De rol en het gebruik van Twitter in tijden van terreur: informatiebron versus uitlaatklep

Ilona
Buteneers

Ondertussen meer dan een jaar geleden, maar bij velen nog steeds in het geheugen gegrift: de terreuraanslagen op 22 maart 2016 in de luchthaven van Zaventem en het metrostation in Maalbeek. Een dag die getekend staat als een gitzwarte dag in de Belgische geschiedenis, een dag waarbij er maar liefst 35 doden vielen en 340 gewonden. Anno 2017 is terreur een gegeven dat nauwelijks nog weg te denken is uit onze samenleving. Uit onderzoek blijkt dat sociale media een cruciale rol spelen als communicatietool in tijden van crisis. Communicatie is en blijft van essentieel belang om orde te kunnen scheppen in de chaos alsook om het publiek te informeren, te activeren en gerust te stellen. Omwille van deze reden onderzocht Ilona Buteneers het gebruik van Twitter na het plaatsvinden van de terreuraanslagen op 22 maart 2016.

Big data

Over een periode van 8 dagen na de aanslagen in Zaventem en Maalbeek werden er meer dan 2 miljoen tweets binnengehaald op basis van zes verschillende hashtags [1], we hebben hier met andere woorden te maken met het fenomeen big data. Voor het onderzoek werden de data echter gereduceerd tot een kleinere dataset bestaande uit 1588 tweets. We stelden vast dat de meerderheid van de berichtgeving is verschenen op 22 maart 2016, maar liefst 73% van de bestudeerde tweets verscheen op de dag van de aanslagen zelf.

Gewone burgers domineren de berichtgeving, overheidspartijen grote afwezigen

Na de aanslagen in Brussel en Maalbeek lieten de gewone burgers massaal van zich horen via het sociale mediakanaal, in maar liefst 78% van de gevallen was de tweet afkomstig van een gewone burger zoals u en ik. Opmerkelijk was echter de beperkte mate van activiteit van overheidspartijen, slechts 0.5% van de tweets werd gepost door een overheidspartij. Ook andere formele bronnen zoals politici, expertorganisaties en ngo’s waren slechts in beperkte mate aanwezig in de berichtgeving, amper 2% van de berichtgeving was afkomstig van deze actoren.

Emoties de vrije loop

Het publiek tweette na de aanslagen over een uiteenlopend arsenaal aan topics via Twitter. Wetenschappelijk onderzoek toont veelal aan hoe het publiek gebruik maakt van Twitter als tool voor het verwerven van informatie. Ook uit deze studie blijkt dat men beroep deed op Twitter als een manier om informatie en updates te verwerven over de situatie.

De resultaten van deze studie wijzen echter ook op het belang van sociale media als manier voor het uiten van gevoelens en emoties. Specifiek kwamen emoties zoals boosheid en empathie het meest naar voren alsook frustratie en verdriet. Vooral de berichtgeving van burgers gaat gepaard met emoties, terwijl tweets van mediabronnen alsook formele bronnen eerder geen emoties bevatten. Hier dient er echter een kleine kanttekening worden gemaakt. Het is namelijk belangrijk te erkennen dat de emoties die mensen ervaren niet steeds gelijk zijn aan de emoties die mensen uitdrukken via sociale mediakanalen.

Ook werd er nader bestudeerd welke topics er aan bod kwamen in de berichtgeving op Twitter na de gebeurtenissen. Een aanzienlijk deel van de tweets bevatte een vraag. Enerzijds waren dit vragen die peilden naar extra informatie, anderzijds vragen die de gebeurtenissen in vraag stelden en op die manier emoties als boosheid de vrije loop lieten. Verder bevatten vele tweets eveneens uitingen van medeleven en steun, hetgeen nauw samenhangt met tweets die verwezen naar de slachtoffers en betrokkenen van de aanslagen. Opmerkelijk waren de tweets waarbij de focus lag op het uiten van kritiek ten aanzien van het islamitische geloof, de Jihad en de Islamitische Staat. Ook via sociale media krijgt de moslimgemeenschap af te rekenen met meer wantrouwen en haat, een gevolg van de polarisering van onze samenleving?

Originele tweets nemen de bovenhand

Wat betreft het type tweets zien we dat originele tweets de berichtgeving domineren, in maar liefst 80% van de gevallen ging het om een originele tweet. Verder wordt de reply-functie het meest gebruikt door burgers, de mention-functie daarentegen wordt eerder gebruikt door formele bronnen zoals politici, expertorganisaties en overheidspartijen.

Bijkomend fungeren een aantal actoren als ware verspreiders van informatie (communication hubs) na het plaatsvinden van een terreuraanslag. Hierbij denken we aan overheidspartijen en Belgische journalisten, zij worden namelijk opmerkelijk meer geretweet dan burgers. Bijkomend worden de tweets van Belgische journalisten eveneens meer geliked dan de tweets van burgers. Hier dient er echter wel een kleine nuance te worden gemaakt, gezien burgers in de eerste plaats al minder volgers hebben dan bijvoorbeeld journalisten en overheidspartijen waardoor hun berichtgeving dus vanzelfsprekend minder zal worden geliked of geretweet.

Hyperlinks en hashtags (#) voor meer en betrouwbare informatie?

Ten slotte werd de aanwezigheid van hyperlinks en hashtags in de berichtgeving onder de loep genomen. Het merendeel van de tweets bevatte echter geen hyperlink. Wanneer dit wel het geval was, verwees de link in de eerste plaats naar afbeeldingen of GIF’s en in de tweede plaats naar tweets van andere gebruikers, blogposts etc. Vooral tweets van mediabronnen bevatten hyperlinks naar extra informatie, hetgeen de functie van Twitter als informatiebron benadrukt. Wat betreft het gebruik van hashtags in de berichtgeving werden er twee hashtags veelvuldig gebruikt om te communiceren over de aanslagen in Zaventem en Maalbeek. Enerzijds kwam #zaventem veelvuldig aan bod, anderzijds werd ook #brussels frequent gebruikt.

Noden van het publiek versus effectieve responsstrategie

Zoals reeds eerder aangehaald toont ook deze studie aan dat Twitter twee belangrijke functies vervult in de context van crisissen. In de eerste plaats doen gebruikers beroep op Twitter om informatie te verzamelen en te delen met volgers in hun netwerk. In tweede instantie doet men echter beroep op sociale media zoals Twitter voor het uiten en ventileren van emoties en gevoelens. Vanuit het perspectief van crisismanagement is het daarom belangrijk om inzicht te krijgen in deze emoties opdat zo responsstrategieën op een effectieve en efficiënte manier worden ontwikkeld. Een succesvolle crisisresponsstrategie hangt met andere woorden samen met de emotionele noden van het publiek.

 

[1] #zaventem, #brusselsattack, #brussels, #brussel, #maelbeek en #maalbeek

 

Voor meer informatie: ilona.buteneers@gmail.com

Bibliografie

Boeken en bijdragen uit readers

Anderson, R. (2008). Security engineering. New Jersey, N.J.: John Wiley & Sons.

Atkinson, C. (2009). The backchannel: how audiences are using Twitter and social media and changing presentations forever. Berkeley: New Riders.

Boer, D. den, Bouwman, H., Frissen, V. & Houben, M. (1994). Methodologie en statistiek voor communicatie-onderzoek. Houten: Bohn, Stafleu en Van Loghum.

Bollier, D. & Firestone, C. M. (2010). The promise and peril of big data. Washington DC: Aspen Institute, Communications and Society Program.

Boyd, D., Golder, S. & Lotan, G. (2010). Tweet, tweet, retweet: conversational aspects of retweeting on Twitter. In Proceedings of the 2010 43rd Hawaii International Conference of System Sciences (pp. 1-10). Washington: IEEE Computer Society.

Brynielsson, J., Johansson, F. & Westling, A. (2013, juni). Learning to classify emotional content in crisis-related tweets. In Intelligence and Security Informatics (ISI) International Conference (pp. 33-38). Washington: IEEE Computer society.

Burkholder, L. (1992). Philosophy and the computer. New York, N.Y.: Westview Press.

Castillo, C., Mendoza, M. & Poblete, B. (2011). Information credibility on Twitter. In S. Sadagopan, K. Ramamritham, A. Kumar, M.P. Ravindra, E. Bertino & R. Kumar (Eds.), Proceedings of the 20th international conference on World Wide Web (pp. 675-684). New York, N.Y.: ACM.

Castells, M. (2000). The rise of the network society (2nd ed.). USA: Blackwell Publishers, Inc.

Castells, M. (2011). The rise of the network society: the information age: economy, society, and culture. New Jersey, N.J.: John Wiley & Sons.

Chatfield, A. T., Akbari, R., Mirzayi, N. & Scholl, H. J. (2012). Interactive effects of networked publics and social media on transforming the public sphere: a survey of Iran’s leaderless “social media revolution". In System Science (HICSS) 45th Hawaii International Conference (pp. 2552-2562). Washington: IEEE Computer Society.

Coombs, T. & Holladay, S. (2005). An exploratory study of stakeholder emotions: affect and crises. In N.M. Ashkanasy, W.J. Zerbe & C. Hartel (Eds.), The Effect of Affect in Organizational Settings (pp. 263–280). Bingley: Emerald Group Publishing Limited.

Coombs, W. T. (2012). Ongoing crisis communication: planning, managing, and responding. Californië: Sage Publications, Inc.

DeFleur, M. L. & Ball-Rokeach, S. (1989). Theories of mass com-munication (5th ed.). New York, N.Y.: Longman.

De Longueville, B., Smith, R. S. & Luraschi, G. (2009). “OMG, from here, I can see the flames!”: a use case of mining location based social networks to acquire spatio-temporal data on forest fires. In X. Zhou & X. Xie (Eds.), Proceedings of the 2009 International Workshop on Location Based Social Networks (pp. 73–80). New York, N.Y.: ACM.

Dewey, J. (2004). Democracy and Education. Massachusetts, MA: Courier Corporation.

Ess, C. & Jones, S. (2002). Ethical decision-making and Internet research: recommendations from the aoir ethics working committee. In E.A. Buchanan (Ed.), Readings in Virtual Research Ethics: Issues and Controversies (pp. 27–44). Hershey: Information Science Publishing.

Fearn-Banks, K. (2010). Crisis communication: a casebook approach. Hoboken: Taylor & Francis.

Gitelman, L. (2011). Raw data is an oxymoron. Massachusetts, MA: Mit Press.

Goolsby, R. (2009). Lifting elephants: Twitter and blogging in global perspective. In H. Liu, J. Salerno & M.J. Young (Eds.), Social computing and behavioral modeling (pp. 1–6). New York, N.Y.: Springer.

Haddow, G., Bullock, J. & Coppola, D. P. (2013). Introduction to emergency management. Massachusetts, MA: Butterworth-Heinemann.

Hecht, B., Hong, L., Suh, B. & Chi, E. H. (2011). Tweets from Justin Bieber’s heart: the dynamics of the location field in user profiles. In R. Grinter, T. Rodden, P. Aoki, E. Cutrell, R. Jeffries & G. Olson (Eds.), Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 237–246). New York, N.Y.: ACM.

Huang, Y. L., Starbird, K., Orand, M., Stanek, S. A. & Pedersen, H. T. (2015). Connected through crisis: emotional proximity and the spread of misinformation online. In D. Cosley, A. Forte, L. Ciolfi & D. McDonald (Eds.), Proceedings of the 18th ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work & Social Computing (pp. 969–980). New York, N.Y.: ACM.

Israel, S. (2009). Twitterville: how businesses can thrive in the new global neighborhoods. New York, N.Y.: Penguin.

Java, A., Song, X., Finin, T. & Tseng, B. (2007). Why we twitter: understanding microblogging usage and communities. In H. Zhang, B. Mobasher, L. Giles, A. McCallum, O. Nasraoui, M. Spiliopoulou, J. Srivastava & J. Yen (Eds.), Proceedings of the 9th WebKDD and 1st SNA-KDD 2007 workshop on Web mining and social network analysis (pp. 56–65). New York, N.Y.: ACM.

Kwak, H., Lee, C., Park, H. & Moon, S. (2010). What is Twitter, a social network or a news media? In M. Rappa, P. Jones, J. Freire & S. Chakrabarti (Eds.), Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web (pp. 591–600). New York, N.Y.: ACM.

Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York, N.Y.: Springer.

Lazarus, Richard S. (1991). Emotion and adaptation. New York, N.Y.: Oxford University Press .

Lazarus, Richard S. (2006). Stress and emotion: a new synthesis. New York, N.Y.: Springer Publishing Company.

Luoma-aho, V. (2010). Emotional stakeholders, a threat to organizational legitimacy. In H. Zhengrong, O. Boyd-Barrett, M. Curtin, M. Keane, A. Roy, L. Huiqun & W. Jia (Eds.), 60th Annual Conference of the International Communication Association (pp. 1–12). Singapore.

Merton, R. K. (1968). Social theory and social structure. New York, N.Y.: Simon and Schuster.

Moretti, F. (2005). Graphs, maps, trees: abstract models for a literary history. New York, N.Y.: Verso.

Oetzel, J. G. & Ting-Toomey, S. (2006). The SAGE handbook of conflict communication: integrating theory, research, and practice. Thousand Oaks, C.A.: Sage Publications.

Opgenhaffen, M. & Van Belle, B. (2012). Sociale media en journalistiek. Tielt: Lannoo Meulenhoff.

Krishnamurthy, B. (2009). A measure of online social networks. In Proceedings of the First international conference on Communication Systems and Networks and Workshops (pp. 190 - 199). Washington: IEEE Computer Society.

Palen, L., Anderson, K. M., Mark, G., Martin, J., Sicker, D., Palmer, M. & Grunwald, D. (2010). A vision for technology-mediated support for public participation & assistance in mass emergencies & disasters. In D. McAuley & S. Peyton-Jones (Eds.), Proceedings of the 2010 ACM-BCS visions of computer science conference (p. 8). Londen: British Computer Society.

Palen, L. & Vieweg, S. (2008). The emergence of online widescale interaction in unexpected events: assistance, alliance & retreat. In B. Begole & D.W. McDonald (Eds.), Proceedings of the 2008 ACM conference on Computer supported cooperative work (pp. 117–126). New York, N.Y.: ACM.

Palen, L., Vieweg, S., Sutton, J., Liu, S. B. & Hughes, A. L. (2007). Crisis informatics: studying crisis in a networked world. In Proceedings of the Third International Conference on E-Social Science.

Qu, Y., Huang, C., Zhang, P. & Zhang, J. (2011). Microblogging after a major disaster in China: a case study of the 2010 Yushu earthquake. In P. Hinds, J.C. Tang, J. Wang, J. Bardram & N. Ducheneaut (Eds.), Proceedings of the ACM 2011 Conference on Computer Supported Cooperative Work (pp. 25–34). New York, N.Y.: ACM.

Qu, Y., Wu, P. F. & Wang, X. (2009). Online community response to major disaster: a study of Tianya forum in the 2008 Sichuan earthquake. In Proceedings of the 42nd Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 1–11). Washington: IEEE Computer Society.

Rainie, H. & Wellman, B. (2012). Networked: the new social operating system. Massachusetts, MA: MIT Press.

Regtvoort, F. & Siepel, H. (2012). Risico-en crisiscommunicatie (3de ed.). Bussum: Coutinho.

Regtvoort, F. & Siepel, H. (2014). Risico- en crisiscommunicatie (4de ed.). Bussum: Coutinho.

Rosenthal, U. (1984). Rampen, rellen, gijzelingen: crisisbesluitvorming in Nederland. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw.

Schulz, A., Thanh, T., Paulheim, H. & Schweizer, I. (2013). A fine-grained sentiment analysis approach for detecting crisis related microposts. In T. Comes, F. Fiedrich, S. Fortier, J. Geldermann & T. Müller (Eds.), Proceedings of the 10th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management (pp. 846 - 851). ISCRAM.

Shih, C. (2009). The Facebook era: tapping online social networks to build better products, reach new audiences, and sell more stuff. New Jersey, N.J.: Prentice Hall.

Shklovski, I., Palen, L. & Sutton, J. (2008). Finding community through information and communication technology in disaster response. In B. Begole & D.W. McDonald (Eds.), Proceedings of the 2008 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work (pp. 127–136). New York, N.Y.: ACM.

Spiro, E. S., Fitzhugh, S., Sutton, J., Pierski, N., Greczek, M. & Butts, C. T. (2012). Rumoring during extreme events: a case study of deepwater horizon 2010. In N. Contractor, B. Uzzi, M. Macy & W. Nejdl (Eds.), Proceedings of the 4th Annual ACM Web Science Conference (pp. 275–283). New York, N.Y.: ACM.

Starbird, K. & Palen, L. (2011). “Voluntweeters”: self-organizing by digital volunteers in times of crisis. In D. Tan, G. Fitzpatrick, C. Gutwin, B. Begole & W. E. Kellogg (Eds.), Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1071–1080). New York, N.Y.: ACM.

Starbird, K., Palen, L., Hughes, A. L. & Vieweg, S. (2010). Chatter on the Red: what hazards threat reveals about the social life of microblogged information. In K. Inkpen, C. Gutwin & J. Tang (Eds.), Proceedings of the 2010 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work (pp. 241–250). New York, N.Y.: ACM.

Starbird, K. & Palen, L. (2010). Pass it on? Retweeting in mass emergency. In Proceedings of the 7th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management: Defining Crisis Management 3.0. ISCRAM.

Sutton, J., Palen, L. & Shklovski, I. (2008). Backchannels on the front lines: emergent uses of social media in the 2007 southern California wildfires. In F. Fiedrich & B. Van de Walle (Eds.), Proceedings of the 5th International ISCRAM Conference (pp. 624-632). ISCRAM.

Tanaka, Y., Sakamoto, Y. & Matsuka, T. (2013). Toward a social-technological system that inactivates false rumors through the critical thinking of crowds. In Proceedings of the 2013 46th Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 649-658). Washington: IEEE Computer Society.  

Thomson, R., Ito, N., Suda, H., Lin, F., Liu, Y., Hayasaka, R., Isochi, R. & Wang, Z. (2012). Trusting tweets: the Fukushima disaster and information source credibility on Twitter. In Proceedings of the 9th International ISCRAM Conference (pp. 1–10). ISCRAM.

Tops, P., van Duin, M., Kop, N., Adang, O. & Wijkhuijs, L. J. J. (2012). Lessen in crisisbeheersing. Dilemma’s uit het schietdrama in Alphen aan den Rijn. Den Haag: Boom Lemma uitgevers. 

Torkildson, M. K., Starbird, K. & Aragon, C. (2014). Analysis and visualization of sentiment and emotion on crisis tweets. In L. Yuhua (Ed.), International Conference on Cooperative Design, Visualization and Engineering (pp. 64–67). New York, N.Y.: Springer.

Toriumi, F., Shinoda, K., Kurihara, S., Sakaki, T., Kazama, K. & Noda, I. (2011). How disaster changes social media. In Proceedings of the 7th Conference of JWEIN.

van Dijk, J. (2012). The network society. Londen: SAGE Publications Ltd.

Vieweg, S., Hughes, A. L., Starbird, K. & Palen, L. (2010). Microblogging during two natural hazards events: what Twitter may contribute to situational awareness. In E. Mynatt, G. Fitzpatrick, S. Hudson, K. Edwards & T. Rodden (Eds.), Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1079–1088). New York, N.Y.: ACM.

Wilcox, D. L., Cameron, G. T., Reber, B. H. & Dodge, A. (2015). Public relations: strategies and tactics. New York, N.Y.: Pearson. 

Withofs, J. & Slangen, N. (2011). Communiceren in het New Normal. Leuven: LannooCampus.

Zanders, A. (2012). Crisismanagement: organisaties bij crises en calamiteiten (2nd ed.). Bussum: Coutinho.

  

Internet

Clark, J. (2009, 28 november). 9/11 pager data visualization. Geraadpleegd op 23 april 2016 op het World Wide Web: http://www.neoformix.com/archive

De Standaard. (2016, 22 maart). Drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Geraadpleegd op 29 april 2017 op het World Wide Web: http://www.standaard.be/cnt/dmf20160322_02196745

De Standaard. (n.d.). Tijdlijn. De aanslagen in Brussel van minuut tot minuut. Geraadpleegd op 15 april 2017 op het World Wide Web: http://www.standaard.be/cnt/dmf20160322_02196804

Eeckhaut, M. (2016). Salah Abdeslam heeft geen advocaat meer. Geraadpleegd op 18 april 2017 op het World Wide Web: http://www.standaard.be/cnt/dmf20161011_02514436

Haagsma, J. (2010, 12 juli). Researching the public web. Geraadpleegd op 24 april 2017 op het World Wide Web: http://www.ehumanities.nl/researching-the-public-web/

Het Laatste Nieuws. (2016). Facebook kreeg er in 2016 opnieuw 700.000 nieuwe Belgische gebruikers bij. Geraadpleegd op 1 mei 2017 op het World Wide Web: http://www.hln.be/hln/nl/4125/Internet/article/detail/3041866/2016/12/2…

Nusca, A. (2009, 13 februari). Twitter’s active users grow 900% in one year. Geraadpleegd op 29 maart 2016 op het World Wide Web: http://www.zdnet.com/article/twitters-active-users-grow-900-in-one-year/

Statista. (2017). Leading social networks worldwide as of April 2017, ranked by number of active users (in millions). Geraadpleegd op 4 mei 2017 op het World Wide Web: https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranke…

Thelwall, M. (2010, 12 juli). Researching the public web. Geraadpleegd op 24 april 2017 op het World Wide Web: http://www.ehumanities.nl/researching-the-public-web/

Twitter. (2011). One hundred million voices. Geraadpleegd op 1 mei 2017 op het World Wide Web: https://blog.twitter.com/2011/one-hundred-million-voices

Yourish, K., Watkins, D., Giratikanon, T. & Lee, J. C. (2016, 25 maart). How many people have been killed in ISIS attacks around the world. Geraadpleegd op 5 mei 2017 op het World Wide Web: https://www.nytimes.com/interactive/2016/03/25/world/map-isis-attacks-a…

 

Ongepubliceerde werken

Berendt, B. (2016). Thoughts on big data and ethics. PowerPoint presentatie gepresenteerd tijdens de les Nieuwe Mediastudies, Gent, Vakgroep Communicatiewetenschappen.

Deprez, A. (2008). Internationale conflictberichtgeving in de Vlaamse geschreven pers: een longitudinale framing-en representatieanalyse van de Eerste en Tweede Intifada. Niet-gepubliceerd proefschrift, Gent, Vakgroep Communicatiewetenschappen.

 De Dobbelaer, R. (2015). Inhoudsanalyse. PowerPoint presentatie gepresenteerd in workshop inhoudsanalyse, Gent, Vakgroep Communicatiewetenschappen.

De Grove, F. (2016). Digital methods. PowerPoint presentatie gepresenteerd in workshop digital methods, Gent, Vakgroep Communicatiewetenschappen.

Frissen, P. (2002). De rol van de overheid in de informatiesamenleving. Niet-gepubliceerd onderzoeksrapport, Tilburg, Faculteit Recht.

Heverin, T. & Zach, L. (2010, mei). Microblogging for crisis communication: examination of Twitter use in response to a 2009 violent crisis in the Seattle-Tacoma, Washington area. Paper gepresenteerd voor the 7th International ISCRAM Conference, Seattle.

Kwan, J. (2015). How is Twitter being used to convey information about a nuclear risk disaster: a case study of Fukushima. Niet-gepubliceerde scriptie, Universiteit Gent.

Luoma-Aho, V. (2010, februari). Is social media killing our theories. Paper gepresenteerd voor Viestinnän Tutkimuksen Päivät (Communication Research Days), Tampere.  

Messiaen, S. (2015). Automatic detection of crisis situations on social media: an analysis of the tweets posted after the crash of Germanwings Flight 9525. Niet-gepubliceerde scriptie, Gent, Vakgroep Vertalen Tolken Communicatie.

Vanblaere, H. (2012). @Twitter #TakeSportersSerious: een multi-method onderzoek naar fan communication op Twitter. Niet-gepubliceerde scriptie, Gent, Vakgroep Communicatiewetenschappen.

 

Wetenschappelijke artikelen

Abe, K. (2009). The myth of media interactivity technology, communications and surveillance in Japan. Theory, Culture & Society, 26(2–3), 73–88.

Ahmad, M., Zani, N. M. & Hashim, K. F. (2015). Knowledge sharing behavior among flood victims in Malaysia. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 10(3), 968–976.

Aisha, T. S., Wok, S., Manaf, A. M. A. & Ismail, R. (2015). Exploring the use of social media during the 2014 flood in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 211, 931–937.

Antonius, N. & Rich, L. (2013). Discovering collection and analysis techniques for social media to improve public safety. The International Technology Management Review, 3(1), 42.

Ball-Rokeach, S. J. & DeFleur, M. L. (1976). A dependency model of mass-media effects. Communication Research, 3(1), 3–21.

Ball-Rokeach, S. J., Kim, Y.-C. & Matei, S. (2001). Storytelling neighborhood: paths to belonging in diverse urban environments. Communication Research, 28(4), 392–428.

Beutler, L. E., Reyes, G., Franco, Z. & Housley, J. (2006). The need for proficient mental health professionals in the study of terrorism. Psychology of Terrorism, 32–52.

Binder, A. R. (2012). Figuring out #Fukushima: an initial look at functions and content of US Twitter commentary about nuclear risk. Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture, 6(2), 268–277.

Bollen, J., Mao, H. & Zeng, X. (2011). Twitter mood predicts the stock market. Journal of Computational Science, 2(1), 1–8.

boyd, d. & Crawford, K. (2012). Critical questions for big data. Information, Communication & Society, 15(5), 662–679.

Brummette, J. & Fussell Sisco, H. (2015). Using Twitter as a means of coping with emotions and uncontrollable crises. Public Relations Review, 41(1), 89–96.

Bruno, N. (2011). Tweet first, verify later? How real-time information is changing the coverage of worldwide crisis events. Reuters Institute for the Study of Journalism, 2010-2011.

Bruns, A., Burgess, J. E., Crawford, K. & Shaw, F. (2012). # qldfloods and@ QPSMedia: crisis communication on Twitter in the 2011 south east Queensland floods. ARC Centre of Excellence for Creative Industries and Innovation, Queensland University of Technology, Brisbane QLD Australia.

Carter, A. Y. (2009). Global perspective: seeking a news business model for newspapers. Journal of New Communications Research, 4(2), 80–92.

Cassa, C. A., Chunara, R., Mandl, K. & Brownstein, J. S. (2013). Twitter as a sentinel in emergency situations: lessons from the Boston marathon explosions. PLoS Currents Disasters, 5.

Cavnar, W. B. & Trenkle, J. M. (1994). N-gram-based text categorization. Ann Arbor MI, 48113(2), 161–175.

Cha, M., Haddadi, H., Benevenuto, F. & Gummadi, P. K. (2010). Measuring user influence in Twitter: the million follower gallacy. ICWSM, 10(10–17), 30.

Cheong, M. & Lee, V. C. (2011). A microblogging-based approach to terrorism informatics: exploration and chronicling civilian sentiment and response to terrorism events via Twitter. Information Systems Frontiers, 13(1), 45–59.

Chew, C. & Eysenbach, G. (2010). Pandemics in the age of Twitter: content analysis of tweets during the 2009 H1N1 outbreak. PLoS ONE, 5(11).

Choi, Y. & Lin, Y.-H. (2009). Consumer responses to mattel product recalls posted on online bulletin boards: exploring two types of emotion. Journal of Public Relations Research, 21(2), 198–207.

David, C. C., Ong, J. C. & Legara, E. F. T. (2016). Tweeting supertyphoon Haiyan: evolving functions of Twitter during and after a disaster event. PLOS ONE, 11(3), e0150190.

Dervin, B. (1999). Chaos, order and sense-making: a proposed theory for information design. Information Design, 35–57.

DiMaria, R. A. (2013). Understanding and interpreting the Chi-square statistic (x2). RN WVU-School of Nursing Charleston Division.

Ekman, P. (1992a). An argument for basic emotions. Cognition & Emotion, 6(3–4), 169–200.

Ekman, P. (1992b). An argument for basic emotions. Cognition & Emotion, 6(3–4), 169–200.

Garnett, J. L. & Kouzmin, A. (2007). Communicating throughout Katrina: competing and complementary conceptual lenses on crisis communication. Public Administration Review, 67(s1), 171–188.

González-Herrero, A. & Smith, S. (2008). Crisis communications management on the web: how internet-based technologies are changing the way public relations professionals handle business crises. Journal of Contingencies and Crisis Management, 16(3), 143–153.

Helsloot, I. & Groenendaal, J. (2013). Twitter: an underutilized potential during sudden crises? Journal of Contingencies and Crisis Management, 21(3), 178-183. 

Heverin, T. & Zach, L. (2012). Use of microblogging for collective sense-making during violent crises: a study of three campus shootings. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(1), 34–47.

Hirschburg, P. L., Dillman, D. A. & Ball-Rokeach, S. J. (1986). Media system dependency theory: responses to the eruption of Mount St. Helens. Media, Audience, and Social Structure, 117–126.

Hjorth, L. & Kim, K. Y. (2011). The mourning after: a case study of social media in the 3.11 earthquake disaster in Japan. Television & New Media, 12(6), 552–559.

Hogan, B. (2010). The presentation of self in the age of social media: distinguishing performances and exhibitions online. Bulletin of Science, Technology & Society, 30(6), 377-386.

Hornik, J., Satchi, R. S., Cesareo, L. & Pastore, A. (2015). Information dissemination via electronic word-of-mouth: good news travels fast, bad news travels faster! Computers in Human Behavior, 45, 273–280.

Hughes, A. L. & Palen, L. (2009). Twitter adoption and use in mass convergence and emergency events. International Journal of Emergency Management, 6(3–4), 248–260.

Imtihani, N. & Mariko, Y. (2013). Media coverage of Fukushima nuclear power station accident 2011 (A case study of NHK and BBC World TV stations). Procedia Environmental Sciences, 17, 938–946.

Jin, Y. (2010). Making sense sensibly in crisis communication: how publics’ crisis appraisals influence their negative emotions, coping strategy preferences, and crisis response acceptance. Communication Research, 37(4), 522–552.

Jin, Y. & Liu, B. F. (2010). The blog-mediated crisis communication model: recommendations for responding to influential external blogs. Journal of Public Relations Research, 22(4), 429–455.

Jin, Y., Liu, B. F., Anagondahalli, D. & Austin, L. (2014). Scale development for measuring publics’ emotions in organizational crises. Public Relations Review, 40(3), 509–518.

Jin, Y., Pang, A. & Cameron, G. T. (2007). Integrated crisis mapping: towards a publics-based, emotion-driven conceptualization in crisis communication. Sphera Publica, 7(7), 81-96.

Jin, Y., Pang, A. & Cameron, G. T. (2010). The role of emotions in crisis responses: inaugural test of the integrated crisis mapping (ICM) model. Corporate Communications: An International Journal, 15(4), 428–452.

Jin, Y., Pang, A. & Cameron, G. T. (2012). Toward a publics-driven, emotion-based conceptualization in crisis communication: unearthing dominant emotions in multi-staged testing of the integrated crisis mapping (ICM) model. Journal of Public Relations Research, 24(3), 266–298.

Jin, Y., Park, S.-A. & Len-Ríos, M. E. (2010). Strategic communication of hope and anger: a case of Duke University’s conflict management with multiple publics. Public Relations Review, 36(1), 63–65.

Johnson, S. (2009). How Twitter will change the way we live. Time Magazine, 173, 23–32.

Joo-Young, J., Moro, M., Jung, J.-Y. & Munehito, M. (2012). Cross-level analysis of social media: toward the construction of an ecological framework. 国際基督教大学学報. II-B, 社会科学ジャーナル, 73, 53–98.

Jung, J.-Y. & Moro, M. (2014). Multi-level functionality of social media in the aftermath of the great east Japan earthquake. Disasters, 38(s2), s123–s143.

Kaplan, A. M. & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), 59–68.

Kasperson, R. E. (2012). The social amplification of risk and low-level radiation. Bulletin of the Atomic Scientists, 68(3), 59–66.

Kasperson, R. E., Renn, O., Slovic, P., Brown, H. S., Emel, J., Goble, R., Kasperson, J. X. & Ratick, S. (1988). The social amplification of risk: a conceptual framework. Risk Analysis, 8(2), 177–187.

Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P. & Silvestre, B. S. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business Horizons, 54(3), 241–251.

Kim, H. K. & Niederdeppe, J. (2013). The role of emotional response during an H1N1 influenza pandemic on a college campus. Journal of Public Relations Research, 25(1), 30–50.

Kim, Y.-C., Jung, J.-Y., Cohen, E. L. & Ball-Rokeach, S. J. (2004). Internet connectedness before and after September 11 2001. New Media & Society, 6(5), 611–631.

Kitchin, R. (2014). Big data, new epistemologies and paradigm shifts. Big Data & Society, 1(1), 1-12.

Kivikuru, U. (2006). Tsunami communication in Finland revealing tensions in the sender-receiver relationship. European Journal of Communication, 21(4), 499–520.

Kodrich, K. & Laituri, M. (2005). The formation of a disaster community in cyberspace: the role of online news media after the 2001 Gujarat earthquake. Convergence, 11(3), 40–56.

Koerner, C. L. (2014). Media, fear, and nuclear energy: a case study. The Social Science Journal, 51(2), 240–249.

Kolbe, R. H. & Burnett, M. S. (1991). Content-analysis research: an examination of applications with directives for improving research reliability and objectivity. Journal of Consumer Research, 18(2), 243–250.

Kranzberg, M. (1986). Technology and history: “Kranzberg’s laws.” Technology and Culture, 27(3), 544–560.

Kyokai, N. S. (2011). Quake–area newspapers found Twitter solutions to get the news out. NSK News Bulletin Online.

Lachlan, K. A., Spence, P. R., Lin, X. & Greco, M. D. (2014). Screaming into the wind: examining the volume and content of tweets associated with hurricane Sandy. Communication Studies, 65(5), 500–518.

Lachlan, K. A., Spence, P. R., Lin, X., Najarian, K. M. & Greco, M. D. (2014). Twitter use during a weather event: comparing content associated with localized and nonlocalized hashtags. Communication Studies, 65(5), 519–534.

Lauf, E. (2001). ». 96 nach Holsti «Zur Reliabilität von Inhaltsanalysen und deren Darstellung in kommunikationswissenschaftlichen Fachzeitschriften. Publizistik, 46(1), 57–68.

Lazer, D., Pentland, A., Adamic, L., Aral, S., Barabási, A.-L., Brewer, D., Christakis, N., Contractor, N., Fowler, J., Gutmann, M., Jebara, T., King, G., Macy, M., Roy, D. & Van Alstyne, M. (2009). Life in the network: the coming age of computational social science. Science, 323(5915), 721-723.

Lee Boaz, J., Ybañez, M., De Leon, M. M. & Estuar, M. R. E. (2013). Understanding the behavior of Filipino Twitter users during disaster. GSTF Journal on Computing (JoC), 3(2), 1-6.

Lee, C. S. & Ma, L. (2012). News sharing in social media: the effect of gratifications and prior experience. Computers in Human Behavior, 28(2), 331–339.

Lee, J., Agrawal, M. & Rao, H. R. (2015). Message diffusion through social network service: the case of rumor and non-rumor related tweets during Boston bombing 2013. Information Systems Frontiers, 17(5), 997–1005.

Lin, Y.-R. & Margolin, D. (2014). The ripple of fear, sympathy and solidarity during the Boston bombings. EPJ Data Science, 3(1), 1-28.

Lindner, E. G. (2006). Emotion and conflict: why it is important to understand how emotions affect conflict and how conflict affects emotions. The Handbook of Conflict Resolution, 2, 268–293.

Liu, B. F., Austin, L. & Jin, Y. (2011). How publics respond to crisis communication strategies: the interplay of information form and source. Public Relations Review, 37(4), 345–353.

Liu, B. F., Fraustino, J. D. & Jin, Y. (2015). How disaster information form, source, type, and prior disaster exposure affect public outcomes: jumping on the social media bandwagon? Journal of Applied Communication Research, 43(1), 44–65.

Liu, B. F. & Kim, S. (2011). How organizations framed the 2009 H1N1 pandemic via social and traditional media: implications for US health communicators. Public Relations Review, 37(3), 233–244.

Liu, Z., Liu, L. & Li, H. (2012). Determinants of information retweeting in microblogging. Internet Research, 22(4), 443–466.

Lowrey, W. (2004). Media dependency during a large-scale social disruption: the case of September 11. Mass Communication & Society, 7(3), 339–357.

Luoma‐aho, V. & Vos, M. (2010). Towards a more dynamic stakeholder model: acknowledging multiple issue arenas. Corporate Communications: An International Journal, 15(3), 315–331.

Macnamara, J. (2008). Internet media and the public sphere: the 2007 Australian e-electioneering experience. Media International Australia, 129(1), 7–19.

Madianou, M., Longboan, L. & Ong, J. C. (2015). Finding a voice through humanitarian technologies? Communication technologies and participation in disaster recovery. International Journal of Communication, 9(0), 3020-3038.

Manovich, L. (2011). Trending: the promises and the challenges of big social data. Debates in the digital humanities, 2, 460-475.

Marwick, A. E. & Boyd, D. (2011). I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, context collapse, and the imagined audience. New Media & Society, 13(1), 114–133.

Mazer, J. P., Thompson, B., Cherry, J., Russell, M., Payne, H. J., Gail Kirby, E. & Pfohl, W. (2015). Communication in the face of a school crisis: examining the volume and content of social media mentions during active shooter incidents. Computers in Human Behavior, 53, 238–248.

McDonald, L. M., Sparks, B. & Glendon, A. I. (2010). Stakeholder reactions to company crisis communication and causes. Public Relations Review, 36(3), 263–271.

Miller, D. & Mills, T. (2009). The terror experts and the mainstream media: the expert nexus and its dominance in the news media. Critical Studies on Terrorism, 2(3), 414–437.

Muralidharan, S., Rasmussen, L., Patterson, D. & Shin, J.-H. (2011). Hope for Haiti: an analysis of Facebook and Twitter usage during the earthquake relief efforts. Public Relations Review, 37(2), 175–177.

Palen, L., Vieweg, S., Liu, S. B. & Hughes, A. L. (2009). Crisis in a networked world features of computer-mediated communication in the April 16, 2007, Virginia Tech event. Social Science Computer Review, 27(4), 467–480.

Pang, N. & Ng, J. (2016). Twittering the little India riot: audience responses, information behavior and the use of emotive cues. Computers in Human Behavior, 54, 607–619.

Pfau, M. & Wan, H.-H. (2006). Persuasion: an intrinsic function of public relations. Public Relations Theory II, 101–136.

Procter, R., Crump, J., Karstedt, S., Voss, A. & Cantijoch, M. (2013). Reading the riots: what were the police doing on Twitter? Policing and Society, 23(4), 413–436.

Racine, J. S. (2012). RStudio: a platform-independent IDE for R and Sweave. Journal of Applied Econometrics, 27(1), 167–172.

Re, M. (2005). NatCatSERVICE, Natural disasters according to country income groups 1980-2004. Munich Re, Munich.

Saffer, A. J., Sommerfeldt, E. J. & Taylor, M. (2013). The effects of organizational Twitter interactivity on organization–public relationships. Public Relations Review, 39(3), 213–215.

Schultz, F., Utz, S. & Göritz, A. (2011). Is the medium the message? Perceptions of and reactions to crisis communication via Twitter, blogs and traditional media. Public Relations Review, 37(1), 20–27.

Schwarz, A. (2012). How publics use social media to respond to blame games in crisis communication: the Love Parade tragedy in Duisburg 2010. Public Relations Review, 38(3), 430–437.

Seltzer, T. & Mitrook, M. A. (2007). The dialogic potential of weblogs in relationship building. Public Relations Review, 33(2), 227–229.

Shklovski, I., Burke, M., Kiesler, S. & Kraut, R. (2010). Technology adoption and use in the aftermath of hurricane Katrina in New Orleans. American Behavioral Scientist, 53(8), 1228–1246.

Simon, T., Goldberg, A., Aharonson-Daniel, L., Leykin, D. & Adini, B. (2014). Twitter in the cross fire—the use of social media in the Westgate mall terror attack in Kenya. PLOS ONE, 9(8), e104136.

Smith, B. G. (2010). Socially distributing public relations: Twitter, Haiti, and interactivity in social media. Public Relations Review, 36(4), 329–335.

Stemler, S. (2001). An overview of content analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation, 7(17), 137–146.

Stephens, K. K. & Malone, P. C. (2009). If the organizations won’t give us information: the use of multiple new media for crisis technical translation and dialogue. Journal of Public Relations Research, 21(2), 229–239.

Sunstein, C. R. (2003). Terrorism and probability neglect. Journal of Risk and Uncertainty, 26(2–3), 121–136.

Tai, Z. & Sun, T. (2007). Media dependencies in a changing media environment: the case of the 2003 SARS epidemic in China. New Media & Society, 9(6), 987–1009.

Takahashi, B., Tandoc Jr., E. C. & Carmichael, C. (2015). Communicating on Twitter during a disaster: an analysis of tweets during typhoon Haiyan in the Philippines. Computers in Human Behavior, 50, 392–398.

Terpstra, T., Hartman, M., De Vries, A. & Paradies, G. (2015). Twitter in crisisbeheersing. Flood Control.

Tomkiv, Y. & Perko, T. (2014). Final report on use of social media after Fukushima with a focus on the social media as a stakeholder : final version 1.0 (PREPARE; (WP6)-(14)-01). S.l.

Tomkiv, Y., Perko, T., Oughton, D. H., Prezelj, I., Cantone, M. C. & Gallego, E. (2016). How did media present the radiation risks after the Fukushima accident: a content analysis of newspapers in Europe. Journal of Radiological Protection, 36(2), S64-S81.

Umihara, J. & Nishikitani, M. (2013). Emergent use of Twitter in the 2011 Tohoku earthquake. Prehospital and Disaster Medicine, 28(05), 434–440.

Utz, S., Schultz, F. & Glocka, S. (2013). Crisis communication online: how medium, crisis type and emotions affected public reactions in the Fukushima Daiichi nuclear disaster. Public Relations Review, 39(1), 40–46.

van Deventer, P., Ebbelaar, B., Terpstra, S. & Zalm, C. (2010). Worsteling tussen lust en last. NSOB.

Veil, S. R., Buehner, T. & Palenchar, M. J. (2011). A work-in-process literature review: incorporating social media in risk and crisis communication. Journal of Contingencies and Crisis Management, 19(2), 110–122.

Vis, F. (2013). Twitter as a reporting tool for breaking news. Digital Journalism, 1(1), 27–47.

Walther, J. B. (2002). Research ethics in internet-enabled research: human subjects issues and methodological myopia. Ethics and Information Technology, 4(3), 205–216.

Wang, X.-T. (2006). Emotions within reason: resolving conflicts in risk preference. Cognition and Emotion, 20(8), 1132–1152.

Yamamura, E. (2012). Effect of free media on views regarding nuclear energy after the Fukushima accident. Kyklos, 65(1), 132–141.

Download scriptie (4.93 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Prof. dr. Verolien Cauberghe