Scriptiebank overzicht

De Vlaamse Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de

Financiële gezondheid van kmo's in Vlaanderen: een gender-issue?

Universiteit Gent
2019
Ellen
Bracke
  • Lise
    Moens
Het gaat over het verband tussen het gender van de bedrijfsleider en de financiële gezondheid van een kmo in Vlaanderen. We benaderen de financiële gezondheid via de door Graydon berekende multiscore.
Meer lezen

Langetermijnfinanciering in de havensector

Universiteit Antwerpen
2015
Elise
Deygers
Obligaties in de haven: optie of toekomst?Wat kan aanzien worden als het fundament van de economische motor in een land? Vertrouwen in de banksector. En dat is nu net wat in een tijd van politieke problemen in Griekenland en financiële onzekerheid in ’s werelds sterkst groeiende economieën China ver te zoeken is. De Belgische havenindustrie, een doorslaggevende schakel in de Europese economie, doet nog grotendeels beroep op bankfinanciering om grote infrastructuurinvesteringen te financieren.
Meer lezen

Zijn leasing en bankfinanciering complementen of substituten?

Universiteit Antwerpen
2013
Laurens
Smet
Zijn leasing en bankfinanciering complementen of substituten?In dit werk wordt nagegaan of leasing en bankfinanciering bij niet-financiële Belgische KMO’s substituten dan wel complementen vormen. Enkele voorgaande studies (waaronder Ang en Peterson, 1984; Lewis en Schallheim, 1992; Yan, 2006) tonen aan dat leasing en bankfinanciering complementen zijn. Meer concreet betekent dit dat een KMO meer leasing zal gebruiken indien er meer bankfinanciering werd aangegaan.
Meer lezen

Externe Kredietbeoordeling en het Kapitaalstructuurbeleid van Emittenten op de Europese Obligatiemarkt

Universiteit Antwerpen
2011
Stefan
Van Bossuyt
 Beïnvloedt een Credit Rating het gedrag van managers? Ratingbureaus en hun credit ratings, ze zijn alomtegenwoordig en krijgen meer en meer een negatieve bijklank sinds de crisis van 2007. Niet enkel landen maar ook onze ondernemers worden met het fenomeen geconfronteerd. Bedrijven die gaan lenen op de obligatiemarkt worden verplicht een credit rating aan te vragen. Hoe gaan managers in Europa hiermee om? Wat is de invloed van een rating op het gedrag van managers? Mijn onderzoek tracht op voorgaande vragen een antwoord te bieden.
Meer lezen