De invloed van een familiebedrijf reputatie op de financiële prestatie

Alana Vandebeek
Persbericht

De invloed van een familiebedrijf reputatie op de financiële prestatie

Familiebedrijven: Hot or Not?!

Stel, je staat op het punt om met een paar familieleden een bedrijf te starten. Een paar belangrijke vragen duiken dan op. Gaan jullie de familienaam gebruiken in de bedrijfsnaam? Gaan jullie je profileren als familiebedrijf naar leveranciers, klanten, of financiers toe? Hoe gaan jullie om met reclame? Het is belangrijk om uit te maken of jullie een focus gaan leggen op jullie reputatie als familiebedrijf. Deze masterproef gaat na of zo’n focus voordelig kan zijn of niet.

Het belang van reputatie voor familiebedrijvenFamiliebedrijven maken een belangrijk deel uit van de Belgische economie. Maar liefst 77% van alle vennootschappen is immers een familiebedrijf (Lambrecht & Molly, 2011). Ook in andere landen maken familiebedrijven een belangrijk deel uit van de economie. Zo is in Spanje zelfs 85% van de bedrijven een familiebedrijf. Er is voornamelijk veel onderzoek gebeurd naar de vraag of familiebedrijven beter presteren dan niet-familiebedrijven. Maar wat zijn potentiële oorzaken van het eventueel beter presteren van familiebedrijven? Het zou kunnen dat één van deze oorzaken de reputatie is.

Er zijn ook bedrijven, zoals Wal-Mart of IKEA, die er specifiek voor kiezen om geen link te maken tussen hun familiale identiteit en het bedrijf. Dit kan komen doordat zij eventuele mispercepties willen voorkomen. Een familiebedrijf kan namelijk gepercipieerd worden als een minder professioneel bedrijf waar nepotisme kan voorkomen. Nepotisme is de voorkeur van de eigenaar of de manager om eerder eigen familieleden aan te werven dan niet-familieleden (Chrisman, Chua & Litz, 2003). Hierdoor zouden dus mensen die potentieel meer capabel zijn om de job uit te voeren, geweigerd kunnen worden. Er zijn echter ook veel onderzoeken die dit tegenspreken! Een voorbeeld is het onderzoek van Zellweger et al. (2010). Deze auteurs stellen dat bekend staan als ‘familiebedrijf’ gepercipieerd kan worden door consumenten als positief, en dus positief zal bijdragen aan de prestaties van het bedrijf. Veel familiebedrijven beginnen te realiseren dat focussen op die familiebedrijf identiteit een manier kan zijn om een uniek merk te creëren. Kijk maar naar het bedrijf H.Essers, die op hun website het zijn van een familiebedrijf aanhalen als één van hun drie basiswaarden.

Hot or not?!Wat betekent het begrip reputatie nu eigenlijk? In de literatuur vindt je veel verschillende definities. In dit onderzoek kom je te weten wat een goede definitie is en waarom familiebedrijven reputatie belangrijk vinden. Dit kan verklaard worden aan de hand van verschillende theorieën. Verder ontdek je ook of het belangrijk vinden van de reputatie iets kan opleveren. Dit werd ten eerste nagegaan door een enquête uit te voeren bij 290 studenten. Op die manier kon ontdekt worden hoe familiebedrijven gepercipieerd worden door studenten. Zien zij de producten en diensten van familiebedrijven als kwaliteitsvoller? Worden familiebedrijven gepercipieerd als innovatiever? Of beoordelen studenten familiebedrijven net slechter dan niet-familiebedrijven? Dit zijn slechts enkele van de vragen die onderzocht werden. Hier kwamen toch een aantal interessante resultaten uit voort. Deze komen ook overeen met eerder onderzoek over betrouwbaarheid van familiebedrijven. Het zou kunnen dat de respondenten een speciale behandeling verwachten indien ze met een familiebedrijf in zee gaan, en daarvoor zijn zij bereid om hun aankopen te herhalen, een hogere prijs te betalen en een lange termijn relatie op te bouwen. We zien eigenlijk dat het promoten van het feit dat jij een familiebedrijf bent op basis van dit vlak zeker voordelen kan opleveren, omdat ze toch anders gezien worden dan niet-familiebedrijven.

De meeste bedrijven zijn echter meer geinteresseerd in de gevolgen die dit kan hebben op hun financiële cijfers. Daarom werd er gekeken of er een invloed is van de familiebedrijf reputatie op de financiële prestatie. Hier zagen we dat bepaalde soorten familiebedrijven wel degelijk voordeel halen uit de relatie tussen het promoten van de familiebedrijf identiteit (de familiebedrijf reputatie) en de financiële prestatie. Indien jij dus van plan zou zijn om een eigen zaak op te starten, kan het zeker interessant zijn om dit onderzoek door te nemen. Zo kan je beslissen of jij jouw status als familiebedrijf net gaat promoten of niet.

Bronnen

Lambrecht, J., & Molly, V. (2011). Het economische belang van familiebedrijven in België. Brussel, België: FBNet Belgium.

Chrisman, J.J., Chua, J.H., & Litz, R. (2003). Extending the theoretical horizons of family business research. Entrepreneurship: Theory and Practice, 27, 331-338.

Zellweger, T.M., Eddleston, K.A., & Kellermanns, F.W. (2010). Exploring the concept of familiness: Introducing family firm identity. Journal of Family Business Strategy, 1, 54-63.

Bibliografie

LIJST VAN GERAADPLEEGDE WERKEN

Anderson, R., & Reeb, D. (2003). Founding-family ownership and firm performance: evidence from the S&P 500. Journal of Finance, 58(3), 1301-1328.

Ang, J.S., Cole, R.A., & Lin, J.W. (2000). Agency costs and ownership structure. Journal of Finance, 55, 81-106.

Astrachan, J.H., Klein S.B., & Smyrnios, K.X. (2002). The F-PEC Scale of Family Influence: A Proposal for Solving the Family Business Definition Problem. Family Business Review, 15(1), 45-58.

Astrachan, J.H., & Kolenko, T.A. (1994). A Neglected Factor Explaining Family Business Success: Human Resource Practices. Family Business Review, 7(3), 251-262.

Astrachan, J.H., & Shanker, M.C. (2003). Family businesses’ contribution to the U.S. economy: a closer look. Family Business Review, 16(3), 211–219.

Barnett, M.L., Jermier, J.M., & Lafferty, B.A. (2006) Corporate Reputation: The Definitional Landscape. Corporate Reputation Review, 9(1), 26-38.

Barney, J.B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1), 99–120.

Barontini, R., & Caprio, L. (2006). The Effect of Family Control on Firm Value and Performance – Evidence from Continental Europe. European Financial Management, 12(5), 689–723.

Berrone, P., Cruz, C., Gomez-Mejia L.R., & Larraza-Kintana, M. (2010). Socioemotional Wealth and Corporate Responses to Institutional Pressures: Do Family-Controlled Firms Pollute Less? Administrative Science Quarterly, 55, 82–113.

Binz, C., Hair, J.F., Pieper, T.M., & Baldauf, A. (2013). Exploring the effect of distinct family firm reputation on consumers’ preferences. Journal of Family Business Strategy, 4, 3-11.

Block, J. (2010). Family Management, Family Ownership, and Downsizing: Evidence From S&P 500 Firms. Family Business Review, 23(2), 109-130.

Brokaw, L. (1992). Why family businesses are best. Inc, 14(3), 72-81.

Buckley, J. (2006) Ethical behaviour and family-owned firms: why would I do business with you? Family business from the Irish consumer’s perspective. Paper presented at IFERA 6th Annual Research Conference. 22–24 March, 2006. University of Jyvaklyla, School of Business and Economics, Finland.

Carrigan, M., & Buckley, J. (2008). ‘What’s so special about family business?’ An exploratory study of UK and Irish consumer experiences of family businesses. International Journal of Consumer Studies, 32, 656–666.

Chrisman, J.J., Chua, J.H., & Litz, R. (2003). Extending the theoretical horizons of family business research. Entrepreneurship: Theory and Practice, 27, 331-338.

Chrisman, J.J., Chua, J.H., & Sharma, P. (1996). A Review and Annotated Bibliography of Family Business Studies. Boston: Kluwer.

Chrisman, J.J., Chua J.H., & Sharma, P. (2005). Trends and directions in the development of a strategic management theory of the family firm. Entrepreneurship: Theory and Practice, 29(5), 555-576.

Chua, J.H., Chrisman J.J, & Sharma, P. (1999). Defining the Family Business by Behavior. Entrepreneurship: Theory & Practice, 23(4), 19-39.

Chun, R. (2005). Corporate reputation: Meaning and measurement. International Journal of Management Reviews, 7(2), 91-109.

Cooper, M.J, Upton N., & Seaman, S. (2005). Customer Relationship Management: A Comparative Analysis of Family and Nonfamily Business Practices. Journal of Small Business Management, 43(3), 242–256

Craig, J.B., Dibrell, C., & Davis, P.S. (2008). Leveraging family-based brand identity to enhance firm competitiveness and performance in family business. Family Business Review, 46(3), 351-371.

Craig, J.B., & Moores, K. (2006). A 10-Year Longitudinal Investigation of Strategy, Systems, and Environment on Innovation in Family Firms. Family Business Review, 19(1), 1-10.

Craig, J.B., Moores, K., Howorth, C., & Poutziouris, P. (2009). Family business research at a tipping point threshold. Journal of Management and Organization, 15(3), 282-293.

Davis, J.H., & Allen M.R., & Hayes, H.D. (2010) Is Blood Thicker Than Water? A Study of Stewardship Perceptions in Family Business. Entrepreneurship: Theory and Practice, 34 (6), 1093-1116.

Davis, J.H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. Academy of Management Review, 22(1), 20-47.

Davis, S.M. (2000). “The Power of the Brand,” Strategy and Leadership, 28(4), 4-20.

Deephouse, D.L., & Jaskiewicz, P. (2013). Do Family Firms have Better Reputations Than Non-Family Firms? An Integration of Socioemotional Wealth and Social Identity Theories. Journal of Management Studies, 50(3), 337-360.

Dunn, B. (1995). Success themes in Scottish family entreprises: Philosophies and practices through the generations. Family Business Review, 8, 17-28.

Dyer, W.G. (2006). Examining the “Family Effect” on Firm Performance. Family Business Review, 19(4), 253-273.

Dyer, W.G., & Whetten, D.A. (2006). Family firms and social responsibility: preliminary evidence from the S&P 50. Entrepreneurship: Theory and Practice, 30(6), 785-802.

FBN International (2008). Family Business International Monitor. Lausanne, Zwitserland: FBN International, The Family Business Network.

Filatotchev, I., Lien, Y. C., & Piesse, J. (2005). Corporate governance and performance in publicly listed, family-controlled firms: Evidence from Taiwan. Asia Pacific Journal of Management, 22(3), 257–283.

Fombrun, C.J., & Shanley, M. (1990). What’s in a Name? Reputation Building and Corporate Strategy. Academy of Management Journal, 33(2), 233-258.

Fombrun, C.J., & Van Riel, C.B.M. (1997). The Reputational Landscape. Corporate Reputation Review, 1, 5-13.

Fombrun, C.J., & Van Riel, C.B.M. (2004). Reputatiemanagement: Hoe succesvolle ondernemingen bouwen aan sterke reputaties (E. Frankemölle, Vertaling). Amsterdam, Nederland: Pearson Benelux. (Oorspronkelijk verschenen in het Engels in 2004)

Fombrun, C.J. & Van Riel, C.B.M. (2004a). Fame & Fortune: How Successful Companies Build Winning Reputations. Upper Saddle River, New Jersey: Financial Times Prentice Hall.

Gómez-Mejía, L. R., Haynes, K.T., Núñez-Nickel, M., Jacobson, K.J.L., & Moyano-Fuentes, J. (2007). Socioemotional Wealth and Business Risks in Family-controlled Firms: Evidence from Spanish Olive Oil Mills. Administrative Science Quarterly, 52(1), 106-137.

Grant, R. M. (1991). The resource-based theory of competitive advantage: Implications for strategy formulation. California Management Review, 33(3), 114–135.

Gray, E.R. & Balmer, J.M.T. (1998). Managing corporate image and corporate reputation. Long Range Planning, 31(5), 695–702.

Greve, H.R. (2009). Bigger and safer: The diffusion of competitive advantage. Strategic Management Journal, 30(1), 1-23.

Habbershon, T.G., & Williams, M.L. (1999). A resource-based framework for assessing strategic advantages of family firms.  Family Business Review, 12(1), 1-22.

Hair, J.F., Black, W.C., Babin B.J., & Anderson, R.E. (2010). Multivariate data analysis (7de editie). New Jersey: Prentice Hall.

Hitt, M.A, Bierman, L., Shimizu, K., & Kochhar, R. (2001). Direct and moderating effects of human capital on strategy and performance in professional service firms: a resource-based perspective. Academy of Management, 44(1), 13-28.

Hoffman, J., Hoelscher, M., & Sorenson, R. (2006). Achieving Sustained Competitive Advantage: A Family Capital Theory. Family Business Review, 19(2), 135-145.

Huybrechts, J., Voordeckers, W., Lybaert, N., & Vandemaele, S. (2011). The distinctiveness of family firm intangibles: A review and suggestions for future research. Journal of Management & Organization, 17, 268-287.

Huybrechts, J., Voordeckers, W., Lybaert, N., & Vandemaele, S. (2011a). Disentangling the role of family-related factors on financial firm performance. Doctoraatsproefschrift, 1-173.

Iwu-Egwuonwu, R.C. (2011). Corporate Reputation & Firm Performance: Empirical Literature Evidence. International Journal of Business and Management, 6(4), 197-206.

Kärreman, D., & Rylander, A. (2008). Managing meaning through branding – The case of a consulting firm. Organization studies, 29(1), 103-125.

Kim, Y., & Gao, F.Y. (2013). Does family involvement increase business performance? Family-longevity goals’ moderating role in Chinese family firms. Journal of Business Research, 66, 265-274.

La Porta, R., Lopez-De-Silanes, F., & Shleifer, A. (1999). Corporate ownership around the world. The Journal of Finance, 54(2), 471-517.

Lambrecht, J., & Molly, V. (2011). Het economische belang van familiebedrijven in België. Brussel, België: FBNet Belgium.

Lee, J. (2006). Family firm performance: further evidence. Family Business Review, 19(2), 103-114.

Lichtenthaler, U., & Muethel, M. (2012), The Impact of Family Involvement on Dynamic Innovation Capabilities: Evidence From German Manufacturing Firms. Entrepreneurship: Theory and Practice, 36, 1235–1253.

Miller, D., & Le Breton-Miller, I. (2005) Management Insights from Great and Struggling Family Businesses. Long Range Planning, 38, 517-530.

Miller, D., Le Breton-Miller, I., Lester R.H., & Canella Jr. A.A. (2007). Are family firms really superior performers? Journal of Corporate Finance, 13, 829–858.

Miller, D., Le Breton-Miller, I., & Scholnick, B. (2008). Stewardship vs. Stagnation: an empirical comparison of small family and non-family business. Journal of Management Studies, 45, 51-78.

Nace-BEL (z.d.). Opgevraagd op 25 maart, 2014, via http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/nomenclaturen…

Nunnally, J.C., & Bernstein, I.H. (1994). Psychometric Theory. New York, NY: McGraw-Hill.

Orth, U.R., & Green M.T. (2009). Consumer Loyalty to family versus non-family business: The roles of store image, trust and satisfaction. Journal of Retailing and Consumer Services, 16, 248-259.

Poza, E.J. (2010). Family Business (3e editie). Ohio: South Western.

Reed, K.K., & Lubatkin, M., & Srinivasan, N. (2006). Proposing and Testing an Intellectual Capital-Based View of the Firm. Journal of Management Studies, 43(4), 867-893.

Schwaiger, M. (2004). Components and Parameters of Corporate Reputation – an Empirical Study. Schmalenbac Business Review, 56, 46-71.

Sharma, P., Chrisman J.J., & Chua, J.H. (1997). Strategic Management of the Family Business: Past Research and Future Challenges. Family Business Review, 10(1), 1-36.

Siebels, J.F., & zu Knyphausen-Aufseß, D. (2012). A Review of Theory in Family Business Research: The Implications for Corporate Governance. International Journal of Management Reviews, 14, 280–304.

Sirmon, D.G., & Hitt, M.A. (2003). Managing resources: Linking unique Resources, Management, and Wealth Creation in Family Firms. Entrepreneurship: Theory & Practice. , 27(4), 339-358.

Stavrou, E.T., Kassinis, G., & Filotheou, A. (2007). Downsizing and stakeholder orientation among the Fortune 500: Does family ownership matter? Journal of Business Ethics, 72(2), 149-162.

Stock, J.H., & Watson, M.M. (2012). Introduction to Econometrics (3de editie) . Essex, England: Pearson Education Limited.

Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2007). Using Multivariate Statistics (5de editie), Needham Heights, MA, USA: Pearson Education.

Tagiuri, R., & Davis, J. (1996). Bivalent Attributes of the Family Firm. Family Business Review, 9, 199-208.

Van den Berghe, L.A.A., & Carchon, S. (2002). Corporate Governance Practices in Flemish Family Businesses. Corporate Governance: An International Review, 10(3), 225–245.

Vander Bouwhede, H., Gaeremynck, A., & Willekens, M. (2000) Drijfveren voor winstmanagement voor Belgische beurs en niet-beursgenoteerde bedrijven. Tijdschrift voor Economie en Management, 45(3), 367-386.

Villalonga, B., & Amit, R. (2006) How do family ownership, control and management affect firm value. Journal of Financial Economics, 80, 385-417.

Ward, J.L., & Aronoff, C.E. (1991) Trust gives you the advantage. Nation's Business, 79(8), 42-45.

Westhead, P., & Howorth, C. (2006). Ownership and management issues associated with family firm performance and company objectives. Family Business Review, 19(4), 301–316.

Zahra, S., Neubaum, D., & Huse, M. (2000). Entrepreneurship in Medium-Size Companies: Exploring the Effects of Ownership and Governance Systems. Journal of Management, 26(5), 947-976.

Zellweger, T.M., Eddleston, K.A., & Kellermanns, F.W. (2010). Exploring the concept of familiness: Introducing family firm identity. Journal of Family Business Strategy, 1, 54-63.

Zellweger, T.M., Kellermanns, F.W., Eddleston K.A., & Memili, E. (2012). Building a family firm image: How family firms capitalize on their family ties. Journal of Family Business Strategy, 3, 239-250.

Zellweger, T.M., Nason, R.S., Nordqvist, M., & Brush, C.G. (2011). Why Do Family Firms Strive for Nonfinancial Goals? An Organizational Identity Perspective. Entrepreneurship:  Theory and Practice, 37, 229–248.

Universiteit of Hogeschool
Toegepaste Economische Wetenschappen
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
Share this on: