België staat voor een energiestrijd: kunnen hernieuwbare bronnen de groeiende vraag aan

Kenneth
Hollevoet

*Gent, 1 oktober 2023* - Terwijl de bezorgdheid over het klimaat blijft groeien, worstelt België met zijn koolstofvoetafdruk en streeft het naar een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 35% tegen 2030 en volledig klimaatneutraal tegen 2050. Een uitgebreide studie, geleid door Kenneth Hollevoet en onder toezicht van Christof Dauwels, duikt dieper in de haalbaarheid van hernieuwbare energiebronnen in het land tot 2050.

In het licht van de klimaatcrisis

België, een belangrijke vervuiler met 9,1 Mton CO2-equivalent (maat om aan te geven hoeveel een gegeven hoeveelheid broeikasgas bijdraagt aan de opwarming van de aarde) per inwoner, staat in de schijnwerpers. Het land heeft zich gecommitteerd aan aanzienlijke vermindering van broeikasgassen tegen 2030, in lijn met wereldwijde inspanningen om klimaatverandering te bestrijden. Het behalen van dit doel hangt af van een robuuste overgang naar hernieuwbare energie, terwijl fossiele brandstoffen worden afgebouwd. Deze overgang is echter niet zonder uitdagingen.Uitstoot per hoofd van de bevolking

Kernenergie in de mix

Kernenergie komt naar voren als een serieuze optie in het energielandschap van België. De studie vergelijkt verschillende opties voor kerncentrales en benadrukt modulaire en thoriumcentrales als veelbelovende kandidaten. Beiden maken gebruik van natriumkoelmiddel, wat zorgt voor energie-efficiëntie en minder afval. België streeft momenteel naar een kernuitstap tegen 2035, maar het verlengen van de levensduur van oudere centrales kan aanzienlijke besparingen, emissiereducties en energiezekerheid opleveren.

De kracht van de zee benutten

Windenergie op zee staat centraal met projecten zoals de Princess Elisabeth Zone. Dit ambitieuze project heeft tot doel de capaciteit op zee te vergroten van 2,3 GW tot 5,8 GW, waarvan al 2,1 GW operationeel is. Bovendien versterken interconnecties zoals Nemo-link en Nautilus het Belgische energienetwerk, waardoor de import en export van elektriciteit mogelijk wordt. De projecten Stevin en Ventilus worden echter geconfronteerd met uitdagingen, waaronder zorgen van het publiek over hoogspanningslijnen.Overzicht vermogen uitwisselingen van windmolenparken op zee en landinwaarts

Uitdagingen in gedecentraliseerde hernieuwbare energie

De opkomst van zonnepanelen biedt zowel kansen als uitdagingen. België streeft ernaar zijn zonnepaneelcapaciteit tegen 2030 uit te breiden van 6,47 GW naar 11,6 GW en tegen 2040 naar 18 GW. Toch vereist energieopwekking die afhankelijk is van het weer betrouwbare opslagoplossingen. Ondertussen vereisen spanningsproblemen in straten met veel zonnepanelen innovatieve oplossingen, zoals geoptimaliseerde distributie- en opslagstrategieën.Dagverbruik en de gevolgen van de stijging van zonne-energie

De weg vooruit

Om aan de groeiende vraag te voldoen, kijkt België naar een toename van elektrische voertuigen en warmtepompen. Hoewel de bevolkingsgroei wordt gecompenseerd door efficiëntiewinsten, laten de projecties van de studie een mogelijke tekortkoming in de elektriciteitsproductie zien. Het importeren van elektriciteit of parallelle ontwikkeling van kerncentrales naast hernieuwbare energieprojecten zijn dus noodzakelijk.Constructiestappen verbruik

In het kort

België staat voor een energiestrijd met grote uitdagingen op het gebied van hernieuwbare energie en toenemende energievraag. Terwijl het land zich inzet om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 drastisch te verminderen, blijkt kernenergie een serieuze overweging te zijn. Tegelijkertijd worden offshore windprojecten en de uitbreiding van zonnepanelen geïntensiveerd. Toch zijn er obstakels zoals spanningsproblemen in straten met zonnepanelen en mogelijke tekorten in de energieproductie. België bevindt zich op een kritisch kruispunt waarin het balanceren van milieudoelen, energiezekerheid en publieke opinie van vitaal belang zal zijn voor de toekomst van duurzame energie.

Bibliografie

(sd). Opgehaald van North Sea Energy: https://north-sea-energy.eu/nl/home/

"Transmutatie kan de berging van hoogactief en/of langlevend afval optimaliseren maar ondergrondse berging blijft absoluut noodzakelijk". (2019, oktober 02). Opgeroepen op oktober 2022, van NIRAQ: https://www.niras.be/%E2%80%9Ctransmutatie-kan-de-berging-van-hoogactie…

(2019). Opgeroepen op oktober 2022, van klimaat.be: https://klimaat.be/

(2022). Opgeroepen op oktober 2022, van nucleair FORUM: https://www.nucleairforum.be/

a.s., U. S. (2022). Installed Capacity per Production Type. Opgehaald van entsoe: https://transparency.entsoe.eu/dashboard/show

adesign.nl. (2022). Energie in cijfers. Nederland. Opgehaald van https://www.energieinnederland.nl/wp-content/uploads/2022/01/A4-digitaa…

Alles over elektrische auto. (sd). Opgehaald van milieucentraal: https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/elektrische-auto/alles-o….

Alles over kerncentrales, kernenergie en nucleaire energie! (2022, augustus 11). Opgeroepen op oktober 2022, van Callmepower: https://callmepower.be/nl/energie/gids/begrijpen/kerncentrales

Angulakshmi, N., & Stephan, A. M. (2015, mei 21). Efficiënte elektrolyten voor lithium-zwavelbatterijen. Opgehaald van frontiers: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenrg.2015.00017/full

Azzouz, M. (2020). Research Trends and Challenges in Smart Grids. IntechOpen. doi:10.5772/intechopen.85108

Batterijopslag. (sd). Opgehaald van Go-solar: https://www.go-solar.be/producten/batterijopslag

België nog te afhankelijk van fossiele brandstoffen volgens nieuw rapport, Van der Straeten: “Energie crucialer dan ooit”. (2022, april 20). Opgehaald van HLN: https://www.hln.be/milieu/belgie-nog-te-afhankelijk-van-fossiele-brands…

Berg, H. v. (2018, mei 31). Hoe zit het met waterstof? Opgehaald van zonnefabriek: https://www.zonnefabriek.nl/nieuws/hoe-zit-het-met-waterstof/

Berl, M. (2017, mei 4). Spheric Under Water Energy Reservoirs. Zürich, Zwitserland. Opgehaald van https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mavt/energy-science-c…

Biomassa. (sd). Opgehaald van engie: https://corporate.engie.be/nl/energy/biomassa

Bouwen en verbouwen. (sd). Opgeroepen op oktober 2022, van Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/minimumaandeel-hernieuwbare-energie

Broeikasgasemissies in Frankrijk. (2022, augustus). Opgehaald van planete energies: https://www.planete-energies.com/en/medias/close/greenhouse-gas-emissio…

CD&V wil kleine modulaire kernreactoren en meer hernieuwbare energie. (2022, december 16). Opgehaald van HLN: https://www.hln.be/binnenland/cdenv-wil-kleine-modulaire-kernreactoren-….

Chawla, N., Bharti, N., & Singh, S. (sd). Basic working principle of a lithium-ion (Li-ion) battery. Recent Advances in Non-Flammable Electrolytes for Safer Lithium-Ion Batteries. Opgehaald van https://www.researchgate.net/publication/330798113_Recent_Advances_in_N…

(2023, januari 30).Conceptual schematic of Ocean Compressed Air. Opgehaald van http://onlineresize.club/newopen.php?img=https://d3i71xaburhd42.cloudfr…

De Finnen geven hun kernafval een permanente rustplek onder de grond. (sd). Opgeroepen op oktober 2022, van trouw.nl: https://www.trouw.nl/nieuws/de-finnen-geven-hun-kernafval-een-permanent…

De Nul en DEME testen drijvende zonnepanelen voor onze kust. (2023, maart). Opgehaald van KW Thuis in West-Vlaanderen: https://kw.be/nieuws/economie/haven/de-nul-en-deme-testen-drijvende-zon…

Decongestie van het distributienet door decentrale opslag. (sd). Opgehaald van D³O: https://www2.howest.be/d3o/index.html#:~:text=Daar%20waar%20de%20zelfco….

Desmet, J. (2021-2022). Flexibel inzetten van hernieuwbare energie. België.

Doigny, M. (sd). lithium ijzer fosfaat batterij. Opgehaald van http://pics.idemdito.org/nl/batterij/lfp.htm

Doucé, F. (2002-2003). Waterkracht. België. Opgehaald van https://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/jpgg/groene_stroom_85_waterkracht…

drie batterijtechnologieën die de toekomst kunnen voeden. (2022). Opgehaald van Batterij import Nederland BV: https://www.batterijimport.nl/blog/post/blog-solid-state-batterij-techn…

Drie innovatieve manieren om energie op te slaan met zwaartekracht. (2021, november 4). Opgehaald van hier opgewekt: https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/drie-innovatieve-manieren-om…

EBN. (2022). Feiten en cijfers. Opgehaald van Energie in Nederland: https://www.energieinnederland.nl/

Ecobouwers-redactie. (2022, augustus 18). Meer halen uit je warmtepomp met slimme sturing. Opgehaald van Ecobouwers: https://www.ecobouwers.be/duurzaam-bouwen/artikels/meer-halen-uit-je-wa…

Electric Vehicle Database. (sd). Opgehaald van Current and Upcoming Electric Vehicles: https://ev-database.org/#sort:path~type~order=.rank~number~desc|range-slider-range:prev~next=0~1200|range-slider-acceleration:prev~next=2~23|range-slider-topspeed:prev~next=110~350|range-slider-battery:prev~next=10~200|range-slider-towweight:prev~next=0~2

(2017). ELECTRICITY SCENARIOS FOR BELGIUM TOWARDS 2050. Opgehaald van https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/electricity-market-a…

Elektrisch rijden: welke subsidies en voordelen krijg ik? (2023, januari 4). Opgehaald van Lumiworld: https://lumiworld.luminus.be/slimme-investeringen/elektrisch-rijden-wel….

Elia. (2023). Elektrische en magnetische velden. Opgehaald van Elia: https://www.elia.be/nl/duurzaamheid/milieu/elektrische-en-magnetische-v….

Elia. (2023). Prinses Elisabeth Eiland. Opgehaald van elia: https://www.elia.be/nl/infrastructuur-en-projecten/infrastructuurprojec…

elia. (sd). Stevin. Opgehaald van elia: https://www.elia.be/nl/infrastructuur-en-projecten/infrastructuurprojec…

Energy storage technologies comparison. (2022). Opgehaald van S&P Global Commodity Insights: https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/ci/topic/alternative-batt…

ENTSO-E. (2022). public net electricity generation. Opgehaald van Energy-charts: https://energy-charts.info/index.html?l=en&c=BE

Europacable. (sd). An Introduction to High Voltage Direct Current (HVDC) Subsea Cables Systems. Brussels, Belgium. Opgehaald van https://europacable.eu/wp-content/uploads/2021/01/Introduction-to-HVDC-…

F.Pierie, & Someren, C. v. (sd). Energieopslaglabel: Een methode voor het vergelijken van het volledig spectrum van opslagsystemen. Groningen, Nederland. Opgehaald van https://www.netbeheernederland.nl/_upload/RadFiles/New/Documents/Rappor…

Federale regering wil ook oudste kerncentrales enkele winters langer openhouden. (2023, februari 3). Opgehaald van HLN: https://www.hln.be/binnenland/federale-regering-wil-ook-oudste-kerncent…

Fossiele brandstoffen. Thermische elektriciteitscentrale en kerncentrale. (sd). Opgehaald van Energie en milieu: https://duurzame-energie-pieter.weebly.com/fossiele-brandstoffen.html

Genêt, B., Vos, K. D., & Steve Van Campenhout. (2022). MOG2 TF First stakeholder workshop. Balancing integration, Market integration, (p. 35). Opgeroepen op april 1, 2022, van https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/users-group/ug/tf-sc…

Gesloten systemen. (2015-2023). Opgehaald van Smart Geotherm: https://www.smartgeotherm.be/gesloten-systemen/

Gesmoltenzoutreactor. (2022, april 03). Opgeroepen op oktober 2022, van Wikipedia de vrije encyclopedie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gesmoltenzoutreactor

Gezondheidsraad, J. F. (2018). Hoogspanningslijnen en gezondheid deel I: kanker bij kinderen. Den Haag. Opgehaald van https://www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/advi…

Greaves, E. D. (sd). In depth: Cleaner Nuclear Power. Opgehaald van Thorium Molten Salt Reactor: https://www.thmsr.com/en/clean/

groep, e. (2019). Hoogspanning op de Belgische Noordzee. Opgehaald van file:///C:/Users/kenne/Downloads/20190828_ELIA_OFFSHORE%20PROJECTS_BROCHURE_NL%20(2).pdf

Huang, J. (2020, november 6). Een vergelijking van de NMC / NCA Lithium-ion batterij en LFP Battery. Opgehaald van POWORKS lithium compounds: https://poworks.com/nl/een-vergelijking-van-de-nmc-nca-lithium-ion-batt…

HVDC-zeekabels. (2022). Opgehaald van HoogspanningsNet: https://www.hoogspanningsnet.com/over-hoogspanningsmasten/luchtlijnen-g…

Impact EV op residentiële installatie. (sd). Opgehaald van Universiteit Gent: https://www.ugent.be/ea/emsme/lemcko/nl/meten/mobiele-opslag/impact-op-…

is hout (of biomassa) duurzaam? (2023). Opgehaald van De Groene Hoed: https://www.groenehoedduurzaam.nl/kennisbank/hout-en-pelletkachels/is-h…

Jaarlijkse gemiddelde blootstelling aan ioniserende straling in België. (2020, juli 06). Opgeroepen op oktober 2022, van Federaal agentschap voor nucleaire controle: https://fanc.fgov.be/nl/informatiedossiers/wat-radioactiviteit-ionisere…

Kempeneers, E. (2011, april 9). Nucleair risico en jodiumtabletten. Opgeroepen op oktober 2022, van (Arbeids)geneeskundige sprokkels: https://edelhart.kempeneers.org/2011/04/nucleair-risico-en-jodiumtablet…

Kerncentrales in België. (2022, februari 24). Opgehaald van Federaal agentschap voor nucleaire controle: https://fanc.fgov.be/nl/dossiers/kerncentrales-belgie

Kernfusie. (2022). Opgeroepen op oktober 17, 2022, van Chadd: https://www.mrchadd.nl/academy/vakken/natuur-leven-en-techniek/kernfusi….

Kernreactoren in Nederland. (2022, juni 13). Opgehaald van Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming: https://www.autoriteitnvs.nl/nucleaire-crisis-of-stralingsongeval/kernr…

Kerstine Appun, F. E. (2021). Germany's greenhouse gas emissions and energy transition targets. Germany. Opgehaald van https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-greenhouse-gas-emis…

Kloosterman, P. d. (sd). Overzicht van Nieuwe Kerncentrales. Opgehaald van janleenkloosterman.nl: http://www.janleenkloosterman.nl/pnr-131-2006-003-rev1.php

Lemonwho. (sd). Flywheel free energy generator design. Opgehaald van https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flemonwho.blogspot.com…

Lesics. (2019). How do Solar cells work? Opgehaald van https://www.youtube.com/watch?v=L_q6LRgKpTw

Lima, L. d., Quartier, M., Buchmayr, A., Sanjuan-Delmas, D., Laget, H., Corbisier, D., . . . Dewulf, J. (2021, mei 19). Life cycle assessment of lithium-ion batteries and vanadium redox flow batteries-based renewable energy storage systems. In I. Ieropoulos, Sustainable Energy Technologies and Assessments. Elsevier Ltd. Opgehaald van file:///C:/Users/kenne/Downloads/da_Silva_Lima_et_al._2021._LCA.pdf

M., L. (2021, mei 10). Hoe zet ENGIE nog meer water in elektriciteit om? Opgehaald van engie: https://www.engie.be/nl/blog/groener-leven/Waterkracht-productie-coo-gr…

Martín, J. S., Zamora, I., Martín, J. S., Aperribay, V., & Eguía, P. (2011, aril 13-15). Technologieën voor energieopslag voor elektrische toepassingen. Opgehaald van Energy Storage Technologies: http://www.sc.ehu.es/sbweb/energias-renovables/temas/almacenamiento/alm…

milieucentraal. (sd). Opgehaald van Thuisbatterij: zonne-energie opslaan: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/thuisbatter….

Munroe, R. (2020, januari 20). Hoe (on)veilig is nucleair afval? Opgeroepen op oktober 2022, van Quantum univers: https://www.quantumuniverse.nl/hoe-onveilig-is-nucleair-afval

Neels, H. (2022, juni 13). Verplichting elektrische warmtepomp bij nieuwbouw vervroegd naar 2025. Opgehaald van Livios: https://www.livios.be/nl/artikel/64564/verplichting-elektrische-warmtep…

Nexans. (sd). Integrated cable solutions for offshore wind development. cable solutions. Frankrijk. Opgehaald van https://www.nexans.com/en/dam/jcr:717293e8-cb52-4dba-81f3-fd5370159a7b/…

Nuclear Power in France. (2022, oktober). Opgehaald van World nuclear association: https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countrie…

Nuclear Power in Germany. (2022). Opgehaald van World Nuclear association: https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countrie…

Nuclear reactors. (2020). Opgeroepen op oktober 2022, van nupex: http://nupex.eu/index.php?g=textcontent/nuclearenergy/nuclearreactors&l…

Number of heat pumps in operation in Belgium from 2013 to 2020. (2021, december). Opgehaald van statista: https://www.statista.com/statistics/740506/heat-pumps-in-operation-belg…

NV, E. A. (2013). Aanvraag voor het bekomen van een vergunning voor de aanleg en exploitatie van een HVDC interconnector | Project Nemo Link. Brussel. Opgehaald van https://odnature.naturalsciences.be/downloads/mumm/nemo/11-005405vergun…

Ocean battery, the new utility-scale offshore energy storage. (2022, maart 1). Opgehaald van Powersystems High Voltage Specialists: https://www.powersystemsuk.co.uk/ocean-battery-the-new-utility-scale-of…

Pastorelli, A. (sd). VASTESTOFBATTERIJEN: DE NIEUWE GRENS VAN ELEKTRIFICATIE? Opgehaald van FLASH BATTERY: https://www.flashbattery.tech/en/how-solid-state-batteries-work/

Peplow, M. (2022, may 22). Solar panels face recycling challenge. Opgehaald van c&en: https://cen.acs.org/environment/recycling/Solar-panels-face-recycling-c…

Rohde, M. (2021, september 10). Wat is een gesmolten-zout-reactor en is dit een alternatieve energietechnologie? Opgeroepen op oktober 2022, van Klimaat Helpdesk: https://www.klimaathelpdesk.org/answers/wat-is-een-gesmolten-zout-react….

Saleem, M. A., Desmaris, V., & Enoksson, P. (2016). Performance Enhancement of Carbon Nanomaterials forSupercapacitors. Hindawi Publishing Corporation. Opgehaald van https://www.researchgate.net/publication/305794634_Performance_Enhancem…

Schokkaert, T. (2014-2015). De opslag van elektriciteit: een economische analyse. België. Opgehaald van https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/215/257/RUG01-002215257_201…

Sergeant, P. (2023, 2 16). Elektrificatie van voertuigen. Techboost! 2023. Gent.

Smet, L. D. (2017, november 17). Nieuwe hoogspanningsverbinding België-Verenigd Koninkrijk. Opgehaald van ENGINEERINGNET: https://engineeringnet.be/nl/nieuws/item/13839/nieuwe-hoogspanningsverb…

splijtstoffen, N. i. (sd). Onderzoeken of het veilig en haalbaar is om radioactief afval te bergen. Brussel, België. Opgeroepen op oktober 2022, van https://www.ondraf.be/sites/default/files/Onderzoeken%20of%20het%20veil…

Steenhorst, D. (sd). Windmolens op zee. Opgehaald van OLINO duurzame energie: http://www.olino.org/blog/nl/articles/2017/11/03/windmolen-op-zee/

Strobbe, M., (iMinds), K. C., Caenegem, R. V., (Eandis), P. L., (3E), G. L., Moradzadeh, M., & Vandevelde, L. (2015, februari-maart https://biblio.ugent.be/publication/5876973/file/5876994.pdf). Achter het stuur van slimme windmolenparken. België.

Systems, J.-P. (2015, juni 8). J-Power Systems Wins Contract with NEMO LINK for HVDC Subsea Interconnector Cable System between UK and Belgium. News Release. Japan. Opgehaald van https://www.jpowers.co.jp/pr/150608/150608e.pdf

Team, E. W. (2021). EEA greenhouse gases-data viewer. Copenhagen: EEA. Opgehaald van https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-ga…

Technieken om energie uit water op te wekken. (sd). Opgehaald van essent: https://www.essent.nl/kennisbank/stroom-en-gas/duurzame-energie/technie…

UNEP. (2016). Radiation: Effects and sources. Wenen: UN Publications. Opgehaald van https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7790

Vandevelde, L. (2022). Partim Midden en Hoogspanning. Transmissielijnen in sinusregime. België.

Ventilus. (2023). Ventilus,onderweg met duurzame energie. Opgehaald van Ventilus,onderweg met duurzame energie: https://ventilus.be/

Voertuigenpark. (2017). Opgehaald van STATBEL België in cijfers: https://statbel.fgov.be/nl/themas/mobiliteit/verkeer/voertuigenpark

Waarom kunnen niet alle hoogspanningslijnen ondergronds? (sd). Opgehaald van Kennisplatform elektromagnetische velden: https://www.kennisplatform.nl/waarom-kunnen-niet-alle-hoogspanningslijn…

Wat is radioactief afval. (2022, augustus). Opgeroepen op oktober 2022, van Federaal agentschap voor nucleaire controle: https://fanc.fgov.be/nl/dossiers/wat-radioactief-afval

Wat zijn by-pass diodes en waar dienen ze voor? (sd). Opgehaald van zonnefabriek: https://www.zonnefabriek.nl/faq/by-pass-diodes/

Waterkracht. (sd). Opgehaald van energie: https://energie18.weebly.com/waterkracht-energie.html

Waterkrachtcentrale. (2023, februari 12). Opgehaald van Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterkrachtcentrale

(sd).Waterstofproductie met powerdam. Groningen, Nederland. Opgehaald van https://www.dynamictidalpower.eu/DTP-ontwikkeling/SWOT/Hydrogen%20full/

Welke types thuisbatterijen zijn er? (2019, juni 27). Opgehaald van Ecobouwers: https://www.ecobouwers.be/duurzaam-bouwen/artikels/welke-types-thuisbat…

Werking en opbouw zonnepanelen. (sd). Opgehaald van ZonnepanelenKopen: https://www.zonnepanelenkopen.be/zonnepanelen-systeem/werking-opbouw/

Wetenschappers wekken recordhoeveelheid energie op met kernfusie. (2022, februari 09). Opgeroepen op oktober 2022, van NU.nl: https://www.nu.nl/wetenschap/6183068/wetenschappers-wekken-recordhoevee…

Wikipedia. (2023, februari 17). Opgehaald van Fossiele brandstof: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fossiele_brandstof

XLPE Submarine Cable Systems Attachment to XLPE Land Cable Systems. (sd). XLPE Submarine Cable Systems. doi:https://new.abb.com/docs/default-source/ewea-doc/xlpe-submarine-cable-s…

ZMS. (sd). Onderzeese vermogenkabels; Analyse van de vooruitzichten en ontwikkeling van DC-hoogspanningskabels. Opgehaald van ZMS cable trans more: https://kvcable.com/

Zohuri, B. (2022). Energieopslagtechnologieën en hun rol in hernieuwbare integratie en betekenis van thermodynamische analyse. Opgehaald van https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/magne….

 

Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Christof Dauwels