Vroeg remediëren, beter presteren

Janis
Baeten

Als je een universitaire opleiding wil starten, moet je tegenwoordig meestal een starttoets afleggen om te mogen beginnen. Als je niet slaagt op deze toets, moet je verplicht je tekorten bijspijkeren tijdens de zomervakantie of het eerste semester. Een groep studenten aan de UGent volgden hiervoor het afgelopen academiejaar een online remediëringscursus wiskunde. Maar helpt zo’n remediëring wel, of is het kwaad reeds geschied? Het succes van remediëren bleek vooral af te hangen van hoe vroeg studenten de cursus afrondden.

Online remediëring wiskunde aan de UGent

De UGent testte dit jaar een online remediëringscursus wiskunde uit voor de opleidingen bio-ingenieurswetenschappen, biowetenschappen, fysica en sterrenkunde, wiskunde, biomedische, farmaceutische en bio-industriële wetenschappen. Hiermee konden studenten zelfstandig de verwachte wiskundekennis en -vaardigheden bijspijkeren. Studenten vonden hier filmpjes, tekst, interactieve animaties, oefeningen en quizjes over functies, limieten, integralen, enzovoort. Als kers op de taart maakten ze een eindtest over al deze onderwerpen. Achter de schermen werd daarbij automatisch bijgehouden wanneer en hoelang studenten tijd besteedden aan elk onderdeel. Deze schat aan informatie laat toe om te achterhalen welke manier van remediëren het succesvolst is.

Remediëren is beter dan niet remediëren

Hielp de remediëringscursus om de wiskundevaardigheden en -kennis bij te spijkeren? Ja! De studenten die effectief de online remediëringscursus volgden en de eindtest aflegden, haalden betere scores voor wiskundevakken in het eerste semester. De studenten die de eindtest niet aflegden, en dus de cursus niet of gedeeltelijk volgden, haalden lagere scores. Remediëren helpt dus, maar je zou verwachten dat er ook een verschil is in de manier waarop studenten de remediëringscursus verwerkten.

Actief is beter dan passief

Er zijn veel zaken die de wiskundescores van studenten beïnvloeden: de tijd die ze besteden aan het remediëringstraject, hun voorkennis, de tijd die ze spenderen aan het studeren van de wiskundecursussen tijdens het academiejaar, het volgen van de lessen, de manier van studeren, de vermoeidheid tijdens het examen, enzovoort. Toch konden we enkele effecten detecteren. Zo bleken studenten wat betere scores te halen naarmate ze meer tijd besteedden aan het maken van oefeningen en quizjes van de remediëringscursus. Tijd besteden aan pagina’s met theorie bleek minder effectief. Een verklaring hiervoor vinden we in de cognitieve psychologie. Die tak van de wetenschap heeft aangetoond dat actieve studiemethodes beter werken op lange termijn. Pagina’s met theorie lezen is eerder passief, omdat je hierbij geen fouten kan maken. Oefeningen en quizjes maken zijn typische actieve studiemethodes omdat ze toelaten om fouten te maken en daaruit te leren. 

Vroeg is beter dan laat

Verassend genoeg was de sterkste voorspeller voor de wiskundescores in het eerste semester de datum waarop studenten de eindtest aflegden. Hoe vroeger studenten het remediëringstraject afrondden, hoe beter hun wiskundescores. Dit effect bleef ook overeind als we corrigeerden voor het effect van voorkennis en de totale tijd die studenten besteedden aan de online cursus. Ook hier kan de cognitieve psychologie een verklaring geven. Als studenten nog voor de start van het academiejaar hun wiskunde bijspijkeren, dan overbelast hun brein minder tijdens het academiejaar. Er valt in de eerste weken aan de unief veel nieuwe informatie te verwerken: nieuwe lokalen, nieuwe vrienden, nieuwe vakken, nieuwe leerstof, nieuwe lesgevers … We hebben helaas allemaal een beperkt vermogen om nieuwe informatie te verwerken. Als we tijdens de eerste les wiskunde van het academiejaar 10 nieuwe formules in een uur zien, dan komt de stoom uit ons oren! Door een deel van die informatie al tijdens de zomervakantie te studeren, verkleinen we de overbelasting tijdens die eerste weken een beetje. De belangrijkste tip voor toekomstige studenten is dus: spijker je wiskunde bij voordat de lessen beginnen!

Foto door Vlada Karpovich: https://www.pexels.com/photo/crop-woman-typing-on-laptop-on-bed-4050405/

Bibliografie

[1] V. Nollet, D. Delespaul, en A. Van Liedekerke, ‘Wordt de afstand tussen het hoger en secundair onderwijs stilaan onoverbrugbaar?’, Veto, apr. 2019, Geraadpleegd: 8 mei 2024. [Online]. Beschikbaar op: https://www.veto.be/onderwijs/wordt-de-afstand-tussen-het-hoger-en-secu…
[2] Decreet over de instroom en het optimaliseren van de studie-efficiëntie in het hoger onderwijs en overige organisatorische aspecten van het hoger onderwijs. Vlaamse Codex, 2022, p. 63467.
[3] Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bacheloropleidingen met een starttoets. Vlaamse Codex, 2022, p. 14732.
[4] Universiteit Gent, ‘Uitzonderingen op starttoets’, www.ugent.be. Geraadpleegd: 1 mei 2024. [Online]. Beschikbaar op: https://www.ugent.be/nl/opleidingen/bacheloropleidingen/studiekeuze/ijk…
[5] Universiteit Hasselt, ‘Toelatingsvoorwaarden’, www.uhasselt.be. Geraadpleegd: 1 mei 2024. [Online]. Beschikbaar op: https://www.uhasselt.be/nl/studeren/inschrijven/toelatingsvoorwaarden#a…
[6] Vrije Universiteit Brussel, ‘IJkingstoetsen’, www.vub.be. Geraadpleegd: 1 mei 2024. [Online]. Beschikbaar op: https://www.vub.be/nl/studeren-aan-de-vub/inschrijven-aan-de-vub/toelat…
[7] Katholieke Universiteit Leuven, ‘IJkingstoets’, www.kuleuven.be. Geraadpleegd: 1 mei 2024. [Online]. Beschikbaar op: https://www.biw.kuleuven.be/studeren/toekomstige-studenten/ijkingstoets/
[8] Universiteit Antwerpen, ‘Remediëring’, www.uantwerpen.be. Geraadpleegd: 1 mei 2024. [Online]. Beschikbaar op: https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/voorbereiding-advies-studiekeuze/…
[9] L. Fonteyne, W. Duyck, en F. De Fruyt, ‘Program-specific prediction of academic achievement on the basis of cognitive and non-cognitive factors’, Learn Individ Differ, vol. 56, pp. 34–48, mei 2017, doi: 10.1016/j.lindif.2017.05.003.
[10] I. De Meyer e.a., ‘Vlaams Rapport PISA 2022’, Gent, 2023.
[11] J. Faddar e.a., ‘Vlaanderen in TIMSS 2019. Wiskunde- en wetenschapsprestaties van het vierde leerjaar in internationaal perspectief en doorheen de tijd.’, Antwerpen, dec. 2020.
[12] Vlaamse Interuniversitaire Raad, ‘ijkingstoets.be’, www.ijkingstoets.be. Geraadpleegd: 1 mei 2024. [Online]. Beschikbaar op: https://www.ijkingstoets.be/verplicht
[13] Katholieke Universiteit Leuven, ‘Niet-geslaagde ijkingstoets burgerlijk ingenieur (-architect) (augustus)’, www.kuleuven.be. Geraadpleegd: 1 mei 2024. [Online]. Beschikbaar op: https://eng.kuleuven.be/studeren/toekomstige-studenten/ijkingstoets/fee…
[14] Universiteit Gent, ‘Starttoets: wat na?’, www.ugent.be. Geraadpleegd: 1 mei 2024. [Online]. Beschikbaar op: https://www.ugent.be/nl/opleidingen/bacheloropleidingen/studiekeuze/ijk…
[15] Katholieke Universiteit Leuven, ‘Zomercursus Wiskunde Leuven’, www.kuleuven.be. Geraadpleegd: 1 mei 2024. [Online]. Beschikbaar op: https://set.kuleuven.be/zomercursussen/wiskunde/leuven-heverlee
[16] Katholieke Universiteit Leuven, ‘Wat na de ijkingstoets?’, www.kuleuven.be. Geraadpleegd: 1 mei 2024. [Online]. Beschikbaar op: https://iiw.kuleuven.be/studeren/toekomstigestudenten/starttoets/wat-na…
[17] Vrije Universiteit Brussel, ‘Voorbereidingscursus wiskunde exacte wetenschappen 2024’, www.vub.be. Geraadpleegd: 1 mei 2024. [Online]. Beschikbaar op: https://www.vub.be/nl/studeren-aan-de-vub/alle-opleidingen/cursussen/vo…
[18] J. Taffin, K. Barbé, R. Van den Bossche, T. Pauwels, en T. Van Doninck, ‘Wiskunde’. Geraadpleegd: 1 mei 2024. [Online]. Beschikbaar op: https://caliweb.vub.be/?page=course-offer&id=001925&anchor=1&target=pr&…
[19] Universiteit Hasselt, ‘Septembercursussen’, www.uhasselt.be. Geraadpleegd: 1 mei 2024. [Online]. Beschikbaar op: https://www.uhasselt.be/nl/info-voor/toekomstige-studenten/septembercur…

[20] Universiteit Gent, ‘Ufora’, www.ufora.ugent.be. Geraadpleegd: 2 mei 2024. [Online]. Beschikbaar op: https://ufora.ugent.be/
[21] Universiteit Gent, ‘Remediëring na de starttoets’, www.ugent.be. Geraadpleegd: 2 mei 2024. [Online]. Beschikbaar op: https://www.ugent.be/bw/nl/voor-toekomstige-studenten/voorbereiden-op-s….
[22] Universiteit Gent, ‘Online remediëringstraject: burgerlijk ingenieur(-architect)’, www.ugent.be. Geraadpleegd: 2 mei 2024. [Online]. Beschikbaar op: https://www.ugent.be/ea/nl/voor-toekomstige-studenten/voorbereiden/ijki…
[23] Universiteit Gent, ‘Starttoets (verplichte ijkingstoets) Biomedische wetenschappen’, www.ugent.be. Geraadpleegd: 2 mei 2024. [Online]. Beschikbaar op: https://www.ugent.be/ge/nl/onderwijs/bachelor/biomedische-wetenschappen….
[24] S. De Saeger en P. De Smet, ‘Studiefiche Remediëring wiskunde (J000573)’, studiekiezer.ugent.be. Geraadpleegd: 2 mei 2024. [Online]. Beschikbaar op: https://studiekiezer.ugent.be/2023/studiefiche/nl/J000573
[25] K. T. Yuwono en H. D. Sujono, ‘The Effectiveness of E-Learning: A Meta-Analysis’, J Phys Conf Ser, vol. 1140, p. 012024, dec. 2018, doi: 10.1088/1742-6596/1140/1/012024.
[26] P. C. Abrami e.a., ‘A Review of e-Learning in Canada: A Rough Sketch of the Evidence, Gaps and Promising Directions’, Canadian Journal of Learning and Technology / La revue canadienne de l’apprentissage et de la technologie, vol. 32, nr. 3, mrt. 2008, doi: 10.21432/T2QS3K.
[27] R. M. Roberts, ‘Best instructional practices for distance education: A meta-analysis analysis’, University of Nevada, Las Vegas, 2011. doi: http://dx.doi.org/10.34917/2820671.
[28] D. A. Cook, A. J. Levinson, S. Garside, D. M. Dupras, P. J. Erwin, en V. M. Montori, ‘Internet-Based Learning in the Health Professions’, JAMA, vol. 300, nr. 10, p. 1181, sep. 2008, doi: 10.1001/jama.300.10.1181.
[29] A. Akın, ‘The effectiveness of web-based Mathematics instruction (WBMI) on K-16 students’ mathematics learning: a meta-analytic research’, Educ Inf Technol (Dordr), vol. 27, nr. 6, pp. 8015–8040, jul. 2022, doi: 10.1007/s10639-022-10931-x.
[30] A. Rae en P. Samuels, ‘Web-based Personalised System of Instruction: An effective approach for diverse cohorts with virtual learning environments?’, Comput Educ, vol. 57, nr. 4, pp. 2423–2431, dec. 2011, doi: 10.1016/j.compedu.2011.06.003.
[31] T. Sitzmann, K. Kraiger, D. Stewart, en R. Wisher, ‘The comparative effectiveness of Web-based and classroom instruction: A meta-analysis’, Pers Psychol, vol. 59, nr. 3, pp. 623–664, sep. 2006, doi: 10.1111/j.1744-6570.2006.00049.x.
[32] M. Allen, E. Mabry, M. Mattrey, J. Bourhis, S. Titsworth, en N. Burrell, ‘Evaluating the Effectiveness of Distance Learning: A Comparison Using Meta-Analysis’, Journal of Communication, vol. 54, nr. 3, pp. 402–420, sep. 2004, doi: 10.1111/j.1460-2466.2004.tb02636.x.
[33] M. Allen, J. Bourhis, N. Burrell, en E. Mabry, ‘Comparing Student Satisfaction With Distance Education to Traditional Classrooms in Higher Education: A Meta-Analysis’, American Journal of Distance Education, vol. 16, nr. 2, pp. 83–97, jun. 2002, doi: 10.1207/S15389286AJDE1602_3.
[34] B. Wisniewski, K. Zierer, en J. Hattie, ‘The Power of Feedback Revisited: A Meta-Analysis of Educational Feedback Research’, Front Psychol, vol. 10, jan. 2020, doi: 10.3389/fpsyg.2019.03087.
[35] R. S. Lysakowski en H. J. Walberg, ‘Instructional Effects of Cues, Participation, and Corrective Feedback: A Quantitative Synthesis’, Am Educ Res J, vol. 19, nr. 4, p. 559, 1982, doi: 10.2307/1162544.
[36] J. Hattie en H. Timperley, ‘The Power of Feedback’, Rev Educ Res, vol. 77, nr. 1, pp. 81–112, mrt. 2007, doi: 10.3102/003465430298487.
[37] F. M. Van der Kleij, R. C. W. Feskens, en T. J. H. M. Eggen, ‘Effects of Feedback in a Computer-Based Learning Environment on Students’ Learning Outcomes’, Rev Educ Res, vol. 85, nr. 4, pp. 475–511, dec. 2015, doi: 10.3102/0034654314564881.
[38] R. P. Phelps, ‘The Effect of Testing on Student Achievement, 1910–2010’, Int J Test, vol. 12, nr. 1, pp. 21–43, jan. 2012, doi: 10.1080/15305058.2011.602920.

[39] C. Yang, L. Luo, M. A. Vadillo, R. Yu, en D. R. Shanks, ‘Testing (quizzing) boosts classroom learning: A systematic and meta-analytic review.’, Psychol Bull, vol. 147, nr. 4, pp. 399–435, apr. 2021, doi: 10.1037/bul0000309.
[40] Y. Akbulut, ‘Impact of different practice testing methods on learning outcomes’, Eur J Educ, feb. 2024, doi: 10.1111/ejed.12626.
[41] J. Biggs, ‘Enhancing teaching through constructive alignment’, High Educ (Dordr), vol. 32, nr. 3, pp. 347–364, okt. 1996, doi: 10.1007/BF00138871.
[42] M. Noetel e.a., ‘Video Improves Learning in Higher Education: A Systematic Review’, Rev Educ Res, vol. 91, nr. 2, pp. 204–236, apr. 2021, doi: 10.3102/0034654321990713.
[43] C.-L. C. Kulik, J. A. Kulik, en R. L. Bangert-Drowns, ‘Effectiveness of Mastery Learning Programs: A Meta-Analysis’, 1990. doi: https://doi.org/10.3102/00346543060002.
[44] C. Vlădescu, ‘A meta-analysis on determining the general effectiveness of teaching mathematics using mastery learning strategies’, Educational Alternatives, vol. 18, pp. 1314–7277, 2020.
[45] G. Siemens en M. Stankovic, ‘Call for papers: 1st international conference learning analytics and knowledge’, WikiCFP. Geraadpleegd: 8 mei 2024. [Online]. Beschikbaar op: http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=11606
[46] C. Romero en S. Ventura, ‘Educational data mining and learning analytics: An updated survey’, WIREs Data Mining and Knowledge Discovery, vol. 10, nr. 3, mei 2020, doi: 10.1002/widm.1355.
[47] M. Klose, D. Steger, J. Fick, en C. Artelt, ‘Decrypting Log Data: A Meta-Analysis on General Online Activity and Learning Outcome Within Digital Learning Environments’, Z Psychol, vol. 230, nr. 1, pp. 3–15, jan. 2022, doi: 10.1027/2151-2604/a000484.
[48] O. Viberg, M. Hatakka, O. Bälter, en A. Mavroudi, ‘The current landscape of learning analytics in higher education’, Comput Human Behav, vol. 89, pp. 98–110, dec. 2018, doi: 10.1016/j.chb.2018.07.027.
[49] S. Dawson, J. Jovanovic, D. Gašević, en A. Pardo, ‘From prediction to impact’, in Proceedings of the Seventh International Learning Analytics & Knowledge Conference, New York, NY, USA: ACM, mrt. 2017, pp. 474–478. doi: 10.1145/3027385.3027405.
[50] Universiteit Gent, ‘Learning Analytics: wat leer je eruit als lesgever?’, www.onderwijstips.ugent.be. Geraadpleegd: 8 mei 2024. [Online]. Beschikbaar op: https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/learning-analytics-wat-leer-je-e…
[51] B. Tabuenca, M. Kalz, H. Drachsler, en M. Specht, ‘Time will tell: The role of mobile learning analytics in self-regulated learning’, Comput Educ, vol. 89, pp. 53–74, nov. 2015, doi: 10.1016/j.compedu.2015.08.004.
[52] D. A. Cook, A. J. Levinson, en S. Garside, ‘Time and learning efficiency in Internet-based learning: a systematic review and meta-analysis’, Advances in Health Sciences Education, vol. 15, nr. 5, pp. 755–770, dec. 2010, doi: 10.1007/s10459-010-9231-x.
[53] J. G. Gyllen, T. F. Stahovich, R. E. Mayer, A. Darvishzadeh, en N. Entezari, ‘Accuracy in judgments of study time predicts academic success in an engineering course’, Metacogn Learn, vol. 14, nr. 2, pp. 215–228, aug. 2019, doi: 10.1007/s11409-019-09207-6.
[54] J. Dunlosky, K. A. Rawson, E. J. Marsh, M. J. Nathan, en D. T. Willingham, ‘Improving Students’ Learning With Effective Learning Techniques’, Psychological Science in the Public Interest, vol. 14, nr. 1, pp. 4–58, jan. 2013, doi: 10.1177/1529100612453266.
[55] R. A. Bjork, J. Dunlosky, en N. Kornell, ‘Self-Regulated Learning: Beliefs, Techniques, and Illusions’, Annu Rev Psychol, vol. 64, nr. 1, pp. 417–444, jan. 2013, doi: 10.1146/annurev-psych-113011-143823.
[56] H. L. Roediger en J. D. Karpicke, ‘Test-Enhanced Learning’, Psychol Sci, vol. 17, nr. 3, pp. 249–255, mrt. 2006, doi: 10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x.
[57] UGent, ‘Toestemming in onderzoek – ethiek & privacy (AVG/GDPR)’, onderzoektips.ugent.be/. Geraadpleegd: 31 mei 2024. [Online]. Beschikbaar op: onderzoektips.ugent.be/
[58] S. S. SHAPIRO en M. B. WILK, ‘An analysis of variance test for normality (complete samples)’, Biometrika, vol. 52, nr. 3–4, pp. 591–611, dec. 1965, doi: 10.1093/biomet/52.3-4.591.
[59] W. H. Kruskal en W. A. Wallis, ‘Use of Ranks in One-Criterion Variance Analysis’, J Am Stat Assoc, vol. 47, nr. 260, pp. 583–621, 1952, doi: 10.2307/2280779.
[60] O. J. Dunn, ‘Multiple Comparisons Among Means’, J Am Stat Assoc, vol. 56, nr. 293, p. 52, mrt. 1961, doi: 10.2307/2282330.

[61] C. Spearman, ‘The Proof and Measurement of Association between Two Things’, Am J Psychol, vol. 15, nr. 1, p. 72, jan. 1904, doi: 10.2307/1412159.
[62] A. J. Bishara en J. B. Hittner, ‘Reducing Bias and Error in the Correlation Coefficient Due to Nonnormality’, Educ Psychol Meas, vol. 75, nr. 5, pp. 785–804, okt. 2015, doi: 10.1177/0013164414557639.
[63] S. Kim, ‘ppcor: An R Package for a Fast Calculation to Semi-partial Correlation Coefficients’, Commun Stat Appl Methods, vol. 22, nr. 6, pp. 665–674, nov. 2015, doi: 10.5351/CSAM.2015.22.6.665.
[64] J. L. Hintze en R. D. Nelson, ‘Violin Plots: A Box Plot-Density Trace Synergism’, Am Stat, vol. 52, nr. 2, pp. 181–184, mei 1998, doi: 10.1080/00031305.1998.10480559.
[65] F. Harrell, ‘Categorizing Continuous Variables’, discourse.datamethods.org. Geraadpleegd: 30 mei 2024. [Online]. Beschikbaar op: https://discourse.datamethods.org/t/categorizing-continuous-variables/3…
[66] Universiteit Gent, ‘Studiekiezer’, www.ugent.be. Geraadpleegd: 3 mei 2024. [Online]. Beschikbaar op: https://studiekiezer.ugent.be/nl/zoek?
[67] H. L. Roediger en J. D. Karpicke, ‘Test-Enhanced Learning’, Psychol Sci, vol. 17, nr. 3, pp. 249–255, mrt. 2006, doi: 10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x.
[68] C. Yang, L. Luo, M. A. Vadillo, R. Yu, en D. R. Shanks, ‘Testing (quizzing) boosts classroom learning: A systematic and meta-analytic review.’, Psychol Bull, vol. 147, nr. 4, pp. 399–435, apr. 2021, doi: 10.1037/bul0000309.
[69] Corwin Visible Learning Plus, ‘Feedback’, www.visiblelearningmetax.com. Geraadpleegd: 3 mei 2024. [Online]. Beschikbaar op: https://www.visiblelearningmetax.com/influences/view/feedback
[70] L. David, F. Biwer, R. Crutzen, en A. de Bruin, ‘The challenge of change: understanding the role of habits in university students’ self-regulated learning’, High Educ (Dordr), apr. 2024, doi: 10.1007/s10734-024-01199-w.
[71] E. L. Busch, ‘Cut points and contexts’, Cancer, vol. 127, nr. 23, pp. 4348–4355, dec. 2021, doi: 10.1002/cncr.33838.

Download scriptie (1.66 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2024
Promotor(en)
Jan Baetens en Marlies De Clercq