Studenten Hogeschool VIVES Kortrijk integreren de herstelgerichte visie binnen VBS De Wijzer

Senthe
Monbaillieu
 • Anna
  Shishkina
 • Frieke
  Roose
 • Zoë
  Hardeman
 • Mirl
  Lauwers
 • Simon
  Persyn
 • Louis
  Thorrée
 • Anouk
  Liagre

Studenten Hogeschool VIVES Kortrijk integreren de herstelgerichte visie binnen VBS De Wijzer 

GroepsfotoKanegem/regio

Je herkent het waarschijnlijk nog, je doet iets fout op school en het eerste wat je krijgt is een straf. Je leert er eigenlijk niet veel uit en blijft hetzelfde gedrag aanhouden. Wat als we nu op een andere manier zouden te werk gaan met conflicten en nadenken hoe we deze kunnen voorkomen? Wij nemen jullie graag mee in de herstelgerichte visie die we geïntegreerd hebben binnen basisschool VBS De Wijzer Kanegem. Dit was namelijk de opdracht voor onze bachelorproef, die we met acht studenten uit verscheidene opleidingen binnen SAW in Vives Kortrijk gerealiseerd hebben. 

De vraag is eerst en vooral wat is herstelgericht werken? 

Herstelgericht werken legt zijn focus op het relationele en de verbinding tussen mensen. Je gaat hierbij niet enkel relaties herstellen als er zich een conflict voordoet, maar je geeft ook aandacht voor het opbouwen en onderhouden van het welbevinden van elk individu en hun ontplooiingskansen. 

Vanuit de school kregen wij dan ook de opdracht om het herstelgericht werken binnen hun afdeling in Kanegem te integreren. Hoe begin je daar nu in hemelsnaam aan? Als eerst zijn we dieper ingegaan op de beginsituatie van Kanegem. Hiervoor hebben we een onderzoek gedaan waar we literatuur hebben doorgenomen, interviews hebben afgenomen en enquêtes hebben doorgestuurd naar de leerkrachten van de school. Van hieruit kwamen verschillende vragen die ons duidelijkheid hebben geboden overmuurschildering de beginsituatie zoals: “Hebben ze daar al herstelgerichtgerichte acties?” “In hoeverre worden deze al gebruikt” en “op welke manier wordt deze visie al gedragen?”

 

Dit onderzoek heeft ervoor gezorgd dat we nog enthousiaster zijn geworden om ons creatief brein te gebruiken om de school op een innovatieve manier aan te passen en zo hopelijk te verbeteren en herstelgericht te maken. Door dit artikel willen wij, als bachelorproefgroep, jullie met veel enthousiasme een paar van onze acties voorstellen. Acties waar we zelf heel trots op zijn!

Om jullie een duidelijker beeld te geven over onze acties hebben wij deze opgedeeld in  kleuteronderwijs en lager onderwijs. We hebben de acties namelijk ontwikkeld aan de hand van het ontwikkelingsniveau van de kinderen.

Lager onderwijs 

Eerst en vooral willen wij het welzijn van de kinderen bevorderen. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich op een goede manier kunnen ontplooien en plezier halen uit het naar school gaan. Hoe kunnen we dit doen? We kwamen erachter dat de kinderen het belangrijk vinden om veel kleur te hebben binnen de school door tekeningen, tekstjes, muurschilderingen, maar ook door gebruik te maken van planten. 

Daarom vonden wij het leuk om verschillende muurschilderingen uit te werken die te maken hebben met de herstelgerichte visie. Deze visie zegt namelijk dat het belangrijk is om conflict te kunnen voorkomen door rekening te h

muurschildering

ouden met de omgeving waarin kinderen zich bevinden. Als deze opgefleurd zou worden, zou het welbevinden op een positieve manier bevorderd worden. 

 

muurschildering

 

Het is belangrijk om rekening te houden met herstelgericht werken binnen de schoolmuren, maar binnen de klasmuren is dit even belangrijk. Preventief werken is hierbij cruciaal. Cirkelen met de klas is één van de methodieken die gebruikt kan worden bij preventief werken. Maar wat houdt dit cirkelen nu in? Cirkelen is een gesprek met meerdere deelnemers, geleid door een moderator. Deze cirkel wordt proactief ingezet, vooraleer er problemen zijn of er moeilijke onderwerpen dienen besproken te worden. De leerlingen zitten in een cirkel, waarbij ieder een gelijkwaardige positie heeft en gelijke aandacht en tijd krijgt. Om de leerkrachten te ondersteunen in het uitwerken van verschillende cirkels hebben wij check-in en check-out kaartjes uitgewerkt. Een check-in vraag zorgt voor een focus op het onderwerp van de kring. Een check-out vraag zorgt voor het afsluiten van de cirkel. 

herstelgerichte boekjes

Vroeger was er in de klas weinig tot geen plaats en/of tijd om emoties te uiten of te verwerken in de klas. Vroeger moest je sterk zijn en je emoties tonen was meestal niet toegelaten. 

emotiekubussen

We zijn nu gelukkig in een andere tijd beland. Daarom ontwikkelden wij de emotiekubus. Elke leerling heeft zijn eigen kubus waarop alle zijdes gekoppeld zijn aan een bepaalde emotie. De leerlingen kunnen op die manier de zijde die het best past bij hun gemoedstoestand naar boven zetten, zodat de leerkracht dit ziet en hierop kan inspelen.

 

Kleuteronderwijs

Hierboven zeiden we al dat emoties echt een plaats moeten krijgen binnen de klaswerking en dit liefst al van jongs af aan. Net daarom ontwikkelden we ook voor de kleuters een tool om met emoties om te gaan. 

We ontwikkelden een ‘emotiemeter’ met de kleurenmonstertjes. Alle monsters staan voor een bepaalde emotie. De leerlingen kunnen dan hun eigen klasfiguurtje hangen bij het monstertje die past bij hoe zij zich voelen. Op die manier leren kinderen al vanaf 3 jaar dat gevoelens oké zijn, en leren ze die ook al (h)erkennen en ermee omgaan. 

emotiemonstertjes

Als laatst is er nog de win-win tafel. Dit is een methodiek die de kinderen kunnen gebruiken om zelf problemen op te lossen. De kleuters krijgen een stappenplan, waardoor de betrokken kleuters in een conflict, goed weten wat ze stap voor stap moeten doen om het weer goed te maken. Ook dit is weer gelinkt aan emoties, aan de kleurenmonsters die we hierboven beschreven. Door zelf ruzies te leren oplossen, en hierbij hun emoties te gebruiken en benoemen worden kinderen weerbaarder. Ze leren wat ze zelf voelen en wat de ander kan voelen bij een conflict.  Ze leren hiermee omgaan en nemen dit mee naar een nieuwe situatie. Op een constructieve manier leren ze een conflict/ruzie oplossen. 

Via al deze acties hopen we een aangenaam, herstelgericht leer- en leefklimaat te ontwikkelen op de school, waar emoties en herstel centraal staan. 

Om het beknopt te houden hebben we hier niet al onze acties in geplaatst, maar kan je terugvinden in ons onderzoeksrapport. 

Deze bachelorproef heeft ons de kans gegeven om op een andere manier om te gaan met conflicten en hebben ons laten stilstaan bij het belang van verbinding en welbevinden. Het is een visie die we met veel enthousiasme hebben kunnen en mogen uitwerken. 

Wij hopen dat alle lezers dit met veel plezier gelezen hebben en hier iets uitgehaald hebben die een meerwaarde zou kunnen bieden in hun leven of op het werk. 

Tot later! 

Bachelorproefgroep VBS De Wijzer 

Bibliografie

Baert, J., De Kuysschhe, R., Devissscher, A., Roels, S., Sulmont X., Vandenabeele, F., Vanhaesebroeck, M. & Verstaen, A. (2023). “Bachelorproef: Basisschool De Wijzer in Aarsele”. Uitgever: Vives
Balans Digitaal. (2024). Als je kind naar de basisschool gaat. Geraadpleegd op 27 mei 2024, van https://balansdigitaal.nl/kennisbank/onderwijs/ondersteuning-op-school/…
Balansdigitaal. (2024). Wat is ADD?. Geraadpleegd op 13 mei 2024, van https://balansdigitaal.nl/kennisbank/ontwikkelingsproblemen/welke-ontwi…
Balansdigitaal. (2024). Wat is autisme?. Geraadpleegd op 13 mei 2024, van https://balansdigitaal.nl/kennisbank/ontwikkelingsproblemen/welke-ontwi…
Centrum voor avondonderwijs. (2024). Conflictbemiddelaar, een beroep met toekomst!. Geraadpleegd op 13 mei 2024, van https://www.centrumvooravondonderwijs.be/cursus/mediation_en_conflictbe…
Damiaanschool Kortrijk. (z.d.). HOME. Geraadpleegd op 14 mei 2024, van https://damiaanschoolkortrijk.be/
De Coker, C., De Wulf, E., Igodt, J., Lams, S., Marnix, Y., Safi, E., Vincent, E. & Vindevoghel, M. (2021). ‘De ideale speelwijzer’. Uitgever: Vives
Deprez, S., & Michiels, M. (2020). Beter samen!: herstelgericht werken in de jeugdhulp. Acco.
GEZONDHEID EN WETENSCHAP. (2019, 9 juli). Autisme. Geraadpleegd op 13 mei 2024, van https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/autisme
Grenswijs. (z.d.). Wat is herstelgericht werken. Geraadpleegd op 31 mei 2024, van https://www.grenswijs.be/wat-herstelgericht-
Onderzoeksrapport VBS De Wijzer 189
werken#:~:text=Herstelgericht%20werken%20focust%20op%20het,het%20welbevinden%20van%20elke%20individu.
Joop & Willy Westerweel. (z.d.). Samen leven, leren & spelen. Geraadpleegd op 13 mei 2024, van https://joopenwillywesterweel.nl/https://joopenwillywesterweel.nl/
Ligand. (z.d.). Herstelgericht Werken. Geraadpleegd op 8 mei 2024, van https://www.ligand.be/herstelgericht-werken
Luuc. (z.d.). Waarom is reflecteren belangrijk. Geraadpleegd op 27 mei 2024, van https://www.waaromstart.nl/waarom-is-reflecteren-belangrijk/
Neckebroeck, C., Vanderstraeten, I., Verhaeghe, M. (2021). Onderzoeksvaardigheden voor onderwijs, zorg en welzijn (3de editie). VAN IN.
Onderwijs Vlaanderen. (z.d.). Werken aan een verbindend schoolklimaat. Geraadpleegd op 13 mei 2024, van https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-07/Werken-aan-…
Ontwikkelingspsychologie door Niek & Rico. (z.d.). Creatief-expressieve ontwikkeling. Geraadpleegd op 8 mei 2024, van https://ontwikkelingweb.wordpress.com/creatief-expressieve-ontwikkeling… OpenAI. (2024). ChatGPT (30/05) [Large language model]. chat.openai.com/chat.
POER. (z.d.). Ervaringsgericht onderwijs. Geraadpleegd op 16 mei 2024, van https://poer.levensboom.be/ervaringsgericht-onderwijs/
POER. (z.d.). Hier groeit POER. Geraadpleegd op 16 mei 2024, van https://poer.levensboom.be
POER. (z.d.). Leer- en leefgemeenschap. Geraadpleegd op 16 mei 2024, van https://poer.levensboom.be/leer-en-leefgemeenschap-2/
POER. (z.d.). Pedagogische visie. Geraadpleegd op 16 mei 2024, van https://poer.levensboom.be/pedagogische-visie/
Rots & Water Instituut - Gadaku Institute. (2024). Wat is het Rots en Water programma?. Geraadpleegd op 16 mei 2024, van https://www.rotsenwater.nl/algemeen/wat-is-het-rots-en-water-programma/
Scoutpedia. (2024, 1 februari). Aarde, lucht en water. Geraadpleegd op 17 mei 2024, van https://nl.scoutwiki.org/Aarde,_lucht_en_water
Onderzoeksrapport VBS De Wijzer 190
Scoutpedia. (2014, 14 oktober). Pim-Pam-Pet. Geraadpleegd op 17 mei 2024, van https://nl.scoutwiki.org/Levend_pim-pam-pet
Scoutpedia. (2020, 19 januari). Flesjesvoetbal. Geraadpleegd op 17 mei 2024, van https://nl.scoutwiki.org/Flesjesvoetbal
Scoutpedia. (2021, 11 oktober). Stand-in-de-mand. Geraadpleegd op 17 mei 2024, van https://nl.scoutwiki.org/Stand-in-de-mand
Scoutpedia. (2012, 4 april). Jagerbal. Geraadpleegd op 17 mei 2024, van https://nl.scoutwiki.org/Jagerbal
Scholen Op De Kaart. (z.d.). Beleidsplan sociale veiligheid. Geraadpleegd op 7 mei 2024, van scholenopdekaart.nl/api/v1/bijlage/5487/58ad8c47-bdcb-4e65-9dda-daa4c3871346/
SpelActief. (2024). Trefbal. Geraadpleegd op 14 mei 2024, van https://www.spelactief.nl/activiteiten/sport-spel/trefbal
Summertoys.nl. (2021, 7 januari). Leukst balspellen voor buiten. Geraadpleegd op 17 mei 2024, van https://summertoys.nl/de-leukste-balspellen-voor-buiten/
UNIVERSITEIT GENT. (2023, 26 oktober). Reflecteren: wat, hoe en waarom?. Geraadpleegd op 27 mei 2024, van https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/reflecteren-wat-hoe-en-waarom/
Vancauwenbergh, M. (2021). Levenslooppsychologie (pp.105-124). VIVES.
Vancauwenbergh, M. (2021). Les 08 (lagere school) [PowerPointpresentatie]. TOLEDO.
Van Den Berg, A. (z.d.). Waarom wij natuur nodig hebben: Factsheet Natuur & Gezondheid. Geraadpleegd op 31 mei 2024, van https://www.agnesvandenberg.nl/IVN_factsheetNenG_web.pdf
VBS De Wijzer. (2022). HOME. Geraadpleegd op 2 mei 2024, van https://www.poelbergommeland.be/vbsdewijzer/vestiging-aarsele/
VBS De Wijzer. (z.d.). TOM: teamonderwijs op maat [Folder].
VBS De Wijzer. (z.d.). Schoolbrochure: schooljaar 2023-2024. Geraadpleegd op 15 mei 2024, van https://www.poelbergommeland.be/vbsdewijzer/wp-content/uploads/2023/06/…
VBS De Wijzer. (z.d.). 6 pijlers/wijzers van de school [Folder].
Onderzoeksrapport VBS De Wijzer 191
Vrijland, N. (2023, 22 maart). De Cirkel van Invloed en Betrokkenheid van Stephen Covey. Coachcenter. Geraadpleegd op 8 mei 2024, van https://www.coachcenter.nl/inspiratie/de-cirkel-van-invloed-en-betrokke…
Wikipedia. (2023, 27 december). Psychoseksuele ontwikkeling volgens Freud. Geraadpleegd op 8 mei 2024, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Psychoseksuele_ontwikkeling_volgens_Freud….
Zorgpad ADHD. (2024). WELKOM OP "ZORGPAD ADHD". Geraadpleegd op 27 mei 2024, van https://www.adhd-traject.be/nl

Download scriptie (7.94 MB)
Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2024
Promotor(en)
Liesbeth Latré