VIVES studenten ontwikkelen in samenwerking met Stad Roeselare innovatieve thematische wisseldozen voor opvanginitiatieven

Justine
Delrue
 • Lana
  De Kerpel
 • Hanne
  Demey
 • Marie-Flore
  Janssens
 • Jorunn
  Hosseel
 • Femke
  Corneillie
 • Julie
  Decock
 • Shania
  Remaut

VIVES studenten, te Kortrijk, hebben in kader van het BOA-decreet een proefproject uitgewerkt om de buitenschoolse kinderopvang kwalitatiever en toegankelijker te maken. Dit door middel van thematische wisseldozen, wat een positieve impact heeft op zowel kinderen als begeleiders.

De studenten zetten zich in voor kwalitatieve kinderopvang door innovatieve thematische wisseldozen te introduceren, geïnspireerd door de doelstellingen van het BOA-decreet. Het project, ontwikkeld met input van onderzoeksbureau Studio Dott., richt zich specifiek op kinderen van zes tot twaalf jaar, die volgens onderzoek vaak spelprikkels missen in de opvang.

Vier thema’s – avontuurlijk buitenspelen, cultuur, hobby’s en welbevinden – werden geselecteerd na een grondige brainstormsessie. Deze thema’s zijn vervolgens omgezet naar wisseldozen vol gevarieerd en aantrekkelijk spelmateriaal. Zo ontwikkelden de studenten onder andere wist-je-datjes, snoezelmateriaal, sportieve – en avontuurlijke uitdagingen … Tijdens een testmiddag werden de dozen uitgeprobeerd en geoptimaliseerd. Hierna kregen drie scholen in Roeselare de kans om met de dozen aan de slag te gaan. De praktijkervaringen waren positief, wat de waarde van dit initiatief onderstreepte.

Het proefproject heeft als doel een breed publiek te sensibiliseren. Door middel van filmpjes en persmomenten werd het project gepromoot, wat moet leiden tot een toename in interesse voor het indienen van pilootprojecten. Deze pilootprojecten kunnen bijdragen aan de verdere implementatie van het BOA-decreet en de algehele kwaliteit van de opvang versterken.

Tot slot werden er adviezen en suggesties opgesteld voor Stad Roeselare gericht op; de inhoud van de dozen, het wisselsysteem, de implementatie en alternatieve uitwerkingen. Deze aanbevelingen dienen als basis voor toekomstige ontwikkelingen en pilootprojecten, die door het lokale bestuur verder ondersteund zullen worden.

Afbeelding met tekst, speelgoed, overdekt, doos</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

Met het proefproject van de thematische wisseldozen zet Stad Roeselare een belangrijke stap in de richting van kwalitatieve en aantrekkelijke buitenschoolse opvang. De positieve feedback en betrokkenheid van de gemeenschap bieden een brede basis voor verdere innovaties en verbeteringen in de kinderopvang.

 

Bibliografie

Dit staat reeds in de scriptie. 

Download scriptie (9.84 MB)
Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2024
Promotor(en)
Hogeschool VIVES Kortrijk (Mieke Denuwelaere) en Stad Roeselare (Tina Houthoofd)