangrijk. Dat zou even belangrijk moeten zijn als de strenge selectieprocedure voor adoptieouders.`

Eindstand

De bevindingen geven een algemeen inzicht in de ervaringen van vrouwelijke Chinese geadopteerden in België, en onthullen hoe maatschappelijke en politieke krachten transnationale adoptie in tijd en ruimte hebben vormgegeven. Bovendien wordt een verklaring gegeven voor het feit dat zoveel geadopteerde meisjes uit China zijn, wat het directe gevolg was van het één-kind-beleid en de algemene zoon-preferentie. Wanneer de gegevens door de lens van identiteit worden geanalyseerd, blijkt dat Chinees geadopteerden vergevingsgezinder zijn ten aanzien van identiteitsgerelateerde kwesties aangezien het één-kind-beleid een belangrijke factor is geweest bij het afstaan van kinderen. Bovendien hebben de ondervraagde geadopteerden zich nooit volledig wit gevoeld aangezien zij door anderen niet als wit worden beschouwd. Dit suggereert dat geadopteerden kwetsbaarder zijn voor racisme en discriminatie vanwege de ondervertegenwoordiging van de Aziatische identiteit in de Belgische media.

Bibliografie

BIBLIOGRAPHY

Adoptie. (sd). Opgehaald van Kind&Gezin: https://www.kindengezin.be/nl/thema/adoptie

Afstammingscentrum. (sd). 'Wat doen we'. Opgehaald van Afstammingscentrum: https://afstammingscentrum.be/opdrachten/

Apter, N. D. (2014). All in the Family: New Approaches to Child Relief in Post-Mao China. Modern China, 3-39.

Avaaz. (2021, November 20). Open brief voor Nazorg Adoptie. Opgehaald van Avaaz: https://secure.avaaz.org/community_petitions/en/commissie_voor_welzijn_…

Baccara, M. (2010). Child-Adoption Matching: Preferences for Gender and Race. Cambrdige: National Bureau of Economic Research.

Basow, S., Lilley, E., Bookwala, J., & McGillicuddy. (2008). Identity development and psychological well-being in Korean-born adoptees in the U.S. American Journal of Orthopsychiatry, 473-480.

BBC. (2021, August 20). China NPC: Three-child policy formally passed into law. Opgehaald van BBC: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-58277473

Beel, V. (2019, October 14). Nazorg voor geadopteerden. Opgehaald van De Standaard: https://www.standaard.be/cnt/dmf20191013_04661135

Bélanger, E., & Verkuyten, M. (2010). Hyphenated identities and acculturation: second-generation Chinese of Canada and The Netherlands. Identity: An International Journal of Theory and Research, 10(3), pp. 141-163.

Belgische Federale Overheidsdiensten. (2008). Adoptie in vogelvlucht. Opgehaald van Belgium: https://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/Adoptie%20in%…

Bex, J. (2021). (H)erkenning van de eigen wonden: Een kwalitatief onderzoek naar imperiale wonden en de mogelijke processen van genezing, heling en herstel bij transnationale adoptie vanuit China. Gent.

Blewett, K., & Woods, B. (Regisseurs). (1995). The Dying Rooms [Film].

Boon, T. d. (2020, February 12). Pindachinees, kaaskop en spaghettivreter, het zijn allemaal etnofaulismen. Opgehaald van Trouw: https://www.trouw.nl/cultuur-media/pindachinees-kaaskop-en-spaghettivre…

Bowie, F. (2004). Cross-cultural approaches to adoption. London: Routledge.

Brodzinsky, D. (1992). Geadopteerd. Een leven lang op zoek naar jezelf. Amsterdam: Ambo.

Calle, S. (2011). LOYALITEITS - EN OPVOEDINGSRELATIES TUSSEN VOLWASSEN GEADOPTEERDEN EN HUN KINDEREN. Universiteit Gent.

Candaele, C. (2020). Mother metropole: Adoptions of Rwandan minors in postcolonial Belgium. Low Countries Historical Review, 135 (3-4), 209-233.

Cantwell, N. (2017). The sale of children and illegal adoption. Den Haag: Terre des Hommes.

Castañeda, C. (2011). Adopting Technologies: Producing Race in Trans-National Adoption. The Scholar and Feminist Online, 1-9.

Cawayu, A., & De Graeve, K. (2020). From primal to colonial wound: Bolivian adoptees reclaiming the narrative of healing. Identities: Global Studies in Culture and Power, 1-18.

Chen, Y., Ebenstein, A., Edlund, L., & Li, H. (2015). Girl adoption in China—A less- known side of son preference. Population Studies: A Journal of Demography, 1-18.

Chin Evans, P., & McConnell, A. (2003). Do racial minorities respond in the same way to mainstream beauty standards? Social comparison processes in Asian, Black, and White women. Self and Identity, 2(2), pp. 153-167.

Cole, J. (1992). Perceptions of ethnic identity among Korean-born adoptees and their Caucasian-American parents. Columbia University.

Cox, S., & Lieberthal, J. (2005). Intercountry adoption: Young adult issues and transition to adulthood. Pediatric Clinics of North America, 1495-1506.

Crenson, M. (2009). Building the Invisible Orphanage: A Prehistory of the American Welfare System. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Daelman, H. (2011). Kleur bij kleur. Antwerpen: Houtekiet.

Dalen, M. (1999). The Status of Knowledge of Foreign Adoptions: A Summary of the Results of Key Foreign- Adoption Research Projects in Scandinavia. University of Oslo.

Das Gupta, M., Jiang, Z., Li, B., Xie, Z., Chung, W., & Hwa-Ok, B. (2010). Why is Son preference so persistent in East and South Asia? a cross-country study of China, India and the Republic of Korea. The Journal of Development Studies, 40(2). 153-187.

Davis, A. (1981). Women, race and class. London: Penguin Random House.

De Graeve, K. (2010). The limits of intimate citizenship: Reproduction of difference in Flemish-Ethiopian ‘adoption cultures’. Bioethics, 24(7). 365-372.

De Graeve, K. (2014). Transnationale adoptie en diversiteit. Over wortels en rugzakken. Alert, 64-69.

De Graeve, K. (2016). Adoptiefeesten Cultuur, liefdadigheid en gemeenschapsvorming bij Vlaams-Ethiopische adoptiegezinnen. Volkskunde, 247-264.

De Morgen. (2021, November 20). Adoptie stopt niet na je kindertijd, daarom vragen wij nazorg. Opgehaald van De Morgen: https://www.demorgen.be/meningen/adoptie-stopt-niet-na-je-kindertijd-da…

Dejonckheere, P. (2009). Adoptie duurt een leven lang. Triobla.

Donaldson, E. (2009). Beyond culture camp. Promoting healthy identity formation in adoption. New York: Evan B. Donaldson Adoption Institute.

Dorow, S. (2006). "Racialized Choices: Chinese Adoption and the 'White Noise' of Blackness.". Critical Sociology, 32: 357-379.

Dorow, S. (2006). Racialized Choices: Chinese Adoption and the ‘White Noise’ of Blackness. Critical Sociology, 354-379.

Dorow, S. (2006). Transnational Adoption: A Cultural Economy of Race, Gender and Kinship. NY Univ. Press.

Dowling, M., & Brown, G. (2009). Globalization and international adoption from Chinacfs_607 352..361 . Child & Family Social Work, 14, pp 352–361.

Duppen, J. V. (2004). VOORSTEL VAN DECREET: houdende regeling van de interlandelijke adoptie. (pp. 5182-5192). Vlaams Parlement.

Ekéus, C., Hjern, A., Lindblad, F., & Vinnerljung, B. (2009). Teenage childbirth among female international adoptees: a national cohort study. Acta Paediatrica, 1049-1056.

Europol. (2005). 2005 EU organized crime report. Opgehaald van Europol: http://members. multimania.co.uk/ocnewsletter/reports/europol-OC2005-public.pdf

Federale Overheidsdienst Justitie. (2019, March 31). Buitenlandse adoptie. Opgehaald van Justitie Belgium: https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/kinderen_en_jongeren/…

Fiom. (2015, May 06). Expertpanel ‘gedwongen adopties’ in België pleit voor DNA-databank. Opgehaald van Fiom: https://fiom.nl/over-fiom/nieuws/expertpanel-‘gedwongen-adopties’-belgië-pleit-dna-databank

Fürsich, E. (2010). Media and the representation of Other. International Social Science Journal, 61(199). 113-130.

Glaser, B., & Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. Chicago: Aldine Publishing Company.

Goldbergh, A. E. (2009). Heterosexual, Lesbian and Gay Preadoptive Parents' Preferences about Child Gender. Sex Roles, 55-71.

Goodman, P. S. (2006, March 12). Stealing Babies for Adoption With U.S. Couples Eager to Adopt, Some Infants Are Abducted and Sold in China. Opgehaald van Washington Post: https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2006/03/12/stealing-bab…

Goody, J. (1969). Adoption in cross-cultural perspective. Comp. Stud. Sociol. Hist., 55-78.

Graff, E. (2008). The Lie We Love. Foreign Policy.

Greenhalgh, S. (2010). Cultivating Global Citizens: Population in the Rise of China. Harvard University Press, 49.

Guérin, K.-H. (2013). Recognising Adoption: Family relationships tested by birth control. China Perspectives, 53-60.

Han, M., & Du, V. (Regisseurs). (2018). China’s Forgotten Daughters [Film].

Haritaworn, J., Kuntsman, A., & Posocco, S. (2014). Queer necropolitics. London & New York: Routledge.

Heyndrickx, P., Barbier, I., Driesen, H., Van Ongevalle, M., & Vansevenant, K. (2005). MEERVOUDIG GEKWETSTEN. CONTEXTUELE HULPVERLENING AAN MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE MENSEN. LannooCampus.

Heynssens, S. (2016). Practices of Displacement: Forced Migration of Mixed-Race Children from Colonial Ruanda-Urundi to Belgium. Journal of Migration History, 1-31.

High, A. J. (2013). China's Orphan Welfare System: Laws, Policies and Filled Gaps. East Asia Law Review, 127-176.

Holroyd, E. E. (2003). Chinese Cultural Influences on Parental Caregiving Obligations toward Children with Disabilities. Qualitative Health Research, 4-19.

Holt International. (2021, November 4). Top 10 Myths About Adopting From China. Opgehaald van Holt International: https://www.holtinternational.org/top-10-myths-about-adopting-from-chin…

Howell, S. (2006). The Kinning of Foreigners: Transnational Adoption in a Global Perspective.

Howell, S. (2007). Imagined kin, place and community: some paradoxes in the transnational movement of children in adoption. Holding Worlds Together: Ethnography of Truth and Belonging, 17-36.

Howell, S. (2009). Adoption of the Unrelated Child: Some Challenges to the Anthropological Study of Kinship. Annual Review of Anthropology, 149-166.

Hübinette, T. (2006). Between European Colonial Trafficking, American Empire- Building and Nordic Social Engineering: Rethinking International Adoption From a Postcolonial and Feminist Perspective. Rethinking Nordic Colonialism.

Hübinette, T. (2007). Nationalism, Subalternity, and the Adopted Koreans. Journal of Women's History, 19(1). 117-122.

Hübinette, T., & Tigervall, C. (2010). Adoption with complications. Conversations with adoptees and adoptive parents on everyday racism and ethnic identity. International Social Work, 489-509.

Huh, N., & Reid, W. (2000). ntercountry, Transracial Adoption and Ethnic Identity: A Korean Example. International Social Work, 75-87.

Huijgen, C. (2021, September 18). Wat als ik in mijn geboorteland China was geadopteerd? Opgehaald van MO* Mondiaal Nieuws: https://www.mo.be/essay/wat-als-ik-mijn-geboorteland-china-was-geadopte…

Human Rights Watch Asia. (1996). DEATH BY DEFAULT: A Policy of Fatal Neglect in China=s State Orphanages. Human Rights Watch.

Infino. (2021, March 03). Adoptie in België: een overzicht van de procedures. Opgehaald van Infino: https://www.infino.be/nl/blog/opvoeden/adoptie#

Jacobson, H. (2008). Culture Keeping: White Mothers, International Adoption, and the Negotiation of Family Difference.Nashville: Vanderbilt University Press.

Johnson, F. (2015, October 21). The term “people of color” includes Asian Americans. Opgehaald van The Ithacan: https://theithacan.org/columns/the-term-people-of-color-includes-asian-…

Johnson, K. (2004). Wanting a daughter, needing a son. Abandonment, adoption, and orphanage care in China. St. Paul: Yeong & Yeong Book Company.

Johnson, K. (2004). Wanting a Daughter, Needing a Son: Abandonment, Adoption and Orphanage are in China. St. Paul, MN: Yeong & Yeong.

Johnson, K. (2016). China’s Hidden Children; Abandonment, Adoption and the Human Costs of the One-Child Policy. Chicago: University of Chicago Press.

Johnson, K., Banghan, H., & Liyao, W. (1998). Infant abandonment and adoption in China. Population and Development Review, 24(3). 469-510.

Juffer, F. (2002). Is adoptie een goede optie voor het kind en voor het gezin? Opgehaald van Geadopteerd: www.geadopteerd.be

Juffer, F., & van Ijzendoorn, M. (2005). Behavior Problems and Mental Health Referrals of International Adoptees: A Meta-Analytic Approach. Journal of the American Medical Association, 2501-2515.

Juffer, F., & Van Ijzendoorn, M. (2005). Behavior problems and mental health referrals of international adoptees. A meta-analysis. Journal of the American Medical Association, 2501-2515.

Kahan, M. (2006). “Put up” on platforms: A history of twentieth-century adoption policy in the United States. Journal of Sociology and Social Welfare, 51-72.

Keyser. (2009). The Role of the State and NGO's in caring for At-Risk Children.

Kim, J. (2020, November 8). Research on adoptees and suicide. Opgehaald van Harlow’s Monkey: https://harlows- monkey.com/2020/11/08/research-on-adoptees-and-suicide/

Kind & Gezin. (2021). Cijfers over adoptie. Opgehaald van Kindengezin: https://www.kindengezin.be/nl/thema/kinderwens/adoptie/cijfers-over-ado…

Kind & Gezin. (sd). Adoptie . Opgehaald van Kind en Gezin: https://www.kindengezin.be/nl/faq/adoptie#faq-question-wat-betekent-een…

Kind en Gezin. (2021, September 10). Hervorming adoptiewetgeving. Opgehaald van Kind en Gezin: https://www.kindengezin.be/nl/thema/adoptie/ik-wil-adopteren/hervorming…

Kuang, W. (2021, April 10). Women subjected to 'racist and demeaning' Asian fetishes on dating apps speak out. Opgehaald van ABC News: https://www.abc.net.au/news/2021-04-10/asian-fetish-dating-apps-racist-…

Kubo, K. (2010). Desirable difference: The Shadow of Racial Stereotypes in Creating Transracial Families through Transnational Adoption. Sociology Compass, 263-282.

Kubo, K. (2010). Desirable Difference: The Shadow of Racial Stereotypes in Creating Transracial Families through Transnational Adoption. Sociology Compass, 263-282.

Leloup, C. (sd). China. Opgehaald van Ray Of Hope: https://www.rayofhope.be/china

Lifton, B. J. (1994). Journey of the adopted self: A quest for wholeness. New York: Basic Books.

Lin, G. (2007). The Red Thread: An Adoption Fairy Tale. . Morton Grove, IL: Albert Whitman and Company.

Lind, J. (2012). Roots, origins and backgrounds: An analysis of their meanings in the creation of adoptive families in Sweden. Childhood, 115-128.

Lindblad, F., Weitoft, G., & Hjern, A. (2010). ADHD in international adoptees. A national cohort study. European Child & Adolescent Psychiatry, 37-44.

Louie, A. (2015). How Chinese are you? A background on transnational and transracial adoption. New York: New York University Press.

Ma, X., Li, G., Zhou, J., Gao, X., Nie, Q., Xue, S., . . . Jin, A. (2020). Family-to-family child migration network of informal adoption in China. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES COMMUNICATIONS, 7:48, 1-11.

Magistad, M. K., & Leqiong, T. (2013, April 15). The unfathomable cost of China's One Child policy. (M. K. Magistad, Interviewer)

Marre, D. (2007). Want her to Learn her Language and Maintain her Culture: Transnational Adoptive Families’ Views of ‘Cultural Origins. Race, ethnicity and nation: perspectives from kinship and genetics, 73-93.

Meier, P., & Zhang, X. (2008). Sold into adoption: The Hunan baby trafficking scandal exposes vulnerabilities in Chinese adoptions to the United States. Cumberland Law Review, 39(1). 87-130.

Menakem, R. (2017). My grandmother's hands: Racialized trauma and the pathway to mending our hearts and bodies. Las Vegas: Central Recovery Press.

Mortelmans, D. (2013). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden. Leuven: Acco.

Mortelmans, D., & Van Looy, D. (2009). Nvivo (versie 8): een inleiding. Universiteit Antwerpen.

Nye, J. S. (1990). Soft Power. Foreign Policy, 153-171 .

Opgroeien. (2021, September 2). Rapport expertenpanel interlandelijke adoptie in Vlaanderen. Opgehaald van Opgroeien.be: https://www.opgroeien.be/nieuws-en-pers/nieuws/rapport-expertenpanel-in…

Orgad, S. (2012). Media representation and the global imagination. Cambridge: Polity Press.

Ortiz, A. T., & Briggs, L. (2003). The culture of Poverty, Crack Babie, and Welfare Cheats: the Making of the 'Healthy White Baby Crisis'". Social Text, 39-57.

Pact. (sd). International and Transnational Adoption. Opgehaald van Pact adopt: https://www.pactadopt.org/resources/international-and-transracial-adopt…

Parentia. (sd). Mijn adoptiekind wil inzage in het adoptiedossier. Kan dat? Opgehaald van Parentia: https://www.parentia.be/nl-BXL/gezinsadministratie/mijn-adoptiekind-wil…

Park Nelson, K. (2016). Mapping multiple histories of Korean American transnational adoption. New York & London: New York University Press.

Pinker, S. (2007). The stuff of Thought. Language as a Window into Human Nature. Penguin Books.

Polkinghorne, D. (1995). Narrative configuration in qualitative analysis. International Journal of Qualitative Studies in Education, 5-23.

Ponte, I. C., Wang, L. K., & Fan, S. P.-S. (2010). Returning to China: The Experience of Adopted Chinese Children and Their Parents. Adoption Quarterly, 100-124.

Ponte, I., Wang, L., & Fan, S.-S. (2010). Returning to China: The experience of adopted Chinese children and their parents. Adoption Quarterly, 13(2), pp. 100-124.

Pyl, A. (2010). De evolutie van de adoptie in België in de 19e en 20ste eeuw. Scriptie. Gent: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Gent.

Quiroz, P. A. (2012). Cultural Tourism in Transnational Adoption: “Staged Authenticity” and Its Implications for Adopted Children. Journal of Family Issues, 528-551.

Quiroz, P. A. (2012). Cultural Tourism in Transnational Adoption: “Staged Authenticity” and Its Implications for Adopted Children . Journal of Family Issues, 527-555.

Ramirez, R. (2021, March 19). The history of fetishizing Asian women. Opgehaald van Vox: https://www.vox.com/22338807/asian-fetish-racism-atlanta-shooting

Reitman, J. (Regisseur). (2007). Juno [Film].

Roets, G., Goodley, D., & Van Hove, G. (2007). Narratives in a nutshell: Sharing Hopes, Fears and Dreams with Self-Advocates. Intellectual and Developmental Disabilities, 323- 334.

Savley, J. (2018, January 23). 7 things you need to know about China’s new donation policy. Opgehaald van Small World Adoption: https://smallworldadoption.com/7-things-need-know-chinas-new-donation-p…

Scherz, C. (2014). Having People, Having Heart: Charity, Sustainable Development, and Problems of Dependence in Central Uganda. Chicago: University of Chicago.

Selman, P. (2015). Intercountry adoption of children from Asia in the twenty-first century. Children's Geographies, 313-324.

Selman, P. (2020). International Adoption from China and India 1992–2018. Singapore: Palgrave Macmillan.

Shang, X., & Cheng, J. (2006). Analysis of the situation of China's Orphans. Youth Studies, 8-12.

Sidhu, R. (2018). A post-colonial autoethnography of transnational adoption. British Journal of Social Work , 48, 2167-2194.

Sidhu, R. (2018). A post-colonial autoethnography of transnational adoption. British Journal of Social Work, 48. 2176-2194.

Smith, M. K., & Robinson, M. (2006). Cultural Tourism in a Changing World: Politics, Participation and (Re)presentation.Channel View Publications.

Song, M. (2004). Introduction: Who’s at the bottom? Examining claims about racial hierarchy. Ethnic and Racial Studies.

Soon Huh, N., & Reid, W. (2000). Intercountry, transracial adoption and ethnic identity: A Korean example. International Social Work, 43(1). 75-87.

Spring, J. (2006). Deculturalization and the struggle for equality: A brief history of the education of dominated cultures in the United States. New York: Routledge.

Stephens, S. (sd). Children and the Politics of Culture. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Steunpunt Adoptie. (sd). Hoelang duurt het om een kind te adopteren? Opgehaald van Steunpunt Adoptie: https://www.steunpuntadoptie.be/nl/faq/detail/hoelang-duurt-het-om-een-…

Steunpunt Adoptie. (sd). Wat is het verschil tussen gewone en volle adoptie, pleegvoogdij en kefala? Opgehaald van Steunpunt adoptie: https://www.steunpuntadoptie.be/nl/faq/detail/wat-is-het-verschil-tusse…

Straus, A. L. (1987). Qualitative Analysis for Social Scientists. Cambridge: Cambridge University Press.

Stuy, B. (2014). Open secret: Cash and coercion in China's international adoption program. Cumberland Law Review, 44(3). 355-416.

Sun, W. (2004). Indoctrination, Fetishization, and Compassion: Media Constructions of the Migrant Woman. In On the Move: Women and Rural-to-Urban Migration in Contemporary China. New York Chichester: Columbia University Press.

Thesaurus. (2011). Thesaurus Zorg en Welzijn. Opgehaald van Thesaurus: http://www.thesauruszorgen welzijn.nl /adoptie.htm

Tieman, W., Van der Ende, J., & Verhulst, F. (2005). Psychiatric disorders in Young adult intercountry adoptees. An epidemiological study. American Journal for Psychiatry, 592-598.

Tieman, W., Van der Ende, J., & Verhulst, F. (2006). Social functioning of Young adult intercountry adoptees compared to nonadoptees. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 68-74.

Tieman, W., Van Der Ende, J., & Verhulst, F. (2008). Young adult international adoptees’ search for birth parents. Journal of Family Psychology, 678-687.

Tigervall, C., & Hübinette, T. (2010). Adoption with Complications: Conversations with Adoptees and Adoptive Parents on Everyday Racism and Ethnic Identity. International Social Work, 489-509.

Tong, S. (2010, May 5). The dark side of Chinese adoptions. Opgehaald van Market Place: https://www.marketplace.org/2010/05/05/dark-side-chinese-adoptions/

Trenka, J., Oparah, J., & Shin, S. (2006). Outsiders within: Writing on transracial adoption. Cambridge: South End Press.

Trenka, J., Oparah, J., & Shin, S. (2006). Outsiders within: Writing on transracial adoption. Cambridge: South End Press.

Van Geel, R. (2021, April 05). ‘De tijd is gekomen om te stoppen met interlandelijke adoptie’. Opgehaald van Knack: https://www.knack.be/nieuws/de-tijd-is-gekomen-om-te-stoppen-met-interl…

Vanderklippe, N. (2014, March 21). The tragic tale of China’s orphanages: 98% of abandoned children have disabilities.Opgehaald van The Globe and Mail: https://www.theglobeandmail.com/news/world/the-tragic-tale-of-chinas-or…

Verhegge, K. (2021, September 10). Hervorming adoptiewetgeving. Opgehaald van Kind en Gezin: https://www.kindengezin.be/nl/thema/adoptie/ik-wil-adopteren/hervorming…

Vlaamse overheid. (2021, September 02). Rapport expertenpanel interlandelijke adoptie in Vlaanderen. Opgehaald van Opgroeien: https://www.opgroeien.be/nieuws-en-pers/nieuws/rapport-expertenpanel-in…

Vlaamse Overheid. (2022, March 03). Adopting a child. Opgehaald van Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/en/adopting-a-child

Voorstel van resolutie: Over de segregatie waarvan de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika het slachtoffer zijn geweest, 2952/005 (Belgische Kamer Van Volksvertegenwoordigers March 19, 2018).

Wang, L. K. (2016). Outsourced children. California: Stanford University Press.

Wang, L. K. (2016). Outsourced Children: orphanage care and adoption in globalizing China. California: Stanford University Press.

Wardekker, W. (1999). Criteria voor de kwaliteit van onderzoek: Opvoeding en onderwijs leren zien. Een inleiding in interpretatief onderzoek. Amsterdam: Boom.

Wekker, G. (2007). ‘Je hebt een Kleur maar je bent Nederlands.’ Identiteitsformaties van Geadopteerden van Kleur. Utrecht.

Wekker, G., & Lutz, H. (2001). Een hoogtevlak met koude winden. De geschiedenis van het gender- en etniciteitsdenken in Nederland. Amsterdam: KIT.

Wekker, G., Asberg, C., Van der Tuin, I., & Frederiks, N. (2007). Je hebt een kleur, maar je bent Nederlands. Utrecht.

Wekker, G., Botman, M., & Jouwe, N. (2001). Caleidoscopische visies: De zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwenbeweging in Nederland. Amsterdam: KIT.

Willems, L., & Starre, P. (2006). Zelfbeeld en identiteit gekleurd door adoptie. Utrecht: Stichting adoptievoorzieningen.

Withaeckx, S. (2021, September 15). ‘Het is onze morele plicht om het belang van de geadopteerde voorop te stellen’.Opgehaald van MO: https://www.mo.be/opinie/kan-het-nu-ook-eens-over-de-geadopteerden-gaan

Wong, L. (1998). Marginalization and Social Welfare in China. London: Routledge.

Wu, X. L. (2013). The Social Security for Five-Guarantees in China: Folicy Evolutions. Protection of Rights and Future Countermeasures. China Social Sciences Press.

Wyver, R. (2017). Almost the Same, but not Quite: Mimicry, mockery and menace in Swedish transnational/-racial adoption narratives. (MIM Working Paper Series 17(7)).

Yngvesson, B. (2003). Going "Home": Adoption, loss of bearings, and the mythology of roots. Social Text, 21(1), pp. 7-27.

Yngvesson, B. (2010). Belonging in an adopted world. The University of Chicago Press.

Yngvesson, B. (2010). Belonging in an adopted world: Race, identity, and transnational adoption. University of Chicago Press.

Ypenburg, I. (2009). De multiculturele persoonlijkheid als gevolg van adoptie en migratie. Gorcum.

Zelizer, V. (sd). Pricing the Priceless Child: The Changing Social Value of Children. NJ: Princeton: Princeton University.

Zhang, Y., & Xu, F. (2020). Ignorance, orientalism and sinophobia in knowledge production on covid-19. The Geography of the COVID-19 Pandemic, 111(3). 211-223.