De erfenis van oorlog, in goede en kwade dagen

Ruth
Kindt

In Zedelgem en Jabbeke, in het verre West-Vlaanderen, in de groene gordel van het Brugse Ommeland ligt het 365 hectare grote natuurgebied Vloethemveld. Omwonenden spenderen er hun zondagse middagwandeling en lokale lopers kennen de bosbaden als hun broekzak. Maar wat slechts recent op de voorgrond is gekomen is het verhaal van het krijgsgevangenkamp dat zich in de kern van het gebied bevond tijdens de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Vandaag de dag wordt Vloethemveld uitgebaat door het Agentschap Natuur en Bos (ANB), dat naast zich in te zetten voor de fauna en flora, ook met het nodige respect wil omgaan met de restanten van het kamp. In een tijd van klimaatopwarming, stelselmatig verlies van ecosystemen en vervuiling van onze atmosfeer probeert ANB een prioritaire balans op te maken. Krijgt natuur de voorkeur op cultuur? Of is het net andersom?

Waterschilderij gemaakt door een van de krijgsgevangenen

‘Er was eens… oorlog’

Voordat er nagedacht kan worden over het belang van natuurlijk erfgoed ten opzichte van cultureel erfgoed is het belangrijk om in kaart te brengen over welk cultureel erfgoed er hier gesproken wordt. Het krijgsgevangenkamp Vloethemveld was operationeel van februari 1945 tot de zomer van 1946 en huisde over die hele periode 150.000 gevangenen, voornamelijk Duitsers maar ook Esten, Litouwers en Letten. De leefomstandigheden in het kamp waren streng en de spanningen liepen frequent op tussen de gevangenen, bewakers en omwonenden. Er was medeleven met de gevangenen, maar ook wrok voor het schrikbewind dat zij vier jaar lang hadden gehandhaafd.

Begische kampbewakers poserende voor Kamp 2227

De Tweede Wereldoorlog ligt al bijna een eeuw achter ons, maar de wrijvingen die daar ontstonden zijn tot op de dag van vandaag nog voelbaar. Dagelijks worden er inspanningen geleverd om slachtoffers erkenning te geven, terwijl er tegelijkertijd ook nieuwe groeperingen ontstaan die minder kritisch met de oorlogsmisdaden omgaan. Het is dan ook niet verrassend dat sites als Vloethemveld vastlopen op de vraag hoe ze dit controversiële erfgoed een correcte plaats kunnen geven in de maatschappij.

Voorheen werd omzichtig omgegaan met het kampverhaal door enkel de ellende van de ‘universele gevangenen' te benadrukken. Maar de omwonenden waren misnoegd en overtuigd dat er meer achter dat verhaal zat. ‘Ik vind het belachelijk dat we nooit iets meer hebben gehoord over dat krijgsgevangenkamp’, roept een omwonende vrouw uit, ‘dan moet het zijn dat ze er niet willen over praten’. ANB wil de donkere bladzijde een plaats geven in hun domein, maar heeft schrik dat er daardoor een negatief beeld zal ontstaan.

Geen wij-zij verhaal, maar een ons verhaal

Het is typerend bij controversiële sites dat bepaalde elementen, al dan niet intentioneel, vergeten worden. Daartegenover is het net essentieel alle aspecten van zo’n verleden bloot te leggen en de betrokken erfgoedgemeenschappen actief te laten meebeslissen welke elementen wel of niet gecommuniceerd worden. Bij de omwonenden van Zedelgem en Jabbeke was er veel interesse om meer te weten te komen over de krijgsgevangen en ook kritisch na te denken over hun leven en daden, zeker na het voorval met het Letse Bijenkorf Monument.

Letse bijenkorf

Dit monument werd in 2018 opgericht in Zedelgem en eind 2021, ten gevolge van de controverse, weer weggehaald. Het probleem met het monument was dat het geen nuance gaf over de effectieve rol die de Letse krijgsgevangenen hadden gespeeld in de jodenvervolging van de Nazi’s. Veel inwoners begrepen op het moment zelf niet goed waarom er in de eerste plaats een monument werd geplaatst, maar ten tweede ook niet waarom het zo snel weer werd weggehaald. Ondanks deze controverse gaven de omwonenden aan dat ze met de kennis die ze nu hebben toch erkenning willen geven aan de krijgsgevangenen. Sommigen opteerden zelfs om een algemeen herdenkingsmonument op te richten, mits de volledige en correcte contextualisering.

De betrokken erfgoedgemeenschappen maakten duidelijk dat in dit krijgsgevangenschap verhaal er niet gesproken kan worden over de overwinnaar tegen te verliezers. Een vrouw die haar hele leven al in en rond het domein woonde omschreef het als volgt:  ‘We zijn allemaal mensen, en je kan niet weten tot welke soort extremen een persoon tot het uiterste kan gedreven worden. Natuurlijk zijn er mensen die slechter zijn dan anderen, daarom dat het belangrijk is dat dit kan verteld worden aan de wereld’. 

Kip of het ei?

Vanuit de erfgoedgemeenschap is het bewaren van de culturele kenmerken van de site een must, en dit hoeft niet te contrasteren met het natuurbeleid van ANB. In de westerse wereld wordt al verschillende eeuwen cultuur en natuur als twee verschillende entiteiten gezien, maar die opsplitsing is eigenlijk maar schijn. Natuurlijk erfgoed en cultureel erfgoed hebben net de mogelijkheid elkaar te versterken, en daarbij hoeft de ene voor de ander niet onder te doen. UNESCO introduceerde in 1992 de term ‘cultural landscape’, wat zoveel betekent als een landschap dat zijn vorm heeft gekregen door interactie met de mens en daarvoor van historisch belang is geworden.

Resterende barakken in Vloethemveld

De vele restanten in Vloethemveld uit die periode van het krijgsgevangenkamp zijn vandaag de dag gedeeltelijk geïntegreerd in de natuurlijke evolutie van de flora en fauna van het domein. Waar op sommige plaatsen er barakken zijn verdwenen zijn er anderen waar de barakken net in evenwicht zijn met hun omgeving. Deze symbiotische groei hoeft niet negatief te zijn. Natuur en cultuur hoeven geen tegenovergestelde van elkaar te zijn, maar eerder twee kanten van dezelfde medaille.

Bibliografie

    1. Primaire bronnen

 

‘De drijvende krachten achter Vloethemveld’, (unpublished document, 25th May 2023).

Brugge, Archief CC Infra – Antenne Brugge.

Brugge, Stadsarchief Brugge, ASIH Inventaris van de Elst, charter nr.249 (1296).

Brugge, Stadsarchief Brugge, ASJH leggers buitengoederen aanvullingen, AI8.

Doos,  ZE18/VL/456, Zedelgem Vloethemveld, Raakvlak, https://collectie.raakvlak.be/ze18/vl/456?nav_id=0-1&id=3478728&index=174&volgnummer=2.

HWCV, Verslag Historisch Wetenschappelijk Comité Vloethemveld 24 November 2020, video conference: HWCV, 2020.

HWCV, Verslag Historisch Wetenschappelijk Comité Vloethemveld 26 November 2021, Zedelgem: HWCV, 2021.

Munt, ZE18/VL/665, Zedelgem Vloethemveld, Raakvlak, https://collectie.raakvlak.be/ze18/vl/665?nav_id=0-1&index=0&imgid=4977564&id=4974722.

Zedelgem, Bronnendatabase Vloethemveld, 06_Kaarten_plannen, K005 Kaart munitiedepot Zedelgem.

Zedelgem, Bronnendatabase Vloethemveld, 07_Objecten_extern, OBJ003 “Musu Viltis” – Litouws POW krantje verschenen in POW kamp 2227.

Zedelgem, Bronnendatabase Vloethemveld, 07_Objecten_extern, OBJ006 Schetsboek POW-camp 2375.

Zedelgem, Bronnendatabase Vloethemveld, 08_Fotos_externen, F008 Foto’s André Willaert.

Zedelgem, Bronnendatabase Vloethemveld, 08_Fotos_externen, Foto’s genomen door archiefdienst bij inhuldiging kijktoren.

Zedelgem, Bronnendatabase Vloethemveld, 10_beheersdocumenten_bundels, Ontsluitings- en herbestemmingsplan Vloethemveld.

 

    1. Artikels en boeken

 

Baker, Christine, Finola O’Carroll, Paul Duffy, Denis Shine, Steve Mandal, and Michael Mongey. ‘Creating Opportunities and Managing Expectations: Evaluating Community Archaeology in Ireland’. In Transforming Heritage Practice in the 21st Century: Contributions from Community Archaeology, edited by John H. Jameson and Sergiu Musteaţă, 15–28. One World Archaeology. Cham: Springer International Publishing, 2019.

Banks, Iain, Eerika Koskinen-Koivisto, and Oula Seitsonen. ‘Public Engagements with Lapland’s Dark Heritage: Community Archaeology in Finnish Lapland’. Journal of Community Archaeology & Heritage 5, no. 2 (3 April 2018): 128–37.

Barnes, Jodi A. ‘Intimate Archaeologies of World War II: An Introduction’. Historical Archaeology 52, no. 3 (1 September 2018): 539–43.

Bell, David Avrom, and Sidney and Ruth Lapidus Professor David A. Bell. The First Total War: Napoleon’s Europe and the Birth of Warfare as We Know It. Houghton Mifflin Harcourt, 2007.

Berni, Marcel, and Tamara Cubito. Captivity in War during the Twentieth Century: The Forgotten Diplomatic Role of Transnational Actors. Cham: Springer International Publishing, 2021.

Bervoets, Vic, and Marc Jacobs. ‘Erfgoed: Dissonant, Donker, Moeilijk, Pijnlijk, Beschamend, Toxisch, Gecontesteerd, … Over Problematiserende Adjectieven’. Volkskunde 123, no. 3 (31 December 2022): 277–96.

Camp, Stacey Lynn. ‘Landscapes of Japanese American Internment’. Historical Archaeology 50, no. 1 (2016): 169–86.

Carr, Gilly, and Harold Mytum. Cultural Heritage and Prisoners of War: Creativity Behind Barbed Wire. Taylor & Francis, 2012.

Casella, Eleanor Conlin. The Archaeology of Institutional Confinement. University Press of Florida, 2007.

Connerton, Paul. ‘Seven Types of Forgetting’. Memory Studies 1, no. 1 (1 January 2008): 59–71.

Council of Europe, Explanatory Report to the Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, Council of Europe Treaty Series – No. 199, Faro, 2005, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d3814.

Craig Wight, A., and J. John Lennon. ‘Selective Interpretation and Eclectic Human Heritage in Lithuania’. Tourism Management 28, no. 2 (1 April 2007): 519–29.

Dann, G. M. S. ‘Tourism: The Nostalgia Industry of the Future.’ Global Tourism: The next Decade., 1995, 55–67.

Stone, P., and C. Roberts. Dark Tourism and Dark Heritage: Emergent Themes, Issues and Consequences. The Boydell Press, 2014.

De Leiuen, Cherrie, and Susan Arthure. ‘Collaboration on Whose Terms? Using the IAP2 Community Engagement Model for Archaeology in Kapunda, South Australia’. Journal of Community Archaeology & Heritage 3 (3 May 2016): 81–98.

DeSilvey, Caitlin. Curated Decay: Heritage Beyond Saving. University of Minnesota Press, 2017.

Dimitrovski, Darko, Vladimir Senić, Dražen Marić, and Veljko Marinković. ‘Commemorative Events at Destination Memorials – a Dark (Heritage) Tourism Context’. International Journal of Heritage Studies 23, no. 8 (14 September 2017): 695–708.

Dragouni, Mina, and Kalliopi Fouseki. ‘Drivers of Community Participation in Heritage Tourism Planning: An Empirical Investigation’. Journal of Heritage Tourism 13 (7 April 2017): 1–20.

Ghaderi, Zahed, Minoo H. Esfehani, David Fennell, and Elham Shahabi. ‘Community Participation towards Conservation of Touran National Park (TNP): An Application of Reciprocal Altruism Theory’. Journal of Ecotourism 0, no. 0 (24 October 2021): 1–15.

Gheyle, Wouter, Joris Van Doorsselaere, Fien Danniau, Guy De Mulder, and Birger Stichelbaut. ‘Onder de radar : een participatieve zoektocht naar sporen en verhalen uit de Tweede Wereldoorlog in Limburg’. Tijd-schrift. Heemkunde en lokaal erfgoedpraktijk in Vlaanderen 12, no. 1 (2022): 7–23.

Harrison, Rodney. Heritage: Critical Approaches. Routledge, 2013.

Harrison, Rodney, and Donal O’Donnell. ‘Chapter 3 Natural Heritage’. In Understanding Heritage in Practice, edited by Susie West. Manchester University Press, 2010.

Hellen, J. Anthony. ‘Temporary Settlements and Transient Populations the Legacy of Britain’s Prisoner of War Camps: 1940–1948 (Temporäre Siedlungen Und Deren Wechselnde Bevölkerung: Geschichte Britischer Kriegsgefangenenlager 1940–1948)’. Erdkunde 53, no. 3 (1999): 191–219.

Herva, Vesa-Pekka, Eerika Koskinen-Koivisto, Oula Seitsonen, and Suzie Thomas. ‘“I Have Better Stuff at Home”: Treasure Hunting and Private Collecting of World War II Artefacts in Finnish Lapland’. World Archaeology 48, no. 2 (14 March 2016): 267–81.

Jacobs, Marc, 'Article 15. Participation of Communities, Groups and Individuals. CGIs, not Just ‘the Community’', in The 2003 UNESCO Intangible Heritage Convention. A Commentary, edited by J. Blake and L. Lixinski. Oxford: Oxford University Press, 2020, 273-289.

Jacobs, Marc, Hélène Verreyke, and Jiyun Zhang. ‘Erfgoed in de Jaren 2020: Adjectieven, Controverses En Strijdwaarde’. Volkskunde: Tijdschrift over de Cultuur van Het Dagelijks Leven 123, no. 3 (2022): 249–75.

Jacobs, Marc, and Jiyun Zhang. ‘Immaterieel Controversieel Erfgoed. De Spagaat in Het UNESCO-Dozijn Ethische Principes, Het Nut van Een Instrumentarium En Meer “Tenzij”’, Volkskunde, 123, no. 3 (2022): 367–90.

Kobiałka, Dawid, Mikołaj Kostyrko, and Kornelia Kajda. ‘The Great War and Its Landscapes Between Memory and Oblivion: The Case of Prisoners of War Camps in Tuchola and Czersk, Poland’. International Journal of Historical Archaeology 21, no. 1 (1 March 2017): 134–51.

Koskinen-Koivisto, Eerika, and Suzie Thomas. ‘Lapland’s Dark Heritage: Responses to the Legacy of World War II’. Heritage in Action: Making the Past in the Present, 2017, 121–33.

Langley, Ann, and Nora Meziani. ‘Making Interviews Meaningful’. The Journal of Applied Behavioral Science 56, no. 3 (1 September 2020): 370–91.

Latour, Bruno, and Catherine Porter. Politics of Nature: How to Bring the Sciences into Democracy. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2004.

Lennon, J. John, and Malcolm Foley. Dark Tourism. Andover, Hampshire: Cengage Learning, 2010.

Li, Yiyi, and Ying Xie. ‘Is a Picture Worth a Thousand Words? An Empirical Study of Image Content and Social Media Engagement’. Journal of Marketing Research 57, no. 1 (1 February 2020): 1–19.

Light, Duncan. ‘Progress in Dark Tourism and Thanatourism Research: An Uneasy Relationship with Heritage Tourism’. Tourism Management 61 (1 August 2017): 275–301.

Lively, Christopher J., Laura Fallon, Brent Snook, and Weyam Fahmy. ‘Seeking or Controlling the Truth? An Examination of Courtroom Questioning Practices by Canadian Lawyers’. Psychology, Crime & Law 26, no. 4 (20 April 2020): 343–66.

Longhurst, Robyn. ‘Semi-Structured Interviews and Focus Groups’. In Key Methods in Geography, 117–32, 2003.

Lowenthal, David. ‘Natural and Cultural Heritage’. International Journal of Heritage Studies 11 (1 March 2005).

Luminet, Olivier, Laurent Licata, Olivier Klein, Valérie Rosoux, Susann Heenen-Wolff, Laurence van Ypersele, and Charles B. Stone. ‘The Interplay between Collective Memory and the Erosion of Nation States – the Paradigmatic Case of Belgium: Introduction to the Special Issue’. Memory Studies 5, no. 1 (1 January 2012).

Malterud, Kirsti, Volkert Dirk Siersma, and Ann Dorrit Guassora. ‘Sample Size in Qualitative Interview Studies: Guided by Information Power’. Qualitative Health Research 26, no. 13 (November 2016): 1753–60.

Mason, Rhiannon, and Joanne Sayner. ‘Bringing Museal Silence into Focus: Eight Ways of Thinking about Silence in Museums’. International Journal of Heritage Studies 25, no. 1 (2 January 2019): 5–20.

McAtackney, Laura. An Archaeology of the Troubles: The Dark Heritage of Long Kesh/Maze Prison. First edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2014.

Meecham, Pam. ‘Book Review: Heritage Interpretation: Museum Texts: Communication Frameworks (Museum Meanings)’. Visual Communication 6, no. 1 (2007): 116–18.

Meulebrouck, Ludo, Hannah Van Nieuwenhuyse, and Géry Cappon. Vloethemveld. Verborgen parel. Oostkamp: Stichting Kunstboek, 2022.

Moshenska, Gabriel. The Archaeology of the Second World War: Uncovering Britain’s Wartime Heritage. Pen and Sword, 2013.

Moshenska, Gabriel, and Adrian Myers. ‘An Introduction to Archaeologies of Internment’. In Archaeologies of Internment, edited by Adrian Myers and Gabriel Moshenska, 1–19. One World Archaeology. New York, NY: Springer, 2011.

Müller, Nina C., and Jenny Wiik. ‘From Gatekeeper to Gate-Opener: Open-Source Spaces in Investigative Journalism’. Journalism Practice 17, no. 2 (7 February 2023): 189–208.

Myers, Adrian, and Gabriel Moshenska. Archaeologies of Internment. Springer Science & Business Media, 2011.

Mytum, Harold, and Gilly Carr. Prisoners of War: Archaeology, Memory, and Heritage of 19th- and 20th-Century Mass Internment. Springer Science & Business Media, 2012.

Neal, Cath. ‘Heritage and Participation’. In The Palgrave Handbook of Contemporary Heritage Research, edited by Emma Waterton and Steve Watson, 346–65. London: Palgrave Macmillan UK, 2015.

Nollendorfs, Valters. The Hidden and Forbidden History of Latvija under Soviet and Nazi Occupations: 1940-1991. Latvijas Vēsturnieku Komisija. Rīga: Inst. of the History of Latvia, 2005.

Noy, Chaim. ‘Sampling Knowledge: The Hermeneutics of Snowball Sampling in Qualitative Research’. International Journal of Social Research Methodology 11, no. 4 (1 October 2008): 327–44.

Nuyttens, Michel. Krijgers voor God: de orde van de tempeliers in de Lage Landen (1120-1312). Leuven, Zutphen: Davidsfonds/Leuven ; Walburg Pers, 2007.

Packer, Jan, Roy Ballantyne, and David Uzzell. ‘Interpreting War Heritage: Impacts of Anzac Museum and Battlefield Visits on Australians’ Understanding of National Identity’. Annals of Tourism Research 76 (1 May 2019): 105–16.

Plavnieks, Richards. ‘Wartime Latvia: Viktors Arājs, Hell’s Plowman’. In Nazi Collaborators on Trial during the Cold War: Viktors Arājs and the Latvian Auxiliary Security Police, edited by Richards Plavnieks, 13–79. The Holocaust and Its Contexts. Cham: Springer International Publishing, 2018.

Podoshen, Jeffrey S. ‘Dark Tourism Motivations: Simulation, Emotional Contagion and Topographic Comparison’. Tourism Management 35 (1 April 2013): 263–71.

Prentice, Richard. Tourism and Heritage Attractions. Issues in Tourism Series. London [etc.]: Routledge, 1993.

Price, Jon. ‘Orphan Heritage: Issues in Managing the Heritage of the Great War in Northern France and Belgium’. Journal of Conflict Archaeology 1, no. 1 (2005): 181–96.

Raine, Rachael. ‘A Dark Tourist Spectrum’. Edited by Avital Birna and Kenneth F. Hyde. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 7, no. 3 (1 January 2013): 242–56.

Rees-Hughes, L., J. K. Pringle, N. Russill, K. D. Wisniewski, and P. Doyle. ‘Multi-Disciplinary Investigations at PoW Camp 198, Bridgend, S. Wales: Site of a Mass Escape in March 1945’. Journal of Conflict Archaeology 11, no. 2/3 (2016): 166–91.

Rojek, C. Ways of Escape: Modern Transformations in Leisure and Travel. Springer, 1993.

Rose Deborah et al. Indigenous kindship with the Natural World in New South Wales. Hurtsville: NSW National Parks and Wildlife Service, 2003, https://www.environment.nsw.gov.au/-/media/OEH/Corporate-Site/Documents/Aboriginal-cultural-heritage/indigenous-kinship-with-the-natural-world-new-south-wales.pdf.

Rothenhäusler, Gisela, and Reinhold Adler. ‘A Tale of Two Towns: Heritage and Memory of Civilian Internment in Baden-Württemberg, Germany, 1942–2012’. In Prisoners of War: Archaeology, Memory, and Heritage of 19th- and 20th-Century Mass Internment, edited by Harold Mytum and Gilly Carr, 205–21. Contributions To Global Historical Archaeology. New York, NY: Springer, 2013.

Sather-Wagstaff, Joy. Heritage That Hurts: Tourists in the Memoryscapes of September 11. New York: Routledge, 2016.

Seaton, A.V. ‘Guided by the Dark: From Thanatopsis to Thanatourism’. International Journal of Heritage Studies 2, no. 4 (1 December 1996): 234–44.

Seitsonen, Oula. Digging Hitler’s Arctic War : Archaeologies and Heritage of the Second World War German Military Presence in Finnish Lapland, 2018.

Seitsonen, Oula, and Gabriel Moshenska. ‘Who Owns the “Wilderness”? Indigenous Second World War Landscapes in Sápmi, Finnish Lapland’. In Conflic Landscapes: Materiality and Meaning in Contested Places, edited by Nicholas J. Saunders and Paul Cornish, 183–201. London: Routledge, 2021.

Sharpley, Richard. ‘Travels to the Edge of Darkness: Towards a Typology of “Dark Tourism”’. In Taking Tourism to the Limits: Issues, Concepts and Managerial Perspectives, 215–26, 2005.

Simon, Nina. The Participatory Museum. Museum 2.0, 2010.

Sofaer, Joanna, Ben Davenport, Marie Louise Stig Sørensen, Eirini Gallou, and David Uzzell. ‘Heritage Sites, Value and Wellbeing: Learning from the COVID-19 Pandemic in England’. International Journal of Heritage Studies 27, no. 11 (2 November 2021): 1117–32.

Soga, Masashi, Maldwyn J. Evans, Kazuaki Tsuchiya, and Yuya Fukano. ‘A Room with a Green View: The Importance of Nearby Nature for Mental Health during the COVID-19 Pandemic’. Ecological Applications 31, no. 2 (2021): 2248.

Stamer, Damian, Kimberly Lerdall, and Chao Guo. ‘Managing Heritage Volunteers: An Exploratory Study of Volunteer Programmes in Art Museums Worldwide’. Journal of Heritage Tourism 3, no. 3 (1 August 2008): 203–14.

Stone, Philip R. ‘A Dark Tourism Spectrum: Towards a Typology of Death and Macabre Related Tourist Sites, Attractions and Exhibitions’. Tourism: An International Interdisciplinary Journal 54, no. 2 (8 June 2006): 145–60.

Strange, Carolyn, and Michael Kempa. ‘Shades of Dark Tourism: Alcatraz and Robben Island’. Annals of Tourism Research 30, no. 2 (1 April 2003): 386–405.

Thomas, Suzanne Elizabeth. ‘Doing Public Participatory Archaeology with “Difficult” Conflict Heritage: Participatory Research in Archaeology’. Post Classical Archaeologies 9 (26 May 2019): 147–67.

Thomas, Suzie. ‘“Dark” Heritage? Nudging the Discussion’. Heritage & Society 0, no. 0 (10 October 2022): 1–16.

Thomas, Suzie, and Iain Banks. ‘Asset, Burden, Cultybraggan. Community Site Ownership in a Scottish Village’. Journal of Community Archaeology & Heritage 6, no. 1 (2 January 2018): 51–68.

Thomas, Suzie, Oula Seitsonen, and Vesa-Pekka Herva. ‘Nazi Memorabilia, Dark Heritage and Treasure Hunting as “Alternative” Tourism: Understanding the Fascination with the Material Remains of World War II in Northern Finland’. Journal of Field Archaeology 41, no. 3 (3 May 2016): 331–43.

Tilden, Freeman. Interpreting Our Heritage. Univ of North Carolina Press, 1967.

Tunbridge, J.E., and G.J. Ashworth. Dissonant Heritage: The Management of the Past as a Resource in Conflict. Chichester: Wiley, 1996.

UNESCO, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, WHC-92/CONF.002/12, Santa Fe (United States): UNESCO, 1992,https://whc.unesco.org/archive/1992/whc-92-conf002-12e.pdf.

Urban Agenda  Partnership Culture and Cultural Heritage: Action Group 10, Integrated Approaches to Dissonant Heritage of the 20th Century with a focus on smaller towns and remote areas in Europe: Orientation Paper, Petra Potz and Nils Scheffler, Berlin, 2022, https://www.bbsr.bund.de/BBSR/EN/research/programs/ExWoSt/FieldsOfResearch/dissonant-heritage/orientation-paper.pdf?__blob=publicationFile&v=3.

Uzzell, David, and Roy Ballantyne. Heritage That Hurts: Interpretation in a Post-Modern World. The Stationary Office, 1998.

Van Audenhove, Leo, and Karen Donders. ‘Talking to People III: Expert Interviews and Elite Interviews’. In The Palgrave Handbook of Methods for Media Policy Research, edited by Hilde Van den Bulck, Manuel Puppis, Karen Donders, and Leo Van Audenhove, 179–97. Cham: Springer International Publishing, 2019.

Van Der Zeijden, Albert. ‘Zwarte Piet in Meerduidig Perspectief: Naar Aanleiding van Enkele Recente Publicaties’. Volkskunde: Tijdschrift over de Cultuur van Het Dagelijks Leven 120, no. 1 (2019): 57–67.

Verreyke, Hélène, Doris Blancquaert, and Joeri Januarius. ‘Doorgeven Aan Toekomstige Generaties? Asbest: Van Magisch Mineraal Tot Toxisch Erfgoed’. Volkskunde: Tijdschrift Voor Nederlandse Folklore 123, no. 3 (2022): 317–27.

 

    1. Websites   

 

‘Advancing the practice of public participation’, IAP2 International Association for Public Participation, accessed 2nd of May 2023, https://www.iap2.org/page/pillars.

Aivars Sinka, ‘An honourable monument to freedom – Why the Zedelgem Beehive should stay’, Latviesi, 23rd of December 2021, https://www.latviesi.com/jaunumi/an-honourable-monument-to-freedom-why-the-zedelgem-beehive-should-stay.

‘Begrippen beginnende met N’, Vlaanderen Natura 2000, accessed 13th of April 2023, https://natura2000.vlaanderen.be/begrippen/letter_n#Natura_2000.

Bruno Struys, ‘Bijenkorfmonument in Zedelgem blijkt nazi’s te vereren: ‘Haal het beeld weg’’, De Morgen, 4th of December 2021, https://www.demorgen.be/nieuws/bijenkorfmonument-in-zedelgem-blijkt-nazi-s-te-vereren-haal-het-beeld-weg~b916bb2f/.

Controversieel erfgoed. Ontwikkeling en implementatie van een Referentiekader voor het omgaan met Gevoelig Erfgoed in instellingen voor cultureel erfgoed (REGER-kader)’, FARO, accessed 25th of February 2023, https://faro.be/project/controversieel-erfgoed-ontwikkeling-en-implementatie-van-een-referentiekader-voor-het.

‘Cultural heritage’, UNESCO, accessed 9th of May 2023, https://en.unesco.org/fieldoffice/santiago/cultura/patrimonio.

‘Cultural landscapes’, UNESCO World Heritage Convention, accessed 2nd of May 2023, https://whc.unesco.org/en/culturallandscape/.

‘De erfenis van het Britse krijgsgevangenkamp op de site Vloethemveld,’ Belgium WWII, accessed 15th of April 2023, https://www.belgiumwwii.be/nl/debatten/de-erfenis-van-het-britse-krijgsgevangenkamp-op-de-site-vloethemveld.html.

‘Homepage’, Vloethemveld vzw, accessed 21st of February 2023, https://vloethemveldvzw.be/.

Jens Vancaeneghem en Arne Franck, ‘Ophef over Zedelgemse monument dat 12.000 Letse collaborateurs eert, De Standaard, 25th of June 2021, https://www.standaard.be/cnt/dmf20210625_93050137.

‘Julkaisuja/Publications', Lapland's Dark Heritage, accessed 26th of February 2023, https://blogs.helsinki.fi/lapland-d‌ark-heritage/julkaisuja-publications/.

Kristaps Gulbis sculpture, ‘Human rights, freedom and the right of nations to self-determination are fundamental values of European citizens’, Facebook, 18th of September 2017, https://www.facebook.com/GulbisKristaps/photos/pb.100059604551683.-2207520000./10155780864453980/?type=3.

‘Letse bijenkorf – Latvijas stāvstrops, ‘Letse bijenkorf voor vrijheid’, Facebook, 4th of November 2018, https://www.facebook.com/PolDenysZedelgem/photos/a.1088993087930897/1088992921264247/.

Marc Reynebeau and Ester Meerman, ‘Gemeente Zedelgem verwijdert omstreden oorlogsmonument na internationaal advies, De Standaard, 3rd of December 2021, https://www.standaard.be/cnt/dmf20211203_92317535.

Marc Reynebeau, ‘Hoe Zedelgem met zijn bijenkorf een doos van Pandora opende’, De Standaard, 26th of June 2021, https://www.standaard.be/cnt/dmf20210625_97565834.

Marc Reynebeau, ‘In de Bijenkorf zoemen niet alle bijen hetzelfde’, De Standaard, 6th of December 2021, https://www.standaard.be/cnt/dmf20211205_98030606.

Marc Reynebeau, ‘Internationaal advies: ‘haal dat eerbetoon aan SS’ers weg’’, De Standaard, 3rd of December 2021, https://www.standaard.be/cnt/dmf20211202_98306649.

Marc Reynebeau, ‘Koude Oorlog laait op in Zedelgem’, De Standaard, 18th December 2021, https://www.standaard.be/cnt/dmf20211217_97973536.

Marc Reynebeau, ‘Ophef over Zedelgems monument dat 12.000 Letse collaborateurs eert’, De Standaard, 25th of June 2021, https://www.standaard.be/cnt/dmf20210625_93050137.

‘Militair domein en natuurgebied’, Inventaris Onroerend Erfgoed, accessed 3rd of April 2023, https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/209443.

‘Moordmysterie in Vloethemveld’, Vloethemveld vzw, accessed on 17th of May 2023, https://vloethemveldvzw.be/moordmysterie/?fbclid=IwAR2ewI-VyvNvey5ygRX8fkzliKGtVDWm6CfrNbYRfftAGpa6lP9MmHWoS4c.

Museum of the Occupation of Latvia, ‘2018. gada 23. septmebrī Beļģijas pilsētā Zedelgemā, Brīvības laukumā atklāja vides objektu “Piemineklis brīvībai”, ko veidojis latviešu tēlnieks Kristaps Gulbis’, Facebook, 25th of September 2018, https://www.facebook.com/okupacijasmuzejs.

Museum of the Occupation of Latvia, ‘Šajā dienā pirms diviem gadiem Beļģijas pilsētā Zedelgemā tika atklāts tēlnieka Kristapa Gulbja veidotais piemineklis “Latvijas stāvstrops brīvībai”’, Facebook, 23rd of September 2020, https://www.facebook.com/okupacijasmuzejs/posts/pfbid02GbjdGq3cddMzn8zLZNaWm3dCVHcWPwNTDxbcFQJWUBtJd9TNbfFHHHopNH3meJKBl.

‘Natural World Heritage’? UNESCO World Heritage Convention, accessed 9th of May 2023, https://whc.unesco.org/en/natural-world-heritage/.

‘Our members: Europe’, International Coalition of Sites of Conscience, accessed 7th of February 2023, https://www.sitesofconscience.org/membership-category/europe/.

‘Presentisme’, DBNL Algemeen letterkundig lexicon, accessed 5th of April 2023, https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_05011.php.

‘Reactie gemeente op advies internationaal panel betreffende de Letse bijenkorf en de erfenis van het Britse krijgsgevangenkamp op site Vloethemveld’, Gemeente Zedelgem, accessed 15th of April 2023, https://www.zedelgem.be/reactie-gemeente-op-advies-internationaal-panel-betreffende-de-letse-bijenkorf-en-de-erfenis-van.

‘Research project: Integrated Approaches to Dissonant Heritage in Europe’, Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development, accessed 18th of May 2023, https://www.bbsr.bund.de/BBSR/EN/research/programs/ExWoSt/FieldsOfResearch/dissonant-heritage/01-start.html

‘Soorten erfgoed’, Agentschap Onroerend Erfgoed, accessed 1st May 2023, https://www.onroerenderfgoed.be/soorten-erfgoed.

Stijn Cools, ‘Ik vrees dat er nog accidenten zoals met het Letse standbeeld zullen gebeuren’, De Standaard, 6th of July 2021, https://www.standaard.be/cnt/dmf20210706_93846375.

‘The 3 Pillars of Public Participation’, IAP2 Canada, accessed 2nd of May 2023, https://iap2canada.ca/Pillars.

‘The Urban Agenda for the EU’, European Commission: EU regional and urban development, accessed 18th of May 2023, https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/themes/urban-development/agenda_en.

Vloethemveld, ‘André was een van de enthousiaste gidsen die gisteren, samen met Wim, groepen geïnteresseerde bezoeker mee op sleeptouw nam’, Facebook, 11nd of September 2017, https://www.facebook.com/vloethemveld/posts/pfbid0hiAZsUZugQcZ8M6GThhdwAmk4Q15JAmzNZm3jFcpLv2v6U5TYbwPuSK6iv3UvtGjl

Vloethemveld, ‘Begrazing gebeurt in Vloethemveld met schapen en in mindere mate ook met geiten’, Facebook, 24th of November 2021, https://www.facebook.com/vloethemveld/photos/pb.100077454731026.-2207520000./2053900071453004/?type=3.

Vloethemveld, ‘Conservatie van zes muurschilderingen in Vloethemveld’, Facebook, 6th of July 2020, https://www.facebook.com/vloethemveld/posts/pfbid0on39Dpr41Q37zRwDuai5imLo9JtnnZjbFzJiEHr8AcE7yi8h5R7MmcCSwWS4bNgpl.

Vloethemveld, ‘De Bocca’, Facebook, 1st of March 2023, https://www.facebook.com/vloethemveld/posts/pfbid0eDagCmB5PjCEu6iusnukkf9vgrLuRKWYQqoXgZG7pC7u8tkp8tbhpYWCfQJvqQAvl.

Vloethemveld, ‘De grijze zandbij is reeds bezig met nestbouw’, Facebook, 21st of March 2023, https://www.facebook.com/vloethemveld/posts/pfbid02spBaV86gzv6atUtgbRCgArFuCeQgayQXFYbXreSUxPtSCWVBiVP2tHq9kLrkP28Xl.

Vloethemveld, ‘De mall van het Letse kunstwerk op het Briviba plein in Zedelgem staat te blinken aan de inkom van het occupation museum in Riga’, Facebook, 24th of September 2019, https://www.facebook.com/vloethemveld/posts/pfbid0uwbGXMrBVLnKEwZ3FfN6VKuUrPhpDcrueZT8DsLWs43GLkTpbi3HRureNep3vMKCl.

Vloethemveld, ‘Deze morgen in Vloethemvel’, Facebook, 1st of December 2022, https://www.facebook.com/vloethemveld/posts/pfbid02fftZPXeiysgLPHGT5Bnqups768Mx5swrnwJj8jGHwZggGm7RGSetQMDbzVVCnFWkl.

Vloethemveld, ‘Gezwam uit Doeveren-Vloethemveld-Beisbroek’, Facebook, 22nd of November 2022, https://www.facebook.com/vloethemveld/posts/pfbid0LhNsj4FNCV7DQj5TVZbM9JSzHNSBu1xAKBfq8mpUEBCdWknyiirDEN9u6D4Wi4KBl.

Vloethemveld, ‘Het heidekartelblad op de vochtige zure heischrale graslanden in Vloethemveld’, Facebook 3rd of June 2021, https://www.facebook.com/vloethemveld/photos/pb.100077454731026.-2207520000./1934839343359078/?type=3.

Vloethemveld, ‘Het is een feit dat het Vloethemveld ook meer en meer bekendheid krijgt buiten het Brugse Ommeland’, Facebook, 9th of May 2017, https://www.facebook.com/vloethemveld/posts/pfbid0rhy8sBDNZ1ryzRSQjPC67DrdM28WLGtC4yTxd1brUyruktuZL4w5unxeyjtiNKXvl.

Vloethemveld, ‘Het is een feit dat het Vloethemveld ook meer en meer bekendheid krijgt buiten het Brugse Ommeland’, Facebook, 9th of May 2017, https://www.facebook.com/vloethemveld/posts/pfbid0rfTeYPyMv9VnkSep6hq4j5B2S9rYiQ8J54uLi93RToUeWT2veugBfuUNUBbaPQThl.

Vloethemveld, ‘Ken je deze paddenstoelen’, Facebook, 25th of October 2022, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=189688890289601&set=pb.100077454731026.-2207520000.&type=3.

Vloethemveld, ‘Rondje Vloethemveld’, Facebook, 7th of May 2021, https://www.facebook.com/vloethemveld/posts/pfbid0rn1W2g92uGfCWZMsVwHKpv73pttzrT2UzJxktc6HEcetvnzcjXqtoTZW9y6PQp4el.

Vloethemveld, ‘Vanuit de waterhut van Vloethemveld is er momenteel veel vogelgenot te beleven’, Facebook, 19th of January 2022, https://www.facebook.com/vloethemveld/posts/pfbid02mYx5H3rHF6kC3pZsWMVMYsi4LMmJUCnaivWwVM7y6NaTqfp91wsHUA6RbUWyAsq2l.

Vloethemveld, ‘Wapendrager in een ex-munitiedepot!’, Facebook, 28th of June 2022, https://www.facebook.com/vloethemveld/photos/pb.100077454731026.-2207520000./2241303369379339/?type=3.

Vloethemveld: munitiedepot en krijgsgevangenkamp Zedelgem (Zilleghem) Luchtfoto Wereldoorlog’, Trolley Mission, accessed 15th of April 2023, https://www.trolley-mission.de/nl/vloethemveld-munitiedepot-krijgsgevangenkamp-zedelgem-luchtfoto-wereldoorlog.

'Welcome to the AntweRp Cultural HEritage Sciences (ARCHES) research group', ARCHES, accessed 26th of March 2023, https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/arches/.

‘World Heritage’, UNESCO World Heritage Convention, accessed 9th of May 2023, https://whc.unesco.org/en/about/.

'WWII conflict archaeology in Flanders', Ghent University Faculty of Arts and Philosophy research portal, accessed 22nd of February 2023, https://research.flw.ugent.be/en/projects/ww-ii-conflict-archaeology-flanders.

‘Zedelgem gaat infoborden bij omstreden monument vervangen’, De Standaard, 7th of July 2021, https://www.standaard.be/cnt/dmf20210707_96228157.

 

    1. Video's

 

Bjorn Lauwerijs, ‘Documentaire Vloethemveld’, Youtube, 7th of September 2012, https://www.youtube.com/watch?v=NO3VjIDMIxs.

Jan Schultheiß, ‘Introduction: Goals in the Urban Agenda for the EU’ (Presentation, Monthly meeting on Integrated Approaches for Dissonant Heritage in Europe, 11th of October 2022), https://vimeo.com/759112382.

Mario Aymerich, ‘Ensuring the (financial) viability of Dissonant Heritage sites (Presentation, Monthly meeting on Integrated Approaches for Dissonant Heritage in Europe, 11th of October 2022) https://vimeo.com/759112382.

Montanus Brugge, ‘De geschiedenis van 2000 jaar Vloethemveld en hoe het Sint-Janshospitaal het gebruikte als wingewest’, Youtube, 24th of February 2022, https://www.youtube.com/watch?v=om57gB3ejwg.

Download scriptie (5.41 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Suzie Thomas