De zitepidemie: een gemiste kans voor leerprestaties en gezondheid in het hoger onderwijs

Amber
Ollivier

Studenten bevinden zich in een transitiemoment van adolescentie naar jongvolwassene, dit is een kritieke periode is om goede welzijnspatronen te vestigen. De implementatie van meer fysieke activiteit binnen het hoger onderwijs kan zo een eerste stap zijn richting de algemene gezondheid van jongvolwassenen verbeteren. De rol van het hoger onderwijs hierin is niet te onderschatten. De voordelen reiken verder dan enkel de algemene gezondheid verbeteren, dit onderzoek toont aan dat de leerprestaties van studenten ook kunnen verbeteren. Het is dus van belang om meer interesse op te wekken voor fysieke activiteit binnen het Vlaamse hoger onderwijs om de voordelen te kunnen plukken. Echter speelt in het huidige hoger onderwijs fysieke activiteit een verwaarloosbare rol, ondanks de talrijke voordelen die het met zich meebrengt.

 

Studenten als toekomst van de volksgezondheid

Studenten zijn een kwetsbare groep voor het ontwikkelen van ongezonde eetgewoontes en onvoldoende lichaamsbeweging. Ze hebben een algemeen sedentaire levensstijl waarbij amper 5% van de studenten voldoet aan de aangeraden richtlijnen van de WHO om min. 150 minuten gematigd tot intensief actief te zijn per week. . In België voldoen 36% van de mannen en  25% van de vrouwen aan deze normen. Er is dus een groot verschil te merken tussen de prevalentie van fysieke activiteit tussen de studentenpopulatie enerzijds en de algemene bevolking anderzijds. Dit gegeven doet vermoeden dat de voordelen van fysieke activiteit binnen het hoger onderwijs niet genoeg bekend en/of verspreid zijn. Niettemin zijn er vele voordelen aan fysieke activiteit: verbetering slaap, een betere gemoedsstemming, minder stress, ziektebeelden op latere leeftijd verminderen,... Ook voordelen op cognitief vlak zoals verhoogde aandacht, beter academisch presteren,... De fysieke activiteit binnen het hoger onderwijs herdenken is een belangrijk gegeven want hoe jonger gewoontes aangeleerd zijn, hoe waarschijnlijker dat er blijvende impact is in het verdere leven. Sensibilisering over sedentair gedrag en fysieke inactiviteit ontbreekt echter nog binnen het hoger onderwijs, desondanks er een grote stijging van sedentair gedrag waarneembaar is bij studenten. Universiteiten en hogescholen hebben weinig tot geen maatregelen genomen om het sedentair gedrag te doorbreken: slechts drie instellingen van het hoger onderwijs voorzien (zit-) stabureaus of -tafels en slechts twee instellingen voorzien bewegingspauzes tijdens de lessen.

Dit onderzoek heeft getracht de invloed van fysieke activiteit op de totale leerervaring van studenten in kaart te brengen, rekening houdend met motivatie en betrokkenheid. Door middel van cross-sectioneel onderzoek werd onderzocht hoe fysieke activiteit voorafgaand aan instructieactiviteiten een effect kan hebben op leerprestaties. Het onderzoek analyseerde het effect van individuele factoren, sociale netwerken, de fysieke omgeving, de macro-omgeving, academische druk, het studentenleven, examens, lessen en de schoolomgeving op de wekelijkse totale fysieke activiteit. Daarnaast werd het engagement van studenten onderzocht aan de hand van verschillende motorische theorieën over kennisconstructie, waaronder het constructivisme van Bruner (1966), de embodied cognition theory (Brouillet et al., 2010) en de theory of event coding (Hommel, 2015). Deze theorieën suggereren dat fysieke activiteit een motivator kan zijn voor kennisconstructie en meer betrokkenheid. De motivatie werd binnen dit onderzoek gedefinieerd als de bevrediging van de basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie (Ryan en Deci, 2017).

 

Hoe kunnen we fysieke activiteit stimuleren?

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat individuele factoren en sociale netwerken een positieve invloed hebben op fysieke activiteit bij studenten. . Dit gegeven kan worden ondersteund door het feit dat individuen die meer zelfdiscipline ten opzichte van fysieke activiteit vertonen, ook meer fysieke activiteit zullen uitvoeren. Aan de andere kant blijkt het studentenleven juist te leiden tot minder fysieke activiteit. Dit kan te verklaren zijn door het tekort aan tijd om fysieke activiteit uit te voeren als studenten deelnemen aan activiteiten binnen het studentenleven.

image 551

Bovendien blijkt fysieke activiteit een positief effect te hebben op leerprestaties, rekening houdend met het engagement van studenten. Deze bevindingen bevestigen dat de voordelen van fysieke activiteit, zoals eerder vastgesteld bij leerlingen van het lager en secundair onderwijs, ook aanwezig zijn bij studenten in het hoger onderwijs. Het stimuleren van meer fysieke activiteit onder studenten kan daarom een belangrijke eerste stap zijn om de zittende levensstijl epidemie te doorbreken en de algehele volksgezondheid verder te bevorderen.

 

image 557

Het gebrek aan fysieke activiteit in het hoger onderwijs roept vragen op over de huidige onderwijspraktijken en de impact ervan op de algehele ontwikkeling van studenten. Hoewel het onderzoek een aantal inzichten biedt, zijn er nog steeds verdere studies nodig om de precieze mechanismen en causale verbanden tussen fysieke activiteit, betrokkenheid en leerprestaties te begrijpen. Toekomstige interventies zouden gericht moeten zijn op het bevorderen van fysieke activiteit binnen het onderwijscurriculum en het creëren van een omgeving die studenten aanmoedigt om actiever te zijn. Door deze veranderingen te omarmen, kan het hoger onderwijs een nieuwe koers inslaan waarbij de gezondheid en het welzijn van studenten centraal staan, terwijl tegelijkertijd de leerprestaties worden bevorderd.

Bibliografie

Alicea, S., Suárez-Orozco, C., Singh, S., Darbes, T., & Abrica, E. J. (2016). Observing Classroom Engagement in Community College. Educational Evaluation and Policy Analysis, 38(4), 757–782. https://doi.org/10.3102/0162373716675726 Anne, G. M. (2020). Slim door Gym? De effecten van verschillende typen fysieke activiteit op schoolprestaties en hersenactiviteit van basisschoolleerlingen. Neuropraxis. https://doi.org/10.1007/s12474-020-00248-1 Angevaren, M., Vanhees, L., Wendel-Vos, W., Verhaar, H. J. J., Aufdemkampe, G., Aleman, A., & Verschuren, W. M. M. (2007). Intensity, but not duration, of physical activities is related to cognitive function. European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation, 14(6), 825–830. https://doi.org/10.1097/HJR.0b013e3282ef995b Arias-Palencia, N. M., Solera-Martínez, M., Gracia-Marco, L., Silva, P., Martínez-Vizcaíno, V., Cañete-García-Prieto, J., & Sánchez-López, M. (2015). Levels and patterns of objectively assessed physical activity and compliance with different public health guidelines in university students. PLoS ONE, 10(11), 1–15. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0141977 Arzu, D., Tuzun, E. H., & Eker, L. (2006). Perceived barriers to physical activity in university students. Journal of sports science & medicine, 5(4), 615–620. Aubert, S., Brazo-Sayavera, J., González, S.A. et al. Global prevalence of physical activity for children and adolescents; inconsistencies, research gaps, and recommendations: a narrative review. Int J Behav Nutr Phys Act 18, 81 (2021). https://doi.org/10.1186/s12966-021-01155-2 39 Baranowski, T., Anderson, C. A., & Carmack, C. L. (1998). Mediating variable framework in physical activity interventions. American Journal of Preventive Medicine, 15(4), 266– 297. https://doi.org/10.1016/s0749-3797(98)00080-4 Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497– 529. https://doi.org/10.1037/0033-2909.117.3.497 Bertrand, L., Shaw, K., Ko, J., Deprez, D., Chilibeck, P. D., & Zello, G. A. (2021). The impact of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic on university students’ dietary intake, physical activity, and sedentary behaviour. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, (306), 1–26. https://doi.org/10.1139/apnm-2020-0990 Best, J. R. (2010). Effects of physical activity on children’s executive function: Contributions of experimental research on aerobic exercise. Developmental Review, 30(4), 331– 351. https://doi.org/10.1016/j.dr.2010.08.001 Biddle, S. J., Gorely, T., & Stensel, D. J. (2004). Health-enhancing physical activity and sedentary behaviour in children and adolescents. Journal of Sports Sciences, 22(8), 679–701. https://doi.org/10.1080/02640410410001712412 Boone, H. N., & Boone, D. A. (2012). Analyzing Likert Data. The Journal of Extension, 50(2), Article 48. https://tigerprints.clemson.edu/joe/vol50/iss2/48 Booth, F. W., Roberts, C. K., & Laye, M. J. (2012). Lack of Exercise Is a Major Cause of Chronic Diseases. Comprehensive Physiology, 1143–1211. https://doi.org/10.1002/cphy.c110025 Boukrim, M., Obtel, M., Kasouati, J., Achbani, A., & Razine, R. (2021). COVID-19 and confinement: Effect on weight load, physical activity and eating behavior of higher education students in southern Morocco. Annals of Global Health, 87(1), 1–11. https://doi.org/10.5334/aogh.3144 40 Bray, S. R., & Born, H. A. (2004). Transition to University and Vigorous Physical Activity: Implications for Health and Psychological Well-Being. Journal of American College Health, 52(4), 181–188. https://doi.org/10.3200/jach.52.4.181-188 Brouillet, T., Heurley, L., Martin, S., & Brouillet, D. (2010). The embodied cognition theory and the motor component of “yes” and “no” verbal responses. Acta Psychologica, 134(3), 310–317. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2010.03.003 Brown, D. R., & Blanton, C. J. (2002). Physical activity, sports participation, and suicidal behavior among college students. Medicine and Science in Sports and Exercise, 34(7), 1087–1096. https://doi.org/10.1097/00005768-200207000-00006 Brown, J. D. (2002). The Cronbach's alpha reliability estimate. JALT Testing & Evaluation SIG Newsletter, 6(1). Bruner, J. S. (1966). Toward a theory of instruction (Vol. 59). Harvard University Press. Buckworth, J., & Nigg, C. (2004). Physical Activity, Exercise, and Sedentary Behavior in College Students. Journal of American College Health, 53(1), 28–34. https://doi.org/10.3200/jach.53.1.28-34 Busse, H., Buck, C., Stock, C., Zeeb, H., Pischke, C. R., Fialho, P. M. M., … Helmer, S. M. (2021). Engagement in Health Risk Behaviours before and during the COVID-19 Pandemic in German University Students: Results of a Cross-Sectional Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(4), 1–16. https://doi.org/10.3390/ijerph18041410 Carpenter, C., Byun, S. E., Turner-McGrievy, G., & West, D. (2021). An Exploration of Domain-Specific Sedentary Behaviors in College Students by Lifestyle Factors and Sociodemographics. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(18), 9930. https://doi.org/10.3390/ijerph18189930 41 Castro, O., Bennie, J., Vergeer, I., Bosselut, G., & Biddle, S. J. (2018). Correlates of sedentary behaviour in university students: A systematic review. Preventive Medicine, 116, 194–202. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2018.09.016 Chandler, P., & Tricot, A. (2015). Mind Your Body: the Essential Role of Body Movements in Children’s Learning. Educational Psychology Review, 27(3), 365–370. https://doi.org/10.1007/s10648-015-9333-3 Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Cook, D. A., & Artino, A. R. (2016). Motivation to learn: an overview of contemporary theories. Medical Education, 50(10), 997–1014. https://doi.org/10.1111/medu.13074 Coughenour, C., Gakh, M., Pharr, J. R., Bungum, T., & Jalene, S. (2020). Changes in Depression and Physical Activity Among College Students on a Diverse Campus After a COVID-19 Stay-at-Home Order. Journal of Community Health. https://doi.org/10.1007/s10900-020-00918-5 Coyle, C., Ghazi, H., & Georgiou, I. (2020). The mental health and well-being benefits of exercise during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional study of medical students and newly qualified doctors in the UK. Irish Journal of Medical Science, 3–4. https://doi.org/10.1007/s11845-020-02423-z Das, K. R. (2016). A Brief Review of Tests for Normality. American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 5(1), 5. https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.12 De Bourdeaudhuij, I., Bouckaert, J., Universiteit Gent. Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen, De Bourdeaudhuij, I., & Universiteit Gent. Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen. (2000). Fysieke activiteit & gezondheid. Koning Boudewijnstichting. 42 De Bourdeaudhuij, I., & Sallis, J. (2002). Relative Contribution of Psychosocial Variables to the Explanation of Physical Activity in Three Population-Based Adult Samples. Preventive Medicine, 34(2), 279–288. https://doi.org/10.1006/pmed.2001.0979 De Greeff, J. W., Bosker, R. J., Oosterlaan, J., Visscher, C., & Hartman, E. (2018b). Effects of physical activity on executive functions, attention and academic performance in preadolescent children: a meta-analysis. Journal of Science and Medicine in Sport, 21(5), 501–507. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2017.09.595 Deliens, T., Deforche, B., De Bourdeaudhuij, I., & Clarys, P. (2015). Determinants of physical activity and sedentary behaviour in university students: A qualitative study using focus group discussions. BMC Public Health, 15(1), 1–9. https://doi.org/10.1186/s12889- 015-1553-4 Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual Review of Psychology, 64(1), 135–168. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750 Donnelly, J. E., Greene, J. L., Gibson, C. A., Smith, B. K., Washburn, R. A., Sullivan, D. K., DuBose, K., Mayo, M. S., Schmelzle, K. H., Ryan, J. J., Jacobsen, D. J., & Williams, S. L. (2009). Physical Activity Across the Curriculum (PAAC): A randomized controlled trial to promote physical activity and diminish overweight and obesity in elementary school children. Preventive Medicine, 49(4), 336–341. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2009.07.022 Donnelly, J. E., Hillman, C. H., Castelli, D. M., Etnier, J. L., Lee, S. M., Tomporowski, P. D., Lambourne, K., & Szabo-Reed, A. N. (2016). Physical Activity, Fitness, Cognitive Function, and Academic Achievement in Children. Medicine and Science in Sports and Exercise, 48(6), 1197–1222. https://doi.org/10.1249/mss.0000000000000901 43 Doré, I., O’Loughlin, J. L., Beauchamp, G., Martineau, M., & Fournier, L. (2016). Volume and social context of physical activity in association with mental health, anxiety and depression among youth. Preventive Medicine, 91, 344–350. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2016.09.006 Dupont, E. (2020). Indicatorenbevraging 2019 Hoger onderwijs. Gezond Leven. https://www.gezondleven.be/files/indicatorenbevraging/Rapport-indicator…Hoger-onderwijs-2019-2020.pdf Evers, G., & Sermeus, W. (1998). Betrouwbaarheid en validiteit van meetinstrumenten. Measurement of self-care. Instruments for research and clinical practice, 13-25. Fagerland, M. W. (2012). t-tests, non-parametric tests, and large studies—a paradox of statistical practice? BMC Medical Research Methodology, 12(1). https://doi.org/10.1186/1471-2288-12-78 Fedewa, A. (2011). The Effects of Physical Activity and Physical Fitness on Children’s Achievement and Cognitive Outcomes: A Meta-Analysis. Research Quarterly for Exercise and Sport, 82(3). https://doi.org/10.5641/027013611x13275191444107 Gabriele, J. M., Walker, M., Gill, D. L., Harber, K. D., & Fisher, E. R. (2005). Differentiated roles of social encouragement and social constraint on physical activity behavior. Annals of Behavioral Medicine, 29(3), 210–215. https://doi.org/10.1207/s15324796abm2903_7 Gilinsky, N. J. (2010). Physical activity and self-regulatory capabilites: Examining relationships with academic self-efficacy and academic outcomes (Doctoral dissertation). Havas, D.A., Glenberg, A.M. & Rinck, M. Emotion simulation during language comprehension. Psychonomic Bulletin & Review 14, 436–441 (2007). https://doi.org/10.3758/BF03194085 44 Haverkamp, B. F., Wiersma, R., Vertessen, K., Van Ewijk, H., Oosterlaan, J., & Hartman, E. (2020). Effects of physical activity interventions on cognitive outcomes and academic performance in adolescents and young adults: A meta-analysis. Journal of Sports Sciences, 38(23), 2637–2660. https://doi.org/10.1080/02640414.2020.1794763 Hillman, C. H., Khan, N. A., & Kao, S. (2015). The relationship of health behaviors to childhood cognition and brain health. Annals of Nutrition & Metabolism, 66(Suppl. 3), 1–4. https://doi.org/10.1159/000381237 Hommel, B. (2015). The theory of event coding (TEC) as embodied-cognition framework. Frontiers in Psychology, 6. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01318 Janssen, I., & LeBlanc, A. G. (2010). Systematic review of the health benefits of physical activity and fitness in school-aged children and youth. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 7(1), 40. https://doi.org/10.1186/1479-5868- 7-40 Jebb, A. T., Ng, V., & Tay, L. (2021). A Review of Key Likert Scale Development Advances: 1995–2019. Frontiers in Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.637547 Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., & Pal, D. (2015). Likert Scale: Explored and Explained. British Journal of Applied Science and Technology, 7(4), 396–403. https://doi.org/10.9734/bjast/2015/14975 Kashihara, K., Maruyama, T., Murota, M., & Nakahara, Y. (2009). Positive effects of acute and moderate physical exercise on cognitive function. Journal of Physiological Anthropology, 28(4), 155–164. https://doi.org/10.2114/jpa2.28.155 Kibbe, D. L., Hackett, J., Hurley, M., McFarland, A., Schubert, K. G., Schultz, A., & Harris, S. (2011). Ten Years of TAKE 10!®: Integrating physical activity with academic concepts in elementary school classrooms. Preventive Medicine, 52, S43–S50. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2011.01.025 45 Kirsh, B., Friedland, J., Cho, S., Gopalasuntharanathan, N., Orfus, S., Salkovitch, M., Snider, K., & Webber, C. (2016). Experiences of university students living with mental health problems: Interrelations between the self, the social, and the school. Work, 53(2), 325–335. https://doi.org/10.3233/wor-152153 Konijn 1 (Makkelijk) - Origami Voor Kinderen. (z.d.). https://www.origamivoorkinderen.nl/origami/Konijn_01/ Kopp, B. (2012). A simple hypothesis of executive function. Frontiers in Human Neuroscience, 6. https://doi.org/10.3389/fnhum.2012.00159 Lathia, N., Sandstrom, G. M., Mascolo, C., & Rentfrow, P. J. (2017). Happier people live more active lives: Using smartphones to link happiness and physical activity. PLoS ONE, 12(1), e0160589. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0160589 Lee, E., & Kim, Y. (2019). Effect of university students’ sedentary behavior on stress, anxiety, and depression. Perspectives in Psychiatric Care, 55(2), 164–169. https://doi.org/10.1111/ppc.12296 Lees, C., & Hopkins, J. (2013). Peer reviewed: Effect of aerobic exercise on cognition, academic achievement, and psychosocial function in children: A systematic review of randomized control trials. Preventing Chronic Disease, 10, E174. https://doi.org/10.5888/pcd10.130010 Li, J., & Siegrist, J. (2012). Physical Activity and Risk of Cardiovascular Disease—A MetaAnalysis of Prospective Cohort Studies. International Journal of Environmental Research and Public Health, 9(2), 391–407. https://doi.org/10.3390/ijerph9020391 Lievens, J, Siongers, J, W. H. (2015). PARTICIPATIE IN VLAANDEREN 2. Leu. www.uitgeverijacco.nl Liga, F., Ingoglia, S., Cuzzocrea, F., Inguglia, C., Costa, S., Lo Coco, A., & Larcan, R. (2020). The Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale: Construct and 46 Predictive Validity in the Italian Context. Journal of Personality Assessment, 102(1), 102–112. https://doi.org/10.1080/00223891.2018.1504053 Litwiller, F., White, C., Hamilton-Hinch, B., & Gilbert, R. (2018). The Impacts of Recreation Programs on the Mental Health of Postsecondary Students in North America: An Integrative Review. Leisure Sciences, 44(1), 96–120. https://doi.org/10.1080/01490400.2018.1483851 López-Valenciano, A., Suárez-Iglesias, D., Sanchez-Lastra, M. A., & Ayán, C. (2021). Impact of COVID-19 Pandemic on University Students’ Physical Activity Levels: An Early Systematic Review. Frontiers in Psychology, 11(January), 1–10. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.624567 Mahar, M. T. (2011). Impact of short bouts of physical activity on attention-to-task in elementary school children. Preventive Medicine, 52, S60–S64. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2011.01.026 Marks, J., Barnett, L.M., Strugnell, C. et al. Changing from primary to secondary school highlights opportunities for school environment interventions aiming to increase physical activity and reduce sedentary behaviour: a longitudinal cohort study. Int J Behav Nutr Phys Act 12, 59 (2015). https://doi.org/10.1186/s12966-015-0218-0 Maselli, M., Ward, P. B., Gobbi, E., & Carraro, A. (2018). Promoting Physical Activity Among University Students: A Systematic Review of Controlled Trials. American Journal of Health Promotion, 32(7), 1602–1612. https://doi.org/10.1177/0890117117753798 Matthews, C. E., Chen, K. Y., Freedson, P. S., Buchowski, M. S., Beech, B. M., Pate, R. R., & Troiano, R. P. (2008). Amount of Time Spent in Sedentary Behaviors in the United States, 2003–2004. American Journal of Epidemiology, 167(7), 875–881. https://doi.org/10.1093/aje/kwm390 47 Messing, S., Rütten, A., Abu-Omar, K., Ungerer-Röhrich, U., Goodwin, L., Burlacu, I., & Gediga, G. (2019). How Can Physical Activity Be Promoted Among Children and Adolescents? A Systematic Review of Reviews Across Settings. Frontiers in Public Health, 7. https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00055 Northey, J. M., Cherbuin, N., Pumpa, K. L., Smee, D. J., & Rattray, B. (2017). Exercise interventions for cognitive function in adults older than 50: A systematic review with meta-analysis. British Journal of Sports Medicine, 52(3), 154–160. http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2016-096587 Owen, N., Healy, G. N., Matthews, C. E., & Dunstan, D. W. (2010). Too Much Sitting. Exercise and Sport Sciences Reviews, 38(3), 105–113. https://doi.org/10.1097/jes.0b013e3181e373a2 Paul Van Den Bosch werkt aan plan met minister Crevits. (z.d.). CD&V. Geraadpleegd op 6 april 2022, van https://www.hildecrevits.be/nieuws/paul-van-den-bosch-werkt-aanplan-met-minister-crevits/ Physical activity. (2020, 26 november). World Health Organization. Geraadpleegd op 12 mei 2022, van https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity Piercy, K. L., Troiano, R. P., Ballard, R. M., Carlson, S. A., Fulton, J. E., Galuska, D. A., George, S. M., & Olson, R. D. (2018). The Physical Activity Guidelines for Americans. JAMA, 320(19), 2020. https://doi.org/10.1001/jama.2018.14854 Piggin, J. (2021). The Politics of Physical Activity. Taylor & Francis. Rendeiro, C., & Rhodes, J. S. (2018). A new perspective of the hippocampus in the origin of exercise–brain interactions. Brain Structure and Function, 223(6), 2527–2545. https://doi.org/10.1007/s00429-018-1665-6 Richards, J., Jiang, X., Kelly, P., Chau, J., Bauman, A., & Ding, D. (2015). Don’t worry, be happy: Cross-sectional associations between physical activity and happiness in 15 48 European countries. BMC Public Health, 15, 53. https://doi.org/10.1186/s12889-015- 1391-4 Rogowska, A. M., Pavlova, I., Kuśnierz, C., Ochnik, D., Bodnar, I., & Petrytsa, P. (2020). Does Physical Activity Matter for the Mental Health of University Students during the COVID-19 Pandemic? Journal of Clinical Medicine, 9(11), 3494. https://doi.org/10.3390/jcm9113494 Romero-Blanco, C., Rodríguez-Almagro, J., Onieva-Zafra, M. D., Parra-Fernández, M. L., Prado-Laguna, M. D. C., & Hernández-Martínez, A. (2020). Physical activity and sedentary lifestyle in university students: Changes during confinement due to the covid19 pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(18), 1–13. https://doi.org/10.3390/ijerph17186567 Ross, N., Yau, P. L., & Convit, A. (2015). Obesity, fitness, and brain integrity in adolescence. Appetite, 93, 44–50. https://doi.org/10.1016/j.appet.2015.03.033 Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-Determination Theory (1ste editie). Guilford Publications. Saklofske, D. H., Austin, E. J., Mastoras, S. M., Beaton, L., & Osborne, S. E. (2012). Relationships of personality, affect, emotional intelligence and coping with student stress and academic success: Different patterns of association for stress and success. Learning and Individual Differences, 22(2), 251–257. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2011.02.010 Sallis, J. F., McKenzie, T. L., Kolody, B., Lewis, M., Marshall, S., & Rosengard, P. (1999). Effects of Health-Related Physical Education on Academic Achievement: Project SPARK. Research Quarterly for Exercise and Sport, 70(2), 127–134. https://doi.org/10.1080/02701367.1999.10608030 49 Savina, E., Garrity, K., Kenny, P., & Doerr, C. (2016). The Benefits of Movement for Youth: a Whole Child Approach. Contemporary School Psychology, 20(3), 282–292. https://doi.org/10.1007/s40688-016-0084-z Scheerder, J., Thibaut, E., & Vos, S. (2019). Vlaamse Sportparticipatie Index (Nr. 48). KU Leuven. https://gbiomed.kuleuven.be/english/research/50000737/groups/policy-insports-physical-activity-research-group/bms-studies/bms48.pdf Scheerer, E. (1984). Motor Theories of Cognitive Structure: A Historical Review. Cognition and Motor Processes, 77–98. https://doi.org/10.1007/978-3-642-69382-3_6 Schoolbevolking hoger onderwijs. (z.d.). www.vlaanderen.be. https://vlaanderen.be/statistiekvlaanderen/onderwijs-en-vorming/schoolbevolking-hoger-onderwijs So, W. (2012). Association between physical activity and academic performance in Korean adolescent students. BMC Public Health, 12(1). https://doi.org/10.1186/1471-2458- 12-258 Stamatakis, E., Hamer, M., Tilling, K., & Lawlor, D. A. (2012). Sedentary time in relation to cardio-metabolic risk factors: differential associations for self-report vs accelerometry in working age adults. International Journal of Epidemiology, 41(5), 1328–1337. https://doi.org/10.1093/ije/dys077 Stanford, K. I., & Goodyear, L. J. (2014). Exercise and type 2 diabetes: Molecular mechanisms regulating glucose uptake in skeletal muscle. Advances in Physiology Education, 38(4), 308–314. https://doi.org/10. 1152/advan.00080.2014 Stevens-Smith, D. A. (2016). Active Bodies/Active Brains: The Relationship Between Physical Engagement and Children’s Brain Development. The Physical Educator, 73(4), 719–732. https://doi.org/10.18666/tpe-2016-v73-i4-6447 50 Sullivan, G. M., & Artino, A. R. (2013). Analyzing and Interpreting Data From Likert-Type Scales. Journal of Graduate Medical Education, 5(4), 541–542. https://doi.org/10.4300/jgme-5-4-18 Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach's’s alpha. International Journal of Medical Education, 2, 53–55. https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd Van den Broeck, A., Ferris, D. L., Chang, C. H., & Rosen, C. C. (2016). A Review of SelfDetermination Theory’s Basic Psychological Needs at Work. Journal of Management, 42(5), 1195–1229. https://doi.org/10.1177/0149206316632058 Vandenkerckhove, B., Soenens, B., Van der Kaap-Deeder, J., Brenning, K., Luyten, P., & Vansteenkiste, M. (2019). The role of weekly need-based experiences and selfcriticism in predicting weekly academic (mal)adjustment. Learning and Individual Differences, 69, 69–83. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2018.11.009 Van der Kaap-Deeder, J., Soenens, B., Ryan, R. M., & Vansteenkiste, M. (2020). Manual of the Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale (BPNSFS). Ghent University, Belgium. Vansteenkiste, M., & Ryan, R. M. (2013). On psychological growth and vulnerability: Basic psychological need satisfaction and need frustration as a unifying principle. Journal of Psychotherapy Integration, 23(3), 263-280. https://doi.org/10.1037/a0032359 Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2015). Vitamines voor groei. Acco. Vansteenkiste, M., Sierens, E., Soenens, B., & Lens, W. (2007). Willen, moeten en structuur in de klas: Over het stimuleren van een optimaal leerproces [Willingness, need and structure in the classroom: About the stimulation of an optimal learning process]. Begeleid Zelfstandig Leren, 16, 37–58 Warburton, D. E. (2006). Health benefits of physical activity: the evidence. Canadian Medical Association Journal, 174(6), 801–809. https://doi.org/10.1503/cmaj.051351 51 Wilson, P. W., Paffenbarger, R. S., Morris, J. N., & Havlik, R. J. (1986). Assessment methods for physical activity and physical fitness in population studies: Report of a NHLBI workshop. American Heart Journal, 111(6), 1177–1192. https://doi.org/10.1016/0002- 8703(86)90022-0 World Health Assembly, 68. (2015). Contributing to social and economic development: sustainable action across sectors to improve health and health equity (follow-up of the 8th Global Conference on Health Promotion): report of the Secretariat. World Health Organization. Geraadpleegd op 6 april 2022, van https://apps.who.int/iris/handle/10665/252845 World Health Organization. (2019, mei 17). Physical activity. Geraadpleegd op 26 april 2022, van https://www.who.int/health-topics/physical-activity#tab=tab_1 World Health Organization. (2020, 26 november). Physical activity guidelines. Geraadpleegd op 8 april 2022, van https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physicalactivity Zuliana, E., Retnowati, E., & Widjajanti, D. B. (2019). How should elementary school students construct their knowledge in mathematics based on Bruner’s theory? Journal of Physics: Conference Series, 1318(1), 012019. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1318/1/012019 Zwaan, R. A. (2008). Experiential traces and mental simulations in language comprehension. Symbols and EmbodimentDebates on meaning and cognition, 165–180. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199217274.003.0009

Download scriptie (1.09 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
dr. Martin Valcke