Als we de boel aan elkaar plakken, krijgen we het ook niet meer los…

Florian
Loosen

Denk even terug aan de laatste keer dat je iets hebt moeten weggooien omdat het niet meer werkte. Was dat omdat alles van dit product niet meer functioneel was of enkel omdat een bepaald onderdeel niet meer functioneerde zoals het hoorde? En zou het niet fijn geweest zijn als je enkel dat ene onderdeel kon vervangen in plaats van alles weg te gooien? 

stortplaats 0

Uit analyse van producten die op het stort belanden, blijkt dat in de meeste gevallen slechts een onderdeel niet meer naar behoren functioneert. Niet het hele product dus. En vaak kan dat onderdeel niet vervangen worden, omdat het ofwel niet meer toegankelijk is ofwel omdat het niet meer losgemaakt kan worden. Er worden dus eigenlijk veel meer materialen weggegooid dan noodzakelijk is. Niet echt duurzaam en niet goed voor de planeet, want er moeten steeds nieuwe grondstoffen ontgonnen worden voor de productie van nieuwe items.

Losmaakbaarheid de sleutel tot hergebruik

Het concept ‘Design for Disassembly’ verwijst naar de praktijk waarbij producten ontworpen worden die gemakkelijk uit elkaar kunnen worden gehaald voor reparatie, recycling of verwijdering. Die aanpak vermindert niet alleen afval en bevordert niet alleen duurzaamheid, maar maakt producten ook op lange termijn efficiënter en kosteneffectiever. Door te ontwerpen met demontage in gedachten, kunnen fabrikanten producten creëren die gemakkelijker te onderhouden en te upgraden zijn, waardoor vervanging minder nodig is en de levensduur van het product wordt verlengd. Deze aanpak komt zowel het milieu als de consument ten goede en bevordert een duurzamere en verantwoordere productieaanpak.

80% van de milieu-impact van een product, wordt bepaald in de ontwerpfase.

    K. Van Doorsselaer

Ook in de bouwsector stelt zich dit probleem

In de bouwsector – lees: een sector die op zichzelf verantwoordelijk is voor een derde van het grondstoffenverbruik – is deze logica geen overbodige luxe. Momenteel worden we geconfronteerd met een enorm patrimonium aan gebouwen dat ofwel gerenoveerd ofwel afgebroken zal worden. Omdat men vroeger niet stilstond bij de noodzaak om producten en materialen te kunnen hergebruiken, werd alles onherroepelijk met elkaar verbonden. Denk maar aan een betonnen vloer waarin alle leidingen zijn verwerkt, of een muur van bakstenen die op elkaar gemetseld is en daarna bepleisterd wordt.

sloopwerken 0

Het hergebruik van deze materialen wordt beperkt door de manier waarop er gebouwd werd. Enige oplossing is dan nog alles af te breken en hopelijk een deel te recupereren door recyclage. En ja, gelukkig zijn we ondertussen goed geworden in het recycleren van materialen, maar toch kan dit nog beter…

Recyclage is business as usual

Recycleren is beter dan verbranden of dumpen op een stort, maar in het licht van de circulaire economie zijn we op zoek naar hoogwaardige manieren om producten en materialen te kunnen hergebruiken. En dat alles liefst zonder de noodzaak aan nieuwe grondstoffen of overmatig energiegebruik.

Zo is het mogelijk de transitie te maken van een lineaire economie – die berust op roofbouw en vervuiling – naar een circulaire economie, die zorg draagt voor elkaar en de planeet.

Circulaire duurzame gebouwen

Als we in de toekomst niet voor dezelfde problemen willen komen te staan, moet het anders. Als we echt duurzame gebouwen willen neerzetten, moeten we rekening houden met aanpassingen, renovaties of veranderingen in de toekomst.

The aim of sustainable design should be a design of transformable building structures made of components assembled in a systematic order suitable for maintenance and replaceability of single parts.

E. Durmisevic

Enerzijds zou het gebouw zelf gemakkelijk mee moeten kunnen evolueren met de veranderende noden van de gebruiker. En anderzijds zouden de gebruikte bouwelementen gemakkelijk verwijderd en vervangen moeten kunnen worden. De cruciale factor in dit verhaal is losmaakbaarheid. Als we materialen willen kunnen hergebruiken, dan moeten ze toegankelijk zijn en gemakkelijk terug uit elkaar gehaald kunnen worden.

Losmaakbaarheidsindex

Met mijn onderzoek wou ik de verschillende bouwactoren meer inzicht te geven in de manier waarop ze bouwen. Hiervoor heb ik een spreadsheet ontwikkeld waarmee de losmaakbaarheid kan geanalyseerd worden. Met dit werkdocument kan het werkveld aan de slag en kunnen zij al in een vroeg stadium aanpassingen doorvoeren die de losmaakbaarheid bevorderen.

Als we de verschillende aspecten van losmaakbaarheid nader bekijken, zijn er vier zaken die een rol spelen. Uiteraard heeft het soort van verbinding een belangrijke impact maar ook de efficiëntie waarmee diezelfde verbinding en de vastgemaakte elementen terug losgemaakt kunnen worden, hebben een niet te onderschatten invloed. Daarom wordt er bovenop het type van verbinding ook gekeken naar de toegankelijkheid van die verbinding, mogelijke belemmeringen en de onderlinge compositie van de vastgemaakte elementen.

losmaakbaarheidsindex 0

Stel we bouwen een wand die bestaat uit plaatmateriaal. Een plaat die vastgemaakt is met schroeven is gemakkelijker terug los te maken dan wanneer er nagels of lijm gebruikt wordt.  Als we diezelfde schroef daarna gaan bedekken met een ander materiaal dan wordt de demontage al een stuk moeilijker. Als er dan ook nog bijvoorbeeld leidingen doorheen die wand lopen, wordt het nog moeilijker. En als de platen zelf in elkaar klikken door bijvoorbeeld een tand -en groefsysteem dan kan je bij een demontage soms niet anders dan de omgekeerde weg van montage te volgen. Er moet dan veel meer afgebroken worden dan noodzakelijk is.  Te veel handelingen om tot aan de verbinding te komen, vergroten het risico op beschadigingen en zijn tijdrovend en arbeidsintensief.

Materiaalsfiche losmaakbaarheid - vergelijking plaatmateriaal  0

Ter illustratie werd dit werkdocument gebruikt om een traditioneel ontwerp om te vormen naar een losmaakbaar ontwerp. De resultaten tonen aan dat hoewel volledige losmaakbaarheid en hergebruik wellicht niet haalbaar is, het realistisch is om de losmaakbaarheid te verdubbelen, wat een aanzienlijke verbetering is ten opzichte van de povere resultaten van de traditionele bouwmethode.

Elementenfiche Losmaakbaarheid - buitenwand page-0001 2

People Planet Prosperity

Een verbetering van de losmaakbaarheid kan ervoor zorgen dat materialen hoogwaardiger hergebruikt worden. Zo moeten er ook minder nieuwe materialen geproduceerd worden. Iedereen in de levenscyclus van een gebouw zou hiervoor zijn verantwoordelijkheid op zich moeten nemen, te beginnen bij het ontwerp. Een verandering van aanpak kan ervoor zorgen dat de bouwsector zijn impact op het milieu drastisch kan verminderen. En laat het net dat zijn wat onze planeet nodig heeft…

Bibliografie

[1] Vlaanderen circulair - OVAM, „Wat is circulair bouwen?,” Vlaanderen Circulair, 2023. [Online]. Available: https://bouwen.vlaanderen-circulair.be/nl/wat-is-het. [Geopend april 2023].

[2] Ellen Macarthur Foundation, „What is circular economy?,” 2010. [Online]. Available: https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introducti…. [Geopend 3 april 2023].

[3] Ellen Macarthur Foundation, „butterflymodel - Circular economy diagram,” Ellen Macarthur Foundation, 2010. [Online]. Available: https://ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy-diagram. [Geopend maart 2023].

[4] W. Debacker, J. Vrijders, J. Voorter, A. Vergauwen, J. Bergmans en P. Stouthysen, „Urban mining van gebouwen : Het creëren van waarde via het sluiten van materiaalstromen,” Vlaanderen circulair - Ovam, 2021.

[5] Custers, Veerle; Verdonck, Evelien; Vankriekelsvenne, Mathias; Vanmontfort, Philip, Cardsorting : Circulair bouwen in Limburg, Diepenbeek, Limburg: Expertisecentrum PXL - onderzoeksgroep Circulair bouwen, 2022.

[6] UNEP „ UN Environment Programme - Circularity,” UNEP, [Online]. Available: https://www.unep.org/circularity. [Geopend mei 2023].

[7] C. van Oppen, G. Croon en D. Bijl de Vroe, circulair inkopen in 8 stappen, 1e druk red., C. D.van Wijk, Red., Copper8, 2018, p. 151.

[8] K. Van Doorsselaer, Ecodesign, 2023.

[9] Polspoel, Wouter, „Ecodesign als copiloot in een klimaatneutrale en circulaire economie,” Circubuild, 28 juni 2020. [Online]. Available: https://www.circubuild.be/nl/nieuws/ecodesign-als-copiloot-in-een-klima…. [Geopend mei 2023].

[10] Crul, M.R.M. ; Diehl, J.C. ; Ryan, C, „Design for Sustainability : A Step-by-Step Approach,” UNEP, 2009.

[11] Vlaanderen Circulair, „3.1. circulair bouwen in de praktijk: het ontwerp,” Vlaamse overheid -OVAM, 2023. [Online]. Available: https://bouwen.vlaanderen-circulair.be/nl/leerhub/detail-2/3-1-circulai…. [Geopend 17 maart 2023].

[12] OVAM - Vlaanderen circulair, „Ecodesign en de circulaire economie,” Ecodesignlink, 2023. [Online]. Available: https://ecodesign.vlaanderen-circulair.be/nl/kennis. [Geopend 28 april 2023].

[13] T. Rau, Interviewee, De wereld van de architect. [Interview]. 12 oktober 2015.

[14] T. Rau en S. Oberhubr, Material Matters - het alternatief voor onze roofbouwmaatschappij, 13e druk red., Bertram + de Leeuw Uitgevers, 2016.

[15] A. Romnée en J. Vrijders, „Naar een circulaire economie in de bouw : Inleiding tot de principes van de circulaire economie in de bouwsector,” Jan Venstermans WTCB, Brussel, 2018.

[16] M. M. van Vliet, „Disassembling the steps towards building circularity: redeveloping the building disassembly assessment method in the building circularity indicator,” 27 november 2018. [Online]. Available: https://research.tue.nl/en/studentTheses/disassembling-the-steps-toward…. [Geopend 25 april 2023].

[17] t. Rau, Interviewee, Thomas Rau: Waardeloze gebouwen bestaan niet meer. [Interview]. 19 april 2023.

[18] M. Heinrich en W. Lang, „Material passports - Best practice : Innovative Solutions for a Transition to a circular Economy in the Built Environment,” 2019. [Online]. Available: https://www.bamb2020.eu/wp-content/uploads/2019/02/BAMB_MaterialsPasspo…. [Geopend 14 mei 2023].

[19] Madaster - Materiaalpaspoorten, „Madaster - Geef materialen meer waarde,” Madaster, 2023. [Online]. Available: https://madaster.be/. [Geopend mei 2023].

[20] E. Durmesivic, „Circular economy in construction - Design strategies for Reversible Buildings,” 2019.

[21] „Nederlands woordenboek,” Woorden.org, 2023. [Online]. Available: https://www.woorden.org/woord. [Geopend 22 mei 2023].

[22] E. Durmisevic, „Transformable building structures : design for dissassembly as a way to introduce sustainable engineering to building design & construction,” Cedris M&CC, Delft, 2006.

[23] Gids duurzame gebouwen, „Ruimtelijke omkeerbaarheid,” Leefmilieu Brussel, 16 maart 2023. [Online]. Available: https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/omkeerbaar-circulaire-bouwen/…. [Geopend 12 mei 2023].

[24] S. Brand, How buildings learn: What Happens After They're Built, Penguin Books, 1994.

[25] Steeman, Marijke; Devos, Katrien; Landuyt, Laura; Vergauwen, Aline; Van Langenhove, Filip; Daneels, Arthur; Dauwe, Stijn , „Demonteerbaar bouwen,” UGent; WTCB; Odisee, 2022. [Online]. Available: https://www.milieubewustisoleren.be/demonteerbaar-bouwen. [Geopend 1 juni 2023].

[26] M. van Vliet, J. van Grinsven en J. Teunizen, „Circular Buildings : Meetmethodiek Losmaakbaarheid versie 2.0,” Nederland, 2021.

[27] Vandenbroucke, Mieke; Brancart, Stijn, „Catalogus veranderingsgericht bouwen - functionele lagen,” 2020. [Online]. Available: https://ovam.vlaanderen.be/publicaties-vlaanderen.be. [Geopend maart 2023].

[28] Gids Duurzame gebouwen, „Technische omkeerbaarheid,” Leefmilieu Brussel, 16 maart 2023. [Online]. Available: https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/omkeerbaar-circulaire-bouwen/…. [Geopend mei 2023].

[29] D. G. B. Council, „BREEAM-NL richtlijn,” Dutch Green Building Council, 16 Maart 2022. [Online]. Available: https://richtlijn.breeam.nl/credit/losmaakbaarheid-1115. [Geopend 25 April 2023].

[30] G. Formentini en D. Ramanujan, „Design for circular disassembly: Evaluating the impacts of product end-of-life status on circularity through the parent-action-child model,” 30 maart 2023. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652623011678. [Geopend 9 april 2023].

[31] Custers, Veerle; Vandevelde, Leen; Vankriekelsvenne, Mathias, „Woon-wijs : flexibel wonen,” PXL Research, [Online]. Available: https://www.woon-wijs.be/. [Geopend 1 maart 2023].

 

Download scriptie (13.44 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool PXL
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Veerle Custers, Philip Vanmontfort, Heidi Gilis
Thema('s)