Samenvatting Radar verkeersteller

Louis
Van Lommel

Het doel van deze bachelorproef is om een prototype verkeersteller te ontwikkelen dat in staat is om de snelheid en het type van voertuigen te registreren in beide rijrichtingen op basis van radar en FPGA technologie. Deze verkeersteller is een project van de lokale/federale politiediensten dat opgedragen is aan het stagebedrijf OAC Electronics te Herentals.

 Er is onderzoek gedaan naar de verschillende modulatietechnieken die toegepast worden in een radarsysteem en wat de voordelen zijn van een FPGA tegenover de klassieke microcontroller. Uit onderzoek is gebleken dat de beste modulatietechniek voor het monitoren van verkeer Frequency Modulated Continuous Wave-radar (FMCW-radar) is, hierbij is het mogelijk om de afstand, snelheid, rijrichting en plaats van verschillende objecten te bepalen op een snelle maar zeer complexe manier. 

Vervolgens is hiervoor een prototype PCB ontwikkeld met de nodige hardware. Het volledige bestukkingsproces van de PCB is ter plaatse gebeurd volgens de regels van het vak met de EMSproductielijn van OAC Electronics. 

Tot slot is er onderzoek gedaan naar de nodige software om een FMCW-radar systeem softwarematig te kunnen realiseren, hierbij komen verschillende wiskundige algoritmes zoals de Fast Fourier Transform (FFT) en dergelijke aan bod.

Bibliografie

‘Elektromagnetisch spectrum & foto IQ-signaal + RADAR basisprincipe’ https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/makeradar/makeradar-… ‘Penetreerbaarheid materialen’ https://www.innosent.de/fileadmin/media/dokumente/Downloads/Application… ‘Foto Doppler-effect’ https://flypaper.soundfly.com/discover/what-is-the-doppler-effect/ ‘FMCW-RADAR’ https://www.radartutorial.eu/02.basics/Frequency%20Modulated%20Continuo… ml ‘FPGA vs Microcontroller DSP’ https://www.researchgate.net/figure/Difference-between-a-DSP-processor-… ‘Shannon Nyquist’ http://195.134.76.37/applets/AppletNyquist/Appl_Nyquist2.html ‘Sampling’ https://www.researchgate.net/figure/Voice-signal-encoding-a-The-differe… ‘Foto DFT’ https://www.pngall.com/frequency-png/download/70989 ‘Foto FFT’ https://www.youtube.com/watch?v=EyVJtPg_Vr0&ab_channel=NTiAudio ‘RFBEAM eval kit’ https://rfbeam.ch/product/rsp1-evaluation-kit/ ‘InnoSent IVQ-3005’ https://www.innosent.de/en/sensors/ivq-3005/ ‘TPS65265 Datasheet’ https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65265.pdf?HQS=dis-dk-null-digikeym… uppproductinfo.tsp%253FdistId%253D10%2526gotoUrl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.ti.com%252 Flit%252Fgpn%252Ftps65265 ‘Xilinx Datasheets’ https://docs.amd.com/search/all?content-lang=en-US ‘Takachi Case’ https://www.takachi-enclosure.com/assets/attachments/images/WP13-18-5C… ‘Foto V-Cut’ Https://www.multi-circuit-boards.eu/en/pcb-design-aid/mechanics/v-scoring.html ‘XADC EXAMPLE’ https://digilent.com/reference/programmable-logic/cmod-s7/demos/xadc ‘FMCW RADAR DSP’ https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-FMCW_RADAR_Digital_Signal_Proces… https://wirelesspi.com/fmcw-radar-part-2-velocity-angle-and-radar-data-… https://www.radartutorial.eu/02.basics/rp08.nl.html

Download scriptie (14.5 MB)
Universiteit of Hogeschool
Thomas More Hogeschool
Thesis jaar
2024
Promotor(en)
Pedro Wyns, Paul Dierckx