Breuken breken met Barton

Pascale
Van Elslande
  • Stef
    Engels

Peilingsonderzoeken en eigen stage-ervaringen tonen aan dat breuken een pijnpunt vormen in de eerste graad van het secundair onderwijs. Het boek Volgens Barton werd hiermee geassocieerd, omdat het een nieuwe wiskundedidactiek op basis van wetenschappelijk onderzoek aan het licht brengt. Deze twee pijlers brachten volgende onderzoeksvraag voort: “Hoe kunnen de didactische principes van Barton ingezet worden om de leerstof rond breuken aan te brengen in de eerste graad van de B-stroom?”

Via een literatuuronderzoek wordt het boek teruggebracht tot zes krachtige didactische methodes. In de lerarenhandleiding krijgen deze methodes vorm door ze toe te passen op het onderwerp breuken. In de leerlingenbundel met bijhorende correctiesleutel worden deze didactische principes en wenken vertaald in oefeningen. Dit product werd getest in het eerste jaar van het secundair onderwijs, waaruit bleek dat leerlingen een opvallend verschil in resultaten haalden na een les met onze handleiding.

De didactische methodes van Barton zorgen dat breuken op een diepere manier in het langetermijngeheugen terecht komen. Door de schema’s en stappenplannen worden leerinhouden procedureel eigen gemaakt. Deze didactische methodes zouden in bijkomend onderzoek zeker toegepast kunnen worden op andere onderwerpen binnen de wiskunde.

                         

Bibliografie

Barton, C. (2019). Volgens Barton. Culemborg, Gelderland, Nederland: Phronese.

Barton, C. (sd). Research. Opgeroepen in november 2022, van Mr Barton Maths: https://www.mrbartonmaths.com/teachers/research/

Barton, C. (sd). Ordering fractions. Opgeroepen op mei 2023, van diagnostic questions: https://diagnosticquestions.com/Questions?CurrentSubjectId=228&OrderBy=…

Breuken en rekenen met breuken. (sd). Opgeroepen in november 2022, van examenoverzicht: https://www.examenoverzicht.nl/wiskunde/rekenen-met-breuken#:~:text=Bij… deelstreep%20tussen%20haakjes%20staat

Die Keure. (sd). Max-Wiskunde 2B Module 10. (D. Keure, Producent) Opgeroepen op februari 2023, van Polpo: https://api.polpo.be/boeke/book/7056

Doelenlijst-Wiskunde 1B. (2022-2023). Opgeroepen op januari 2023, van LLinked Katholiek Onderwijs Vlaanderen: https://llinkid.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/leerplan/d9bd18bf-761c…

Joep. (2021, augustus 24). Hoe moet je breuken vermenigvuldigen. Opgeroepen in november 2022, van Superprof: https://nl.superprof.be/blog/hoe-moet-je-breuken-vermenigvuldigen/

Mr Barton Maths. (sd). Four operations with fractions. Opgeroepen in januari 2023, van SSDD Problems: https://ssddproblems.com/four-operations-with-fractions/

Mr Barton Maths. (sd). 2/3 of 18 – SSDD Problem. Opgeroepen in januari 2023, van SSDD Problems: https://ssddproblems.com/2-3-of-18/

Steunpunt toetsontwikkeling en peilingen. (2019). Brochure wiskunde SO1B - 2019. Opgeroepen in oktober 2022, van Kwalificaties en curriculum: https://www.kwalificatiesencurriculum.be/sites/default/files/2022-06/Br…

Steunpunt toetsontwikkeling en peilingen. (2019). Factsheet wiskunde SO1B-2019. Opgeroepen in oktober 2022, van Peilingsonderzoek: https://peilingsonderzoek.be/wp-content/uploads/2018/11/Factsheet-wisku…

Veluwenkamp, G. (2020). Logaritmen volgens Barton. (Masterthesis, University of Twente). Opgeroepen in januari 2022, van: file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Veluwenkamp_MA_ELAN.pdf

Verbeek, K. P. (sd). Max-wiskunde 1B module 09. (D. Keure, Producent) Opgeroepen op februari 2023, van Polpo: https://api.polpo.be/boeke/book/5856

Volgens Barton een bespreking en recensie. (sd). Opgeroepen in november 2022, van Onderwijs Huizederidder: https://onderwijs.huizederidder.nl/2021/09/06/volgens-barton-een-bespre…

Download scriptie (775.65 KB)
Universiteit of Hogeschool
Thomas More Hogeschool
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Conny Van den Brande