Woef, ik kom mee naar de klas!

Lisa
Pesesse

 

image 648

Ik ben Tarah, een mopshond die vier weken lang meeging naar het derde leerjaar. Benieuwd? Lees maar rap verder!

Wie ben ik?

Ik ben Tarah de klashond en mijn baasje is juf Lisa die me elke woensdag tijdens haar stage meenam naar de klas van het derde leerjaar om te onderzoeken welke invloed ik zou hebben op de leerlingen van de klas. Gedurende vier weken werd ik beste vrienden met maar liefst 21 kinderen!

Blaffende honden bijten niet

De mensen rondom me heen, vonden het maar gek dat ik meeging naar de klas. Sommigen waren zelf bang dat ik kindjes pijn zou doen. Maar wat zij niet weten, is dat goede afspraken goede vrienden maken. De leerlingen hadden een poster gemaakt met regels die ze moesten naleven. Zo wisten ze bijvoorbeeld dat ze me niet mochten storen als ik sliep. In ruil voor hun goede zorgen, kregen ze veel lekjes en knuffels. Ik zal jullie zelf een geheimpje verklappen: het kindje dat eerst bang was voor mijn komst, werd mijn allerbeste vriendin. We waren on(W)AFscheidelijk

“Ik heb geleerd dat je niet bang moet zijn voor een hond, wat ik vroeger was.” (Kato,8 jaar)

Aaitherapie

Mijn baasje hoorde hoe andere honden mensen helpen in een rusthuis of in andere domeinen binnen de zorg. Dan is het toch niet zo gek dat ik meeging naar de klas? Kinderen hebben nu eenmaal ook recht op goede zorgen. Wisten jullie trouwens dat een hond aaien stress helpt verminderen? De kinderen van de klas zeiden het ook: “Ik word rustig als ik Tarah aai”

“Het leukste aan Tarah in de klas hebben vond ik het gezelschap dat ze gaf en als ze langsliep dan kon je haar altijd aaien. Het geeft mij minder stress en het is altijd leuk om iemand in de klas te hebben.” (leerling derde leerjaar ’t Schoolke Ophasselt)

Een hond als juf/meester?

Mijn baasje werkte een thema uit rond dieren voor de leerlingen. Het thema vertrok vanuit: ikzelf! De kinderen van de klas waren helemaal mee en waren ongeduldig om meer te leren over hoe je een dier moet verzorgen. Ze vonden het hartstikke leuk om voor mij te zorgen. Het gaf hen een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Doordat ze mijn gevoelens leerden (h)erkennen, leerden ze die ook (h)erkennen voor andere dieren en stiekem zelf voor de andere mensen.

“Dieren bevorderen de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen, en dit op een heel speelse manier. Als kinderen voor hun dierenvriend zorgen, leren ze niet alleen verantwoordelijkheid te nemen, maar ook om hun behoeften te erkennen. De vaardigheden die hiermee worden geleerd, worden ook in het dagelijks leven overgedragen op medemensen” (Kinder- en jeugdspsychotherapeut en sociaal pedagoog Andreas Steiger)

WAF-TAN-TISCH

Wat ik zelf het tofste vond aan deze vier weken? Ik zal het even opsommen:

  1. Ik werd vrienden met de leerlingen en ik kon hen steun en troost bieden wanneer zij droevig waren. Ze konden zelfs hun geheimen aan me vertellen zonder dat ik oordeelde. (geheimen die ik niet zal verklappen!) Alle leerlingen kregen het gevoel erbij te horen en er te mogen zijn dankzij mij.
  2. Leerlingen die voorheen nooit met elkaar spraken, gingen nu in gesprek over mij. Ze werden zelf vriendjes. Ik zorgde voor interactie tussen leerling-leerling/leerling-leerkracht/leerkracht-leerkracht. Wat fijn dat ik hun communicatie bevorderde!
  3. De leerlingen wandelden heel flink met mij. Ze raapten zelfs mijn uitwerpselen op. Ze zorgden heel goed voor mij. Ik kreeg altijd vers water. De leerlingen voelden zich verantwoordelijk voor me.
  4. Koekjes, koekjes en nog eens koekjes. De leerlingen leerden me trucjes en als ik flink het trucje deed, kreeg ik een koekje van hen. Natuurlijk niet te veel, anders krijg ik buikpijn. De leerlingen konden zien hoe flink ik naar hen luisterde en dat gaf hen zo een goed gevoel.

“Ook heb ik nog nooit zo vaak gehoord van de kinderen dat ze zo graag naar school komen, omdat de hond er dan is” (Hannah De Schrijver, leerkracht tweede leerjaar Sint-Ursula te Wilrijk)

Internetfanaat

Wist je dat mijn baasje zelf een website ontwikkelde voor leerkrachten die graag een dier zouden willen meenemen naar de klas? Neem zeker eens een kijkje en wie weet, tot binnenkort! WOEF!

image 657

Bibliografie

(2022, 13 februari). 8 voordelen van huisdieren in de klas (met infografiek). HuisdierHier.nl. https://huisdierhier.nl/8-voordelen-van-huisdieren-in-de-klas-metinfografiek/ - (2022, november 14). 6 redenen waarom huisdieren goed zijn voor je gezondheid. Mijn Gezondheidsgids. https://www.mijngezondheidsgids.nl/neurologie/depressie/6-redenenwaarom-huisdieren-goed-zijn-voor-je-gezondheid/ - AAI in de praktijk. (z.d.). Zorgbeest. Geraadpleegd op 16 januari 2023, van http://www.zorgbeest.be/nl/aai-de-praktijk - Actie “Dier in de Klas”: huisdieren houden niet altijd een makkelijke klus. (2017, 28 september). TVOOST - Regionaal nieuws uit Oost-Vlaanderen. https://www.tvoost.be/nieuws/actie-dierin-de-klas-huisdieren-houden-niet-altijd-een-makkelijke-klus-49662 - Download kant-en-klaar lesmateriaal rond dierenwelzijn | Oog in oog. (z.d.). Geraadpleegd op 12 oktober 2022, van https://www.dierenwelzijnindeklas.be/lessen?niveau[0]=1542 - Een bredere kijk op dierenwelzijn in de klas | Oog in oog. (z.d.). Geraadpleegd op 15 januari 2023, van https://www.dierenwelzijnindeklas.be/ - Enders-Slegers, M. J., & Verheggen, T. (2016). Langer actief en gezond met een hond. Geron, 18(3), 4- 7. - Expres een hond in klas. (2015, 29 oktober). Jeugdjournaal. https://jeugdjournaal.nl/artikel/2065831-expres-een-hond-in-klas.html - Het effect van een huisdier - Open Universiteit - Open Universiteit. (z.d.). Geraadpleegd op 6 oktober 2022, van https://www.ou.nl/-/werelddierendag-het-effect-van-een-huisdi-1 - Jellesma, F. (2019). Sociaal-emotioneel functioneren van kinderen op de basisschool. SWP. - Kinderen en huisdieren, welk effect hebben ze op elkaar? (2022, 24 februari). Hart Voor Dieren. https://hartvoordieren.nl/kinderen-en-huisdieren/ - Klashond. (2021, 30 oktober). Therapiedier. https://therapiedier.be/klashond/ - Librecht, E. (2022, 3 augustus). Therapie met dieren [Betekenis]. Praktijk Dierenkracht. Geraadpleegd op 18 januari 2023, van https://www.dierenkracht.be/blog-therapie-metdieren/ - licg.nl - De sociale rol van huisdieren. (z.d.). licg. Geraadpleegd op 6 oktober 2022, van https://www.licg.nl/de-sociale-rol-van-huisdieren/ - licg.nl - Invloed van dieren op kinderen. (z.d.). Geraadpleegd op 5 oktober 2022, van https://www.licg.nl/invloed-van-dieren-op-kinderen/ - MOS-actiefiche: Een huisdier, een emotionele of weloverwogen keuze. (z.d.). MOS. Geraadpleegd op 15 januari 2023, van https://www.mosvlaanderen.be/aan-deslag/actiefiches/mos-actiefiche-een-huisdier-een-emotionele-of-weloverwogen-keuze - Nws, V. (2022, 16 maart). Klasdieren in basisschool in Heist-op-den-Berg moeten sfeer brengen én kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen. vrtnws.be. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/03/15/basisschool-in-heist-op-den-bergwordt-opgefleurd-door-klasdiere/ - Onderzoek: Een hond in de klas- Open Universiteit - Open Universiteit. (z.d.). Geraadpleegd op 5 oktober 2022, van https://www.ou.nl/-/onderzoek-een-hond-in-de-klas - Reesink, M. (2021). Dier en mens: de band tussen ons en andere dieren. Boom. 58 - Regterschot, E. (2016). Animal Assisted Education in het reguliere basisonderwijs in Nederland (Doctoral dissertation, Van Hall Larenstein). - Sahih al-Bukhari - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad ( و عليه هللا صلى سلم(.) z.d.). Geraadpleegd op 19 januari 2023, van https://sunnah.com/bukhari - Sociaal-emotionele ontwikkeling. (2019, 23 oktober). SLO. Geraadpleegd op 16 januari 2023, van https://www.slo.nl/thema/meer/gezonde-leefstijl/doelgroepen-thema/socia…emotionele/ - Salmonella | RIVM. (2022, 13 april). RIVM.nl. Geraadpleegd op 4 juni 2023, van https://www.rivm.nl/salmonella#:~:text=Een%20groot%20aantal%20dieren%20… n,dragen%20vertonen%20meestal%20geen%20symptomen. - The Impact of Classroom Pets | Education Grants. (2022, 17 februari). Education Grants | Pets in the Classroom is an educational grant program to support public school teachers to have aquarium fish or small pets in the classroom. https://petsintheclassroom.org/teachersshare-the-impact-of-classroom-pets-in-2019-20-school-year/ - Tielemans, J. (2022, 4 maart). Onderzoek toont aan: huisdieren maken je écht gelukkig. Metronieuws.nl. https://www.metronieuws.nl/lifestyle/2022/03/onderzoek-huisdierenmaken-je-echt-gelukkig/ - Universiteit van Amsterdam. (2021, 30 maart). Dier en mens zijn meer verbonden dan we ons soms realiseren. Geraadpleegd op 15 januari 2023, van https://www.uva.nl/content/nieuws/nieuwsberichten/2021/03/dier-en-mens-…verbonden-dan-we-ons-soms-realiseren.html?cb - Vandekerckhove, S. (2017, 18 april). CLB’s trekken aan alarmbel: “Stress treftsteeds meer jongeren”. De Standaard. Geraadpleegd op 30 mei 2023, van https://www.demorgen.be/nieuws/clb-s-trekken-aan-alarmbel-stress-treft-…meer-jongeren~bcafd9ff/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F - Van den Broeck, A., Vansteenkiste, M., De Witte, H., Lens, W., & Andriessen, M. (2009). De Zelf-Determinatie Theorie: kwalitatief goed motiveren op de werkvloer. Gedrag & Organisatie, 22(4). - van Summeren, J. (2018). Klasse-Dieren in het (speciaal) onderwijs. Jeugdbeleid, 12(2), 121- 125. - Waarom mogen moslims geen hond? (2021, 30 maart). Willem Wever. Geraadpleegd op 19 januari 2023, van https://willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/cultuur/waarom-mogenmoslims-geen-hond - Wetenschappelijk bewezen: huisdieren maken ons echt gelukkiger. (2018, 12 februari). Het Nieuwsblad. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180212_03353319 - Werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling. (z.d.). Gezonde Kinderopvang. Geraadpleegd op 3 juni 2023, van https://www.gezondekinderopvang.nl/themas-4-12-jaar/sociaalemotioneleontwikkeling#:~:text=Waarom%20aandacht%20voor%20sociaal%2Demotionele%20ontwi kkeling&text=Dit%20houdt%20in%20dat%20een,te%20kunnen%20functioneren%20en%2 0leren