Hoe kan je als leerkracht digital storytelling in de klas gebruiken om de schoolbuurt beter te leren kennen?

Kelly Verhack
Digital storytelling is in deze bachelorproef een middel om als leerkracht de schoolbuurt (en de leefwereld) van de leerlingen beter te leren kennen en om leerlingen een stukje mediawijzer te maken. Tijdens het project maken leerlingen een digital story over een plaats waar ze graag en vaak komen. De leerkrachten en de school leren op deze manier nieuwe interessante plaatsen in de schoolbuurt kennen en kunnen eventueel op zoek gaan naar (nieuwe) samenwerkingsverbanden.

Hoe kan je als leerkracht digital storytelling in de klas gebruiken om de schoolbuurt beter te leren kennen?

Als derdejaarsstudent lager onderwijs heb ik al heel wat stages achter de rug. Wat mij tijdens stages opviel was dat leerkrachten die in Brussel werken meestal buiten Brussel wonen. De juffen en meesters die ik tijdens mijn stages heb ontmoet kennen vaak de schoolbuurt niet goed. Ze wonen niet in de buurt, oefenen er geen hobby uit en wandelen er niet veel rond. Dit gerekend buiten de keren dat ze met hun klas op stap gaan (bv. bibliotheek, zwembad, …) en  het traject dat ze doorlopen van bij hun thuis naar de school (en omgekeerd). Ik ben wel een leraar die in Brussel stage loopt en er ook woont. Leerlingen en ik wonen meestal dicht bij de school en kennen de schoolbuurt goed: we wonen er, oefenen er onze hobby uit en lopen er bijna dagelijks rond.

 

Het belang van de schoolbuurt

Uit de enquête die ik opgesteld heb, blijkt dat minder dan de helft van de ondervraagden de schoolbuurt goed kent. Dit komt echter niet door het ‘niet willen’ kennen van de schoolbuurt maar door het ‘niet weten’ welke interessante plekken en faciliteiten er in de schoolbuurt zijn. Een grote meerderheid geeft dan ook aan meer gebruik te willen maken van de verschillende faciliteiten in de buurt indien ze weten welke er zijn en wat ze scholen aanbieden.

In mijn bachelorproef wordt leef- en leerwereld verbreed en wordt ook de fierheid en het ownership over de buurt wordt in de verf gezet. In iedere schoolbuurt zijn er interessante en bruikbare organisaties, plaatsen, diensten, … te vinden die je kan benutten als leerkracht. Als je deze als niet kent en niet benut, blijven er vele kansen voor zowel jou als voor de leerlingen liggen. De hele leefwereld van de leerlingen is tenslotte hun leerwereld en niet enkel de school, ook buitenschoolse organisaties bieden leerstimulansen aan.

 

Het belang van digitalisering

Er moet ook meer ingespeeld worden op de snelle digitalisering van de maatschappij. Vele scholen houden nog vast aan intussen ouderwetse manieren en methodes. Toch is het zeer belangrijk om leerlingen naar de toekomst toe mediawijs te maken in deze gedigitaliseerde maatschappij. Een groot aantal van de ondervraagden vond dan ook het gebruik van digitale media in de klas belangrijk.

Nog iets wat uit de enquête blijkt is dat velen nog nooit van digital storytelling hebben gehoord, laat staan in de klas hebben gebruikt. Toch is dit een zeer interessante methode die makkelijk te integreren is in lessen indien de school het materiaal ervoor heeft of kan uitlenen. Het gebruik van digital storytelling in de klas beantwoord dan ook meteen de vraag naar meer digitale media in de klas.

 

Digital storytelling

Digital storytelling houdt in dat men op een digitale manier een verhaal verteld. Er bestaan verschillende vormen van digital storytelling maar één ding hebben ze gemeenschappelijk: er wordt verteld vanuit het standpunt van de verteller. Digital stories nemen meestal de vorm aan van een geanimeerde video of diavoorstelling.

Bij digital storytelling kan er aan verschillende eindtermen gewerkt worden. Dit is afhankelijk van welk onderwerp er gekozen wordt, wat je ermee zal doen, welk(e) doel(en) je wil bereiken, hoe uitgebreid je het zal aanpakken, …

 

Project digital storytelling in de klas

Digital storytelling is in mijn bachelorproef een middel om als leerkracht de schoolbuurt (en de leefwereld) van de leerlingen beter te leren kennen en om leerlingen een stukje mediawijzer te maken.

Ik ontwikkelde een project waarin er naar een eindproduct toe wordt gewerkt. Het eindproduct is een Google Maps-kaart waarop de digital stories terug te vinden zijn op de plaats waar ze gemaakt zijn. Ook andere faciliteiten in de schoolbuurt die niet aan bod komen in de digital stories kan je hierop terugvinden.

De leerkracht start met een buurtonderzoek en er wordt gebrainstormd met de leerlingen over plaatsen waar ze graag en vaak komen. We gaan ook op buurtverkenning en maken foto’s van onze favoriete plek in de buurt.

Alvorens te beginnen aan het filmpje, schrijven de leerlingen een script/verhaal over hun favoriete plaats. De leerlingen stellen ook een storyboard op en maken een begin- en eindbeeld voor hun digital story. De leerkracht verzamelt ondertussen het nodige materiaal verzamelt en maakt deze klaar voor gebruik.

Vanaf dan kunnen de leerlingen zelfstandig hun digital story monteren via een applicatie op de iPad en elkaar helpen bij het opnemen van de stem aan de hand van een stappenplan.

Op het einde van het project wordt er nog een toonmoment gehouden, worden de digital stories op de Google Maps-kaart gepubliceerd en reflecteren de leerlingen over het proces en het product van digital storytelling. De leerkracht evalueert ook het proces en het product die de leerlingen doorlopen hebben.

Tot slot kan de school eventueel op zoek gaan naar (nieuwe) samenwerkingsverbanden met buitenschoolse organisaties in de buurt.

Bibliografie

Bibliografie

 

I. Onderzoek

 

1. Enquête: De schoolbuurt en digitale media

 

Survio. (2016). Survio. Opgeroepen op januari 21, 2016, van Enquête maken: www.survio.com/nl/

 

2. Het belang van de buurt

 

Departement Onderwijs en Vorming, Vlaamse Onderwijsraad, Koning Boudewijnstichting. (2013, augustus 24-28). De nieuwe school in 2030. Opgeroepen op februari 27, 2016, van Onderwijs Vlaanderen: http://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Eindrapp…

 

Steunpunt diversiteit en leren. (z.d.). Brede school. Opgeroepen op februari 26, 2016, van Brede school: www.bredeschool.org

 

Bulckaert, W. (2016, februari 15). De leraar van de toekomst is een vakidioot - Klasse. Opgeroepen op februari 27, 2016, van Klasse: https://www.klasse.be/35955/hoe-ziet-jouw-job-eruit-in-2030/

 

Bulckaert, W. (2016, februari 15). Hoe ziet jouw school eruit in 2030? - Klasse. Opgeroepen op februari 27, 2016, van Klasse: https://www.klasse.be/36806/hoe-ziet-jouw-school-eruit-in-2030/

 

Van den Branden, K. (2015). Onderwijs voor de 21ste eeuw. In K. V. Branden, Onderwijs voor de 21ste eeuw (p. 256). Acco.

 

3. Het belang van digitalisering

 

Dirk Bogaert, S. V. (z.d.). Competentiemodel. Mediawijsheid . Mediawijsonderwijs.

 

Dirk Bogaert, S. V. (z.d.). Mediawijsheid. Opgeroepen op februari 10, 2016, van Mediawijsonderwijs: www.mediawijsonderwijs.be

 

Mediawijzer.net. (z.d.). 10 mediawijsheidcompetenties. Opgeroepen op februari 10, 2016, van Mediawijzer.net: www.mediawijzer.net/wp-content/uploads/Competentie_Model_.pdf

 

Van den Branden, K. (2015). Onderwijs voor de 21ste eeuw. In K. V. Branden, Onderwijs voor de 21ste eeuw (p. 256). Acco.

 

4. Digital storytelling

 

ACCAD. (z.d.). Storyboards. Opgeroepen op januari 31, 2016, van accad.osu.edu: http://accad.osu.edu/womanandtech/Storyboard%20Resource/

 

Adobe Spark Video. (2016). Adobe Spark. Opgeroepen op mei 23, 2016, van Adobe Spark: https://spark.adobe.com/login

 

Adobe Spark Video. (2016, mei 18). Adobe Spark Video. Adobe.

 

Adobe Systems Incorporated. (2015). Adobe spark. Opgeroepen op mei 23, 2016, van Spark Adobe: https://spark.adobe.com/about/video

 

Adobe Voice. (2015, maart 27). Adobe Voice in 30 seconds. Opgeroepen op november 25, 2015, van Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=GJcgDlph_Q8

 

Adobe Voice. (2014, maart 5). Adobe Voice Youtube. Opgeroepen op februari 28, 2016, van Youtube: https://www.youtube.com/user/AdobeVoice/videos

 

Adobe Voice. (2014, mei 7). Adobe Voice: show your story in minutes. Opgeroepen op november 25, 2015, van Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=I6f0XMOHzoM

 

Andre, K. (2015, februari 4). 9 steps for using digital storytelling in the classroom. Opgeroepen op januari 31, 2016, van learn2earn: http://blog.learn2earn.org/steps-digital-storytelling-in-the-classroom/

 

Apple. (2016, januari 19). iMovie. iMovie . App Store.

 

Apple Inc. (2016). iMovie voor ios - Apple (BE). Opgeroepen op februari 28, 2016, van Apple: http://www.apple.com/benl/ios/imovie/

 

Apple Inc. (2016). iMovie voor Mac - Apple (BE). Opgeroepen op februari 28, 2016, van Apple: http://www.apple.com/benl/mac/imovie/

 

BEAM. (z.d.). Digital storytelling. Opgeroepen op februari 27, 2016, van Digital storytelling BEAMBLOG.be: https://beamblog.wordpress.com/aanbod/digital-storytelling/

 

Bottema, J. (2011, maart 1). Digital Storytelling. Opgeroepen op november 27, 2015, van Leervlak.nl: www.leervlak.nl/index.php/icto/digital-storytelling.html

 

Civic Activism (C.U.). (2014, mei 22). anti death penalty digital story. Opgeroepen op februari 27, 2016, van Youtube: https://youtu.be/bBTWhHTchsA

 

De Nil, B. (2014, november). Samen inzetten op educatie. Gids digital storytelling voor archief én bibliotheek. Opgeroepen op november 27, 2015, van Faronet: www.faronet.be/e-documenten/samen-inzetten-op-educatie-gids-digital-sto…

 

Goossens, T. (2013, september 12). Lesfiche digital storytelling. Opgeroepen op januari 31, 2016, van lidk: http://www.lidk.be/blok/library/uploads/33/Lesfiche_HS_Lidk_Digital%20S…

 

GrandTheftFiets. (2011, december 27). The digital story nativity. Opgeroepen op februari 27, 2016, van Youtube: https://www.youtu.be/TzE2QQ4trE

 

Hamlin, K. (2014, maart 30). Digital story presentation. Opgeroepen op februari 28, 2016, van Youtube: https:/youtu.be/ykD_6dHYyFQ

 

Hubbling, C. (2015, juli 2). Digital storytelling Miss Hubbling. Opgeroepen op februari 28, 2016, van Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=M-ANIAt7eSI

 

iMovie How To. (2011, november 6). iMovie How To Youtube. Opgeroepen op februari 28, 2016, van Youtube: https://www.youtube.com/user/imoviehowto/videos

 

Integrating digital storytelling in your classroom. (2014). Integrating digital storytelling in your classroom. Opgeroepen op januari 31, 2016, van its.ksbe.edu: http://its.ksbe.edu/dst/tchrstoryboards.html

 

Maks vzw. (2013-2014). Vertel je eigen verhaal met digital stories. Opgeroepen op januari 31, 2016, van Mediawijs.be: https://mediawijs.be/sites/default/files/wysiwyg/vertel_je_eigen_verhaa…

 

Microsoft. (2016). Movie Maker Microsoft Windows. Opgeroepen op februari 28, 2016, van Windows Microsoft: http://windows.microsoft.com/nl-be/windows/movie-maker

 

Microsoft. (2016). PowerPoint. Office 365 . Microsoft.

 

Microsoft. (2016). PowerPoint software voor presentaties downloaden PPT. Opgeroepen op februari 28, 2016, van Products Office: https://products.office.com/nl-be/powerpoint

 

Microsoft. (2016). Windows Movie Maker. Windows Movie Maker . Microsoft.

 

Morra, S. (2013, juni 5). 8 steps to great digital Storytelling. Opgeroepen op januari 6, 2016, van Samantha Morra: https://samanthamorra.com/2013/06/05edudemic-article-on-digital-storyte…

 

Musea & Erfgoed Stad Lier en Erfgoedcel Kempens Karakter en het Liers Cultuurcentrum. (2015). Handleiding digital storytelling Sint-Gummarus. Opgeroepen op januari 31, 2016, van uitinlier: http://www.uitinlier.be/gummarus/handleiding-storytelling.pdf

 

Sarah, T. e. (2014, juni 13). Digital story of Zero the hero. Opgeroepen op februari 27, 2016, van Youtube: https://youtu.be/sqL3_UTBpTk

 

Savva, S. (2015, september 2). 8 ways digital storytelling transforms. Opgeroepen op januari 31, 2016, van officialandreascy.blogspot.com: http://officialandreascy.blogspot.com/2015/09/8-ways-digital-storytelli…

 

Taalsteun. (z.d.). vraagteken. Opgeroepen op februari 28, 2016, van Digischool: http://oud.digischool.nl/en/taalbeleid/lesmateriaal/vraagteken.pdf

 

United Story. (2015, oktober 5). United Story summit 2015 video invitation. Opgeroepen op februari 28, 2016, van Youtube: https://youtu.be/26ImjG6Hjms

 

WeVideo. (2016). Free online video editor an maker WeVideo. Opgeroepen op februari 28, 2016, van https://www.wevideo.com

 

WeVideo Video Editor. (2013, februari 18). WeVideo Video Editor Youtube. Opgeroepen op februari 28, 2016, van Youtube: https://www.youtube.com/user/WeVideoMarketing/videos

 

WeVideo. (2016, februari 12). WeVideo. WeVideo . WeVideo inc.

 

WeVideo. (2006, oktober 30). WeVideo Youtube. Opgeroepen op februari 28, 2016, van Youtube: https://www.youtube.com/user/wevideo/video's

 

5. Digital storytelling versus de eindtermen

 

Onderwijs Vlaanderen. (2014, november 3). ICT - Lager onderwijs - curriculum. Opgeroepen op februari 10, 2016, van Onderwijs Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/lager-onderwijs/…

 

Onderwijs Vlaanderen. (2014, november 3). Leren Leren - Lager Onderwijs - Curriculum. Opgeroepen op februari 10, 2016, van Onderwijs Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/lager-onderwijs/…

 

Onderwijs Vlaanderen. (2014, november 3). Muzische vorming - Lager onderwijs - Curriculum. Opgeroepen op mei 22, 2016, van Onderwijs Vlaanderen: www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/lager-onderwijs/leergeb…

 

Onderwijs Vlaanderen. (2014, november 3). Nederlands - Lager onderwijs - curriculum. Opgeroepen op mei 22, 2016, van Onderwijs Vlaanderen: www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/lager-onderwijs/leergeb…

 

Onderwijs Vlaanderen. (2014, november 3). Sociale Vaardigheden - Lager Onderwijs - Curriculum. Opgeroepen op februari 10, 2016, van Onderwijs Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/lager-onderwijs/…

 

Onderwijs Vlaanderen. (2014, november 3). Wereldoriëntatie - Lager onderwijs - Curriculum. Opgeroepen op mei 22, 2016, van Onderwijs Vlaanderen: www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/lager-onderwijs/leergeb…

 

 

 

II. Praktijk

 

6. Project digital storytelling

 

Adobe Spark Video. (2016, mei 18). Adobe Spark Video. Adobe.

 

De Sociale Kaart. (2016). De Sociale Kaart. Opgeroepen op mei 24, 2016, van De Sociale Kaart: https://www.desocialekaart.be

 

Google Maps. (2016). Google Maps. Opgeroepen op januari 23, 2016, van Google Maps: http://maps.google.be

 

Morra, S. (2013, juni 5). 8 steps to great digital Storytelling. Opgeroepen op januari 6, 2016, van Samantha Morra: https://samanthamorra.com/2013/06/05edudemic-article-on-digital-storyte…

 

Verhack, K. (2016, januari 23). Eindproduct project digital storytelling in Evere. Opgeroepen op januari 23, 2016, van Google: https://drive.google.com/open?id=1Mxr8d87tp3-RsZUm8PbG8w994vs&usp=shari…

 

WeTransfer. (2016). WeTransfer. Opgeroepen op mei 26, 2016, van WeTransfer: https://www.wetransfer.com

 

III. Evaluatie

 

Adobe Spark Video. (2016, mei 18). Adobe Spark Video. Adobe.

 

De Sociale Kaart. (2015). De sociale kaart Evere. Opgeroepen op november 29, 2015, van de sociale kaart: https://www.desocialekaart.be/zoek/organisatie_fusiegemeente/Evere?wher…

 

Evere. (2015). Evere. Opgeroepen op september 27, 2015, van Evere: www.evere.be

 

WeTransfer. (2016). WeTransfer. Opgeroepen op mei 26, 2016, van WeTransfer: https://www.wetransfer.com

 

Besluit

 

Morra, S. (2013, juni 5). 8 steps to great digital Storytelling. Opgeroepen op januari 6, 2016, van Samantha Morra: https://samanthamorra.com/2013/06/05edudemic-article-on-digital-storyte…

 

Van den Branden, K. (2015). Onderwijs voor de 21ste eeuw. In K. V. Branden, Onderwijs voor de 21ste eeuw (p. 256). Acco.

 

 

 

Bijlagen

 

Bijlage 1

 

Google Maps. (2016). Google Maps. Opgeroepen op januari 23, 2016, van Google Maps: http://maps.google.be

 

Bijlage 5

 

Taalsteun. (z.d.). vraagteken. Opgeroepen op februari 28, 2016, van Digischool: http://oud.digischool.nl/en/taalbeleid/lesmateriaal/vraagteken.pdf

 

Bijlage 10

 

Adobe Spark Video. (2016, mei 18). Adobe Spark Video. Adobe.

 

Bijlage 11

 

Adobe Spark Video. (2016, mei 18). Adobe Spark Video. Adobe.

 

Bijlage 15

 

De Sociale Kaart. (2015). De sociale kaart Evere. Opgeroepen op november 29, 2015, van de sociale kaart: https://www.desocialekaart.be/zoek/organisatie_fusiegemeente/Evere?wher…

 

Evere. (2015). Evere. Opgeroepen op september 27, 2015, van Evere: www.evere.be

 

Google Maps. (2016). Google Maps. Opgeroepen op januari 23, 2016, van Google Maps: http://maps.google.be

 

Verhack, K. (2016, januari 23). Eindproduct project digital storytelling in Evere. Opgeroepen op januari 23, 2016, van Google: https://drive.google.com/open?id=1Mxr8d87tp3-RsZUm8PbG8w994vs&usp=shari…

 

Digital story

 

Verhack, K. (2016, mei 24). Digital story van Assia: speeltuin Dekoster. Opgeroepen op mei 25, 2016, van Youtube: https://youtu.be/qWSOG9iuLiw

 

Verhack, K. (2016, mei 24). Digital story van Aymane: park. Opgeroepen op mei 25, 2016, van Youtube: https://youtu.be/9IUx8JLbPs4

 

Verhack, K. (2016, mei 24). Digital story van Dira: bibliotheek. Opgeroepen op mei 25, 2016, van Youtube: https://youtu.be/CzbbyXfl7b0

 

Verhack, K. (2016, mei 18). Digital story van Juf Kelly: Leekaertsstraat. Opgeroepen op mei 23, 2016, van Youtube: https://youtu.be/TLk7FSthN58

 

Verhack, K. (2016, mei 24). Digital story van Mattias: skatepark. Opgeroepen op mei 25, 2016, van Youtube: https://youtu.be/yKoIK1xO1XY

 

Verhack, K. (2016, mei 24). Digital story van Nadir: speeltuin Hoedemaekers. Opgeroepen op mei 25, 2016, van Youtube: https://youtu.be/TDuC6rtCYOA

 

Verhack, K. (2016, mei 24). Digital story van Nesrin: zwembad. Opgeroepen op mei 25, 2016, van Youtube: https://youtu.be/g8xMoxKYDwg

 

Verhack, K. (2016, mei 24). Digital story van Nour: muziekacademie. Opgeroepen op mei 25, 2016, van Youtube: https://youtu.be/LIEpAMWxyOk

 

Verhack, K. (2016, mei 24). Digital story van Parnian: Decathlon. Opgeroepen op mei 25, 2016, van Youtube: https://youtu.be/t3CkHAbuCM4

 

Verhack, K. (2016, mei 24). Digital story van Saloua: zwembad. Opgeroepen op mei 25, 2016, van Youtube: https://youtu.be/KEUk8PVkMwM

 

Verhack, K. (2016, mei 24). Digital story van Xavier: skatepark. Opgeroepen op mei 25, 2016, van Youtube: https://youtu.be/aaPfOEtkkpk

 

Cultuur

 

De Pinxi. (2016). De Pinxi. Opgeroepen op januari 23, 2016, van De Pinxi interactive experiences: http://website.depinxi.be

 

Evere. (2015). cultuur. Opgeroepen op november 29, 2015, van Evere vrije tijd: www.evere.be/index.php/nl/vrije-tijd/cultuur

 

Everna. (2016). Everna. Opgeroepen op januari 24, 2016, van Everna: http://www.everna.be/everna

 

Moulin d'Evere. (2016). moulin d'evere. Opgeroepen op januari 23, 2016, van Brussels Museum van de Molen en de Voeding: http://www.moulindevere.be/j/index.php?lang=nl

 

Sport

 

Avenir Evere. (2016). Avenir Evere. Opgeroepen op januari 23, 2016, van BC Avenir Evere: http://avenirevere.be

 

Brussels Europe Fencing Forever. (2016). escrime Bruxelles. Opgeroepen op januari 24, 2016, van Brussels Europe Fencing Forever: www.escrime-bruxelles.be

 

Brussels Evere Handball School. (2016). behs. Opgeroepen op januari 24, 2016, van handball Evere: www.behs.be

 

Brussels Tigers. (2016). Brussels tigers. Opgeroepen op januari 24, 2016, van Brussels Tigers: http://www.brusselstigers.be

 

Club Horizon Aikido. (2016). clubhorizon. Opgeroepen op januari 24, 2016, van clubhorizon: www.clubhorizon.be/web_acappella/

 

Evere. (2015). sport. Opgeroepen op november 29, 2015, van Evere vrije tijd: www.evere.be/index.php/nl/vrije-tijd/sport

 

Evere Badminton Club. (2016). evere bc. Opgeroepen op januari 24, 2016, van Evere Badminton Club ASBL: everebc.be

 

L'art de la danse. (2016). l'art de la danse. Opgeroepen op januari 24, 2016, van page d'acceuil: www.lartdeladanse.be

 

Le Club du Multisports. (2016). club multisports. Opgeroepen op januari 24, 2016, van Club du Multisports asbl: www.club-multisports.be

 

Royal Evere White Star Tennis Club. (2016). everetennis. Opgeroepen op januari 24, 2016, van le Club: www.everetennis.be/home3.asp?ClubID=135&LG=FR

 

Royal White Star Hockey Club. (2016). white hockey. Opgeroepen op januari 24, 2016, van Royal Evere White Star HC: www.whitehockey.be

 

Shitokai Karaté Evere. (2016). shitokai Evere. Opgeroepen op januari 24, 2016, van Shitokai Karaté Evere: www.shitokai-evere.be

 

Sporta Evere Volley Club. (2016). Sporta evere. Opgeroepen op januari 24, 2016, van Accueil: sportaevere.be

 

Stade Everois. (2016). Stade-Everois. Opgeroepen op januari 24, 2016, van Stade Everois RC: www.stad-everois.be

 

Triton vzw. (2016). centre-sportif-triton. Opgeroepen op januari 24, 2016, van asbl Triton vzw: www.centre-sportif-triton.be

 

White Star Padel Club. (2016). padelbruxelles. Opgeroepen op januari 24, 2016, van accueil: padelbruxelles.be

 

Jeugd

 

Evere. (2015). buitenschoolse activiteiten. Opgeroepen op november 29, 2015, van Evere vrije tijd jeugd: www.evere.be/index.php/nl/vrije-tijd/jeugd/buitenschoolse-activiteiten

 

Sociaal

 

De Sociale Kaart. (2015). De sociale kaart Evere. Opgeroepen op november 29, 2015, van De Sociale Kaart: https://www.desocialekaart.be/zoek/organisatie_fusiegemeente/Evere?wher…

 

Evere. (2015). sociaal. Opgeroepen op november 2015, 29, van OCMW: http://www.evere.be/index.php/nl/social/ocmw

 

Evere. (2016). gemeentehuis. Opgeroepen op januari 24, 2016, van gemeentehuis: http://www.evere.be/index.php/nl/gemeentehuis

 

Evere. (2015). politie. Opgeroepen op november 29, 2015, van Evere veiligheid: www.evere.be/index.php/nl/veiligheid/politie

 

Evere. (2015). buurthuizen. Opgeroepen op november 29, 2015, van Evere veiligheid preventie: www.evere.be/index.php/nl/veiligheid/preventie/buurthuizen

 

Evere. (2016). veiligheid preventie. Opgeroepen op januari 24, 2016, van schoolbemiddeling: http://www.evere.be/index.php/nl/veiligheid/preventie/schoolbemiddeling

 

Villa Indigo. (2016). villa indigo. Opgeroepen op januari 24, 2016, van Villa Indigo: http://villaindigo.be/nl

 

Groene (speel)ruimtes

 

Google Maps. (2016). Google Maps. Opgeroepen op januari 23, 2016, van Google Maps: http://maps.google.be

 

Scholen

 

Evere. (2016). opvoeding. Opgeroepen op januari 23, 2016, van scholen: http://www.evere.be/index.php/nl/opvoeding/scholen

 

Godsdienst

 

Google Maps. (2016). Google Maps. Opgeroepen op januari 23, 2016, van Google Maps: http://maps.google.be

 

Universiteit of Hogeschool
lager onderwijs
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Karen Mafrans
Kernwoorden
Share this on: