Time is (t)issue

Hellen
Tielemans

Stel u voor, het ergste overkomt u. U belt de noodcentrale 112 en de ambulanciers snellen u te hulp. Het spreekt voor zich dat elke seconde van belang is.. Maar zijn we ook spaarzaam met die uiterst belangrijke seconden?

image-20220811115740-1

Wanneer u iets overkomt, zijnde het een ongeval of een acute aandoening, spreken we van het ‘gouden uur’. Dit is het eerste uur na het ongeval, wanneer we binnen deze tijd handelen is uw kans op overleven groter. Als u weet dat de gemiddelde tijd voor aankomst van de ambulance twintig tot dertig minuten bedraagt, dan blijft er nog maar een half uur over waarin veel moet gebeuren. De ambulanciers die u komen helpen, moet niet alleen jouw leven redden, ze moeten ook snelle en juiste beslissingen maken, de juiste hulp vragen en hebben een grote administratieve verantwoordelijkheid. Niet gemakkelijk en zeker niet wanneer elke seconde telt! Bij al deze taken komt vanzelfsprekend een heleboel communicatie kijken. De noodcentrale communiceert met de ambulanciers, die op hun beurt zouden moeten communiceren met het ziekenhuis. Maar de ziekenwagen communiceert toch al met het ziekenhuis, zegt u? Dat blijkt niet zo te zijn..

Onaangekondigde patiënten

De ziekenwagen komt namelijk vaak onaangekondigd aan in het ziekenhuis. Hierdoor heeft het ziekenhuis geen tijd om zich voor te bereiden op uw komst en moeten de ambulanciers vaak wachten voor ze de verantwoordelijkheid kunnen overlaten aan het ziekenhuis. Wanneer elke seconde telt, zorgt dit voor een gigantisch tijdsverlies dat u, als patiënt , in gevaar brengt. We kunnen dus kostbare tijd winnen door het ziekenhuis vooraf in te lichten over uw komst. Niet alleen voor u en uw veiligheid, is dit zinvol. Ook voor de verpleegkundigen, artsen en leidinggevenden van het ziekenhuis is dit interessant omdat ze streven naar efficiëntie, de hoogste patiëntenveiligheid en kwaliteit van zorgen.

Verloren patiëntengegevens

Het onaangekondigd aankomen van de ziekenwagen is niet het enige probleem. Door het gebrek aan communicatie tussen de ambulance en het ziekenhuis gaan er veel van uw gegevens verloren. Dit is gevaarlijk voor u, de patiënt, want hierdoor zou u een verkeerde of laattijdige behandeling kunnen krijgen. De WHO zette dit fenomeen zelfs op zijn prioriteitenlijst om aan te pakken in Westerse landen. In het slechtste geval zullen de mensen die uw leven redden niet weten wie u bent of wat er is gebeurd waardoor u op de spoedgevallendienst terecht bent gekomen. Wanneer de ambulanciers uw gegevens wel mondeling meegeven op de spoedgevallendienst is het moeilijk voor de verpleegkundige of arts om goed te luisteren. De spoedgevallendienst is een drukke en rumoerige omgeving en de focus van de hulpverlener gaat uit naar het redden van uw leven, het is dus moeilijk om aandachtig te luisteren én alles te onthouden. Bovendien blijkt dat als ambulanciers gegevens uit hun hoofd doorgeven, er slechts 33% van de correcte, oorspronkelijke gegevens wordt behouden. Dit cijfer moet omhoog! En gelukkig kan dat ook. Wanneer ambulanciers gebruik maken van een digitaal ondersteuningsmiddel tijdens de overdracht stijgt dit cijfer zelfs tot 99%! Bovendien kunnen al die digitale gegevens makkelijk aan uw patiëntendossier worden toegevoegd en gaan ze nooit meer verloren.

Tijd om tijd te besparen

Het is tijd om tijd te besparen en efficiënter te gaan communiceren. Dit zullen we doen met behulp van een applicatie waarin de ambulanciers al uw gegevens invullen. Dit lijkt misschien niet zo praktisch maar de applicatie is zo gemaakt dat ze de ambulanciers ondersteunt in het benaderen en efficiënt helpen van de patiënt. Gedaan dus met extra administratieve belasting en tijdsverspilling. Wanneer de ambulance naar het ziekenhuis vertrekt, worden uw gegevens doorgestuurd en zal er een melding verschijnen in de spoedgevallendienst met de verwachtte aankomsttijd en graad van urgentie. Op die manier, is de tijd dat de ziekenwagen onderweg is, gewonnen tijd omdat de spoedgevallendienst zich kan voorbereiden en u meteen kan ontvangen.

Bibliografie

Aacharya, R. P., Gastmans, C., & Denier, Y. (2011). Emergency department triage: an ethical analysis. https://doi.org/10.1186/1471-227X-11-16 Altuwaijri, E. A., Budgen, D., & Maxwell, S. (2019). Factors impeding the effective utilisation of an electronic patient report form during handover from an ambulance to an emergency department. In Health Informatics Journal (Vol. 25, Issue 4, pp. 1705–1721). https://doi.org/10.1177/1460458218797984 ASTRID nv. (2013). ASTRID Van A tot Z - Communicatie voor veiligheid. 1–34. AZ Herentals. (2013). Spoedgevallen & triage Hoe dringend is uw klacht ? Brain, T., Tbi, I., Study, T. C., & Teodoro, L. (2016). Catecholamines as Independent Predictors of Outcome in Moderate and Severe CATECHOLAMINES AS INDEPENDENT PREDICTORS OF OUTCOME IN MODERATE AND SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY ( TBI ). THE COMA-TBI STUDY By Institute of Medical Sciences University of Toronto. June. Chemie, M. (2009). Federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. december, 2–4. Civiele Veiligheid. (2016). Storingen op het ASTRID-netwerk 22/3 – Lessons learned | Civiele Veiligheid. https://www.civilsecurity.be/nl/news/centre-d-appelsurgents/storingen-o… de Lange, S., van Eeden, I., & Heyns, T. (2018). Patient handover in the emergency department: ‘How’ is as important as ‘what.’ International Emergency Nursing, 36(September 2017), 46–50. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2017.09.009 Faber, M., Ekker, A., & Mulder, K. (2019). Medische software : is CE- certificering nodig ? December 2019. Fernández-Cardeñosa, G., de La Torre-Díez, I., López-Coronado, M., & Rodrigues, J. J. P. C. (2012). Analysis of cloud-based solutions on EHRs systems in different scenarios. Journal of Medical Systems, 36(6), 3777–3782. https://doi.org/10.1007/s10916-012-9850-2 Fitzpatrick, D., Maxwell, D., & Craigie, A. (2018). The feasibility, acceptability and preliminary testing of a novel, low-tech intervention to improve pre-hospital data recording for pre-alert and handover to the Emergency Department. BMC Emergency Medicine. FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en leefmilieu. (2013). Belgische Handleiding voor de Medische Regulatie. https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshea… _file/handleiding_medische_regulatie.pdf FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en leefmilieu. (2016). Staande Orders. november. https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshea… _file/so-op_20161120_nl.pdf FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en leefmilieu. (2017). Nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening | Volksgezondheid. https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/advies-enoverlegorgaan/r… FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en leefmilieu. (2020). Benaderingsschema DGH. 2020. Gaube, S., Cecil, J., Wagner, S., & Schicho, A. (2021). The relationship between health IT characteristics and organizational variables among German healthcare workers. Scientific Reports, 11(1), 1–11. https://doi.org/10.1038/s41598-021-96851-1 Harmsen, A. M. K., Geeraedts, L. M. G., Giannakopoulos, G. F., Terra, M., Christiaans, H. M. T., Mokkink, L. B., & Bloemers, F. W. (2017). National consensus on communication in prehospital trauma care, the DENIM study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 25(1), 1–11. https://doi.org/10.1186/s13049-017-0414-9 Harmsen, A. M. K., Giannakopoulos, G., Franschman, G., Christiaans, H., & Bloemers, F. (2017). Limitations in Prehospital Communication Between Trauma Helicopter, 44 Ambulance Services, and Dispatch Centers. Journal of Emergency Medicine, 52(4), 504–512. https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2016.11.010 Healthcare Insurance Reciprocal of Canada. (n.d.). Ineffective Communications in the Pre-hospital Setting | Healthcare Insurance Reciprocal of Canada. Retrieved November 7, 2021, from https://www.hiroc.com/resources/risk-referencesheets/ineffective-commun… Hitti, E., Hadid, D., Melki, J., Kaddoura, R., & Alameddine, M. (2021). Mobile device use among emergency department healthcare professionals: prevalence, utilization and attitudes. Scientific Reports, 11(1), 1–8. https://doi.org/10.1038/s41598-021-81278-5 Ii, A., & Belges, R. (2019). Moniteur belge — 28.04.2001 — belgisch staatsblad. April, 13852–13859. Jensen, S. M., Lippert, A., & Østergaard, D. (2013). Handover of patients: A topical review of ambulance crew to emergency department handover. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 57(8), 964–970. https://doi.org/10.1111/aas.12125 Joseph, M. L., & Huber, D. L. (2015). Clinical leadership development and education for nurses: prospects and opportunities. Journal of Healthcare Leadership, 7, 55. https://doi.org/10.2147/JHL.S68071 Kamal, N., Sheng, S., Xian, Y., Matsouaka, R., Hill, M. D., Bhatt, D. L., Saver, J. L., Reeves, M. J., Fonarow, G. C., Schwamm, L. H., & Smith, E. E. (2017). Delays in Door-to-Needle Times and Their Impact on Treatment Time and Outcomes in Get with the Guidelines-Stroke. In Stroke (Vol. 48, Issue 4, pp. 946–954). https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.116.015712 Kim, S. K., Lee, S. Y., Bae, H. J., Lee, Y. S., Kim, S. Y., Kang, M. J., & Cha, J. K. (2009). Pre-hospital notification reduced the door-to-needle time for iv t-PA in acute ischaemic stroke. In European Journal of Neurology (Vol. 16, Issue 12, pp. 1331–1335). https://doi.org/10.1111/j.1468-1331.2009.02762.x Koufi, V., Malamateniou, F., Vassilacopoulos, G., & Prentza, A. (2012). An Androidenabled mobile framework for ubiquitous access to cloud emergency medical services. Proceedings - IEEE 2nd Symposium on Network Cloud Computing and Applications, NCCA 2012, 95–101. https://doi.org/10.1109/NCCA.2012.30 Lidal, I. B., Holte, H. H., & Vist, G. E. (2013). Triage systems for pre-hospital emergency medical services-a systematic review. http://www.sjtrem.com/content/21/1/28 McGinley, A., & Pearse, R. M. (2012). A national early warning score for acutely ill patients. BMJ, 345(7869). https://doi.org/10.1136/BMJ.E5310 McIsaac, D. I., Abdulla, K., Yang, H., Sundaresan, S., Doering, P., Vaswani, S. G., Thavorn, K., & Forster, A. J. (2017). Association of delay of urgent or emergency surgery with mortality and use of health care resources: A propensity scorematched observational cohort study. Cmaj, 189(27), E905–E912. https://doi.org/10.1503/cmaj.160576 Mirhaghi, A., Heydari, A., Mazlom, R., & Hasanzadeh, F. (2015). Reliability of the Emergency Severity Index Meta-analysis. 15(1), 71–77. Mowla, A., Doyle, J., Lail, N. S., Rajabzadeh-Oghaz, H., Deline, C., Shirania, P., Ching, M., Crumlish, A., Steck, D. A., Janicke, D., Levy, E. I., & Sawyer, R. N. (2017). Delays in door-to-needle time for acute ischemic stroke in the emergency department: A comprehensive stroke center experience. Journal of the Neurological Sciences, 376, 102–105. https://doi.org/10.1016/j.jns.2017.03.003 Murad, M. H., Asi, N., Alsawas, M., & Alahdab, F. (2016). New evidence pyramid. BMJ Evidence-Based Medicine, 21(4), 125–127. https://doi.org/10.1136/EBMED-2016- 110401 Neyem, A., Carrillo, J. M., Jerez, C., Valenzuela, G., Risso, N., Benedetto, I. J., & Rojas- Riethmuller, S. J. (2016). Improving Healthcare Team Collaboration in Hospital Transfersthrough Cloud-Based Mobile Systems.pdf. Hindawi Publishing Corporation. NICE. (2020). The technology | National Early Warning Score systems that alert to deteriorating adult patients in hospital | Advice | NICE. 45 Nimmolrat, A., Sutham, K., & Thinnukool, O. (2021). Patient triage system for supporting the operation of dispatch centres and rescue teams. BMC Medical Informatics and Decision Making, 21(1), 1–16. https://doi.org/10.1186/s12911- 021-01440-x Poulymenopoulou, M., Malamateniou, F., & Vassilacopoulos, G. (2012). Emergency healthcare process automation using mobile computing and cloud services. Journal of Medical Systems, 36(5), 3233–3241. https://doi.org/10.1007/s10916- 011-9814-y Reddy, M. C., Paul, S. A., Abraham, J., McNeese, M., DeFlitch, C., & Yen, J. (2009). Challenges to effective crisis management: Using information and communication technologies to coordinate emergency medical services and emergency department teams. International Journal of Medical Informatics, 78(4), 259–269. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2008.08.003 Sanjuan-Quiles, Á., Hernández-Ramón, M. D. P., Juliá-Sanchis, R., García-Aracil, N., Castejón-De La Encina, M. E., & Perpiñá-Galvañ, J. (2019). Handover of Patients from Prehospital Emergency Services to Emergency Departments: A Qualitative Analysis Based on Experiences of Nurses. Journal of Nursing Care Quality, 34(2), 169–174. https://doi.org/10.1097/NCQ.0000000000000351 Storm-Versloot, M. N., Ubbink, D. T., Kappelhof, J., & Luitse, J. S. K. (2011). Comparison of an Informally Structured Triage System, the Emergency Severity Index, and the Manchester Triage System to Distinguish Patient Priority in the Emergency Department. ACADEMIC EMERGENCY MEDICINE, 18, 822–829. https://doi.org/10.1111/j.1553-2712.2011.01122.x van den Heede, K., Stordeur, S., Farfan-Portet, M.-I., Dubois, C., Mistiaen, P., & Cordon, A. (2017). Naar één geïntegreerd systeem voor de behandeling van ernstige trauma. KCE Reports. https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_281A_Ernstig… mas_synthese_2.pdf van der Linden, B., & Pruissen, F. (2020). ZonMw implementatieplan invulbaar. https://publicaties.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijk… act/ZonMw_implementatieplan_invulbaar.pdf Vermeulen, H., & Thiemens, B. (2015). Implementatie van evidence based practice: Praktische tips voor een complexe ... https://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=b4hgCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&d q=(Vermeulen+%26+Tiemens,+2015)&ots=HKUM7BzRZa&sig=MErTQ_8MF9OPOuuXZ3WjDOypEs#v=onepage&q=(Vermeulen %26 Tiemens%2C 2015)&f=false Vlasveld, F. (2017). Een zorgapp ontwikkelen? Geef deze vijf punten extra aandacht! https://www.linkedin.com/pulse/een-zorgapp-ontwikkelen-geef-deze-vijf-p… Wu, X., Dunne, R., Yu, Z., & Shi, W. (2017). STREMS: A Smart Real-Time Solution toward Enhancing EMS Prehospital Quality. Proceedings - 2017 IEEE 2nd International Conference on Connected Health: Applications, Systems and Engineering Technologies, CHASE 2017, 365–372. https://doi.org/10.1109/CHASE.2017.120 Yong, E. (2014). First response: Race against time. In Nature (Vol. 510, Issue 7506 SUPPL.). https://doi.org/10.1038/510S5a Your Europe. (2022). CE-markering – certificering, EU-voorschriften. https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labelsmarkin… Zhan, Z., Sarcevic, A., & Randall S., B. (2013). Supporting Information Use and Retention of Pre-Hospital Information during Trauma Resuscitation: A Qualitative Study of Pre-Hospital Communications and Information Needs. Zhang, Z., Brazil, J., Ozkaynak, M., & Desanto, K. (2020). Evaluative Research of Technologies for Prehospital Communication and Coordination: a Systematic Review. Journal of Medical Systems, 44(5). https://doi.org/10.1007/s10916-020- 01556-z

Download scriptie (3.81 MB)
Winnaar Scriptieprijs
Universiteit of Hogeschool
Thomas More Hogeschool
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Dirk Volckaerts
Thema('s)