Toen was het stil

Ray-Anne
De Brandt

 

Stilte en geluid, geluid en stilte. Twee woorden die tezamen paradoxaal lijken. Toch zijn er enkele enkele geluidskunstwerken – een moderne kunstvorm die draait rond geluid – waarbij ook een bedoelde stilte aanwezig lijkt te zijn. Is dit wel mogelijk?  

Een betekenis van stilte

Ben je ooit al eens op een plek geweest waar er complete stilte heerst? Of viel het je op dat er toch nog geluid was? Hoorde je je eigen lichaam? Amerikaans componist John Cage bekende in de jaren 1950 dat er niet zoiets als absolute stilte bestaat. Waar je ook komt, je zult steeds omgeven worden door geluid. Stilte heeft bijgevolg diverse betekenissen gekregen zoals geluiden die niet intentioneel zijn, die onze aandacht of rust niet verstoren, enz. Stilte is geen vorm van geluid, maar ze is ook niet zijn tegenovergestelde.

Meer dan stilte

De relatie van stilte met kunst en de mens is zeer boeiend. Ze is een manier om tot rust te komen en even te ontsnappen aan de dagelijkse, drukke maatschappij. Ze maakt deel uit van non-verbale communicatie en is een uitlaatklep voor moeilijkere thema’s en gevoelens. Ook is ze van groot belang in religieuze praktijken als een weg naar je innerlijke zelf of God.

Stille noten

Geluidskunst is een kunstvorm waarbij geluid of muziek en beeldende kunst samenkomen. Laten we hierom even uitweiden naar de rol van stilte in muziek en in beeldende kunsten.

Voor 1900, toen in de westerse klassieke muziek nog strakke regels en normen golden, kwam stilte voornamelijk voor in de vorm van een rust of om een dramatisch gevoel bij de luisteraar te veroorzaken. Vanaf de eeuwwisseling kwam daar verandering in: met de opkomst van de industrie, technologie en de Wereldoorlogen sijpelden nieuwe geluiden de Westerse muziek binnen. Hierdoor zochten componisten van toen ook naar nieuwe manieren van muziek maken want de oude deden er voor vele niet meer toe. Hiermee ging ook een nieuw gebruik van stilte gepaard: stilte kreeg een grotere, meer autonome rol in muziekstukken. Al deze zoektochten leidden uiteindelijk tot een van de grootste breekpunten uit de Westerse klassieke muziek-geschiedenis: John Cages 4’33” (1952), een compositie met alleen maar stilte. Dit werk veranderde voorgoed hoe de wereld naar stilte kijkt. (Luistertip: beluister dit werk zeker eens intussen) Dit inspireerde talloze componisten en kunstenaars, en sindsdien heeft de wereld stilte als iets meer dan een afwezigheid van geluid verwelkomd.

image 805

Eerste deel van de partituur van John Cages 4’33”

 

Leegte

Ook in beeldende kunstwerken heeft zich eenzelfde tendens voorgedaan: voor 1900 waren kunstenaars vooral bezig met het vullen van hun werken en hadden niet echt aandacht voor stilte, of, hier beter gezegd, leegte. Toch waren al enkele kunstenaars zich bewust van de kracht van leegte op een canvas zoals de Franse kunstenaar Jacques-Louis David die de helft van zijn schilderij Marat (1793) voorzag van een zwarte, donkere leegte. Vanaf de eeuwwisseling verkenden kunstenaars allerlei innovatieve manieren om nieuwe kunst te creëren. Sommigen gingen zelfs zo ver dat het doek gewoon leeg was zoals Kazimir Malevich’ Black Square (1913). Tientallen jaren later deed de Franse kunstenaar Yves Klein dit op veel grotere schaal: een hele tentoonstelling, Le Vide (1958) gewijd aan niets en leegte. Kunstenaars als Malevich, Cage en Klein hebben ongetwijfeld bijgedragen aan de nieuwe erkenning van stilte in de kunsten.

Geluidskunst: een stil kunstje?

Vooraleer we kijken naar hoe stilte en geluidskunst samengaan, leg ik hieronder even uit wat geluidskunst nu eigenlijk betekent. Deze kunstvorm ontstond vorige eeuw samen met de industrialisering en opkomst van de technologie. Geluidskunst heeft in de eerste instantie betrekking op geluid of iets auditiefs. Daarnaast worden alle geluidskunstwerken steeds vergezeld van een visuele ondersteuning: dat kan een fysiek object, projectie of zelfs niets zijn. Geluidskunst is gekend om haar toegankelijkheid net omdat ze zo open van vorm is: kunstenaars hangen niet vast aan strikte regels. Ook gaat het kunstwerk altijd in dialoog met de omgevende ruimte zoals een betekenisvolle relatie met de context. Bezoekers kunnen errond wandelen of met een bepaalde handeling het werk activeren. Dit is meteen het laatste belangrijke kenmerk van geluidskunst: de rol van de bezoeker of toeschouwer.

“Geluidskunst is een kunstvorm die hard werkt op de zintuigen en op de ervaring. Het is een kunstvorm die – bij wijze van spreken – het kleinste kind begrijpt.”  Gilles Helsen (STUK, Leuven)

Hoe paradoxaal het ook klinkt, er bestaan enkele geluidskunstwerken die draaien rond bedoelde stilte – een stilte die de kunstenaar intentioneel verwerkte. Zo kan stilte bijvoorbeeld het onderwerp van het werk, een manier om de toeschouwer tot rust te brengen of een bepaalde boodschap te communiceren, een doel wanneer de grenzen van geluid overschreden worden of stilte in de vorm van leegte in de visuele ondersteuning zijn.IMG20230315114918 kl

Geluidsinstallatie Tacet van Paul Beuk en Hekkenbergarchitects

Tacet (2008) is een geluidskunstwerk van Paul Beuk en het Nederlandse bedrijf Hekkenbergarchitects dat zich bevindt in het Klankenbos in Neerpelt. De bezoeker komt via een ondergrondse ingang terecht in een geluiddichte, glazen box middenin het bos en wordt zich al gauw bewust van een paradoxaal gevoel: een bosrijk uitzicht zonder enig bijpassend geluid – geen tsjilpende vogeltjes, geen vallende noten, geen ruisende wind door het bladerdek. Met dit kunstwerk hoopten de kunstenaars bij de toeschouwer een unieke ervaring teweeg te brengen en hem/haar bewust te maken van de stilte die hier duidelijk bedoeld is.      

Conclusie

Stilte is niet de tegenovergestelde maar ook niet een vorm van geluid. Ze kwam al voor in composities en beeldende kunstwerken als meer dan een loutere afwezigheid van geluid. Dit toont aan dat stilte deel kan uitmaken van een geluidskunstwerk zonder het meest belangrijke kenmerk van geluidskunst – een omgang met iets auditiefs – tegen te spreken. Het is niet alleen mogelijk, maar ook een meerwaarde voor geluidskunstwerken. Stilte is een medium om bepaalde, soms moeilijke boodschappen door te geven en een manier om je innerlijke zelf te vinden of tot rust te komen. Stilte is een kunst op zich.

 

Referenties

 

Afbeelding 1: John Cage, eerste deel van partituur van 4’33”, 1952, geraadpleegd via https://crosseyedpianist.com/2018/12/22/433-still-has-the-power-to-provoke-and-intrigue/, alle rechten voorbehouden.

Afbeelding 2: Paul Beuk en Hekkenbergarchitects, Tacet, 2008, geluidsinstallatie, geraadpleegd via https://www.musica.be/nl/klankinstallatie-tacet/, alle rechten voorbehouden.

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

Interpretaties van stilte

Adolphs, Volker. “The silence of the sirens.” In Sound and Silence. The Sound of Silence in Contemporary Art, door Regine Elzenheimer, Volker Adolphs, Michael Glasmeier, en Stephan Berg, 10-73. Bonn: Wienand Verlag, 2021.

Ahmed, Fahim. “Necessity of silence in effective communication.” The Crown, 4 oktober 2020. https://medium.com/the-crown-writer/necessity-of-silence-in-effective-c….

Berg, Stephan. “Inquiry into stillness, silence, and becoming mute.” In Sound and Silence. The Sound of Silence in Contemporary Art, door Regine Elzenheimer, Volker Adolphs, Michael Glasmeier, en Stephan Berg, 74-135. Bonn: Wienand Verlag, 2021.

Bible. “Psalms 46.” Geraadpleegd 5 april 2023. https://www.bible.com/bible/111/PSA.46.NIV.

Bible Gateway. “John 1:1.” Geraadpleegd 4 december 2022. https://www.biblegateway.com/passage/?search=John%201%3A1&version=NIV.

Bindeman, Steven L. “Silence and spirituality.” In Silence in philosophy, literature, and art, 308:78-83. Value Inquiry Book Series. Leiden: Brill, 2017. https://brill.com/display/book/9789004352582/BP000004.xml.

———. “Silence and theological matters.” In Silence in philosophy, literature, and art, 308:36-46. Value Inquiry Book Series. Leiden: Brill, 2017. https://brill.com/display/title/35293.

———. “Blanchot’s absorption of silence.” In Silence in philosophy, literature, and art, 308:135-43. Value Inquiry Book Series. Leiden: Brill, 2017. https://brill.com/display/title/35293.

———. “Concluding remarks.” In Silence in philosophy, literature, and art, 308:147-54. Value Inquiry Book Series. Leiden: Brill, 2017. https://brill.com/display/title/35293.

———. “Heidegger and silence.” In Silence in philosophy, literature, and art, 308:103-12. Value Inquiry Book Series. Leiden: Brill, 2017. https://brill.com/display/title/35293.

———. “Merleau-Ponty’s embodied silence.” In Silence in philosophy, literature, and art, 308:57-73. Value Inquiry Book Series. Leiden: Brill, 2017. https://brill.com/display/title/35293.

———. “Phenomenology and silence.” In Silence in philosophy, literature, and art, 308:5-10. Value Inquiry Book Series. Leiden: Brill, 2017. https://brill.com/display/title/35293.

———. Silence in philosophy, literature, and art. Vol. 308. Value Inquiry Book Series. Leiden: Brill, 2017. https://brill.com/display/title/35293.

Boone, Marc. Historici en hun métier: een inleiding tot de historische kritiek. Zevende editie. Gent: Academia Press, 2019.

Castle, Jack. “The art of sound.” Aesthetica, s.d. https://aestheticamagazine.com/the-art-of-sound/.

Christiaens, Jan. “Sounding silence, moving stillness.” In Silence, music, silent music, onder redactie van Nicky Losseff en Jenny Doctor, 1ste dr., 53-68. Londen: Routledge, 2007. https://doi.org/10.4324/9781315087955.

Cikanavicius, Darius. “How narcissists use silent treatment for manipulation.” Psych Central, 3 december 2020. https://psychcentral.com/blog/psychology-self/2020/03/narccissism-silen….

Collinson, Stephen. “There’s a reason for the GOP silence on abortion and guns.” CNN, 11 april 2023, sec. Politics. https://edition.cnn.com/2023/04/11/politics/republican-silence-abortion….

Dauenhauer, Bernard P. “Silence: an intentional analysis.” Research in Phenomenology 6 (1976): 63-83.

———. Silence: the phenomenon and its ontological significance. Bloomington: Indiana University Press, 1980. https://muse.jhu.edu/book/84734.

———. “The ontological significance of the phenomenon of silence.” In Silence: the phenomenon and its ontological significance, 140-75. Bloomington: Indiana University Press, 1980. https://muse.jhu.edu/book/84734.

———. “The phenomenon of silence—first approximations.” In Silence: the phenomenon and its ontological significance, 3-25. Bloomington: Indiana University Press, 1980. https://muse.jhu.edu/book/84734.

De Martelaere, Patricia. Taoïsme: de weg om niet te volgen. 17de dr. Amsterdam: Ambo Anthos, 2018.

———. Wat blijft. 2de dr. Amsterdam: Querido, 2007.

Elzenheimer, Regine. ““Spatialisation and resonance” - Hearing silence.” In Sound and Silence. The Sound of Silence in Contemporary Art, door Regine Elzenheimer, Volker Adolphs, Michael Glasmeier, en Stephan Berg, 136-91. Bonn: Wienand Verlag, 2021.

Elzenheimer, Regine, Volker Adolphs, Stephen Berg, en Michael Glasmeier. Sound and Silence. The Sound of Silence in Contemporary Art. Bonn: Wienand Verlag, 2021.

Faena. “The silence of the Big Bang and the birth of sound.” Geraadpleegd 4 december 2022. https://www.faena.com/aleph/the-silence-of-the-big-bang-and-the-birth-o….

Fiedtkou, Gary. “The quietest room on earth.” Sound Acoustics Solutions, 5 april 2018. https://www.soundacousticsolutions.com/blog/2018/04/05/the-quietest-roo….

Giles, Martin. “The Japanese art of silence.” Medium, Everything Japan, 10 januari 2021. https://medium.com/everything-japan/the-art-of-silence-8e8172d1c5f4.

Hodge, Meredith. “Knowing when to speak and when to be silent.” Open the Bible with Pastor Colin Smith, 1 april 2016. https://openthebible.org/article/knowing-when-to-speak-and-when-to-be-s….

Hope, Rachael. “Beyond silence: the power of music and vibrations for deaf people.” Sound of Life. 1 december 2022. Geraadpleegd 5 mei 2023. https://www.soundoflife.com/blogs/experiences/how-deaf-people-listen-mu….

Hussain Ather, Syed. “The science and philosophy of silence,” 12 november 2018. https://hussainather.medium.com/the-science-and-philosophy-of-silence-3….

Huszár, Orsolya. “The role of silence at the retreats of a buddhist community,” An International Journal of Pure Communication Inquiry 4, nr. 2 (2016): 59-73. https://doi.org/10.17646/KOME.2016.25.

Kahn, Douglas. Noise water meat: a history of sound in the arts. Cambridge: MIT Press, 2001.

———. “Nondissipative sounds and the impossible inaudible.” In Noise, water, meat: a history of sound in the arts, 1ste dr., 200-240. Cambridge: MIT Press, 1999. https://ebookcentral.proquest.com/lib/unigent-ebooks/reader.action?docI….

Kahn, Tasmiha. “What islam teaches about making daily space for silence.” Forge, 17 februari 2020. https://forge.medium.com/tips-from-islam-teachings-for-making-daily-spa….

Kurzon, Dennis. Discourse of Silence. 1ste dr. Vol. 49. Pragmatics & Beyond New Series. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1998.

Montgomery, Elizabeth. “The importance of silence.” University of Dayton. Campus Ministry Blog (blog), 21 maart 2022. https://udayton.edu/blogs/ministry/2022_importance_of_silence.php#:~:te….

Open Library. “Silence.” Geraadpleegd 4 december 2022. https://ecampusontario.pressbooks.pub/accpeervisitorguide/chapter/silen….

Palmquist, Stephen. “Silence as the ultimate fulfillment of the philosophical quest.” Wisdom and Philosophy 2, nr. 2 (2006): 67-76.

Pasco. “Sound waves.” s.d. https://www.pasco.com/products/guides/sound-waves.

Picard, Max. The Word of Silence. Vertaald door Stanley Godman. Londen: London Harvill, 1948.

Psych Central. “Silence is a form of communication: what are the pros and cons?,” 2022. https://psychcentral.com/relationships/silent-communication#silent-comm….

Rodríguez Bravo, Ángel. “Is silence a sound? Ten principles towards an expressive theory of silence.” Journal of Sound, Silence, Image and Technology, nr. 4 (december 2021): 8-24.

Schleckser, Jim. “Why sometimes the most powerful thing to say is nothing.” Inc. Geraadpleegd 5 juli 2023. https://www.inc.com/jim-schleckser/why-sometimes-most-powerful-thing-to….

Science world. “Sound,” s.d. https://www.scienceworld.ca/resource/sound/.

Sontag, Susan. “The aesthetics of silence.” In Boredom, door Tom McDonough, 103-10. Documents of Contemporary Art. Londen: Whitechapel Gallery The MIT Press, 2017.

Spiers, Matthew. “The politics of silence.” Slugger O’Toole, 31 mei 2022. https://www.sluggerotoole.com/2022/05/31/the-politics-of-silence/.

The Guardian. “The Guardian view on contemplative silence: there’s a lot to be said for it.” 26 september 2021. https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/sep/26/the-guardian-view….

The University of Texas. “How much of communication is non-verbal?,” s.d. https://online.utpb.edu/about-us/articles/communication/how-much-of-com….

Thibodeau, Marli. “New works: on painting in silence.” Marli Thibodeau: artist of life (blog). Geraadpleegd 5 september 2023. https://marlithibodeau.com/blog/february-2021-blog-deep-winter-studio-n…!).

Thompson, Jeff. Review van Is nonverbal communication a numbers game?, door Abigail Fagan. Psychology Today, 30 september 2011. https://www.psychologytoday.com/us/blog/beyond-words/201109/is-nonverba….

Van den Braembussche, Antoon. “De stilte en het onuitsprekelijke,” Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, 74 (3 januari 2002): 55-60.

Van Gysel, Margot. “Alle nachtegalen zijn performers: een essay over de poëtische idealisatie van de natuur en de veruitwendiging daarvan in vroeg-romantische muziek.” Masterproef, Universiteit Gent, 2022. https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/003/096/684/RUG01-003096684_202….

Winter, Jay. “Thinking about Silence.” In Shadows of War: A Social History of Silence in the Twentieth Century, 3-31. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view….

Stilte in muziek

Aeberhard, Simon. “Writing the ephemeral: John Cages Lecture on Nothing as a landmark in media history,” 2017. https://www.researchcatalogue.net/view/323127/323128.

Anderson, Alan. “John Cage on meditation and art.” Lion’s Roar (blog), 1 november 1994. https://www.lionsroar.com/john-cage-on-meditation-and-art/.

Auner, Joseph. Music in the twentieth and twenty-first centuries: western music in context. New York: W.W. Norton & Company, 2013.

Bindeman, Steven L. “Music and Silence.” In Silence in philosophy, literature, and art, 308:27-34. Value Inquiry Book Series. Leiden: Brill, 2017. https://brill.com/display/title/35293.

———. “Silence and art.” In Silence in philosophy, literature, and art, 308:11-26. Value Inquiry Book Series. Leiden: Brill, 2017. https://brill.com/display/book/9789004352582/BP000004.xml.

Bogaert, Mien. “The unanswered question.” Klarafestival, maart 2021. https://www.klarafestival.be/unanswered-question-programma-en-achtergro….

Bu, Chenyu. “Sound as silence: nothingness in the music of Anton Webern and John Cage.” Dianoia: The Undergraduate Philosophy Journal of Boston College, 2020, 36-45. https://doi.org/10.6017/dupjbc.v7i1.12733.

Buja, Maureen. “The Sound Alternative: Alphonse Allais, Erwin Schulhoff and John Cage.” Interlude, 24 juli 2022. https://interlude.hk/the-sound-alternative-alphonse-allais-erwin-schulh….

Classic FM. “The most crushing, perfectly placed silences in classical music.” 25 januari 2016. https://www.classicfm.com/discover-music/latest/best-silences-in-music/.

Daniels, Dieter. “Silence and void: aesthetics of absence in space and time.” In The Oxford handbook of sound and image in western art, 315-31. Oxford: Oxford University Press, 2016.

———. ‘Silence expanded (No.2): the legacy of 4’33” and of 0’00”’. Australian Humanities Review 70 (november 2022): 43-57.

Doctor, Jenny. “The texture of silence.” In Silence, music, silent music, onder redactie van Nicky Losseff en Jenny Doctor, 1ste dr., 15-36. Londen: Routledge, 2007. https://doi.org/10.4324/9781315087955.

Döpke, Doris. Fragmente-Stille, An Diotima: Réflexions fragmentaires sur la poétique musicale du quatuor à cordes de Luigi Nono. Vertaald door Simone Hardt en Vincent Barras. Geraadpleegd 5 januari 2023. https://books.openedition.org/contrechamps/1615#ftn1.

Driesen, Pauline. Non sperderla questa debole forza - Het politieke momentum in de genese van Luigi Nono’s Prometeo (1984/85). Gent: Universiteit Gent, 2020.

Gandra, Helena. “Perspectives in music: silence in Wagner and Cage,” s.d. https://www.academia.edu/9821830/Perspectives_in_Music_Silence_in_Wagne….

Glasmeier, Michael. “Anecdotes about the hardly - Draft for a history of noise.” In Sound and Silence. The Sound of Silence in Contemporary Art, door Regine Elzenheimer, Volker Adolphs, Michael Glasmeier, en Stephan Berg, 192-247. Bonn: Wienand Verlag, 2021.

Hope, Rachael. “The method of chance music and John Cage.” Medium, 26 april 2021. https://hwang60293.medium.com/the-method-of-chance-music-and-john-cage-….

Jeffries, L.B. “4 minutes and 33 seconds of uniqueness.” Pop Matters, 11 februari 2009. https://www.popmatters.com/70351-4-minutes-and-33-seconds-of-uniqueness….

Joseph, Martha. “Collecting Alvin Lucier’s I Am Sitting in a Room.” Inside Out. Geraadpleegd 18 april 2023. https://www.moma.org/explore/inside_out/2015/01/20/collecting-alvin-luc….

Losseff, Nicky, en Jenny Doctor, red. Silence, music, silent music. 1ste dr. Londen: Routledge, 2007. https://doi.org/10.4324/9781315087955.

Marvelly, Paula. “John Cage: silence.” The Culturium (blog), 29 oktober 2015. https://www.theculturium.com/john-cage-silence/.

Masterclass. “Aleatoric music explained: 5 examples of indeterminate music,” 6 juli 2021. https://www.masterclass.com/articles/aleatoric-music-explained#:~:text=….

McCall, Vaughn W. en Peter B. Rosenquist. “Electroconvulsive therapy in the treatment of the “Blues”: Taking a page from the playbook of blues musicians.” The Journal of ECT 33 (september 2017): 147-48. https://doi.org/10.1097/YCT.0000000000000406.

Potter, John. “The communicative rest.” In Silence, music, silent music, onder redactie van Nicky Losseff en Jenny Doctor, 1ste dr., 155-68. Londen: Routledge, 2007. https://doi.org/10.4324/9781315087955.

Pritchett, James. ““Silent prayer”, the first silent piece.” The piano in my life (blog), s.d. https://rosewhitemusic.com/piano/2018/08/27/silent-prayer-the-first-sil….

———. “The silent piece, rebooted: 0′ 00″.” The piano in my life. Geraadpleegd 17 april 2023. https://rosewhitemusic.com/piano/2018/09/24/the-silent-piece-rebooted-0….

Ross, Alex. “Music fills the Rothko Chapel.” The New Yorker, 7 maart 2022. https://www.newyorker.com/magazine/2022/03/14/music-fills-the-rothko-ch….

———. “Searching for silence: John Cages art of noise.” The New Yorker, 27 september 2010, sec. Onward and upwards with the arts. https://ap.lc/DwkGn.

Serotsky, Paul. “Felix Mendelssohn (1809-47) – Overture “Calm Sea and Prosperous Voyage”.” MusicWeb International, 2009. http://www.musicweb-international.com/programme_notes/mendelssohn_calms….

SF MoMA. “Robert Rauschenberg: White Paintings.” Geraadpleegd 4 april 2023. https://www.sfmoma.org/artwork/98.308.A-C/.

Söderström, Jonatan. ‘4 Minutes and 33 Seconds of Uniqueness’. Kloonigames (blog), 2 februari 2009. http://www.kloonigames.com/blog/games/4mins33secs.

Swed, Mark. “Review: Robert Wilson finds the poetry in “Lecture on Nothing”.” Los Angeles Times, 16 oktober 2013, sec. Entertainment & Arts. https://www.latimes.com/entertainment/arts/la-xpm-2013-oct-16-la-et-cm-…“Lecture,stage%20props%20belong%20in%20museums.

Tai, Christina. “The silence in between.” Medium, 6 februari 2020. https://medium.com/@christinaatai/the-silence-between-565139f6a01c.

 

Stilte in beeldende kunsten

Art in Context. ““Impression, Sunrise” Claude Monet – its historical significance,” 6 april 2023. https://www.claude-monet.com/impression-sunrise.jsp.

Art in Context. ‘“Wanderer Above the Sea of Fog” by Caspar David Friedrich’, 5 april 2023. https://artincontext.org/wanderer-above-the-sea-of-fog-by-caspar-david-….

Art Institute Chicago. “Water Lilies.” Geraadpleegd 19 april 2023. https://www.artic.edu/artworks/16568/water-lilies.

Artble. “Wanderer above the Sea of Fog.” Geraadpleegd 19 april 2023. https://www.artble.com/artists/caspar_david_friedrich/paintings/wandere….

Artsy. ‘Marina Abramović: Freeing the Voice, 1976’. Geraadpleegd 21 april 2023. https://www.artsy.net/artwork/marina-abramovic-freeing-the-voice-4.

Bagdanov, Kelly. “Jacques Louis David’s death of Marat.” Kelly Bagdanov (blog), 29 januari 2021. https://www.kellybagdanov.com/2021/01/29/jacques-louis-davids-death-of-….

Bin Shikha al Maskini, Umm Al Zein. “Interpretation of emptiness in fine arts (a philosophical approach).” Al Tashkeel, 30 druk, sec. Philosophy & Art. Geraadpleegd 5 november 2023. https://altashkeel.ae/interpretation-of-emptiness-in-fine-arts-a-philos….

Bindeman, Steven L. “Silence and creativity.” In Silence in philosophy, literature, and art, 308:47-57. Value Inquiry Book Series. Leiden: Brill, 2017. https://brill.com/display/title/35293.

Busbea, Larry. “Review: Yves Klein: Air Architecture by Yves Klein.” Journal of the Society of Architectural Historian 64, nr. 4 (2005): 552-53. https://doi.org/10.2307/25068204.

Cabañas, Kaira M. “Yves Klein’s performative realism.” Grey Room, nr. 31 (1 april 2008): 6-31. https://doi.org/10.1162/grey.2008.1.31.6.

Cvetković, Dea. “Kazimir Malevich: understanding suprematism art.” The Collector, 1 april 2021. https://www.thecollector.com/kazimir-malevich-understanding-suprematism….

Facos, Michelle. An introduction to nineteenth-century art. 1ste dr. New York: Routledge, 2011.

Hoffmann, Justin. “One for Violin Solo,” See this Sound. Geraadpleegd 21 april 2023. http://www.see-this-sound.at/works/540.html.

Khatchadourian, Haig. “Silence in visual-spatial arts.” In How to do things with silence, 63:93-114. Philosophical Analysis. Boston: Walter de Gruyter Inc., 2015. https://biblio.vub.ac.be/iguana/www.main.cls?surl=search&p=f88fe9ec-242….

Marzocca, Fabio. “Emptiness and form.” Acrònico, 20 maart 2016. https://www.acronico.it/2016/03/20/emptiness-and-form/#:~:text=Aristotl….

“Meditation and Modern Art Meet in Rothko Chapel.” All Things Considered. NPR, 1 maart 2011. https://www.npr.org/2011/03/01/134160717/meditation-and-modern-art-meet….

MoMA. “Christine Sun Kim.” Geraadpleegd 19 april 2023. https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2013/soundings/artists/5/….

MoMA. “Jacob Kirkegaard,” 2013. https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2013/soundings/artists/6/….

MoMA. “Kazimir Malevich: Suprematist Composition: White on White 1918,” s.d. https://www.moma.org/collection/works/80385.

MoMA Learning. “Abstract painting,” s.d. https://www.moma.org/learn/moma_learning/ad-reinhardt-abstract-painting….

MoMA Learning. “The Artist is Present,” 2010. https://www.moma.org/learn/moma_learning/marina-abramovic-marina-abramo….

Priest, Graham. “The structure of emptiness.” Philosophy East and West 59, nr. 4 (Oktober 2009): 467-80.

Public Delivery. ‘Marina Abramović’s Manifesto – rules on life, silence & solitude’, 21 juni 2019. https://publicdelivery.org/marina-abramovic-manifesto/?utm_content=expa….

Soegaard, Mads. “Horror vacui: the fear of emptiness.” Interaction Design Foundation, 2022. https://www.interaction-design.org/literature/article/horror-vacui-the-….

Stevenson, Mark. “Partition de la Symphonie Monoton-silence.” Yves Klein. Geraadpleegd 27 april 2023. https://www.yvesklein.com/en/ressources/#/fr/ressources/view/artwork/65….

Tate. “Five ways to look at Malevich’s Black Square,” s.d. https://www.tate.org.uk/art/artists/kazimir-malevich-1561/five-ways-loo….

The History of Art. “Sculpture for the Blind.” Geraadpleegd 19 april 2023. https://www.thehistoryofart.org/constantin-brancusi/sculpture-for-the-b….

The History of Art. “The table of silence.” Geraadpleegd 19 april 2023. https://www.thehistoryofart.org/constantin-brancusi/table-of-silence/.

Tillieux, Laure-Anne. “Le vide 1958.” Little Artnecdotes, 2018. https://www.littleartnecdotes.com/le-vide-1958/.

White Crane Online. “On emptiness,” 11 februari 2020. https://whitecraneonline.com/on-emptiness/#:~:text=In%20Taoism%2C%20emp….

Williams, Richard. “Sounds like Mark Rothko.” The Guardian, 1 februari 2020. https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2002/feb/01/shopping.artsfeatu….

[Work] Muted Situation: #1 Muted String Quartet (2014), HD Video, 2015. https://vimeo.com/106914174.

Yurasits, Jamie. “Analysis of Claude Monet’s Impression Sunrise.” Incite 4. Geraadpleegd 19 april 2023. https://blogs.longwood.edu/incite/2012/01/30/analysis-of-claude-monet’s-impression-sunrise/.

“Yves Klein’s art: into the void.” Artlark, 28 april 2022. https://artlark.org/2022/04/28/yves-kleins-art-into-the-void/.

Stilte: een construct?

Eviatar, Zerubavel. “The social sound of silence: toward a sociology of denial.” In Shadows of War: A Social History of Silence in the Twentieth Century, 32-43. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view….

Lanki, Colleen. “間: an aesthetic of space-time.” Rice Paper, 7 februari 2013. https://ricepapermagazine.ca/2013/02/間-an-aesthetic-of-space-time/.

 

Geluidskunst in de algemene zin

Bissat, Bana. “Sound art: a comprehensive overview of sound art.” Sound of Life, 16 maart 2022. https://www.soundoflife.com/blogs/experiences/a-comprehensive-overview-….

Cox, Christoph. “Sound art and time,” In The Oxford Handbook of Sound Art, 1-19, 2021. 10.1093/oxfordhb/9780190274054.013.8.

De Potter, Sven. “Gilles Helsen over de weldaad van een STUKje geluidskunst.” Vi.be, 4 april 2023. https://vi.be/features/gilles-helsen-over-de-weldaad-van-een-stukje-gel….

Hear Here. “Floris Vanhoof: Antenna,” 2022. https://hearhere.be/expo/antenna.

Hiller, Susan. “The Last Silent Movie.” Susan Hiller. Geraadpleegd 13 mei 2023. http://www.susanhiller.org/installations/last_silent_movie.html.

Janet Cardiff & Georges Bures Miller. “FOREST (for a thousand years...),” 2012. https://cardiffmiller.com/installations/forest-for-a-thousand-years/.

Krogh Groth, Sanne, en Holger Schulze, red. The Bloomsbury Handbook of Sound Art. 1ste dr. Londen: Bloomsbury Publishing Inc, 2022.

Licht, Alan, en Jim O’Rourke. Sound Art: Beyond Music, Between Categories. New York: Rizzoli International Publications, 2007. https://lib.ugent.be/catalog/rug01:001252207.

Lindskog, Oskar. “10 sound installations that inspire and create connection.” Medium, 6 maart 2018. https://medium.com/@oskarlindskog/10-sound-installations-that-inspire-a….

London, Barbara. “Listen to This! Sound Art Reflections.” Flash Art, 25 november 2020. https://flash---art.com/article/listen-to-this/.

Maes, Laura. “Mysterious woods and unexpected urban sounds: sound art in Belgium.” World New Music Magazine 22 (2012): 123-36.

———. Sounding Sound Art: A Study of the Definition, Origin, Context, and Techniques of Sound Art. Gent: HoGent, 2013.

Maes, Laura, en Marc Leman. “Defining Sound Art.” In The Routledge Companion to Sounding Art, Eerste editie. Routledge, 2016. https://biblio.ugent.be/publication/8508306/file/8516076.

Masterclass. “Sound art guide: understanding the elements of sound art.” Masterclass, 2021. https://www.masterclass.com/articles/sound-art-guide.

Mumok. “Nam June Paik: Klavier Intégral.” Geraadpleegd 25 april 2023. https://www.mumok.at/en/klavier-integral.

Neuhaus, Max. inleiding tot de tentoonstelling Volume: Bed of Sound, door Contemporary Art Center New York. New York: juli 2000.

Seuntjes, Maud. “Geluidskunst in Vlaanderen: een groeiende discipline.” Onder redactie van Nele De Cocker. Kunstenpunt, 21 oktober 2022. https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/geluidskunst-in-vlaanderen-een-….

Tournaye, Aude. ‘Parlophones’. Oussama Tabti, 2020. https://oussamatabti.com/parlophones/.

Van de Vliet, Léonie. “Nieuwe Antwerpse vuilnisbak “Mr. Fill” bedankt mensen die afval weggooien in sappig Antwerps.” VRT News, 18 december 2020. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/12/18/nieuwe-antwerpse-vuilnisbak-mr-….

Weibel, Peter. Sound Art: Sound as a Medium of Art. Karlsruhe: ZKM/Center for Art and Media, 2019. https://lib.ugent.be/catalog/rug01:002961672.

Geluidskunst met stilte

Adrastus Collection. “The historical compass of the Allora and Calzadilla Collective.” Geraadpleegd 5 maart 2023. https://adrastuscollection.org/el-compas-historico-del-colectivo-allora….

Air, 2016. https://vimeo.com/173027894.

Art Basel. “Wellenwanne ifo., 2012,” 2019. https://www.artbasel.com/catalog/artwork/79638/Carsten-Nicolai-Wellenwa….

BALTIC Centre for Contemporary Art. “Susan Hiller: Clinic (2004).” Google Arts & Culture, 2004. https://artsandculture.google.com/story/4wVhyEVm0dEQJw.

Beyer Projects. “John Baldessari.” Geraadpleegd 27 april 2023. https://www.beyerprojects.com/john-baldessari-sculpture-ear-trumpet.

Carsten Nicolai. “Wellenwanne.” Geraadpleegd 26 april 2023. https://www.carstennicolai.de/?c=works&w=wellenwanne.

Dolcini, Elena. “Repetitions, humour and silence in the art of Su-Mei Tse.” Culture trip. Geraadpleegd 15 april 2023. https://theculturetrip.com/europe/luxembourg/articles/repetitions-humou….

Holford-Lovell, Donna. “Sound art with VOID.” NEoN Digital Arts, 1 september 2017. https://neondigitalarts.com/sound-art-void/.

Expo Revue. “Su-Mei Tse au Casino Luxembourg.” Geraadpleegd 15 april 2023. http://www.exporevue.com/magazine/fr/su_mei_tse.html.

Flügge, Elen. “Silent Sound Art: Performing the Unheard.” Act-Zeitschrift Für Musik & Performance 2012, nr. 4 (2012): 2-16.

Hear Here. “The Bell,” 2022. https://hearhere.be/expo/clinamen-2.

In between, 2014. https://vimeo.com/91622527.

Janet Cardiff & Georges Bures Miller. “The house of books has no windows,” 2008. https://cardiffmiller.com/installations/the-house-of-books-has-no-windo….

Klankenbos. “Tacet.” Geraadpleegd 27 april 2023. https://www.klankenbos.be/nl/projects/klankinstallatie-tacet.

Markus Kison. “Touched echo.” Geraadpleegd 30 april 2023. http://www.markuskison.de/touched-echo.html.

Millan. “Tatiana Blass.” Geraadpleegd 5 februari 2023. https://www.millan.art/en/artists/tatiana-blass/slideshow?view=slider.

MoMA. “Carsten Nicolai.” Geraadpleegd 26 april 2023. https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2013/soundings/artists/8/….

MoMA. “Susan Philipsz.” Geraadpleegd 24 april 2023. https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2013/soundings/artists/11….

Nevin Aladağ. “Traces.” Geraadpleegd 27 april 2023. https://nevinaladag.com/works/traces.

Prepared guitar. “Douglas Henderson Stop,” 11 november 2015. http://preparedguitar.blogspot.com/2015/11/douglas-henderson-stop.html.

Rinnert, Nicolas. “Sergei Tcherepnin,” Frieze, 15 juni 2013. https://www.frieze.com/article/sergei-tcherepnin.

Silent box #1, 2014. https://vimeo.com/91351861.

Susan Hiller. “Clinic,” 2004. http://www.susanhiller.org/installations/clinic.html.

Tanya Bonakdar Gallery. “Susan Philipsz: Separated strings,” 2023. https://www.tanyabonakdargallery.com/exhibitions/694-susan-philipsz-sep….

The Art Newspaper. “Interview with Susan Hiller: Her New Work Clinic and the Human Quest for a Visionary, Mystical Experience.” 1 mei 2004. https://www.theartnewspaper.com/2004/05/01/interview-with-susan-hiller-….

Van Cauteren, Philippe. Kris Martin: EXIT. Onder redactie van Annelies Vantyghem. Gent: S.M.A.K., 2020. https://smak.be/volumes/general/Expo_Guide_Kris_Martin_EXIT.pdf.

VOID. “Air.” Geraadpleegd 15 maart 2023. https://www.collectivevoid.com/air.

VOID. “Silences.” Geraadpleegd 27 april 2023. https://www.collectivevoid.com/silences.

Walker Art Center. “The paradox of stillness: art, object, and performance.” E-Flux, Mei 2021. https://www.e-flux.com/announcements/348903/the-paradox-of-stillness-ar….

Partituren en muziekfragmenten als bronnen

Beethoven, Ludwig van. ‘Quartet für 2 Violinen, Bratsche und Violoncell. Opus 132 N°. 15’. In Ludwig van Beethoven: Complete String Quartets and Grosse Fuge, 159-88. New York: Dover Publications, 1825.

Beethoven, Ludwig van. ‘Sechs Quartette für 2 Violinen, Bratsche und Violoncell, Op. 18. N°. 1’. In Ludwig van Beethoven: Complete String Quartets and Grosse Fuge, 1-24. New York: Dover Publications, 1825.

Ives, Charles. ‘Foreword’. In The Unanswered Question, 2. New York: Southern Music Publishing Co. Inc. Geraadpleegd 25 april 2023. https://petruccimusiclibrary.ca/files/imglnks/caimg/8/89/IMSLP05327-Cha….

———. ‘Thoreau’. In Piano Sonata No. 2, 61-70. Geraadpleegd 26 april 2023. https://vmirror.imslp.org/files/imglnks/usimg/1/18/IMSLP53902-PMLP09680….

Nauta, Mark. ‘Matthäus Passion van J.S. Bach’. Matthaus Passion. Geraadpleegd 27 april 2023. https://matthauspassion.nadro.nl.

Kanal. ‘Lecture on nothing, John Cage’, 2020. https://kanal.brussels/en/events/lecture-nothing-john-cage-1.

La Monte Young. Piano Piece for David Tudor #1, Piano Piece for David Tudor #2, and Piano Piece for David Tudor #3. 1960. Stencil, 27,9 x 21,6 cm. MoMA. https://www.moma.org/collection/works/127638.

Oliveros, Pauline. ‘Suiren’. Deep Listening, s.d. Geraadpleegd 2 mei 2023.

Webern, Anton. ‘Anton Webern: 5 Stücke für Orchester op. 10’, Universal Edition., 1913. https://vmirror.imslp.org/files/imglnks/usimg/1/1b/IMSLP470805-PMLP2072….

 

Download scriptie (22.13 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Francis Maes