Lenzen en snippers bij een tocht - een fotografisch-literair onderzoek naar het oeuvre van Sigurd Lewerentz.

Jules
Kellens

“Het was alsof hij onder een bijzondere hoek naar de wereld keek...” (Wilson, 1997).

Mijn werk, dat opgevat is als diptiek of tweeluik, vormt in eerste instantie een gefragmenteerd tekstueel-beeldend onderzoek naar een methodiek om architectuur te analyseren.

Het beeldend luik handelt telkens over de fenomenologie, terwijl het tekstuele luik de architectuur benadert vanuit een literaire invalshoek. In mijn werk pas ik die persoonlijke methodiek vervolgens toe op het oeuvre van Sigurd Lewerentz, maar die zou ook voor werk van andere architecten kunnen gelden. De reden waarom ik voor hem koos, is door mijn fascinatie voor zijn immer kritische houding ten opzichte van tijdsafhankelijke tendensen in de architectuur, maar ook ten opzichte van zichzelf. Zijn werk is een direct resultaat hiervan.

Sigurd Lewerentz (1885–1975), een van de meest vereerde

en gemythologiseerde architecten uit de (Zweedse) architectuurgeschiedenis, was een man van weinig woorden. Hij kon wel uren naar een spijker of steen staren, zich afvragend hoe dit element dan wel niet geproduceerd was.

De zwijgzaamheid die hem zo typeerde, alsook zijn overtuiging dat zijn architectuur voor hem moest spreken, eerder dan hij zelf, zijn allicht de redenen voor zijn relatieve onbekendheid (Wilson, 1997) (Archipel vzw, z.d.).

Analoog aan zijn eigen ontwerpmethodiek en iconografische denk- en werkwijze, kijk ik op basis van vier lenzen naar

zijn gebouwde werk vanuit een register dat bestaat uit een welbepaalde combinatie tussen tekening, tekst en beeld, net zoals hij me dat ook voordeed. Deze elementen komen in dit werk samen, en daardoor wordt de continuïteit in het werk van Lewerentz duidelijk.

Entrance woodland cemetery

 

Bibliografie

A quote by Franz Kafka. (z.d.). Geraadpleegd 10 maart 2023, van https://www. goodreads.com/quotes/18883-you-do-not-need-to-leave-your-room-remain- sitting

Adolf Loos Quote: “If nothing were left of an extinct race but a single button,

I would be able to infer, form the shape of that button” (z.d.). Geraadpleegd

10 maart 2023, van https://quotefancy.com/quote/1301299/Adolf-Loos-If- nothing-were-left-of-an-extinct-race-but-a-single-button-I-would-be-able-to

Ahlin, J. (2021). To build a church. In Lewerentz fragments. Actar Publishers.

Ahlin, J., Lewerentz, S., & Ahlin, J. (2014). Sigurd Lewerentz, architect: 1885 - 1975 (Reprint of the book publ. by Byggförlaget Stockholm in 1987). Park Books.

Allen, S. (z.d.). Sigurd Lewerentz: Siting the Axonometric. Geraadpleegd 7 maart 2022, van https://drawingmatter.org/sigurd-lewerentz-siting-the- axonometric?page&name=sigurd-lewerentz-siting-the-axonometric

Archipel vzw. (z.d.). Sigurd Lewerentz. https://archipelvzw.be/en/archief/ architecten/sigurd-lewerentz

Banham, R. (1966). The New Brutalism—Ethic or Aesthetic. Reinhold Publishing Corp.

Beaumont, E. (2018, augustus 1). Revisit: Lewerentz’s St Peter’s. Architectural Review. https://www.architectural-review.com/buildings/revisit-lewerentzs-st- peters

Björkquist, K., Corbari, S., Berg, M. A., Bates, S., Eklund, P., Göritz, H., Hall, M., & Hølmebakk, B. (Red.). (2021). Sigurd Lewerentz - pure aesthetics: St. Mark’s Church. Park Books.

Blackwood, M. (Regisseur). (2004). Transforming Reality.

Blundell Jones, P. (2002). Sigurd Lewerentz: Church of St Peter, Klippan, 1963-

66. Arq : Architectural Research Quarterly, 6(2), 159–173.

Caldenby, C. (z.d.). Blomsterkiosk by Sigurd Lewerentz (942AR)—Atlas of Places. Geraadpleegd 26 april 2022, van https://www.atlasofplaces.com/ architecture/blomsterkiosk/

Campo-Ruiz, I. (2015a). Construction as a prototype: The novel approach by Sigurd Lewerentz to using building materials, especially for walls and windows, 1920-72. Construction History, 30(2), 67–86.

Campo-Ruiz, I. (2015b). From tradition to innovation: Lewerentz’s designs of ritual spaces in Sweden, 1914–1966. The Journal of Architecture, 20(1), 73–91. https://doi.org/10.1080/13602365.2015.1009483

Campo-Ruiz, I. (2015c). Equality in death: Sigurd Lewerentz and the planning of Malmö Eastern Cemetery 1916–1973. Planning Perspectives, 30(4), 639–657. https://doi.org/10.1080/02665433.2015.1048524

Celsing, J. (2021). Notes on a Chapel and Two Canopies. In Lewerentz fragments (pp. 237–247). Actar Publishers.

Çiçek, A. (Red.). (2020). The drawing as practice: = Tekenpraktijken. nai010 publishers.

Clausson, A. (2022). Sankt Petri Church. http://www.sanktpetrikyrka.se/ English/exterior.html

Cogito, ergo sum. (2022). https://en.wikipedia.org/wiki/Cogito,_ergo_sum

Davies, P. (2019, juni 4). Reyner Banham (1922 -1988). Architectural Review. https://www.architectural-review.com/essays/reputations/reyner- banham-1922-1988

Eisleck Trail—Volledige route. (z.d.). Geraadpleegd 2 januari 2023, van https:// www.luxembourg-belge.be/nl/gereedschap/te-voet-2021/eisleck-trail.php

Eriksson, P., & Andersson Wij, T. (2018). Skogskyrkogården: = The Woodland Cemetery (1st edition).

Evans, R. (1997). Translations from drawing to building. MIT Press. Fernand Pouillon. (2022). In Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.

php?title=Fernand_Pouillon&oldid=193678573

Foote, J. (z.d.). Drawing as Building: Lewerentz and the drawings for St Peter’s. In Lewerentz fragments (pp. 20–35). Actar Publishers.

Foote, J., Göritz, H., Hall, M., & Matteson, N. (Red.). (2021). Lewerentz fragments (Printed). Actar Publishers.

Freestanding: Sigurd Lewerentz. (z.d.). Geraadpleegd 12 maart 2022, van https://drawingmatter.org/freestanding-sigurd- lewerentz?page&name=freestanding-sigurd-lewerentz

Fretton, T., & Lynch, P. (Regisseurs). (2022). Sigurd Lewerentz.

Hall, M., Constant, C., Torricelli, C., Wang, W., Voet, C., Björquist, K., &

Lynch, P. (2022). Symposium Sigurd Lewerentz.

Hart, V. (1996). Sigurd Lewerentz and the ‘Half-Open Door’. Architectural

History, 39, 181–196. https://doi.org/10.2307/1568612

Heynen, H. (Red.). (2001). ‘Dat is architectuur’: Sleutelteksten uit de twintigste

eeuw. Uitgeverij 010.

Johnston, P., & Caruso St John Architects (Red.). (2022). Caruso St John.

Volume 1: 1990-2005 (First edition). Mack.

Kloos, M. (2000). Bij wijze van kijken: In a manner of seeing. Uitgeverij 010

Publishers.

Kollia, M. (2021). Forest Village by Dimitris Pikionis (1003AR)—Atlas of

Places. https://www.atlasofplaces.com/architecture/forest-village/ Lewerentz, S. (2021). Sigurd Lewerentz—A trip to Italy (M. Puente, Red.).

Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König.

Lewerentz, S. (2022). Sigurd Lewerentz: Trips around Sweden (M. Puente, Red.). Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König.

Lobell, J. (2020). Louis Kahn: Architecture as philosophy. Monacelli Press. Long, K. (Regisseur). (2022a). Sigurd Lewerentz: Architect of life and death.

https://www.youtube.com/watch?v=PafMcPSaP5M&t=1652s

Long, K., Örn, J., Andersson, M. & Paterson, A. (2021). Sigurd Lewerentz: Architect of death and life. ArkDes ; Park Books.

Lynch, P. (2017a). Civic ground: Rhythmic spatiality and the communicative movement between architecture, sculpture and site. Artifice Books on Architecture.

Lynch, P. (2017b). Drawing from a Deep Well. https://drawingmatter.org/ drawing-from-a-deep-well?page&name=drawing-from-a-deep-well

Mechthild, S. (Regisseur). (2021). Korteknie Stuhlmacher – Architectuur in samenhang.

Miglietta, E., & Postiglione, G. (2021). Sigurd Lewerentz: (The Discipline of) Architecture as Context. Intertwining 3. https://www.academia.edu/50168819/ Sigurd_Lewerentz_The_Discipline_of_Architecture_as_Context

Moore, R. (2021, oktober 3). Architect Sigurd Lewerentz: Master of the sacred and profane. The Observer. https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/ oct/03/sigurd-lewerentz-architect-of-death-and-life-arkdes-stockholm

Patteeuw, V. (2020). Tekenen is bouwen. OASE, 105, 72–75.

Patterson, P. A. (2009). The architecture of the poetic image the visible and the invisible in the sacred architecture of Sigurd Lewerentz [Ph.D.]. University of Washington.

Sigurd Lewerentz. (2022). In Wikipedia. https://en.wikipedia.org/w/index. php?title=Sigurd_Lewerentz&oldid=1076294825

Sigurd Lewerentz: Punctum. seeing the detail. (z.d.). Geraadpleegd 26 april 2022, van https://drawingmatter.org/sigurd-lewerentz-punctum-seeing-the- detail?page&name=sigurd-lewerentz-punctum-seeing-the-detail

Sigurd Lewerentz: Villa Edstrand. (2018, november 5). James Taylor-Foster. https://james.tf/lewerentz-villa-edstrand

Sigurd Lewerentz—Malmö Eastern Cemetery Chapel of St. Gertrud and

St. Knut. (z.d.). Geraadpleegd 26 april 2022, van http://www.archipicture. eu/Architekten/Sweden/Lewerentz%20Sigurd%20/Sigurd%20Lewerentz_ Malmo%20Cemetary%20StKnut%20StGertrud%201.html

Sigurd Lewerentz—Malmö Eastern Cemetery Funerary Chapel St. Brigitta. (z.d.). Geraadpleegd 27 maart 2022, van http://www.archipicture.eu/ Architekten/Sweden/Lewerentz%20Sigurd%20/Sigurd%20Lewerentz_ Malmo%20Cemetary%20StBrigitta%2011.html

Stuhlmacher, M., & Salter, P. (1997). Tolerantie als strategie: Mechthild Stuhlmacher in gesprek met Peter Salter over het werk van Sigurd Lewerentz. OASE, 45, 96–107.

Styx (mythologie). (2022). https://nl.wikipedia.org/wiki/Styx_(mythologie)

Translatio, imitatio en aemulatio. (2020). In Wikipedia. https://nl.wikipedia. org/w/index.php?title=Translatio,_imitatio_en_aemulatio&oldid=56456699 Transmissio. (2019). In Wiktionary. https://en.wiktionary.org/w/index. php?title=transmissio&oldid=53815704

Verschaffel, B. (2010). Sacred places are made of time. In Van Hermes en Hestia (pp. 177–203). A&S/books.

Wang, W., Ahlin, J., & Caldenby, C. (2016). Sigurd Lewerentz: Drawing collection 1+2. A+U Publishing Co., Ltd.

Wedebrunn, O. (2021). St. Peter’s Forging Brick. In Lewerentz: Fragments (pp. 37–46). Actar Publishers.

Wilson, C. S. J. (2000). Architectural Reflections: Studies in the Philosophy and Practice of Architecture. Manchester University Press.

Wilson, C. St. J. (1997). Sigurd Lewerentz. The sacred buildings and the sacred sites. OASE, 45–46, 64–87.

Www.archipicture.eu—Sigurd Lewerentz—Malmö Eastern Cemetery Funerary Chapel St. Brigitta. (z.d.). Geraadpleegd 22 mei 2022, van http://www. archipicture.eu/Architekten/Sweden/Lewerentz%20Sigurd%20/Sigurd%20 Lewerentz_Malmo%20Cemetary%20StBrigitta%203.html

Download scriptie (118.46 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Hasselt
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Saidja Heynickx, Koenraad van Cleempoel, Tim Vekemans
Thema('s)