huiselijkheid ontleed - een architectuur van affecten

Morgane
Lahaye

DOUBLE EXPOSURE - de complexe gelaagdheid van de huiselijke realiteit

„Am Nest kann man sehen was für ein Vogel darin wohnt.”

Mijn onderzoek naar een intuïtieve vertaalslag van de spanningsvelden en bredere thema’s, voor mij afleesbaar binnen een gezin (1), via een proces van affecting (2). 
  1. dat van mijn tante in hun huis in Montaccio, Zwitserland
  2. Het proces waarbij een object tot een affect overgaat. De transformatie van een object tot een emotioneel geladen object; tot een gelaagde identiteit die een connectie aangaat met zowel de lezer, als de rest van de ruimtelijke constellatie.
Het symbiotisch proces waarbij de verschillende betekenislagen binnenin en tussen de tot stand gekomen identiteiten (affecten) worden blootgesteld, is mijn onderzoeksveld.

Het enige vertrekpunt voor onze masterproef was een zelf te bepalen soloreis. Intuïtief koos ik het solitaire, met de bergflank verknochte huis van mijn tante in de Zwitserse Alpen. Mijn fascinatie ging gedurende die intensieve exploratie-periode naar de eerste verdieping van het huis. Een plek waar ik de spanningsvelden die haar gezin kenmerken kon aflezen. Een verdiep waar men / dat letterlijk en figuurlijk naar adem hapt. Het verdiep met zicht op de natuur, dat licht binnenlaat. Een verdiep met vier ramen, een centraal punt [kolom + haard] en een deur. Deze groeiden uit tot de zes spelers van een experiment. Dit beschouw ik niet als plannen voor een verbouwing, maar zie de waarde ervan in het zoeken naar een methode om mijn positiebepaling als architect om te zetten in de praktijk. Het is een eerste uiting van mijn fascinatie voor de menselijke, intuïtieve connecties die architectuur voor mij in zich draagt. 

Het experiment is een lezing, een vertaalslag van de gelaagdheid van de elementen van deze verdieping. Dat hyper-persoonlijke prikkelt mijn passie voor architectuur. 

Ik creëer een architectuur van affecten. 

Daarin vervat ik de spanningsvelden voelbaar in het gezin van mijn tante, maar ook grotere thema’s, die ons allen raken in onze huiselijkheid : genderrollen en vergankelijkheid.

Ik vertaal ze als plekken van afzondering in het collectieve, die samenleven mogelijk maken.

Ik nodig jullie hierbij dan ook uit de bril die ik jullie aanreik op te zetten. Het lezen van een huiselijke realiteit wordt namelijk pas echt interessant wanneer je deze in al zijn complexiteit toelaat en je open stelt voor een gelaagde blootstelling; een DOUBLE EXPOSURE.

Bibliografie

Mijn bibliografie is op een alternatieve manier verwerkt doorheen mijn scriptie.

Download scriptie (23.25 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Carl Bourgeois en Hugo Vanneste