De stem van zijn meester

Luna
Lemoine

Denk even na over hoe je leraren klonken. Kun je je een blijkbaar stem herinneren? Misschien kun je je herinneren hoe die stem je liet voelen over die cursus. Misschien kun je niet één stem aanwijzen, maar kun je je wel voorstellen hoe leraren klinken. Misschien ben je zelf docent. In dat geval kun je nadenken over hoe jij je stem elke dag gebruikt om les te geven.

Je begint te begrijpen : de stem van de leerkracht is alomtegenwoordig in het klaslokaal en noodzakelijk voor het onderwijs van kinderen. Het is toch een kwetsbaar instrument. Veel leerkrachten ervaren stemproblemen en belemmeringen in hun werk die hiermee te maken hebben. Daarom is er de laatste jaren nog altijd meer medische aandacht gekomen voor de stem van de leerkracht.

Maar ook niet-medische studies tonen aan hoe belangrijk het is om de stem te bestuderen. De stem draagt inderdaad heel wat betekenissen in zich die door ons, mensen en de samenlevingen die we vormen, worden toegekend. Stel je een eenvoudig woord voor als 'Hallo'. Hoe betekenisvol het woord ook is, de manier waarop we het met onze stem zeggen voegt een belangrijke nuance toe. Denk aan misverstanden die kunnen ontstaan via sms: zonder de stem te horen, zou je de situatie heel anders kunnen begrijpen. Dit leidt tot nadenken over de link tussen leerkrachten en hun stem: hoe ze die gebruiken kan beïnvloed worden door hoe leerkrachten hun rol zien, of hoe ze het doel van hun pedagogische praktijken begrijpen.

image-20230930203533-1

Stemmen uit het verleden

Om verder bloot te leggen wat stem kan zeggen over pedagogische overtuigingen, is het belangrijk om te achterhalen of en hoe leerkrachten in de 19de tot 20ste eeuw omgingen met hun stem. Om dit te doen, heb ik Belgische pedagogische tijdschriften en handboeken van het einde van de 19e eeuw tot het begin van de 20e eeuw geanalyseerd. Schriftelijke archieven zoals het archief dat voor mijn scriptie werd geselecteerd, bevatten inderdaad adviezen over hoe leerkrachten hun stem moesten gebruiken, evenals redenen daarvoor. Er was dus al een begrip dat de stem van de leraar het leren van leerlingen kon beïnvloeden. Wat ik heb gevonden was toch minder gericht op het medische aspect van stemgebruik.

 

Welke stem te gebruiken ?

De stem van de leerkracht werd beschouwd als een sterk hulpmiddel om leerlingen te helpen zich op de cursus te concentreren. De manier waarop de leerkrachten hun stem gebruikten, zorgde ervoor dat de leerlingen beter leerden en het was cruciaal voor leerkrachten om te weten wanneer ze welke stem moesten gebruiken. Scherpe en duidelijke intonatie had de voorkeur voor rekenlessen, die logisch waren. Een welsprekende en majestueuze stem werd voorgesteld om geschiedenis of wetenschappen te onderwijzen. Dit laatste stemgebruik werd in feite vaak voorgesteld, omdat een van de belangrijke taken van de leraar was om de verbeelding van kinderen te prikkelen. Als een leraar dit kon, zou het de aandacht van de studenten trekken en zouden ze gepassioneerd zijn om te studeren.  Wat zeker niet werd aangeraden was om te monotoon te klinken. In plaats daarvan moesten leerkrachten het volume van hun stem veranderen, maar ook waar ze accenten legden in hun zinnen. Dit zou de kinderen helpen te begrijpen wat ze van de cursus moesten onthouden.

Het gezag van zijn meester

Als de klas onhandelbaar was, konden de leraren geen les geven en leerden de leerlingen niet. Dit werd beschouwd als een groot probleem en de remedie was dat leraren gerespecteerd werden door leerlingen. Om geloofwaardig te blijven, werden leerkrachten gewaarschuwd om hun geduld niet te verliezen en niet te schreeuwen of hun vijandigheid tegenover ondeugende leerlingen te verraden in hun stemtoon. Integendeel, de balans vinden tussen vriendelijkheid en liefde voor de leerlingen en beleefdheid of strengheid was de sleutel. Leraren moesten ook hun passie overbrengen voor het onderwerp dat ze onderwezen. Als de leraar zijn onderwerp goed had voorbereid en de manier waarop hij het zou uitleggen goed had geoefend, zou hij op een stevige, kalme en gepassioneerde manier praten. Dan zou de magie werken en zouden de kinderen rustig naar de cursus luisteren.Communicatie tussen zielen

Al deze toepassingen van de stem van de leraar waren gebaseerd op een centrale overtuiging: dat het vermogen om met de stem te communiceren kenmerkend is voor menselijke wezens. Veel tijdschriftartikelen en handleidingen karakteriseerden de stem van de leraar als een instrument waarmee leraren de ziel van de leerlingen konden aanspreken. De stem van de leerkracht weerspiegelde hun ziel door hun liefde, vriendelijkheid, geduld, respect en vastberadenheid over te brengen. Kinderen konden dit voelen en het zou dan hun ziel bewegen om open en nieuwsgierig te zijn naar wat ze leerden. Bovendien geloofde men dat de stem van de leraar de ziel van het klaslokaal was: als de stem energiek was, was de stemming in de klas dat ook. 

Essentie of alleen communicatiemiddelen?

Zou je denken dat de stem de kern van een les is? Of is het slechts een middel om de inhoud van de les over te brengen? Hoewel je misschien vergeten bent hoe je leraren in de klas klonken, heeft de manier waarop ze spraken zeker invloed gehad op de manier waarop je je dingen herinnert, of op de manier waarop je vandaag over een onderwerpen denkt. We kunnen concluderen dat er meer gekend zou moeten zijn over stem en geluid, vooral in schoolomgevingen. In deze omgevingen zijn er machtsverhoudingen die versterkt of verzacht kunnen worden door de manier waarop dingen akoestisch worden waargenomen.

Bibliografie

Bibliography primary sources 

 

L’Ecole belge

L’Ecole belge. “Ressort de Namur.” 2, no. 24 (1910): 337-39

L’Ecole belge. “Préparation à l'examen d'inspecteur.” 4, no. 18 (1912): 238-39

L’Ecole belge. “Ressort de Dinant.” 5, no. 24 (1913): 200-202

L’Ecole belge. “Ressort de Dinant.” 5, no. 33 (1913): 307-10

L’Ecole belge. “Ressort du Limbourg.” 5, no. 27 (1913): 244-45

L’Ecole belge. . “Ressort du Limbourg.” 5, no. 28 (1913): 249-50

L’Ecole belge. “Ressort de Tournai.” 5, no. 23 (1913): 194-96.

Omer. “Travaux de conférence, Bruxelles.” L'Ecole belge 3, no. 2 (1911): 17-19

Van Biervlielt. “L'attention.” L’Ecole belge 4, no. 36 (1912): 529-30

 

L’école Catholique

A.V.A. “De l'enseignement.” L’école Catholique 3, no. 20 (1884): 21-22.

A.V.A. “De l’enseignement considéré comme moyen d’éducation.” L’école Catholique 8, no. 13 (1889): 273-74.

A.V.A. “L’éducateur.” L’école Catholique 9, no. 17 (1882): 357-59.

C.D. “V. Vertus qui donnent l’autorité.” L’école Catholique, 1, no. 17 (1882): 316-19.

C.D. “III. L’autorité est indispensable dans l’éducation.” L’école Catholique 1, no. 13 (1882): 237-40.

De la Salle. “Principes disciplinaires.” L’école Catholique 7, no. 9 (1888): 164-66.

L’école Catholique. “Qualité nécessaire d’un instituteur.” 1, no. 4 (1882): 57-58.

J.J.B. “Devoir de conférence : Méthode pour l’enseignement de l’histoire nationale dans l’école primaire.” L’école Catholique 6, no. 4 (1887): 64-70.

L’école Catholique, “Bibliographie.” 1, no. 1 (1880).

L’école Catholique. “La tâche de l’instituteur est une œuvre de patience. Quelle doit être la nature de cette patience ? Développement. Conclusion.” 11, no. 9 (1892): 182-86.

Moniteur des instituteurs primaires

Auverdin, A. “De la discipline.” Moniteur des instituteurs primaires 9, no. 4 (1880): 52-54.

A.G. “Formation du langage des enfants : moyens dont dispose l’instituteur.” 30, no. 18 (1901): 273-74.

Interim. “Qualités que doivent revêtir les questions pour éviter les erreurs de jugement.” Moniteur des instituteurs primaires 30, no. 6 (1901): 81-84.

Moniteur des instituteurs primaires. “Montrer qu’il faut former et diriger la volonté de l’enfant. Indiquer ce que doit faire l’école par son système disciplinaire et par son enseignement pour atteindre ce but.” 30, no. 48 (1901): 756-62.

Moniteur des instituteurs primaires. “Utilité de l’étude pour l’instituteur.” 31, no. 9 (1902): 129-30.

Moniteur des instituteurs primaires. “Apprenez à lire.” 31, no. 11 (1902): 169-70.

Moniteur des instituteurs primaires. “Méthodologie.” 31, no. 13 (1902): 193-99.

Moniteur des instituteurs primaires. “Pour bien lire.” 31, no. 13 (1902): 201-3.

Le Progrès

Dubois, F.A. “Question de conférence (Brabant) : Dites ce que vous entendez par perception ; comment contribue-t-elle dans la formation des idées, et donnez les moyens propre à cultiver cette faculté.” Le Progrès 20, no. 5 (1880): 52-54.

E.J.P. (1882). “Cercle pédagogique de Quevaucamps. Réunion du 24 novembre 1881.” Le Progrès 22, no. 8 (1882): 60-62.

Guerlot, J. “De la lecture : Moyens d’en inspirer le gout.” Le Progrès 21, no. 6 (1881): 61-63

H.W. “Question de Conférence (Hainaut).” Le Progrès 20, no. 5 (1880), 50-52.

Lambert, G. “Quelques moyens propres à assurer une bonne discipline dans une école primaire.” Le Progrès 20, no. 9 (1880): 99-101.

Croisieaux, F.J. “De la discipline dans la division supérieure des écoles primaires.”  Le Progrès 21, no. 26 (1881): 300-303.

Le Progrès. “De la discipline dans une école.” 22, no. 30 (1882): 233-34

Le Progrès. “Quels sont les moyens propres à établir et à maintenir une bonne discipline primaire ?.” 23, no. 8 (1883): 57-59.

Le Progrès. “Encore de l’intuition.” 20, no. 24 (1880): 279-80.

Omer, Antoine. “Comment l’instituteur doit préparer ses leçons.” Le Progrès 25, no. 28 (1885): 257-58.

Rassart, E. “L’enseignement de l’histoire nationale à l’école primaire.” Le Progrès 22, no. 1 (1882): 1-5.

Rassart, E. “L’enseignement de l’histoire nationale à l’école primaire (Suite).” Le Progrès 22, no. 2 (1882): 10-13.

S. “La discipline dans l’école.” Le Progrès 21, no. 27 (1881): 313-14.

Tollerne, C. “Disposition particulière de l’homme par rapport au corps et à l’âme.”  Le Progrès 25, no. 41 (1885): 362-63.

Manuals

Braun, Thomas. Cours complet de pédagogie et de méthodologie. Bruxelles : Librairie classique A-N. Lebègue et Cie, 1885.

Collard, François. La pédagogie classique et la pédagogie expérimentale. Louvain : Imprimerie et Librairie Charles Peeters, 1910.

Flament, A. Quelques directions méthodologiques pour le personnel des écoles primaires et les maîtresses froebeliennes. Liège : Dessain, 1905.

Pierenne, Jean Nicolas Joseph. Résumé du cours de pédagogie. Saint-Trond: Schouberechts-Van West, 1880.

V.A., Achille. (1882). Traité théorique et pratique de méthodologie (4th ed.). Namur : Wesmael-Charlier.

 

Bibliography secondary literature 

Armstrong, Derrick. “Historical voices: philosophical idealism and the methodology of 'voice' in the history of education.” History of Education 32, no. 2 (2003): 201-17. 10.1080/00467600304157

Bele, Irene Velsvik. (2008). “The Teacher's Voice: Vocal training in teacher education.” Scandinavian Journal of Educational Research 52, no. 1(2008): 41-57.

Burke, Catherine and Ian Grosvenor. “The Hearing School: an exploration of sound and listening in the modern school.” Paedagogica Historica 47, no. 3 (2011): 323-40.

Calcoen, Nick and Pieter Verstraete. “De stem van de meester: Een exploratief onderzoek naar de letterlijke stem van de onderwijzer tussen 1880 en 1940.” Master thesis, KU Leuven, 2022.

Corbin, Alain. Les cloches de la terre : paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle. Paris: Albin Michel, 1994.

Depaepe, Marc, Kristof Dams, Maurice De Vroede, Betty Eggermont, Hilde Lauwers, Frank Simon, Rolan Vandenberghe, and Jef Verhoeven. Order in Progress : Everyday Education Practice in Primary Schools, Belgium, 1880-1970. Leuven: Leuven University Press, 2000.

De Vroede, Maurits and An Bosmans-Hermans. Bijdragen tot de geschiedenis van het pedagogisch leven in België in de 19de en 20ste eeuw: Deel 1, De periodieken 1817-1878. Leuven: KUL, 1973.

De Vroede, Maurits and An Bosmans-Hermans. Bijdragen tot de geschiedenis van het pedagogisch leven in België in de 19de en 20ste eeuw: Deel 2, De periodieken 1878-1895. Leuven: KUL, 1974.

De Vroede, Maurits and An Bosmans-Hermans. Bijdragen tot de geschiedenis van het pedagogisch leven in België in de 19de en 20ste eeuw: Deel 3, De periodieken 1896-1914. Leuven: KUL, 1976.

De Vroede, Maurits and An Bosmans-Hermans. Bijdragen tot de geschiedenis van het pedagogisch leven in België in de 19de en 20ste eeuw: Deel 4, De periodieken 1914-1940. Leuven: KUL, 1987.

Direction générale de l’enseignement scolaire. La voix de l’enseignant. Paris: Ministère de l’Education national, 2007. https://kerstinteixido.typepad.fr/voix-enseignant.pdf

Fendler, Lynn. “New Cultural Histories.” In Handbook of Historical Studies in Education, edited by Tanya Fitzgerald, 1-17. Singapore: Springer Singapore, 2019.

Gressler, Jean. “F. Collard (1852-1927).”  Revue belge de Philologie et d’Histoire 7, no.1 (1928): 390-91.

Hoegaerts, Josephine. “Silence as borderland: a semiotic approach to the “silent” pupil in nineteenth-century vocal education.” Paedagogica Historica 53, no. 5 (2017): 514-27.

Koch, Anette Boye. “Sounds of Education: Teacher Role and Use of Voice in Interactions with Young Children.” International Journal of Early Childhood 49, no. 1 (2017): 57-72. https://doi.org/10.1007/s13158-017-0184-6.

Landahl, Joakim. “Learning to listen and look: the shift from the monitorial system of education to teacher-led lessons.” The Senses and Society 14, no. 2 (2019): 194-206. https://doi-org.kuleuven.e-bronnen.be/10.1080/17458927.2019.1619314.

Le Breton, David. Eclats de voix : une anthropologie des voix. Paris: Editions Métailié, 2011.

Martins, Regina Helena Garcia, Eny Regina Bóia Neves Pereira, Caio Bosque Hidalgo, and Elaine Lara Mendes Tavares. “Voice Disorders in Teachers. A Review.” Journal of Voice 28, no. 6 (2014): 716–24. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2014.02.008.

Minten, Luc, Marc Depaepe and Maurits De Vroede. Les statistiques de l’enseignement en Belgique. 3 : L’enseignement primaire 1979-1929. Bruxelles: Archives Générales Du Royaume, 1993.

Moustapha-Sabeur, Malak and Jose Ignacio Aguilar Río. “Faire corps avec sa voix : paroles d’enseignant.” In Le corps et la voix de l’enseignant : théorie et pratique, edited by Marion Tellier and Lucile Cadet, 67-79. Paris: Maison des Langues, 2014.

Rosenberg, Gail Gregg, Patricia Blake-Rather, Judy Heavner, Linda Allen, Beatrice Myers Redmond, Janet Phillips, and Kathy Stigers. “Improving Classroom Acoustics (ICA): A Three-Year FM Sound Field Classroom Amplification Study.” Journal of Educational Audiology, no. 7 (1999): 8-28.

Schafer, Murray. The New Soundscape: A handbook for the Modern Music Teacher. Ontario: Berandol Music Limited, 1969.

St. Pierre, Joshua and Charis St Pierre. “Governing the Voice: A Critical History of Speech-Language Pathology.” Foucault Studies, no. 24 (2018): 151-84. 10.22439/fs.v0i24.5530.

Verstraete, Pieter. “Silence or the sound of limpid water: disability, power, and the educationalisation of silence.” Paedagogica Historica, 53, no. 5 (2017): 498-513.

Witte, Els. “La question linguistique en Belgique dans une perspective historique.” Pouvoirs 1, no. 136 (2011): 37-50.

Download scriptie (162.37 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Pieter Verstraete
Thema('s)