Outdoor education brengt mijn leerlingen tot leven

Nausikäa
Backaert

outdoor

Student Vives 

Nausikäa, een enthousiaste leerkracht uit het buitengewoon onderwijs trok voor het eerst naar buiten met haar klas om onderwijs te geven. Nausikäa is een laatstejaarsstudent bachelor buitengewoon onderwijs aan de Katholieke hogeschool Vives Kortrijk.

Het thema 

Het thema van haar eindewerk is ‘outdoor education’. “Buitenactiviteiten zijn in deze coronaperiode zeer actueel. Outdoor education is bezig met een opmars. Het bied dan ook vele voordelen. Kinderen zijn gemotiveerder, creatiever en presteren beter wanneer ze buiten les krijgen."

De doelgroep

Het project werd uitgevoerd in de Heilighartschool te Oostende in een type 2 klas met ‘oudste kinderen’ waarvan enkele leerlingen een attest ASS hebben. “Mijn leerlingen zijn tijdens de lessen muzische vorming soms erg passief terwijl ze op de speelplaats als het ware tot leven komen. Ik vond het hoog tijd voor een nieuwe uitdaging.”

Muzische vorming in een ander jasje 

Met het project onderzocht Nausikäa of de creativiteit en betrokkenheid van de leerlingen verhoogd door het inzetten van outdoor education. “Ik richtte een buitenruimte in en trok met de kinderen naar buiten. Het project liep van november tot maart, niet de meest droge en warme periode van het jaar, maar dit leek voor mijn leerlingen geen enkel probleem.” De kinderen bouwden een huis voor muis met takken en allerlei andere natuurlijke materialen. Ze onderzochten hoe ze takken met touwen aan elkaar konden bevestigen. De leerlingen maakten maskers en muziek met natuurlijke materialen. Naast de lessen beeld en muziek gingen ook de lessen drama en dans buiten door. De kinderen dansten over krijtlijnen en beeldden verschillende soorten sporten uit. “Het was prachtig om te zien hoe de leerlingen in een buitenomgeving spontaan gingen bewegen. Na een drietal lesjes begonnen ze zelf te vragen om buiten te gaan.”

De praktische uitwerking

Nausikäa ontwikkelde acht lesfiches, twee binnen elk domein (beeld/drama/dans/muziek). De enthousiaste juf is van plan om deze uit te breiden want ook in de toekomst wil ze vaker naar buiten. “De kinderen worden zo ‘opgeslorpt’ in hun activiteit. Het zou zot zijn om dit op te geven. Bovendien zorgt de ruimte voor veel voordelen. De kinderen kunnen vrijer bewegen, de geluiden van muziekinstrumenten komen minder hard binnen en de natuurlijke materialen zorgen ervoor dat de lessen origineler zijn. Dit jaar maakten de leerlingen een carnavalsmasker met bladeren en takken, als dat niet origineel is.

Heeft dit artikel je interesses geprikkeld en wil je graag meer informatie? Bekijk dan zeker de digitale leermap: https://jufnausikaa.weebly.com“Mensen mogen mij via de website altijd contacteren als ze vragen hebben over mijn project”, aldus Nausikäa.

Bibliografie

Bronnen literatuur

Aalsvoort, V. G. M. der. (2017). Het belang van spelen. In Geen titel (1ste editie). Acco.

American Psychiatric Association. (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen DSM-5. In Geen titel (1ste editie). Boom Lemma.

autismparentingmagazine. (2021, 7 oktober). When Nature is Nurture: Structured Outdoor Learning. Autism Parenting Magazine. Geraadpleegd op 11 december 2021, van https://www.autismparentingmagazine.com/nurture-structured-outdoor-lear…

Budde, E. (1989). Creatieve therapie in de praktijk. In Geen titel. Van Loghum Slaterus .

Busstra, I. (2014). Kaboutersoep en wonderblaadjes / druk 1. In Geen titel. Antilope.

Cools, D., & Van Helleputte, G. (2017). Danielle Cools Gorik Van Helleputte - PDF Gratis download [Presentatieslides]. Docplayer . https://docplayer.nl/51624265-Danielle-cools-gorik-van-helleputte.html

Geraadpleegd op 20 december 2021

Creativiteit - 9 definities - Encyclo. (2022). encyclo. Geraadpleegd op 8 januari 2022, van https://www.encyclo.nl/begrip/creativiteit

Crul, K. (2017). Zeppelin: didactiek voor muzische vorming. In Geen titel (01 editie). Pelckmans.

Crul, K., & Oetang, O. (2018). De kleine zeppelin. In Geen titel (1ste editie). Pelckmans.

Curriculum, Departement Onderwijs en Vorming. (1995). Informatiemap

BuBaO: deel 2: buitengewoon onderwijs type 2. Eindtermen Vlaanderen. http://eindtermen.vlaanderen.be/publicaties/informatiemap-buitengewoon-…

Danks, F., & Schofield, J. (2007). Ga buiten spelen ! In Geen titel (1ste editie). Becht’s Uitgevers-Maatschappij, H.J.W.

De Mets, J. (2019). Klassen zonder muren. provincie Antwerpen . Geraadpleegd op 20 december 2021, van https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dlm/pime/mos/broc…

Dijksman, M., & Ruiter, J. de. (2016). Alle kinderen naar buiten! In Geen titel (1ste editie). Knnv Uitgeverij.

Drews, J. (2015). Het grote buitenboek. In Geen titel (1ste editie). Clavis.

Forest School Association C/O Institute for Outdoor Learning. (2020). How to set up a forest school - from the roots up! forestschoolassociation. Geraadpleegd op 15 december 2021, van https://www.forestschoolassociation.org/wp-content/uploads/2020/12/How-…

Grabau, E. (1987). Creatieve therapie. In Geen titel. Bohn Stafleu van Loghum.

Groene leeromgeving extra positief voor kinderen met beperking of stoornis. (2019, 13 maart). BOS+. Geraadpleegd op 13 februari 2022, van https://www.bosplus.be/k/en/news/view/55966/52708/groene-leeromgeving-e…

het Ministerie van OCW. (2021). Talent in Ontwikkeling | Talentstimuleren.nl. talent stimuleren. Geraadpleegd op 8 januari 2022, van https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/talent-in-ontw…

Institute for Outdoor Learning. (2020). Full principles and criteria for good practice | forest school association. forestschoolassociation. Geraadpleegd op 15 december 2021, van https://forestschoolassociation.org/full-principles-and-criteria-for-go…

James, M. (2018). Forest School and Autism. In Geen titel. Macmillan Publishers.

Janssens, M. (2019). Creativiteit als talentenkompas. Sterk! in autisme , 38, 8–9.

Kempen, R. van. (2021, 16 maart). Fantasie ontwikkelen met deze vijf tips. Filosovaardig.nl. Geraadpleegd op 22 december 2021, van https://filosovaardig.nl/blog/denken-over-onderwijs/fantasie-ontwikkele…

Laevers, F. (2016). Welbevinden en  betrokkenheid als  toetsstenen voor  kwaliteit in de  kinderopvang. expertisecentrum. http://expertisecentrum.cego.be/wp-content/uploads/2018/11/Kennisdossie…

Louv, R. (2015). Het laatste kind in het bos: hoe we onze kinderen weer in contact brengen met de natuur (Dutch Edition). In Geen titel (01 editie). Arkel, Jan van.

Maeght, C. de. (2021, 22 november). Waarom een buitenles goed is voor jou en je klas. Klasse. Geraadpleegd op 20 december 2021, van https://www.klasse.be/235016/waarom-een-buitenles-goed-is-voor-jou-en-j…

Moorkens, J. (2017). Een noorse utopie  of toekomstmuziek voor het onderwijs in vlaanderen? (Nr. 7–28). Karel De Grote hogeschool. https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%…

Nathalie, N. (2021, 22 april). Activiteiten tijdens buitenlesdag : 60 tips! - unicorns & fairytales. Unicorns & Fairytales. https://www.unicornsandfairytales.be/activiteiten-tijdens-buitenlesdag-…

NatureToday.com. (2008, 27 juli). Natuurlijke omgeving stimuleert creatief spelen. nature today. Geraadpleegd op 22 december 2021, van https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=15493

NVA, Nederlandse Vereniging voor Autisme. (2020, 28 januari). NVA - Verstandelijke beperking. Geraadpleegd op 22 november 2021, van https://www.autisme.nl/over-autisme/doelgroepen/verstandelijke-beperkin…

Omgaan met kinderen met een verstandelijke beperking. (z.d.). markant. https://www.markant.org/assets/2016/09/Factsheet_Omgaan-met-kinderen-me…

Pameijer, N., Denys, A., Timbremont, B., Veire, H. van de, & Van De Veire, H. (2018). Handelingsgericht werken. In Geen titel. Acco.

Participate! (2022a). participate-autisme. Geraadpleegd op 20 januari 2022, van https://www.participate-autisme.be/go/nl/mijn-kind-helpen-in-zijn-ontwi…

Participate! (2022b). Participate autisme. Geraadpleegd op 18 april 2022, van https://www.participate-autisme.be/go/nl/autisme-begrijpen/wat-is-autis…

Schofield, J., & Danks, F. (2013a). Het slecht weer boek / druk 1. In Geen titel. Christofoor.

Schofield, J., & Danks, F. (2013b). Outdoor. In Geen titel (1ste editie). Christofoor.

Schoolvisie. (2022). heilig-hartschool. Geraadpleegd op 20 april 2022, van https://www.heilig-hartschool.be/schoolvisie/

SEMBLE. (2017). Benefits include [Foto ]. outdoorclassroomday. https://outdoorclassroomday.com/about/

Overgenomen. Geraadpleegd op 20/12/2021

Spek, A. (2013). Autismespectrumstoornissen bij volwassenen. In Geen titel (1ste editie). Hogrefe.

Steenberghs, N. (2021, 7 juni). We gaan op berenjacht! Fantasiespel bij kinderen verrijken. EOS Wetenschap. Geraadpleegd op 2 mei 2022, van https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/we-gaan-op-berenjacht-fantasi…

Tovey, H., Kessels, M. N. M., & Balkom, J. H. G. (2011). Laat ze buiten spelen. In Geen titel. Garant.

Vermeulen, P. (2019). creativiteit en autisme. Sterk! in autisme , 38, 2–2.

Vermeulen, P., & Degrieck, S. (2015). Mijn kind heeft autisme. In Geen titel (1ste editie). Lannoo.

Veulemans, D., Devos, B., Wittoek, G., & Verrycken, D. (2022).

Onderwijskiezer. onderwijskiezer. https://www.onderwijskiezer.be/v2/basis/basis_buo_detail.php?detail=15

Voordelen van buiten lesgeven. (2022). MOS. Geraadpleegd op 2 april 2022, van https://www.mosvlaanderen.be/voordelen-van-buiten-lesgeven

Walmsley, N. (2021). Leuke groene dingen doen. In Geen titel (1ste editie). Groene Boeken Jan van Arkel.

Wit, S. de. (2022). Mijn kind heeft een LVB - PDF Free Download. adoc.pub. Geraadpleegd op 10 mei 2022, van https://adoc.pub/mijn-kind-heeft-een-lvb.html

Zill . (2018). Leerplansite ZILL. https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/leerinhoud/MU/meer

Bronnen afbeeldingen

11057-Maskers-van-bladeren. (2022). [Foto]. Geen titel. https://activiteitenbank.scouting.nl/kampthema-s/item/11057-maskers-van…

414730-Kinderen-en-sport. (2022). [Illustratie]. Geen titel. https://nl.vecteezy.com/vector-kunst/414730-kinderen-en-sport

Angie, A. (2018, 8 juni). Forest School and Autism – Hedge-U-cation. hedgeucation. https://hedgeucation.org/hedge-news/forest-school-and-autism/

Bamboepalen-knopen. (2022). [Foto]. Geen titel. https://www.bamboebouwnederland.nl/info/bamboepalen-knopen

Beentjes, D. (2017, 6 januari). wat-heb-ik-nodig. De Mindbrouwerij. Geraadpleegd op 22 april 2022, van http://mindbrouwerij.nl/een-gelukkig-nieuwjaar-begint-in-je-mind/wat-he…

Betasymbols. (2022). [Illustratie]. Geen titel. https://betapp.betasymbols.com/opvragen-prenten?lang=nl&pal=bw

camouflage. (2022). [Foto]. Geen titel. https://www.shutterstock.com/nl/search/camouflage

Ear-listening-icon. (2022). [Illustratie]. Geen titel. https://wallsheaven.nl/fotobehang/ear-listening-icon.-vector.-isolated…

Graaff, E. (2022, 24 februari). Sterk in Autisme –. EstherVandaag. https://esthervandaag.wordpress.com/category/sterk-in-autisme/

Logo VIVES | Hogeschool VIVES. (2022). VIVES. Geraadpleegd op 2 mei 2022, van https://www.vives.be/nl/huisstijl/logo

Masker-van-bladeren. (2022). [Foto]. Geen titel. https://www.leukekinderactiviteiten.nl/activiteit/techniek/masker-van-b…

Muzische Vorming - ICT Jaarplan. (2022). sites google. Geraadpleegd op 25 april 2022, van https://sites.google.com/site/ict2opdrachtleerlijnen/punten

Natuur, O. (2021). Waarom buiten lesgeven een uitstekend idee is. Onze Natuur. Geraadpleegd op 1 mei 2022, van https://www.onzenatuur.be/artikel/waarom-buiten-lesgeven-een-uitstekend…

Een natuurmasker voor echte helden. (2022). [Foto]. Geen titel. https://www.onzenatuur.be/artikel/diy-een-natuurmasker-voor-echte-helden

Tips-voor-thuis-spelen-en-leren-met-stoepkrijt. (2022). [Foto]. Geen titel. https://www.kleuteruniversiteit.nl/2021/02/tips-voor-thuis-spelen-en-le…

Welbevinden en betrokkenheid maken het verschil - Ervaringsverhaal Mantelzorg - Sociaal Domein Veenendaal. (2022). Welbevinden en betrokkenheid maken het verschil. Geraadpleegd op 21 april 2022, van http://www.themanieuws.nl/app/publication/SDVD172/5328

Winterkamperen-zo-doe-je-dat. (2019). [Foto]. Geen titel. https://www.eurocampings.nl/blog/listing/winterkamperen-zo-doe-je-dat/

Wisselvallig-en-op-vrijdag-mogelijk-veel-wind. (2022). [Foto]. Geen titel. https://www.weer.nl/nieuws/2021/wisselvallig-en-op-vrijdag-mogelijk-vee…

Download scriptie (6.08 KB)
Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Jasmien Porteman - Stijn Coussement
Thema('s)
Kernwoorden