Hoe het label van ‘misdadiger’ hun hele identiteit omvat

Annelise
Verrydt

“Mensen worden gedefinieerd door de drie donkerste minuten van hun leven, bij wijze van spreken,” zucht hij. “Het label van ‘misdadiger’ vormt vanaf dat moment hun hele identiteit, en ook zij zelf zullen na verloop van tijd geloven dat ze niets meer zijn dan dat label.” Zijn naam is Gregory, en hij spreekt uit ervaring.

De draaideur draait door

Gregory is 64 jaar oud en bracht de helft van zijn leven door in gevangenissen en daklozenopvang in New York. Zevenentwintig jaar lang zat hij achter de tralies, en vier jaar leefde hij op straat of in een shelter (daklozenopvang n.v.d.r.). Gevangenschap en dakloosheid lijken twee losstaande begrippen, maar in realiteit zijn ze sterk verweven in de Verenigde Staten. Er bestaat zelfs een naam voor de correlatie tussen beiden, namelijk the revolving door, of draaideur. Wanneer men immers ofwel in het gevangenschapssysteem, ofwel het daklozensysteem terechtkomt, is de kans groot dat men vanaf dat moment heen en weer gekaatst zal worden tussen beide systemen. Uitbreken uit het draaideursysteem is daarbij zeer moeilijk. De draaideur draait door, bij wijze van spreken.

Uit nationale cijfers blijkt dat wie een gevangenistermijn achter de rug heeft in de VS, tien keer meer kans maakt dan gemiddeld om dakloos te worden.[i] Omgekeerd geldt hetzelfde: 15% van alle gevangenen hebben het jaar voorafgaand aan hun opsluiting dakloosheid ervaren.[ii] Daarnaast is recidive, ofwel het herhaaldelijk plegen van strafbare feiten, een veelvoorkomend fenomeen binnen het draaideursysteem.

Allesomvattend label

Alex, een goede vriend van Gregory, bevestigt hoe zijn verleden als gedetineerde ook de rest van zijn leven beïnvloedt: “Door mijn voorgeschiedenis zal ik de rest van mijn leven dakloos blijven, want niemand wilt een ‘misdadiger’ als huurder. Men ziet altijd eerst het label, en daarna pas de persoon. Vroeger werd ik gek van die stigmatisering, maar ondertussen heb ik me er bij neergelegd.”

In 2022 zaten niet minder dan 1.9 miljoen mensen in de gevangenis in de Verenigde Staten. Door hun gevangenisstraf werden niet enkel zij getroffen, ook hun familie zag er de gevolgen van. Het label ‘familielid van misdadiger’ bevat namelijk ook een niet te onderschatten waardeoordeel. Uit cijfers blijkt dat 113 miljoen volwassenen een direct familielid hebben dat ooit in de gevangenis heeft gezeten, wat betekent dat bijna de helft van alle volwassenen in de VS impact ondervinden van gevangenschap, en dus een label met zich meedragen.[iii] En dan wordt nog gezwegen over kinderen die opgroeien met zulk label...

Grassroots organisaties aan de macht

De problemen die Alex en Gregory aankaarten, zijn duidelijk van nationaal belang. En toch worden ze door de overheid stelselmatig onder de mat geveegd. Gevangenissen bieden geen begeleiding rond nakende vrijlatingen, en ook in shelters worden bewoners niet gestimuleerd om een eigen woning te zoeken. Daarom verenigen vele getroffenen zich in grassroots organisaties, om het onrecht dat hen is aangedaan aan de kaak stellen. Via betogingen, samenkomsten, theater... verwerken ze trauma’s en komen ze op voor een betere toekomst.

De organisaties pleiten in de eerste plaats voor een betere leefomgeving binnenin gevangenissen en shelters. Een wederkerend feit is immers dat gevangenen en daklozen zich in beide vaak onveilig voelen. Alex vertelt dat hij op zijn twintigste in een gevangenis werd geplaatst waar bewakers ’s nachts regelmatig de cel van jongeren betraden om hen te verkrachten. “Het overkwam mij uiteindelijk niet, maar ik heb toen wel geleerd om altijd met een oog open te slapen. Tot op de dag van vandaag kan ik nog steeds geen hele nacht doorslapen.”

Gregory verbleef een jaar in de beruchte HELP MEYER shelter, een daklozenopvang voor mensen met mentale gezondheidsproblemen. “Die shelter is ronduit gevaarlijk. De bewoners zijn mentaal ziek en worden agressief in een oogwenk. Mensen steken elkaar neer met de blikken deksels. Het gebrek aan scholing bij het personeel is schrijnend, en een groot probleem. Mijn verblijf daar heeft me veel schade berokkend.”

Naast veiligheid in deze instituten pleiten de organisaties ook voor een verschuiving naar het housing first principe. Daarbij moet huisvesting prioriteit krijgen, zowel voor wie uit de gevangenis komt als voor zij in shelters. Een veilige thuis biedt namelijk geborgenheid, wat cruciaal is om uit het draaideursysteem uit te breken. Mensen moeten intensief begeleid worden in hun zoektocht naar een woning, in plaats van geparkeerd te worden in shelters. Het bestraffen van mensen zonder thuis moet eindelijk verleden tijd worden.

Onderzoek van binnenuit

Deze thesis vertelt in de eerste plaats de levensverhalen van vijf protagonisten uit New York: Gregory, Alex, Tony, Douglass en Ibrahim. Door middel van diepte-interviews komen ze uitgebreid aan het woord en geven daarbij inzicht in het draaideursysteem zoals zij dat van binnenuit hebben ervaren. In de interviews lag de focus op de gebouwde omgeving: “In welke buurt is men opgegroeid?” “Hoe zag hun cel eruit?” “Welk effect had de architectuur van de cel/slaapzaal op hen?” “Was er privacy?” “Welk gevoel bracht de gebouwde omgeving met zich mee? Geborgenheid, onrust, onderdrukking...” (zie Figuur 1).

Figuur 1: Levenstraject Gregory.

Samen met de protagonisten werden geannoteerde schetsen gemaakt, die een centrale rol spelen in de thesis (zie Figuur 2). Daarnaast werd de info van de vijf protagonisten aangevuld met academische literatuur, historische informatie, rapporten en eigen veldwerkervaringen. Deze thesis is echter niet bedoeld als veralgemening van het hele draaideursysteem in de VS, maar analyseert hoe het systeem deze vijf individuen heeft beïnvloed.

Figuur 2: Geannoteerde tekening van cel in Rikers Island, gebaseerd op interview met Douglass.

Eind goed, al goed?

Voor Gregory lijkt het een eind goed, al goed verhaal. Hij ontving net de sleutels van zijn eigen appartement na jaren van dakloosheid en gevangenschap en geniet daar nu van zijn oude dag. En toch loert onheil nog steeds om de hoek. Want zo werkt het draaideursysteem: een kleine misstap of tegenslag is voldoende om hem weer mee te sleuren in de mallemolen langs gevangenissen en shelters. De draaideur draait door, er is geen ontsnappen aan.

 

[i] Lucius Couloute, “Nowhere to Go: Homelessness among Formerly Incarcerated People,” Prison Policy Initiative, August 2018, https://www.prisonpolicy.org/reports/housing.html.

[ii] Greg A. Greenberg and Robert A. Rosenheck, “Jail Incarceration, Homelessness, and Mental Health: A National Study,” Psychiatric Services 59, no. 2 (February 2008): 170–77, https://doi.org/10.1176/ps.2008.59.2.170.

[iii] Wendy Sawyer and Peter Wagner, “Mass Incarceration: The Whole Pie 2023,” Prison Policy Initiative, March 14, 2023, https://www.prisonpolicy.org/reports/pie2023.html.

Bibliografie

Adams, Eric L. “Mayor’s Management Report - Fiscal 2022.” The City of New York, September 2022. https://www.nyc.gov/assets/operations/downloads/pdf/mmr2022/2022_mmr.pdf.

“Almshouse.” In Wikipedia, February 3, 2023. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Almshouse&oldid=1137242938.

“Almshouse.” In Wikipedia, February 3, 2023. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Almshouse&oldid=1137242938.

American Revolutionary War. “List of Revolutionary War Battles, Raids & Skirmishes for 1776,” November 7, 2017. https://revolutionarywar.us/year-1776/.

Andrews, Evan. “9 Things You May Not Know About Ellis Island.” HISTORY, February 7, 2019. https://www.history.com/news/9-things-you-may-not-know-about-ellis-island.

ANNUCCI, Anthony J. “ADMISSIONS AND RELEASES CALENDAR YEAR 2022,” 2023. https://doccs.ny.gov/system/files/documents/2023/03/admissions-releases-report-calendar-year-2022-.pdf.

Archive - Office of Mental Health. “Kirby Forensic Psychiatric Center,” June 27, 2012. https://web.archive.org/web/20120627023821/http://omh.ny.gov/omhweb/facilities/krpc/facility.htm.

Archives - Department of Correction. “Facilities Overview,” August 7, 2014. https://web.archive.org/web/20140807215419/http:/www.nyc.gov/html/doc/html/about/facilities-overview.shtml.

Archives - National Park Service. “National Park Service Historical Handbook: Statue of Liberty,” June 28, 2010. https://web.archive.org/web/20100628162434/http://www.nps.gov/history/history/online_books/hh/11/hh11m.htm.

Archives - Roosevelt Island. “Timeline of Roosevelt Island History,” September 1, 2010. https://web.archive.org/web/20100901184604/http://nyc10044.com/timeln/timeline.html.

Arsuaga, Guillermo Sánchez. “Ellis Island: Architecture at the Service of Biopower.” e-flux. Accessed May 22, 2023. https://www.e-flux.com/architecture/sick-architecture/345271/ellis-island-architecture-at-the-service-of-biopower/.

Austen, Anne. “The History of Rikers Island in New York City.” NYK Daily (blog), March 31, 2021. https://nykdaily.com/2021/03/the-history-of-rikers-island-in-new-york-city/.

Bell, Blake A. “Historic Pelham: The Beginnings of Today’s Shore Park in Pelham Manor.” Historic Pelham (blog), April 20, 2015. http://historicpelham.blogspot.com/2015/04/the-beginnings-of-todays-shore-park-in.html.

Belle, Beyer Blinder, and Anderson Notter Finegold. “Historic Structure Report: The Main Building, Ellis Island, Statue of Liberty National Monument.” U.S. Department of the Interior/ National Park Service, 1988. https://archive.org/details/historicstructur00beye/page/n1/mode/2up.

Bensonhurst, Bean. “Photos: After $15 Million Restoration, Marine Park’s White Island Isn’t Just For The Birds.” Bklyner, July 22, 2014. https://bklyner.com/photos-15-million-restoration-marine-parks-white-island-isnt-just-birds-sheepshead-bay/.

Bishupic, Joan. “N.J. Wins Claim to Most of Ellis Island.” Washington Post, May 27, 1998. https://www.washingtonpost.com/wp-srv/national/longterm/supcourt/stories/wpellis052798.htm.

“Blackwell’s Island Workhouse, New York, USA.” Accessed May 18, 2023. https://www.workhouses.org.uk/US-NY-Blackwell/.

Blank, Stephen. “A COMPLEX HISTORY THAT REPLACED BLACKWELL’S ISLAND.” Roosevelt Island Historical Society (blog). Accessed May 28, 2023. https://rihs.us/2022/05/30/monday-may-30-2022-a-complex-history-that-replaced-blackwells-island/.

Brand, David. “Mayor Adams to Shut Down Randall’s Island Tent Complex for Asylum-Seekers.” City Limits, November 10, 2022. https://citylimits.org/2022/11/10/mayor-adams-set-to-shut-down-randalls-island-tent-complex-for-asylum-seekers/.

———. “NYC Shelter Count.” City Limits. Accessed June 4, 2023. https://citylimits.org/nyc-shelter-count-2022/.

Broyard, Bliss, and Lisa Riordan Seville. “15 Rikers Inmates Died in 2021. These Are Their Stories.” Intelligencer, December 27, 2021. https://nymag.com/intelligencer/article/rikers-inmates-died-2021.html.

Bureau of Justice Statistics. “Prisoners in 2021 – Statistical Tables.” U.S. Department of Justice - Office of Justice Programs, December 2022. https://bjs.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh236/files/media/document/p21st.pdf#page=19.

CBS News. “Protesters Say New York City Moving Homeless Out Of Lucerne Hotel Is Creating A Bigger Problem.” September 13, 2020. https://www.cbsnews.com/newyork/news/homeless-new-york-city-homeless-hotels-lucerne-hotel-coronavirus-covid-19-gracie-mansion-carl-schurz-park/.

Chadha, Janaki, and Danielle Muoio Dunn. “Push for Voucher Reforms amid Ballooning Shelter Population.” POLITICO, September 12, 2022. https://www.politico.com/weekly-new-york-real-estate-infrastructure/2022/09/12/push-for-voucher-reforms-amid-ballooning-shelter-population-00056076.

Coalition For The Homeless. “Drop-In Centers.” Accessed June 6, 2023. https://www.coalitionforthehomeless.org/get-help/i-need-shelter/drop-in-centers/.

Cornell Law School. “Presumption of Innocence.” Accessed June 8, 2023. https://www.law.cornell.edu/wex/presumption_of_innocence.

Couloute, Lucius. “Nowhere to Go: Homelessness among Formerly Incarcerated People.” Prison Policy Initiative, August 2018. https://www.prisonpolicy.org/reports/housing.html.

———. “Out of Prison & Out of Work.” Prison Policy Initiative, July 2018. https://www.prisonpolicy.org/reports/outofwork.html.

“CRITICISES A CITY HOSPITAL.; Grand Jury Says Hart’s Island Tuberculosis Ward Is Unsuitable. - The New York Times.” November 10, 1917, sec. Archives.

“Davids Island (New York).” In Wikipedia, March 24, 2023. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Davids_Island_(New_York)&oldid=1146430970.

Destra, Shantel. “How Many People Are Detained on Rikers? A Look at the Crisis by the Numbers.” City & State NY, September 29, 2022. https://www.cityandstateny.com/policy/2022/09/how-many-people-are-detained-rikers-look-crisis-numbers/377840/.

Devlin, John C. “‘Bridge of Hope’ to Rikers Island Is Dedicated Here; Mayor Opens $9-Million Bridge To an Expanding Rikers Island.” The New York Times, November 23, 1966, sec. Archives. https://www.nytimes.com/1966/11/23/archives/bridge-of-hope-to-rikers-island-is-dedicated-here-mayor-opens.html.

“Ellis Island.” In Wikipedia, May 17, 2023. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ellis_Island&oldid=1155375237.

Federal Writers’ Publications, Inc. “New York City Guide.” In New York City Guide, 551. Random House publishers, 1939. https://books.google.be/books?id=SLdPtTqjPiMC&pg=PA551&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Free Clinics. “Clarke Thomas Mens Shelter - New York, NY, 10035.” Accessed May 19, 2023. https://www.freeclinics.com/det/ny_Clarke_Thomas_Mens_Shelter.

García Hernández, César Cuauhtémoc. Migrating to Prison: America’s Obsession with Locking up Immigrants. New York: The New Press, 2019.

Gonzalez, Kimberly, Sara Dorn, and Sahalie Donaldson. “A Timeline on the Closure of Rikers Island.” City & State NY, May 31, 2023. https://www.cityandstateny.com/politics/2023/05/timeline-closure-rikers-island/376662/.

“Governors Island.” In Wikipedia, May 7, 2023. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Governors_Island&oldid=1153636527.

Greenberg, Greg A., and Robert A. Rosenheck. “Jail Incarceration, Homelessness, and Mental Health: A National Study.” Psychiatric Services 59, no. 2 (February 2008): 170–77. https://doi.org/10.1176/ps.2008.59.2.170.

Haag, Matthew. “Available: A 415-Acre Island With Manhattan Views. What to Build?” The New York Times, November 15, 2019, sec. New York. https://www.nytimes.com/2019/11/15/nyregion/rikers-island-closing-future.html.

“Hart Island.” In Wikipedia, April 9, 2023. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hart_Island&oldid=1148972542.

Harvey, David. “Social Justice, Postmodernism and the City.” International Journal of Urban and Regional Research 16, no. 4 (December 1992). https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.1992.tb00198.x.

Heath-Harris, Rochelle. “Rikers Island: A Quick History.” CitySignal (blog), April 13, 2022. https://www.citysignal.com/rikers-island-history/.

“Help Usa - Help Supportive Employment Center At Wards Island, a Transitional Housing in New York NY | Shelters for Homeless.” Accessed May 19, 2023. https://sheltersforhomeless.com/shelter-7332.html.

HISTORY. “Ellis Island: Records, Passengers & Immigration,” February 13, 2023. https://www.history.com/topics/immigration/ellis-island.

“Hoffman Island.” In Wikipedia, March 21, 2023. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hoffman_Island&oldid=1145804254#cite_note-Citycyclopedia-4.

Interface Media Group, Inc. “Stone on Stone - Sing Sing Building Stories App,” 2021. http://www.singsingprisonmuseum.org/stone-on-stone-app.html.

Jackson, Kenneth T. “The Encyclopedia of New York City.” In The Encyclopedia of New York City, Second edition., 149. New Haven: Yale University Press, 1995.

Jaxon, Matilda. “The History Of Rikers Island.” Classic New York History (blog), April 10, 2017. https://classicnewyorkhistory.com/the-history-of-rikers-island/.

Jones, Alexi. “New Data: The Revolving Door between Homeless Shelters and Prisons in Connecticut.” Prison Policy Initiative. Accessed June 4, 2023. https://www.prisonpolicy.org/blog/2021/02/10/homelessness/.

Kadinsky, Sergey. “Hidden Waters of New York City: A History and Guide to 101 Forgotten Lakes, Ponds, Creeks, and Streams in the Five Boroughs.” In Hidden Waters of New York City: A History and Guide to 101 Forgotten Lakes, Ponds, Creeks, and Streams in the Five Boroughs, 49. The Countryman Press, 2016.

Kilgannon, Corey. “A Million Bodies Are Buried Here. Now It’s Becoming a Park.” The New York Times, March 24, 2023, sec. New York. https://www.nytimes.com/2023/03/24/nyregion/hart-island-cemetery-park.html.

Kirby, Jen. “Will New Yorkers Finally Get to Visit North Brother Island?” New York Magazine - Intelligencer, October 27, 2016. https://nymag.com/intelligencer/2016/10/will-new-yorkers-finally-get-to-visit-north-brother-island.html.

Klobucista, Claire, and Alejandra Martinez. “Fentanyl and the U.S. Opioid Epidemic.” Council on Foreign Relations, April 19, 2023. https://www.cfr.org/backgrounder/fentanyl-and-us-opioid-epidemic.

Lennon, John J. “How Do People Released From Prison Find Housing?” The New York Times, March 20, 2023, sec. Real Estate. https://www.nytimes.com/2023/03/20/realestate/prison-parole-housing-shelters.html.

Loorya, Alyssa, and Eileen Kao. “Phase IA - Documentary Study and Archaeological Assessment for the Hart Island, Bronx (Bronx County), New York – Shoreline Stabilization Project.” New York City Government, September 2017. http://s-media.nyc.gov/agencies/lpc/arch_reports/1773.pdf.

Lowenstein, Allard K. “‘Forced into Breaking the Law’ The Criminalization of Homelessness in Connecticut.” Yale Law School, November 2016. https://law.yale.edu/sites/default/files/documents/pdf/news/criminalization_of_homelessness_report_for_web_full_report.pdf.

“Manhattan Psychiatric Center.” In Wikipedia, May 16, 2022. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Manhattan_Psychiatric_Center&oldid=1088120595.

Metraux, Stephen, and Dennis P. Culhane. “HOMELESS SHELTER USE AND REINCARCERATION FOLLOWING PRISON RELEASE*.” Criminology & Public Policy 3, no. 2 (March 2004): 139–60. https://doi.org/10.1111/j.1745-9133.2004.tb00031.x.

Museuminfo. n.d.

Nast, Condé. “See the Abandoned and Inaccessible Island Where Typhoid Mary Died.” Vanity Fair, June 6, 2015. https://www.vanityfair.com/culture/2015/06/north-brother-island-photos-typhoid-mary.

National Park Service. “Fact Sheet: Ellis Island - Statue of Liberty NM - National Parks of New York Harbor (U.S. National Park Service).” Accessed May 18, 2023. https://www.nps.gov/npnh/learn/news/fact-sheet-elis.htm.

National Park Service. “Fort Wood (Liberty Island) and Fort Gibson (Ellis Island) (U.S. National Park Service).” Accessed May 19, 2023. https://www.nps.gov/places/fort-wood-fort-gibson.htm.

New Jersey Society of Professional Land Surveyors. “Is Lady Liberty a Jersey Girl? - New Jersey Society of Professional Land Surveyors.” Accessed May 19, 2023. https://www.njspls.org/page/130.

New York City Council. “Hart Island.” Accessed May 19, 2023. https://council.nyc.gov/data/hart-island/.

New York City Department of Parks & Recreation. “Mill Rock Park Highlights : NYC Parks.” Accessed May 19, 2023. https://www.nycgovparks.org/parks/mill-rock-park/history.

“North and South Brother Islands (New York City).” In Wikipedia, May 19, 2023. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=North_and_South_Brother_Islands_(New_York_City)&oldid=1155633269.

Nuwer, Rachel. “Exploring New York City’s Abandoned Island, Where Nature Has Taken Over.” Smithsonian Magazine. Accessed May 18, 2023. https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/exploring-new-york-citys-abandoned-island-where-nature-has-taken-over-180951450/.

NYC Department of Homeless Services. “Single Adults: The Shelter System - DHS.” Accessed June 6, 2023. https://www.nyc.gov/site/dhs/shelter/singleadults/single-adults-shelter.page.

Odyssey House. “The George Rosenfeld Center for Recovery,” March 8, 2017. https://odysseyhousenyc.org/george-rosenfeld-center-for-recovery/.

Office of Mental Health. “Kirby Forensic Psychiatric Center.” Accessed May 18, 2023. https://omh.ny.gov/omhweb/facilities/krpc/.

Official New York City Website. “Hart Island.” Accessed May 29, 2023. https://www.nyc.gov/site/hartisland/index.page.

Official New York City Website. “Homeless Drop-In Centers · NYC311.” Accessed June 6, 2023. https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-02528.

Ogunwole, Stella U., Megan A. Rabe, Andrew W. Roberts, and Zoe Caplan. “Population Under Age 18 Declined Last Decade.” Census.gov. Accessed June 8, 2023. https://www.census.gov/library/stories/2021/08/united-states-adult-population-grew-faster-than-nations-total-population-from-2010-to-2020.html.

Ostadan, Bahar, and David Brand. “Troubled Wards Island Homeless Shelter Tied to Ex-Gov. Cuomo’s Sister Quietly Closes.” Gothamist, February 17, 2023. https://gothamist.com/news/troubled-wards-island-homeless-shelter-tied-to-ex-gov-cuomos-sister-quietly-closes.

“Pelham Islands.” In Wikipedia, November 29, 2022. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelham_Islands&oldid=1124655557#cite_note-3.

“Phoenix House.” In Wikipedia, February 4, 2023. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Phoenix_House&oldid=1137428558.

Pollak, Michael. “Name That Island.” The New York Times, December 15, 2012, sec. New York. https://www.nytimes.com/2012/12/16/nyregion/before-it-was-called-roosevelt-island.html.

“Potter’s Field.” In Wikipedia, May 9, 2023. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Potter%27s_field&oldid=1153901923.

Prison Policy Initiative. “New York Profile.” Accessed June 8, 2023. https://www.prisonpolicy.org/profiles/NY.html.

“Procurement Summary - Keener Rapid Re-Housing Program.” Department of Homeless Services, n.d. https://www.nyc.gov/html/hhsaccelerator/downloads/pdf/DHS%20Keener%20Rapid%20Re-housing%20Program_2.pdf.

“Providing Better Terminal Facilities for New York.” Engineering News Record, July 31, 1880.

“Quarantine At New York.” Harper’s Weekly 23, no. 1184 (September 6, 1879). https://freepages.rootsweb.com/~quarantine/genealogy/history2.htm.

Queens home team. “Astoria Heights Neighborhood.” Accessed May 22, 2023. https://www.queenshometeam.com/neighborhoods/astoria-heights-queens-nyc/.

“Randalls and Wards Islands.” In Wikipedia, March 7, 2023. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Randalls_and_Wards_Islands&oldid=1143444166#cite_note-gnis-1.

“Rat Island (Bronx).” In Wikipedia, March 2, 2023. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rat_Island_(Bronx)&oldid=1142395166#cite_note-NYCGuide-2.

Re-entry Theater of Harlem. “Re-Entry Theater of Harlem.” Accessed June 3, 2023. https://sites.google.com/view/re-entrytheaterofharlem/home.

“Rikers Island.” In Wikipedia, May 13, 2023. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rikers_Island&oldid=1154641812.

Sandoval, Gabriel. “Wards Island Homeless Shelter Operator Gets Another 4.5 Years Despite Troubles.” The City, October 21, 2019. https://www.thecity.nyc/2019/10/21/21210735/wards-island-homeless-shelter-operator-gets-another-four-plus-years-despite-troubles.

Sawyer, Wendy, and Peter Wagner. “Mass Incarceration: The Whole Pie 2023.” Prison Policy Initiative, March 14, 2023. https://www.prisonpolicy.org/reports/pie2023.html.

Schumach, Murray. “HART ISLAND SITE FOR ADDICTS’ HOME; Former Users Will Offer Only Help at Center City Will Operate It HART ISLAND SITE FOR ADDICT HOME.” The New York Times, February 16, 1967, sec. Archives. https://www.nytimes.com/1967/02/16/archives/hart-island-site-for-addicts-home-former-users-will-offer-only-help.html.

Seitz, Sharon, and Stuart Miller. “The Other Islands of New York City: A History and Guide.” In The Other Islands of New York City: A History and Guide, Third edition., 138–44. The Countryman Press, 2011.

Sennett, Richard. The Conscience of the Eye: The Design and Social Life of Cities. 1. paperback ed. New York, NY: Norton, 1992.

Sheidlower, Noah. “Explore the History of the Notable Sing Sing Prison.” Untapped New York, May 25, 2021. https://untappedcities.com/2021/05/25/sing-sing-prison/.

Shouse, Neil. “Federal Prison vs State Prison – What’s the Difference?” Shouse Law Group, March 11, 2022. https://www.shouselaw.com/ca/blog/federal-prison-vs-state-prison/.

“Sing Sing.” In Wikipedia. Accessed May 27, 2023. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sing_Sing&oldid=1157272492.

Smith, Greg B. “Troubled Contractor Abruptly Shutting Million-Dollar Halfway Hotels.” The City, August 25, 2022, sec. Criminal Justice. https://www.thecity.nyc/2022/8/25/23322399/troubled-contractor-abruptly-shutting-million-dollar-halfway-hotels.

———. “Woes at Wards Island Homeless Shelters Overseen By Gov. Cuomo’s Sister.” The City, May 31, 2019. https://www.thecity.nyc/special-report/2019/5/31/21211051/woes-at-wards-island-homeless-shelters-overseen-by-gov-cuomo-s-sister.

Sousa, Tanya de, Alyssa Andrichik, Marissa Cuellar, Jhenelle Marson, Ed Prestera, and Katherine Rush. “The 2022 Annual Homelessness Assessment Report (AHAR) to Congress. PART 1: POINT-IN-TIME ESTIMATES OF HOMELESSNESS,” December 2022. https://www.huduser.gov/portal/sites/default/files/pdf/2022-AHAR-Part-1.pdf.

Stakely, Tracy. “Cultural Landscape Report for Ellis Island.” Olmsted Center for Landscape Preservation, May 2003. https://www.nps.gov/parkhistory/online_books/elis/clr.pdf.

Statue of Liberty & Ellis Island. “Overview and History | Ellis Island.” Accessed May 18, 2023. https://www.statueofliberty.org/ellis-island/overview-history/.

Stewart, Nikita. “N.Y. Will Move Homeless Men From Liberal Neighborhood After Backlash.” The New York Times, September 8, 2020, sec. New York. https://www.nytimes.com/2020/09/08/nyregion/nyc-homeless-hotels-covid.html.

Sullivan, Robert. “The Concrete Jungle.” New York Magazine, September 10, 2010. https://nymag.com/news/features/68087/.

“Swinburne Island.” In Wikipedia, April 16, 2023. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Swinburne_Island&oldid=1150215938#cite_note-2.

Tannenhauser, Carol. “The Lucerne Saga Ends, as the Last Men Leave to Return to Traditional Shelters.” West Side Rag (blog), June 28, 2021. https://www.westsiderag.com/2021/06/28/the-lucerne-saga-ends-as-the-last-men-leave-to-return-to-traditional-shelters.

The New York Times. “$800,000 PROJECT URGED; Planning Body Calls for Funds for Rikers Island Unit.” March 31, 1949, sec. Archives. https://www.nytimes.com/1949/03/31/archives/800000-project-urged-planning-body-calls-for-funds-for-rikers.html.

The New York Times. “ELLIS ISLAND ENDS ALIEN PROCESSING; Last Detained Person Leaves -- 20,000,000 Immigrants Cared For in 62 Years.” November 13, 1954, sec. Archives. https://www.nytimes.com/1954/11/13/archives/ellis-island-ends-alien-processing-last-detained-person-leaves.html.

The New York Times. “IN THE POTTER’S FIELD.; BURYING THE CITY’S PAUPER DEAD. THE VOYAGE OF THE BODIES TO HART’S ISLAND ON THE DEAD-BOAT--FORTY THOUSAND COFFINS IN FOUR ACRES-- RATTLE HIS BONES.” March 3, 1878, sec. Archives. https://www.nytimes.com/1878/03/03/archives/in-the-potters-field-burying-the-citys-pauper-dead-the-voyage-of.html.

The New York Times. “ISLANDS ABOUT NEW-YORK; IN THE UPPER BAY AND IN THE EAST RIVER.” November 21, 1880, sec. Archives. https://www.nytimes.com/1880/11/21/archives/islands-about-newyork-in-the-upper-bay-and-in-the-east-river.html.

The New York Times. “Likes Life in Workhouse. Inmate Writes of ‘Good Eats, No Work, and Bum Arguments.’” October 3, 1915. https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1915/10/03/104655426.pdf.

The New York Times. “NEW COURT TO AID DERELICTS OF CITY; Hart Island Set-Up to Relieve ‘Disgraceful’ Detention Pens After Sept. 5.” June 25, 1955, sec. Archives. https://www.nytimes.com/1955/06/25/archives/new-court-to-aid-derelicts-of-city-hart-island-setup-to-relieve.html.

The New York Times. “POSTINGS: Parks and Transportation Departments Debate Future of Former Link Between Randalls and Wards Islands; At City Agencies, Troubled Water Over Bridge.” April 16, 1995, sec. Real Estate. https://www.nytimes.com/1995/04/16/realestate/postings-parks-transportation-departments-debate-future-former-link-between.html.

The New York Times. “Purchase of Hart’s Island.” February 27, 1869, sec. Archives. https://www.nytimes.com/1869/02/27/archives/purchase-of-harts-island.html.

The New York Times. “What Is Rikers Island?” December 15, 2014, sec. New York. https://www.nytimes.com/2014/12/16/nyregion/what-is-happening-at-rikers-island.html.

Toth, Jennifer. The Mole People: Life in the Tunnels beneath New York City. Chicago, Ill: Chicago Review Press, 1993.

Twomey, Bill. “The Bronx, in Bits and Pieces.” In The Bronx, in Bits and Pieces, 74–79. Rooftop Publishing, 2007.

“U Thant Island.” In Wikipedia, April 19, 2023. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=U_Thant_Island&oldid=1150749944.

Urban Dictionary. “Urban Dictionary: Traphouse.” Accessed June 3, 2023. https://www.urbandictionary.com/define.php?term=traphouse.

Van Wiele, Sacha. “Burgemeester Bart De Wever (N-VA) wil daklozen die hulpverlening weigeren verplicht kunnen laten opnemen.” Het Nieuwsblad, September 18, 2023. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230918_96556548.

VOCAL-NY. “New York City.” Accessed June 6, 2023. https://www.vocal-ny.org/chapter/new-york-city/.

VOCAL-NY. “VOCAL-NY: Who We Are,” April 4, 2022. https://www.vocal-ny.org/about-us/.

Voeten, Teun. Tunnel People. Rev. ed. Oakland: PM Press, 2010.

Volunteers of America: Greater New York. “Schwartz Assessment Shelter Achieves Perfect Score on Callahan Inspection | News Releases | Volunteers of America.” Accessed May 19, 2023. https://www.voa-gny.org/news_releases/schwartz-callahan.

Wall Text. Isle of Hope/Isle of  Tears. 2022. Ellis Island National Museum of Immigration, New York City, New York.

“Wards Island Park Highlights : NYC Parks.” Accessed May 18, 2023. https://www.nycgovparks.org/parks/wards-island-park/history.

Webster, John. “Alcoholism a Disease Not a Crime.” New York Daily News, March 26, 1954.

Widra, Emily, and Tiana Herring. “States of Incarceration: The Global Context 2021.” Accessed June 8, 2023. https://www.prisonpolicy.org/global/2021.html.

Wikimapia. “Canarsie Pol - New York City, New York.” Accessed May 18, 2023. http://wikimapia.org/1448903/Canarsie-Pol.

Wynn, Jennifer. Inside Rikers: Stories from the World’s Largest Penal Colony. St. Martin’s Press, 2001.

Download scriptie (21.2 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Jeroen Stevens, Viviana d'Auria