Ontwerpen en automatiseren van een epoxy -en poederdosering

Kris
Wellens

Ontwerpen en automatiseren van een epoxy- en poederdosering

 

Dit eindwerk was het resultaat van een project dat ik heb gekregen tijdens mijn stage op Heraeus Electro-Nite. Electro-Nite is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het produceren van dompelsondes voor smeltbaden in de metaal industrie. Over de hele wereld zijn er vestiging van Electro-Nite, maar de vestiging in Houthalen, waar de stage plaatsvond, is de moederplant en tevens de grootste fabriek van ze allemaal. Het project situeert zich bij de sensoren die zich bevinden in elke dompelsonde. In deze sensoren zit een platinadraad verbonden met twee contacten. Deze verbinding wordt beschermd in het vloeibare staal met behulp van een speciaal cement. Voor deze aanmaak van dit cement zijn bepaalde producten nodig die we bij ons project automatische gaan laten doseren. Het gaat hier om epoxyharsen, speciale poeders en drinkbaar water.

 

Er zijn verschillende redenen waarom deze producten automatisch gedoseerd. Een eerste reden is dat de epoxyharsen zeer plakkerig zijn en dat één epoxy ook een hoge viscositeit heeft. Dit heeft tot gevolg dat bij het manueel doseren de volledige werkomgeving snel komt vol te zitten. Dit resulteert dan in lange poetstijden en een vuile werkomgeving.

Een tweede reden is dat de epoxyharsen een allergische reactie kunnen veroorzaken. Ook de poeders kunnen bij het doseren een irritatie van de luchtwegen teweeg brengen. Bij een automatisch proces is dit niet het geval omdat de pompinstallatie voor de epoxyharsen een gesloten kring vormt. De poeders worden op een vrij lage snelheid gedoseerd waardoor de vorming van een stofwolk vermeden wordt en waardoor er dus ook gen irritatie is.

Een laatste voordeel bij dit automatisch proces is dat we deze dosering ook kunnen toepassen bij andere projecten die momenteel nog manueel verlopen.

 

Het voornaamste voordeel in dit project is dat we een zuivere, gezonde werkomgeving kunnen creëren. Omdat we hierdoor geen product meer gaan morsen, zal er ook geen product meer verloren gaan. Dit feit, en het feit dat er een veel kortere bedieningstijd en poetstijd is, zorgt ervoor dat we ook een economisch voordeel hebben aan ons project. De bediener kan immers nu ook andere taken uitvoeren terwijl het automatische proces de producten afweegt en doseert. Het programma dat de aansturing verzorgt wordt zo simpel mogelijk gehouden. Hierbij is het dus ook makkelijker voor de gebruiker om deze opstelling te gebruiken. Natuurlijk moesten wel de nodige veiligheidsregels gerespecteerd worden bij de hele opstelling.

 

Dit project werd door mezelf uitgedacht, opgebouwd en geprogrammeerd. Na de testfase en enkele aanpassingen kwamen we tot een resultaat waarbij we binnen de juiste tolerantie van de af te wegen producten kwamen. De volledige opstelling had een eigen opbouw welk ervoor zorgde dat het eenvoudig was om onderhoud, herstellingen of aanpassingen uit te voeren. Na de stage was het enkel nodig om een tweede weegschaal nog toe te passen. Deze was tijdens de stage al besteld, maar nog niet toegekomen bij de laatste dagen. Als deze weegschaal nog wordt aangesloten is het mogelijk om de opstelling in de werkomgeving te voegen en de producten zo automatisch te doseren.

Bibliografie

Geen geraadpleegde boeken, tijdschriften of het internet.

Download scriptie (1.34 MB)
Universiteit of Hogeschool
UC Leuven-Limburg
Thesis jaar
2007