DE VIDEOGAMERENAISSANCE

Jan-Bart
De Muelenaere

Kunst had tijdens de renaissance een onmiskenbare invloed op mens en maatschappij, maar was dit een uniek fenomeen? Als we videogames beschouwen als een nieuwe kunstvorm en we erkennen de invloed die videogames uitoefenen op zowel individueel als maatschappelijk vlak, kunnen we dan niet spreken van een nieuwe renaissance in eigen tijd? Geen ‘renaissance’ die terugkijkt naar het verleden, maar een renaissance als afgelijnde periode van grote menselijke en wetenschappelijke verandering dankzij (een nieuwe) kunst.

Onder gamers bestaat er geen twijfel dat videogames kunst zijn en ook veel kunstenaars, kunstkenners en musea voor moderne kunsten onderschrijven de status van videogames als nieuwe kunstvorm. Games zijn dan ook een verzamelwerk waar zowel literatuur, theater, architectuur, muziek, schilder- en beeldhouwkunst samen in vervat zitten. Ook gamecartridges en -consoles als voorwerp op zich dragen een kunstzinnige waarde met zich mee. Als Duchamp een urinoir kan laten tentoonstellen, dan mag het Museum voor Moderne Kunst in New York ook een arcadekast van Pac-Man in hun vaste collectie op te nemen. Videogames zijn kunst. De vraag of ze ook ‘grootse’ kunst zijn, is al iets moeilijker. Grootsheid van kunst is afhankelijk van twee factoren: ‘publiek’ en ‘tijd’. Zo kreeg de renaissance ruim 500 jaar tijd om aan mythevorming te doen, games amper 50 jaar.

Een spiegel doorheen de tijd

De technologische sprongen die games en gameontwikkelaars maakten lopen parallel met de wetenschappelijke vooruitgang die kunstenaars maakten tijdens de renaissance. Zo weerspiegelt de herontdekking van het perspectief door Brunelleschi, de levensechte olieverfschilderijen van Van Eyck, de vierstemmige polyfonie van de Vlaamse componisten en de architectuur van ‘de ideale stad’ van Alberti met respectievelijk de komst van 3D in videogames, de grafische evolutie naar realisme, de komst van 4-kanaals geluidschips en de mogelijkheden om digitale gamesteden naar eigen ideaal te creëren.

Hoe opvallend deze technologische parallellen ook zijn, ze zijn maar een klein onderdeel van een groter vergelijk gelinkt aan de invloed die kunst en games met elkaar delen. Over de invloed van videogames en de steeds toenemende gamificatie van de wereld lijkt tegenwoordig geen twijfel meer te bestaan. Net zoals de kunsten uit de renaissance werden ingezet om dankzij gedetailleerde illustraties geneeskunde te verbeteren of door de adel en politici om status te verkrijgen, worden ook games en gamemechanismen ingezet in zowat elke tak van de maatschappij om op een recreatieve manier bepaalde doelen te bereiken. Zo puzzelen gamers wereldwijd samen in de game FoldIt om menselijk DNA te ontwarren en gebruiken politici de game Among Usom hun kiezers te overtuigen om op hen te stemmen.

Games zijn de kunstvorm die we in huidige tijd het meest nodig hebben.

Waar schilder- en beeldhouwkunst de kunstvorm van de elite was, zijn games nu de kunstvorm van het volk. Net zoals de elite in de renaissance deden, gebruikt nu het volk hun kunstvorm om status aan te geven en aan maatschappijkritiek te doen. Zo worden games zoals Counter-Strike gebruikt om nieuws ter beschikking te stellen van gamers in landen waar media streng gecensureerd wordt. Kunstenaars gebruiken game-elementen om wan- en oorlogsmisdaden op een confronterende manier publiek kenbaar te maken. Gamers gebruiken hun gezamenlijke macht om onrecht tegen te gaan, bedrijven van mening te doen herzien en zelfs de koers van de beurs bij te sturen. Maar games en gamers maken ook als eerste moeilijke maatschappelijke thema’s rond gender en diversiteit bespreekbaar, helpen mee aan de heropbouw van monumenten zoals de Notre Dame of halen via Twitch miljoenen dollars op voor goede doelen.

Zijn wie je echt wil zijn

Als de renaissance de aandacht vestigde op het individu, dan vestigt het huidige tijdperk van videogames de aandacht op de ideale zelf. Los van maatschappelijke regels, publieke verwachtingen, feitelijke status en sociale conventies, kan de gamer online zijn wie hij wenst te zijn. Het online personage van gamers ligt daarbij een stuk dichter bij de ideale zelf.

De meeste gamers spelen dan ook samen met collega gamers van over de ganse wereld, zonder elkaar ooit te hebben gezien. Ze werken samen om recreatieve of evengoed nuttige doelen te bereiken op een collegiale, grensverleggende manier, los van politiek, kleur, gender, identiteit of nationaliteit. Games verbinden. Ook al zijn games niet de vorm van kunst die sommigen wensen, zijn ze op dat vlak wel de kunstvorm die we in huidige tijd misschien wel het meest nodig hebben.

De videogamerenaissance is geboren

De geschiedenis herhaalt zich misschien niet, maar ze rijmt wel. Nemen we de weerspiegeling in wetenschappelijke vooruitgang samen met de overvloed aan parallelle invloeden tussen de kunsten van de renaissance en games in huidige tijd, dan kan men stellen dat er gesproken mag worden van een nieuwe renaissance met videogames als nieuwe kunstvorm. Of het tijdperk van videogames dat pas in 1972 begon ook effectief de titel ‘Videogamerenaissance’ toebedeeld zal krijgen, is afhankelijk van game- en kunstliefhebbers en van het nodige geduld dat ook de andere moderne kunstvormen zoals theater, film en comics nodig hadden om erkend te worden. Of korter gezegd, is de bevestiging van de videogamerenaissance afhankelijk van twee factoren: ‘publiek’ en ‘tijd’. Hoog tijd om aan mythevorming te doen.

Bibliografie

BIBLIOGRAFIEI. 
LITERATUUR

Ackerman, James S. ‘Architectural practice in the Italian Renaissance’. Journal of the Society of Architectural Historians 13, nr. 3 (1954): 3-11. https://doi.org/10.2307/987700.

–––. ‘Leonardo da Vinci: art in science’. Daedalus 127, nr. 1 (1998): 207-24. http://www.jstor.org/stable/20027483.

Adams, Ernest W. ‘Will computer games ever be a legitimate art form?’. Journal of Media Practice 7, nr. 1 (2006): 67-77. Doi: 10.1386/jmpr.7.1.67/1

Ahmadi, Mohammad Milad. ‘Managing the new gamified world: how gamification changes businesses’. International Journal of Management, Accounting and Economics 7, nr. 7 (2020): 2020-383.

Aiken, Edward. ‘The cinema and Italian futurist painting’. Art Journal 41, nr. 4 (1981): 353-57. https://doi.org/10.2307/776446.

Alberti, Leon Battista. On painting and on sculpture. The Latin texts of de pictura and de statua. Vertaald door Cecil Grayson. London: Phaidon, 1972.

Alshammari, Sultan Hammad, Mohammad Bilal Ali en Mohd Shafie Rosli. ‘The effectiveness of video games in enhancing students' learning’. Res J Appl Sci 10, nr. 8 (2015): 311-6.

Andrade, A. ‘Game engines: a survey’. EAI Endorsed Transactions on Game-Based Learning 2, nr. 6 (2015): 1-6. Doi: 10.4108/eai.5-11-2015.150615.

Annetta, Leonard A. ‘Video games in education: why they should be used and how they are being used’. Theory Into Practice 47, nr. 3 (2008): 229-39. http://www.jstor.org/stable/40071547.

Arnold, Peter J. ‘Sport, the aesthetic and art, further thoughts’. British Journal of Educational Studies 38, nr. 2 (1990): 160-79.

Arsenault, Dominic, Pierre-Marc Côté, Audrey Larochelle en Sacha Lebel. ‘Graphical technologies, innovation and aesthetics in the video game industry’. Game: The Italian Journal of Game Studies, nr. 2 (2013): 79-89. http://gamejournal.it/2_arsenault_cote_larochelle_lebel/.

–––. ‘Video game genre, evolution and innovation’. Eludamos Journal for Computer Game Culture 3, nr. 2 (2009): 149-76. Doi: 10.7557/23.6003.

Auner, Joseph. Music in the twentieth and twenty-first centuries. New York: W. W. Norton and Company, 2013.

Babitz, Eve. ‘I was a naked pawn for art’. Esquire 116, nr. 3 (1991): 164.

Bachrach, Jay E. ‘Dickie's institutional definition of art: further criticism’. Journal of Aesthetic Education 11, nr. 3 (1977): 25-35. https://doi.org/10.2307/3332166.

Bailey, Kira, Robert West en Craig A. Anderson. ‘The influence of video games on social, cognitive, and affective information processing’. In The Oxford Handbook of Social Neuroscience, onder redactie van Jean Decety en John T. Cacioppo, 2002-2012. Oxford: Library of Psychology. Oxford Academic online, 2012. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195342161.013.0066.

Balme, Christopher B. The Cambridge introduction to theatre studies. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Barker, Nicolas. ‘The invention of printing: revolution within revolution’. The Quarterly Journal of the Library of Congress 35, nr. 2 (1978): 64-76. http://www.jstor.org/stable/29781767.

Barzun, Jacques. ‘An insoluble problem: the patronage of art’. Proceedings of the American Philosophical Society 131, nr. 2 (1987): 121-31. http://www.jstor.org/stable/986785.

Bates, Stephen, en Anthony J. Ferri. ‘What's entertainment? Notes toward a definition’. Studies in Popular Culture 33, nr. 1 (2010): 1-20. http://www.jstor.org/stable/23416316.

Battin, M. Pabst. ‘Aristotle's definition of tragedy in the poetics’. The Journal of Aesthetics and Art Criticism 33, nr. 3 (1975): 293-302. https://doi.org/10.2307/428355.

Belting, Hans. ‘The new role of narrative in public painting of the Trecento: ‘historia’ and allegory’. Studies in the History of Art 16 (1985): 151-68. http://www.jstor.org/stable/42617840.

Berger, Anna Maria Busse. ‘Musical proportions and arithmetic in the late Middle Ages and Renaissance’. Musica Disciplina 44 (1990): 111-8. http://www.jstor.org/stable/20532339.

Bertrand, Gilles. ‘Venice carnival from the Middle Ages to the twenty-first century’. Journal of Festive Studies 2, nr. 1 (2020): 77-104. Doi: 10.33823/jfs.2020.2.1.30.

Bértola, Elena de. ‘On space and time in music and the visual arts’. Leonardo 5, nr. 1 (1972): 27-30. https://doi.org/10.2307/1572468.

Bettag, Alexandra. ‘Europe in the Renaissance - metamorphoses, 1400-1600, Landesmuseum Zurich’. Central European History 50, nr. 2 (2017): 260-6. http://www.jstor.org/stable/26291521.

Blair, Tanner, en Chad Davis. ‘Innovate engineering outreach: a special application of the Xbox 360 Kinect sensor’. IEEE Frontiers in Education Conference (FIE). (2013): 1279-83. Doi: 10.1109/FIE.2013.6685036.

Boffa, David. ‘Sculptors' signatures and the construction of identity in the Italian Renaissance’. In A scarlet Renaissance: essays in honor of Sarah Blake McHam, onder redactie van Arnold Victor Coonin, 35-56. Italica Press, Inc., 2013. https://doi.org/10.2307/j.ctt1tqxvzq.6.

Bogost, Ian. How to do things with videogames. Londen: University of Minnesota Press, 2011.

–––. Persuasive games. The expressive power of videogames. Cambridge: MIT Press, 2007.

Boime, Albert. ‘The Prix de Rome images of authority and threshold of official success’. Art Journal 44, nr. 3 (1984): 281-9. https://doi.org/10.2307/776829.

Boren, Joshua K. ‘Playing God: an analysis of video game religion’. Thesis, Claremont McKenna College, 2016. https://scholarship.claremont.edu/cmc_theses/1424.

Borowy, Michael, en Dal Yong Jin. ‘Pioneering eSport: the experience economy and the marketing of early 1980s arcade gaming contests’. International Journal of Communication 7, (2013): 2254-75.

Bourgonjon, Jeroen, Geert Vandermeersche, Bram De Wever, Ronald Soetaert en Martin Valcke. ‘Players' perspectives on the positive impact of video games. A qualitative content analysis of online forum discussions’. New Media and Society 18 nr. 8 (2016): 1732-49. https://doi.org/10.1177/1461444815569723.

Brasch, Frederick E. ‘The first edition of Copernicus' ‘De revolutionibus’’. Quarterly Journal of Current Acquisitions 3, nr. 3 (1946): 19-22. http://www.jstor.org/stable/29780425.

Brown, Douglas en Tanya Krzywinska. Movie-games and game-movies. Towards an aesthetics of transmediality. In Film Theory and Contemporary Hollywood Movies onder redactie van Warren Buckland, 86-102. New York: Routledge, 2009.

Brown, Douglas. ‘The suspension of disbelief in videogames’. Thesis Brunel University, School of Arts, 2016. Doi: 10.13140/RG.2.1.3175.8968.

Brown, Harcourt. ‘The renaissance and historians of science’. Studies in the Renaissance 7 (1960): 27-42. https://doi.org/10.2307/2857126.

Brown, Jonathan. ‘The redefinition of El Greco in the twentieth century’. Studies in the History of Art 13 (1984): 29-33. http://www.jstor.org/stable/42617960.

Buelow, George J. ‘Music, rhetoric, and the concept of the affections. A selective bibliography’. Notes 30, nr. 2 (1973): 250-9. https://doi.org/10.2307/895972.

Buhle, Paul. ‘History and Comics’. Reviews in American History 35, nr. 2 (2007): 315-23. http://www.jstor.org/stable/30031655.

Bulut, Ergin. ‘Introduction. For whom the love works in video game production?’. In A Precarious Game: the Illusion of Dream Jobs in the Video Game industry, 1-29. Cornell University Press, 2020. http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctvh1dn1r.5.

Burckhardt, Jacob. De cultuur der renaissance in Italië. Vertaald door Titia Jelgersma. Amsterdam: Uitgeverij Spectrum, 1960.

Burioni, Matteo. ‘Vasari's rinascita. History, anthropology or art criticism?’. In Renaissance? Perceptions of Continuity and Discontinuity in Europe, c.1300 - c.1550, onder redactie van Alexander Lee, Harry Schnitker en Pierre Péporté, 115-28. Leiden, Koninklijke Brill nv, 2010.

Burnham, Van. Supercade: a visual history of the videogame age 1971-1984. Cambridge: MIT Press, 2003.

–––. Supercade: a visual history of the videogame age 1985-2001. Cambridge: MIT Press, 2021.

Butterfield, Herbert. ‘Renaissance art and modern science’. University Review 1, nr. 2 (1954): 25-37. http://www.jstor.org/stable/25504262.

Büttner, Nils. ‘The hands of Rubens. On copies and their reception’. Kyoto Studies in Art History 2017, 2: 41-53. https://doi.org/10.14989/229459.

Caffin, Charles H. ‘The art and influence of El Greco’. Art and Progress 2, nr. 3 (1911): 77-80. http://www.jstor.org/stable/20560281.

Caillois, Roger. Man, play, and games. University of Illinois Press, 1962.

Calleja, Gordon. In-game. From immersion to incorporation. Cambridge: MIT press, 2011.

Campbell, Heidi. Digital religion. Understanding religious practice in new media worlds. New York: Routledge, 2012.

Cao, Yiwei, Anna Glukhova, Ralf Klamma en Dominik Renzel. ‘A community success model for gaming communities’. Journal of Multimedia 4, nr. 2 (2009). 87-93. Doi: 10.4304/jmm.4.2.87-93.

Cappozzo, Valerio. ‘Petrarca, Francesco’. In Encyclopedia of Renaissance philosophy, onder redactie van Marco Sgarbi, 1-12. Zwitserland: Springer, Cham, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-319-02848-4_872-1.

Carrier, David. ‘The display of art. An historical perspective’. Leonardo 20, nr. 1 (1987): 83-6. https://doi.org/10.2307/1578216.

Cha, Jiyoung. ‘Crowdfunding for video games. Factors that influence the success of and capital pledged for campaigns’. The International Journal on Media Management 19, nr. 3 (2017): 240-59. Doi: 10.1080/14241277.2017.1331236.

Charney, Maurice. ‘The persuasiveness of violence in Elizabethan plays’. Renaissance Drama 2 (1969): 59-70. http://www.jstor.org/stable/41917037.

Childs, Wendy R. ‘1492-1494: Columbus and the discovery of America’. The Economic History Review 48, nr. 4 (1995): 754-68. https://doi.org/10.2307/2598134.

Chrysander, Friedrich. ‘A sketch of the history of music-printing, from the fifteenth to the nineteenth century (continued)’. The Musical Times and Singing Class Circular 18, nr. 413 (1877): 324-6. https://doi.org/10.2307/3355495.

Cipollone, Maria, Catherine Schifter en Rick Moffat. ‘Minecraft as a creative tool. A case study’. International Journal of Game-Based Learning 4, nr. 2 (2014): 1-14. Doi: 10.4018/ijgbl.2014040101.

Clark, C. E. Frazer. ‘Origins of the American Renaissance. A front-page story’. Studies in the American Renaissance (1977): 155-64. http://www.jstor.org/stable/30227430.

Clifton, James. ‘Vasari on competition’. The Sixteenth Century Journal 27, nr. 1 (1996): 23-41. https://doi.org/10.2307/2544267.

Cochrane, Eric. ‘Science and humanism in the Italian Renaissance’. The American Historical Review 81, nr. 5 (1976): 1039-57. https://doi.org/10.2307/1852869.

Collins, Karen. Game sound. An introduction to the history theory and practice of video game music and sound design. Cambridge: MIT Press, 2008.

Consalvo, Mia. Cheating. Gaining advantage in video games. Cambridge: MIT Press, 2007.

Copernicus, Nicolaus. De revolutionibus orbium cœlestium. Vertaald door Edward Rosen. Warsaw: Polish Scientific Publications, 1978.

Cory, Herbert Ellsworth. ‘The sublime, the beautiful, and the good’. International Journal of Ethics 37, nr. 2 (1927): 161. http://www.jstor.org/stable/2377762.

Croix, Horst de la. ‘Palmanova. A study in sixteenth century urbanism’. Saggi e Memorie di Storia dell’Arte 5 (1966): 23-179. http://www.jstor.org/stable/43139898.

Crombez, Thomas, Jelle Koopmans, Frank Peeters, Luk Van den Dries en Karel Vanhaesebrouck. Theater: een westerse geschiedenis. Leuven: LannooCampus, 2017.

Cross, Lowell. ‘Reunion: John Cage, Marcel Duchamp, electronic music and chess’. Leonardo Music Journal 9, (1999): 35-42.

Crowther, Paul. ‘Merleau‐Ponty. Perception into art’. Critical Aesthetics and Postmodernism 1, nr. 2 (1996): 40-55. https://doi.org/10.1093/0198236239.003.0003.

–––. ‘Cultural exclusion, normativity, and the definition of art’. The Journal of Aesthetics and Art Criticism 61, nr. 2 (2003): 121-31. http://www.jstor.org/stable/1559157.

Crum, Roger J. ‘Cosmos, the world of Cosimo: the iconography of the Uffizi façade’. The Art Bulletin 71, nr. 2 (1989): 237-53. https://doi.org/10.2307/3051196.

Czekaj, Rafał. ‘Adorno and practically useless art, or autonomy instead of avant-garde’. Art Inquiry 19, (2017): 121-130. Doi: 10.26485/AI/2017/19/10.

Danto, Arthur C. ‘The museum as will-to-power’. Salmagundi, nr. 187 (2015): 456-67. http://www.jstor.org/stable/43943992.

De Filippis, M. ‘The Renaissance problem again’. Italica 20, nr. 2 (1943): 65-80. https://doi.org/10.2307/476202.

De Raadt, J. D. R. ‘Community development and Renaissance social humanism. Some lessons for systems science’. Systemic Practice and Action Research 24, nr. 6 (2011): 509-21. Doi: 10.1007/s11213-011-9204-x.

De Wildt, Lars, en Stef Aupers. ‘Pop theology. Forum discussions on religion in videogames’. Information, Communication & Society 23, nr. 10 (2020): 1444-62. Doi: 10.1080/1369118X.2019.1577476.

Denisova, Alena. ‘First person vs. third person perspective in digital games. Do player preferences affect immersion?’. In Conference: Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems, 145-8. Korea: Crossings, Seoul, 2015. Doi: 10.1145/2702123.2702256.

Desaive, Pierre-Yves. ‘Go play your video-game’. KMSK/MBARB, (2019): 81-5.

Di Mascio, D. ‘3D representations of cities in video games as designed outcomes. A critical overview and systematization’. In Protocols, Flows and Glitches: Proceedings of the 22nd International Conference of the Association for Computer-Aided Architectural Design Research in Asia (CAADRIA) 2017, onder redactie van P. Janssen, 33-42. Hong Kong: The association for computer-aided architectural design research in Asia, 2017. 

Dimnik, Martin. ‘Gutenberg, humanism, the Reformation, and the emergence of the Slovene literary language, 1550-1584’. Canadian Slavonic Papers / Revue Canadienne des Slavistes 26, nr. 2/3 (1984): 141-59. http://www.jstor.org/stable/40868289.

Diver Mike. Retro gaming. A byte-sized history of video games. London: LOM Art, 2022. Doi: 10.1163/EJ.9789004183346.I-370.17.

Dowlin, Cornell March. ‘Plot as an essential in poetry’. The Review of English Studies 17, nr. 66 (1941): 166-83. http://www.jstor.org/stable/509348.

Duggan, Lawrence G. ‘Was art really the ‘book of the illiterate’?’. Word & Image 5, nr. 3 (1989): 227-51. Doi: 10.1080/02666286.1989.10435406.

Ehninger, Eva. ‘What's happening? Allan Kaprow and Claes Oldenburg argue about art and life’. Getty Research Journal, nr. 6 (2014): 195-202. https://doi.org/10.1086/675802.

Ekaputra, Glenn, Charles Lim en I Eng Kho. ‘Minecraft. A game as an education and scientific learning tool’. In The Information Systems International Conference (ISICO). Indonesië: Bali, 2013.

Elam, Caroline. ‘Art and diplomacy in Renaissance Florence’. RSA Journal 136, nr. 5387 (1988): 813-26. http://www.jstor.org/stable/41377296.

Elias, Norbert. Het civilisatieproces. Sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen. Vertaald door Willem Kranendock en Han Israëls. Wijnegem: Uitgeverij Het Spectrum nv, 1987.

Elkins, James. ‘Renaissance perspectives’. Journal of the History of Ideas 53, nr. 2 (1992): 209-30. https://doi.org/10.2307/2709871.

Ensslin, Astrid. The language of gaming. Londen: Macmillan Education UK, 2011.

Ernkvist, Mirko. ‘Down many times, but still playing the game. Creative destruction and industry crashes in the early video game industry 1971-1986’. In XIV International Economic History Congress, 45. Helsinki: 2008.

Fan, Yue, H. Chad Lane en Ömer Delialioğlu. ‘Open-ended tasks promote creativity in Minecraft’. Educational Technology and Society 25, nr. 2 (2022): 105-16. https://www.jstor.org/stable/48660127.

Farrell, Joseph. ‘The actor and the author. Renaissance theatre in England and Italy’. In The Tradition of the Actor-author in Italian Theatre, onder redactie van Donatella Fischer. Londen: Routledge, 2013. https://doi.org/10.4324/9781351191678. 

Fawcett-Lothson, Amanda. ‘The Florentine Camerata and their influence on the beginnings of opera’. IU South Bend Undergraduate Research Journal, nr. 9 (2009): 29-33.

Finotti, Fabio. ‘Perspective and stage design, fiction and reality in the Italian Renaissance theater of the fifteenth century’. Renaissance Drama 36/37 (2010): 21-42. http://www.jstor.org/stable/41917452.

Fischer-Lichte, Erika. Recensie van The Transformative Aesthetics of the ‘Gesamtkunstwerk’/Total Work of Art as the Specter Haunting Modernism, door David Roberts, Anke Finger, Danielle Follett en Juliet Koss. Theatre Journal 65, nr. 4 (2013): 593-603. http://www.jstor.org/stable/24580440.

Fisher, John A. ‘High art versus low art’. In The Routledge Companion to Aesthetics, onder redactie van Berys Gaut en Dominic McIver Lopes. Londen: Routledge Press, 2005.

Flanagan, Mary. Critical play. Radical game design. Cambridge: MIT Press, 2009.

Fleming, William. ‘The newer concepts of time and their relation to the temporal arts’. The Journal of Aesthetics and Art Criticism 4, nr. 2 (1945): 101-6. https://doi.org/10.2307/426083.

Ford, Philip. ‘An early French Renaissance salon. The morel household’. Renaissance and Reformation 28, nr. 1 (2004): 9-20. http://www.jstor.org/stable/43445721.

Forker, Charles R. ‘Sexuality and eroticism on the Renaissance stage’. South Central Review 7, nr. 4 (1990): 1-22. https://doi.org/10.2307/3189091.

Freedberg, David. The power of images. Studies in the history and theory of response, Chicago: The University of Chicago Press, 1989.

Freitas, Sara de. ‘Are games effective learning tools? A review of educational games’. Journal of Educational Technology and Society 21, nr. 2 (2018): 74-84. http://www.jstor.org/stable/26388380.

Garwood, Deborah. ‘The future of an idea 9 evenings. Forty years later’. PAJ: a Journal of Performance and Art 29, nr. 1 (2007): 36-48. http://www.jstor.org/stable/4140055.

Gee, J. P. ‘What would a state of the art instructional video game look like?’. Innovate: Journal of Online Education 1, nr. 6 (2005): 1-6. https://www.learntechlib.org/p/107271/.

Gerber, Andri, en Ulrich Götz. Architectonics of game spaces. The spatial logic of the virtual and its meaning for the real. Bielefeld: transcript, 2019. https://doi.org/10.25969/mediarep/13994.

Gerbino, Giuseppe. ‘Skeptics and believers. Music, warfare, and the political decline of renaissance Italy according to Francesco Bocchi’. The Musical Quarterly 90, nr. 3/4 (2007): 578-603. http://www.jstor.org/stable/25172886.

Getz, Faye Marie. ‘Black death and the silver lining. Meaning, continuity, and revolutionary change in histories of medieval plague’. Journal of the History of Biology 24, nr. 2 (1991): 265-89. http://www.jstor.org/stable/4331174.

Gilbert, Felix. ‘The concept of nationalism in Machiavelli's Prince’. Studies in the Renaissance 1, (1954): 38-48. https://doi.org/10.2307/2856950.

Goldsmith, Steven. ‘The readymades of Marcel Duchamp. The ambiguities of an aesthetic revolution’. The Journal of Aesthetics and Art Criticism 42, nr. 2 (1983): 197-208. https://doi.org/10.2307/430663.

Gomes, Marleide, Mauricio Moscovici en Eliasz Engelhardt. ‘Andreas Vesalius as a Renaissance innovative neuroanatomist. His 5th centenary of birth’. Arquivos de Neuro-Psiquiatria 73, (2015): 155-8. Doi: 10.1590/0004-282X20140201.

Goodchild, Karen Hope. ‘Managing (and moving beyond) peasants in the lives. Vasari’s class-conscious art theory’. Notes in the History of Art 31/32, nr. 4/1 (2012): 45-50. http://www.jstor.org/stable/41552785.

Gotlieb, Marc. ‘The painter's secret. Invention and rivalry from Vasari to Balzac’. The Art Bulletin 84, nr. 3 (2002): 469-90. https://doi.org/10.2307/3177309.

Goto-Jones, Chris. ‘Is ‘Street Fighter’ a martial art? Virtual ninja theory, ideology, and the intentional self-transformation of fighting-gamers’. Japan Review, nr. 29 (2016): 171-208. http://www.jstor.org/stable/44143129.

Green, C. S. en A. R. Seitz. ‘The impacts of video games on cognition (and how the government can guide the industry)’. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences 2, nr. 1 (2015): 101-10. https://doi.org/10.1177/2372732215601121.

Greene, Donald. ‘What indeed was neo-classicism? A reply to James William Johnson's ‘What was neo-classicism?’’ Journal of British Studies 10, nr. 1 (1970): 69-79. http://www.jstor.org/stable/175228.

Grigoriadou, Efthalia-Thaleia. ‘Exploring the Gesamtkunstwerk concept in the design of the theatrical spatial experience. A constructivist approach’. Thesis, Thessaloniki, Aristotle University, 2013.

Gropius, Walter, en Howard Dearstyne. ‘The Bauhaus contribution’. Journal of Architectural Education (1947-1974) 18, nr. 1 (1963): 14-6. https://doi.org/10.2307/1423850.

Grossberg, Kenneth Alan. ‘The Muromachi period in Japanese history’. In Japan's Renaissance. The Politics of the Muromachi Bakufu, 99: 1-12. Harvard University Asia Center, 1981. https://doi.org/10.2307/j.ctt1tfjb7c.4.

Gudaityte, Brone. ‘Theory as practice. Merleau-Ponty's phenomenology of sensory perception and Gadamer's hermeneutic interpretation of understanding as life experience’. Logos, (2011): 6-21.

Guenat, Guillaume. ‘SimCity and the changing meaning of game’. New Sociological Perspectives 2, nr. 2 (2022): 47-64.

Guentchev, Daniel. ‘What do we expect from our philosophies of art? A comparison of the aesthetics of Susanne Langer and Maurice Merleau-Ponty’. The Journal of Aesthetic Education 52, nr. 4 (2018): 94-115. https://doi.org/10.5406/jaesteduc.52.4.0094. 

Guins, Raiford. ‘Landfill legend’. In Game after. A cultural study of video game afterlife, 207-36. Cambridge: MIT Press, 2014. http://www.jstor.org/stable/j.ctt9qf8c8.10.

Haar, James H. G. ‘The courtier as musician. Castiglione's view of the science and art of music’. In The Science and Art of Renaissance Music, onder redactie van Paul Corneilson, 20-37. Princeton Univercity Press, 1998. Doi: 10.1515/9781400864713.20.

Haier, R.J., B.V. Jr. Siegel, A. MacLachlan, E. Soderling, S. Lottenberg en M.S. Buchsbaum. ‘Regional glucose metabolic changes after learning a complex visuospatial/motor task. A positron emission tomographic study’. Brain Res. 570, nr. 1-2 (1992): 134-43. Doi: 10.1016/0006-8993(92)90573-r.

Haladyn, Julian Jason. ‘Friedrich's ‘Wanderer’. Paradox of the modern subject’. RACAR: Revue d'Art Canadienne / Canadian Art Review 41, nr. 1 (2016): 47-61. http://www.jstor.org/stable/43855855.

Hall, Marie B. The scientific renaissance: 1450-1630. New York: Dover Publications, 1994.

Hall, Robert W. ‘Plato's theory of art. A reassessment’. The Journal of Aesthetics and Art Criticism 33, nr. 1 (1974): 75-82. https://doi.org/10.2307/428949.

Hansen, Jared. ‘The reliquaries of Hyrule. A semiotic and iconographic analysis of sacred architecture within Ocarina of Time’. Press Start 7, nr. 1 (2021): 83-103.

Hara, Mari Yoko. ‘Capturing eyes and moving souls. Peruzzi's perspective set for La Calandria and the performative agency of architectural bodies’. Renaissance Studies 31, nr. 4 (2017): 586-607. https://www.jstor.org/stable/26618962.

Harbage, Alfred. ‘Elizabethan acting’. PMLA 54, nr. 3 (1939): 685-708. https://doi.org/10.2307/458479.

Harries, Karsten. ‘Hegel on the future of art’. The Review of Metaphysics 27, nr. 4 (1974): 677-96. http://www.jstor.org/stable/20126528.

Hart, Alfred. ‘The growth of Shakespeare's vocabulary’. The Review of English Studies 19, nr. 75 (1943): 242-54. http://www.jstor.org/stable/509486.

Hartley, Annalise. ‘Beyond the painting. Humanism in Renaissance art’. Thesis, Indiana Ball State University Muncie, 2010.

Hartner, Willy. ‘Copernicus, the man, the work, and its history’. Proceedings of the American Philosophical Society 117, nr. 6 (1973): 413-22. http://www.jstor.org/stable/986460.

Hatt, Michael, en Charlotte Klonk. Art history. A critical introduction to its methods. Manchester: Manchester University Press, 2006.

Hayden, Margaret. ‘The Medici example. How power creates art and art creates power’. Thesis, East Tennessee State University, 2021.

Haydon, Glen. ‘On the problem of expression in Baroque music’. Journal of the American Musicological Society 3, nr. 2 (1950): 113-9. https://doi.org/10.2307/829808.

Hegel, G. W. F. Aesthetics. Lectures on fine art. Vertaald door T. M. Knox. Oxford: Clarendon press, 1973.

Hekkert, Paul, en Piet C. W. van Wieringen. ‘Beauty in the eye of expert and nonexpert beholders. A study in the appraisal of art’. The American Journal of Psychology 109, nr. 3 (1996): 389-407. https://doi.org/10.2307/1423013.

Hellman, C. Doris. ‘Science in the Renaissance. A survey’. Renaissance News 8, nr. 4 (1955): 186-200. https://doi.org/10.2307/2858681.

Helsel, Sandra. ‘Virtual reality and education’. Educational Technology 32, nr. 5 (1992): 38-42. http://www.jstor.org/stable/44425644.

Herlihy, David. The black death and the transformation of the west. Onder redactie van Samuel K. Cohn. Cambridge: Harvard University Press, 1997. https://doi.org/10.2307/j.ctvjghwgp.

Hexter, J. H. ‘The education of the aristocracy in the Renaissance’. The Journal of Modern History 22, nr. 1 (1950): 1-20. http://www.jstor.org/stable/1875876.

Honour, Hugh, en John, Fleming. Algemene kunstgeschiedenis. Amsterdam: J. M. Meulenhoff, 2010.

Hope, Charles. ‘Religious narrative in Renaissance art’. Journal of the Royal Society of Arts 134, nr. 5364 (1986): 804-18. http://www.jstor.org/stable/41374250.

Howard, William Guild. ‘Ut pictura poesis’. PMLA 24, nr. 1 (1909): 40-123. https://doi.org/10.2307/456823.

Hsu, Catarina. ‘Gaming language and how it is characterized’. Thesis, Lund University, 2020.

Hucke, Helmut. ‘Toward a new historical view of Gregorian chant’. Journal of the American Musicological Society 33, nr. 3 (1980): 437-67. https://doi.org/10.2307/831302.

Huizinga, Johan, en Anton van der Lem. Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. Leiden: Leiden University Press, 2018.

Huizinga, Johan. Homo ludens. Nederland: Lalito uitgeverij, 2019.

Humble, P. N. ‘Marcel Duchamp: chess aesthete and anartist unreconciled’. Journal of Aesthetic Education 32, nr. 2 (1998): 41-55. https://doi.org/10.2307/3333557.

Hyde, Walter Woodburn. ‘The place of Winckelmann in the history of classical scholarship’. The Classical Weekly 12, nr. 10 (1919): 74-9. http://www.jstor.org/stable/4387744. 

Irwin, David. Winckelmann writings on art. Londen: Phiadon Press Limited, 1972.

Isbister, Katherine. How games move us. Emotion by design. Cambridge: MIT Press, 2016.

Izzo, Mena. ‘Gaming and museum’. Journal of US-China Public Administration 14, nr. 1 (2017): 57-62. Doi: 10.17265/1548-6591/2017.01.006.

Janson, Horst Woldemar. Wereldgeschiedenis van de kunst. Vertaald door J. F. Kliphuis. Den Haag: Uitgeverij de Archipel, 1977.

Jessup, Bertram. ‘Meaning range in the work of art’. The Journal of Aesthetics and Art Criticism 12, nr. 3 (1954): 378-85. https://doi.org/10.2307/426981.

Jones, Christian, Laura Scholes, Daniel Johnson, Mary Katsikitis en Michelle Colder Carras. ‘Videogames: dispelling myths and tabloid headlines that videogames are bad’. In Proceedings of the 28th International BCS Human Computer Interaction Conference on HCI 2014. GBR: Swindon, 2014. https://doi.org/10.14236/ewic/hci2014.6.

Kärjä, Antti-Ville. ‘Marketing music through computer games. The case of poets of the fall and Max Payne 2’. In From Pac-Man to Pop Music, onder redactie van Karen Collins, 27-44.

Kattenbelt, Chiel. ‘De rol van technologie in de kunst van de performer’. In Theater en Technologie, onder redactie van Henk Havens, Chiel Kattenbelt, Eric de Ruijter en Kees Vuyk, 12-31. Amsterdam: Theater Instituut Nederland, 2006.

Kincheloe, Joe L. ‘Says who? Who decides what is art?’. Counterpoints 212, (2003): 49-104. http://www.jstor.org/stable/42978107.

Kinney, Arthur F. ‘William Shakespeare. His world, his work, his influence, by J. F. Andrew’. Huntington Library Quarterly 52, nr. 2 (1989): 310-2. https://doi.org/10.2307/3817290.

Kohler, Chris. Power-up. How Japanese video games gave the world an extra life. New York: Dover Publications, 2016.

Kristeller, Paul Oskar. ‘Humanist learning in the Italian Renaissance’. The Centennial Review of Arts and Science 4, nr. 2 (1960): 243-66. http://www.jstor.org/stable/23737626.

Landauer, Carl. ‘Erwin Panofsky and the renascence of the Renaissance’. Renaissance Quarterly 47, nr. 2 (1994): 255-81. https://doi.org/10.2307/2862914.

Law, Ying-Ying. ‘The travelling gamer. An ethnography of video game events’. Thesis, The University of Salford, 2016.

Lee, Rensselaer W. ‘Ut pictura poesis. The humanistic theory of painting’. The Art Bulletin 22, nr. 4 (1940): 197-269. https://doi.org/10.2307/3046716.

Leichtentritt, Hugo. ‘The Renaissance attitude towards music’. The Musical Quarterly 1, nr. 4 (1915): 604-22. http://www.jstor.org/stable/738069.

Levi, Albert William. ‘The art museum as an agency of culture’. Journal of Aesthetic Education 19, nr. 2 (1985): 23-40. https://doi.org/10.2307/3332462

Lewis, Archibald R. ‘General introduction’. In Aspects of the Renaissance, onder redactie van Archibald R. Lewis, VII-VIII. Texas: University of Texas Press, 1967. http://www.jstor.org/stable/10.7560/736771.3.

Liarokapis, Fotis. ‘An exploration from virtual to augmented reality gaming’. Simulation and Gaming 37, nr. 4 (2006): 507-33. Doi: 10.1177/1046878106293684.

Lin, Xi, en Shu Su. ‘Motivating learning by playing Animal Crossing New Horizons. A trending game during the Covid-19 pandemic’. eLearn 2020, nr. 11 (2020): 1-12. Doi: 10.1145/3440721.3425166.

Loewen, Mitchell G. H., Christopher T. Burris en Lennart E. Nacke. ‘Me, myself, and not-I. Self-discrepancy type predicts avatar creation style’. Psychol 11, nr. 1902 (2021): 1-7. Doi: 10.3389/fpsyg.2020.01902.

Lorand, Ruth. ‘Beauty and its opposites’. The Journal of Aesthetics and Art Criticism 52, nr. 4 (1994): 399-406. https://doi.org/10.2307/432027.

Lowinsky, Edward E. ‘Music in the culture of the Renaissance’. Journal of the History of Ideas 15, nr. 4 (1954): 525. https://doi.org/10.2307/2707674.

Lucassen, Jan, Tine De Moor en Jan Luiten van Zanden. ‘The return of the guilds. Towards a global history of the guilds in pre-industrial times’. International Review of Social History 53 (2008): 5-18. http://www.jstor.org/stable/26405465.

Lv, Zhihan, Alex Tek, Franck Da Silva, Charly Empereur-mot, Matthieu Chavent en Marc Baaden. ‘Game on, science. How video game technology may help biologists tackle visualization challenges’. Plos One 8, nr. 3 (2013): 1-13. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0057990.

Macrone, Michael. ‘The theatrical self in Renaissance England’. Qui Parle 3, nr. 1 (1989): 72-102. http://www.jstor.org/stable/20685873.

Maes, Francis. Een geschiedenis van de Europese muziek tot 1900. Gent: Uitgeverij Academie Press, 2019.

Makryniotis, Thomas. ‘Fashion and costume design in electronic entertainment - Bridging the gap between character and fashion design’. Fashion Practice 10, nr. 1 (2018): 99-118. Doi: 10.1080/17569370.2017.1412595.

Manesis, Dionysios. ‘Digital games in primary education’. In Game Design and Intelligent Interaction, onder redactie van Ioannis Deliyannis. IntechOpen, 2020. Doi: 10.5772/intechopen.91134.

Manifold, Marjorie. ‘Fanart as craft and the creation of culture’. International Journal of Education through Art 5, nr. 1 (2009): 7-21. Doi: 10.1386/eta.5.1.7_1.

Manuaba, Ida Bagus Kerthyayana. ‘Text-based games as potential media for improving reading behaviour in Indonesia’. Procedia Computer Science 116, (2017): 214-21. Doi: 10.1016/j.procs.2017.10.041.

Masuch, Maic, en Niklas Röber. ‘Game graphics beyond realism. Then, now, and tomorrow’.

DiGRA '05 - Proceedings of the 2005 DiGRA International Conference: Changing Views: Worlds in Play 3, (2005): 1-12.

Mäyrä, Frans, en Kati Alha. ‘Mobile gaming’. In The Video Game Debate 2. Revisiting the Physical, Social, and Psychological Effects of Video Games, onder redactie van Rachel Kowert en Thorsten Quandt. New York and MiltonPark: Routledge, 2020. Doi: 10.4324/9780429351815-9.

McGonigal, Jane. Reality is broken. Why games make us better and how they can change the world. Londen: Penguin Press, 2011.

McGrath, Thomas. ‘Color and the exchange of ideas between patron and artist in Renaissance Italy’. The Art Bulletin 82, nr. 2 (2000): 298-308. https://doi.org/10.2307/3051378.

McLaughlin, Erin M. ‘The rise and fall of Elizabethan theatre’. Thesis, Syracuse University, 2007. https://surface.syr.edu/honors_capstone/588. 

Mendenhall, V. ‘Dickie and Cohen on what art is’. Journal of Aesthetic Education 16, nr. 2 (1982): 41-54. https://doi.org/10.2307/3332276.

Michelet, Jules. Histoire de France. 7, Renaissance (1855). Parijs: Hachette BNF, 2012.

Mommsen, Theodore E. ‘Petrarch's conception of the ‘Dark Ages’’. Speculum 17, nr. 2 (1942): 226-42. https://doi.org/10.2307/2856364.

Monroe, Harriet. ‘Poetry and the allied arts’. Poetry 19, nr. 1 (1921): 31-7. http://www.jstor.org/stable/20573293.

Morgan, Helen, Amanda O'Donovan, Renita Almeida, Ashleigh Lin en Yael Perry. ‘The role of the avatar in gaming for trans and gender diverse young people’. Int J Environ Res Public Health 17, nr. 22 (2020): 1-11. Doi: 10.3390/ijerph17228617.

Moseley, Roger. ‘Play again?’. In Keys to Play. Music as a Ludic Medium from Apollo to Nintendo, 236-74. California: University of California Press, 2016. http://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1kc6k47.9.

Mueller, John H. ‘Is art the product of its age?’. Social Forces 13, nr. 3 (1935): 367-75. https://doi.org/10.2307/2570399.

Mullin, Donald C. ‘The influence of Vitruvius on theatre architecture’. Educational Theatre Journal 18, nr. 1 (1966): 27-33. https://doi.org/10.2307/3205116.

Munman, Robert. ‘Optical corrections in the sculpture of Donatello’. Transactions of the American Philosophical Society 75, nr. 2 (1985): 1-96. https://doi.org/10.2307/1006435.

Nabudere, Dani W. ‘The African renaissance in the age of globalization’. African Journal of Political Science / Revue Africaine de Science Politique 6, nr. 2 (2001): 11-28. http://www.jstor.org/stable/23493943.

Nathaniel Prottas. ‘Contextualization and experience in the museum. Hans-Georg Gadamer, art history, and dialogical teaching’. The Journal of Aesthetic Education 51, nr. 3 (2017): 1-25. https://doi.org/10.5406/jaesteduc.51.3.0001.

Ningtyas, Audrey, en Sonya Suganda. ‘Video games as motivators of English vocabulary acquisition and reading’. Advances in Social Science, Education and Humanities Research 453, (2020): 22-7. Doi: 10.2991/assehr.k.200729.005.

Nobile, Marco S., Paolo Cazzaniga, Andrea Tangherloni en Daniela Besozzi. ‘Graphics processing units in bioinformatics, computational biology and systems biology’. Briefings in bioinformatics 18, nr. 5 (2017): 870-85. https://doi.org/10.1093/bib/bbw058.

O’Connell, Michael. ‘The idolatrous eye. Iconoclasm, anti-theatricalism, and the image of the Elizabethan theater’. ELH 52, nr. 2 (1985): 279-310. https://doi.org/10.2307/2872839.

O’Malley, Michelle. ‘Finding fame. Painting and the making of careers in Renaissance Italy’. Renaissance Studies 24, nr. 1 (2010): 9-32. http://www.jstor.org/stable/24420085.

Oates, Mary I., en William J. Baumol. ‘On the economics of the theater in renaissance London’. The Swedish Journal of Economics 74, nr. 1 (1972): 136-60. https://doi.org/10.2307/3439014.

Olea, Ricardo A., en George Christakos. ‘Duration of urban mortality for the 14th-century black death epidemic’. Human Biology 77, nr. 3 (2005): 291-303. http://www.jstor.org/stable/41466327.

Omar, Fadya A., en Winter Wins. ‘The effectiveness of word games in vocabulary learning’. Sabha University, 2021.

Palisca, Claude V. ‘Girolamo Mei. Mentor to the Florentine Camerata’. The Musical Quarterly 40, nr. 1 (1954): 1-20. http://www.jstor.org/stable/739699.

Panofsky, Erwin. ‘Renaissance and renascences’. The Kenyon Review 6, nr. 2 (1944): 201-36. http://www.jstor.org/stable/4332493.

Pantelidis, Veronica S. ‘Virtual reality in the classroom’. Educational Technology 33, nr. 4 (1993): 23-7. http://www.jstor.org/stable/44428033

Pape, Gerard J. ‘Marcel Duchamp’. American Imago 42, nr. 3 (1985): 255-67. http://www.jstor.org/stable/26304017.

Parker, Felan. ‘Roger Ebert and the games-as-art debate’. Cinema Journal 57, nr. 3 (2018): 77-100. http://www.jstor.org/stable/44867590.

Parkin, C. J. F. ‘Tolstoy's ‘What is art?’’. New Zealand Slavonic Journal, nr. 4 (1969): 54-67. http://www.jstor.org/stable/45278733.

Payne, Alina. ‘Vasari, architecture, and the origins of historicizing art’. RES: Anthropology and Aesthetics, nr. 40 (2001): 51-76. http://www.jstor.org/stable/20167538.

Peacock, John. ‘Inigo Jones's stage architecture and its sources’. The Art Bulletin 64, nr. 2 (1982): 195-6. https://doi.org/10.2307/3050216.

Pearson, Ansley Morgan. ‘The legend of Zelda. A religious record’. MTSU 9, (2019): 21-32.

Phillips, Winifred. ‘Interactive music in games. Rendered music’. In A Composer's Guide to Game Music, 185-202. Cambridge: MIT Press, 2014. http://www.jstor.org/stable/j.ctt9qf710.14.

Pinchbeck, Dan, David Anderson, Janet Anderson, Getaneh Otemu, Antonio Ciuffreda en Andreas Lange. ‘Emulation as a strategy for the preservation of games. The KEEP project’. Londen: Brunel University, 2009.

Pirrotta, Ninr. ‘‘Commedia dell'arte’ and opera’. The Musical Quarterly 41, nr. 3 (1955): 305-24. http://www.jstor.org/stable/739794.

Plank, Dana. ‘From the concert hall to the console. Three 8-bit translations of the toccata and fugue in D Minor’. Bach 50, nr. 1 (2019): 32-62. https://doi.org/10.22513/bach.50.1.0032.

Poiron, Perrine. ‘Assassin's Creed origins discovery tour. A behind the scenes experience’. Near Eastern Archaeology 84, (2021): 79-85. Doi: 10.1086/712580.

Prak, Maarten. ‘Guilds and the development of the art market during the Dutch Golden Age’. Simiolus: Netherlands Quarterly for the History of Art 30, nr. 3/4 (2003): 236-51. https://doi.org/10.2307/3780918.

Prettejohn, Liz. ‘The future of Winckelmann's classical form. Walter Pater and Frederic Leighton’. Journal of Latin Cosmopolitanism and European Literatures 6, (2021): 33-56. https://doi.org/10.21825/jolcel.vi6.11709.

Prokopek, A. ‘The art presence of videogames’. Replay. The Polish Journal of Game Studies 8, nr. 1 (2023): 7-16. https://doi.org/10.18778/2391-8551.08.00.

Przybylski, Andrew K., Netta Weinstein, Kou Murayama, Martin F. Lynch, en Richard M. Ryan. ‘The ideal self at play. The appeal of video games that let you be all you can be’. Psychological Science 23, nr. 1 (2012): 69-76. http://www.jstor.org/stable/41416995.

Quijano-Cruz, Johansen. ‘Chopin's dream as reality. A critical reading of Eternal Sonata’. Eludamos: Journal for Computer Game Culture 3, nr. 2 (2009): 209-18. https://doi.org/10.7557/23.6006.

Rabb, Theodore K. Recensie van How Italian was the Renaissance?, door Till-Holder Borchert. The Journal of Interdisciplinary History 33, nr. 4 (2003): 569-75. http://www.jstor.org/stable/3656272.

Rabil, Albert. ‘7. The significance of civic humanism in the interpretation of the Italian Renaissance’. In Renaissance humanism. Volume 1: foundations, forms, and legacy, onder redactie van Albert Rabil Jr., 141-174. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1988. https://doi.org/10.9783/9781512805758-008.

Radde-Antweiler, Kerstin, Michael Waltmathe en Xenia Zeiler. ‘Video gaming, let's plays, and religion. The relevance of researching gamevironments’. Gamevironments 1, nr. 1 (2014): 1-36.

Rahill, Katherine M. en Marc M. Sebrechts. ‘Effects of avatar player-similarity and player-construction on gaming performance’. Computers in Human Behavior Reports 4, nr. 100131 (2021): 1-11. https://doi.org/10.1016/j.chbr.2021.100131.

Rahman, Osmud, Liu Wing-sun en Brittany Cheung. ‘‘Cosplay’. Imaginative self and performing identity’. Fashion Theory. The Journal of Dress Body & Culture 16, (2012): 317-42. Doi: 10.2752/175174112X13340749707204.

Randall, Ian. ‘Re-evaluating the art and chess of Marcel Duchamp’. Thesis, The University of Sydney, 2021. Doi: 10.13140/RG.2.2.15911.16804.

Randall, Packer, en Ken Jordan. Multimedia. From Wagner to virtual reality. New York: W. W. Norton, 2002.

Rayes, Ken. ‘From Pac-Man to pop music. Interactive audio in games and new media’. Popular Music and Society 33, nr. 2 (2010): 289-90. https://doi.org/10.1080/03007760903233019.

Refskou, Anne Sophie. ‘Compassionate perception and touching experiences in Shakespearean drama’. Critical Survey27, nr. 1 (2015): 61-8. http://www.jstor.org/stable/24712422.

Robinett, Warren. ‘Adventure as a video game. Adventure for the Atari 2600’. In The game design reader. A rules of play anthology,onder redactie van Katie Salen en Eric Zimmerman, 690-713. Cambridge: MIT Press. 2006.

Roeder, Katherine. ‘Looking high and low at comic art’. American Art 22, nr. 1 (2008): 2-9. https://doi.org/10.1086/587910.

Romano, Dennis. ‘Aspects of patronage in fifteenth- and sixteenth-century venice’. Renaissance Quarterly 46, nr. 4 (1993): 712-33. https://doi.org/10.2307/3039020.

Rose, G. B. ‘The art of the Italian Renaissance’. The Sewanee Review 6, nr. 2 (1898): 129-49. http://www.jstor.org/stable/27527981.

Rothman. Roger. ‘Fluxus, or the work of art in the age of information’. Symplokē 23, nr. 1/2 (2015): 309-25. https://doi.org/10.5250/symploke.23.1-2.0309.

Rubin, Patricia. Signposts of invention. Artists' signatures in Italian Renaissance art. Art History 29, nr. 4 (2006): 563-99. Doi: 10.1111/j.1467-8365.2006.00515.x.

Rubin, Peter. ‘Mental blocks. Tapping into the Tetris effect’. Wired 26, nr. 11 (2018): 22-4.

Ruckstuhl, F. Wellington. ‘What is art? A definition’. The Art World 1, nr. 1 (1916): 21-8. https://doi.org/10.2307/25587648.

Rudis, Domas en Svetozar Postic. ‘Influence of video games on the acquisition of the English language’. Verbum 8, nr. 8 (2018): 112-28. Doi: 10.15388/Verb.2017.8.11354.

Salen, Katie, en Eric Zimmerman. Rules of play. Game design fundamentals. Cambridge: MIT Press, 2003.

Schartmann, Andrew. Koji Kondo's Super Mario Bros. Soundtrack. New York: Bloomsbury Academic, 2015. http://dx.doi.org/10.5040/9781501305139.

Schlömer, Thomas, Benjamin Poppinga, Niels Henze en Susanne Boll. ‘Gesture recognition with a Wii controller’. OAI, (2008): 11-4. Doi: 10.1145/1347390.1347395.

Schreier, Jason. Blood sweat and pixels. The triumphant turbulent stories behind how video games are made. New York: Harper, 2017.

Schutten, Julia. ‘The ideals of the renaissance in urban planning’. Thesis, Delft University of Technology, 2021.

Seidel, Linda. ‘The value of verisimilitude in the art of Jan van Eyck’. Yale French Studies, (1991): 25-43. https://doi.org/10.2307/2929092.

Sezen, Diğdem. ‘Political game design’. In Encyclopedia of Computer Graphics and Games, onder redactie van Newton Lee, 1-3. Springer, Cham., 2018. Doi: 10.1007/978-3-319-08234-9_136-1.

Shapley, Fern Rusk, en Clarence Kennedy. ‘Brunelleschi in competition with Ghiberti’. The Art Bulletin 5, nr. 2 (1922): 31-4. https://doi.org/10.2307/3046429.

Sierra, Horacio. ‘Bearing witness and taking action. Audiences and morality in Renaissance tragedy and activist street theater’. Comparative Drama 48, nr. 1/2 (2014): 39-57. http://www.jstor.org/stable/24615350.

Siopsi, Anastasia. ‘Influences of ancient Greek spirit on music romanticism as exemplifies in Richard Wagner's Gesamtkunstwerk’. Muzikologija, (2005): 257-67. Doi: 10.2298/MUZ0505257S.

Slocum, Frederick. ‘Galileo Galilei, a pioneer in scientific research’. Publications of the Astronomical Society of the Pacific 45, nr. 265 (1933): 103-26. http://www.jstor.org/stable/40669061.

Smuts, Aaron, ‘Are video games art?’. Contemporary Aesthetics 3, nr. 6 (2005): 1-14. https://digitalcommons.risd.edu/liberalarts_contempaesthetics/vol3/iss1….

Solarski, Chris. Drawing basics and video game art. Classic to cutting-edge art techniques for winning video game design. New York: Watson-Guptill, 2012.

Spencer, John R. ‘Ut rhetorica pictura. A study in quattrocento theory of painting’. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 20, nr. 1/2 (1957): 26. https://doi.org/10.2307/750149.

Stark, David K. ‘Grand theft architecture. Architectural works in video games after E.S.S. Entertainment v. Rockstar Games’. Berkeley Technology Law Journal 25, nr. 1 (2010): 429-64. http://www.jstor.org/stable/24118642.

Steffelaar, Wouter. Muzikale stijlgeschiedenis. De evolutie van stijlkenmerken in de westerse klassieke muziek. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds, 2007.

Stein, George P. ‘The arts. Being through meaning’. Journal of Aesthetic Education 5, nr. 4 (1971): 99-113. https://doi.org/10.2307/3331623.

Steiner, L. ‘Artists are poor and thus unhappy’. In Economic Ideas You Should Forget onder redactie van B. Frey en D. Iselin, 135-6. Cham, Springer, 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-319-47458-8_58.

Steinkuehler, C. ‘Esports research. Critical, empirical, and historical studies of competitive videogame play’. Games and Culture 15, nr. 1 (2020): 3-8. https://doi.org/10.1177/1555412019836855.

Stix, Gary. ‘A confederacy of smarts’. Scientific American 290, nr. 6 (2004): 40-5. http://www.jstor.org/stable/26047750.

–––. ‘Into the uncanny valley’. Scientific American 299, nr. 6 (2008): 24-8. http://www.jstor.org/stable/26000909.

Stokstad, Marilyn, en Michael Watt Cothren. Art. A brief history. Pearson Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ, 2010.

Strickland, Carol, en John Boswell. The annotated Mona Lisa. Kansas City: Universal Press syndicate Company, 1992.

Su, Yuexiang. ‘The application of 3D technology in video games’. Journal of Physics: Conference Series 1087, nr. 6, (2018): 1-5.

Suits, Bernard. The Grasshopper. Games, Life and Utopia. Ontario: Broadview Press, 2005.

Summers, Tim. ‘Images of Chopin in and through, Japanese video games’. Chopin Review, nr. 4-5 (2023): 154-81. https://doi.org/10.56693/cr.11.

Sutherland, Ivan E. ‘The ultimate display’. Proceedings of the IFIPS Congress 65, nr. 2 (2001): 506-8.

Tavinor, Grant. ‘What's my motivation? Video games and interpretative performance’. The Journal of Aesthetics and Art Criticism 75, nr. 1 (2017): 23-33. http://www.jstor.org/stable/44511016.

–––. The art of videogames. Malden, MA: Wiley‐Blackwell, 2009.

Testa, Simone, en Nadia Cannata Salamone. ‘Humanism and the Renaissance’. The Year's Work in Modern Language Studies 67, (2005): 378-402. http://www.jstor.org/stable/25833937.

Thomas, Michael J. ‘The game-as-art form. Historic roots and recent trends’. Leonardo 21, nr. 4 (1988): 421-3. https://doi.org/10.2307/1578705.

Thomasson, Amie L. ‘Ontological innovation in art’. The Journal of Aesthetics and Art Criticism 68, nr. 2 (2010): 119-30. http://www.jstor.org/stable/40793231.

Thorndike, Lynn. ‘Renaissance or prenaissance?’. Journal of the History of Ideas 4, nr. 1/4  (1943): 65-75.

Timonen, Ilkka. ‘Fountain’. Symposium: Duchamp and Sweden Moderna Museet in Stockholm, Södertörn University, (2015): 1-4. Doi: 10.13140/RG.2.1.4707.9848.

Tkacz, Catherine Brown. ‘Iconoclasm, east and west’. New Blackfriars 85, nr. 999 (2004): 542-550. http://www.jstor.org/stable/43250863.

Tolstoj, Leo. What is art?. Vertaald door Aylmer Maude. New York: Funk and Wagnalls Company, 1904.

Toussaint, Stéphane, en Brian Mcneil. ‘Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494): the synthetic reconciliation of all philosophies’. In Philosophers of the Renaissance, onder redactie van Paul Richard Blum, 69-81. Catholic University of America Press, 2010. https://doi.org/10.2307/j.ctt32b217.9.

Trompf, G. W. ‘The concept of the Carolingian Renaissance’. Journal of the History of Ideas 34, nr. 1 (1973): 3-26. https://doi.org/10.2307/2708941.

Tseng, Fan-Chen, Han-Chung Huang en Ching-I Teng. ‘How do online game communities retain gamers? Social presence and social capital perspectives’. Journal of Computer-Mediated Communication 20, nr. 6 (2015): 601-14. https://doi.org/10.1111/jcc4.12141.

Griffin, Tyler. ‘Digital worlds. The history of video game music from a production perspective’. Thesis, The Colorado College, Bachelor in the Arts, Music, 2021.

Uhlendorf, B. A. ‘The invention of printing and its spread till 1470. With special reference to social and economic factors’. The Library Quarterly: Information, Community, Policy 2, nr. 3 (1932): 179-231. http://www.jstor.org/stable/4301902.

Vasari, Giorgio. Le Vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori, Vertaald door Julia Conaway Bondanella en Peter Bondanella, Oxford: Oxford University Press, 1991.

Vilasís-Pamos, Júlia en Óliver Pérez-Latorre. ‘Gamer identity and social class. An analysis of Barcelona teenagers’ discourses on videogame culture and gaming practices’. International Journal of Communication 16, (2022): 5864-84.

Visi, Federico, en Frithjof Faasch. ‘Motion controllers, sound, and music in video games. State of the art and research perspectives’. Emotion in Video Game Soundtracking, (2018): 1-21. Doi: 10.1007/978-3-319-72272-6_8.

Wagner, Rachel. ‘Video games and religion’. Oxford Handbook Topics in Religion. (Online editie, Oxford Academic, 2014). https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199935420.013.8.

Wainwright, A. Martin. ‘Teaching historical theory through video games’. The History Teacher 47, nr. 4 (2014): 579-612. http://www.jstor.org/stable/43264355.

Walker, D. P. ‘The aims of Baïf's ‘Académie de poésie et de musique’’. Journal of Renaissance and Baroque Music 1, nr. 2 (1946): 91-100. http://www.jstor.org/stable/20528720.

Wallenstein, Sven-Olov. ‘Space, time, and the arts: rewriting the Laocoon’. Journal of Aesthetics and Culture 2, nr. 1 (2010): 1-13. Doi: 10.3402/jac.v2i0.2155

Weisinger, Herbert. ‘Renaissance accounts of the revival of learning’. Studies in Philology 45, nr. 2 (1948): 105-118. http://www.jstor.org/stable/4172837.

Weissman, Ronald F. E. Ritual brotherhood in Renaissance Florence. New York: Academic Press, 1982.

Weisstein, Ulrich. Recensie van The nude. A study in ideal form, door K. Clark. College Art Journal 16, nr. 4 (1957): 360-2. https://doi.org/10.2307/773506.

Werner, Eric. ‘The mathematical foundation of Philippe de Vitri's ‘Ars Nova’’. Journal of the American Musicological Society 9, nr. 2 (1956): 128-32. https://doi.org/10.2307/829677.

Weststar, Johanna. ‘Understanding video game developers as an occupational community’. Information, Communication and Society18, (2015): 1-15. Doi: 10.1080/1369118X.2015.1036094.

Wheater, Isabella. ‘Literature and philosophy. Emotion and knowledge?’ Philosophy 79, nr. 308 (2004): 215-45. http://www.jstor.org/stable/3751972.

Wittkower, R. ‘Brunelleschi and ‘proportion in perspective’’. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 16, nr. 3/4 (1953): 275-91. https://doi.org/10.2307/750367.

–––. ‘Individualism in art and artists. A Renaissance problem’. Journal of the History of Ideas 22, nr. 3 (1961): 291-302. https://doi.org/10.2307/2708126.

–––. ‘Principles of Palladio's architecture’. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 7, (1944): 102-22. https://doi.org/10.2307/750384.

Wohl, Hellmut. ‘The eye of Vasari’. Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz 30, nr. 3 (1986): 537-68. http://www.jstor.org/stable/27653181.

Wolf, Mark J. P. ‘6 genre and the video game’. In The Medium of the Video Game, 113-34. Texas: University of Texas Press, 2001. https://doi.org/10.7560/791480-008.

Wood, Christopher S. ‘E.H. Gombrich's ‘Art and illusion. A study in the psychology of pictorial representation’, 1960’. The Burlington Magazine 151, nr. 1281 (2009): 836-39. http://www.jstor.org/stable/40601264.

Wood, Kelli. ‘Display mode. Exhibiting video games as art’. History 34, (2019): 7-11.

Wu, Tina, Adam Gomes, Keegan Fernandes en David Wang. ‘The effect of head tracking on the degree of presence in virtual reality’. International Journal of Human-Computer Interaction 35, (2018): 1-9. Doi: 10.1080/10447318.2018.1555736.

Yerli, Kenan. ‘Renaissance English theatre as a political propaganda instrument of the English monarchy’. Thesis, Turkey, Sakarya University, 2017.

Young, William. ‘Music printing in Sixteenth-Century Strasbourg’. Renaissance Quarterly 24, nr. 4 (1971): 486-501. https://doi.org/10.2307/2859376. 

Zanker, Graham. ‘Aristotle's ‘Poetics’ and the painters’. The American Journal of Philology 121, nr. 2 (2000): 225-35. http://www.jstor.org/stable/1561981.

Zieg, Allison N. ‘The rise of opera in Monteverdi's Orfeo’. Musical Offerings 12, nr. 2 (2021): 39-50. Doi: 10.15385/jmo.2021.12.2.1.

 

II. INTERNETBRONNEN

‘1975 Pulitzer Prizes – Journalism’. Pulitzer Prizes. Geraadpleegd 3 juli 2023. https://www.pulitzer.org/prize-winners-by-year/1975.

‘20 talented artists who are using social media to express their work’. Digest+, 10 juni 2017. Geraadpleegd 14 juni 2023. https://influencedigest.com/lifestyle/20-talented-artists-who-using-social-media-express-work/.

‘2022 Essential facts about the video game industry’. THEESA. Geraadpleegd 5 juli 2023. https://www.theesa.com/resource/2022-essential-facts-about-the-video-game-industry/.

‘33 Hollywood actors who appear in video games’. Game Spot, 6 april 2020. Geraadpleegd 17 juli 2023. https://www.gamespot.com/gallery/33-hollywood-actors-who-appear-in-video-games/2900-31/.

‘4 minutes and 33 seconds of uniqueness’. Kloonigames. Geraadpleegd 2 juli 2023. http://www.kloonigames.com/blog/games/4mins33secs.

‘A timeline of video game controversies’. National Coalition against Censorship. Geraadpleegd 17 juli 2023. https://ncac.org/resource/a-timeline-of-video-game-controversies.

‘Academy’. Tate. Geraadpleegd 24 juli 2023. https://www.tate.org.uk/art/art-terms/a/academy.

‘Afterworld: the Age of Tomorrow’. Balenciaga. Geraadpleegd 21 juli 2023. https://videogame.balenciaga.com/en/.

‘An interview with creator Mavros Sedeño’. Heteroptopiaszine, nr. 002 (2017). Geraadpleegd 7 juli 2023. http://www.heterotopiaszine.com/002-2/.

‘Animal Crossing New Horizons Museum: zo open je het museum, vind je Blathers en doneer je voorwerpen’. Eurogamer Benelux, 30 april 2020. Geraadpleegd op 1 juli 2023. https://www.eurogamer.nl/animal-crossing-new-horizons-museum-zo-open-je-het-museum-vind-je-blathers-en-doneer-je-voorwerpen.

‘ArcGIS CityEngine’. Esri. Geraadpleegd 13 juli 2023. https://doc.arcgis.com/en/cityengine/latest/get-started/get-started-about-cityengine.htm.

‘Browse all games’. Microsoft Xbox. Geraadpleegd 7 juli 2023. https://www.xbox.com/en-US/browse/games.

‘Charles Martinet’. IMDB. Geraadpleegd 17 juli 2023. https://www.imdb.com/name/nm0553409/.

‘Christopher Tin’. Grammy Awards. Geraadpleegd 8 juli 2023. https://www.grammy.com/artists/christopher-tin/14405.

‘Cities in Motion’, Paradox Interactive. Geraadpleegd 1 juli 2023. https://www.paradoxinteractive.com/games/cities-in-motion-collection/about.

‘Cities: Skylines’. Paradox Interactive. Geraadpleegd 1 juli 2023. https://www.paradoxinteractive.com/games/cities-skylines/about.

‘Classical and orchestral’. BeastSaber. Geraadpleegd 30 juni 2023. https://bsaber.com/songs/top/?time=7-days&genre=classical-orchestral.

‘Collection spotlight: video games’. Museum of the Moving Image. Geraadpleegd 6 juli 2023. https://movingimage.us/collection/collection-spotlight_video-games/.

‘De Kinderspelen’. Pieter Bruegel de Oude. Geraadpleegd 1 juli 2023. https://bruegel.vlaamsekunstcollectie.be/nl/kunstwerk/de-kinderspelen.

‘Dedicated video game sales units,’. Nintendo. Geraadpleegd 27 juni 2023. https://www.nintendo.co.jp/ir/en/finance/hard_soft/index.html.

‘Discovery Tour’. Ubisoft. Geraadpleegd 24 juli 2023. https://www.ubisoft.com/en-gb/game/assassins-creed/discovery-tour.

‘Domestic Tension’. Wafaa Bilal. Geraadpleegd 24 juli 2023. https://wafaabilal.com/domestic-tension/.

‘DualSense draadloze controller’. PlayStation. Geraadpleegd 27 juni 2023. https://www.playstation.com/nl-be/accessories/dualsense-wireless-controller/.

‘E3’. E3Expo. Geraadpleegd 25 juli 2023. https://www.e3expo.com.

‘Eat the Rich: the GameStop Saga’. IMDB. Geraadpleegd 25 juli 2023. https://www.imdb.com/title/tt14036920/.

‘Esports Courses’. Belgian Student League. Geraadpleegd 25 juli 2023. https://belgianstudentleague.be/esports-courses/.

‘EthosLab’. Stars Gab, 18 mei 2021. Geraadpleegd 27 juli 2023. https://starsgab.com/ethoslab/.

‘Exhibition hire (Barbican Immersive)’. Barbican. Geraadpleegd 2 juli 2023. https://www.barbican.org.uk/hire/exhibition-hire-barbican-immersive/game-on.

‘Expo ARTEM met burgemeester Beke’. Internetgazet. Geraadpleegd 14 juni 2023. https://www.internetgazet.be/leopoldsburg/expo-artem-met-burgemeester-beke.aspx.

‘Famous paintings in video games’. Nukes and Knives, 20 september 2020. Geraadpleegd 1 juli 2023. http://nukesandknives.blogspot.com/2020/07/famous-paintings-in-video-games.html.

‘First 3D game: a history of 3D game development’. Main Leaf, 12 juni 2023. Geraadpleegd 12 juli 2023. https://mainleaf.com/first-3d-game-a-history-of-3d-game-development/.

‘First videogame adapted from a movie’. Guinness World Records. Geraadpleegd 21 juli 2023. https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/88979-first-videogame-based-on-an-official-movie-licence.

‘Fortnite presents ... the Rift tour featuring Ariana Grande’. Fortnite, 8 september 2021. Geraadpleegd 21 juli 2023. https://www.fortnite.com/news/fortnite-presents-the-rift-tour-featuring-ariana-grande?lang=en-US.

‘From adventure to Zelda’. Nerdly Pleasures, 22 september 2017. Geraadpleegd 7 juli 2023. http://nerdlypleasures.blogspot.com/2017/09/from-adventure-to-zelda-influences-and.html.

‘Fumito Ueda - video game designer’. Fumi. Geraadpleegd 3 juli 2023. http://www.fumi.to.

‘Games | Original Music in 2014’. BAFTA. Geraadpleegd 30 juni 2023. http://awards.bafta.org/award/2014/games/original-music.

‘Gaming terms’. Ahlion magazine. Geraadpleegd 17 juli 2023. https://ehlion.com/magazine/gaming-terminology/.

‘God and gaming: the invasion of Christian video games’. CBA, 12 oktober 2022. Geraadpleegd 22 juli 2023. https://www2.cbn.com/article/not-selected/god-and-gaming-invasion-christian-video-games.

‘Graphical computing – how games elevate science’. Macromoltek, inc., 1 augustus 2019. Geraadpleegd 22 juli 2023. https://macromoltek.medium.com/graphical-computing-how-video-games-elevate-science-d5e83b33e735.

‘Hereford Chess Club, Thomas Leeming (1788–1822), Hereford Museum and Art Gallery’. ART UK. Geraadpleegd 1 juli 2023. https://artuk.org/discover/artworks/hereford-chess-club-52875.

‘Hermitcraft charity livestream recap’. Gamers Outreach, 18 november 2022. Geraadpleegd 25 juli 2023. https://gamersoutreach.org/hermitcraft-charity-livestream/.

‘Historic centre of the city of Pienza’. Unesco. Geraadpleegd 13 juli 2023. https://whc.unesco.org/en/list/789/.

‘How to write countermelodie’. Panman Music. Geraadpleegd 15 juli 2023. https://www.panmanmusic.com/writing-countermelodies/.

‘How video game fashion inspires real world styles’. Fashion Gone Rogue. Geraadpleegd 21 juli 2023. https://www.fashiongonerogue.com/how-video-game-fashion-inspires-real-world-stylists/.

‘Howest voor derde keer verkozen tot beste gameschool ter wereld’. howest. Geraadpleegd 24 juli 2023. https://www.howest.be/nl/nieuws/howest-voor-derde-keer-verkozen-tot-beste-gameschool-ter-wereld.

‘Hugo Boss Prize’. Guggenheim. Geraadpleegd 5 juli 2023. https://www.guggenheim.org/hugo-boss-prize.

‘Interactive Art’. Tate. Geraadpleegd 5 juli 2023. https://www.tate.org.uk/art/art-terms/i/interactive-art.

‘Koichi Sugiyama’. Moby Games. Geraadpleegd 21 juli 2023. https://www.mobygames.com/person/574954/koichi-sugiyama/.

‘Lamentation over the dead Christ, Andrea Mantegna’. Brera Pinacotecta. Geraadpleegd 13 juli 2023. https://pinacotecabrera.org/en/collezione-online/opere/the-dead-christ-and-three-mourners/.

‘Make the world a better place’. Beast Philantropy. Geraadpleegd 25 juli 2023. https://www.beastphilanthropy.org.

‘Minecraft English learning game shortlisted for top EdTech award’. Cambridge. Geraadpleegd 24 juli 2023. https://www.cambridgeenglish.org/news/view/minecraft-english-learning-game-shortlisted-for-top-edtech-award/.

‘Most popular movies and tv show tagged with keyword based on video game’. IMDB. Geraadpleegd 21 juli 2023. https://www.imdb.com/search/keyword/?keywords=based-on-video-game.

‘Most popular movies and tv shows tagged with keyword “renaissance”’. IMDB. Geraadpleegd 21 juli 2023. https://www.imdb.com/search/keyword/?keywords=renaissance.

‘Museum of Soviet Arcade Machines’. 15kop. Geraadpleegd 3 juli 2023. https://15kop.ru/en.

‘Mysterious dimming of Tabby's Star may be caused by dust’. Nasa, 4 oktober 2017. Geraadpleegd 21 juli 2023. https://www.nasa.gov/feature/jpl/mysterious-dimming-of-tabbys-star-may-be-caused-by-dust.

‘New technologies: Key impact on video games’. Telefónica, 2 juni 2022. Geraadpleegd 27 juli 2023 https://www.telefonica.com/en/communication-room/blog/new-technologies-key-impact-on-video-games/.

‘Niftski’. speedrun.com. Geraadpleegd 18 juli 2023. https://www.speedrun.com/nl-NL/users/Niftski.

‘Nintendo Switch online’. Nintendo. Geraadpleegd 7 juli 2023. https://www.nintendo.com/switch/online/.

‘Nvidia ace for games sparks life into virtual characters with generative AI’. Nvidia Newsroom, 28 may 2023. Geraadpleegd 15 juli 2023. https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-ace-for-games-sparks-life-into-virtual-characters-with-generative-ai.

‘Opleidingen en werken in de gamesector: kan dat in België?’. Speelhetslim. Geraadpleegd 24 juli 2023. https://speelhetslim.be/opleidingen-en-werken-in-de-gamesector-kan-dat-in-belgie.

‘Pacific – leadership and team management’. ARC institute. Geraadpleegd 24 juli 2023. https://arc-institute.com/en/serious-business-games-2/pacific.

‘Planet hunters TESS’. Zooniverse. Geraadpleegd 21 juli 2023. https://www.zooniverse.org/projects/nora-dot-eisner/planet-hunters-tess.

‘Planet Hunters: a new beginning!’. Planet Hunters. Geraadpleegd 21 juli 2023. https://blog.planethunters.org/2018/11/26/planet-hunters-a-new-beginning/.

‘Play Borderlands science today!’. Borderlands 3, 7 april 2020. Geraadpleegd 21 juli 2023. https://borderlands.com/en-US/news/2020-04-07-borderlands-science/.

‘PlayStation Move’. PlayStation. Geraadpleegd 27 juni 2023. https://www.playstation.com/nl-be/support/hardware/ps-move-help/.

‘PlayStation Plus games’. PlayStation. Geraadpleegd 7 juli 2023. https://www.playstation.com/en-us/ps-plus/games/.

‘Portrait of chess players’. Duchamp Research Portal. Geraadpleegd 2 juli 2023. https://www.duchamparchives.org/pma/object/51446/.

‘Religion in Zelda’. Zelda univers. Geraadpleegd 22 juli 2023. https://zeldauniverse.net/forums/index.php?thread/210328-religion-in-zelda/.

‘Roger Ebert’. Hollywood Walk of Fame. Geraadpleegd 3 juli 2023. https://walkoffame.com/roger-ebert/.

‘Science’. Foldit. Geraadpleegd 21 juli 2023. https://fold.it/science.

‘Shakespeare's words’. Shakespeare. Geraadpleegd 17 juli 2023. https://www.shakespeare.org.uk/explore-shakespeare/shakespedia/shakespeares-words.

‘Speedrun.com’. Guinness World Records. Geraadpleegd 18 juli 2023. https://www.guinnessworldrecords.com/records/partners/organisations/speedrun.com.

‘Star Wars Battlefront 2's loot box controversy explained’. GameSpot, 22 november 2017. Geraadpleegd op 5 augustus 2023. https://www.gamespot.com/articles/star-wars-battlefront-2s-loot-box-controversy-expl/1100-6455155/

‘Tavern with tric-trac or backgammon players, Adriaen van Ostade (1610–1685), Guildhall Art Gallery’. ART UK. Geraadpleegd 1 juli 2023. https://artuk.org/discover/artworks/tavern-with-tric-trac-or-backgammon-players-52171.

‘The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2023’. UBS. Geraadpleegd 27 juli 2023. https://www.ubs.com/global/en/our-firm/art/collecting/art-market-survey.html.

‘The art of videogames’. SAAM. Geraadpleegd 2 juli 2023. https://americanart.si.edu/exhibitions/games.

‘The benefits of videogames in learning’. Iberdrola. Geraadpleegd 24 juli 2023. https://www.iberdrola.com/talent/benefits-video-games-learning.

‘The best movies about video games’. Rotten Tomatoes. Geraadpleegd 1 juli 2023. https://editorial.rottentomatoes.com/guide/movies-about-video-games/.

‘The Chelsea International Photography Competition’.  NY Art Competitions. Geraadpleegd 5 juli 2023. https://nyartcompetitions.com/photography/.

‘The Chess Game’. Duchamp Research Portal. Geraadpleegd 2 juli 2023. https://www.duchamparchives.org/pma/object/51656/.

‘The evolution of gaming voice-over’. Voice Archive. Geraadpleegd 14 juli 2023. https://www.voicearchive.com/the-evolution-of-gaming-voice-over/.

‘The evolution of video game conventions: celebrating game culture’. Epic Pixel Gaming, 11 juni 2023. Geraadpleegd 25 juli 2023. https://epicpixelgaming.com/the-evolution-of-video-game-conventions-celebrating-gaming-culture/.

‘The exhibit of the true history of video games’. Videotopia. Geraadpleegd 2 juli 2023. https://www.videotopia.com.

‘The genesis of E.A.T., a pioneering collaboration of artists and technologists’. Bell Labs. Geraadpleegd 29 juni 2023. https://www.bell-labs.com/about/history/innovation-stories/genesis-eat/#gref.

‘The history of esports gaming events’. MET Events, 3 november 2017. Geraadpleegd 25 juli 2023. https://met.events/esports-gaming-events/.

‘The human genome project’. National Human Genome Research Institute. Geraadpleegd 22 juli 2023. https://www.genome.gov/human-genome-project.

‘The making of an artist’. Italian Renaissance Learning Resources. Geraadpleegd 24 juli 2023. http://www.italianrenaissanceresources.com/units/unit-3/essays/academies/.

‘The most iconic gamers of all time’. Tournafest, 20 mei 2022. Geraadpleegd 17 juli 2023. https://tournafest.com/blog/the-most-iconic-gamers-of-all-time/.

‘The Super Mario Bros Movie (2023)’. The Numbers. Geraadpleegd 21 juli 2023. https://www.the-numbers.com/movie/Super-Mario-Bros-Movie-The-(2022).

‘The Temple of Time’. The Architecture of Zelda. Geraadpleegd 1 juli 2023. https://www.architectureofzelda.com/the-temple-of-time.html.

‘The top 100 video games of all time’. IGN. Geraadpleegd 30 juni 2023. https://www.ign.com/articles/the-best-100-video-games-of-all-time.

‘The video game industry: a resource for organizers’. UNI Global union, 16 juni 2022. Geraadpleegd 6 juli 2023. https://uniglobalunion.org/report/the-video-game-industry/.

‘Top 100 game creators’. ING. Geraadpleegd 7 juli 2023. https://www.ign.com/lists/top-100-game-creators.

‘Ultimate list of popular gaming-related terms’. PlayStation. Geraadpleegd 17 juli 2023. https://www.playstation.com/en-us/editorial/this-month-on-playstation/playstation-ultimate-gaming-glossary/.

‘Violence and games’. JSTOR. Geraadpleegd 23 juni 2023. https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=videogames+violence&so=rel.

 ‘Virtual Jihadi’. Wafaa Bilal. Geraadpleegd 24 juli 2023. https://wafaabilal.com/virtual-jihadi/.

‘Vision Pro’. Apple. Geraadpleegd 12 juli 2023. https://www.apple.com/apple-vision-pro/

‘Welcome to BeatMods’. Beatmods. Geraadpleegd 30 juni 2023. https://beatmods.com/.

‘When science connects with games’. Citizen Science Games. Geraadpleegd 21 juli 2023. https://citizensciencegames.com.

‘World Without Oil (2007)’. Peabody. Geraadpleegd 25 juli 2023. https://peabodyawards.com/worldwithoutoil/.

‘Worldwide gamers statistics: user numbers, demographics and region’. Bank My Cell. Geraadpleegd 18 juni 2023. https://www.bankmycell.com/blog/how-many-people-play-video-games.

‘Zetterstrand’. Twitter. Geraadpleegd 30 juni 2023. https://twitter.com/Zetterstrand/status/1636136011464859650.

Adams, Ernest. ‘The Designer's Notebook: Revenge of the Highbrow Games’. Gamedeveloper, 29 september 2006. Geraadpleegd 7 juli 2023. https://www.gamedeveloper.com/design/the-designer-s-notebook-revenge-of-the-highbrow-games.

–––. ‘Where's our Merchant Ivory?’. Gamasutra, August 7, 2006. Geraadpleegd 5 juni 2023. http://www.designersnotebook.com/Columns/084_Merchant_Ivory/084_merchant_ivory.htm.

Adventure Treff. AdventureX | Brian Moriarty about his lecture in and the end of The Witness | I saw what I did there. Geraadpleegd 17 juli 2023. https://youtu.be/MQbk_0u7thE.

Aksu, Emre. ‘Nieuwe Unreal Engine 5 tech demo ziet er ongelofelijk realistisch uit’. 1337, 10 mei 2022. Geraadpleegd 23 juli 2023. https://www.1337.games/2022/05/nieuwe-unreal-engine-5-tech-demo-ziet-er-ongelofelijk-realistisch-uit/.

Allaire, Christian. ‘Video games are becoming a high-fashion playground’. Vogue, 12 oktober 2021. Geraadpleegd 21 juli 2023. https://www.vogue.com/article/video-game-fashion-designer-collaborations.

Andrews, Stuart. ‘3dfx Vodoo – the graphics card that changed everything’. Custom PC, 4 juli 2023. Geraadpleegd 12 juli 2023. https://www.custompc.com/retro-tech/3dfx-voodoo.

Antonelli, Paola, en Paul Galloway. ‘When video games came to the museum’. MoMa, 3 november 2022. Geraadpleegd 6 juli 2023. https://www.moma.org/magazine/articles/798.

Anyfantis, Alex. ‘Video games are a combination of all the fine arts smashed into one’. Superjumpmagazine, 29 juli 2022. Geraadpleegd 30 juni 2023. https://www.superjumpmagazine.com/video-games-are-a-combination-of-all-fine-arts-smashed-into-one/.

Arcangel, Cory. ‘Things I made: Super Mario Clouds’. Cory Arcangel, 2002. Geraadpleegd 2 juli 2023. https://coryarcangel.com/things-i-made/2002-001-super-mario-clouds.

Aska, Alyssa. ‘Chapter 10: Video game music: influence, reception and potential future’. Geraadpleegd 21 juli 2023. http://www.alyssa-aska.com/videogamemusic/text/chapter10/.

Audio Game Awards. Geraadpleegd 14 juli 2023. https://gameaudioawards.com.

BAFTA. Geraadpleegd 8 juli 2023. https://www.bafta.org.

Baker-Whitelaw, Gavia. ‘Artists explain how fanart kickstarted their careers’. Daily Dot, 4 november 2017. Geraadpleegd 2 juli 2023. https://www.dailydot.com/parsec/professional-fanart-hashtag-fanartgotmepaid/.

Baker, Chris. ‘Stewart Brand recalls first ‘Spacewar’ video game tournament’. Rolling Stone, 25 mei 2016. Geraadpleegd 25 juli 2023. https://www.rollingstone.com/culture/culture-news/stewart-brand-recalls-first-spacewar-video-game-tournament-187669/.

Barthlett, Kenneth. ‘Education in the Renaissance’. Wondrium Daily, 15 december 2016. Geraadpleegd 24 juli 2023. https://www.wondriumdaily.com/education-in-the-renaissance/.

Becker, David. ‘Games push limits of PC hardware’. CNET, 5 september 2002. Geraadpleegd 12 juli 2023. https://www.cnet.com/culture/games-push-limits-of-pc-hardware/.

Betka, Zach. ‘Lol noob, do you even know where video game terms come from?’. GamesRadar, 3 december 2013. Geraadpleegd 17 juli 2023. https://www.gamesradar.com/Noob-know-video-game-terms-come-from/.

Blow Fan. Jonathan Blow on the audio logs in The Witness. Geraadpleegd 23 juli 2023. https://youtu.be/IozdnyDj1bc

Bose, Swapnil Dhruv. ‘What was the first live-action movie adaptation of a video game?’. Far Out, 10 oktober 2021. Geraadpleegd 21 juli 2023. https://faroutmagazine.co.uk/first-live-action-movie-adaptation-video-game/.

Brandon, Bill. ‘Learning games meant for adults’. Learning Guild, 3 december 2021. Geraadpleegd 24 juli 2023. https://www.learningguild.com/articles/learning-games-meant-for-adults/.

Broadway, Danielle, en Rollo Ross. ‘Beyond beep beep: video game music goes to next level at Grammys’. Reuters, 2 februari 2023. Geraadpleegd 8 juli 2023. https://www.reuters.com/lifestyle/beyond-beep-beep-video-game-music-goes-next-level-grammys-2023-02-03/.

Brunsveld, Michiel. ‘Bizar! Het meest realistische gezicht ooit in de Unreal Engine 5’. Geraadpleegd 23 juni 2023. https://gamersnet.nl/554253/bizar-het-meest-realistische-gezicht-ooit-in-de-unreal-engine-5/.

Cameron, Tom. ‘20 famous songs and the iconic video games they sampled’. Happy Mag, 12 januari 2021. Geraadpleegd 21 juli 2023. https://happymag.tv/20-songs-video-game-samples/.

Carroll, Diana. ‘How video game music is bringing orchestral scores to new ears’. Games Hub, 1 november 2022. Geraadpleegd 21 juli 2023. https://www.gameshub.com/news/features/how-video-game-music-is-bringing-orchestral-scores-to-new-ears-32722/.

Cauwenberghs, Jef. ‘Misleiding loert om de hoek bij steeds realistischere videogames’. VRT nws, 14 mei 2023. Geraadpleegd 12 juli 2023. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/05/12/videogames-worden-steeds-realistischer/.

Clement, J. ‘Covid-19 impact on the gaming industry worldwide - statistics and facts’. Statista, 18 oktober 2022. Geraadpleegd 25 juli 2023. https://www.statista.com/topics/8016/covid-19-impact-on-the-gaming-industry-worldwide/#topicOverview.

Compton, Caleb. ‘First vs third person: a matter of perspective’. Gamedeveloper, 23 augustus 2018. Geraadpleegd 13 juli 2023. https://www.gamedeveloper.com/disciplines/first-vs-third-person-a-matter-of-perspective.

Corcoran, Nina. ‘The Legend of Zelda didn't just make video game history — it put video game concerts on the map’. Pitchfork, 12 mei 2023. Geraadpleegd 21 juli 2023. https://pitchfork.com/thepitch/the-legend-of-zelda-didnt-just-make-video-game-history-it-put-video-game-concerts-on-the-map/amp/.

Cotten, Shailyn. ‘8 gaming charities to donate to’. The Gamer, 6 oktober 2021. Geraadpleegd 25 juli 2023. https://www.thegamer.com/gaming-charities-worth-donating-to/#the-ablegamers-charity.

Courtney, Andrew. ‘15 awesome VR art and painting apps you should try’. VR Lowdown, 2023. Geraadpleegd 1 juli 2023. https://vrlowdown.com/vr-art-and-painting-apps/.

De Muelenaere, Jan-Bart. ‘El Shaddai: Ascension of the Metatron - Goddelijke trip in Wonderland’. Eurogamer Benelux, 17 juli 2014. Geraadpleegd 22 juli 2023. https://www.eurogamer.nl/el-shaddai-ascension-of-the-metatron-review.

De Sloover, Sarah. ‘De opmars van de 'immersive experience': belevingsexpo's doen de kassa rinkelen’. Bruzz, 1. Decmeber 2022. Geraadpleegd 5 juli 2023. https://www.bruzz.be/culture/cultural-news/de-opmars-van-de-immersive-experience-belevingsexpos-doen-de-kassa-rinkelen.

Deluxx fluxx. Geraadpleegd 2 juli 2023. https://www.deluxxfluxx.com.

Digital Foundry. DF Retro: Tetris!. Geraadpleegd 7 juli 2023. https://youtu.be/cUeaanfiXmo.

Discord. Geraadpleegd 25 juli 2023. https://discord.com.

Divers, Gavin. ‘Gaming industry dominates as the highest-grossing entertainment industry’. Gamerhub, 24 januari 2023. Geraadpleegd 27 juli 2023. https://gamerhub.co.uk/gaming-industry-dominates-as-the-highest-grossing-entertainment-industry.

DJ Martin Jansen. Don't Play Games. Geraadpleegd 2 juli 2023. https://youtu.be/0TYa5ge0FL4.

Docm77. Geraadpleegd 16 juli 2023. https://www.youtube.com/docm77.

Doke, Shunal. ‘The Witness in real life’. IGN India, 26 februari 2016. Geraadpleegd 17 juli 2023. https://in.ign.com/the-witness/88408/news/the-witness-in-real-life.

Ducharme, Caymus. ‘The importance of context in gaming: a case study of The Witness’. With a Terrible Fate, 11 mei 2019. Geraadpleegd 23 juli 2023. https://withaterriblefate.com/2019/05/11/the-importance-of-context-in-gaming-a-case-study-of-the-witness/.

Ebert, Roger, en TED2011. Remaking my voice. Geraadpleegd 4 juli 2023. https://www.ted.com/talks/roger_ebert_remaking_my_voice#.

–––. ‘Cosmology of Kyoto’. Wired, 1 september 1994. Geraadpleegd 5 juli 2023. https://www.wired.com/1994/09/cosmology-of-kyoto/.

–––. ‘Critics vs. gamers on Doom’. Roger Ebert, 30 oktober 2023. Geraadpleegd 3 juli 2023. https://www.rogerebert.com/answer-man/critics-vs-gamers-on-doom.

–––. ‘Doom: the game plays you’. Roger Ebert, 20 oktober 2005. Geraadpleegd 3 juli 2023. https://www.rogerebert.com/reviews/doom-2005.

–––. ‘Gamers fire flaming posts, e-mails ...’. Roger Ebert, 6 december 2005. Geraadpleegd 3 juli 2023. https://www.rogerebert.com/roger-ebert/gamers-fire-flaming-posts-e-mails.

–––. ‘Games vs. art: Ebert vs. Barker’. Roger Ebert, 21 juli 2007. Geraadpleegd 3 juli 2023. https://www.rogerebert.com/roger-ebert/games-vs-art-ebert-vs-barker.

–––. ‘Okay, kids, play on my lawn’. Roger Ebert, 1 juli 2010. Geraadpleegd 3 juli 2023. https://www.rogerebert.com/roger-ebert/okay-kids-play-on-my-lawn.

–––. ‘Remembrance of Roger’. Roger Ebert. Geraadpleegd 3 juli 2023. https://www.rogerebert.com/memoriam.

–––. ‘Video games can never be art’. Roger Ebert, 16 april 2010. Geraadpleegd 3 juli 2023. https://www.rogerebert.com/roger-ebert/video-games-can-never-be-art.

–––. ‘Why did the chicken cross the genders?’. Roger Ebert, 27 november 2023. Geraadpleegd 3 juli 2023. https://www.rogerebert.com/answer-man/why-did-the-chicken-cross-the-genders.

Eliot, Peter. ‘Talking Ico: an annotation’. GameFacts, 3 maart 2004. Geraadpleegd 5 juli 2023. https://gamefaqs.gamespot.com/ps2/367472-ico/faqs/29015.

Elliott, Rhys. ‘Music licensing in games’. Game Industry, 30 mei 2022. Geraadpleegd 21 juli 2023. https://www.gamesindustry.biz/music-licensing-in-games-trials-tribulations-and-whats-next.

Emmanouloudis, Argyrios. ‘Fans influence video games, but this mainly benefits the gaming industry’. University of Amsterdam, 5 september 2022. Geraadpleegd 16 juli 2023. https://www.uva.nl/en/shared-content/faculteiten/en/faculteit-der-geesteswetenschappen/news/2022/09/fans-influence-video-games-but-this-mainly-benefits-the-gaming-industry.html?cb

Ethoslab. Minecraft – Tutorial: Hopper Timer. Geraadpleegd 18 juli 2023. https://youtu.be/bYwzd62cLSw.

FAILE. Geraadpleegd 2 juli 2023. http://www.faile.net.

Favis, Elise. ‘‘Life is Strange 2’ shows why games should embrace, not eschew political themes’. The Washington Post, 12 december 2019. Geraadpleegd 24 juli 2023.https://www.washingtonpost.com/video-games/reviews/life-is-strange-shows-why-games-should-embrace-not-eschew-political-themes/.

Fitts, Jonathan Keven. ‘The Legend of Zelda: 9 ways Ocarina of Time changed the gaming industry forever’. ScreenRant, 17 oktober 2021. Geraadpleegd 1 juli 2023. https://screenrant.com/the-legend-of-zelda-how-ocarina-of-time-changed-the-gaming-industry-forever/#narrative-driven-tutorials.

Flack, Keenan. ‘What are the most expensive video games ever sold at auction?’. Altan insights, 23 februari 2023. Geraadpleegd 5 juli 2023. https://www.altaninsights.com/resources/what-are-the-most-expensive-video-games-of-all-time.

Gabrielson, Oskar. ‘An update on Star Wars Battlefront II’. EA. Geraadpleegd 25 juli 2023. https://www.ea.com/games/starwars/battlefront/star-wars-battlefront-2/news/pre-launch-update?isLocalized=true.

GameCentral. ‘Why I write video game fan fiction’. Metro, 10 december 2017. Geraadpleegd 2 juli 2023. https://metro.co.uk/2017/12/10/why-i-write-video-game-fan-fiction-readers-feature-7146210/.

Gamescom. Geraadpleegd 25 juli 2023. https://www.gamescom.global.

Geller, Jacob. Gaming's harshest architecture: naissance and alienation. Geraadpleegd 7 juli 2023. https://youtu.be/Zkv6rVcKKg8.

–––. Tetris effect and other games with immaculate vibes. Geraadpleegd 7 juli 2023. https://youtu.be/OS2lxTD2kfw.

–––. The decade-long quest for Shadow of the Colossus' last secret. Geraadpleegd 23 juli 2023. https://youtu.be/jQNeYbBiCKw.

Getlen, Larry. ‘How Tetris broke out of the Soviet Union’. New York Post, 17 september 2016. Geraadpleegd 22 juli 2023. https://nypost.com/2016/09/17/how-tetris-broke-out-of-the-soviet-union/.

Glicksman, Josh. ‘20 memorable songs from and inspired by video games’. Billboard, 24 juli 2020. Geraadpleegd 2 juli 2023. https://www.billboard.com/music/pop/video-game-songs-timeline-9424270/.

Goldsmith, Jeffrey. ‘This is your brain on Tetris’. Wired, 1 mei 1994. Geraadpleegd op 5 augustus 2023. https://www.wired.com/1994/05/tetris-2/.

Golub, Alex. ‘Video game streams are creating new forms of community’. Jstor Daily, 6 november 2019. Geraadpleegd 16 juli 2023. https://daily.jstor.org/video-game-streams-are-creating-new-forms-of-community/.

Good Blood. Ocarina of Time – a masterclass in subtext. Geraadpleegd 22 juli 2023. https://youtu.be/GyUcwsjyd8Q.

Good, Owen S. ‘How Lucasfilm used Unreal Engine to make the Mandalorian’. Polygon, 20 februari 2020. Geraadpleegd 12 juli 2023. https://www.polygon.com/tv/2020/2/20/21146152/the-mandalorian-making-of-video-unreal-engine-projection-screen.

GoodTimesWithScar. My Cat Jellie Was Officially ADDED To Minecraft. Geraadpleegd 14 augustus 2023. https://youtu.be/WDHceD1mB-g.

Gossett, Stephen. ‘42 Gaming companies you need to know’. Built In, 23 juni 2023. Geraadpleegd 7 juli 2023. https://builtin.com/gaming/gaming-companies.

Grubb, Jeff. ‘The Witness: what it means’. Venture Beats, 13 september 2016. Geraadpleegd 17 juli 2023. https://venturebeat.com/games/the-witness-what-it-means/.

–––. ‘Why triple-A devs are going indie (and why indies aren't going triple-A)’. VentureBeat, 7 september 2017. Geraadpleegd 7 juli 2023. https://venturebeat.com/pc-gaming/why-triple-a-devs-are-going-indie-and-why-indie-arent-going-triple-a/.

Hall, Sophia Alexandra. ‘How TikTok is helping to discover the next generation of young classical talent’. Classic FM, 22 oktober 2021. Geraadpleegd 30 juli 2023. https://www.classicfm.com/discover-music/tiktok-discovering-next-generation-young-classical-talent/.

Harrison, Gavin. ‘Classical music in video games’. Audio Network, 25 juni 2020. Geraadpleegd 1 juli 2023. https://www.audionetwork.com/content/the-edit/expertise/classical-music-video-games.

Hern, Alex. ‘Playing video games doesn't lead to violent behaviour, study shows’. The Guardian, 22 juli 2020. Geraadpleegd 17 juli 2023. https://www.theguardian.com/games/2020/jul/22/playing-video-games-doesnt-lead-to-violent-behaviour-study-shows.

Hisbrokenbutterfly. The Evil Within – Claude Debussy: Clair de Lune (safe room portals). Geraadpleegd 30 juni 2023. https://youtu.be/5Wc2QBNl08Y.

Howarth, Josh. ‘How many gamers are there? (new 2023 statistics)’. Exploding Topics, 18 januari 2023. Geraadpleegd 6 juli 2023. https://explodingtopics.com/blog/number-of-gamers.

Hsu, Hua. ‘How video games changed popular music’. The New Yorker, 30 juni 2015. Geraadpleegd 21 juli 2023. https://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/how-video-games-changed-popular-music.

Issa. ‘Interpreting The Witness’. Medium, 20 april 2017. Geraadpleegd 17 juli 2023. https://medium.com/@itsissa/interpreting-the-witness-b7d0ef13d6a9.

Kavanagh, Emily. ‘7 action-comedies to watch if you loved ‘Free Guy’’. Collider, 18 maart 2022. Geraadpleegd 21 juli 2023. https://collider.com/movies-like-free-guy/.

Keeley, Joe. ‘13 big gaming forums to talk about video games’. Make Use Of, 8 november 2021. Geraadpleegd 25 juli 2023. https://www.makeuseof.com/tag/big-gaming-forums-video-game-talk/.

Kelly, Shane. ‘Rite of passage or symbol of servitude’. Another Zelda Podcast, 11 februari 2020. Geraadpleegd 22 juli 2023. https://www.anotherzeldapodcast.com/post/rite-of-passage-or-symbol-of-servitude.

Kildall, Scott. ‘What happened to the readymake: Duchamp chess pieces?’. Kildall, 2 september 2015. Geraadpleegd 5 juli 2023. https://kildall.com/archives/3259.

Kiran, Harsha. ‘9 shocking global gamer statistics in 2023’. Tech Jury, 26 juni 2023. Geraadpleegd 27 juli 2023. https://techjury.net/blog/how-many-gamers-are-there/.

Koningin Elisabethwedstrijd. Geraadpleegd 5 juli 2023. https://koninginelisabethwedstrijd.be/nl/home/.

Kuhnke, Oisin. ‘Zelda: Tears of the Kingdom's goddess statues are popping up all over Brazil’. VG247, 14 mei 2023. Geraadpleegd 22 juli 2023. https://www.vg247.com/zelda-tears-of-the-kingdom-goddess-statues-brazil.

Lagioia, Stephen. ‘12 best gaming documentaries’. GameRant, 2 januari 2023. Geraadpleegd 21 juli 2023. https://gamerant.com/best-gaming-documentaries/.

Lavigne, Taylor, en Ryan Thomas Bamsey. ‘27 best city building games of all time’. The Gamer, 1 juli 2023. Geraadpleegd 13 juli 2023. https://www.thegamer.com/best-city-building-games-time/#caesar-3.

Lems, Marijn. ‘In de prachtige game ‘The Wreck’ gebeurt rouwen met vallen en opstaan’. De Standaard Online, 2 juni 2023. Geraadpleegd 5 juli 2023. https://www.standaard.be/cnt/dmf20230601_95748206.

Lesser, Casey. ‘You don't have to be good at art to benefit from an artistic hobby’. Artsy.net, 25 januari 2019. Geraadpleegd 14 juni 2023. https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-good-art-benefit-artistic-hobby.

Luckerson, Victor. ‘Why ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ will always be the “best game ever”’. The Ringer, 23 oktober 2018. Geraadpleegd 1 juli 2023. https://www.theringer.com/2018/10/23/18012564/legend-of-zelda-ocarina-time-best-game-ever-1998.

MacDonald, Keza. ‘The making of El Shaddai’. Eurogamer, 9 september 2011. Geraadpleegd 22 juli 2023. https://www.eurogamer.net/the-making-of-el-shaddai-article.

Mackelden, Amy. ‘The 12 best tv shows based on video games’. Elle, 1 april 2023. Geraadpleegd 21 juli 2023.https://www.elle.com/culture/movies-tv/g43419675/best-tv-shows-based-on-video-games/.

Mahdawi, Arwa. ‘Nonconsensual deepfake porn emergency that is ruining lives’. The Guardian, 1 april 2023. Geraadpleegd 12 juli 2023. https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/apr/01/ai-deepfake-porn-fake-images.

Malz, Allan M. ‘The GameStop Episode: what happened and what does it mean?’. Cato Journal, 2021. Geraadpleegd 25 juli 2023. https://www.cato.org/cato-journal/fall-2021/gamestop-episode-what-happened-what-does-it-mean.

Mann, Jon. ‘How Duchamp's urinal changed art forever’. Artsy.net, 2017. Geraadpleegd 19 juni 2023. https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-duchamps-urinal-changed-art-forever.

Margini, Matt. ‘Zelda games were always religious, but Tears of the Kingdom pushes it even further’. Polygon, 6 juni 2023. Geraadpleegd 22 juli 2023. https://www.polygon.com/legend-zelda-tears-kingdom/23749444/zelda-totk-religion-story-shrines-temple.

Marsh, Calum. ‘Nothing else compares to the greatest video game of the decade’. National Post, 5 december 2019. Geraadpleegd 30 juni 2023. https://nationalpost.com/entertainment/nothing-else-compares-to-the-greatest-video-game-of-the-decade.

Mayfield, Kendra. ‘Once it was Atari, now it is art’. Wired, 19 juli 2001. Geraadpleegd 5 juli 2023. https://www.wired.com/2001/07/once-it-was-atari-now-its-art/.

Mays, Andrea, en James L. Swanson. ‘Shakespeare died a nobody, then got famous by accident’. New York Post, 20 April 2016. Geraadpleegd 14 juni 2023. https://nypost.com/2016/04/20/how-shakespeares-works-were-nearly-lost-to-us/.

Maz. BioShock Infinite – Lady Comstock Memorial. Geraadpleegd 30 juni 2023. https://youtu.be/di-JgQehtpQ.

McDermott Brown, Alexandra. ‘The Renaissance in pop culture’. Ensemble, 25 september 2020. Geraadpleegd 21 juli 2023. https://www.ensemblepublished.com/blog/the-renaissance-in-pop-culture.

McGonigal, Jane. ‘All game play is performance: the state of the art game’. University of California, Berkeley / 42 Entertainment, 13 mei 2005. Geraadpleegd 16 juli 2023. https://www.avantgame.com/McGonigal_preview%20manifesto_The%20State%20of%20the%20Art%20Game_May%202005.pdf.

McLaughlin, Dillon. ‘9 real-world locations you can explore in video games’. Cool Material. Geraadpleegd 1 juli 2023. https://coolmaterial.com/media/real-world-locations-video-games/.

McNulty, Thomas. ‘Cyberpunk 2077 accepting fan-made music for DLC radio station’. ScreenRant, 14 oktober 2022. Geraadpleegd 2 juli 2023. https://screenrant.com/cyberpunk-2077-music-contest-dlc-radio/.

McSwain, Ryan. ‘Cosmology of Kyoto’. HG101, 3 oktober 2017. Geraadpleegd 5 juli 2023. http://www.hardcoregaming101.net/cosmology-of-kyoto/.

McWerthor, Michael. ‘The Lord of the Rings: Gollum developer to close after disastrous launch’. Polygon, 30 juni 2023. Geraadpleegd 7 juli 2023. https://www.polygon.com/23780172/lord-rings-gollum-daedalic-lotr-game-canceled.

Mears, Bill. ‘California ban on sale of ‘violent’ games to children rejected’. CNN, 27 juni 2011. Geraadpleegd 6 juli 2023. http://edition.cnn.com/2011/US/06/27/scotus.video.games/index.html.

Medina, Daniel. ‘The five best rhythm video games’. Unreality Magazine, 31 januari 2022. Geraadpleegd 21 juli 2023. https://unrealitymag.com/the-five-best-rhythm-video-games/.

Meeus, Ronald. ‘Troy Baker, de bekendste videogame-acteur: ‘Er zit puurheid in deze manier van acteren’’. De Morgen, 11 september 2020. Geraadpleegd 16 juli 2023. https://www.demorgen.be/tv-cultuur/troy-baker-de-bekendste-videogame-acteur-er-zit-puurheid-in-deze-manier-van-acteren~b2d6942bd/.

Meissner, Daniel J. ‘Musical styles of the Renaissance’. Academic. Geraadpleegd 21 juli 2023. https://academic.mu.edu/meissnerd/renmusic.html.

Mendez, Moises. ‘What happened when the anonymous gamer Dream revealed his face after years of streaming’. Time, 4 oktober 2002. Geraadpleegd 27 juli 2023. https://time.com/6219355/dream-identity-minecraft/.

Menon, Aravind. ‘From Ninja to Shroud: here's how MrBeast changed these streamers lives’. Essentially Sports, 13 maart 2023. Geraadpleegd 16 juli 2023. https://www.essentiallysports.com/esports-news-from-ninja-to-shroud-heres-how-ten-donations-by-mrbeast-changed-these-streamers-lives/.

Minjares, Leonardo. ‘10 most impressive speedruns of all time’. ScreenRant, 17 augustus 2022. Geraadpleegd 18 juli 2023. https://screenrant.com/10-most-impressive-speedruns-of-all-time/#trofline-black-outlast.

Mori, Masahiro. ‘The uncanny valley: the original essay bij Masahiro Mori’. Spectrum, 12 juni 2012. Geraadpleegd 12 juli 2023. https://spectrum.ieee.org/the-uncanny-valley.

Name Explain. The weird and wonderful language of gaming. Geraadpleegd 17 juli 2023. https://youtu.be/h7ttYDE0ghg.

Nationaal Videogame Museum, Den Haag. Geraadpleegd 2 juli 2023. https://www.nationaalvideogamemuseum.nl/.

Nguyen, C. Thi. ‘Philisophy of games’. Objectionable. Geraadpleegd 7 juli 2023. https://objectionable.net/philgames/.

Nintendo UK. Nintendo Direct 21/06/2023. Geraadpleegd 27 juni 2023. https://www.youtube.com/watch?v=fFOJa8YOP9s.

Noclip – Videogame documentaries. Rediscovering the mystery of video games. Geraadpleegd 26 juni 2023. https://youtu.be/z2g_0QQRjYY.

Nomad Colossus. ‘Shadow of the Colossus - Quest for the last big secret PS2 forums full’. Internet Archive. Geraadpleegd 23 juli 2023. https://archive.org/details/shadow-of-the-colossus-quest-for-the-last-big-secret-ps-2-forums-full/page/n3/mode/2up.

Nordyke, Kimberly. ‘‘Wednesday’, ‘Sonic the Hedgehog 2’, Taylor Swift, Harry Styles among winners at 2023 Kids' Choice Awards’. The Hollywood Reporter, 4 maart 2023. Geraadpleegd 1 juli 2023. https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/kids-choice-awards-winners-jenna-ortega-taylor-swift-harry-styles-1235341096/.

Nove, Sarah. ‘Politics and video games are more linked than you might think’. The Retriever, 10 november 2020. Geraadpleegd 24 juli 2023. https://retriever.umbc.edu/2020/11/politics-and-video-games-are-more-linked-than-you-might-think/.

Nunneley-Jackson, Stephany. ‘Spirit Tracks: blow into DS to play instrument, use whirlwind weapon’. VG247, 2009. Geraadpleegd 27 juni 2023. https://www.vg247.com/spirit-tracks-blow-into-ds-to-play-instrument-use-whirlwind-weapon.

O'Connor, Oscar. ‘Explore real-world locations in these video games’. Tiqets, 24 april 2020. Geraadpleegd 1 juli 2023. https://www.tiqets.com/blog/video-games-with-real-world-locations/.

Ormrod, Jacob. ‘14 places that are better in Minecraft’. The Travel, 20 januari 2019. Geraadpleegd 1 juli 2023. https://www.thetravel.com/famous-real-life-places-in-minecraft/#the-eiffel-tower.

Owens, Craig. ‘The quest for Shadow of the Colossus' last big secret’. Eurogamer, 6 februari 2018. Geraadpleegd 23 juli 2023. https://www.eurogamer.net/the-quest-for-shadow-of-the-colossuss-last-big-secret.

Patreon. Geraadpleegd 16 juli 2023. https://www.patreon.com.

PAX. Geraadpleegd 25 juli 2023. https://www.paxsite.com.

PC Plus. ‘The evolution of 3D games’. Techradar, 11 juli 2010. Geraadpleegd 12 juli 2023. https://www.techradar.com/uk/news/gaming/the-evolution-of-3d-games-700995.

Pensler, Alexander. ‘Musical sound effects in the Super Mario series’. Medium, 23 januari 2019. Geraadpleegd 14 juli 2023. https://medium.com/game-audio-lookout/musical-sound-effects-in-the-super-mario-series-b14872fb2d94.

Peters, Jay. ‘MrBeast is joining Fortnite with his own skins and $ 1 million challenge’. The Verge, 12 december 2022. Geraadpleegd 17 juli 2023. https://www.theverge.com/2022/12/12/23502483/mrbeast-fortnite-skin-1-million-survival-challenge-icon.

Pidd, Helen. ‘Anders Breivik ‘trained’ for shooting attacks by playing Call of Duty’. The Guardian, 19 april 2012. Geraadpleegd 17 juli 2023. https://www.theguardian.com/world/2012/apr/19/anders-breivik-call-of-duty.

Piller, Micky. ‘Relativiteit (deel I)’. Escher in het Paleis. Geraadpleegd 30 juni 2023. https://www.escherinhetpaleis.nl/verhaal-van-escher/relativiteit-deel-i/.

Pixel Museum Brussel. Geraadpleegd 2 juli 2023. https://pixel-museum.brussels.

Plunkett, Luke. ‘The inspiration behind Ico's iconic cover art’. Kotaku, 30 november 2011. Geraadpleegd 1 juli 2023.https://kotaku.com/the-inspiration-behind-icos-iconic-cover-art-5863620.

Porges, Seth. ‘The true story behind the original video game ‘easter egg’ that inspired Ready Player One’. Forbes, 2017. Geraadpleegd 7 juli 2023. https://www.forbes.com/sites/sethporges/2017/12/20/the-true-story-behind-the-original-video-game-easter-egg-that-inspired-ready-player-one/?sh=5d7d75bc2976.

Price, Leigh. ‘10 best government simulation games, ranked’. GameRant, 15 juli 2023. Geraadpleegd 23 juli 2023.https://gamerant.com/best-government-simulations/.

Radford, Tim. ‘Computer games linked to violence’. The Guardian, 24 april 2000. Geraadpleegd 17 juli 2023. https://www.theguardian.com/uk/2000/apr/24/timradford.

Ragesaq. Beethoven was a Sith Lord - Moonlight Sonata. Geraadpleegd 30 juni 2023. https://www.youtube.com/watch?v=VnzwGYCT3Ow.

Reichert, Matt. ‘Why is the identity of developers behind early video games sometimes a mystery?’. Atari, 2 februari 2022. Geraadpleegd 7 juli 2023. https://atari.com/blogs/atari/why-is-the-identity-of-developers-behind-early-video-games-sometimes-a-mystery.

Reuters. ‘Ubisoft offers Notre-Dame-themed Assassin's Creed game for free’. HiTech, 18 april 2019. Geraadpleegd 25 juli 2023. https://tech.hindustantimes.com/tech/news/ubisoft-offers-notre-dame-themed-assassin-s-creed-game-for-free-story-HHy05nhworxt3kgOku0k9N.html.

Reymann-Schneider, Kristina. ‘How the game ‘Counter-Strike’ fights fake news in Russia’. Digital World, 10 mei 2023. Geraadpleegd 23 juli 2023. https://www.dw.com/en/how-the-game-counter-strike-fights-fake-news-in-russia/a-65569552.

Rhodes, Phil. ‘The battle for realism: the evolution of realtime 3D graphics’. RedShark News, 1 september 2021. Geraadpleegd 12 juli 2023. https://www.redsharknews.com/the-battle-for-realism-the-evolution-of-realtime-3d-graphics.

Robinson, Jon. ‘High vs low art’. Medium, 19 juli 2020. Geraadpleegd 6 juli 2023. https://medium.com/art-direct/high-vs-low-art-24a4eeb8b0c.

Rolling Stone. Super Mario Bros speedrunner Niftski on winning a world record for playing a game twice his age. Geraadpleegd 18 juli 2023. https://youtu.be/LNP1a1nVXUI.

Romancikova, Nina. ‘Violent ends: fights, brawls, feuds and duels in Elizabethan England’. Shakespeare's Globe blog. Geraadpleegd 17 juli 2023. https://shakespearesglobeblog.tumblr.com/post/161054467023/violent-ends-in-elizabethan-england.

Rose, Edd. ‘Top 10 creator cameos in gaming’. CBR, 23 juli 2022. Geraadpleegd 17 juli 2023. https://www.cbr.com/gaming-top-creator-cameos/#dan-forden-has-a-toasty-cameo-in-mortal-kombat.

Rosney, Daniel. ‘The last of us: tv series of hit game praised by critics’. BBC, 16 januari 2023. Geraadpleegd 7 juli 2023. https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-64261582.

Sammyuri. I made Minecraft in Minecraft with redstone!. Geraadpleegd 24 juli 2023. https://youtu.be/-BP7DhHTU-I.

Sample, Ian. ‘What are deepfakes and how can you spot them?’. The Guardian, 13 januari 2020. Geraadpleegd 12 juli 2023. https://www.theguardian.com/technology/2020/jan/13/what-are-deepfakes-and-how-can-you-spot-them.

Save Data. Why the Temple of Time's theme in Ocarina of Time is such an amazing piece of Zelda music. Geraadpleegd 1 juli 2023. https://youtu.be/UF-NWkqmoIk.

Schiesel, Seth. ‘Supreme Court has ruled: now games have a duty’. New York Times, 28 juni 2011. Geraadpleegd 5 juli 2023. https://www.nytimes.com/2011/06/29/arts/video-games/what-supreme-court-ruling-on-video-games-means.html.

Shakir, Umar. ‘The Super Mario Bros theme is the first video game tune to enter the Library of Congress’. The Verge, 12 april 2023. Geraadpleegd 15 juli 2023. https://www.theverge.com/2023/4/12/23680052/super-mario-bros-theme-music-us-library-of-congress-nintendo.

Sharf, Zack. ‘‘Indiana Jones 5’ de-aged Harrison Ford with A.I.’. Variety, 6 februari 2023. Geraadpleegd 12 juli 2023. https://variety.com/2023/film/news/indiana-jones-5-artificial-intelligence-de-age-harrison-ford-unreleased-footage-1235514222/.

Singh, Anisha. ‘12 beste kunstwedstrijden om mee te doen in 2023’. Pixpa, 25 januari 2023. Geraadpleegd 5 juli 2023. https://www.pixpa.com/nl/blog/art-contests.

Smith, Georgina. ‘MrBeast surprises small streamer with $ 50k just for completing Minecraft’. Dexerto, 8 maart 2021. Geraadpleegd 16 juli 2023. https://www.dexerto.com/entertainment/mrbeast-surprises-small-streamer-with-50k-just-for-completing-minecraft-1529039/.

Smith, Jazmin. ‘Why art historians still ignore comics’. Jstor Daily, 5 juli 2017. Geraadpleegd 6 juli 2023. https://daily.jstor.org/why-art-historians-still-ignore-comics/.

Smith, Megan. ‘8 games that explore art’. Gamerant, 1 februari 2023. Geraadpleegd 1 juli 2023. https://gamerant.com/games-explore-art.

Stemm, Rick. ‘Video games as an art form: everything’s interactive’. Howlround, 20 april 2016. Geraadpleegd 7 juli 2023. https://howlround.com/video-games-art-form.

Stuart, Keith. ‘Gamer communities: the positive side’. The Guardian, 31 juli 2013. Geraadpleegd 25 juli 2023. https://www.theguardian.com/technology/gamesblog/2013/jul/31/gamer-communities-positive-side-twitter.

Sullivan, Paul. ‘A museum's seal of approval can add to art's value’. The New York Times, 14 oktober 2016. Geraadpleegd 6 juli 2023. https://www.nytimes.com/2016/10/15/your-money/a-museums-seal-of-approval-can-add-to-arts-value.html.

Sutter, John D. ‘Supreme Court sees video games as art’. CNN, 28 juni 2011. Geraadpleegd 6 juli 2023. http://edition.cnn.com/2011/TECH/gaming.gadgets/06/27/supreme.court.video.game.art/index.html.

Szelinski, Cailyn. ‘10 best games with no goals’. Screenrant, 18 december 2022. Geraadpleegd op 26 juni 2023. https://screenrant.com/best-no-goal-games-like-the-block/.

Tedx Talks. Kellee Santiago - an argument for game artistry. Geraadpleegd 3 juli 2023. https://youtu.be/K9y6MYDSAww

Telltale. Geraadpleegd 17 juli 2023. https://telltale.com

The Art of the Brick. Geraadpleegd 5 juli 2023. https://theartofthebrickexpo.com/bruxelles/nl/.

The Game Awards. Geraadpleegd 8 juli 2023. https://thegameawards.com.

The Lumen Prize. Geraadpleegd 5 juli 2023. https://www.lumenprize.com.

The Nobel Prize. Geraadpleegd 5 juli 2023. https://www.nobelprize.org.

Thompson, Wendy. ‘Giovanni Battista Piranesi (1720–1778)’. Metropolitan Museum of Art. Geraadpleegd 23 juni 2023. https://www.metmuseum.org/toah/hd/pira/hd_pira.htm.

Thurrott, Paul. ‘Xbox 360 vs. PlayStation 3 vs. Wii: a technical comparison’. IT ProToday, 6 oktober 2010. Geraadpleegd 27 juni 2023. https://www.itprotoday.com/xbox-360-vs-playstation-3-vs-wii-technical-comparison#close-modal.

Torres, Estela. ‘L.A. Noire’. Medium, 23 juni 2023. Geraadpleegd 12 juli 2023. https://medium.com/@techytorres/l-a-noire-a-riveting-journey-into-the-shadows-of-crime-3876584d33f6.

Tran, Edmond. ‘Shadow of the Colossus review: a timeless classic’. GameSpot, 30 januari 2018. Geraadpleegd 23 juli 2023. https://www.gamespot.com/reviews/shadow-of-the-colossus-review-a-timeless-classic/1900-6416845/.

Tucker, Abigail. ‘The art of videogames’. Smithsonian Magazine, 2012. Geraadpleegd 1 juli 2023. https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/the-art-of-video-games-101131359/.

Ulmer, Alexandra, en Anna Tong. ‘Deepfaking it: America's 2024 election collides with AI boom’. Reuters, 31 mei 2023. Geraadpleegd 12 juli 2023. https://www.reuters.com/world/us/deepfaking-it-americas-2024-election-collides-with-ai-boom-2023-05-30/.

Van Miltenburg, Olaf. ‘Frankrijk doet Engelse gametermen bij overheidscommunicatie in de ban’. Tweakers, 31 mei 2022. Geraadpleegd 17 juli 2023. https://tweakers.net/nieuws/197392/frankrijk-doet-engelse-gametermen-bij-overheidscommunicatie-in-de-ban.html.

Vandervelden, Jos, en Heidi Van Rompuy. ‘Vlaming Chris Umé scoort met deepfakes in “America's Got Talent”, maar mag je dat ook doen zonder toestemming?’. VRT nws, 14 september 2022. Geraadpleegd 12 juli 2023. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/09/14/mag-je-zomaar-iemand-tot-leven-brengen-met-een-deepfake/.

Walker, John. ‘Master of pottery’. Buried Treasure, 11 februari 2020. Geraadpleegd 1 juli 2023. https://buried-treasure.org/2020/02/master-of-pottery/.

Walker, Tim. ‘Rocktastic: how Guitar Hero brought stardom to the masses’. Independent, 16 april 2009. Geraadpleegd 21 juli 2023. https://www.independent.co.uk/games/rocktastic-how-guitar-hero-brought-stardom-to-the-masses-1669257.html.

Western, Dan. ‘The 25 saddest video games of all time’. Gaming Gorilla, 15 mei 2023. Geraadpleegd 5 juli 2023. https://gaminggorilla.com/saddest-video-games/.

Wilde, Tyler. ‘Unrecord dev posts noclip video to prove the realistic bodycam FPS isn't ‘fake’’. Pcgamer, 20 april 2023. Geraadpleegd 12 juli 2023. https://www.pcgamer.com/unrecord-dev-posts-noclip-video-to-prove-the-realistic-bodycam-fps-isnt-fake/.

Willschick, Aaron. ‘Interview with Horse the Band bassist Dash Arkenstone’. V13, 6 maart 2007. Geraadpleegd 21 juli 2023. https://v13.net/2007/06/horse-the-band1/.

Wim Delvoye. Geraadpleegd 2 juli 2023. https://wimdelvoye.be

Wirtz, Bryan. ‘Video game graphics through the years’. Game Designing, 4 juli 2023. Geraadpleegd 27 juli 2023. https://www.gamedesigning.org/gaming/video-game-graphics/.

Yarwood, Jack. ‘The most beautiful video games inspired by famous artists’. Vice, 29 september 2015. Geraadpleegd 1 juli 2023. https://www.vice.com/en/article/qbxm9d/the-most-beautiful-video-games-inspired-by-famous-artists-211.

Yokta, Steff. ‘Balenciaga and Fortnite team up for digital-to-physical partnership’. Vogue, 20 september 2021. Geraadpleegd 21 juli 2023. https://www.vogue.com/article/balenciaga-fortnite-partnership.

Zahn, Andy. ‘Cyberpunk 2077’. Lifewire, 23 februari 2021. Geraadpleegd 12 juli 2023. https://www.lifewire.com/cyberpunk-2077-review-5113844.

Zambonin, Bernard. ‘GameStop stock's short sellers have lost over $320 Million in 2023 ... so far’. The Street, 19 juni 2023. Geraadpleegd 25 juli 2023. https://www.thestreet.com/memestocks/gme/gamestop-stocks-short-sellers-have-lost-over-320-million-in-2023-so-far.

Zetterstrand. Geraadpleegd 30 juni 2023. https://zetterstrand.com.

 

III. FILM

Baird, Jon S. Tetris. Digitaal. 2023, Apple TV+: Apple Studios, 2023.

Gelb, David. Stan Lee. Digitaal. 2023, Disney+: Marvel Studios, 2023.

Godon, Seth. The king of kong: a fist full of quarters. Digitaal. 2007, Verenigde Staten: Picture House, 2008.

Horvath, Aaron, en Michael Jelenic. The super Mario bros. movie. Digitaal. 2023, Verenigde Staten: Universal Pictures, 2023.

Swirsky, James, en Lisanne Pajot. Indie game: the movie. Digitaal. 2012, iTunes: BlinkWorks Media, 2012.

Tulis, Jonah, en Blake J. Harris. Console wars. Digitaal. 2020, CBS All Access: Legendary Television, CBS Television Studios en Point Grey Pictures, 2020.

 

IV. GAMES

Akifusa, Yusuke. Everybody 1-2-Switch! Download Switch. 2023: Nintendo, 2023.

Aonuma, Eiji, en Nintendo EAD. The legend of Zelda: ocarina of time. Nintendo 64. 1998: Nintendo, 1998.

AZGames. Master of pottery. Download Steam. 2019: AZGames, 2019.

Barr, Pippin. The artist is present. Browser. 2011: Pippin Barr, 2022.

Beat Games. Beat saber. Download Meta Quest 2. 2019: Beat Games en Oculus VR, 2019.

Blow, Jonathan. The witness. PS4. 2016: Thejka, Inc., 2016.

Buthell, Mike. Thomas was alone. Download Switch. 2010: Mike Bithell, 2021.

Chyr, William. Manifold garden. PS5. 2019: William Chyr Studio LLC, 2021.

Désilets, Patrice, en Ubisoft Montreal. Assassin's creed. PS3. 2007: Ubisoft, 2007.

DRAMA. Unrecord. Download Steam. 2023: DRAMA, 2023.

Eklund, Ken. World without oil. Online. 2007: Independent Television Service, 2007.

Fox, Nate, en Sucker Punch Productions. inFAMOUS second son. PS4. 2014: Sony Computer Entertainment, 2014.

GoodbyeWorld Games. Before your eyes. Download macOS. 2021: Skybound Games, 2023.

Harmonix. Guitar hero. PS3. 2005: RedOctane en Activision, 2015.

Hatsushiba, Hiroya, en tri-Crescendo. Eternal sonata. PS3. 2007: Namco Bandai Games, 2009.

Insomniac Games. Marvel's Spider-Man: Miles Morales. PS5. 2020: Sony Interactive Entertainment, 2020.

Kamiya, Hideki, en Clover Studio. Okami. PS4. 2006: Capcom, 2017.

Kyogoku, Aya, en Nintendo EPD. Animal crossing: new horizon. Switch. 2020: Nintendo, 2020.

Levine, Ken. BioShock infinite. PS3. 2013: 2K, 2013.

Lialina, Olia. My boyfriend came back from the war. Browser. 1996: Olia Lialina, 1996.

Lighthouse Games Studio. Comedy night. Download macOS. 2017: Lighthouse Games Studio, 2017.

London Studio. SingStar. PS3. 2004: Sony Computer Entertainment Europe, 2007.

McNamara, Brendan, en Team Bondi. L.A. noire. PS3. 2011: Rockstar games, 2011.

Mikami, Shinji, en Tango Gameworks. The evil within. PS4. 2014: Bethesda Softworks, 2014.

Miyamoto, Shigeru, Takashi Tezuka en Nintendo EAD. The legend of Zelda. NES. 1986: Nintendo, 1986.

Mondragon, Maria, en Loyola Press. Wanderlight, a pilgrim's adventure. Browser. 2020: Loyola Press, 2020.

Nintendo EPD en Intelligent Systems. WarioWare: move it! Switch. 2023: Nintendo, 2023.

Persson, Markus, en Mojang Studios. Minecraft education. Download iPadOS. 2016: Mojang, 2018.

–––. Minecraft. Download iOS. 2011: Mojang Studios, 2011.

Piegdon, Nicholas. Synthesia. Download macOS. 2006: Synthesia LLC., 2007.

Popovic, Zoran. Dragonbox. Download iOS. 2012: WeWantToKnow AS, 2012.

Potamianos, James. Smash drums. Download Meta Quest 2. 2021: PotamWorks SAS, 2021.

Sarwar, Imran, en Rockstar Games. Red dead redemption II. PS4. 2018: Rockstar Studios, 2018.

Slaczka, Jeremiah, en 5th Cell. Scribblenauts. Nintendo DS. 2009: Warner Bros. Interactive Entertainment, 2009.

Straley, Bruce, Neil Druckmann en Naughty Dog. The last of us. PS4. 2013: Sony Computer Entertainment, 2014.

Symphonic Games. Maestro VR. Download Steam. 2022: Symphonic Games, 2022.

Takeyasu, Sawaki. El Shaddai: ascension of the Metatron. PS3. 2011: UTV Ignition Games, 2011.

Taylor, Ty, en Mario Castañeda. The bridge. Download Switch. 2013: The Quantum Astrophysicists Guild, 2017.

Ubisoft Paris en Ubisoft Milan. Just dance. Wii. 2009: Ubisoft, 2009.

University of Washington. Foldit. Download macOS. 2008: University of Washington, 2008.

Von Ahn, Luis. Duolingo. Download iOS. 2011: duolingo, 2020.

Waterzooi, Thomas. Please, touch the artwork. Download Switch. 2022: Studio Waterzooi, 2020.

Wright, Will. SimCity. Download macOS. 1989: Maxis en Electronic Arts, 2013.

Zuniga, Leo, Devin Knudsen en Vicarious Visions. Tony Hawk's pro skater 1 + 2. PS4. 2020: Activision, 2020.

 

Download scriptie (6.56 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Francis Maes