Op welke wijze kan het hotel de Lounge Bar aantrekkelijker maken voor externe gasten?

Mohane Roose
Persbericht

Hoe kan een hotel meer externe gasten aantrekken?

Het doel van dit onderzoek is om een probleemstelling op te lossen en alle aspecten hiervan te belichten. Deze paper verloopt in verschillende stappen en bestaat uit zes delen.

De probleemstelling gaat specifiek over hoe het hotel de bar succesvol kan maken bij externen. Dit vooral bedoeld in de uren wanneer de bar minder drukbezet is. Dit willen hotels veranderen. Als hippe koffiebars deze gasten kunnen aantrekken, zouden hotels dit ook moeten kunnen. 

We zoeken een antwoord op deze onderzoeksvragen via userresearch met een uitgebreide enquête, via deskresearch door artikels te lezen en verder door de cijfers van The Dominican te analyseren. In dit onderzoek wordt er ook gekeken naar het prototype van de oplossing.

Bewijs:

Het besluit van de enquête toont dat gasten niet snel een hotel verkiezen om iets te nuttigen. Welke acties kan het hotel ondernemen om meer gasten aan te trekken tot de bar rekening houdend met de resultaten van de enquête?

- meer tonen op sociale media
- meer visuele kenmerken op straat
- aparte ingang

Door de deskresearch zien we dat veel tips die in de artikels staan ook zijn aangehaald door de personen die de enquête hebben ingevuld. Zoals de bar zichtbaar te maken vanaf de buitenkant van het hotel en een andere ingang te creëren. Wat niet terug te vinden is in de antwoorden van de enquête en wel te lezen is in de artikels, is een andere identiteit te geven aan de bar. Voorlopig, zonder te kijken naar de haalbaarheid kan er besloten worden dat dit de mogelijke oplossingen zijn tot de onderzoeksvraag.

Besluit: 

In de cijfers van het hotel was te zien dat weinig externe gasten het hotel bezoeken.

In de enquête en artikels kwamen een paar oplossingen meerdere keren aan bod, zoals:
- andere ingang tot de bar
- meer visuele kenmerken op straat
- een andere identiteit geven aan de bar

Tijdens de uitwerking stelden we vast dat er met weinig ingrepen een aparte ingang tot de bar kan bekomen worden. Dan is er verder gegaan op de visuele kenmerken via een stoepbord en een andere identiteit te geven aan de bar via een nieuwe naam, aparte socialemediapagina en website.

In dit onderzoek is te zien dat volgens bronnen het financieel haalbaar is. Er moet natuurlijk rekening gehouden worden met de tijd die de gast nodig heeft om het nieuwe merk te leren kennen.

Samenvatting:

Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag: “Op welke wijze kan het hotel de Lounge Bar aantrekkelijker maken voor externe gasten?”, zijn er meerdere mogelijkheden. Concreet door een aparte ingang te creëren, door meer zichtbare kenmerken via de straatkant en door een andere identiteit te geven aan de bar. Hierdoor kan het hotel meer winst behalen en meer naamsbekendheid in de stad Brussel bekomen.

 

Bibliografie

Amenitiz. (1 oktober 2019). Hotel restaurant: 10 tips to improve your offer and attract outside customers. Geraadpleegd op 6 april 2022, van https://www.amenitiz.com/blog/hotel-restaurant--10-tips-to-improve-your…- and-attract-outside-customers

Amigo. (2022). Rocco Forte Hotels. Geraadpleegd op 21 mei 2022, van

https://www.roccofortehotels.com/nl/hotels-and-resorts/hotel-amigo/dini…

Canva. (2022). Grafisch ontwerp. Geraadpleegd op 7 mei 2022, van

https://www.canva.com/

Google Forms: kosteloze online formuliermaker. Google Workspace. (2022). Google Forms. Geraadpleegd op 4 maart 2022, van https://www.google.com/intl/nl_be/forms/about/

Hotel Brussels City Centre | The Dominican Boutique hotel. (2022). PANGAEA Digital Agency. Geraadpleegd op 8 maart 2022, van
https://thedominican.be/nl

Instagram. (2022). Instagram. Geraadpleegd op 7 mei 2022, van

https://www.instagram.com/accounts/login/

Lowenstein, D. (30 februari 2018). Going Local – How to Attract Locals to Your Hotel’s Restaurant & Why It’s Key in Today’s Hospitality Landscape. Geraadpleegd op 6 april 2022, van https://www.hotel-online.com/press_releases/release/going-local-how-to-…- locals-to-your-hotels-restaurant-why-its-key-in/

Lucid visual collaboration suite: Log in. (2022). Ideevorming: Licudspark. Geraadpleegd op 24 maart 2022, van https://lucid.app/users/login?referredProduct=lucidspark

Morantis, N. (2019) HOW TO BUILD AN ATTRACTIVE & SUCCESSFUL HOTEL RESTAURANT. Geraadpleegd op 6 april 2022, van https://www.hotelieracademy.org/hotel-restaurant-tips/

Coenders, H. (2020). Hotels could boost revenue by 20 pct by embracing co-working – Colliers | EurobuildCEE. Geraadpleegd op 4 mei 2022, van https://eurobuildcee.com/en/news/30301-hotels-could-boost-revenue-by-20…- embracing-co-working-colliers

Textline Reclamecentrum | Signbedrijf voor opvallende reclame. (2021). Textline Reclamecentrum. Geraadpleegd op 12 mei 2022, van
https://www.text-line.nl/

The Iris | Gastronomisch genot Brussel. (2022). The Hotel Brussels. Geraadpleegd op 21 mei 2022, van
https://www.thehotel-brussels.be/nl/eet/the-iris

Universiteit of Hogeschool
Hotelmanagement
Publicatiejaar
2022
Promotor(en)
mevr. K. Govers & dhr. B. Vandewaetere
Kernwoorden
Share this on: