De betovering van narcistische liefde doorbroken.

Anouk
Vercruysse

Een fenomeen waar quasi iedereen die op zoek is naar een relatie mee te maken krijgt: de narcist. Althans, dat hoor je toch vaak. Zinnen als: “mijn ex was echt een narcist” zijn dagelijkse kost geworden, zonder dat men vaak weet wat het concept narcist dan juist inhoudt. Dat de term een negatieve lading heeft, dat is zeker. Ik neem je in dit artikel mee in welke soorten narcisten er juist zijn.

 

Wat is een narcist?

Ik begin alvast met slecht nieuws: er schuilt een beetje van de narcistische persoonlijkheidstrek in iedereen. Het is compleet eigen aan de mens om de nood te hebben aan goedkeuring van anderen en om soms tactieken in te zetten die puur voor je eigen gewin zijn. Het verschil bij de narcist ligt er in dat wanneer die persoon die goedkeuring niet krijgt, het heel moeilijk is om hiervan weg te evolueren en om negatieve emoties zoals kwaadheid of verdriet te laten zakken. Waar iemand anders teleurstelling ervaart en probeert van hier op een goede, volwassen manier mee om te gaan, is dit voor een narcist veel moeilijker. Hierdoor wordt die soms kwaad, of reageert die op een manier die eigenlijk niet zo gepast is. Narcisten hebben ook goede eigenschappen: ze zijn charmant, zelfzeker en vaak ook erg populair. Het is dus wel een belangrijk verschil dat het niet zomaar gaat om iemand die erg zelfzeker, charmant of arrogant is, maar dat het ook moeilijker moet zijn voor die persoon om om te gaan met slechte emoties.

 

Verschillende soorten narcisten?image 796

Er zijn twee grote soorten narcisme: kwetsbaar narcisme en grandioos narcisme. Kwetsbaar narcisme wordt gekenmerkt door meer verlegen gedrag, soms ook door wantrouwen en vijandigheid t.o.v. anderen. Ze hebben een grote nood aan erkenning en hebben daardoor ook de angst dat iemand hen niet zou leuk vinden of dat zij niet zouden voldoen aan de verwachtingen van iemand anders. Hierdoor zullen ze ook vaak piekeren. Grandioos narcisme daarentegen wordt gekenmerkt door extravert en sociaal gedrag. Zij worden soms bestempeld als arrogant. Ze hechten veel belang aan populariteit, aantrekkelijkheid en succesvol zijn. Ze willen graag de beste zijn en staan dan ook graag in het middelpunt van de belangstelling.

 

Grandioos narcisme valt nogmaals uiteen in twee soorten:  communal narcisme en agentic narcisme. Waar communal narcisme meer de nadruk legt op verbondenheid en dus ook de connectie met anderen, legt agentic narcisme vooral de nadruk op zichzelf. De agentic narcist is vooral bezig met controle krijgen over diens omgeving en macht inwinnen.

 

Tot slot valt agentic narcisme nog eens uiteen in bewondering en rivaliteit. Het verschil tussen de twee ligt vooral in hoe ze hun grandioos zelfbeeld kunnen laten bestaan. Het kost best wat moeite om je zelfbeeld te onderhouden. Iemand die valt onder narcistische bewondering zal vooral erg charmant zijn, wat leidt ook tot goede sociale contacten. Men vindt hen leuk, geeft hen bevestiging. Hierdoor blijft hun zelfbeeld grandioos. Iemand die valt onder narcistische rivaliteit, zal zich snel bedreigd voelen en zal dan ook sneller ruzie maken. Zij proberen zelf beter te zijn dan de ander door een ander naar beneden te halen. Zo zullen ze bv. iemand verwijten beginnen maken zodat die zich slecht voelt, waardoor ze zelf zich beter voelen.

 

Zoals je ziet zijn er heel wat soorten narcisten. Als je een relatie begint met iemand die een narcist is, brengt dit natuurlijk ook andere gevolgen met zich mee.

 

De narcist in de romantische relatie

We zien dat narcisten vaak kortere relaties hebben, met eerder losse seksuele contacten. Vaak loopt alles in het begin goed, word je als partner ook opgehemeld door de narcist, waardoor jij hen ook bevestiging geeft. Dit gaat allemaal goed, totdat de narcist voldoende bevestiging van jou gekregen heeft, waardoor het tijd is om naar de volgende partner te springen. De narcist is ook meer geneigd tot vreemdgaan. Dit ook soms met de bedoeling om jou als partner jaloers te maken, zodat zij opnieuw meer macht krijgen binnen de relatie.

Helaas is narcisme ook gelinkt aan het stellen van partnergeweld. Zowel fysieke agressie als soms ook het isoleren en constant controleren van hun partner komt voor bij narcisten. Ook in het algemeen is narcisme gelinkt aan het stellen van meer agressief gedrag.

Hoewel dit reeds bevestigd werd voor narcisme als totaalconcept, is er nog weinig onderzoek naar wat het verband is tussen de verschillende groepen van narcisten en het al dan niet stellen van partnergeweld. In het recent onderzoek gevoerd in deze masterproef werd gezocht naar het verband tussen partnergeweld en narcistische bewondering en het verband tussen partnergeweld en narcistische rivaliteit, maar kon geen verband gevonden worden. Dit houdt dus in dat er zowel geen positief verband als geen negatief verband kon gevonden worden. Dat betekent concreet dat het niet bewezen is dat ze wel partnergeweld stellen, maar ook niet dat ze geen partnergeweld stellen. Het blijft dus nog een beetje in het duister tasten. Wat wel zeker is, is dat het een interessante onderzoekspiste is waar zeker nog verder onderzoek naar moet gebeuren.

Wat wel kon teruggevonden worden, was dat er weldegelijk een positief verband is tussen narcistische bewondering en meer wisselende partners. Dat betekent dus dat zij effectief meer relaties zullen hebben en sneller van partner zullen switchen.

 

Ook al bracht het onderzoek weinig nieuwe informatie naar voor, het is toch belangrijk om genoeg aandacht te geven aan de narcist. Ondanks het feit dat we de term misschien wat vaak gebruiken, weten we misschien niet altijd wat er precies achter schuilt. Het is belangrijk om te proberen een onderscheid te maken tussen de verschillende groepen van narcisten, omdat zij toch ook vaak heel andere intenties hebben. Tot slot blijft het ook belangrijk om de risico’s van een relatie met een narcist te blijven zien en benadrukken, zodat je ten allen tijde voorbereid bent als je ooit in zo’n situatie zou terechtkomen.

Bibliografie

Ahinkorah, B. O. (2021). Polygyny and intimate partner violence in sub-Saharan Africa: Evidence from 16 cross-sectional demographic and health surveys. SSM - Population Health, 13. https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100729 Ali, A. A., Yassin, K., & Omer, R. (2014). Domestic violence against women in Eastern Sudan. BMC Public Health, 14(1), 1136. https://doi.org/10.1186/1471-2458-14- 1136 Alicke, M. D., & Sedikides, C. (2009). Self-enhancement and self-protection: What they are and what they do. European Review of Social Psychology, 20(1), 1–48. https://doi.org/10.1080/10463280802613866 Altınok, A., & Kılıç, N. (2020). Exploring the associations between narcissism, intentions towards infidelity, and relationship satisfaction: Attachment styles as a moderator. PLOS ONE, 15(11), e0242277. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242277 Amone, C., & Arao, M. (2014). The values of polygamy among the Langi People of Northern Uganda. Religion. Back, M. D. (2018). The Narcissistic Admiration and Rivalry Concept. In Handbook of Trait Narcissism. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3- 319-92171-6_6 Back, M. D., & Kenny, D. A. (2010). The Social Relations Model: How to Understand Dyadic Processes. Social and Personality Psychology Compass, 4(10), 855–870. https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2010.00303.x Back, M. D., Küfner, A. C. P., Dufner, M., Gerlach, T. M., Rauthmann, J. F., & Denissen, J. J. A. (2013). Narcissistic admiration and rivalry: Disentangling the bright and dark sides of narcissism. Journal of Personality and Social Psychology, 105(6), 1013– 1037. https://doi.org/10.1037/a0034431 Back, M. D., Schmukle, S. C., & Egloff, B. (2010). Why are narcissists so charming at first sight? Decoding the narcissism–popularity link at zero acquaintance. Journal of Personality and Social Psychology, 98(1), 132–145. https://doi.org/10.1037/a0016338 Barry, C. T., Chaplin, W. F., & Grafeman, S. J. (2006). Aggression following performance feedback: The influences of narcissism, feedback valence, and 41 comparative standard. Personality and Individual Differences, 41(1), 177–187. https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.01.008 Baumeister, R. F. , & Vohs, K. D. (2001). Narcissism as addiction toesteem. Psychological Inquiry, 206–210. Beasley, R., & Stoltenberg, C. D. (1992). Personality characteristics of male spouse abusers. Professional Psychology: Research and Practice, 23(4), 310–317. https://doi.org/10.1037/0735-7028.23.4.310 Blinkhorn, V., Lyons, M., & Almond, L. (2016). Drop the bad attitude! Narcissism predicts acceptance of violent behaviour. Personality and Individual Differences, 98, 157–161. https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.04.025 Brewer, G., Guothova, A., & Tsivilis, D. (2023). “But it wasn’t really cheating”: Dark Triad traits and perceptions of infidelity. Personality and Individual Differences, 202, 111987. https://doi.org/10.1016/j.paid.2022.111987 Brewer, G., Lyons, M., Perry, A., & O’Brien, F. (2021). Dark Triad Traits and Perceptions of Sexual Harassment. Journal of Interpersonal Violence, 36(13–14), NP7373–NP7387. https://doi.org/10.1177/0886260519827666 Brunell, A. B., Gentry, W. A., Campbell, W. K., Hoffman, B. J., Kuhnert, K. W., & DeMarree, K. G. (2008). Leader Emergence: The Case of the Narcissistic Leader. Personality and Social Psychology Bulletin, 34(12), 1663–1676. https://doi.org/10.1177/0146167208324101 Buffardi, L. E., & Campbell, W. K. (2008). Narcissism and Social Networking Web Sites. Personality and Social Psychology Bulletin, 34(10), 1303–1314. https://doi.org/10.1177/0146167208320061 Bushman, B. J., & Baumeister, R. F. (1998). Threatened egotism, narcissism, self-esteem, and direct and displaced aggression: Does self-love or self-hate lead to violence? Journal of Personality and Social Psychology, 75(1), 219–229. https://doi.org/10.1037/0022-3514.75.1.219 Bushman, B. J., Bonacci, A. M., van Dijk, M., & Baumeister, R. F. (2003). Narcissism, Sexual Refusal, and Aggression: Testing a Narcissistic Reactance Model of Sexual Coercion. Journal of Personality and Social Psychology, 84(5), 1027–1040. https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.5.1027 42 Cale, E. M., & Lilienfeld, S. O. (2006). Psychopathy Factors and Risk for Aggressive Behavior: A Test of the “Threatened Egotism” Hypothesis. Law and Human Behavior, 30(1), 51–74. https://doi.org/10.1007/s10979-006-9004-5 Campbell, W. K. (1999). Narcissism and Romantic Attraction. In Journal of Personality and Social Psychology (Vol. 77, Issue 6). Campbell, W. K., Brunell, A. B., & Finkel, E. J. (2006). Narcissism, Interpersonal SelfRegulation, and Romantic Relationships: An Agency Model Approach. In Self and relationships: Connecting intrapersonal and interpersonal processes. (pp. 57–83). The Guilford Press. Campbell, W. K., Bush, C. P., Brunell, A. B., & Shelton, J. (2005). Understanding the Social Costs of Narcissism: The Case of the Tragedy of the Commons. Personality and Social Psychology Bulletin, 31(10), 1358–1368. https://doi.org/10.1177/0146167205274855 Campbell, W. K., & Campbell, S. M. (2009). On the Self-regulatory Dynamics Created by the Peculiar Benefits and Costs of Narcissism: A Contextual Reinforcement Model and Examination of Leadership. Self and Identity, 8(2–3), 214–232. https://doi.org/10.1080/15298860802505129 Campbell, W. K., & Foster, C. A. (2002). Narcissism and Commitment in Romantic Relationships: An Investment Model Analysis. Campbell, W. K., Foster, C. A., & Finkel, E. J. (2002). Does self-love lead to love for others? A story of narcissistic game playing. Journal of Personality and Social Psychology, 83(2), 340–354. https://doi.org/10.1037/0022-3514.83.2.340 Campbell, W. K., & Miller, J. D. (2011). The Handbook of Narcissism and Narcissistic Personality Disorder. John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/9781118093108 Coid, J. W. (2002). Personality disorders in prisoners and their motivation for dangerous and disruptive behaviour. Criminal Behaviour and Mental Health, 12(3), 209–226. https://doi.org/10.1002/cbm.497 Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1988). Personality in adulthood: A six-year longitudinal study of self-reports and spouse ratings on the NEO Personality Inventory. Journal of Personality and Social Psychology, 54(5), 853–863. https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.5.853 43 Deutskens, E., de Ruyter, K., Wetzels, M., & Oosterveld, P. (2004). Response Rate and Response Quality of Internet-Based Surveys: An Experimental Study. Marketing Letters, 15(1), 21–36. https://doi.org/10.1023/B:MARK.0000021968.86465.00 Dufner, M., Rauthmann, J. F., Czarna, A. Z., & Denissen, J. J. A. (2013). Are Narcissists Sexy? Zeroing in on the Effect of Narcissism on Short-Term Mate Appeal. Personality and Social Psychology Bulletin, 39(7), 870–882. https://doi.org/10.1177/0146167213483580 Elliott AC, & Woodward WA. (2007). Statistical analysis quick reference guidebook with SPSS examples (1st ed.). SAGE publications, Ltd. Field, A. (2009). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. (3rd ed.). SAGE publications.Ltd. Fields, S. K. (2012). Narcissism and Intimate Partner Violence: An Establishment of the Link and Investigation of Multiple Potential Mediators. Electronic Theses and Dissertations. Paper 1222. https://dc.etsu.edu/etd/1222 Foster, J. D., Shrira, I., & Campbell, W. K. (2006). Theoretical models of narcissism, sexuality, and relationship commitment. Journal of Social and Personal Relationships, 23(3), 367–386. https://doi.org/10.1177/0265407506064204 Geist, R. A. (2009). Empathic Understanding. Annals of the New York Academy of Sciences, 1159(1), 63–74. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2009.04353.x Ghasemi, A., & Zahediasl, S. (2012). Normality Tests for Statistical Analysis: A Guide for Non-Statisticians. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 10(2), 486–489. https://doi.org/10.5812/ijem.3505 Grijalva, E., Newman, D. A., Tay, L., Donnellan, M. B., Harms, P. D., Robins, R. W., & Yan, T. (2015). Gender differences in narcissism: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 141(2), 261–310. https://doi.org/10.1037/a0038231 Grimm, P. (2010). Social desirability bias. In Wiley international encyclopedia of marketing. Hermann, A. D., Foster, J. D., & Brunell, A. B. (2018). Handbook of trait narcissism: Key advances, research methods, and controversies. In Handbook of Trait Narcissism: Key Advances, Research Methods, and Controversies. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92171-6 44 Higgins, E. T. (1998). Promotion and Prevention: Regulatory Focus as A Motivational Principle (pp. 1–46). https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60381-0 Holtzman, N. S., & Strube, M. J. (2010). Narcissism and attractiveness. Journal of Research in Personality, 44(1), 133–136. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2009.10.004 Horvath, S., & Morf, C. C. (2010). To be grandiose or not to be worthless: Different routes to self-enhancement for narcissism and self-esteem. Journal of Research in Personality, 44(5), 585–592. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2010.07.002 Howells, K., & Hollin, C. R. (1989). Clinical approaches to violence. Chichester, England: John Wiley and sons. John, O. P., & Robins, R. W. (1994). Accuracy and bias in self-perception: Individual differences in self-enhancement and the role of narcissism. Journal of Personality and Social Psychology, 66(1), 206–219. https://doi.org/10.1037/0022- 3514.66.1.206 Jonason, P. K., Li, N. P., Webster, G. D., & Schmitt, D. P. (2009). The dark triad: Facilitating a short‐term mating strategy in men. European Journal of Personality, 23(1), 5–18. https://doi.org/10.1002/per.698 Jonason, P. K., Luevano, V. X., & Adams, H. M. (2012). How the Dark Triad traits predict relationship choices. Personality and Individual Differences, 53(3), 180– 184. https://doi.org/10.1016/j.paid.2012.03.007 Jones, D. N., & Paulhus, D. L. (2011). The role of impulsivity in the Dark Triad of personality. Personality and Individual Differences, 51(5), 679–682. https://doi.org/10.1016/j.paid.2011.04.011 Koenker, R. (1981). A note on studentizing a test for heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 17(1), 107–112. https://doi.org/10.1016/0304-4076(81)90062-2 Krizan, Z., & Bushman, B. J. (2011). Better than my loved ones: Social comparison tendencies among narcissists. Personality and Individual Differences, 50(2), 212– 216. https://doi.org/10.1016/j.paid.2010.09.031 Lamarche, V. M., & Seery, M. D. (2019). Come on, give it to me baby: Self-esteem, narcissism, and endorsing sexual coercion following social rejection. Personality and Individual Differences, 149, 315–325. https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.05.060 45 Lambe, S., Hamilton-Giachritsis, C., Garner, E., & Walker, J. (2018). The Role of Narcissism in Aggression and Violence: A Systematic Review. Trauma, Violence, & Abuse, 19(2). https://doi.org/10.1177/1524838016650190 Lasong, J., Zhang, Y., Muyayalo, K. P., Njiri, O. A., Gebremedhin, S. A., Abaidoo, C. S., Liu, C. Y., Zhang, H., & Zhao, K. (2020). Domestic violence among married women of reproductive age in Zimbabwe: a cross sectional study. BMC Public Health, 20(1), 354. https://doi.org/10.1186/s12889-020-8447-9 Leckelt, M., Küfner, A. C. P., Nestler, S., & Back, M. D. (2015). Behavioral processes underlying the decline of narcissists’ popularity over time. Journal of Personality and Social Psychology, 109(5), 856–871. https://doi.org/10.1037/pspp0000057 Määttä, M., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2012). An intimate relationship in the shadow of narcissism: What is it like to live with a narcissistic spouse? International Journal of Research Studies in Psychology, 1(1). https://doi.org/10.5861/ijrsp.2012.v1i1.28 Malesza, M., & Kaczmarek, M. C. (2018). Grandiose narcissism versus vulnerable narcissism and impulsivity. Personality and Individual Differences, 126, 61–65. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.01.021 Mark Young, S., & Pinsky, D. (2006). Narcissism and celebrity. Journal of Research in Personality, 40(5), 463–471. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2006.05.005 McNulty, J. K., & Widman, L. (2014). Sexual narcissism and infidelity in early marriage. Archives of Sexual Behavior, 43(7), 1315–1325. https://doi.org/10.1007/s10508- 014-0282-6 Miller, J. D., & Campbell, W. K. (2008). Comparing Clinical and Social-Personality Conceptualizations of Narcissism. Journal of Personality, 76(3), 449–476. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2008.00492.x Miller, J. D., Hoffman, B. J., Gaughan, E. T., Gentile, B., Maples, J., & Keith Campbell, W. (2011). Grandiose and Vulnerable Narcissism: A Nomological Network Analysis. Journal of Personality, 79(5), 1013–1042. https://doi.org/10.1111/j.1467- 6494.2010.00711.x Miller, J. D., Lynam, D. R., Siedor, L., Crowe, M., & Campbell. (2018). Supplemental Material for Consensual Lay Profiles of Narcissism and Their Connection to the Five-Factor Narcissism Inventory. Psychological Assessment. https://doi.org/10.1037/pas0000460.supp 46 Morf, C. C., & Rhodewalt, F. (2001). Unraveling the Paradoxes of Narcissism: A Dynamic Self-Regulatory Processing Model. Psychological Inquiry, 12(4), 177– 196. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1204_1 Oltmanns, T. F., Friedman, J. N. W., Fiedler, E. R., & Turkheimer, E. (2004). Perceptions of people with personality disorders based on thin slices of behavior. Journal of Research in Personality, 38(3), 216–229. https://doi.org/10.1016/S0092- 6566(03)00066-7 Paulhus, D. L., & John, O. P. (1998). Egoistic and Moralistic Biases in Self‐Perception: The Interplay of Self‐Deceptive Styles With Basic Traits and Motives. Journal of Personality, 66(6), 1025–1060. https://doi.org/10.1111/1467-6494.00041 Paulhus, D. L., & Williams, K. M. (2002). The Dark Triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy. Journal of Research in Personality, 36(6), 556–563. https://doi.org/10.1016/S0092-6566(02)00505-6 Pincus, A. L., & Lukowitsky, M. R. (2010). Pathological narcissism and narcissistic personality disorder. In Annual Review of Clinical Psychology (Vol. 6, pp. 421–446). https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.121208.131215 Pincus, A. L., Wright, A. G. C., & Cain, N. M. (2014). Narcissistic grandiosity and narcissistic vulnerability in psychotherapy. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 5(4), 439–443. https://doi.org/10.1037/per0000031 Posit team. (2003). RStudio: Integrated Development Environment for R. Boston, MA: Posit Software, PBC. Retrieved from http://www.posit.co/ Reise, S. P., & Wright, T. M. (1996). Personality Traits, Cluster B Personality Disorders, and Sociosexuality. Journal of Research in Personality, 30(1), 128–136. https://doi.org/10.1006/jrpe.1996.0009 Rhodewalt, F., & Eddings, S. K. (2002). Narcissus Reflects: Memory Distortion in Response to Ego-Relevant Feedback among High- and Low-Narcissistic Men. Journal of Research in Personality, 36(2), 97–116. https://doi.org/10.1006/jrpe.2002.2342 Rhodewalt, F., & Morf, C. C. (1995). Self and Interpersonal Correlates of the Narcissistic Personality Inventory: A Review and New Findings. Journal of Research in Personality, 29(1), 1–23. https://doi.org/10.1006/jrpe.1995.1001 47 Roberts, B. W., Edmonds, G., & Grijalva, E. (2010). It is Developmental Me, Not Generation Me: Developmental Changes are more Important than Generational Changes in Narcissism—Commentary on Trzesniewski & Donnellan (2010). Perspectives on Psychological Science, 5(1), 97–102. https://doi.org/10.1177/1745691609357019 Roche, M. J., Pincus, A. L., Lukowitsky, M. R., Ménard, K. S., & Conroy, D. E. (2013). An Integrative Approach to the Assessment of Narcissism. Journal of Personality Assessment, 95(3), 237–248. https://doi.org/10.1080/00223891.2013.770400 Ryan K., Frieze I., & Sinclair H. (1999). Physical violence in dating relationships. . In The psychology of sexual victimization: A handbook (pp. 33–54). Ryan, K. M., Weikel, K., & Sprechini, G. (2008). Gender Differences in Narcissism and Courtship Violence in Dating Couples. Sex Roles, 58(11–12), 802–813. https://doi.org/10.1007/s11199-008-9403-9 Sedgwick, P. (2012). Multiple significance tests: the Bonferroni correction. BMJ, 344(jan25 4), e509–e509. https://doi.org/10.1136/bmj.e509 Sedikides, C. (2021). In Search of Narcissus. In Trends in Cognitive Sciences (Vol. 25, Issue 1, pp. 67–80). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.tics.2020.10.010 Skodol, A. E., Bender, D. S., & Morey, L. C. (2014). Narcissistic personality disorder in DSM-5. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 5(4), 422–427. https://doi.org/10.1037/per0000023 Sophie van Lieshout. (2022). The Effect of Narcissism on the Acceptance of General Dating Violence in Young Adolescent Women. Tilburg University. Straus, M. A., & Douglas, E. M. (2004). A Short Form of the Revised Conflict Tactics Scales, and Typologies for Severity and Mutuality. Violence and Victims, 19(5), 507–520. https://doi.org/10.1891/vivi.19.5.507.63686 Straus, M. A., Hamby, S. L., Boney-McCoy, S., & Sugarman, D. B. (1996). The revised conflict tactics scales (CTS2) development and preliminary psychometric data. Journal of Family Issues, 17(3), 283–316. https://doi.org/10.1177/019251396017003001 Tortoriello, G. K., & Hart, W. (2019). Modeling the interplay between narcissism, relational motives, and jealousy-induced responses to infidelity threat. Journal of 48 Social and Personal Relationships, 36(7), 2156–2179. https://doi.org/10.1177/0265407518783096 Tortoriello, G. K., Hart, W., Richardson, K., & Tullett, A. M. (2017). Do narcissists try to make romantic partners jealous on purpose? An examination of motives for deliberate jealousy-induction among subtypes of narcissism. Personality and Individual Differences, 114, 10–15. https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.03.052 Tracy, J. L., & Robins, R. W. (2004). TARGET ARTICLE: “Putting the Self Into SelfConscious Emotions: A Theoretical Model.” Psychological Inquiry, 15(2), 103–125. https://doi.org/10.1207/s15327965pli1502_01 Vazire, S., Naumann, L. P., Rentfrow, P. J., & Gosling, S. D. (2008). Portrait of a narcissist: Manifestations of narcissism in physical appearance. Journal of Research in Personality, 42(6), 1439–1447. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2008.06.007 Vernon, P. A., Villani, V. C., Vickers, L. C., & Harris, J. A. (2008). A behavioral genetic investigation of the Dark Triad and the Big 5. Personality and Individual Differences, 44(2), 445–452. https://doi.org/10.1016/j.paid.2007.09.007 Walker, L. E. (1999). Psychology and domestic violence around the world. American Psychologist, 54(1), 21–29. https://doi.org/10.1037/0003-066X.54.1.21 Watts, A. L., Lilienfeld, S. O., Smith, S. F., Miller, J. D., Campbell, W. K., Waldman, I. D., Rubenzer, S. J., & Faschingbauer, T. J. (2013). The Double-Edged Sword of Grandiose Narcissism. Psychological Science, 24(12), 2379–2389. https://doi.org/10.1177/0956797613491970 Wurst, S. N., Gerlach, T. M., Dufner, M., Rauthmann, J. F., Grosz, M. P., Küfner, A. C. P., Denissen, J. J. A., & Back, M. D. (2017). Narcissism and romantic relationships: The differential impact of narcissistic admiration and rivalry. Journal of Personality and Social Psychology, 112(2), 280–306. https://doi.org/10.1037/pspp0000113 Zeigler-Hill, V., Besser, A., Morag, J., & Keith Campbell, W. (2016). The Dark Triad and sexual harassment proclivity. Personality and Individual Differences, 89, 47– 54. https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.09.048 Zeigler-Hill, V., Seidman, G., Trombly, D. R. C., Ishaq, J., Shango, R., & Roberts, A. (2020). Narcissism and romantic commitment: The role of attitudes toward alternative romantic partners. Self and Identity, 19(4), 473–500. https://doi.org/10.1080/15298868.2019.1635521

Download scriptie (1.11 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
prof. dr. Filip de Fruyt, prof. dr. Jasmine Vergauwe