Hoe de smartphone risico voor zelfverwonding bij jongvolwassen kan helpen detecteren

Elise
Van Laere

Ondanks de vele kritische blikken naar het smartphonegebruik van jongeren, kan de smartphone ook een cruciaal klinisch hulpmiddel zijn. Dankzij dit medium kregen we een beter inzicht in wanneer iemand acuut risico loopt om zichzelf opzettelijk te verwonden in het dagelijkse leven. Dit was deel van het DAILY-project aan de KU Leuven, waarbij we gebruik maakten van de smartphone, die steeds binnen handbereik is, als klinisch hulpmiddel in het voorkomen van zelfverwondend gedrag.

Uit internationale cijfers blijkt dat ongeveer één op vijf jongeren en jongvolwassenen zichzelf opzettelijk verwondt voor hun 25ste levensjaar. Onder zelfverwondend gedrag (ZVG) verstaan we het opzettelijk toebrengen van schade aan het eigen lichaam zonder de intentie om zichzelf van het leven te benemen. Vaak voorkomende voorbeelden hiervan zijn zichzelf krabben, snijden of branden. Bij ons, in Vlaanderen, geeft ongeveer één op tien studenten aan zichzelf opzettelijk verwond te hebben in het afgelopen jaar. Deze cijfers zijn alarmerend hoog. Ondanks dat ZVG frequent voorkomt, is het thema nog vaak taboe. Zo bestaat er bijvoorbeeld nog het misverstand dat de meeste jongeren zichzelf verwonden om aandacht te krijgen. Hoewel we nu weten dat meeste jongeren zichzelf verwonden om even hun aandacht te kunnen afwenden van verdriet en emotionele pijn, weten we nog steeds niet wanneer jongeren een risico lopen om zichzelf te verwonden. Het in kaart brengen van de risico-momenten in het dagelijkse leven is dus hoogstnodig voor een adequate ondersteuning van deze jongeren.

Ingrijpen op het juiste moment

Om bij te dragen aan gepaste klinische hulp voor jongeren die zichzelf verwonden, onderzochten we in deze masterproef welke gevoelens en gedachten ZVG triggeren in het dagelijkse leven. Als we namelijk weten wat maakt dat iemand zich komende minuten of uren zou verwonden, kunnen we proberen ingrijpen op het juiste moment om zo te verwijden dat iemand ZVG stelt. Ander onderzoek toont namelijk aan dat het doorgaans tussen één en dertig minuten duurt voor dat iemand handelt naar de drang tot zelfverwonding. Dit geeft ons dus een korte, maar zeer concrete mogelijkheid om te voorkomen dat iemand schade toebrengt aan zichzelf.

We moeten dus meteen ingrijpen wanneer het knipperlicht van groen naar oranje springt, maar voor het op rood springt en het te laat is. - Promotor Glenn Kiekens, 2021

Tijdens een klinische sessie is het moeilijk een nauwkeurig beeld te krijgen van de gevoelens en gedachten die ZVG triggeren, aangezien de cliënt moet reflecteren over de afgelopen week. Over deze reflectie is geweten dat ze sterk gekleurd is door hoe men zich op dat moment voelt. Dit is net waar de smartphone het verschil kan maken, want die heeft de cliënt vaak bij.

De smartphone als blik op de stroom van gedachten, gevoelens en gedragingen

Waar onderzoekers vroeger gelimiteerd waren door gedachten of gevoelens enkel te bevragen in één lange vragenlijst, laat de ontwikkeling van de smartphone nu toe om meerdere, kleine vragenlijsten te sturen per dag. Deze vragenlijsten peilen naar welke gedachten, gevoelens of gedragingen momenteel aanwezig zijn (bv. “Op dit moment, hoe sterk is de drang aanwezig om jezelf te verwonden zonder de wens je leven te beëindigen?”).

Met deze innovatieve manier van bevraging wilde we een initieel, maar grondig beeld schetsen van welke gevoelens (bv. negatieve gevoelens zoals zich alleen of angstig voelen) of gedachten (bv. piekergedachten of kritische gedachten over zichzelf) de drang tot zelfverwonding triggeren. Drie participanten, die zich reeds enkele jaren verwonden, kregen een maand lang, zes keer per dag, een korte vragenlijst naar hun smartphone toegestuurd.

Hoe de smartphone het verschil maakt

De resultaten van de drie casestudies maakten duidelijk dat zowel de drang tot zelfverwonding als negatieve gevoelens en gedachten sterk schommelen over verschillende uren en dagen heen. Zoals weergegeven op de figuur, zijn de meeste gevoelens of gedachten niet steeds in dezelfde mate aanwezig en verschillen deze schommelingen tussen de drie participanten. Dit toont dat de smartphone ons een diepgaand inzicht geeft in de individuele tendensen van de gevoelens en de drang tot zelfverwonding over de tijd heen.

image-20221002203940-1 Een tweede belangrijke bevinding was dat elke persoon verschilde in welke gevoelens en gedachten gepaard gingen met een sterkere drang tot zelfverwonding. Voor de ene persoon zorgden negatieve gevoelens in combinatie met piekergedachten voor een sterkere drang tot ZVG, waar de andere persoon deze drang ervaarde wanneer enkel negatieve gevoelens aanwezig waren. Deze resultaten suggereren dat het verschil in acuut risico tussen personen eerder een regel dan een uitzondering is. Dit beklemtoont de noodzaak voor zorgvuldige, klinische begeleiding op maat van het unieke individu.

Conclusie

Ondanks dat deze masterscriptie enkel een initieel beeld geeft, tonen onze resultaten het belang en de toepasbaarheid van de smartphone in het detecteren wanneer iemand acuut risico loopt om zichzelf te verwonden en dat net dit voor ieder individu uniek is. Hiermee hopen we in de toekomst een brug te kunnen slaan tussen het onderzoek en de klinische praktijk, want enkel als we weten wanneer jongeren een risico lopen voor ZVG kunnen we klinische hulp bieden op maat van het individu. Zo zouden we in de toekomst kunnen ingrijpen via de smartphone (bv. door alternatieven voor ZVG voor te stellen die niet schadelijk zijn) om zo de juiste ondersteuning te bieden op het moment wanneer dit het meest nodig is. De smartphone zal de psycholoog nooit vervangen. Wel kan het een behulpzaam instrument zijn om risico voor zelfverwonding te signaleren als jongeren niet bij de psycholoog zijn, om zo zelfverwonding te kunnen voorkomen in hun dagelijkse leven.

Bibliografie

Ammerman, B. A., Jacobucci, R., Kleiman, E. M., Uyeji, L. L., & McCloskey, M. S. (2018). The relationship between nonsuicidal self-injury age of onset and severity of self-harm. Suicide & Life-Threatening Behavior, 48(1), 31–37. https://doi.org/10.1111/sltb.12330
Ammerman, B. A., Olino, T. M., Coccaro, E. F., & McCloskey, M. S. (2017). Predicting nonsuicidal self-injury in borderline personality disorder using ecological momentary assessment. Journal of Personality Disorders, 31(6), 844–855. https://doi.org/10.1521/pedi_2017_31_278
Andrewes, H. E., Hulbert, C., Cotton, S. M., Betts, J., & Chanen, A. M. (2016). Ecological momentary assessment of non-suicidal self-injury in youth with borderline personality disorder. Personality Disorders, 8(4), 357–365. https://doi.org/10.1037/per0000205
Anestis, M. D., Khazem, L. R., & Law, K. C. (2015). How many times and how many ways: The impact of number of non-suicidal self-injury methods on the relationship between non-suicidal self-injury frequency and suicidal behavior. Suicide & Life-Threatening Behavior, 45(2), 164–177. https://doi.org/10.1111/sltb.12120
Armey, M. F. (2012). Ecological momentary assessment and intervention in nonsuicidal self-injury: A novel approach to treatment. Journal of Cognitive Psychotherapy, 26(4), 299–317. https://doi.org/10.1891/0889-8391.26.4.299
Armey, M. F., Crowther, J. H., & Miller, I. W. (2011). Changes in ecological momentary assessment reported affect associated with episodes of nonsuicidal self-injury. Behavior Therapy, 42(4), 579–588. https://doi.org/10.1016/j.beth.2011.01.002
Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55(5), 469–480. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.5.469
Arshad, U., Farhat-ul-Ain, Gauntlett, J., Husain, N., Chaudhry, N., & Taylor, P. J. (2020). A systematic review of the evidence supporting mobile- and internet-based psychological interventions for self-harm. Suicide and Life-Threatening Behavior, 50(1), 151–179. https://doi.org/10.1111/sltb.12583
Asparouhov, T., Hamaker, E. L., & Muthén, B. (2018). Dynamic structural equation models. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 25(3), 359–388. https://doi.org/10.1080/10705511.2017.1406803

Asparouhov, T., & Muthén, B. (2020). Comparison of models for the analysis of intensive longitudinal data. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 27(2), 275–297. https://doi.org/10.1080/10705511.2019.1626733
Barrocas, A. L., Giletta, M., Hankin, B. L., Prinstein, M. J., & Abela, J. R. Z. (2015). Nonsuicidal self-injury in adolescence: Longitudinal course, trajectories, and intrapersonal predictors. Journal of Abnormal Child Psychology, 43(2), 369–380. https://doi.org/10.1007/s10802-014-9895-4
Benjet, C., González-Herrera, I., Castro-Silva, E., Méndez, E., Borges, G., Casanova, L., & Medina-Mora, M. E. (2017). Non-suicidal self-injury in Mexican young adults: Prevalence, associations with suicidal behavior and psychiatric disorders, and DSM-5 proposed diagnostic criteria. Journal of Affective Disorders, 215, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.03.025
Bentley, K. H., Kleiman, E. M., Elliott, G., Huffman, J. C., & Nock, M. K. (2019). Real-time monitoring technology in single-case experimental design research: Opportunities and challenges. Behaviour Research and Therapy, 117, 87–96. https://doi.org/10.1016/j.brat.2018.11.017
Ben-Zeev, D., Young, M. A., & Depp, C. A. (2012). Real-time predictors of suicidal ideation: Mobile assessment of hospitalized depressed patients. Psychiatry Research, 197(1), 55–59. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2011.11.025
Bresin, K., & Gordon, K. H. (2013). Changes in negative affect following pain (vs. nonpainful) stimulation in individuals with and without a history of nonsuicidal self-injury. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 4(1), 62–66. http://dx.doi.org.kuleuven.e-bronnen.be/10.1037/a0025736
Bresin, K., & Schoenleber, M. (2015). Gender differences in the prevalence of nonsuicidal self-injury: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 38, 55–64. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2015.02.009
Buelens, T., Luyckx, K., Gandhi, A., Kiekens, G., & Claes, L. (2019). Non-suicidal self-injury in adolescence: Longitudinal associations with psychological distress and tumination. Journal of Abnormal Child Psychology, 47(9), 1569–1581. https://doi.org/10.1007/s10802-019-00531-8
Burke, T. A., Anne McArthur, B., Daryanani, I., Abramson, L. Y., & Alloy, L. B. (2018). Latent classes of trait affect and cognitive affective regulation strategies are associated with depression, non-suicidal self-injury, and well-being. Journal of Affective Disorders, 225, 180–187. https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.08.015

Burke, T. A., Fox, K., Kautz, M. M., Rodriguez-Seijas, C., Bettis, A. H., & Alloy, L. B. (2020). Self-critical and self-punishment cognitions differentiate those with and without a history of nonsuicidal self-injury: An ecological momentary assessment study. Behavior Therapy, 52(3), 686–697. https://doi.org/10.1016/j.beth.2020.08.006
Burke, T. A., Fox, K., Kautz, M., Siegel, D. M., Kleiman, E., & Alloy, L. B. (2021). Real-time monitoring of the associations between self-critical and self-punishment cognitions and nonsuicidal self-injury. Behaviour Research and Therapy, 137, 103775. https://doi.org/10.1016/j.brat.2020.103775
Burke, T. A., Piccirillo, M. L., Moore‐Berg, S. L., Alloy, L. B., & Heimberg, R. G. (2019). The stigmatization of nonsuicidal self-injury. Journal of Clinical Psychology, 75(3), 481–498. https://doi.org/10.1002/jclp.22713
Caicedo, S. & Whitlock, J.L. (2009). Top misconceptions about self-injury. The Fact Sheet Series, Cornell Research Program on Self-Injury and Recovery. Cornell University. Ithaca, NY
Cipriano, A., Cella, S., & Cotrufo, P. (2017). Nonsuicidal self-injury: A systematic review. Frontiers in Psychology, 8, 1946. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01946
Claes, L., Houben, A., Vandereycken, W., Bijttebier, P., & Muehlenkamp, J. (2010). Brief report: The association between non-suicidal self-injury, self-concept and acquaintance with self-injurious peers in a sample of adolescents. Journal of Adolescence, 33(5), 775–778. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2009.10.012
Claes, L., Luyckx, K., & Bijttebier, P. (2014). Non-suicidal self-injury in adolescents: Prevalence and associations with identity formation above and beyond depression. Personality and Individual Differences, 61, 101–104. https://doi.org/10.1016/j.paid.2013.12.019
Claes, L., Luyckx, K., Bijttebier, P., Turner, B., Ghandi, A., Smets, J., Norre, J., Assche, L. V., Verheyen, E., Goris, Y., Hoksbergen, I., & Schoevaerts, K. (2015). Non-suicidal self-injury in patients with eating disorder: Associations with identity formation above and beyond anxiety and depression. European Eating Disorders Review, 23(2), 119–125. https://doi.org/10.1002/erv.2341
Claes, L., Soenens, B., Vansteenkiste, M., & Vandereycken, W. (2012). The scars of the inner critic: Perfectionism and nonsuicidal self-injury in eating disorders. European Eating Disorders Review, 20(3), 196–202. https://doi.org/10.1002/erv.1158
Claes, L., Vandereycken, W., & Vertommen, H. (2007). Self-injury in female versus male psychiatric patients: A comparison of characteristics, psychopathology and aggressionregulation. Personality and Individual Differences, 42(4), 611–621. https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.07.021
Conner, T. S., Tennen, H., Fleeson, W., & Barrett, L. F. (2009). Experience sampling methods: A modern idiographic approach to personality research. Social and Personality Psychology Compass, 3(3), 292–313. https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2009.00170.x
Coppersmith, D. D. L., Bentley, K. H., Kleiman, E. M., & Nock, M. K. (2021). Variability in the functions of nonsuicidal self-injury: Evidence from three real-time monitoring studies. Behavior Therapy, 52(6), 1516–1528. https://doi.org/10.1016/j.beth.2021.05.003
Côté, J. E., & Levine, C. (1988). The relationship between ego identity status and Erikson’s notions of institutionalized moratoria, value orientation stage, and ego dominance. Journal of Youth and Adolescence, 17(1), 81–99. https://doi.org/10.1007/BF01538725
Daly, O., & Willoughby, T. (2019). A longitudinal study investigating bidirectionality among nonsuicidal self-injury, self-criticism, and parental criticism. Psychiatry Research, 271, 678–683. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.12.056
Daukantaitė, D., Lundh, L.-G., Wångby-Lundh, M., Claréus, B., Bjärehed, J., Zhou, Y., & Liljedahl, S. I. (2020). What happens to young adults who have engaged in self-injurious behavior as adolescents? A 10-year follow-up. European Child & Adolescent Psychiatry, 30(3), 475-492. https://doi.org/10.1007/s00787-020-01533-4
Dawkins, J. C., Hasking, P. A., & Boyes, M. E. (2021). Thoughts and beliefs about nonsuicidal self-injury: An application of social cognitive theory. Journal of American College Health, 69(4), 428–434. https://doi.org/10.1080/07448481.2019.1679817
Dillon, K. H., Glenn, J. J., Dennis, P. A., Mann, A. J., Deming, C. A., Aho, N., Hertzberg, J. S., DeBeer, B. B., Meyer, E. C., Morissette, S. B., Gratz, K. L., Silvia, P. J., Calhoun, P. S., Beckham, J. C., & Kimbrel, N. A. (2022). Affective states and nonsuicidal self-injury (NSSI): Results from an ecological momentary assessment study of veterans with NSSI disorder. Suicide and Life-Threatening Behavior, 52(2), 256–267. https://doi.org/10.1111/sltb.12818
Eadeh, H.-M., Breaux, R., Langberg, J. M., Nikolas, M. A., & Becker, S. P. (2020). Multigroup multilevel structure of the child and parent versions of the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) in adolescents with and without ADHD. Psychological Assessment, 32(4), 374–382. http://dx.doi.org/10.1037/pas0000796

Edmonds, W. A., & Kennedy, T. D. (2017). An applied guide to research designs: Quantitative, qualitative, and mixed methods. Thousand Oaks, CA: Sage.
Epskamp, S., van Borkulo, C. D., van der Veen, D. C., Servaas, M. N., Isvoranu, A.-M., Riese, H., & Cramer, A. O. J. (2018). Personalized network modeling in psychopathology: The importance of contemporaneous and temporal connections. Clinical Psychological Science: A Journal of the Association for Psychological Science, 6(3), 416–427. https://doi.org/10.1177/2167702617744325
Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and crisis. Norton & Co.
Esposito, C., Bacchini, D., & Affuso, G. (2019). Adolescent non-suicidal self-injury and its relationships with school bullying and peer rejection. Psychiatry Research, 274, 1–6. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.02.018
First, M., Williams, J., Karg, R., & Spitzer, R. (2015). Structured clinical interview for DSM-5—Research version (SCID-5 for DSM-5, research version; SCID-5-RV). American Psychological Association.
Fisher, A. J., Medaglia, J. D., & Jeronimus, B. F. (2018). Lack of group-to-individual generalizability is a threat to human subjects research. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(27), E6106–E6115. https://doi.org/10.1073/pnas.1711978115
Fitzpatrick, S., Kranzler, A., Fehling, K., Lindqvist, J., & Selby, E. A. (2020). Investigating the role of the intensity and duration of self-injury thoughts in self-injury with ecological momentary assessment. Psychiatry Research, 284, 112761. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112761
Fox, K. R., Franklin, J. C., Ribeiro, J. D., Kleiman, E. M., Bentley, K. H., & Nock, M. K. (2015). Meta-analysis of risk factors for nonsuicidal self-injury. Clinical Psychology Review, 42, 156–167. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2015.09.002
Fox, K. R., Harris, J. A., Wang, S. B., Millner, A. J., Deming, C. A., & Nock, M. K. (2020). Self-Injurious Thoughts and Behaviors Interview-Revised: Development, reliability, and validity. Psychological Assessment, 32(7), 677–689. https://doi.org/10.1037/pas0000819
Fox, K. R., Huang, X., Guzmán, E. M., Funsch, K. M., Cha, C. B., Ribeiro, J. D., & Franklin, J. C. (2020). Interventions for suicide and self-injury: A meta-analysis of randomized controlled trials across nearly 50 years of research. Psychological Bulletin, 146(12), 1117–1145. https://doi.org/10.1037/bul0000305

Fox, K. R., O’Sullivan, I. M., Wang, S. B., & Hooley, J. M. (2019). Self-criticism impacts emotional responses to pain. Behavior Therapy, 50(2), 410–420. https://doi.org/10.1016/j.beth.2018.07.008
Gambetta, D. (2009). Codes of the underworld: How criminals communicate. Princeton University Press.
Gandhi, A., Luyckx, K., Baetens, I., Kiekens, G., Sleuwaegen, E., Berens, A., Maitra, S., & Claes, L. (2018). Age of onset of non-suicidal self-injury in Dutch-speaking adolescents and emerging adults: An event history analysis of pooled data. Comprehensive Psychiatry, 80, 170–178. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2017.10.007
Gandhi, A., Luyckx, K., Maitra, S., Kiekens, G., Verschueren, M., & Claes, L. (2017). Directionality of effects between non-suicidal self-injury and identity formation: A prospective study in adolescents. Personality and Individual Differences, 109, 124–129. https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.01.003
Ganz, J. B., & Ayres, K. M. (2018). Methodological standards in single-case experimental design: Raising the bar. Research in Developmental Disabilities, 79, 3–9. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2018.03.003
Gates, K. M., & Molenaar, P. C. M. (2012). Group search algorithm recovers effective connectivity maps for individuals in homogeneous and heterogeneous samples. NeuroImage, 63(1), 310–319. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2012.06.026
Goldston, D. B., Erkanli, A., Daniel, S. S., Heilbron, N., Weller, B. E., & Doyle, O. (2016). Developmental trajectories of suicidal thoughts and behaviors from adolescence through adulthood. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 55(5), 400-407.e1. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2016.02.010
Gong, T., Ren, Y., Wu, J., Jiang, Y., Hu, W., & You, J. (2019). The associations among self-criticism, hopelessness, rumination, and NSSI in adolescents: A moderated mediation model. Journal of Adolescence, 72, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2019.01.007
Gratz, K. L. (2007). Targeting emotion dysregulation in the treatment of self-injury. Journal of Clinical Psychology, 63(11), 1091–1103. https://doi.org/10.1002/jclp.20417
Gromatsky, M. A., He, S., Perlman, G., Klein, D. N., Kotov, R., & Waszczuk, M. A. (2020). Prospective prediction of first onset of nonsuicidal self-injury in adolescent girls. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 59(9), 1049–1057. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2019.08.006

Hamaker, E. L., Asparouhov, T., Brose, A., Schmiedek, F., & Muthén, B. (2018). At the frontiers of modeling intensive longitudinal data: Dynamic structural equation models for the affective measurements from the COGITO Study. Multivariate Behavioral Research, 53(6), 820–841. https://doi.org/10.1080/00273171.2018.1446819
Hamza, C. A., Willoughby, T., & Armiento, J. (2014). A laboratory examination of pain threshold and tolerance among nonsuicidal self-injurers with and without self-punishing motivations. Archives of Scientific Psychology, 2(1), 33-42. http://dx.doi.org/10.1037/arc0000008
Hasking, P., Boyes, M. E., Finlay-Jones, A., McEvoy, P. M., & Rees, C. S. (2019). Common pathways to NSSI and suicide ideation: The roles of rumination and self-compassion. Archives of Suicide Research, 23(2), 247–260. https://doi.org/10.1080/13811118.2018.1468836
Hepp, J., Carpenter, R. W., Störkel, L. M., Schmitz, S. E., Schmahl, C., & Niedtfeld, I. (2020). A systematic review of daily life studies on non-suicidal self-injury based on the four-function model. Clinical Psychology Review, 82, 101888. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2020.101888
Hepp, J., Carpenter, R. W., Vebares, T. J., & Trull, T. J. (2021). The environmental, interpersonal, and affective context of nonsuicidal self-injury urges in daily life. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 12(1), 29–38. http://dx.doi.org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/10.1037/per0000456
Heron, K. E., & Smyth, J. M. (2010). Ecological momentary interventions: Incorporating mobile technology into psychosocial and health behaviour treatments. British Journal of Health Psychology, 15(1), 1–39. https://doi.org/10.1348/135910709X466063
Hoff, E. R., & Muehlenkamp, J. J. (2009). Nonsuicidal self-injury in college students: The role of perfectionism and rumination. Suicide & Life-Threatening Behavior, 39(6), 576–587. https://doi.org/10.1521/suli.2009.39.6.576
Hooley, J. M., & Franklin, J. C. (2018). Why do people hurt themselves? A new conceptual model of nonsuicidal self-injury. Clinical Psychological Science, 6(3), 428–451. https://doi.org/10.1177/2167702617745641
Hooley, J. M., Ho, D. T., Slater, J., & Lockshin, A. (2010). Pain perception and nonsuicidal self-injury: A laboratory investigation. Personality Disorders, 1(3), 170–179. https://doi.org/10.1037/a0020106
Hooley, J. M., & St. Germain, S. A. (2014). Nonsuicidal self-injury, pain, and self-criticism: Does changing self-worth change pain endurance in people who engage in self-injury?Clinical Psychological Science, 2(3), 297–305. https://doi.org/10.1177/2167702613509372

Hughes, C. D., King, A. M., Kranzler, A., Fehling, K., Miller, A., Lindqvist, J., & Selby, E. A. (2019). Anxious and overwhelming affects and repetitive negative thinking as ecological predictors of self-injurious thoughts and behaviors. Cognitive Therapy and Research, 43(1), 88–101. http://dx.doi.org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/10.1007/s10608-019-09996…
Humber, N., Emsley, R., Pratt, D., & Tarrier, N. (2013). Anger as a predictor of psychological distress and self-harm ideation in inmates: A structured self-assessment diary study. Psychiatry Research, 210(1), 166–173. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2013.02.011
International Society for the Study of Self-injury. (2018). What is self-injury? Available from: https://itriples.org/about-self-injury/what-is-self-injury.
Joiner, T. E., Ribeiro, J. D., & Silva, C. (2012). Nonsuicidal self-injury, suicidal behavior, and their co-occurrence as viewed through the lens of the interpersonal theory of suicide. Current Directions in Psychological Science, 21(5), 342–347. https://doi.org/10.1177/0963721412454873
Jose, P. E., & Weir, K. F. (2013). How is anxiety involved in the longitudinal relationship between brooding rumination and depressive symptoms in adolescents? Journal of Youth and Adolescence, 42(8), 1210–1222. https://doi.org/10.1007/s10964-012-9891-3
Kaurin, A., Dombrovski, A. Y., Hallquist, M. N., & Wright, A. G. C. (2022). Integrating a functional view on suicide risk into idiographic statistical models. Behaviour Research and Therapy, 150, 104012. https://doi.org/10.1016/j.brat.2021.104012
Kessler, R. C., Borges, G., & Walters, E. E. (1999). Prevalence of and risk factors for lifetime suicide attempts in the National Comorbidity Survey. Archives of General Psychiatry, 56(7), 617–626. Scopus. https://doi.org/10.1001/archpsyc.56.7.617
Kiekens, G., Claes, L., Demyttenaere, K., Auerbach, R., Green, J., Kessler, R., Mortier, P., Nock, M., & Bruffaerts, R. (2016). Lifetime and 12-month nonsuicidal self-injury and academic performance in college freshmen. Suicide and Life-Threatening Behavior, 46(5), 563-576. https://doi.org/10.1111/sltb.12237
Kiekens, G., Hasking, P., Boyes, M., Claes, L., Mortier, P., Auerbach, R. P., Cuijpers, P., Demyttenaere, K., Green, J. G., Kessler, R. C., Myin-Germeys, I., Nock, M. K., & Bruffaerts, R. (2018). The associations between non-suicidal self-injury and first onset suicidal thoughts and behaviors. Journal of Affective Disorders, 239, 171–179. https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.06.033

Kiekens, G., Hasking, P., Claes, L., Boyes, M., Mortier, P., Auerbach, R. P., Cuijpers, P., Demyttenaere, K., Green, J. G., Kessler, R. C., Myin-Germeys, I., Nock, M. K., & Bruffaerts, R. (2019). Predicting the incidence of non-suicidal self-injury in college students. European Psychiatry: The Journal of the Association of European Psychiatrists, 59, 44–51. https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2019.04.002
Kiekens, G., Hasking, P., Claes, L., Mortier, P., Auerbach, R. P., Boyes, M., Cuijpers, P., Demyttenaere, K., Green, J. G., Kessler, R. C., Nock, M. K., & Bruffaerts, R. (2018). The DSM-5 nonsuicidal self-injury disorder among incoming college students: Prevalence and associations with 12-month mental disorders and suicidal thoughts and behaviors. Depression and Anxiety, 35(7), 629–637. https://doi.org/10.1002/da.22754
Kiekens, G., Hasking, P., Nock, M. K., Boyes, M., Kirtley, O., Bruffaerts, R., Myin-Germeys, I., & Claes, L. (2020). Fluctuations in affective states and self-efficacy to resist non-suicidal self-injury as real-time predictors of non-suicidal self-injurious thoughts and behaviors. Frontiers in Psychiatry, 11, 214. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00214
Kiekens, G., Robinson, K., Tatnell, R., & Kirtley, O., (2021). Opening the 'Black Box' of daily life in non-suicidal self-injury research: With great opportunity comes great responsibility. JMIR Mental Health, 8(11), e30915. http://dx.doi.org/10.2196/30915.
Kim, J., & Cicchetti, D. (2010). Longitudinal pathways linking child maltreatment, emotion regulation, peer relations, and psychopathology. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51(6), 706–716. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2009.02202.x
Kleiman, E. M., & Nock, M. K. (2018). Real-time assessment of suicidal thoughts and behaviors. Current Opinion in Psychology, 22, 33–37. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.07.026
Kleiman, E. M., Turner, B. J., Fedor, S., Beale, E. E., Huffman, J. C., & Nock, M. K. (2017). Examination of real-time fluctuations in suicidal ideation and its risk factors: Results from two ecological momentary assessment studies. Journal of Abnormal Psychology, 126(6), 726–738. https://doi.org/10.1037/abn0000273
Kleiman, E. M., Turner, B. J., Fedor, S., Beale, E. E., Picard, R. W., Huffman, J. C., & Nock, M. K. (2018). Digital phenotyping of suicidal thoughts. Depression and Anxiety, 35(7), 601–608. https://doi.org/10.1002/da.22730
Kleiman, E., Millner, A. J., Joyce, V. W., Nash, C. C., Buonopane, R. J., & Nock, M. K. (2019). Using wearable physiological monitors with suicidal adolescent inpatients: Feasibility and acceptability study. JMIR MHealth and UHealth, 0(0), e0. https://doi.org/10.2196/13725

Klonsky, E. D., & May, A. M. (2015). The Three-Step Theory (3ST): A new theory of suicide rooted in the “ideation-to-action” framework. International Journal of Cognitive Therapy, 8(2), 114–129. https://doi.org/10.1521/ijct.2015.8.2.114
Klonsky, E. D., & Muehlenkamp, J. J. (2007). Self-injury: A research review for the practitioner. Journal of Clinical Psychology, 63(11), 1045–1056. https://doi.org/10.1002/jclp.20412
Kovacs, M., Joormann, J., & Gotlib, I. H. (2008). Emotion (dys)regulation and links to depressive disorders. Child Development Perspectives, 2(3), 149–155. https://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2008.00057.x
Kraemer, H. C., Kazdin, A. E., Offord, D. R., Kessler, R. C., Jensen, P. S., & Kupfer, D. J. (1997). Coming to terms with the terms of risk. Archives of General Psychiatry, 54(4), 337–343. https://doi.org/10.1001/archpsyc.1997.01830160065009
Kranzler, A., Fehling, K. B., Lindqvist, J., Brillante, J., Yuan, F., Gao, X., Miller, A. L., & Selby, E. A. (2018). An ecological investigation of the emotional context surrounding nonsuicidal self-injurious thoughts and behaviors in adolescents and young adults. Suicide & Life-Threatening Behavior, 48(2), 149–159. https://doi.org/10.1111/sltb.12373
Laye-Gindhu, A., & Schonert-Reichl, K. A. (2005). Nonsuicidal self-harm among community adolescents: Understanding the “whats” and “whys” of self-Harm. Journal of Youth and Adolescence, 34(5), 447–457. https://doi.org/10.1007/s10964-005-7262-z
Lear, M. K., Wilkowski, B. M., & Pepper, C. M. (2019). A daily diary investigation of the defective self model among college students with recent self-injury. Behavior Therapy, 50(5), 1002–1012. https://doi.org/10.1016/j.beth.2019.03.005
Lewis, S. P., & Hasking, P. A. (2021). Self-injury recovery: A person-centered framework. Journal of Clinical Psychology, 77(4), 884–895. https://doi.org/10.1002/jclp.23094
Löw, C. A., Schauenburg, H., & Dinger, U. (2020). Self-criticism and psychotherapy outcome: A systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology Review, 75, 101808. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2019.101808
May, A. M., & Klonsky, E. D. (2016). What distinguishes suicide attempters from suicide ideators? A meta‐analysis of potential factors. Clinical Psychology: Science and Practice, 23(1), 5–20. http://dx.doi.org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/10.1037/h0101735

McNeish, D., & Hamaker, E. L. (2020). A primer on two-level dynamic structural equation models for intensive longitudinal data in Mplus. Psychological Methods, 25(5), 610–635. https://doi.org/10.1037/met0000250
Mestdagh, M., Verdonck, S., Piot, M., Niemeijer, K., Tuerlinckx, F., Kuppens, P., & Dejonckheere, E. (2022). m-Path: An easy-to-use and flexible platform for ecological momentary assessment and intervention in behavioral research and clinical practice. PsyArXiv. https://doi.org/10.31234/osf.io/uqdfs
Moberly, N. J., & Watkins, E. R. (2008). Ruminative self-focus, negative life events, and negative affect. Behaviour Research and Therapy, 46(9), 1034–1039. https://doi.org/10.1016/j.brat.2008.06.004
Möwisch, D., Schmiedek, F., Richter, D., & Brose, A. (2019). Capturing affective well-being in daily life with the day reconstruction method: A refined view on positive and negative affect. Journal of Happiness Studies, 20(2), 641–663. https://doi.org/10.1007/s10902-018-9965-3
Muehlenkamp, J. J., Claes, L., Havertape, L., & Plener, P. L. (2012). International prevalence of adolescent non-suicidal self-injury and deliberate self-harm. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 6, 10. https://doi.org/10.1186/1753-2000-6-10
Muehlenkamp, J. J., Engel, S. G., Wadeson, A., Crosby, R. D., Wonderlich, S. A., Simonich, H., & Mitchell, J. E. (2009). Emotional states preceding and following acts of non-suicidal self-injury in bulimia nervosa patients. Behaviour Research and Therapy, 47(1), 83–87. https://doi.org/10.1016/j.brat.2008.10.011
Myin‐Germeys, I., Kasanova, Z., Vaessen, T., Vachon, H., Kirtley, O., Viechtbauer, W., & Reininghaus, U. (2018). Experience sampling methodology in mental health research: New insights and technical developments. World Psychiatry, 17(2), 123–132. https://doi.org/10.1002/wps.20513
Myin-Germeys, I., Klippel, A., Steinhart, H., & Reininghaus, U. (2016). Ecological momentary interventions in psychiatry. Current Opinion in Psychiatry, 29(4), 258–263. https://doi.org/10.1097/YCO.0000000000000255
Nicolai, K. A., Wielgus, M. D., & Mezulis, A. (2016). Identifying risk for self-harm: Rumination and negative affectivity in the prospective prediction of nonsuicidal self-injury. Suicide and Life-Threatening Behavior, 46(2), 223–233. https://doi.org/10.1111/sltb.12186

Nock, M. K. (2009). Why do people hurt themselves?: New insights into the nature and functions of self-injury. Current Directions in Psychological Science, 18(2), 78–83. https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2009.01613.x
Nock, M. K. (2010). Self-injury. Annual Review of Clinical Psychology, 6(1), 339–363. https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.121208.131258
Nock, M. K., Joiner, T. E., Gordon, K. H., Lloyd-Richardson, E., & Prinstein, M. J. (2006). Non-suicidal self-injury among adolescents: Diagnostic correlates and relation to suicide attempts. Psychiatry Research, 144(1), 65–72. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2006.05.010
Nock, M. K., & Prinstein, M. J. (2004). A functional approach to the assessment of self-mutilative behavior. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72(5), 885–890. https://doi.org/10.1037/0022-006X.72.5.885
Nock, M. K., Prinstein, M. J., & Sterba, S. K. (2009). Revealing the form and function of self-injurious thoughts and behaviors: A real-time ecological assessment study among adolescents and young adults. Journal of Abnormal Psychology, 118(4), 816–827. https://doi.org/10.1037/a0016948
Nolen-Hoeksema, S., & Morrow, J. (1991). A prospective study of depression and posttraumatic stress symptoms after a natural disaster: The 1989 Loma Prieta earthquake. Journal of Personality and Social Psychology, 61(1), 115–121. https://doi.org/10.1037/0022-3514.61.1.115
Perkins, N. M., Ortiz, S. N., & Smith, A. R. (2020). Self-criticism longitudinally predicts nonsuicidal self-injury in eating disorders. Eating Disorders, 28(2), 157–170. https://doi.org/10.1080/10640266.2019.1695450
Piccirillo, M. L., & Rodebaugh, T. L. (2019). Foundations of idiographic methods in psychology and applications for psychotherapy. Clinical Psychology Review, 71, 90–100. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2019.01.002
Plener, P. L., Libal, G., Keller, F., Fegert, J. M., & Muehlenkamp, J. J. (2009). An international comparison of adolescent non-suicidal self-injury (NSSI) and suicide attempts: Germany and the USA. Psychological Medicine, 39(9), 1549–1558. https://doi.org/10.1017/S0033291708005114
Plener, P. L., Schumacher, T. S., Munz, L. M., & Groschwitz, R. C. (2015). The longitudinal course of non-suicidal self-injury and deliberate self-harm: A systematic review of the literature. Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation, 2, 2. https://doi.org/10.1186/s40479-014-0024-3

Regier, D. A., Narrow, W. E., Clarke, D. E., Kraemer, H. C., Kuramoto, S. J., Kuhl, E. A., & Kupfer, D. J. (2013). DSM-5 field trials in the United States and Canada, Part II: Test-retest reliability of selected categorical diagnoses. The American Journal of Psychiatry, 170(1), 59–70. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2012.12070999
Robinson, K., Garisch, J. A., Kingi, T., Brocklesby, M., O’Connell, A., Langlands, R. L., Russell, L., & Wilson, M. S. (2019). Reciprocal risk: The longitudinal relationship between emotion regulation and non-suicidal self-injury in adolescents. Journal of Abnormal Child Psychology, 47(2), 325–332. https://doi.org/10.1007/s10802-018-0450-6
Rodríguez-Blanco, L., Carballo, J. J., & Baca-García, E. (2018). Use of ecological momentary assessment (EMA) in non-suicidal self-injury (NSSI): A systematic review. Psychiatry Research, 263, 212–219. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.02.051
Russell, J. A. (2003). Core affect and the psychological construction of emotion. Psychological Review, 110(1), 145–172. https://doi.org/10.1037/0033-295x.110.1.145
Russell, M. A., & Gajos, J. M. (2020). Annual research review: Ecological momentary assessment studies in child psychology and psychiatry. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 61(3), 376–394. https://doi.org/10.1111/jcpp.13204
Schäfer, J. Ö., Naumann, E., Holmes, E. A., Tuschen-Caffier, B., & Samson, A. C. (2017). Emotion regulation strategies in depressive and anxiety symptoms in youth: A meta-analytic review. Journal of Youth and Adolescence, 46(2), 261–276. https://doi.org/10.1007/s10964-016-0585-0
Schwartz, S. J. (2001). The evolution of Eriksonian and, neo-eriksonian identity theory and research: A review and integration. Identity, 1(1), 7–58. https://doi.org/10.1207/S1532706XSCHWARTZ
Schwartz, S. J., Hardy, S. A., Zamboanga, B. L., Meca, A., Waterman, A. S., Picariello, S., Luyckx, K., Crocetti, E., Kim, S. Y., Brittian, A. S., Roberts, S. E., Whitbourne, S. K., Ritchie, R. A., Brown, E. J., & Forthun, L. F. (2015). Identity in young adulthood: Links with mental health and risky behavior. Journal of Applied Developmental Psychology, 36, 39–52. https://doi.org/10.1016/j.appdev.2014.10.001
Selby, E. A., Anestis, M. D., Bender, T. W., & Joiner Jr., T. E. (2009). An exploration of the emotional cascade model in borderline personality disorder. Journal of Abnormal Psychology, 118(2), 375–387. https://doi.org/10.1037/a0015711

Selby, E. A., Franklin, J., Carson-Wong, A., & Rizvi, S. L. (2013). Emotional cascades and self-injury: Investigating instability of rumination and negative emotion. Journal of Clinical Psychology, 69(12), 1213–1227. https://doi.org/10.1002/jclp.21966
Selby, E. A., & Joiner, T. E. (2009). Cascades of emotion: The emergence of borderline personality disorder from emotional and behavioral dysregulation. Review of General Psychology, 13(3), 219. https://doi.org/10.1037/a0015687
Selby, E. A., Kondratyuk, S., Lindqvist, J., Fehling, K., & Kranzler, A. (2021). Temporal Bayesian network modeling approach to evaluating the emotional cascade model of borderline personality disorder. Personality Disorders, 12(1), 39–50. https://doi.org/10.1037/per0000398
Selby, E. A., Kranzler, A., Fehling, K. B., & Panza, E. (2015). Nonsuicidal self-injury disorder: The path to diagnostic validity and final obstacles. Clinical Psychology Review, 38, 79–91. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2015.03.003
Shiffman, S., Stone, A. A., & Hufford, M. R. (2008). Ecological momentary assessment. Annual Review of Clinical Psychology, 4(1), 1–32. https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.3.022806.091415
Snir, A., Rafaeli, E., Gadassi, R., Berenson, K., & Downey, G. (2015). Explicit and inferred motives for non-suicidal self injurious acts and urges in borderline and avoidant personality disorders. Personality Disorders, 6(3), 267–277. https://doi.org/10.1037/per0000104
St. Germain, S. A., & Hooley, J. M. (2012). Direct and indirect forms of non-suicidal self-injury: Evidence for a distinction. Psychiatry Research, 197(1), 78–84. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2011.12.050
Stange, J. P., Kleiman, E. M., Mermelstein, R. J., & Trull, T. J. (2019). Using ambulatory assessment to measure dynamic risk processes in affective disorders. Journal of Affective Disorders, 259, 325–336. https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.08.060
Swannell, S. V., Martin, G. E., Page, A., Hasking, P., & St John, N. J. (2014). Prevalence of nonsuicidal self-injury in nonclinical samples: Systematic review, meta-analysis and meta-regression. Suicide & Life-Threatening Behavior, 44(3), 273–303. https://doi.org/10.1111/sltb.12070
Taliaferro, L. A., & Muehlenkamp, J. J. (2015). Risk factors associated with self-injurious behavior among a national sample of undergraduate college students. Journal of American College Health: J of ACH, 63(1), 40–48. https://doi.org/10.1080/07448481.2014.953166

Tatnell, R., Hasking, P., Newman, L., Taffe, J., & Martin, G. (2017). Attachment, emotion regulation, childhood abuse and assault: Examining predictors of NSSI among adolescents. Archives of Suicide Research, 21(4), 610–620. https://doi.org/10.1080/13811118.2016.1246267
Tatnell, R., Kelada, L., Hasking, P., & Martin, G. (2014). Longitudinal analysis of adolescent NSSI: The role of intrapersonal and interpersonal factors. Journal of Abnormal Child Psychology, 42(6), 885–896. https://doi.org/10.1007/s10802-013-9837-6
Taylor, P. J., Jomar, K., Dhingra, K., Forrester, R., Shahmalak, U., & Dickson, J. M. (2018). A meta-analysis of the prevalence of different functions of non-suicidal self-injury. Journal of Affective Disorders, 227, 759–769. https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.11.073
Thomsen, D. K. (2006). The association between rumination and negative affect: A review. Cognition and Emotion, 20(8), 1216–1235. https://doi.org/10.1080/02699930500473533
Trull, T. J., & Ebner-Priemer, U. (2013). Ambulatory assessment. Annual Review of Clinical Psychology, 9, 151–176. https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050212-185510
Turner, B. J., Baglole, J. S., Chapman, A. L., & Gratz, K. L. (2018). Experiencing and resisting nonsuicidal self-injury thoughts and urges in everyday life. Suicide & Life-Threatening Behavior, 49(5), 1332–1346. https://doi.org/10.1111/sltb.12510
Turner, B. J., Cobb, R. J., Gratz, K. L., & Chapman, A. L. (2016). The role of interpersonal conflict and perceived social support in nonsuicidal self-injury in daily life. Journal of Abnormal Psychology, 125(4), 588–598. https://doi.org/10.1037/abn0000141
Turner, B. J., Jin, H. M., Anestis, M. D., Dixon-Gordon, K. L., & Gratz, K. L. (2018). Personality pathology and intentional self-harm: Cross-cutting insights from categorical and dimensional models. Current Opinion in Psychology, 21, 55–59. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.09.009
Turner, B. J., Layden, B. K., Butler, S. M., & Chapman, A. L. (2013). How often, or how many ways: Clarifying the relationship between non-suicidal self-injury and suicidality. Archives of Suicide Research, 17(4), 397–415. https://doi.org/10.1080/13811118.2013.802660
Valencia-Agudo, F., Burcher, G. C., Ezpeleta, L., & Kramer, T. (2018). Nonsuicidal self-injury in community adolescents: A systematic review of prospective predictors, mediators and moderators. Journal of Adolescence, 65, 25–38. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2018.02.012

Van Orden, K. A., Witte, T. K., Cukrowicz, K. C., Braithwaite, S., Selby, E. A., & Joiner, T. E. (2010). The interpersonal theory of suicide. Psychological review, 117(2), 575–600. https://doi.org/10.1037/a0018697
Victor, S. E., Hipwell, A. E., Stepp, S. D., & Scott, L. N. (2019). Parent and peer relationships as longitudinal predictors of adolescent non-suicidal self-injury onset. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 13(1), 1. https://doi.org/10.1186/s13034-018-0261-0
Victor, S. E., & Klonsky, E. D. (2014). Correlates of suicide attempts among self-injurers: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 34(4), 282–297. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2014.03.005
Victor, S. E., Scott, L. N., Stepp, S. D., & Goldstein, T. R. (2019). I want you to want me: Interpersonal stress and affective experiences as within-person predictors of nonsuicidal self-injury and suicide urges in daily life. Suicide and Life-Threatening Behavior, 49(4), 1157–1177. https://doi.org/10.1111/sltb.12513
Voelkle, M. C., Brose, A., Schmiedek, F., & Lindenberger, U. (2014). Toward a unified framework for the study of between-person and within-person structures: Building a bridge between two research paradigms. Multivariate Behavioral Research, 49(3), 193–213. https://doi.org/10.1080/00273171.2014.889593
Waals, L., Baetens, I., Rober, P., Lewis, S., Van Parys, H., Goethals, E. R., & Whitlock, J. (2018). The NSSI family distress cascade theory. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 12, Article 52. https://doi.org/10.1186/s13034-018-0259-7
Wang, L., & Miller, L. C. (2020). Just-in-the-Moment Adaptive Interventions (JITAI): A Meta-Analytical Review. Health Communication, 35(12), 1531–1544. https://doi.org/10.1080/10410236.2019.1652388
Weermeijer, J., Lafit, G., Kiekens, G., Wampers, M., Eisele, G., Kasanova, Z., Vaessen, T., Kuppens, P., & Myin-Germeys, I. (2022). Applying multiverse analysis to experience sampling data: Investigating whether preprocessing choices affect robustness of conclusions. Behavior Research Methods. https://doi.org/10.3758/s13428-021-01777-1
Whitlock, J., Eckenrode, J., & Silverman, D. (2006). Self-injurious behaviors in a college population. Pediatrics, 117(6), 1939–1948. https://doi.org/10.1542/peds.2005-2543
Whitlock, J., Muehlenkamp, J., Purington, A., Eckenrode, J., Barreira, P., Baral Abrams, G., Marchell, T., Kress, V., Girard, K., Chin, C., & Knox, K. (2011). Nonsuicidal self-injury in a college population: General trends and sex differences. Journal ofAmerican College Health: J of ACH, 59(8), 691–698. https://doi.org/10.1080/07448481.2010.529626
Wilkinson, P. O., Qiu, T., Neufeld, S., Jones, P. B., & Goodyer, I. M. (2018). Sporadic and recurrent non-suicidal self-injury before age 14 and incident onset of psychiatric disorders by 17 years: Prospective cohort study. The British Journal of Psychiatry: The Journal of Mental Science, 212(4), 222–226. https://doi.org/10.1192/bjp.2017.45
Willoughby, T., Heffer, T., & Hamza, C. A. (2015). The link between nonsuicidal self-injury and acquired capability for suicide: A longitudinal study. Journal of Abnormal Psychology, 124(4), 1110–1115. https://doi.org/10.1037/abn0000104
Wright, A. G. C. (2011). Qualitative and quantitative distinctions in personality disorder. Journal of Personality Assessment, 93(4), 370–379. https://doi.org/10.1080/00223891.2011.577477
Wright, A. G. C., & Woods, W. C. (2020). Personalized models of psychopathology. Annual Review of Clinical Psychology, 16, 49–74. https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-102419-125032
You, J., Jiang, Y., Zhang, M., Du, C., Lin, M.-P., & Leung, F. (2017). Perceived parental control, self-criticism, and nonsuicidal self-injury among adolescents: Testing the reciprocal relationships by a three-wave cross-lag model. Archives of Suicide Research, 21(3), 379–391. https://doi.org/10.1080/13811118.2016.1199989
Zaki, L. F., Coifman, K. G., Rafaeli, E., Berenson, K. R., & Downey, G. (2013). Emotion differentiation as a protective factor against nonsuicidal self-injury in borderline personality disorder. Behavior Therapy, 44(3), 529–540. https://doi.org/10.1016/j.beth.2013.04.008
Zelkowitz, R. L., & Cole, D. A. (2019). Self-criticism as a transdiagnostic process in nonsuicidal self-injury and disordered eating: Systematic review and meta-analysis. Suicide and Life-Threatening Behavior, 49(1), 310–327. https://doi.org/10.1111/sltb.12436
Zelkowitz, R. L., & Cole, D. A. (2020). Longitudinal relations of self-criticism with disordered eating behaviors and nonsuicidal self-injury. International Journal of Eating Disorders, 53(7), 1097–1107. https://doi.org/10.1002/eat.23284
Zetterqvist, M. (2015). The DSM-5 diagnosis of nonsuicidal self-injury disorder: A review of the empirical literature. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 9(1), 31. https://doi.org/10.1186/s13034-015-0062-7

Download scriptie (727.58 KB)
Genomineerde longlist mtech+prijs
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Glenn Kiekens, Laurence Claes, Inez Myin-Germeys