Nederlandse innovatieve online-tools ook bruikbaar in Vlaanderen?

Kaiby
Francis

Het is me een genoegen dat ik mijn bachelorproef aan u presenteer. Als een toekomstig leerkracht, heb ik altijd een interesse gehad in de manier waarop leerlingen het beste worden ondersteund bij hun leerproces. Tijdens mijn studie hoorde ik heel wat over de noodzaak van innovatieve leerstrategieën in het lager onderwijs in combinatie met digitale tools. Mijn ervaringen in Nederland, waar ik drie maanden verbleef en waar de digitalisering al een stap verder is, hebben mij geïnspireerd om dit onderwerp verder te onderzoeken. Het is interessant om te zien hoe leerlingen hier reageren en of deze digitale manier van leren effectiever is. Ik werkte aan een project in België om deze methode te testen en te evalueren. Dit project is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een effectieve leerstrategie in het lager onderwijs. Ik wil mijn begeleiders, H. Verkest, L. Van Eecke en A. Debo, bedanken voor hun steun en inzichten tijdens de voorbereiding en het onderzoek. Ik wil ook mijn mentoren, P. Dekruijter en N. Delestrez, bedanken voor hun ervaring en inzichten in het lager onderwijs, ze gaven mij ook de kansen om het project op te stellen. Ik hoop dat mijn onderzoek een bijdrage levert aan de ontwikkeling van effectieve leerstrategieën via digitalisering in het lager onderwijs en dat het een inspiratie is voor andere leerkrachten om innovatieve manieren te vinden om hun leerlingen te ondersteunen. – K.Francis, Ieper, 10 juni

Bibliografie

Cito: toetsen, examens, volgsystemen, certificeringen en trainingen. (z.d.). https://cito.nl/ De digisprong. (z.d.). www.vlaanderen.be. https://www.vlaanderen.be/vlaamseregering/vlaamse-veerkracht/de-digisprong DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND. (2020a). Visienota ”Digisprong” Van Achterstand naar Voorsprong ICT-plan voor een kwalitatief digitaal onderwijs in uitvoering van het relanceplan “Vlaamse veerkracht”. In VR 2020 1112 DOC.1425/1QUATER. https://dataonderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestanden/visienota-Digisprong.pdf DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND. (2020b). Visienota ”Digisprong” Van Achterstand naar Voorsprong ICT-plan voor een kwalitatief digitaal onderwijs in uitvoering van het relanceplan “Vlaamse veerkracht”. In VR 2020 1112 DOC.1425/1QUATER. https://dataonderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestanden/visienota-Digisprong.pdf Deman, B. D. (2024). TOETS ONTWERPWEEK 2. Digisprong. (z.d.). Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-en-administraties/organisa…beheer/ict/digisprong Duolingo for Schools. (z.d.). Duolingo for Schools 101. In Duolingo For Schools (pp. 22–51). https://www.facebook.com/groups/duolingoeducators Edwards, L. (2023, 20 november). Kahoot! vs Blooket: Which is Best for Teaching? TechLearningMagazine. https://www.techlearning.com/news/kahoot-vs-blooketwhich-is-best-for-teaching Effectieve leerstrategieën | 1801. (z.d.). https://www.1801.nl/effectieve-leerstrategieen 51 Bachelorproef Internationaal Gaasbeek, D. (2021, 21 januari). Educatieve websites die leren leuk maken - kidscampings.com. Kids-Campings.com. https://www.kids-campings.com/educatievewebsites-voor-kinderen/ Gobyn, S., Merchie, E., De Bruyne, E., De Smedt, F., Schiepers, M., Vanbuel, M., Pandora Versteden, Van Den Branden, K., Ghesquière, P., & Van Keer, H. (2019). Sleutels voor effectief begrijpend lezen. In PRAKTIJKGERICHTE LITERATUURSTUDIES ONDERWIJSONDERZOEK. https://s3-eu-west-3.amazonaws.com/vlorprd/publication_attachment/VlorFINAALA4V2.pdf Goossens, S. (2023, 23 augustus). Effectieve leerstrategieën: een overzicht op 4 handige fiches. Klasse. https://www.klasse.be/251708/effectieve-leerstrategieen-overzicht/ Horeweg, A. (2023, 27 november). Groepsprocessen in de klas. wij-leren.nl. https://wijleren.nl/groepsprocessen.php In de klas of in de jeugdgroep. (z.d.). https://childfocus.be/nl-be/Onlineveiligheid/Professionals/In-de-Klas Juffrouwfemke. (2022, 26 september). Educatieve websites voor groep 5 t/m 8. Juffrouw Femke. https://juffrouwfemke.com/2020/03/13/educatieve-websites-voor-groep-5- t-m-8/ KlasCement info@klascement.net. (z.d.-a). KlasCement leermiddelennetwerk. KlasCement. https://www.klascement.net/lesmateriaal/?q=educatieve+websites KlasCement info@klascement.net. (z.d.-b). KlasCement leermiddelennetwerk. KlasCement. https://www.klascement.net/ Laura. (2024, 5 maart). De vier effectieve leerstrategieën. T Leerlab. https://tleerlab.nl/devier-effectieve-leerstrategieen/ 52 Bachelorproef Internationaal Leerstijlen | Testcentrum Groei B.V. (z.d.). https://www.testcentrumgroei.nl/opleidingen/leerstijlen Leerstijlen - model van Kolb. (z.d.). Applinet. https://www.leren.nl/artikelen/2003/leerstijlen.html Leleu, A. L., Dossche, S. D., & Wante, D. W. (z.d.). Puzzelen aan een uitdagende leeromgeving: Vol. Hoofdstuk 3. Plantyn. Meervoudige intelligenties - uitleg begrippen onderwijs. (z.d.). https://wijleren.nl/meervoudige-intelligenties.php omzendbrief NO/2021/03 van 31/05/2021. (z.d.). https://dataonderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15855 Onderwijsdoelen. (z.d.). https://www.onderwijsdoelen.be/resultaten?onderwijsstructuur=LO&filters… ijsniveau%255B0%255D%255Bid%255D%3Df7dcdedc9e9c97a653c7dba05896ef57a3 33480b%26onderwijsniveau%255B0%255D%255Btitel%255D%3DBasisonderwijs%26 onderwijsniveau%255B0%255D%255Bwaarde%255D%3DBasisonderwijs%26bo_onde rwijs_subniveau%255B0%255D%255Bid%255D%3Dc6770d35508ce6bdab180b85cb0 8a171f2ed94be%26bo_onderwijs_subniveau%255B0%255D%255Btitel%255D%3DBa sisonderwijs%2520%253E%2520Lager%2520Onderwijs%26bo_onderwijs_subniveau %255B0%255D%255Bwaarde%255D%3DLager%2520Onderwijs Speerpunten van digisprong. (z.d.). www.vlaanderen.be. https://www.vlaanderen.be/kenniscentrum-digisprong/over-ons/speerpunten…digisprong 53 Bachelorproef Internationaal Van BijlesHuis, B. (2024, 22 maart). 5 effectieve leerstrategieën om je leerstof blijvend te onthouden. BijlesHuis - Individueel leren. https://blog.bijleshuis.be/leerstrategieenleerstof-beter-onthouden Van de Merckt, L. (2024, 8 maart). Vlaamse educatieve tool Fonemi trekt naar Nederland. DVO. https://www.dvo.be/artikel/vlaamse-educatieve-tool-fonemi-trekt-naarnederland Welkom bij Lyceum Heilige Familie | VBS Lyceum Heilige Familie. (z.d.). VBS Lyceum Heilige Familie. https://www.lyceum-hf.be/home Wikipedia-bijdragers. (2023, 16 maart). Meervoudige intelligentie. Wikipedia. https://nl.wikipedia.org/wiki/Meervoudige_intelligentie World Wide Juf. (2023, 19 april). Educatieve websites basisonderwijs. World Wide Juf. https://www.worldwidejuf.com/post/educatieve-websites-basisonderwijs Zobegaafd redactie. (2022, 8 september). Meervoudige intelligentie: Gardner onderscheidt 9 soorten intelligentie. Zobegaafd.nl. https://www.zobegaafd.nl/meervoudigeintelligentie

Download scriptie (6.81 MB)
Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2024
Promotor(en)
Kaiby Francis, VIVES Kortrijk