Kan transformative justice bijdragen aan het vredesakkoord in Colombia?

Elias
Dessantis

Kritiek op het vredesakkoord vanwege gebrekkige implementatie en omgang met lokale gemeenschappen

In 2023 voerde een student aan de Universiteit Gent een studie uit om te onderzoeken in hoeverre transformative justice kan bijdragen aan het vredesakkoord tussen de Colombiaanse regering en de FARC. Deze studie kwam tot stand nadat Post-Conflict Colombia te kampen had met structureel geweld en een stijgende drugproductie, waardoor het vredesakkoord kritiek kreeg vanwege de gebrekkige implementatie en de manier waarop het omgaat met lokale gemeenschappen en actoren.

Theoretische mogelijkheden van transformative justice als antwoord op gebreken in het vredesakkoord

De studie maakte gebruik van een systematische literatuurstudie en expertinterviews. Daaruit bleek dat het vredesakkoord zich te veel concentreerde op een statelijke en gecentraliseerde aanpak, waarbij werd aangenomen dat post-conflict Colombia gepaard ging met eenheid. Ondanks deze aanpak stuitte het vredesakkoord op veel weerstand vanwege een gebrek aan sociale cohesie, zowel tussen staat en burger, alsook tussen burgers onderling, en een gebrek aan statelijke aanwezigheid in lokale gebieden. Hierdoor word het makkelijk voor gewapende actoren, zoals drugkartels om controle te krijgen over bepaalde gebieden.Theoretisch zou transformative justice hierop een antwoord kunnen bieden door lokale inbreng en middelen te benadrukken, prioriteit te geven aan het proces boven de uitkomst en ongelijke machtsverhoudingen en uitsluitingsstructuren uit te dagen. Concepten zoals empowerment, verzet en participatie door slachtoffers en gemeenschappen, staan hierbij centraal.

Potentiële voordelen van transformative justice voor lokale gemeenschappen in de strijd tegen georganiseerde misdaad

Met behulp van transformative justice zouden lokale gemeenschappen kunnen worden getransformeerd tot functionele gemeenschappen, waardoor de democratie als het ware tot bij hen wordt gebracht. Dit zou de sociale cohesie kunnen verbeteren en het vertrouwen in het vredesakkoord vergroten. Op deze manier kan de relatie tussen de staat en de lokale gemeenschappen worden versterkt en kan lokale input binnen het nationale debat worden vergroot. Gemeenschappen zouden op deze manier beter wapend worden in de strijd tegen georganiseerde misdaad.

Toekomstig onderzoek naar de strijd tegen georganiseerde misdaad.

De studie toont aan dat transformative justice, theoretisch gezien, een potentieel heeft om bij te dragen aan de aanpak van post-conflict geweld vanuit de georganiseerde misdaad in Colombia. Echter, blijft er nog steeds meer onderzoek nodig naar de relatie tussen lokale gemeenschappen en georganiseerde misdaad en de verhouding tussen transitional justice en transformative justice in de praktijk. Desondanks blijft deze studie hoopvol in de strijd tegen georganiseerde misdaad in Post-Conflict Colombia.

 

 

 

Bibliografie

Acuerdo Final (2016). Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Retrieved December 22, 2022, from https://www.jep.gov.co/Marco%20Normativo/Normativa_v2/01%20ACUERDOS/Tex…- Acuerdo-Final.pdf?csf=1&e=0fpYA0

Albarracín, J., Corredor-Garcia, J., Milanese, J. P., Valencia, I. H., & Wolff, J. (2022). Pathways of post-conflict violence in Colombia. Small Wars & Insurgencies, 1-27. Retrieved 13 december 2022, from https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09592318.2022.2114244

Andrieu, K. (2010). Civilizing peacebuilding: Transitional justice, civil society and the liberal paradigm. Security Dialogue, 41(5), 537-558. Retrieved March 15, 2023, from https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0967010610382109

Arjona, A. (2016). Institutions, civilian resistance, and wartime social order: a process-driven natural experiment in the Colombian Civil War. Latin American Politics and Society, 58(3), 99-122. Retrieved March 19, 2023, from

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge- core/content/view/79C73594D6C7845868AA530B070531C8/S1531426X00002272a.pdf/div-class- title-institutions-civilian-resistance-and-wartime-social-order-a-process-driven-natural-experiment-in- the-colombian-civil-war-div.pdf

Barnett, M., Fang, S., & Zürcher, C. (2014). Compromised peacebuilding. International Studies Quarterly, 58(3), 608-620. Retrieved April 22, 2023, from https://academic.oup.com/isq/article/58/3/608/1797300?login=false

Bell, C., O’Rourke, C., & Matzner, S. (2015). A Chronology of Colombian Peace Processes and Peace Agreements. Political Settlements Research Programme, Briefing Paper, 1. Retrieved April 17, 2023, from https://peacerep.org/wp-content/uploads/2017/09/2015_BP_1_Bell_ORourke_…- Columbian-Chronology.pdf

Canal Acero, M., & Aponte Castro, D. (2019). A Collaborative Peace: An Analysis of Some Practices Developed During the Peace Process between Colombia's Government and the FARC, from Negotiation Perspectives. SSRN. Retrieved April 15, 2023, from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3575793#references-…

Chandler, D. (2017). Peacebuilding: The twenty years’ crisis, 1997-2017. Springer. Retrieved March 22, 2023, from https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-50322-6

Colombia cocaine: UN reports record coca crop (2022, 21 October). BBC. Retrieved March 6, 2023, from https://www.bbc.com/news/world-latin-america-63339203

Community Restorative Justice Ireland. (n.d.). About CRJ. CRJ.ie. Retrieved March 6, 2023, from https://crj.ie

Correa-Cabrera, G., Keck, M., & Nava, J. (2015). Losing the Monopoly of Violence: The State, a Drug War and the Paramilitarization of Organized Crime in Mexico (2007--10). State Crime, 4(1), 77. Retrieved 12 December 2022, from https://www.proquest.com/docview/1683590143?pq- origsite=gscholar&fromopenview=true

Daly, K. (2002). Restorative Justice: The Real Story. Punishment and Society, 4 (1). Retrieved April 8, 2023, from https://www.researchgate.net/publication/29457851_Restorative_Justice_T…

Eaton, K. (2021). Territorial peace without territorial governments: the centralising logic of the 2016 Colombian peace accord. Journal of Peacebuilding & Development, 16(2), 194-208. Retrieved April 9, 2023, from https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1542316620977172

Eriksson, A. (2009). A bottom-up approach to transformative justice in Northern Ireland. International Journal of Transitional Justice, 3(3), 301-320. Retrieved March 20, 2023, from https://academic.oup.com/ijtj/article-abstract/3/3/301/2888397?login=fa…

EVNReport. (2019). Understanding transitional justice. [Video]. YouTube. Retrieved April 10, 2023, from https://www.youtube.com/watch?v=tRygqBXW_bY

Gready, P., & Robins, S. (2014). From transitional to transformative justice: A new Agenda for practice. International Journal of Transitional Justice, 8(3), 339–361. Retrieved March 12, 2023, from https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/78289197/transformative_justice_-…- libre.pdf?1641550182=&response-content- disposition=inline%3B+filename%3DTransformative_Justice_A_Concept_Note.pdf&Expires=168365 1115&Signature=b4kLpJptEsxs5yXRqXJVhB- LOktnKZvriK6vvP~5PsdynGx4MGPBrDzF2wsZR8Ray4DgD5xDYndQwEs8qZwuMeKrERpEdyoL wTTl~1OW5Tady6PDFs9EaRtP-mUlAvPIk-kt8KwqxLBEoCmoRZAzWaCG8wwxS5YlhfUK- ~7Rsr-erZwfa7Ehmu8xxOyjxYb5h7HX3a3cnRmfOthscjvXzTO4orqRtZgGXem-

HgwLzC6IOM3NYhEkKbvncuJXQDk3gLNtjOWD3diVhOjgKFw6uWjy49aNFN- Ii7Db6eAh1H1wXu35ci6t2AiYYsN8zdFzE80o5YYEzwk3VVt8lZa6xQ__&Key-Pair- Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Gready, P., & Robins, S. (2019). From transitional to transformative justice. From Transitional to Transformative Justice, 31–56. Retrieved December 15, 2022, from https://www.cambridge.org/core/books/from-transitional-to-transformative- justice/11E9A1BB1B8F344F3118B9D3C2E26074

Gready, P., & Robins, S. (2020). Transitional Justice and Theories of Change: Towards evaluation as understanding. International Journal of Transitional Justice, 14(2), 280-299. Retrieved March 18, 2023, from https://academic.oup.com/ijtj/article/14/2/280/5874491?login=false

Grewal, B. S. (2003). Johan Galtung: Positive and negative peace. School of social science, Auckland University of technology, 30, 23-26. Retrieved April 9, 2023, from https://buildingpeaceforum.com/no/fred/Positive_Negative_peace.pdf

Isacson, A. (2021). A Long Way to Go: Implementing Colombia’s peace accord after five years. Wola.org. Retrieved March 6, 2023, from https://www.wola.org/analysis/a-long-way-to-go- implementing-colombias-peace-accord-after-five-years/

Kalyvas, S. N. (2015). How civil wars help explain organized crime—and how they do not. Journal of Conflict Resolution, 59(8), 1517-1540. Retrieved 11 December 2022, from https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0022002715587101?casa_toke…: FKwnUEYWn29K2k_SJ-tCVSIqi10C6Igp7O-fAOxm4uaDXS_q9pFU9e1x3-KPHPbhv2- BEvmcWJuYOQ

Massé, F., & Le Billon, P. (2018). Gold mining in Colombia, post-war crime and the peace agreement with the FARC. Third World Thematics: A TWQ Journal, 3(1), 116-134. Retrieved April 19, 2023, from https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23802014.2017.1362322

Mieszkalski, G., & Zyla, B. (2021). Engaging Displaced Populations in a Future Syrian Transitional Justice Process: The Peacebuilding-Transitional Justice Nexus. Springer Nature. Retrieved March 15, 2023, from https://www.academia.edu/en/70532518/Engaging_Displaced_Populations_in_… itional_Justice_Process

Mihr, A. (2020). An introduction to transitional justice. In An introduction to transitional justice (pp. 1-28). Routledge. Retrieved March 9, 2023, from https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003021414-1/int…- justice-anja-mihr

Moran, J. (2001). Democratic transitions and forms of corruption. Crime, law and social change, 36(4), 379-393. Retrieved 11 December 2022, from https://link.springer.com/content/pdf/10.1023/A:1012072301648.pdf

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. (2018). Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Ministerie van Justitie en Veiligheid. Retrieved April 10, 2023, from https://kennisbankterrorisme.nctv.nl/organisaties/fuerzas-armadas-revol…

O’Brien, J. (2021). Kroc Institute releases sixth report on Colombian Peace Agreement implementation. Kroc Institute. Retrieved March 6, 2023, from https://kroc.nd.edu/news-events/news/kroc-institute- releases-sixth-report-on-colombian-peace-agreement-implementation/

Ohlin, J. D. (2007). On the very idea of transitional justice. Whitehead J. Dipl. & Int'l Rel., 8, 51. Retrieved March 4, 2023 from https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/whith8&div=…

Okello, M. C., Rosalind, S., & Waldorf, L. (2010). Elevating transitional local justice or crystallizing global governance. Localizing transitional justice: Interventions and priorities after mass violence, 275-284. Retrieved April 9, 2023, from https://www.researchgate.net/publication/43166365_Localizing_Transition… nd_Priorities_after_Mass_Violence

Otis, J. (2014). The FARC and Colombia’s illegal drug trade. Wilson Center, 1-26. Retrieved April 19, 2023, from https://www.wilsoncenter.org/publication/the-farc-and-colombias-illegal…

Piccone, T. (2019). Peace with justice: The Colombian experience with transitional justice. Freign Policy at Brookings, 1-31. Retrieved April 10, 2023, from https://www.brookings.edu/wp- content/uploads/2019/06/fp_20190708_colombia.pdf

Quinn, J. R. (2017). The development of transitional justice. In Research Handbook on Transitional Justice. Edward Elgar Publishing. Retrieved February 24, 2023, from https://www.elgaronline.com/display/edcoll/9781781955307/9781781955307…

Rettberg, A. (2020). Peace-making amidst an unfinished social contract: the case of

Colombia. Journal of Intervention and Statebuilding, 14(1), 84-100. Retrieved March 19, 2023, from https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17502977.2019.1619655?casa… AAAA%3Al6wNkawJYJODWSZh5Mr0UgyRJVpSEbfQcQtQA1f93wLoOnGPJHucezCZDWzg- 6wFcPvOBmduhN4m2Q

Saffon, M. P., & Uprimny, R. (2007). Uses and abuses of transitional justice in Colombia. Law in Peace Negotiations, 354-94. Retrieved April 9, 2023, from https://www.dejusticia.org/wp- content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_59.pdf

Salvioli, F. (2022). Special Rapporteur on the Promotion of Truth, Justice, Reparation and Guarantees of Non-Recurrence, Fabian Salvioli (Rapport-2022). United Nations General Assembly. Retrieved April 8, 2023, from https://reliefweb.int/report/serbia/special-rapporteur-promotion-truth-…- reparation-and-guarantees-non-recurrence-fabian-salvioli-preliminary-observations-official-visit- serbia-and-kosovo-22-november-2-december-2022

Sharp, D. N. (2011). Addressing economic violence in times of transition: towards a positive-peace paradigm for transitional justice. Fordham Int'l LJ, 35, 780. Retrieved April 10, 2023, from https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/frdint35&di…

Sharp, D. N. (2019). What would satisfy us? Taking stock of critical approaches to transitional justice. International Journal of Transitional Justice, 13(3), 570-589. Retrieved April 10, 2023, from https://academic.oup.com/ijtj/article/13/3/570/5549801

Sharp, D. N. (2014). Justice and economic violence in transition (Vol. 13). New York: Springer. Retrieved April 10, 2023, from https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-8172-0

Selim, Y. (2017). The opportunities and challenges of participation in transitional justice: Examples from Nepal. Journal of International Development, 29(8), 1123-1148. Retrieved April 8, 2023, from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jid.3001

Stanford. Center for International Security and Coorperation (2019). Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC). Retrieved April 6, 2023, from https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/revolutionary-…- farc#text_block_17686

Stapleton, E. (2020). How is Transformative Justice Different from Restorative Justice? Novel Hand. Retrieved March 6, 2023, from https://novelhand.com/restorative-and-transformative-justice/

Teitel, R. G. (2003). Transitional Justice Genealogy', Harward Human Rigths Journal. Cambridge MA: Cambridge, 16. Retrieved April 9, 2023, from https://harvardhrj.com/wp- content/uploads/sites/14/2020/06/16HHRJ69-Teitel.pdf

Trejo, G., Albarracín, J., & Tiscornia, L. (2018). Breaking state impunity in post-authoritarian regimes: Why transitional justice processes deter criminal violence in new democracies. Journal of Peace Research, 55(6), 787-809. Retrieved 14 December 2022, from https://kellogg.nd.edu/sites/default/files/BreakingStateImpunity.pdf

The Office of the High Commissioner for Peace (n.d.). The Colombian Peace Agreement. The opportunity to build peace. ila-americanbranch.org. Retrieved April 6, 2023, from https://www.ila- americanbranch.org/wp-content/uploads/2022/10/The-Columbian-Peace-Agreeement.pdf

United Nations. (2004). The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies : report of the Secretary-General. Retrieved March 19, 2023, from https://digitallibrary.un.org/record/682111

United Nations. (2008). WHAT IS TRANSITIONAL JUSTICE? A Backgrounder. [Folder]. Retrieved April 8, 2023, from https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/d… ground_note.pdf

Van Rostenberghe, F. (2021, 19 november). Vijf jaar na het vredesakkoord in Colombia is vrede nog niet in zicht. Mondiaal Nieuws. Retrieved March 11, 2023, from https://www.mo.be/analyse/vijf-jaar- na-het-vredesakkoord-colombia-vrede-nog-ver-zoek

Vinjamuri, L., & Snyder, J. (2015). Law and politics in transitional justice. Annual Review of Political Science, 18, 303-327. Retrieved March 15, 2023, from https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-polisci-122013-11…

Waisbich, L. T., & Coelho, V. S. P. (2019). Participation and transformative justice: Reflections on the Brazilian experience. In From Transitional to Transformative Justice (pp. 215–234). Cambridge University Press. Retrieved March 9, 2023, from https://www.researchgate.net/publication/331043160_Participation_and_Tr… ections_on_the_Brazilian_Experience

Waldorf, L. (2019) Legal Empowerment: Between Transition and Transformation. In From Transitional to Transformative Justice (pp-131-149). Cambridge University Press. Retrieved December 15, 2022, from https://repository.essex.ac.uk/25863/

Werle, G., & Vormbaum, M. (2022). Transitional justice: The legal framework. Springer Nature. Retrieved February 21, 2023, from https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-65151-3

 

Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Jelle Janssens