Navigeren door de Duurzaamheidshemel: Hoe Europa's Top luchtvaartmaatschappijen Groene Brandstof Omarmen Onder de ReFuelEU Overeenkomst

ibeth
diaz

De luchtvaartindustrie staat voor een formidabele uitdaging: het verminderen van haar aanzienlijke milieu-impact te midden van de wereldwijde urgentie om klimaatverandering tegen te gaan. Aangezien vluchten naar verwachting de grootste bron van CO2-uitstoot blijven vergeleken met andere vormen van transport, komen duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAFs) naar voren als een cruciaal onderdeel om netto nul emissies te bereiken. De EU-verordening ReFuelEU Aviation, ingevoerd eind 2023, schrijft een progressieve toename voor van het bijmengen van SAF met kerosine, te beginnen met 2% in 2025 en oplopend tot 70% in 2050. Deze verordening dwingt luchtvaartmaatschappijen om snel aan te passen aan nieuwe duurzaamheidseisen.

De Grote Vijf — Air France-KLM, EasyJet, International Airlines Group (IAG), Lufthansa Group (LG), en Ryanair —

De routekaart van de vijf grootste luchtvaartmaatschappijen 


Historisch, heden en toekomst. Routekaart voor emissiereductie van luchtvaartmaatschappijen tegen 2050

Historisch gezien hebben de "Big5" deelgenomen aan pilotenprojecten en kleinschalige integratie van SAF, waarbij ze hun inspanningen geleidelijk hebben opgevoerd als reactie op toenemende regelgevings- en publieke druk voor duurzame reisoplossingen. AF-KLM begon met het experimenteren met biokerosine tussen 2008-2009, terwijl EasyJet en IAG SAF-vluchten startten in 2019. Ryanair en LG sloten zich aan in 2021, gericht op onderzoek en het veiligstellen van toekomstige leveringspartnerschappen. Ondanks de vooruitgang blijft bredere adoptie beperkt vanwege verschillende uitdagingen. Het gebrek aan gedetailleerde kwantitatieve gegevens over het percentage SAF-gebruik per luchtvaartmaatschappij benadrukt de moeilijkheden bij het grondig beoordelen van de voortgang naar duurzame integratie.

Op dit moment verhogen luchtvaartmaatschappijen de integratie van SAF in hun operaties, voornamelijk door gebruik te maken van bakoliën vanwege hun beschikbaarheid en kosteneffectiviteit, terwijl ze ook alternatieve grondstoffen zoals vast en dierlijk vetafval verkennen. De "Big5"-luchtvaartmaatschappijen nemen maatregelen om een betrouwbare voorraad SAF veilig te stellen, operationele efficiëntie te verbeteren via training, en routes en vlootbeheer te optimaliseren om het brandstofverbruik te verminderen. Daarnaast nemen ze ook nieuwe vloten en technologieën aan die brandstofefficiëntie en operationele optimalisatie bevorderen.

Vooruitkijkend hebben LG en Ryanair toegezegd hun CO2-uitstoot tegen 2030-31 per passagier met 50% te verminderen. AF-KLM streeft ernaar dit doel te bereiken tegen 2035, terwijl IAG en EasyJet respectievelijk een reductie van 27% en 35% nastreven tegen hetzelfde jaar. Desalniettemin delen al deze luchtvaartmaatschappijen het gemeenschappelijke doel om tegen 2050 netto nul emissies te bereiken. Op dit moment zijn er geen bevestigde gegevens die aangeven dat de "Big 5" luchtvaartmaatschappijen tegen het jaar 2050 70% SAF zullen gebruiken in hun operaties.

Strategieën op weg naar duurzaamheid

Mindmapstrategieën die door de Grote Vijf worden gebruikt. Percentage CO2-reductie per passagier

 Integratie van SAF: LG streeft naar een 65% reductie in CO2 per passagier, Ryanair 34%, IAG 33%, EasyJet 26%. AF-KLM heeft SAF niet specifiek als een op zichzelf staande strategie genoemd, maar integreert SAF in bredere duurzame ontwikkelingsinspanningen, met als doel een 45% reductie.

Vernieuwing van de vloot: EasyJet streeft naar 44%, LG 30%, IAG 37%, Ryanair 42%. AF-KLM combineert deze strategie met SAF (45%).

Verkenning van groene waterstoftechnologie: EasyJet, LG, IAG en AF-KLM onderzoeken groene waterstoftechnologie als potentieel emissievrije brandstof, terwijl Ryanair zich richt op retrofit-technologieën.

Verbetering van luchtverkeersbeheer: AF-KLM streeft naar 45%, LG 3%, EasyJet 8%, Ryanair heeft verbeteringen in operationele efficiëntie opgenomen (42%), en IAG integreert operationele uitmuntendheid in hun bredere strategie voor nieuwe vliegtuigen (37%).

Training en afvalreductie tijdens vluchten: Alle luchtvaartmaatschappijen erkennen het belang van training op alle niveaus en streven naar afvalvermindering tijdens vluchten om gewicht te verminderen en emissies te verlagen.

Economische benaderingen: De bedrijven omvatten koolstofcompensatie- en verwijderingsstrategieën om emissies te verminderen. IAG richt zich op +30%, inclusief investeringen in koolstofafvang, terwijl EasyJet zich inzet voor het opzetten van waterstofhubs op luchthavens (22%). Ryanair besteedt 24% van zijn inspanningen aan koolstofcompensatie, pleit voor beleidswijzigingen en onderzoek. AF-KLM (10%) omvat koolstofcompensatie, intermodaliteit voor het verminderen van korte vluchten en onderzoekt het gebruik van waterstof op luchthavens. LG (2%) ziet dit als een tijdelijke maatregel en geeft prioriteit aan atmosferisch onderzoek en het vermijden van contrails.

Uitdagingen op weg naar duurzaamheid

Uitdagingen op de Weg naar Duurzaamheid

De uitdagingen op weg naar duurzaamheid in de luchtvaartsector zijn divers en vormen belangrijke obstakels:

  1. Hoge productiekosten van SAF een aanzienlijke uitdaging: AF-KLM richt zich op het veiligstellen van de SAF-voorziening en het stimuleren van de vraaggroei. EasyJet ziet waterstof als een kosteneffectief alternatief. IAG schuift kosten door naar klanten. LG gebruikt een afdekkingsstrategie, en Ryanair pleit voor financiële ondersteuning voor onderzoek en innovatie in SAF-productie.
  2. Beperkte productiecapaciteit is een barrière:  Luchtvaartmaatschappijen werken samen in strategische partnerschappen en sluiten afnameovereenkomsten om de productie op te schalen.
  3. Beschikbaarheid van duurzame grondstoffen is een andere uitdaging: AF-KLM en Ryanair onderzoeken alternatieven zoals afval en landbouwresiduen. EasyJet richt zich op groene waterstof, terwijl IAG verschillende methoden voor SAF-productie diversifieert. LG onderzoekt PtL- en StL-processen.
  4. Modernisering van vloten en integratie van nieuwe technologieën zijn essentieel maar kostbaar: Alle luchtvaartmaatschappijen upgraden hun vloten om deze uitdagingen het hoofd te bieden.
  5. Ontwikkeling van infrastructuur voor SAF-productie en distributie:  AF-KLM investeert in biobrandstofproductie en SAF-procurement, EasyJet en IAG werken samen met luchthavens, LG past zich aan marktveranderingen aan via afnameovereenkomsten en Ryanair moedigt de ontwikkeling van raffinaderij-infrastructuur aan in samenwerking met luchthavenpartners.
  6. Regelgevende en beleidsondersteuning: AF-KLM werkt samen met beleidsmakers aan strategieën zoals intramodaliteit. EasyJet legt de nadruk op regelgevende kaders en biedt klanten opties voor koolstofcompensatie. IAG pleit voor consistente beleidsmaatregelen en betrokkenheid van investeerders. Ryanair en LG pleiten voor regelgevende ondersteuning en nemen deel aan initiatieven om de efficiëntie van luchtverkeersbeheer te verbeteren.

Een Groenere Toekomst voor de Luchtvaart

De overgang naar SAF's is een complexe maar essentiële stap voor de luchtvaartindustrie. Beslissingen die vandaag worden genomen, spelen een sleutelrol bij het bepalen van de toekomstige koers van bedrijven in deze sector. Strategisch management speelt een cruciale rol, met betrokkenheid bij tactische partnerschappen, regelgevende betrokkenheid, risicobeperking door diversificatie, en aanzienlijke investeringen in innovatie en nieuwe technologieën. 

Echter, onderzoek benadrukt beperkingen in secundaire gegevens, die mogelijk vooroordelen introduceren door positieve prestaties te benadrukken en uitdagingen te bagatelliseren. De vooruitgang van de industrie en het engagement voor duurzaamheid kunnen overdreven optimistisch zijn, gezien de hoge kosten en beperkte beschikbaarheid. Hoewel SAF een snellere weg biedt naar emissiereductie, zou groene waterstof op de lange termijn de oplossing kunnen zijn voor het bereiken van netto nul emissies. Bovendien kan de focus van luchtvaartmaatschappijen op koolstofcompensatie oppervlakkig duurzaamheid aantonen zonder ingrijpende operationele veranderingen. Bovendien kan de concentratie op slechts vijf grote luchtvaartmaatschappijen mogelijk niet volledig de diverse wereldwijde benaderingen van SAF-adoptie vastleggen.

Toekomstig onderzoek zou een vergelijkende analyse moeten omvatten van een breder scala aan luchtvaartmaatschappijen, inclusief kleinere vervoerders, om inzicht te krijgen in gevarieerde strategieën en uitdagingen bij de integratie van SAF. Dit zou primaire gegevens kunnen omvatten uit interviews met luchtvaartmaatschappijexecutives en duurzaamheidsfunctionarissen om inzicht te krijgen in strategische besluitvorming voor de implementatie van SAF. Daarnaast kan marktonderzoek naar de bereidheid van consumenten om meer te betalen voor groenere luchtvaartopties waardevolle inzichten bieden in marktdynamiek en uitdagingen met consumentenacceptatie.

Tot slot is het belangrijk om grondige, langdurige studies uit te voeren om de impact van de integratie van SAF in de 'Big5' over lange periodes te monitoren, inclusief de haalbaarheid van alternatieven zoals groene waterstof. Dit zou inzichten bieden in de lange-termijn duurzaamheid van SAF, milieuvoordelen en het potentieel om de uitstoot van koolstof te verminderen. Het zou ook beoordelen of deze luchtvaartmaatschappijen, na de adoptie van SAF, hun positie als de top vijf luchtvaartmaatschappijen in Europa kunnen behouden.

Bibliografie

Abdi, L., et al. (2021) Exploring the impact of sustainability (ESG) disclosure on firm value and financial performance (FP) in airline industry: the moderating role of size and age. Springer Link 28
AIR BP. (2022). What is sustainable aviation fuel (SAF)? Retrieved 05/11/2023 from https://www.bp.com/en/global/air-bp/news-and-views/views/what-is-sustai…
A4E (2023). "Agreement on ReFuel EU is a step forward in letting SAF flow in Europe." Retrieved 29, 2023, from https://a4e.eu/publications/agreement-on-refuel-eu-is-a-step-forward-in….
Barke et al. (2022) Are Sustainable Aviation Fuels a Viable Option for Decarbonizing Air Transport in Europe? An Environmental and Economic Sustainability Assessment. Applied Sciences
EUROCONTROL (2021). EUROCONTROL Stakeholder Forum on sustainable aviation fuels (SAFs): https://www.youtube.com/watch?v=-Zq4c0uksrU&t=527s.
Fuel (SAF) use. Sustainable Aviation Business, Haaga-Helia. Master of Business Administration: 42.
Orban, A. (2016) The ‘big five’ launch a new airline association: “Airlines for Europe” (A4E). Aviation24
Payne, J. P. a. J. (2023). European airlines say sustainable fuel targets may mean higher fares, consolidation. REUTERS.
Salmi H (2023). The impact of the traffic charge incentives on Sustainable Aviation Fuel (SAF) use. Sustainable Aviation Business, Haaga-Helia. Master of Business Administration: 42.
A4E. (2023a). A4E’s vision for global sustainable aviation fuel (SAF) deployment and mid-term target. AIRLINES FOR EUROPE (A4E). https://a4e.eu/publications/a4es-vision-for-global-sustainable-aviation…
A4E. (2023b). European aviation commits to deliver the world’s most efficient, environmentally friendly sky. A4E AIRLINES FOR EUROPE. https://a4e.eu/publications/european-aviation-commits-to-deliver-the-wo…
AIR FRANCE. (2023). RENOUVELLEMENT DE LA FLOTTE. https://corporate.airfrance.com/fr/renouvellement-de-la-flotte
AIR FRANCE. (2024a). COMBINING DIFFERENT MODES OF TRANSPORT. https://corporate.airfrance.com/en/combining-different-modes-transport
AIR FRANCE. (2024b). ECO - PILOTING. https://corporate.airfrance.com/en/eco-piloting
AIR FRANCE. (2024c). MORE RESPONSIBLE CATERING. https://corporate.airfrance.com/en/more-responsible-catering
AIR FRANCE KLM. (2024a). https://www.airfranceklm.com/en/group
AIR FRANCE KLM. (2024b). Sustainable Aviation Fuels. https://corporate.airfrance.com/fr/les-carburants-daviation-durable

AIR FRANCE KLM GROUP. (2024). STAKEHOLDERS DIALOGUE. https://air-france-klm-2.foleon.com/sustainability-report-afklm/sustain…
Air Traffic Organization of the FAA, E. (2021). Special report on the impact of COVID-19 on air navigation service provision in Europe and the US. E. C. E. Air Traffic Organization System Operations Services (FAA/ATO), European Organisation for the Safety of Air Navigation (EUROCONTROL). https://transport.ec.europa.eu/news-events/news/special-report-impact-c….
Airfleets. (2024). EASYJET FLEET DETAILS. In Airfleets.NET (Ed.).
AIRFRANCE KLM GROUP. (2024). Fleet. https://www.airfranceklm.com/en/group/fleet
Arena. (2024). Air France-KLM sees record revenue growth despite Q4 losses. BTN https://www.businesstravelnewseurope.com/Air-Travel/Air-France-KLM-sees…
AviationHunt. (2023). Aviation Fuel. AviationHunt. https://www.aviationhunt.com/aviation-fuel/
Badola. (2024). SimpliFlying CEO In Why IAG is focusing on the practicality of SAF more than emerging technologies. https://green.simpliflying.com/p/jonathon-counsell-iag
Barke et al. (2022). Are Sustainable Aviation Fuels a Viable Option for Decarbonizing Air Transport in Europe? An Environmental and Economic Sustainability Assessment. Applied Sciences. https://www.mdpi.com/2076-3417/12/2/597#B25-applsci-12-00597
Berger. (2020). Sustainable aviation fuels key for the future of air travel. https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/Sustainable-aviat…
BRITISH AIRWAYS. (2022). BRITISH AIRWAYS ENABLES CUSTOMERS TO PURCHASE CARBON REMOVAL CREDITS, OFFERING THEM EVEN MORE WAYS TO ADDRESS THEIR CARBON FOOTPRINT. https://mediacentre.britishairways.com/pressrelease/details/14315
BRITISH AIRWAYS. (2024). Colleague Engagement in Sustainability. https://basustainabilityreport.co.uk/colleague-engagement-in-sustainabi…
Deutsche Lufthansa AG. (2020a). Consequences of Corona pandemic have a considerable impact on Lufthansa result. LUFTHANSA GROUP. https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/news/financial-news/in…
Deutsche Lufthansa AG. (2020b). Safe travel during the Corona pandemic: Lufthansa Group signs EASA Charter. LUFTHANSA GROUP. https://www.lufthansagroup.com/en/newsroom/media-relations-north-americ…

Donceel L. (2022). Non-CO2 emissions from the aviation sector: A4E perspectives. A4E AIRLINES FOR EUROPE. https://a4e.eu/publications/non-co2-emissions-from-the-aviation-sector-…
Dr. Jean-Paul Rodrigue. (2020). The Geography of Transport Systems. The spatial organization of transportation and mobility. https://transportgeography.org/contents/chapter5/air-transport/air-tran…
Drljaca & et al. (2020). The Role and Influence of Industry 4.0. in Airport Operations in the Context of COVID-19. Sustainability. https://doi.org/10.3390/su122410614
EASA. (2023a). European Aviation Environmental Report. EASA ECO. https://www.easa.europa.eu/eco/eaer/topics/sustainable-aviation-fuels/w…
EASA. (2023b). What are Sustainable Aviation Fuels? https://www.easa.europa.eu/eco/eaer/topics/sustainable-aviation-fuels/w…
EasyJet. (2023a). EasyJet Airline Company Limited. Annual Report and Financial Statements
For the year ended 30 September 2023. https://corporate.EasyJet.com/files/doc_downloads/2024/02/EACL-FY23-ful…
EasyJet. (2023b). EasyJet holidays joins forces with the UNWTO and University of Oxford to promote better tourism governance. Holidays Pressoffice. https://www.EasyJet.com/en/holidays/media-centre/press-releases/unwto
EasyJet PLC. (2022). Net Zero Pathway. Retrieved 25 from https://corporate.EasyJet.com/sustainability/net-zero-pathway/default.a…
EasyJet PLC. (2024). Our journey. https://corporate.EasyJet.com/about/our-journey/default.aspx#:~:text=19….
EasyJet Press Office. (2022). EASYJET ANNOUNCES INTERIM SCIENCE-BASED CARBON REDUCTION TARGET “35% BY 35”. EasyJet. https://mediacentre.EasyJet.com/story/15497/EasyJet-announces-interim-s…
Eurocontrol. (2021a). The EU’s “Fit for 55” Package: what does it mean for aviation? Eurocontrol. https://www.eurocontrol.int/article/eus-fit-55-package-what-does-it-mea…
Eurocontrol. (2021b). EUROCONTROL Stakeholder Forum on sustainable aviation fuels (SAFs). https://www.eurocontrol.int/event/eurocontrol-stakeholder-forum-sustain…
Eurocontrol. (2022a). An assessment of Air Traffic Management in Europe during the calendar year 2022. https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2023-03/eurocontrol-dra…

Eurocontrol. (2022b). “Aviation Outlook 2050: air traffic forecast shows aviation pathway to net zero CO₂ emissions”. https://www.eurocontrol.int/article/aviation-outlook-2050-air-traffic-f…
Eurocontrol. (2022c). EUROCONTROL and ACI EUROPE sign Memorandum of Understanding, signalling enhanced cooperation and joint commitment to aviation’s successful and sustainable future. Eurocontrol. https://www.eurocontrol.int/press-release/eurocontrol-and-aci-europe-si…
Eurocontrol. (2022d). EUROCONTROL Aviation Outlook 2050. https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2022-04/eurocontrol-avi…
Eurocontrol. (2023). EUROCONTROL Data Snapshot #38 on the path to recovery for intra-European and intercontinental flights. Eurocontrol. https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-data-snapshot-38-pa…
Gössling S. (2020). Risks, resilience, and pathways to sustainable aviation: A COVID-19 perspective. Journal of Air Transport Management, 89, 1-4. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969699720305160
Greenfield. (2023). What is sustainable aviation fuel (SAF)? SIGMAEARTH. https://sigmaearth.com/es/what-is-sustainable-aviation-fuel-saf/
GSTC. (2023). EasyJet holidays Joins Forces with GSTC to Drive Sustainable Change in Tourism Industry. Global Sustainable Tourism Council. https://www.gstcouncil.org/EasyJet-holidays-joins-forces-with-gstc/#:~:…
Honeywell. (2022). Preparing for Liftoff: A Timeline of Sustainable Aviation Fuel (SAF) Milestones. https://pmt.honeywell.com/content/dam/pmt/en/documents/document-lists/i…
How EasyJet managed the Covid-19 crisis with automated refunds, Voucherify, (2020). https://www.voucherify.io/ebooks/easy-jet-case-study
Hydrogen Central. (2024). International Airlines Group (IAG) announced its largest Sustainable Aviation Fuel (SAF) purchase agreement to date, with e-SAF (power-to-liquid) producer Twelve. Hydrogen Central. https://hydrogen-central.com/international-airlines-group-iag-announced…
IAG. (2023). Roadmap 2050. International Airlines Group (IAG). https://www.iairgroup.com/sustainability/roadmap-2050/
IAG. (2024). Annual Report and Accounts 2023. https://doc.morningstar.com/43507c5f7848f6fa3c6a138a1244c813.msdoc/?cli…

IATA. (2023). Net zero 2050: sustainable aviation fuels. https://www.iata.org/en/iata-repository/pressroom/fact-sheets/fact-shee…
ICAO. (2013). Sustainable Aviation Fuel User Group (SAFUG). ICAO ENVIRONMENT. Retrieved 19/02/2024, from https://www.icao.int/environmental-protection/GFAAF/Pages/Project.aspx?…
ICF. (2021). COVID-19 air traffic recovery update: A view one year into the pandemic.
IEA. (2023). Aviation The International Energy Agency Retrieved 05/11 from https://www.iea.org/energy-system/transport/aviation
Informa Markets. (2023). EU Parliament approves sustainable aviation fuel mandate; up from 2% in 2025 to 70% in 2050. CAPA Centre for Aviation. https://centreforaviation.com/analysis/reports/eu-parliament-approves-s…
International Airlines Group (IAG). (2024). About usLInkedIn.
IPCC. (2018). Global warming of 1.5°C. file:///C:/Users/ibeth/OneDrive/Desktop/MODULES%20HASSELT/master%E2%80%99s%20dissertation/literature%20review/SR15_Full_Report_High_Res.pdf
IPCC. (2023). Climate Change 2023 Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf
Kaupa C. (2023). The legality of climate-related marketing claims by the aviation sector under EU Directive 2005/29/EC. BEUC The European Consumer Organisation, 1-34. https://www.beuc.eu/green-flying#documents
KLM. (2023). The Group. https://www.airfranceklm.com/en/group
Knight Et al. (2023). Update on the EU’s latest proposals regarding Sustainable Aviation Fuel (SAF). Norton Rose Fullbright https://www.nortonrosefulbright.com/en/
Lomas. (2023). The oldest and newest aircraft in the Air France fleet. FLIGHTRADAR 24.
Lufthansa Group. (2022). Lufthansa and Shell form future-oriented cooperation on sustainable aviation fuels. LUFTHANSA GROUP. https://newsroom.lufthansagroup.com/en/lufthansa-and-shell-form-future-…
Lufthansa Group. (2023). Climate ranking: TOP MARKS FOR THE LUFTHANSA GROUP. In.
Lufthansa Group. (2024a). Annual Report 2023
CONNECTING PEOPLE, CULTURES AND ECONOMIES IN A SUSTAINABLE WAY https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/publications/financial…
Lufthansa Group. (2024b). AS TIME FLIES BY
From an airline to an aviation group. https://www.lufthansagroup.com/en/company/history.html#cid6471
Lufthansa Group. (2024c). Fleet structure to be further optimized. LUFTHANSA GROUP. https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/corporate-facts/fleet…).
Lufthansa Group. (2024d). MEET THE WHOLE WORLD – WITH LIMITLESS CONNECTIONS. LUFTHANSA GROUP for Business. https://business.lufthansagroup.com/de/en/travel-management/route-netwo….
Lufthansa Group. (2024e). SUSTAINABLE AVIATION FUEL. https://www.lufthansagroup.com/en/responsibility/climate-environment/su…
McCurdy M. (2021). To what extent can Sustainable Aviation Fuels (SAF) mitigate the environmental impact of flying? ICF. https://www.icf.com/insights/transportation/sustainable-aviation-fuels-…
Media Relations KLM. (2024). KLM deploys artificial intelligence to combat food waste. https://news.klm.com/klm-deploys-artificial-intelligence-to-combat-food…
Misfund & Wijngaart. (2023). ReFuel EU initiative set for take-off. Clyde & Co. https://www.clydeco.com/en/insights/2023/09/refuel-eu-initiative-set-fo…
Morgan. (2023). Decarbonization Campaign Will Raise Flight Costs for Consumers, European Air Travel Experts Warn. THE EPOCH TIMES. https://www.theepochtimes.com/article/decarbonization-campaign-will-rai…
Morrison & Winston. (1995). The Evolution of the Airline Industry. THE BROOKINGS INSTITUTION. https://books.google.be/books?hl=en&lr=&id=E6bEEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&d…
Mwanalushi. (2019). EasyJet partnership with DHL is expanding even further. AVIATION Business news. https://www.aviationbusinessnews.com/low-cost/EasyJet-dhl-partnership/
NLR – Royal Netherlands Aerospace Centre. (2021). Destination 2050: A ROUTE TO NET ZERO EUROPEAN AVIATION. https://www.destination2050.eu/wp-content/uploads/2021/03/Destination20…
NOAA. (2024). Monthly Global Climate Report for Annual 2023. https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/monthly-report/global/202313.
OAG Route Mapper. (2024). EasyJet. Informa Markets. https://www.routesonline.com/airlines/3452/EasyJet/#:~:text=Introductio….
Orban A. (2016). The ‘big five’ launch a new airline association: “Airlines for Europe” (A4E). Aviation24. Retrieved 02/11/2023, from https://www.aviation24.be/organisations/airlines-for-europe-a4e/the-big…

Overton j. (2022). Issue Brief | The Growth in Greenhouse Gas Emissions from Commercial Aviation (2019, revised 2022). Environmental and Energy Study Insitute. https://www.eesi.org/papers/view/fact-sheet-the-growth-in-greenhouse-ga…
Palazzo A. (2023). Airlines Will Hike Ticket Prices to Pay for Costly Sustainable Fuel. Bloomerang. https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-19/aviation-s-near-term…
Pang&Chen. (2023). The EU emissions trading system and airline low-carbon transition: A
game-theoretic approach. Journal of Air Transport Management, 1-15. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2023.102407
Paunoska. (2023). European aviation industry’s race to produce green fuel (SAF). Energy Transition. https://www.renewable.news/energy-transition/european-aviation-industry…
Pilling, M. (2021). How sustainable fuel will help power aviation’s green revolution. https://www.flightglobal.com/flight-international/how-sustainable-fuel-…
Piscopo. (2022). IAG Group Publishes Third Quarter Financial Results for 2022 and Orders New Aircraft From Airbus to Boeing. Airline Geeks. https://airlinegeeks.com/2022/10/31/iag-group-publishes-third-quarter-f…
Planespotters. (2024a). EasyJet Fleet Details and History. In. Planespotters,.
PLanespotters. (2024b). International Airlines Group: IAG. In PLanespottersNET.
Plucinska & Payne. (2023). European airlines say sustainable fuel targets may mean higher fares, consolidation (REUTERS, Issue. https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/european-airlines-sa…
Polek. (2021). IAG Sets Goal To Power 10 percent of Flights with SAF by 2030. AIN Media Group. https://www.ainonline.com/aviation-news/air-transport/2021-04-22/iag-se…
Ricci F. (2023). Fit-For-55 Last-mile: What to expect for Business aviation. EBAA. https://www.ebaa.org/industry-updates/for-55-last-mile-what-to-expect-f…
Ritchie H. (2020). Climate change and flying: what share of global CO2 emissions come from aviation? Our World in Data. https://ourworldindata.org/co2-emissions-from-aviation
Ritchie H. (2023). How much does aviation contribute to climate change? How will this change in the future? Sustainability by numbers. https://www.sustainabilitybynumbers.com/p/aviation-climate-part-one
Rokou. (2020). IAG’s actions to address COVID-19’s financial impact. TravelDailyNews Media Network. https://www.traveldailynews.com/regional-news/iags-actions-to-address-c…

Royal Dutch Airlines. (2022). Annual Report 2022 New perspectives. https://www.klmannualreport.com/wp-content/uploads/2023/04/KLM-Annual-R…
Ryanair. (2023). RYANAIR & REPSOL SIGN MAJOR SUSTAINABLE FUEL AGREEMENT. Ryanair. https://corporate.ryanair.com/news/ryanair-repsol-sign-major-sustainabl…
SAFFiRE Renewables. (2023). What is SAF? https://www.saffirerenewables.com/what-is-saf
Sandrin A. (2021). European Climate Law Sets a Binding Objective of Climate Neutrality by 2050. Jones Day. https://www.jonesday.com/en/insights/2021/07/european-climate-law-sets-…
SimpliFlying. (2023, 07/08/2023). Sustainable Aviation Fuels (SAF) Powerlist 2023. SimpliFlying, 1-44. https://issuu.com/simpliflying/docs/saf-powerlist-2023
Soone & Claros. (2022). Sustainable aviation fuels. EPRS (European Parliamentary Research Service). https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/729333/EPRS_ATA…
Soone Jaan. (2023). ReFuelEU Aviation initiative. EPRS European Parliamentary ResearchService. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698900/EPRS_BRI…
Southern Green Gas. (2023). Flying Greener: Why synthetic jet fuels are the future of air travel. Southern Green Gas. https://www.southerngreengas.com.au/flying-greener-why-synthetic-jet-fu…
Statista. (2024a). Annual operating profit of EasyJet plc from 2009 to 2023 (in million GBP). https://www.statista.com/statistics/1007556/operating-profit-EasyJet-pl….
Statista. (2024b). Annual revenue of EasyJet plc from 2009 to 2023 (in million GBP). https://www.statista.com/statistics/1007546/revenue-EasyJet-plc/#:~:tex….
Statista. (2024c). Number of aircraft in the EasyJet fleet 2011-2023. https://www.statista.com/statistics/753863/number-of-aircraft-in-the-Ea…
TE. (2020). RED II and advanced biofuels. TE Transport & Environment https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2021/06/2020_05…
Thalin Et Al. (2023). Fit for 55. Retrieved 10/11/2023, from https://www.vinge.se/en/expertise/sectors/energy/fit-for-55/
Tiseo I. (2020). CO2 emissions from domestic and international commercial aviation in the European Union in 2013, 2018, and 2019 (in million metric tons). In. Statista.

Tiseo I. (2023). Verified greenhouse gas emissions from the most polluting airlines in the European Union under the EU ETS from 2012 to 2021 (in million metric tons of carbon dioxide equivalent). In: Statista.
Tuominen. (2021). 'Fit for 55' legislative package: ReFuel EU Aviation. EPRS | European Parliamentary Research Service. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/699466/EPRS_BRI…
Welle D. (2023). Why the era of low-cost flights in Europe may be over. Retrieved 02/11/2023, from https://www.hindustantimes.com/lifestyle/travel/why-the-era-of-low-cost…
World Economic Forum. (2021). 4 ways airlines are planning to become carbon neutral. https://www.weforum.org/agenda/2021/11/airlines-industry-climate-neutra…
World Economic Forum. (2023). Sustainable Aviation Fuels: Offtake Manual. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Sustainable_Aviation_Fuels_Offtake_Ma…
Writer S. (2021). ‘Big Five’ European carriers unite to push for new EU aviation strategy. The Aviator. https://www.theaviatorme.com/airlines/content-390350
WRIGHT, M. (2020). "What is SAF?" International Air Transport Association (IATA).
Uncategorized References
Air France-KLM. (2022). AIR FRANCE-KLM SUSTAINABILITY REPORT. https://air-france-klm-2.foleon.com/sustainability-report-afklm/sustain…
Alden-Hull, M. (2023a, Jul 20). SimpliFlying In easyJet Believes Hydrogen Propulsion Is The Future Of Short-Haul Flying. https://green.simpliflying.com/p/jane-ashton-sustainability-director-ea…
ALDEN-HULL, M. (2023b, JUN 15, ). SUSTAINABILITY IN THE AIR In How Air France plans to exceed the EU’s decarbonisation targets. https://green.simpliflying.com/p/how-air-france-plans-to-exceed-the
Badola. (2024). SimpliFlying CEO In Why IAG is focusing on the practicality of SAF more than emerging technologies. https://green.simpliflying.com/p/jonathon-counsell-iag
Climate Action. (2018). Ryanair to turn all its flights plastic neutral by 2023. Climate Action https://www.climateaction.org/news/ryanair-to-turn-all-its-flights-plas…
EasyJet. (2022). Our roadmap to net-zero carbon emissions by 2050. EasyJet. https://www.fzt.haw-hamburg.de/pers/Scholz/klima/Easyjet-2022-09-26_Roa…
EasyJet PLC. (2022). Net Zero Pathway. Retrieved 25 from https://corporate.easyjet.com/sustainability/net-zero-pathway/default.a…
EasyJet Press Office. (2022). EASYJET ANNOUNCES INTERIM SCIENCE-BASED CARBON REDUCTION TARGET “35% BY 35”. EasyJet. https://mediacentre.easyjet.com/story/15497/easyjet-announces-interim-s…

Etchebehere, V. (2020). ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AT AIR FRANCE KLM. In A. FRANCE-KLM (Ed.).
EUROCONTROL. (2024). EUROCONTROL EUROPEAN AVIATION OVERVIEW 2023. In.
Flightchic. (2023). KLM Announces Switch to All A350 Long-Haul Fleet with AF-KLM 50 Order+40 Option. Flightchic. https://flightchic.com/2023/09/26/klm-announces-switch-to-all-a350-long…
France.fr. (2023). Air France - KLM launches its "Sustainable Aviation Fuel" programme dedicated to corporate customers. Explore France TM. https://www.france.fr/en/news/article/air-france-klm-launches-its-susta…
Hardiman. (2024). What Are Lufthansa's Oldest Active Aircraft? Simple Flying. https://simpleflying.com/lufthansa-oldest-active-aircraft/
IAG. (2023a). Roadmap 2050. International Airlines Group (IAG). https://www.iairgroup.com/sustainability/roadmap-2050/
IAG. (2023b). Sustainable Aviation Fuel. https://www.iairgroup.com/sustainability/sustainable-aviation-fuel/
Informa Markets. (2024). Ryanair. CAPA Centre for Aviation. https://centreforaviation.com/data/profiles/airlines/ryanair-fr
Jolly. (2021). Ryanair to increase flights to 80% of pre-pandemic levels by July. The Guardian. https://www.theguardian.com/business/2021/mar/24/ryanair-flights-80-per…
KLM. (2023). KLM starts collaboration with AeroDelft student team: building a hydrogen plane. KLM. https://news.klm.com/klm-starts-collaboration-with-aerodelft-student-te…
Lufthansa Consulting. (2022). Will the skies become green by 2050? Lufthansa Consulting, . https://lhconsulting.com/company/news/article/will-the-skies-become-gre…
Lufthansa Group. (2024a). Annual Report 2023
CONNECTING PEOPLE, CULTURES AND ECONOMIES IN A SUSTAINABLE WAY https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/publications/financial…
Lufthansa Group. (2024b). CONNECTING THE WORLD. PROTECTING ITS FUTURE. LUFTHANSA GROUP for Business. https://business.lufthansagroup.com/fr/fr/sustainability
Lufthansa Group. (2024c). Fleet structure to be further optimized. LUFTHANSA GROUP. https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/corporate-facts/fleet…).
Planespotters. (2024). Ryanair Fleet Details and History. https://www.planespotters.net/airline/Ryanair?refresh=1
Reuters. (2023). EU's sustainable aviation-fuel quotas not feasible with today's production, Lufthansa CEO says. Reuters. https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/eus-saf-quotas-not-f…

Ryanair. (2020). RYANAIR TAKING URGENT ACTION TO RESPOND TO COVID-19 UPDATE (MON 16 MARCH 2020). Our News. https://corporate.ryanair.com/news/ryanair-taking-urgent-action-to-resp…
Ryanair. (2024a). Ryanair. https://corporate.ryanair.com/
Ryanair. (2024b). The Ryanair and Trinity College Dublin Sustainable Aviation Research Centre. Ryanair Sustainable Aviation Research Centre. https://corporate.ryanair.com/sustainability/ryanair-sustainable-aviati…
Ryanair. (2024c). Welcome Aboard! https://corporate.ryanair.com/about-us/our-fleet/
Ryanair Group. (2021). Ryanair Group AVIATION WITH PURPOSE 2021 SUSTAINABILITY REPORT. https://corporate.ryanair.com/wp-content/uploads/2021/12/2021-Sustainab…
Ryanair Group. (2023). Ryanair Group Aviation with Purpose. 2023 3 SUSTAINABILITY REPORT. https://corporate.ryanair.com/wp-content/uploads/2023/07/Ryanair-2023-S…
RYTIS BERESNEVIČIUS. (2024). Huge Increase: IAG Sees Profits More Than Double To $3.8 Billion With 23% Transatlantic Growth. Simple Flying. https://simpleflying.com/iag-2023-profit-doubles-3-8-billion-usd/
SHUBHODEEP PAL. (2023). New Report: Interviews with 10 Airline Sustainability Leaders. Sustainability In The Air. https://green.simpliflying.com/p/interviews-airline-sustainability-lead…
Statista. (2023). Number of passengers traveling with Ryanair from 2011 to 2023. https://www.statista.com/statistics/864922/ryanair-annual-passenger-fig…
Voucherify. (2020). How easyJet managed the Covid-19 crisis with automated refunds. Voucherify. https://www.voucherify.io/ebooks/easy-jet-case-study
Zacks Investment Research. (2024). Ryanair Holdings Gross Profit 2010-2023 | RYAAY. https://www.macrotrends.net/stocks/charts/RYAAY/ryanair-holdings/gross-…

 

Download scriptie (3.57 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Hasselt
Thesis jaar
2024
Promotor(en)
Supervisor: Dr. Sumit MAHARJAN Mentor: Dr. Alessandro MARTULLI