Spelenderwijs in dialoog gaan over het veiligheidsgevoel in verschillende ruimtelijke contexten

Tine
Pillaert

Op een laagdrempelige en ludieke manier in dialoog gaan over veiligheid en ruimte aan de hand van het spel ‘Veilig thuis!’ – ‘Bonne route!’ – ‘Get home safe!’.Mijn masterproef is een reactie op thema’s en gebeurtenissen die zich al heel mijn leven voordoen. Al van toen ik een klein meisje was, werd mij gezegd dat ik voor het donker moest thuis zijn, dat ik niet met onbekende mensen op straat mocht spreken, dat ik niet alleen naar huis mocht fietsen, dat ik... Maar waar ben ik eigenlijk bang voor en waardoor voel ik – en vele anderen- me soms onveilig?Mijn masterproef is een onderzoek naar de architecturale daadkracht en het sociale belang van ruimtelijke grenzen en ruimtelijke elementen op het veiligheidsgevoel en hoe we die kunnen detecteren, lezen en vooral begrijpen. Want veiligheid is namelijk een universele uitdaging die iedereen raakt.

Het is ook een oproep om de invloed van de vele voorhanden (ruimtelijke) regels op het veiligheidsgevoel in vraag te stellen: waar en wanneer waarborgen de regels de nodige veiligheid of waar prediken ze valse veiligheid?

 

 

image 825Vanuit deze invalshoek ontwierp ik een spel – ‘Veilig thuis!’ – ‘Bonne route!’ – ‘Get home safe!’ – dat ik inzet als instrument om te sensibiliseren, ruimte te geven aan persoonlijke ervaringen en voornamelijk het gesprek aan te gaan met elkaar om verschillende ruimtelijke situaties te analyseren en vergelijken. Het spel maakt het mogelijk om zelf -als architect- geen bepaalde normen of ideeën op te leggen maar eerder een hand toe te reiken aan de spelers. Ik zet in op participatie. Zo creëer ik een architectuur van vragen en niet louter antwoorden. Op een ludieke manier kan er aandacht gegeven worden aan ruimtes en hun grenzen binnen de thematiek van veiligheid.

 

 

image 824

 

 

 

image 831

 

 

Daarbovenop ‘speel’ ook ik met het format van het spel zelf: het spel wordt immers telkens gespeeld op een in het spel voorkomende context, gaande van een plein, metrostation, publieke toiletten tot een nachtclub. De verbeelding van de spelers wordt op die manier versterkt: Ze kunnen op dat moment reflecteren over de context waarin ze zich bevinden. De letterlijke ervaring van de ruimte kan een invloed hebben op de spelers hun veiligheidsgevoel en op die manier ook een invloed hebben op de uitwerking van het spel.

 

image 829Door het spel te spelen kunnen mogelijk echte vraagstukken met betrekking tot veiligheid, angst en ruimte worden besproken. In het spel wordt er samen gezocht naar ingrepen die in uiteenlopende ruimtes een gevoel van veiligheid in de hand werken. Het biedt hierdoor de mogelijkheid om elke keer opnieuw een nieuw ontwerp te genereren.

image 827Het spel fungeert niet alleen als instrument om een dialoog tot stand te brengen, maar ook als middel om sociale interactie aan te gaan, waarbij de veelal eenzijdige relatie tussen architect en ontwerp aan de kant wordt geschoven en plaats maakt voor een meerstemmigheid.

 

image 830

Bibliografie

Boeken

Burroughs, B., Ring, B. & Beall, H. T. (2016). Architectural Flirtations: A Love Storey: [the Unfeathered Stories of Academic Lives]. ArkDes.

Hartmann, K. (2022). Black Turtleneck, Round Glasses. JOVIS verlag.

Kern, L. (2021). Feminist City: Claiming Space in a Man-Made World. Verso Books.

Matrix. (1984). Making Space: Women and the Man-made Environment. Verso Books.

Sandercock, L. (1998). Making the Invisible Visible: A Multicultural Planning History. University Of California Press.

Solnit, R. (2014). Wanderlust: A History of Walking. Granta Books.

Urban Affairs. (2004). Angst & ruimte: de visie van jonge ontwerpers in Nederland. NAi uitgevers.

Waplington, N., Berger, J. & Avedon, R. (1991). Living Room. Zweitausendeins.

Audio

Pattyn C. en Debruyne H. (Host). (2023, februari 13.) Schrijfster Marja Pruis over boze meisjes. In Pompidou. Klara. https://open.spotify.com/episode/0v76BlaYLCmoj4bNe6QEEp?si=f4f34b614102…

Pattyn C. en Debruyne H. (Host). (2023, maart 14.) Een nieuwe Houellebecq. In Pompidou. Klara. https://open.spotify.com/episode/3Z3mCOK1NJfeZWOHOb6TCg?si=ee8ff8d4cd8e… (3e deel over Jenny Holzer)

 

Thesissen

Pattyn C. en Debruyne H. (Host). (2023, februari 13.) Schrijfster Marja Pruis over boze meisjes. In Pompidou. Klara. https://open.spotify.com/episode/0v76BlaYLCmoj4bNe6QEEp?si=f4f34b614102…

Pattyn C. en Debruyne H. (Host). (2023, maart 14.) Een nieuwe Houellebecq. In Pompidou. Klara. https://open.spotify.com/episode/3Z3mCOK1NJfeZWOHOb6TCg?si=ee8ff8d4cd8e… (3e deel over Jenny Holzer)

Websites

Ali, S. H. (2012, 23 oktober). Are Women-Only Parks the Answer to Street Harassment in Pakistan? The Independent. https://www.independent.co.uk/voices/comment/are-womenonly-parks-the-an…. Geraadpleegd op 15 april 2023.

Schemering. (2020, 26 juli). Wikipidia. Https://nl.wikipedia.org/wiki/Schemering. Geraadpleegd op 13 april 2023.

Blauwe uur. (2022, 26 juli). Wikipedia. Https://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwe_uur? Geraadpleegd op 13 april 2023.

Park Spoor Noord. (2023, 23 januari). Wikipedia. https://nl.wikipedia.org/wiki/Park_Spoor_Noord. Geraadpleegd op 15 april 2023.

Artikels

Gilow, M. (2015). Travelling in Brussels and feeling unsafe: women’s perceptions and strategies. Het elektronisch wetenschappelijk tijdschrift voor onderzoek over Brussel, 87, 1-7. https://doi.org/10.4000/brussels.1277

 

 

Download scriptie (32.75 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Hugo Vanneste, Carl Bourgeois
Thema('s)