Als blikken konden doden … Hoe tonen katten dat ze elkaar (minder) graag hebben?

Morgane
Van Belle

" "

“Wat vinden mijn katten nu eigenlijk écht van elkaar?” Deze vraag stelt menig katteneigenaar zichzelf wanneer hij zijn huistijgers door de kamer ziet tuimelen of elkaar straal voorbij ziet lopen. Ook wetenschappers stellen zichzelf gelijkaardige vragen. Deze scriptie probeerde via video-observaties een nieuwe blik te werpen op de sociale interacties tussen katten en hiermee zowel eigenaar als dierenarts te ondersteunen in het management van multi-kat huishoudens.

De kat is de dag van vandaag het meest populaire huisdier in België. Veel van deze katten leven samen onder eenzelfde dak in zogenoemde multi-kat huishoudens. Aangezien de kat een niet volledig sociale soort is – ze wordt “flexibel sociaal” genoemd – kunnen multi-kat huishoudens bestaan uit bevriende katten (een sociale groep) of solitaire individuen. Tussen solitaire katten ontstaat weleens conflict. Dit kan een grote bron van stress zijn voor zowel kat als baasje. Enerzijds kunnen katten negatieve gezondheids- en gedragseffecten ondervinden ten gevolge van chronische stress. Anderzijds kan de band tussen huisdier en eigenaar verslechteren waardoor ook baasjes ongelukkig worden. Om deze negatieve effecten te voorkomen, is meer inzicht in de sociale interacties en relaties tussen katten in een multi-kat huishouden nodig.

De scriptie bestudeerde de interacties van huiskatten in multi-kat huishoudens via videomateriaal aangeleverd door katteneigenaren. Het onderzoek had twee doelen: enerzijds systematisch alle gedragingen oplijsten en beschrijven, anderzijds een vergelijking maken tussen sociale groep en geen sociale groep katten.

Funny cat video’s 2.0

Het scriptieonderzoek werd uitgevoerd in verschillende stappen. Eerst selecteerde een enquête via sociale media baasjes van twee gezonde katten ouder dan één jaar oud.  In dezelfde enquête werd gepeild naar de mate waarin eigenaren vriendelijke gedragingen tussen de katten waarnamen om te bepalen of de dieren een sociale groep vormden of niet. Geschikte eigenaren filmden vervolgens hun katten in enkele opgelegde contexten: tijdens eetmomenten, slaap- of rustperiodes, spel- of vechtinteracties, ontmoetingen en als de katten elkaars vacht verzorgden. Geschikte video’s werden daarna geanalyseerd door de student met het programma The Observer XT, waarbij het gedrag van elke kat in elke situatie systematisch werd bijgehouden. Via statistische testen werden tenslotte sociale groep en geen sociale groep katten met elkaar vergeleken.  

Niet alleen bekijken mensen graag funny, cute of non-stof-laughing kattenvideo’s, ook waren katteneigenaars er massaal in geïnteresseerd om hun eigen katten te filmen voor wetenschappelijk onderzoek. Finaal slaagden 42 eigenaren erin het onderzoek succesvol te voltooien en het gedrag van hun katten in alle opgelegde situaties vast te leggen. De 42 bestudeerde kattenduo’s (84 katten) werden verdeeld in twee groepen: 31 paren (62 katten) vormden een sociale groep of waren bevriend en 11 duo’s (22 katten) vormden geen sociale groep of waren solitaire individuen.

Laten we een kat een kat noemen

De eerste doelstelling van dit onderzoek – het oplijsten en beschrijven van gedragingen van katten tijdens interacties – werd bereikt. Hiervoor werd gebaseerd op de huidige literatuur en de bestudeerde video’s een zogenaamd “ethogram” opgesteld. Een ethogram is een lijst van gedragingen met bijbehorende beschrijving specifiek voor een bepaalde diersoort. Zulke lijsten zijn nodig om eenduidige communicatie tussen wetenschappers mogelijk te maken en verschillende onderzoeken met elkaar te vergelijken. Er wordt in een ethogram afgesproken om een bepaalde gedraging eenduidig te benoemen – ter vergelijking noemen we een appel appel en geen peer – en beschrijven zodat het voor iedereen herkenbaar is – een appel is een “ronde, harde,, zoetzure vrucht met een klokhuis waarin donkere pitjes zitten”(bron: woorden.org). In deze scriptie werden gelijkaardige definiëringen voorgesteld voor de gedragingen van huiskatten. Een voorbeeld is wurggreep (Engels: stranglehold) waarbij de beschrijving luidt “een kat bijt langdurig in de nek van een andere kat, waarbij ze deze kat doorgaans op haar plek houdt door de voorpoten rond de nek te houden”. Via het opgestelde ethogram kunnen we de vraag “wat doen katten?” beantwoorden, zodat ook verder onderzoek mogelijk is naar het “waarom’, “wanneer” of andere vragen.    

Hou vrienden dichtbij, maar vijanden … toch beter op afstand

In de volgende twee paragrafen volgt hetgeen waar u als lezer op zat te wachten: “Hoe kan ik herkennen dat mijn katten elkaar (minder) graag hebben?’. Wanneer sociale groep katten vergeleken werden met geen sociale groep katten, konden enkele opmerkelijke gedragsverschillen aangetoond worden. Sociale groep katten zullen betrekkelijk meer worstelen en spelrol vertonen. Beide gedragingen zijn onderdeel van sociaal spel tussen katten. Bij worstelen tuimelen de katten samen over de grond, waarbij ze elkaar ingehouden kunnen bijten, vastgrijpen met de voorpoten of trappelen met de achterpoten. Bij spelrol rolt een kat op de rug met de buik bloot en de poten gebogen. Katten die elkaar graag hebben, tonen dit dus door fysiek contact op te zoeken en samen te rollebollen.

Geen sociale groep katten daarentegen bewaren liever de afstand door sociaal te staren, volgens deze scriptie vooral tijdens eetmomenten. Sociaal starende katten maken onderling intens oogcontact. Hiermee proberen katten elkaar te overbluffen en weg te jagen: wie wegkijkt, verliest. In deze scriptie zagen we deze verscholen vorm van agressie vooral in eetsituaties, wat een uitdrukking kan zijn van competitie tussen de katten voor het voer.

Besluit

Deze scriptie brengt baasjes weer een stap dichter bij het begrijpen van hun huiskatten. De sociale interacties tussen huiskatten zijn complex, maar dit onderzoek bracht extra inzichten: bevriende katten zullen samen spelen, terwijl solitaire individuen elkaar aanstaren. Indien katten in eenzelfde huishouden niet overeen komen, kunnen managementmaatregelen de spanning verlichten. Het voorzien van voldoende schuilplaatsen en bronnen (eten, water, slaapplaatsen etc.) is hierbij cruciaal. Op die manier kunnen we onze favoriete viervoeters en zo ook de baasjes gelukkig houden!

Bibliografie

Ahloy-Dallaire, J., Espinosa, J., Mason, G., 2018. Play and optimal welfare: Does play indicate the presence of positive affective state? Behavioural Processes 156, 3-15.

Amat, M., Camps, T., Manteca, X., 2016. Stress in owned cats: behavioural changes and welfare implications. Journal of Feline Medicine and Surgery 18(8), 577-586.

Anselme, P., 2008. Abnormal patterns of displacement activities: A review and reinterpretation. Behavioural Processes 79, 48-58.

Atkinson, T., 2018. Practical Feline Behaviour – Understanding Cat Behaviour and Improving Welfare. CAB International, Wallingford, GB, pp. 22-41, 42-57.

Barry, K.J., Crowell-Davis, S.L., 1999. Gender differences in social behavior of the neutered indoor-only domestic cat. Applied animal behaviour science 64, 193-211.

Beaver, B.V.G., 1976. Feline Behavioral Problems. Veterinary Clinics of North America 6(3), 333-340.

Beaver, B.V.G., 2003. Feline Behavior: A Guide for Veterinarians, Second Edn, Elsevier Science, St. Louis, Missouri, VS, pp. 100-126, 127-163, 311-321.

Bennett, V., Gourkow, N., Mills, D.S., 2017. Facial correlates of emotional behaviour in the domestic cat (Felis catus). Behavioural Processes 141, 342-350.

Bernstein, P.L., Friedmann, E., 2014. Social behaviour of domestic cats in the human home. In: Turner D.C. en Bateson P. (Eds.) The Domestic Cat: The Biology of its Behaviour, Third Edn. Cambridge University Press, Cambridge, GB, pp. 71-80.

Bernstein, P.L., Strack, M., 1996. A game of cat and house: spatial patterns and behavior of 14 domestic cats (Felis catus) in the home. Anthrozoös 9, 25-39.

Bradshaw, J.W.S., 1992. The Behaviour of the Domestic Cat, First Edn. CAB International, Wallingford, GB, pp. 92-110, 140-162.

Bradshaw, J.W.S., Cook, S.E., 1996. Patterns of pet cat behaviour at feeding occasions. Applied Animal Behaviour Science 47, 61-74.

Bradshaw, J.W.S., Hall, S.L., 1999. Affiliative behaviour of related and unrelated pairs of cats in catteries: a preliminary report. Applied Animal Behaviour Science 63, 251-255.

Bradshaw, J.W.S., Cameron-Beaumont, C.L., 2000. The signalling repertoire of the domestic cat and its undomesticated relatives. In: Turner D.C. en Bateson P. (Eds.) The Domestic Cat: The Biology of its Behavior, Second Edn. Cambridge University Press, Cambridge, GB, pp. 67-93.

Bradshaw, J.W.S., Casey, R.A., Brown, S.L., 2012. The Behaviour of the Domestic cat, Second Edn. CAB International, Wallingford, GB, pp. 55-81.

Bradshaw, J.W.S., 2016. Sociality in cats: A comparative review. Journal of Veterinary Behavior 11, 113- 124.

Breed, M.D., Moore, J., 2016. Animal Behavior, 2nd Edn. Academic Press (Elsevier), Londen, GB, pp. 109-144, 395-422.

Bremhorst, A., Sutter, N.A., Würbel, H., Mills, D.S., Riemer, S., 2019. Differences in facial expressions during positive anticipation and frustration in dogs awaiting a reward. Scientific Reports 9:19312. doi: 10.1038/s41598-019-55714-6

Brown, S.L., Bradshaw, J.W.S., 2014. Communication in the domestic cat: within- and between-species. In: Turner D.C. en Bateson P. (Eds.) The Domestic Cat: The Biology of its Behaviour, Third Edn. Cambridge University Press, Cambridge, GB, pp. 37-59.

Cafazzo, S., Natoli, E., 2009. The social function of tail up in the domestic cat (Felis silvestris catus). Behavioural Processes 80, 60-66.

Cameron-Beaumont, C.L. 1997. Visual and tactile communication in the domestic cat (Felis silvestris catus) and undomesticated small felids. Doctoraatsthesis, Biodiversity and Ecology, Biological Sciences, University of Southampton, Southampton, GB.

Casey, R.A., 2010. Management problems in cats. In: Horwitz D. en Mills D.S. (Eds.) BSAVA Manual of Canine and Feline Behavioural Medicine, 2nd Edn. Brittish Small Animal Veterinary Association, Quedgeley, GB, pp. 98-110.

Casey, R.A., Bradshaw, J.W.S., 2007. The assessment of welfare. In: Rochlitz I. (Ed.) The Welfare of Cats. Springer, Dordrecht, Nederland, pp. 47-90.

Crowell-Davis, S.L., Barry, K., Wolfe, R., 1997. Social behavior and aggressive problems of cats. Veterinary clinics of North America. Small animal practice 27, 549-568.

Crowell-Davis, S.L., Curtis, T.M., Knowles, R.J., 2004. Social organization in the cat: a modern understanding. Journal of Feline Medicine and Surgery 6, 19-28.

Curtis, T.M., Knowles, R.J., Crowell-Davis, S.L., 2003. Influence of familiarity and relatedness on proximity and allogrooming in domestic cats (Felis catus). American Journal of Veterinary Research 64-9, 1151-1154.

Dards, J.L., 1983. The behaviour of dockyard cats: interactions of adult males. Applied Animal Ethology 10, 133-153.

De Boer, J., 1977. The age of olfactory cues functioning in chemocommunication among male domestic cats. Behavioural Processes 2, 209-225.

Delgado, M., Hecht, J., 2019. A review of the development and functions of cat play, with future research considerations. Applied Animal Behaviour Science 214, 1-17.

Deputte, B.L., Jumelet, E., Gilbert, C., Titeux, E., 2021. Heads and Tails: An Analysis of Visual Signals in Cats, Felis catus. Animals 11, 2752. doi: 10.3390/ani11092752

Drews, C., 1993. The concept and definition of dominance in animal behaviour. Behaviour 125, 3/4, 283-313.

Durr, R., 1985. Individual differences and their relation to social structure in domestic cats. Doctoraatsthesis, experimental psychology/zoology, Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College, Baton Rouge, Louisiana, VS.

Ellis, S.L.H., Rodan, I., Carney, H.C., Heath, S., Rochlitz, I., Shearburn, L.D., Sundahl, E., Westropp, J.L., 2013. AAFP and ISFM Feline Environmental Needs Guidelines. Journal of Feline Medicine and Surgery 15, 219-230.

Elzerman, A.L., DePorter, T.L., Beck, A., Collin, J.-F., 2020. Conflict and affiliative behavior frequency between cats in multi-cat households: a survey-based study. Journal of Feline Medicine and Surgery 22(8), 705-717.

Evangelista, M.C., Watanabe, R., Leung, V.S.Y., Monteiro, B.P., O’Toole, E., Pang, D.S.J., Steagall, P.V., 2019. Facial expressions of pain in cats: the development and validation of a Feline Grimace Scale. Scientific Reports 9:19128. doi: 10.1038/s41598-019-55693-8

Fermo, J. L., Schnaider, M.A., Silva, A.H.P., Molento, C.F.M., 2019. Only when it feels good: Specific cat vocalizations other than meowing. Animals, 9, 878.  doi: 10.3390/ani9110878

Feldman, H.N., 1994a. Domestic cats and passive submission. Animal Behaviour 47, 457-459.

Feldman, H.N., 1994b. Methods of scent marking in the domestic cat. Canadian Journal of Zoology 72, 1093-1099.

Finkler, H., Terkel, J., 2010. Cortisol levels and aggression in neutered and intact free-roaming female cats living in urban social groups. Physiology & Behavior 99, 343-347.

Gajdoš Kmecová, N. 2020. Behavioral problems of cats: risk factors and social play. Doctoraatsthesis, Animal hygiene and environment, Veterinary medicine, University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Košice, Slowakije.

Gajdoš Kmecová, N., Pet'ková, B., Kottferová, J., Skurková, L., Mills, D.S., 2021. Are These Cats Playing? A Closer Look at Social Play in Cats and Proposal for a Psychobiological Approach and Standard Terminology. Frontiers in Veterinary Science 8:712310. doi: 10.3389/fvets.2021.712310

Gorman, M.L., Trowbridge, B.J., 1989. The Role of Odor in the Social Lives of Carnivores. In: Gittleman J.L. (Ed.) Carnivore Behavior, Ecology, and Evolution. Springer Science+Business Media, Dordrecht, Nederland, pp. 57-88.

Gouveia, K., Magalhães, A., de Sousa, L., 2011. The behaviour of domestic cats in a shelter: Residence time, density and sex ratio. Applied Animal Behaviour Science 130, 53-59.

Hart, B.L., Barrett, R.E., 1974. Effects of castration on fighting, roaming, and urine spraying in adult male cats. Journal of the American Veterinary Medical Association, 163(3):290-2. PMID: 4737262.

Hart, B.L., Hart, L.A., 2014. Normal and problematic reproductive behaviour in the domestic cat. In: Turner D.C. en Bateson P. (Eds.) The Domestic Cat: The Biology of its Behaviour, Third Edn. Cambridge University Press, Cambridge, GB, pp. 27-36.

Ishida, Y., Shimizu, M., 1998. Influence of Social Rank on Defecating Behaviors in Feral Cats. Journal of Ethology 16, 15-21.

Kappeler, P.M., Barrett, L., Blumstein, D.T., Clutton-Brock, T.H., 2013. Constraints and flexibility in mammalian social behaviour: introduction and synthesis. Philosophical Transactions B of The Royal Society 368: 20130337. doi: 10.1098/rstb.2012.0337

Kessler, M.R., Turner, D.C., 1997. Stress and adaptation of cats (Felis silvestris catus) housed singly, in pairs and in groups in boarding catteries. Animal Welfare 6, 243-256.

Kessler, M.R., Turner, D.C., 1999a. Socialisation and stress in cats (Felis silvestris catus) housed singly and in groups in animal shelters. Animal Welfare 8, 15-26.

Kessler, M.R., Turner, D.C., 1999b. Effects of density and cage size on stress in domestic cats (Felis silvestris catus) housed in animal shelters and boarding catteries. Animal Welfare 8, 259-267.

Kim, H.S., Hong, J.S., Park, C.W., Cho, K.H., Kim, Y.Y., 2019. Evaluation of grooming behaviour and apparent digestibility method in cats. Journal of Feline Medicine and Surgery 21(4), 373-378.

Knowles, R.J., Curtis, T.M., Crowell-Davis, S.L., 2004. Correlation of dominance as determined by agonistic interactions with feeding order in cats. American Journal of Veterinary Research 65(11), 1548-1556.

Kruk, M.R., Meelis, W., Halász, J., Haller, J., 2004. Fast Positive Feedback Between the Adrenocortical Stress Response and a Brain Mechanism Involved in Aggressive Behavior. Behavioral Neuroscience 118(5), 1062-1070.

Levine, E., Perry, P., Scarlett, J., Houpt, K.A., 2005. Intercat aggression in households following the introduction of a new cat. Applied Animal Behaviour Science 90, 325-336.

Leyhausen, P., 1979. Cat Behavior: The Predatory and Social Behavior of Domestic and Wild Cats. Garland Publishing, New York, New York, VS, pp. 157-297.

Ley, J.M., 2016. Feline Communication. Normal Social Behavior. In: Rodan I. en Heath S.E. (Eds.) Feline behavioral health and welfare. Elsevier, St Louis, Missouri, VS, pp. 24-33, 34-40.

Liberg, O., Sandell, M., Pontier, D., Natoli, E., 2000. Density, spatial organization and reproductive tactics in the domestic cat and other felids. In: Turner D.C. en Bateson P. (Eds.) The Domestic Cat: The Biology of Its Behaviour, Second Edn. Cambridge University Press, Cambridge, GB, pp. 119–147.

Lowe, S.E., Bradshaw, J.W.S., 2001. Ontogeny of individuality in the domestic cat in the home environment. Animal Behaviour 61, 231-237.

Macdonald, D.W., Apps, P.J., Carr, G.M., Kerby, G., 1987. Social Dynamics, Nursing Coalitions and Infanticide Among Farm Cats, Felis catus. Paul Parey Scientific Publishers, Berlin en Hamburg, Duitsland.

Macdonald, D.W., Yamaguchi, N., Kerby, G., 2000. Group-living in the domestic cat: its sociobiology and epidemiology. In: Turner D.C. en Bateson P. (Eds.) The domestic cat: The biology of its behaviour, Second Edn. Cambridge University Press, Cambridge, GB, pp. 95-118.

Mariti, C., Guerrini, F., Vallini, V., Bowen, J.E., Fatjó, J., Diverio, S., Sighieri, C., Gazzano, A., 2017. The perception of cat stress by Italian owners. Journal of Veterinary Behavior 20,74-81.

Martin, P., Bateson, P., 2007. Measuring Behaviour – An Introductory Guide, Third Edn. Cambridge University Press, Cambridge, GB, pp. 10-24, 48-61.

McFarland, D., 1999. Ritualisation and Communication. In: Animal Behaviour, Third Edition. Addison Wesley Longman Limited, Essex, GB, pp. 377-385.

Mengoli, M., Mariti, C., Cozzi, A., Cestarollo, E., Lafont-Lecuelle, C., Pageat, P., Gazzano, A., 2013. Scratching behaviour and its features: A questionnaire-based study in an Italian sample of domestic cats. Journal of Feline Medicine and Surgery 15(10), 886-892.

Michael, R.P., 1961. Observations Upon the Sexual Behaviour of the Domestic Cat (Felis catus L .) under Laboratory Conditions. Behaviour 18, 1-24.

Mills, D.S., Karagiannis, C., Zulch, H., 2014. Stress - Its Effects on Health and Behaviour: A Guide for Practitioners. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice 44, 525-541.

Miyazaki, M., Yamashita, T., Tiara, H., Suzuki, A., 2008. The Biological Function of Cauxin, a Major Urinary Protein of the Domestic Cat (Felis catus). In: Hurst J.L., Beynon R.J., Craig Roberts S. en Wyatt T.D. (Eds.) Chemical Signals in Vertebrates 11. Springer Science+Business Media, New York, New York, VS, pp. 51-60.

Mohiyeddini, C., Bauer, S., Semple, S., 2013. Displacement Behaviour Is Associated with Reduced Stress Levels among Men but Not Women. PLoS ONE 8(2): e56355. doi: 10.1371/journal.pone.0056355

Natoli, E., Baggio, A., Pontier, D., 2001. Male and female agonistic and affiliative relationships in a social group of farm cats (Felis catus L.). Behavioural Processes 53, 137-143.

Opdenakker, R., 2006. Advantages and Disadvantages of Four Interview Techniques in Qualitative Research. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 7(4), Art. 11. doi: 10.17169/fqs-7.4.175

Overall, K.L., 2013. Normal Feline Behaviour and Ontogeny: Neurologica land Social Development, Signaling and Normal Feline Behaviour. In: Manual of Clinical Behavioral Medicine for Dogs and Cats. Mosby (Elsevier Inc.), St. Louis, Missouri, pp. 312-359.

Overli, O., Korzan, W.J., Larson, E.T., Winberg, S., Lepage, O., Pottinger, T.G., Renner, K.J., Summers, C.H., 2004. Behavioral and neuroendocrine correlates of displaced aggression in trout. Hormones and Behavior 45, 324-329.

Owens, J.L., Olsen, M., Fontaine, A., Kloth, C., Kershenbaum, A., Waller, S., 2017. Visual classification of feral cat Felis silvestris catus vocalisations. Current Zoölogy 63(3), 331-339.

Pageat, P., Gaultier, E., 2003. Current research in canine and feline pheromones. Veterinary Clinics of North America – Small Animal Practice 33, 187-211.

Ramos, D., Reche-Junior, A., Fragoso, P.L., Palme, R., Yanasse, N.K., Gouvêa, V.R., Beck, A., Mills, D.S., 2013. Are cats (Felis catus) from multi-cat households more stressed? Evidence from assessment of fecal glucocorticoid metabolite analysis. Physiology en Behavior 122, 72-75.

Ramos, D., 2019. Common feline problem behaviors: Aggression in multi-kat households. Journal of Feline Medicine and Surgery 21, 221-233.

Reiger, I., 1979. Scent Rubbing in Carnivores. Carnivore 2(1), 17-25.

Rochlitz, I., 2005. A review of the housing requirements of domestic cats (Felis silvestris catus) kept in the home. Applied Animal Behaviour Science 93, 97-109.

Scheumann, M., Roser, A.-E., Konerding, W., Bleich, E., Hedrich, H.-J., Zimmermann, E., 2012. Vocal correlates of sender-identity and arousal in the isolation calls of domestic kitten (Felis silvestris catus). Frontiers in Zoölogy 9:36. doi: 10.1186/1742-9994-9-36

Sjöström, O. Holst, D., 2002. Validity of a questionnaire survey: Response patterns in different subgroups and the effect of social desirability. Acta Odontologica Scandinavica 60-3, 136-140.

Stanton, L.A., Sullivan, M.S., Fazio, J.M., 2015. A standardized ethogram for the felidae: A tool for behavioral researchers. Applied Animal Behaviour Science 173, 3-16.

Tavernier, C., Ahmed, S., Houpt, K.A., Yeon, S.C., 2020. Feline vocal communication. Journal of Veterinary Sciences Jan;21(1):e18. doi: 10.4142/jvs.2020.21.e18

Taylor, K.D., 2010. Displacement behaviour. In: Mills D.S. (Ed.) The Encyclopedia of Applied Animal Behaviour and Welfare. CAB International, Cambridge, GB, pp. 180.

Turner, D.C., 2014. Social organisation and behavioural ecology of free-ranging domestic cats. In: Turner D.C. en Bateson P. (Eds.) The Domestic Cat: The Biology of its Behaviour, Third Edn. Cambridge University Press, Cambridge, GB, pp. 63-70.

Van den Bos, R., de Cock Buning, T., 1994. Social Behaviour of Domestic Cats (Felis lybica f. catus L.): a Study of Dominance in a Group of Female Laboratory Cats. Ethology 98, 14-37.

Van den Bos, R., de Vries, H., 1996. Clusters in Social Behaviour of Female Domestic Cats (Felis silvestris catus) Living in Confinement. Journal of Ethology 14, 123-131.

Van den Bos, R., 1998a. The function of Allogrooming in Domestic Cats (Felis silvestris catus); a Study in a Groop of Cats Living in Confinement. Journal of Ethology 16, 1-13.

Van den Bos, R., 1998b. Post-conflict stress-response in confined group-living cats (Felis silvestris catus). Applied Animal Behaviour Science 59, 323-330.

Van den Bos, R., Meijer, M.K., van Renselaar, J.P., van der Harst, J.E., Spruijt, B.M., 2003. Anticipation is differently expressed in rats (Rattus norvegicus) and domestic cats (Felis silvestris catus) in the same Pavlovian conditioning paradigm. Behavioural Brain Research 141, 83-89.

Van der Zee, E., Weary, D.M., 2010. Communication. In: Mills D.S. (Ed.) The Encyclopedia of Applied Animal Behaviour and Welfare. CAB International, Cambridge, GB, pp. 116-118.

Verberne, G., De Boer, J., 1976. Chemocommunication among Domestic Cats, Mediated by the Olfactory and Vomeronasal Senses: I. Chemocommunication. Zeitschrift für Tierpsychologie 42, 86-109.

West, M., 1974. Social Play in the Domestic Cat. American Zoölogy 14, 427-436.

Wiepkema, P.R., 1987. Behavioural aspects of stress. In: Wiepkema P.R. en van Adrichem P.W.M. (Eds.) Biology of stress in farm animals: an integrative approach. Martinus Nijhoff, Dordrecht, Nederland, pp. 113-133.

Wilhelmy, J., Serpell, J., Brown, D., Siracusa, C., 2016. Behavioral associations with breed, coat type, and eye color in single-breed cats. Journal of Veterinary Behavior 13, 80-87.

Wyatt, T.D., 2010. Pheromones and signature mixtures: Defining species-wide signals and variable cues for identity in both invertebrates and vertebrates. Journal of Comparative Physiology A 196, 685-700.

Yeon, S.C., Kim, Y.K., Park, S.J., Lee, S.S., Lee, S.Y., Suh, E.H., Houpt, K.A., Chang, H.H., Lee, H.C., Yang, B.C., Lee, H.J., 2011. Differences between vocalization evoked by social stimuli in feral cats and house cats. Behavioural Processes 87, 183-189.

Download scriptie (2.98 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Prof. dr. Christel Moons en Prof. dr. Tiny De Keuster
Thema('s)