Menstruatie les voor zorgverleners?

Femke
Jansma

 

 

image 835

Het gaat wel over als je zwanger bent”, “Je komt vanzelf in de overgang” of “Dat hoort er nu eenmaal bij als je een vrouw bent”. Ontmoedigende zinnen zoals deze klinken in de spreekkamers van artsen en zorgverleners wanneer mensen hulp zoeken voor klachten die verband lijken te houden met hun menstruatiecyclus. Het is helaas geen uitzondering dat velen van hen niet serieus genomen worden. Onverdraaglijke buikpijn, hevige vaginale bloedingen en intense emotionele schommelingen worden vaak afgedaan als normaal of “in het hoofd”, waardoor patiënten jarenlang met onbeantwoorde vragen en onvervulde zorgbehoeftes blijven zitten.

Voor mijn masterproef ben ik diep in de literatuur gedoken om te begrijpen waarom deze grote groep mensen niet de juiste zorg krijgt. Mijn onderzoek heeft geleid tot een overzicht van essentiële onderwerpen waar aandacht aan moet worden besteed binnen medische opleidingen.

Update vereist!

Zorgverleners zoals huisartsen, gynaecologen, psychologen en endocrinologen moeten voldoende leren over menstruele symptomen en ziektes. Tot op heden is dit niet het geval, waardoor zij worstelen met het diagnosticeren, behandelen, ondersteunen en doorverwijzen van patiënten. Door gebrek aan scholing heerst het idee dat klachten rondom de menstruatiecyclus te complex zijn, en dat er niet genoeg informatie bestaat om ze te behandelen. Maar dat is niet waar! Zo is bijvoorbeeld bekend dat sommige traditionele en holistische geneeswijzen zoals accupunctuur en Chinese kruidengeneeskunde kunnen helpen bij het verlichten van menstruatiepijn. Daarnaast lijken menstruele schaamte en pijncatastrofering (veel piekeren over de pijn) een belangrijke rol te spelen in hoe mensen menstruatieklachten ervaren. Dit soort informatie wordt helaas vaak niet geïntegreerd in het curriculum voor zorgverleners. Hierdoor is er een gebrek aan bewustwording over de diverse zorgmogelijkheden. Kortom, medische opleidingen hebben hoge nood aan een update!

image 833

Oefenen, oefenen en oefenen

Het is cruciaal dat zorgverleners voldoende training krijgen in specifieke diagnostische en communicatieve vaardigheden. Zo moeten zij beter geïnformeerd worden over het gebruik van hulpmiddelen zoals tabellen om symptomen bij te houden en vragenlijsten om menstruatiepijn in te schatten. Ook is het essentieel dat ze leren hoe en wanneer vragen over gevoelige onderwerpen zoals menstruatie, gewicht en seksualiteit op een empathische en doeltreffende manier gesteld kunnen worden. Omdat dit allemaal niet vanzelfsprekende vaardigheden zijn moeten zorgverleners de gelegenheid krijgen hier voldoende mee te oefenen voordat zij met patiënten in aanraking komen.

Mythes ontmaskerd

Helaas hebben veel zorgverleners, naast een gebrek aan de juiste kennis en vaardigheden, ook een negatieve houding tegenover patiënten met menstruatie problemen. Hierdoor luisteren zij niet naar hun patiënten en worden symptomen gebagatelliseerd of zelfs volledig genegeerd.

Uit de literatuur kwamen drie veelvoorkomende misvattingen naar voren die bijdragen aan deze negatieve houding en het gebrek aan aandacht voor kwaliteitsvolle menstruele zorg. Om deze problemen aan te pakken is het essentieel dat zorgverleners zich bewust worden van hun eigen misvattingen. Ook hier zou voldoende tijd aan besteed moeten worden in medische opleidingen. Als een eerste stap in de goede richting heb ik in mijn scriptie de drie gevonden mythes ontrafeld door ze te ontkrachten met wetenschappelijke literatuur, en uit te zoeken wanneer en hoe ze zijn ontstaan.

Mythe # 1 Zwangerschap als wondermiddel

Al sinds de periode van de Grieken en Romeinen roepen invloedrijke medicijnmannen dat een combinatie van een vroeg huwelijk, seks en baby’s allerlei gezondheidskwalen van vrouwen kunnen oplossen. De vermeende oorzaken van deze kwalen veranderen door de eeuwen heen, maar de oplossing blijft gek genoeg altijd hetzelfde, tot op de dag van vandaag. De claim dat een zwangerschap menstruele problemen oplost heeft echter geen wetenschappelijke basis. Integendeel: zwangerschap, bevallen en het hebben van kinderen zijn risicofactoren voor het ontstaan en verergeren van menstruatie- en bekkenbodemklachten. In sommige gevallen kunnen de symptomen tijdens de zwangerschap verdwijnen omdat het menstrueren stopt, maar na de bevalling komen ze meestal gewoon terug. Soms kan de stress die een pasgeboren kind met zich meebrengt de klachten zelfs verergeren.

Een ander probleem is dat veel zorgverleners de neiging hebben om de pil of andere hormonale anticonceptie voor te schrijven om de menstruatie of de hormonen te “reguleren”. Dit is echter niet wat deze medicatie doet. In de meeste gevallen zorgt de pil ervoor dat het lichaam in een soort continue hormonale staat van vroege zwangerschap terecht komt, waardoor de menstruatie wordt onderdrukt. Sommige vrouwen halen hier voordeel uit, omdat het voor hen vervelende symptomen vermindert. Helaas veroorzaakt de pil voor anderen net onaangename bijwerkingen. Ook zorgt het te snel voorschrijven van de pil ervoor dat er geen onderzoek wordt gedaan naar de onderliggende oorzaak van de klachten. Dit kan de vruchtbaarheid of zelfs het leven van vrouwen in gevaar brengen.

Mythe # 2 Vrouw zijn is gewoon gevaarlijk

Deze mythe heeft te maken met het idee dat onverdraaglijke klachten er nu eenmaal bij horen als je geboren bent als vrouw. Dit is natuurlijk niet waar. Het grootste gedeelte van de menstruerende mensen heeft geen last van klachten die het dagelijkse functioneren in de weg staan. Dit idee houdt er geen rekening mee dat de menstruatiecyclus een lichamelijke functie is, waarmee allerlei problemen kunnen ontstaan door diverse oorzaken. Net zoals bij elke andere lichamelijke functie.   

Mythe # 3 Vrouwen overdrijven

Zorgverleners hebben de neiging te geloven dat vrouwen te snel naar de dokter gaan en de ernst van hun symptomen overdrijven. Uit onderzoek blijkt echter dat veel vrouwen lange tijd wachten met hulp zoeken voor menstruatieklachten, omdat ze zich schamen of denken dat ernstige symptomen normaal zijn. Zonder een uitgebreid gesprek en diagnostisch onderzoek is geen enkele zorgverlener in staat om adequaat in te schatten hoe ernstig menstruatieklachten zijn. Het is dus nooit gepast voor medisch personeel om te handelen naar een gevoel dat de patiënt zich aan zou stellen.

image 834

Geef de hoop niet op!

Voortdurende afwijzing door de mensen bij wie je juist hulp zoekt kan een bron van frustratie en ontmoediging zijn. Mijn hoop is dat mijn masterproef bijdraagt aan het erkennen van dit leed, en dat huidige zorgverleners het groeiende bewustzijn rondom problemen in de menstruele gezondheidszorg omarmen. Zo kunnen we samen streven naar menstrueel welzijn voor iedereen.

Bibliografie

Aarts, J. W., Thompson, R., Alam, S. S., Dannenberg, M., Elwyn, G., & Foster, T. C. (2021). Encounter decision aids to facilitate shared decision-making with women experiencing heavy   menstrual bleeding or symptomatic uterine fibroids: A before-after study. Patient Education         and Counseling104(9), 2259-2265. https://doi.org/10.1016/j.pec.2021.02.027

Allaire, C., Williams, C., Bodmer-Roy, S., Zhu, S., Arion, K., Ambacher, K., Wu J., Yosef, A.,             Wong, F., Noga, H., Britnell, S., Yager, H., Bedaiwy, M. A., Albert, A. Y., Lisonkova, S., Yong,          P. J. (2018). Chronic pelvic pain in an interdisciplinary setting: 1-year prospective       cohort. American journal of obstetrics and gynecology218(1), 114-e1.            https://doi.org/10.1016/j.ajog.2017.10.002

Arentz, S., Smith, C., Redmond, R., Abbott, J., & Armour, M. (2021). A cross-sectional study of         traditional Chinese medicine practitioner’s knowledge, treatment strategies and             integration of    practice of chronic pelvic pain in women. BMC Complementary Medicine and    Therapies21(1), 174. doi: 10.1186/s12906-021-03355-6

As-Sanie, S., Black, R., Giudice, L. C., Valbrun, T. G., Gupta, J., Jones, B., Laufer, M. R.,             Milspaw, A. T., Missmer, S. A., Norman, A., Taylor, R. N., Wallace, K., Williams, Z., Yong, P.           J., & Nebel, R. A. (2019). Assessing research gaps and unmet needs in             endometriosis. American journal of obstetrics and gynecology221(2), 86-94.             https://doi.org/10.1016/j.ajog.2019.02.033

Barrington, D. J., Robinson, H. J., Wilson, E., & Hennegan, J. (2021). Experiences of                 menstruation in high income countries: a systematic review, qualitative evidence             synthesis and comparison to low-and middle-income countries. PLoS One16(7), doi:                       e0255001

Bhartiya, A. (2013). Menstruation, religion and society. International Journal of Social Science and      Humanity3(6), 523. doi: 10.7763/IJSSH.2013.V3.296

Bertotti, A. M., Mann, E. S., & Miner, S. A. (2021). Efficacy as safety: Dominant cultural             assumptions     and the assessment of contraceptive risk. Social Science & Medicine270, 113547. doi:      10.1016/j.socscimed.2020.113547

Bixo, M., Johansson, M., Timby, E., Michalski, L., & Bäckström, T. (2018). Effects of GABA active   steroids in the female brain with a focus on the premenstrual dysphoric             disorder. Journal of       neuroendocrinology30(2), e12553. https://doi.org/10.1111/jne.12553

Campo-Engelstein, L., & Johnson, N. L. (2014). Revisiting “The fertilization fairytale:” an             analysis of gendered language used to describe fertilization in science textbooks from                        middle school to medical school. Cultural Studies of Science Education9, 201-     220.     https://doi.org/10.1007/s11422-013-9494-7

Castro, R. A., Pataky, E. A., & Ehlert, U. (2019). Associations between premenstrual                  syndrome and postpartum depression: a systematic literature review. Biological             psychology147, 107612. https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2018.10.014

Cleghorn, E. (2021) Unwell women: A Journey Through Medicine and Myth in a Man-Made             World. Hachette UK.

Chao, M. T., Abercrombie, P. D., Nakagawa, S., Gregorich, S. E., Learman, L. A., &                  Kuppermann, M. (2015). Prevalence and use of complementary health approaches             among women with chronic pelvic pain in a prospective cohort study. Pain             medicine16(2), 328-340. https://doi.org/10.1111/pme.12585

Craner, J. R., Sigmon, S. T., & McGillicuddy, M. L. (2014). Does a disconnect occur between             research and practice for premenstrual dysphoric disorder (PMDD) diagnostic             procedures?. Women & health54(3), 232-244.             https://doi.org/10.1080/03630242.2014.883658

Craner, J. R., Sigmon, S. T., & Young, M. A. (2016). Self-focused attention and symptoms             across menstrual cycle phases in women with and without premenstrual             disorders. Cognitive Therapy and Research40, 118-127.             https://doi.org/10.1007/s10608-015-9721-5

Chrisler, J. C., & Caplan, P. (2002). The strange case of Dr. Jekyll and Ms. Hyde: How PMS             became a cultural phenomenon and a psychiatric disorder. Annual Review of Sex             Research13(1), 274-306. Doi: 10.1080/10532528.2002.10559807

Critchley, H. O. D., Babayev, E., Bulun, S.E., Clark, S., Garcia-Grau, I., Gregersen, P.K.,             Kilcoyne, A., Kim, J.J., Lavender, M., Marsh, E.E., Matteson, K.A., Maybin, J.A., Metz,    C.N.,    Moreno, I., Silk, K., Sommer, M., Simon, C., Tariyal, R., Taylor, H.S., Wagner, G.P., Griffith,    L.G. (2020) Menstruation: science and society. American Journal Obstetrics Gynecology.     223(5), 624-664. doi: 10.1016/j.ajog.2020.06.004

Chan, K., Rubtsova, A.A. & Clark, C.J. (2023) Exploring diagnosis and treatment of premenstrual    dysphoric disorder in the U.S. healthcare system: a qualitative investigation. BMC Women's     Health 23(1), 1-9. https://doi.org/10.1186/s12905-023-02334-y

Debolt, S. C. (2023). Women's Stories of Reaching a Diagnosis of Endometriosis: A Qualitative Study.         DNP Scholarly Projects. 80. Retrieved from:            https://repository.belmont.edu/dnpscholarlyprojects/80

Dubey, N., Hoffman, J. F., Schuebel, K., Yuan, Q., Martinez, P. E., Nieman, L. K., Rubinow, D. R.,   Schmidt, P. J., & Goldman, D. (2017). The ESC/E (Z) complex, an effector of response to      ovarian steroids, manifests an intrinsic difference in cells from women with premenstrual    dysphoric disorder. Molecular psychiatry22(8), 1172-1184.             https://doi.org/10.1038/mp.2016.229

Duncan, S. G., Aguilar, G., Jensen, C. G., & Magnusson, B. M. (2019). Survey of heteronormative           attitudes and tolerance toward gender non-conformity in Mountain West undergraduate     students. Frontiers in Psychology, 10(1), 793. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00793

Durbhakula, S., & Fortin, A. H. (2023). Turning Down the Flame on Medical Gaslighting. Journal of General Internal Medicine, 1-2. https://doi.org/10.1007/s11606-023-08302-4

Eisenlohr-Moul, T. (2019). Premenstrual disorders: a primer and research agenda for             psychologists. The Clinical Psychologist72(1), 5. https://doi.org/10.31234/osf.io/tw4bd

Eldestrand, L., Nieminen, K., & Grundström, H. (2022). Supporting young women with menstrual         pain–Experiences of midwives working at youth clinics. Sexual & Reproductive Healthcare34,    100795. https://doi.org/10.1016/j.srhc.2022.100795

EndoAwareness BE/NL (2023, august 10) Retrieved from:             https://endoawarenessbenl.wordpress.com/basistekst-brief/

Eyring, J. B., Crandall, A., & Magnusson, B. M. (2023). A Modified Menstrual Attitudes Scale:             Heteronormative Attitudes, Sexism, and Attitudes Toward Menstruation in Male and Female             Adults. Archives of Sexual Behavior, 1-13. https://doi.org/10.1007/s10508-023-02565-y

Figert, A. E. (2005). Premenstrual syndrome as scientific and cultural artifact. Integrative             Physiological & Behavioral Science40, 102-113. https://doi.org/10.1007/BF02734245

Fisher, C., Sibbritt, D., Hickman, L., Adams, J. (2016) A critical review of complementary and             alternative medicine use by women with cyclic perimenstrual pain and discomfort: a focus    upon prevalence, patterns and applications of use and users' motivations, information seeking            and self-perceived efficacy. Acta Obstreticia et Gynecologica Scandinavica, 95(8), 861-871, https://doi.org/10.1111/aogs.12921

Gao, M., Gao, D., Sun, H., Cheng, X., An, L., & Qiao, M. (2021). Trends in research related to             premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder from 1945 to 2018: a             bibliometric analysis. Frontiers in Public Health9, 596128. doi: 10.3389/fpubh.2021.596128

Gao, M., Zhang, H., Wang, C., Mou, X., Zhu, Q., Wang, J., & Gao, D. (2022). Top 100 Cited             Papers on Premenstrual Syndrome/Premenstrual Dysphoric Disorder: A Bibliometric             Study. Frontiers in Psychiatry13. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.936009

Goswami, N., Upadhyay, K., Briggs, P., Osborn, E., & Panay, N.(2023) Premenstrual disorders          including premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder. The Obstetrician &   Gynaecologist. 25(2), 38-46. https://doi.org/10.1111/tog.12848

Grace, V. M., & MacBride-Stewart, S. (2007). ‘Women get this’: gendered meanings of chronic pelvic   pain. Health:11(1), 47-67. doi: 10.1177/1363459307070803

Hantsoo, L., Sajid, H., Murphy, L., Buchert, B., Barone, J., Raja, S., & Eisenlohr-Moul, T.             (2022). Patient experiences of health care providers in premenstrual dysphoric disorder:           examining the role of provider specialty. Journal of Women's Health31(1), 100-109.           https://doi.org/10.1089/jwh.2020.8797

Hartlage, S. A., Brandenburg, D. L., & Kravitz, H. M. (2004). Premenstrual exacerbation of             depressive disorders in a community-based sample in the United             States. Psychosomatic medicine66(5), 698-706. doi:             10.1097/01.psy.0000138131.92408.b9

Hartlage, S. A., Breaux, C. A., & Yonkers, K. A. (2013). Addressing concerns about the             inclusion of       premenstrual dysphoric disorder in DSM-5. The Journal of clinical psychiatry74(1), 415. doi:        10.4088/JCP.13cs08368

Henry, C., Jefferies, R., Ekeroma, A., & Filoche, S. (2020). Beyond the numbers—understanding   women’s experiences of accessing care for abnormal uterine bleeding             (AUB): a qualitative       study. BMJ open10(11), e041853. doi: 10.1136/bmjopen-2020-041853

Hoffman, S. R., Farland, L. V., Doll, K. M., Nicholson, W. K., Wright, M. A., & Robinson, W. R. (2021). The epidemiology of gynaecologic health: contemporary opportunities and challenges. Journal       of Epidemiology & Community Health75(4), 398-401. doi: 10.1136/jech-2019-213149

Hoffmann, D. E., & Tarzian, A. J. (2001). The girl who cried pain: a bias against women in the             treatment of pain. Journal of Law, Medicine & Ethics29(1), 13-27. doi:10.1111/j.1748-       720x.2001.tb00037

Hølge-Hazelton, B., & Malterud, K. (2009). Gender in medicine—does it matter?. Scandinavian journal     of public health37(2), 139-145. https://doi.org/10.1177/1403494808100

International Association for Premenstrual Disorders (2023, august 10) Retrieved from:             https://iapmd.org

Ju, H., Jones, M., & Mishra, G. (2014). The prevalence and risk factors of

            dysmenorrhea. Epidemiologic reviews36(1), 104-113. https://doi.org/10.1093/epirev/mxt009

Kaartinen, M., Linkinen, T., & Heinonen, M. (2017). Framing premodern desires: sexual ideas,                         attitudes, and practices in Europe. Framing Premodern Desires, 1-256. Retrieved from Dabhoiwala2017-FirstSexualRevolution(1).pdf (kuleuven.be)

Kalaitzopoulos, D. R., Samartzis, N., Kolovos, G. N., Mareti, E., Samartzis, E. P., Eberhard, M., Dinas,        K. & Daniilidis, A. (2021). Treatment of endometriosis: a review with comparison of 8            guidelines. BMC women's health21, 1-9. https://doi.org/10.1186/s12905-021-01545-5

Klein, S., D’Hooghe, T., Meuleman, C., Dirksen, C., Dunselman, G., & Simoens, S. (2014). What is the       societal burden of endometriosis-associated symptoms? A prospective Belgian             study. Reproductive BioMedicine Online28(1), 116-124.             https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2013.09.020

Lamont, J. M. (2023). Trait body shame predicts menstrual-related symptoms: Evidence for                         extending the menstrual reactivity hypothesis. Women's Reproductive Health10(1), 24-         4.         doi: 10.1080/23293691.2022.2034275

Li, A. D., Bellis, E. K., Girling, J. E., Jayasinghe, Y. L., Grover, S. R., Marino, J. L., & Peate, M. (2020).        Unmet needs and experiences of adolescent girls with heavy menstrual bleeding and     dysmenorrhea: a qualitative study. Journal of pediatric and adolescent gynecology33(3), 278- 284. https://doi.org/10.1016/j.jpag.2019.11.007

Lund, I., & Lundeberg, T. (2016). Is acupuncture effective in the treatment of pain in             endometriosis?. Journal of pain research, 157-165. doi: 10.2147/JPR.S55580

Mann, J., Shuster, J., & Moawad, N. (2013). Attributes and barriers to care of pelvic pain in             university women. Journal of minimally invasive gynecology20(6), 811-818.             https://doi.org/10.1016/j.jmig.2013.05.003

Marinho, M. C. P., Magalhaes, T. F., Fernandes, L. F. C., Augusto, K. L., Brilhante, A. V. M., &          Bezerra, L. R. P. S. (2018). Quality of life in women with endometriosis: An integrative review. Journal of Women's Health, 27(3), 399-408. https://doi.org/10.1089/jwh.2017.6397

Martin, E. (1991). The egg and the sperm: How science has constructed a romance based on                        stereotypical male-female roles. Signs: journal of women in culture and             society16(3), 485-       501. https://doi.org/10.1086/494680

Millochau, J. C., Abo, C., Darwish, B., Huet, E., Dietrich, G., & Roman, H. (2016). Continuous             Amenorrhea May Be Insufficient to Stop the Progression of Colorectal             Endometriosis. Journal of Minimally Invasive Gynecology23(5), 839-            842. https://doi.org/10.1016/j.jmig.2016.04.008

Moloney, S. (2010). How menstrual shame affects birth. Women and Birth23(4), 153-159.             https://doi.org/10.1016/j.wombi.2010.03.001

Moradi, Y., Shams-Beyranvand, M., Khateri, S., Gharahjeh, S., Tehrani, S., Varse, F., Tiyuri, A.,        Najmi, Z. (2021) A systematic review on the prevalence of endometriosis in women. Indian   Journal of Medical Research 154(3):p 446-454. doi: 10.4103/ijmr.IJMR_817_18

Nguyen, J., Smith, L., Hunter, J., & Harnett, J. E. (2019). Conventional and complementary             medicine health care practitioners’ perspectives on interprofessional communication: A          qualitative rapid review. Medicina55(10), 650. doi: 10.3390/medicina55100650.

Offman, A., & Kleinplatz, P. J. (2004). Does PMDD belong in the DSM? Challenge the               medicalization of women’s bodies. The Canadian Journal of Human Sexuality, 13(1), 17-27. Retrieved from https://www.proquest.com/scholarly-journals/does-pmdd-belong-dsm-      …; challenging-medicalization/docview/220824794/se-2

Osborn, E., Wittkowski, A., Brooks, J., Briggs, P. E., & O’Brien, P. M. (2020). Women’s experiences      of receiving a diagnosis of premenstrual dysphoric disorder: a qualitative investigation. BMC        Women's Health20(1), 1-15. https://doi.org/10.1186/s12905-020-01100-8

Pinkerton, J. V., Guico-Pabia, C. J., & Taylor, H. S. (2010). Menstrual cycle-related exacerbation of             disease. American journal of obstetrics and gynecology202(3), 221-231.     https://doi.org/10.1016/j.ajog.2009.07.061

Przybylo, E., & Fahs, B. (2018). Feels and flows: on the realness of menstrual pain and             cripping            menstrual chronicity. Feminist Formations30(1), 206-229. doi:10.1353/ff.2018.0010

Quibel, A., Puscasiu, L., Marpeau, L., & Roman, H. (2012). General practitioners and the             challenge of endometriosis screening and care: results of a survey. Gynecologie,             obstetrique & fertilite41(6), 372-380. doi: 10.1016/j.gyobfe.2012.02.024 

Rae, T., Giampaolino, R., Simeone, S., Pucciarelli, G., Alvaro, R., & Guillari, A. (2020). Living with      endometriosis: A phenomenological study. International Journal of Qualitative Studies on        Health and Well-being, 15(1), 1822621.             https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1822621

Ryan, S., Ussher, J. M., & Perz, J. (2020). Women’s experiences of the premenstrual body:             Negotiating body shame, self-objectification, and menstrual shame. Women's Reproductive    Health7(2), 107-126. https://doi.org/10.1080/23293691.2020.1740482

Rosvall, I., & Ekholm, S. (2016). Psychosocial factors associated with premenstrual distress. Women's        Reproductive Health3(3), 160-177. https://doi-org.kuleuven.e-            bronnen.be/10.1080/23293691.2016.1237715

Samulowitz, A., Gremyr, I., Eriksson, E., & Hensing, G. (2018). “Brave men” and “emotional             women”: A theory-guided literature review on gender bias in health care and gendered norms           towards patients with chronic pain. Pain Research and Management2018.                             https://doi.org/10.1155/2018/6358624

Schmidt, P. J., Martinez, P. E., Nieman, L. K., Koziol, D. E., Thompson, K. D., Schenkel, L.,             Wakim, P. G., & Rubinow, D. R. (2017). Premenstrual dysphoric disorder symptoms             following ovarian suppression: triggered by change in ovarian steroid levels but not             continuous stable levels. American Journal of Psychiatry174(10), 980-989.             https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2017.16101113

Scott, K. D., Hintz, E. A., & Harris, T. M. (2022). “Having pain is normal”: how talk about             chronic pelvic   and genital pain reflects messages from menarche. health communication37(3), 296-306.            https://doi.org/10.1080/10410236.2020.1837464

Sebring, J. C. (2021). Towards a sociological understanding of medical gaslighting in western health   care. Sociology of Health & Illness43(9), 1951-1964. https://doi.org/10.1111/1467-            9566.13367

Seracchioli, R., Mabrouk, M., Frascà, C., Manuzzi, L., Montanari, G., Keramyda, A., &                            Venturoli, S. (2010). Long-term cyclic and continuous oral contraceptive therapy and                  endometrioma recurrence: a randomized controlled trial. Fertility and sterility93(1), 52-56.    https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2008.09.052

Singh, B., Berry, J., Volovsky, M., Xu, Y., Soliman, A. M., Thompson, C. B., & Segars, J. H. (2023). The Utility and Impact of the Painful Periods Screening Tool (PPST) to Improve Healthcare       Delivery for People with Symptoms of Pelvic Pain. Reproductive Sciences30(5), 1676-1683.      https://doi-org.kuleuven.e-bronnen.be/10.1007/s43032-022-01119-2

Taylor, D. (2006). From “it’s all in your head” to “taking back the month”: premenstrual syndrome         (PMS) research and the contributions of the society for menstrual cycle             research. Sex   Roles54, 377-391. https://doi.org/10.1007/s11199-006-9009-z

Takeda, T. (2023). Premenstrual disorders: Premenstrual syndrome and premenstrual             dysphoric         disorder. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research49(2), 510-518.           doi:10.1111/jog.15484

Tan, D. A., Haththotuwa, R., & Fraser, I. S. (2017). Cultural aspects and mythologies surrounding      menstruation and abnormal uterine bleeding, Best Practice & Research             Clinical Obstetrics &      Gynaecology, 40, 121-133. https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2016.09.015.

Thornicroft, G., Rose, D., & Kassam, A. (2007). Discrimination in health care against people with      mental illness. International review of psychiatry19(2), 113-122.             doi: 10.1080/09540260701278937

Timby, E., Bäckström, T., Nyberg, S., Stenlund, H., Wihlbäck, A. C. N., & Bixo, M. (2016).             Women with premenstrual dysphoric disorder have altered sensitivity to             allopregnanolone over   the menstrual cycle compared to controls—a pilot study. Psychopharmacology233, 2109-           2117. https://doi.org/10.1007/s00213-016-4258-1

Trimble, M., & Reynolds, E. H. (2016). A brief history of hysteria: from the ancient to the             modern. Handbook of clinical neurology139, 3-10. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801772-       2.00001-1

Tschudin, S., Bertea, P., & Zemp, E. (2010). Prevalence and predictors of premenstrual             syndrome and   premenstrual dysphoric disorder in a population-based sample. Archives of Women's Mental     Health, 13, 485–494. https://doi.org/10.1007/s00737-010-0165-3

Ussher, J. M. (2004). Premenstrual Syndrome and Self-policing: Ruptures in Self-Silencing                       Leading to Increased Self-Surveillance and Blaming of the Body. Social Theory & Health2(3),   254–272. https://doi.org/10.1057/palgrave.sth.8700032

Varshney, J., & Kimport, K. (2023). Patients’ Perspectives on Clinical Responses to Primary             Dysmenorrhea: A Qualitative Analysis of Online Narratives. Women's Reproductive             Health10(2), 252-263. https://doi.org/10.1080/23293691.2022.2081292

Weijenborg, P. T., ter Kuile, M. M., Gopie, J. P., & Spinhoven, P. (2010). Predictors of outcome in a cohort of women with chronic pelvic pain-a follow-up study. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology31, 22-22.             https://doi.org/10.1016/j.ejpain.2008.09.002

Witzeman, K. A., & Kopfman, J. E. (2014). Obstetrics-gynecology resident attitudes and             perceptions      about chronic pelvic pain: a targeted needs assessment to aid curriculum        development. Journal of Graduate Medical Education6(1), 39-43. doi: 10.4300/JGME-D-13-         00053.1

World Health Organization (2023, august 10) Traditional, Complementary and Integrative Medicine          Retrieved from: https://www.who.int/health-topics/traditional-complementary-and-integra…- medicine#tab=tab_1

Yang, M., Chen, X., Bo, L., Lao, L., Chen, J., Yu, S., Yu, Z., Tang, H., Yi, L., Wu, X., Yang. J., Liang,   F. (2017). Moxibustion for pain relief in patients with primary dysmenorrhea: a randomized      controlled trial. PLoS One12(2), e0170952. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0170952