Basisschool De Wijzer een herstelgerichte school

Manou
Vanhaesebroeck
 • Aicha
  Verstaen
 • Anouk
  Devisscher
 • Robbe
  De Kuyssche
 • Jozefien
  Baert
 • Filomeen
  Vandenabeele
 • Xenia
  Sulmont
 • Silke
  Roels

Basisschool De Wijzer in Aarsele neemt een vooruitstrevende stap door herstelgericht en verbindend werken centraal te stellen. Een groep van acht studenten uit VIVES Kortrijk, die allen het keuzetraject Herstelgericht en Verbindend Werken volgen, heeft zich ingezet een solide basis te leggen voor een herstelgerichte aanpak op de school.  

 

Met de vorige groep studenten die de school bezocht, is er al een reeks acties ondernomen om herstelgerichte toepassingen te implementeren. Echter, de huidige groep studenten, onder begeleiding van opdrachtgevers Luc Alvoet (directeur) en Katleen Huysentruyt (zorgcoördinator), voelde de behoefte aan een rode draad die ontbrak in het geheel. Ze hebben daarom grondig onderzoek uitgevoerd onder ouders en leerkrachten om inzicht te krijgen in de uitdagingen waarmee zij werden geconfronteerd.  

 

Het onderzoek bracht aan het licht dat ouders een gebrek aan kennis hadden over de herstelgerichte werking op school. Om ouders meer te betrekken en te informeren, organiseerden de studenten een interactieve ouderavond. Tijdens deze avond werden ouders niet alleen geïnformeerd over de herstelgerichte werking, maar kregen ze ook de kans om het zelf te ervaren. Om de ouders te bedanken voor hun komst en om hen warm te maken voor de herstelgerichte visie van de school, hebben we voor alle kinderen een goodiebag gemaakt. 

 

Ook het schoolteam werd nauw betrokken bij het proces. Na interviews met de leerkrachten en observaties op de speelplaats, werd duidelijk dat iedereen achter de herstelgerichte werking stond, maar dat de toepassing ervan niet altijd gemakkelijk was. Om dit te verhelpen, hebben de studenten een herstelgerichte schema’s ontwikkeld, genaamd 'De Herstelgidsen'. Door middel van workshops werden de leerkrachten bekend gemaakt met deze nieuwe herstelgidsen, waardoor ze nu consequent kunnen werken volgens de herstelgerichte principes.  

 

Een belangrijk onderdeel van het project was ook de aanpassing van de schoolwebsite, waar de nieuwe schoolvisie met trots wordt gepresenteerd. Komend schooljaar zal deze herstelgerichte visie het uitgangsbord worden van de school.  

 

We hebben tijdens onze bachelorproef ervoor gezorgd dat basisschool de Wijzer zijn rode draad heeft kunnen vinden. Ze hebben nu een sterke basis waarop ze kunnen verder bouwen. Als studenten kopen we dat zowel de ouders als het schoolteam de herstelaanpak nog meer een warm hart zullen toedragen.   

Bibliografie

Baelde, J. et al. (2022) De begroetingsstickers [Foto] Teneo. Geraadpleegd op 8 mei 2023, van https://repository.teneo.libis.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_p…

Baelde, J. et al. (2022) De emotiemeter [Foto] Teneo. Geraadpleegd op 8 mei 2023, van https://repository.teneo.libis.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_p…

Baelde, J. et al. (2022) Draaiboek check-ins, check-outs & energizers [Online afbeelding] Teneo. Geraadpleegd op 8 mei 2023, van https://repository.teneo.libis.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_p…

Baelde, J. et al. (2022) Het 4-ladenmodel [Foto] Teneo. Geraadpleegd op 8 mei 2023, van https://repository.teneo.libis.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_p…

Baelde, J. et al. (2022) Het trotsbord [Foto] Teneo. Geraadpleegd op 8 mei 2023, van https://repository.teneo.libis.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_p…

Baelde, J. et al. (2022) Leerling in de kijker [Online afbeelding] Teneo. Geraadpleegd op 8 mei 2023, van https://repository.teneo.libis.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_p…

Baelde, J. et al. (2022) Muurtekening [Foto] Teneo. Geraadpleegd op 8 mei 2023, van https://repository.teneo.libis.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_p…

Baelde, J., et al. (2022). Op weg naar een herstelgerichte en verbindende basisschool. [Bachelorproef, Vives Hogeschool Kortrijk] Teneo. Geraadpleegd op 8 mei 2023, van https://repository.teneo.libis.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_p…

Bakx, G. (2011). De strategie van geluk. (1st dr.) Witsand Uitgevers bvba.

Barbier, J., Deprez, S., Michiels, M. & Windels, L. (2014, januari). Samen Wijs. Herstelgericht werken op school. (Eerste druk). Acco.

Blokland, H. (2011). Praktijkonderzoek: Het creëren van een positief groepsklimaat in de school (S1029774). Geraadpleegd op 5 mei 2023, van https://surfsharekit.nl/objectstore/066fc0da-b4e8- 4271-9e23-42ad782027a5

Beerten, M., & Van Waterschoot, T. (2020). Herstelgericht handelen: Groeikansen voor de hele school. Gompel & Svacina.

Bracke, P., Van De Putte, B., Van Houtte, M. & Vermeersch, H. (2010). Sociologie, een hedendaagse inleiding (2de ed.) Academia Press. 197

Braet, C. & Berking, M. (2019). Emotieregulatietraining bij kinderen en adolescenten: Therapeutenboek (Dutch Edition) (1st ed. 2019).

Bohn Stafleu van Loghum. Brown, B. (2012). De kracht van kwetsbaarheid. (1st dr.) A.W. Bruna Uitgevers.

Buyl, N., Hebbelick M., El Hammoudi S., Van Laere K. (z.d.) Betrokken scholen, betrokken ouders. 12 sleutels voor een goede ouder-school samenwerking. VBJK. Geraadpleegd op 8 mei 2023, van https://vbjk.be/storage/files/30824f01-3f4f-4143-969b-56febd1ef0bf/broc…betrokken-ouders-12-sleutels-voor-een-goede-ouder-school-samenwerking.pdf

Cattrijsse, L., Cosaert, F., & Van der Hoogerstraete, C. (2021). Werken met groepen. [Cursus] Kortrijk: Vives Bachelor in Orthopedagogie.

Connect. (z.d.). Tips voor heldere communicatie in onderwijs. ACV-COC. Geraadpleegd op 5 mei 2023, van https://www.hetacv.be/acv-coc/connect/connect-helpt/12-tips-om-helder-t…onderwijs-tijdens-de-coronacrisis

Costello, B., Watchel, J. & Watchel T. (2009, 1 mei) Compass of Shame [Afbeelding] The Restorative Practices Handbook for Teachers, Disciplinarians and Administrators. Geraadpleegd op 8 mei 2023.

Costello, B., Watchel, J. & Watchel T. (2009, 1 mei) Social Discipline Window [Afbeelding] The Restorative Practices Handbook for Teachers, Disciplinarians and Administrators. Geraadpleegd op 8 mei 2023.

Debaillie, L. (2023). Achtergrondinformatie. The Circle of Courage. Geraadpleegd op 4 mei 2023, van https://thecircleofcourage.jouwweb.be/achtergrondinformatie-1/een-posit…klasklimaat#:~:text=In%20een%20positief%20klasklimaat%20voelen,bijdrage%20leveren%20aan%20 de%20groep.

De Clerc, R. (2023, 1 februari). Interne communicatie op school: 5 tips om de boodschap te doen plakken. Klasse. Geraadpleegd op 5 mei 2023, van https://www.klasse.be/623633/tips-internecommunicatie-op-school/

Deklerck, J. (2020, juni). De Preventiepiramide [Online Afbeelding] johandeklerck. Geraadpleegd op 8 mei 2023, van https://www.johandeklerck.be/_files/ugd/28a49a_a78093fb82c447f89e2d27a5…

Deconinck, H. (2021). Agogische vaardigheden. [Cursus] Kortrijk: Vives Bachelor Lager Onderwijs.

Dejonckheere, P. (2020). Ontwikkelingspsychologie voor het basisonderwijs. (1st dr.). Acco

Deklerck, J. (2011). De preventiepiramide. Preventie van probleemgedrag in het onderwijs. (2de dr.) Acco.

Deprez, S., & Michiels, M. (2020). Beter samen! Herstelgericht werken in de jeugdhulp. (3de ed.) Acco. 198

Desimpel, L., Geens, G., Van der hoogerstraete, C. (2022). Gespreksvaardigheden – deel 1 Geweldloze communicatie [Cursus]. Kortrijk: Vives Bachelor in de Orthopedagogie.

Desimpel, L., Geens, G., Van der hoogerstraete, C. (2022). Gespreksvaardigheden – deel 2 Oplossingsgericht werken [Cursus]. Kortrijk: Vives Bachelor in de Orthopedagogie.

De Troon vzw. (2023). Rots en water. Geraadpleegd op 8 mei 2023, van https://vzwdetroon.be/rotsen-water

De Wilde, B. (2017, 10 maart). Ouderbetrokkenheid is meer dan een oudercontact. Klasse. Geraadpleegd op 9 mei 2023, van https://www.klasse.be/78264/ouderbetrokkenheid-is-meer-danoudercontact/

Diva. (z.d.). Communiceren met alle ouders. Diversiteit in actie. Geraadpleegd op 4 mei 2023, van https://diversiteitinactie.be/themas/communicatie-met-ouders/profession…met-%C3%A0lle-ouders

Gedrag (G)een probleem. (2018). Preventie. Geraadpleegd op 8 mei 2023, van https://gedraggeenprobleem.jouwweb.nl/preventie Gielkens, L. (2019, 22 Juli). [De school] Je kind naar een leefschool: ja of nee? Maison Slash. Geraadpleegd op 8 mei 2023, van https://maisonslash.be/nl/early-adopter/de-leefschool Gilliam-

Haije, E. (2022, 3 april). Hoe verhoog je de response rate van je feedbackformulier? Mopinion. Geraadpleegd op 6 juni 2023, van https://mopinion.com/nl/response-ratefeedbackformulier/#:~:text=De%20gemiddelde%20response%20rate%20van,zeer%20goed%20en%20 alles%20eronder%20%E2%80%A6

Hol, M., Willemen, A. (2015, 1 juni). Samen leren begint bij communiceren. Kennisplatform voor het onderwijs. Geraadpleegd op 4 mei 2023, van https://wij-leren.nl/ouderbetrokkenheid-communicatiebasisschool-ouders.php

Icoba. (2023). Uitgelezen: Samen wijs! Herstelgericht werken op school – Ligand. Geraadpleegd op 8 mei 2023, van https://www.icoba.be/nieuws/uitgelezen-samen-wijs-herstelgericht-werken…schoolligand#:~:text=De%20visie%20van%20Ligand%20op%20herstelgericht%20werken%20die,die%20ons %20helpen%20om%20%E2%80%98onze%E2%80%99%20doelen%20te%20realiseren

Icoba. (2023). Vormingen en opleidingen. Geraadpleegd op 8 mei 2023, van https://www.icoba.be/vorming-en-opleiding-icoba?

Icoba. (2023). Wat is een positief leefklimaat? Geraadpleegd op 4 mei 2023, van https://www.icoba.be/wat-een-positief-leefklimaat 199

Icoba. (2023). Wat is herstelgericht werken? Geraadpleegd op 8 mei 2023, van https://www.icoba.be/wat-herstelgericht-werken

Jutten, J. (2013, 1 juni). Goede communicatie in een school. Kennisplatform voor het onderwijs. Geraadpleegd op 4 mei 2023, van https://wij-leren.nl/school-communicatie.php

Katholiek onderwijs Vlaanderen. (2018). Krachtlijnen van het leerplanconcept. ZILL. Geraadpleegd op 5 mei 2023, van https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen

Katholiek Onderwijs Vlaanderen. (2019, 11 juli). Verbindend schoolklimaat (basisonderwijs). Geraadpleegd op 7 juni 2023, van https://vivesonlinemy.sharepoint.com/personal/r0851111_student_vives_be/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fperson al%2Fr0851111%5Fstudent%5Fvives%5Fbe%2FDocuments%2FBachelorproef%20De%20Wijzer%2FEx plore%2FLiteratuurstudie%2FVerbindend%20schooklimaat%20basisonderwijs%2Epdf&parent=%2Fpe rsonal%2Fr0851111%5Fstudent%5Fvives%5Fbe%2FDocuments%2FBachelorproef%20De%20Wijzer% 2FExplore%2FLiteratuurstudie

Klasse. (2018, 4 december). Weer wat strenger worden? “Zo simpel is het niet” - Paul Verhaeghe over autoriteit. [Video]. YouTube. Geraadpleegd op 5 mei 2023, van https://www.youtube.com/watch?v=sjlDAy6XNDo&t=1s Klasse. (2019, 15 mei). Het participatiehuis [Online schema van het participatiehuis].

Klasse. Geraadpleegd op 22 mei, van https://www.klasse.be/179970/ouders-school-participatiehuisouderbetrokkenheid/

Kuppens, T., & Bouchet, K. (2019, 15 mei). Het Participatiehuis: 16 verschillende manieren om ouders te betrekken bij school. Klasse. Geraadpleegd op 8 mei 2023, van https://www.klasse.be/179970/ouders-school-participatiehuis-ouderbetrok…

Ligand. (2014). Samen wijs! Herstelgericht werken op school. (1st dr.) Acco. Ligand. (2023). Zelfzeker met uitdagend gedrag op school. Geraadpleegd op 8 mei 2023, van https://www.ligand.be/zelfzekermetuitdagendgedragopschool LS

De Sterappel. (2019). Leefschool. Geraadpleegd op 8 mei 2023, van https://www.sterappel.be/index.php?option=com_content&view=article&id=8…

Neckebroeck, C., Vanderstraeten, I. & Verhaeghe, M. (2018). Onderzoeksvaardigheden. (2de dr.). Van In. Opgroeien. (z.d.). Wat bevordert de ontwikkeling van een positief leefklimaat? Geraadpleegd op 4 mei 2023, van https://www.opgroeien.be/kennis/themas/positief-leefklimaat/wat-bevorde…ontwikkeling-van-een-positief-leefklimaat 200

Pauw, L. (juli, 2017). Databank effectieve jeugdinterventies: beschrijving ‘De Vreedzame School'. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Geraadpleegd op 9 mei 2023 van https://www.nji.nl/system/files/2021-04/Uitgebreide-beschrijving-De-Vre…

Pinkcube. (2023). Wat is een goodiebag? Geraadpleegd op 9/06/2023, van https://www.pinkcube.nl/c/kennisbank/wat-is-een-goodiebag/ PoelbergOmmeland vzw. (2023, 25 april). [Online collage op Facebook met een oproep voor hulp tijdens namiddagactiviteiten]. Facebookpagina ‘Ouderraad De Wijzer Aarsele’. Geraadpleegd op 4 mei 2023, van https://www.facebook.com/photo/?fbid=613079874191484&set=br.AbrciQH49pm… mAZd-gERh-e3SsAl9viR7JZXB4ljWB46sJ3497Yw5NUCHrcIJzgkGMf_O4ierKjs8tnZpKqdKrDgYeuzxeP61W_iYylOMHCHhv6-RCereWrQr1hmpUhjMney4ZU5O PoelbergOmmeland vzw. (2022). Schoolbrochure De Wijzer. Geraadpleegd op 4 mei 2023, van https://www.poelbergommeland.be/vbsdewijzer/wp-content/uploads/2022/10/…gewoon-basisonderwijs-2022-2023.pdf

PoelbergOmmeland vzw. (2022). Schoolreglement-gewoon-basisonderwijs-2022-2023. Geraadpleegd op 4 mei 2023, van https://www.poelbergommeland.be/vbsdewijzer/wpcontent/uploads/2022/10/Schoolreglement-gewoon-basisonderwijs-2022-2023.pdf

PoelbergOmmeland vzw. (2022). Schoolvisie. Geraadpleegd op 4 mei 2023, van https://www.poelbergommeland.be/vbsdewijzer/schoolvisie/

PoelbergOmmeland vzw. (2022). vbsdewijzer. Geraadpleegd op 4 mei 2023, van https://www.poelbergommeland.be/vbsdewijzer/vestiging-aarsele/%22%20/t%… https://www.poelbergommeland.be/vbsdewijzer/vestiging-aarsele/

Raeburn, A. (2022, 27 april). 45 teambuildingspelletjes om communicatie en vriendschappen te verbeteren. Asana. Geraadpleegd op 12 juni 2023, van https://asana.com/nl/resources/teambuilding-games

Recht-Op vzw. (2021). Rapport Partnerschap: Partnerschap tussen ouders en school is noodzakelijk om tot gelijke kansen te komen. Geraadpleegd op 9 mei 2023, van https://www.rechtop.be/images/pdf/2021_Recht_Op_Partnerschap_tussen_ouders_en_school.pdf

RHIZO. (2023). Onze drie peilers. Secundaire freinetschool ’t Vier Kortrijk. Geraadpleegd op 8 mei 2023, van https://www.tvier.be/onze-3-pijlers

Sensoa. (2023). Vlaggensysteem – Hoe reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag? Geraadpleegd op 8 mei 2023, van https://www.sensoa.be/vlaggensysteem-hoe-reageren-opseksueel-grensoverschrijdend-gedrag 201

Sjanstrainingen. (z.d.) Boost je zelfvertrouwen. Geraadpleegd op 8 mei 2023, van https://sjanstrainingen.be/boost-je-zelfvertrouwen/ Som. (z.d.).

Samenwerking tussen school en ouders verbeteren. Samen onderwijs maken. Geraadpleegd op 4 mei 2023, van https://www.samenonderwijsmaken.be/samenwerking-tussenschool-en-ouders-verbeteren

Speybrouck, D. S. (2020). Concepten Klinisch Redeneren [Cursus] Kortrijk: Vives Bachelor in Toegepaste Psychologie.

Stichting Vreedzaam. (2022). Wat is de vreedzame school. Geraadpleegd op 9 mei 2023, van https://www.stichtingvreedzaam.nl/de-vreedzame-school

The Outsider Vlaamse Ardennen. (2023). Activiteiten. Geraadpleegd op 12 juni 2023, van https://theoutsidervlaamseardennen.be/nl/activiteiten

Thomas & Charles. (2023). Dynamische driehoek [Online afbeelding]. Thomasencharles. Geraadpleegd op 22 mei 2023, van https://www.thomasencharles.nl/kindgesprekkenouderbetrokkenheid/

Vanacker, S. (2023, 12 juni). Hogeschoolstudenten aan de slag rond herstelgericht werken bij De Wijzer. HLN. Geraadpleegd op 22 juni 2023, van https://www.hln.be/tielt/hogeschoolstudenten-aande-slag-rond-herstelgericht-werken-bij-de-wijzer~a1c3325c/

Vancauwenbergh, M. (2020). Levenslooppsychologie [Cursus] Kortrijk: Vives Bachelor in Toegepaste Psychologie. Vandebriel, P. (2011). Praten met kinderen op school (eerste druk). Acco

Vandenabeele, F. (2023). Schema Herstel & Gevolg. [Illustratie] Kortrijk.

Van Gastel-Firet, A. (2018, 22 mei). Communiceren met ouders doe je zo. Onderwijs van morgen. Geraadpleegd op 4 mei 2023, van https://www.onderwijsvanmorgen.nl/communiceren-met-oudersdoe-jezo/#:~:text=Goede%20communicatie%20met%20ouders%20ontstaat,op%20die%20van%20de%20ou ders

Van Hiel, A., & Roets, A. (2020). Sociale psychologie (1st dr.) Academia Press.

Vanhove, G. (2011). Communicatie met leerlingen: het kindercontact. Geraadpleegd op 5 mei 2023, van https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/download/content/e4beba95-80c…da73b444250c/attachments/School-Visie%202011%20- %20Communicatie%20met%20leerlingen%20het%20kindercontact.pdf 202

Van Waes, C. & Orroi, G. (2002). Relationele vorming in de basisschool (1st dr.)

Garant. Verhoef, A.C. (2020). Communicatie MZ (Eerste druk, negende oplage). ThiemeMeulenhoff BV.

Download scriptie (12.66 MB)
Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Riet Vanderstichele
Thema('s)